juli 22, 2007

”Vantro” kan/må ikke bygge moskeer

Muhammedaner pleier så visst ikke å være beskjedne når det gjelder å forlange at de ”vantro hundene” skal støtte og finansiere bygging av moskeer (ofte kjent som = rekrutterings- og utdanningssentre for terrorister). Og så vel i Norge som i andre vestlige land løper partier over hele det politiske spektrum om kapp for å etterkomme kravene deres.

Nå er Vesten ikke den eneste del av verden som er infisert av politisk korrekt islamofili. Det hinduistiske India er plaget av den samme selvdestruktive pesten, særlig i de toneangivende kretser innen Kongresspartiet som for tiden sitter ved makten.
På samme måte som norske soldater i Afghanistan reparerer utdannings- og rekrutterings-sentre for terrorister hjelper indiske soldater til med å renovere moskeer i Kashmir. Hva mannskapene i den indiske hær mener om dette skal være usagt, men man kan vel tenke seg at de kan styre sin begeistring. Når de jakter på muslimske terrorister i Kashmir hender det rett som det er at terroristene søker tilflukt i moskeer og skyter mot sine forfølgere derfra.


Så langt er alt ”normalt”, tilsvarende ting skjer en rekke steder i verden, hvor en eller annen sivilisasjon møter all sivilisasjons kollektive fiende, islam. Men så kommer det som slett ikke er normalt. Den øverste lederen for muslimene i Kashmir, Stormufti Mohammad Bashir-ud-din, har utstedt en fatwa hvor han proklamerer at ”vantro”, dvs ikke-muslimer, ikke kan delta i eller bidra til bygging eller renovering av moskeer. Og han stopper ikke med det heller. I fatwaen erklærer han også at muslimene ikke kan ta i bruk moskeer som allerede er bygget eller renovert av den indiske hær før muslimene selv har refundert hæren de kostnader den har hatt med bygging eller renovering av moskeene. Først DA kan de rettmessig tas i bruk av muslimene som moskeer.

Dette høres jo i utgangspunktet ut som høyst uvanlige toner fra en muslim i alminnelighet, og fra en muslimsk leder i særdeleshet. At muslimer selv tar ansvar for sin egen situasjon er høyst uvanlig, det vanlige er å gi alle mulige andre skylden for de kalamiteter de påfører seg selv og andre. Men leser man fatwaen fra Kashmir og kommentarene til den litt mer grundig oppdager man fort at dette slett ikke er så nye toner fra muslimsk hold som det kan virke som. Stormuftien beskylder den indiske hær for å forsøke og blande seg inn i interne muslimske religiøse forhold, og at hele programmet med renovering av moskeer er politisk motivert.

Det siste har han på sett og vis rett i. Det er nok politisk motivert i den forstand at Kongresspartiet vil forsøke å vinne muslimske stemmer på det, nøyaktig på samme måte som norske politiske partier kappes om å slikke det islamofascistiske herrefolkets støvlespisser. Men i motsetning til muslimske ledere i Norge og andre vestlige land avviser altså stormuftien i Kashmir dette frieriet fra et islamofilt Kongressparti.

Når stormuftien antyder at det er ”uislamsk” og i strid med sharia å renovere eller bygge moskeer for penger fra vantro er det pisspreik fra ende til annen. Moskeer både kan, har vært og blir bygget for midler som muslimene har frarøvet ikke-muslimer med omtrent alle tenkelige og utenkelige former for kriminalitet, så hvorfor i all verden skulle de ikke kunne bygges for penger som vantro er dumme nok til å gi muslimene frivillig? Det henger ikke verken på greip eller på noen annen redskap heller.

Saken er imidlertid likevel interessant, og relevant for norske forhold også. Neste gang muslimer i Norge forlanger støtte til bygging av moskeer bør noen fortelle dem at det ”uislamsk” og strid med sharia at moskeer bygges for penger fra vantro, og henvise til Stormufti Bashir-ud-din i Kashmir i sakens anledning.

Kilde:
Repay Army, Mufti tells Valley Muslims
India Express 28 May 2007
Via den norske blogg Antijihad 17.6.07