september 28, 2012

Taquia - islamisk løgn i stort og småt !

Det er deres KULTUR !


Manden der intet har lært

Da Herbert Pundik fyldte 85 for nylig, flød aviserne over med anerkendende ord, og det er ganske naturligt at rose en mand, der har præget avisverdenen i så lang tid. Men da samme Pundik udgav sine erindringer - med den ærkehyggelige titel Natpost til Sussi - for nogle år síden, var der ikke lutter rosord fra anmelderne. Snarere tværtimod.

"Forbitrelsen lyser ud af Pundiks gennemgang, skrev Bent Blüdnikow i Berlingske Tiden, " han frakender sine modstandere ethvert anstændigt motiv og enhver rationel forståelse. Det klæder ikke bogen".
Nej. Og hvem er hans modstandere så? Det er folk, som Israels demokratisk valgte statsminister Benjamin Netanyahu, som Pundik afskyer som pesten, og som ifølge Pundik er årsagen til al uro i Mellemæsten. Et synspunkt der i øvrigt flugter præcis med de fleste araberes.
Jamen er Pundik ikke super-ekspert?” vil mange indvende. ”Han fortæller jo sandheden om Mellemøsten”. Men det gør han bare ikke.
"Pundiks egen dømmekraft er til tider problematisk" fortsætter Blüdnikow, "...forbitrelsen over Israels politik og hans manglende erkendelse af faren har betydet politiske analyser i Politiken af meget begrænset kvalitet, fordi han ikke har formået at adskille sine lidenskaber fra sin analytiske virksomhed".
Ja. Og her i bladet var Flemming Rose ganske enig.

"Herbert Pundiks klummer er interessante, bevares, men for det første har han taget fejl i de fleste af tidens væsentligste debatter”. Nemlig. Og nogle af disse fejl har været graverende.
Allerværst var hans naivitet mht. Oslo-aftalen i 1993, som han via sønnen Ron sandsynlige var indblandet i.
Det var en fælde.
Året efter, 10. maj 1994, holdt Arafat en tale i Johannesburg, hvor han afslørede, at fredsaftalen med Israel svarede til Muhameds aftale med byen Mekka. En aftale som profeten brød, da tiden var inde. Det var en fupaftale. Det afslørede Pundik selv i en bemærkelsesværdig artikel i Politiken med overskriften "Historien om Faisal al-Husseini".
Denne al-Husseini var ikke hvem som helst. Han var den israelske venstrefløjs darling. Han talte – lige som Pundik - om fred og forsoning, og det var Israel (naturligvis!) der skulle blotte sig først

Men da denne store moderate palæstinenser pludselig døde, kom der artige ting frem. Kort før sin afgang fra denne verden havde al Husseini nemlig betroet en egyptisk journalist, at “Osloaftalen, som Arafat traf med den daværende israelske ministerpræsident, Ytzak Rabin, var en trojansk hest, hvis formål var at bryde gennem de israelske forsvarsværker - et skridt mod det strategiske mål, Israels fald" (Pundik i Politiken 5 august 2001).
Så nu skulle man tro, at Pundik havde set lyset. Men nej. Han fortsatte med at tale om ”Arafats forsoningspolitik” og den samme manglende lyst til at se kendsgerningerne i øjne ser man nu i Pundiks på overfladen fornuftige advarsel mod en konfrontation med Iran i Politiken 19. maj 2012. Her skriver han, at man først skal prøve med det gode, og - hvis ikke det virker - "bliver krigen igen en mulighed".
Oversat til virkeligheden betyder det, at man skal vente med at bruge magt, indtil Iran har fået sin atombombe. Dvs. man skal vente, indtil det er for sent - og så skal man slå til! Sådan skriver Politikens ”Mister Israel”. 

Man skulle næsten tro, det var Mister Bean.


Spydpigens kommentar: Historien er ikke overraskende. Selv velbegavede mennesker kan være bundnaive og dermed gøre megen skade for deres medborgere.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2) Mer taquia! Hvornår vågner Europeerne op. Taquialøgnen er ikke noget muselmændene
er flove over. Tvært imod. Den synes de stolte over. Det er en af deres kulturs "værdier"!

http://www.hallekis.com/xx120927c.htm


Bønneråberi fra minaret kan blive godkendt i Sverige.

Moskèen i Fittja i det sydlige Stockholm stod klar 2007 med en 32 m. høj minaret. Da detaille-planen udformedes for bygningsvæsenet skrev man ind i dokumentet, at bønneråberi ikke måtte finde sted. Dette kan nu blive ændret.

Hidtil har bønneråberi fra minareter ikke været tilladt i Sverige, men den islamiske forening i Botkyrke har nu ansøgt om tilladelse til at råbe på baggrund af et medborgerforslag. Sagen kommer nu op i kommunestyret og bliver det godkendt dèr, så er der frit frem for bønneråberi i Fittja og måske fra andre moskèer i landet, f.ex. i Gøteborg. 


september 26, 2012

Spørg Århus

TinTIn hos docent Aagaard.


Århus havde engang en meget aktiv theologisk docent, som gerne vilde styre tanker og tro i det lille Danmark og derfor oprettede han et netværk i rødlige chatteringer: Kirketjenesten i Danmark, Danske Kirkedage, Kirkernes Raceprogram, Teologi for Lægfolk, Bladet Groft Salt“ (siden afløst af „I Fiskens Tegn”, Det økumeniske Center, Økumenisk Kvindegruppe, Kristeligt Akademisk Forum - alle med samme himmelske adresse på Katrinebjergvej 52 i Århus, samt “Dialogcentret” i nærmeste naboskab: Katrinebjergvej 46.  


Aagaard rejste med sit „Dialogcenter“ en sand krig mod, hvad han kaldte „nyreligiøse bevægelser“, der omfattede alt muligt fra mormoner til scientologer, tongilfolk, østerlandsk gurupåvirkninger, yogadyrkere etc., mens han NB. ikke gik imod den nyreligiøse bevægelse „Kristne for Socialisme“ og deres marxistiske knytnæve. Han vandt meget gehør i troendes rækker, idet man sikkert nød sin egen frelsthed ved at fordømme andres. Dialogcentrets dialogform mindede om den, vi senere lærte at kende hos muselmændene. Aagaard havde talegaverne i orden, og hans julemandsansigt gjorde umiddelbart et tilforladeligt indtryk, men der var også dem, der korsede sig og mente, at hans konklusioner var for enkle og uigennemtænkte.

Minikirkedage var et påhit af Aagaard for at holde gryden i kog med seminarer imellem de såkaldte „Danske Kirkedage“, som fandt sted hvert 3. år.
Minikirkedagene i Rønde 1978 bar præg af stærk eensidighed: Rudi Dutschke med foredraget „Oprør fra Venstre“, Elisabeth Moltmann om kvindeoprør, Henning Tjørnehøj om „Oprør fra Højre“ og Niels Helveg Petersen med „ Oprør på Midten“, hvortil kom workshops om økologi, racisme og undertrykkelse.
Jeg overværede nogle af disse foredrag på Rønde Gymnasium.

Nogle praktiske opgaver for deltagerne i seminarets workshops bestod i, at de i Rønde skulle opsnuse, om butikkerne solgte sydafrikanske frugter og marmelader o.l., samt finde frem til bibliotekets racediskriminerende børnebøger. Stud. scient. polit. Max A Kruse fra „Kirkernes Raceprogram“ (samme kontor som Aagaards Kirketjeneste) havde uddelt forhåndsmateriale om dette emne, især hentet fra artikler i Information og Mellemfolkeligt Samvirkes blad. Kruse drog i felten mod alt fra Robinson Kruse til Onkel Tom og Tarzan, og enhver tegning af en neger i bananskjørt var en nedvurdering af den sorte race, således at både Politikens illustrerede sangbøger og tegneren Jørgen Clevin blev angrebsmål. (Formålet var åbenbart at opelske had mod enhver, der endnu var besjælet af samme gemytlige opfattelse af jord og himmel, mennesker og dyr som Johannes Aagaard og hans Anna Marie tidligere havde været, da de i 5o’erne på en kristelig gymnasiesommerlejr sang for på „Negerkong Tamika, boede i Afrika, spiste negerbørn med smør, det er der ingen her der gør. Negerkong Tamika.“ Herregud dog! Hvad med grinagtige, elskelige joviale tegninger af jordens folk og vore egne vikinger med nisseskæg og horn på hjelmene?)

Max A. Kruse og Kirkernes Raceprogram havde ikke taget misteltenen i ed. “Nogen” stak en kæp i hjulet og besøgte Røndes købmandsbutikker for at flytte lidt på marmeladen i den lille by.
Ligeledes fik bibliotekaren nys om, at man ville komme anstigende fra Johannes Aagårds Minikirkedage for at kontrollere bogbestanden.
Boghøsten blev ikke så stor, som kontrollanterne havde forventet, fordi biblioteket var ret nyt, men de udsendte seminarelever drog dog af sted med „Bugivugi og hans fire Sønner“, „Baba Mitras Familie kommer til Danmark“, “Robinson Kruse“, „Onkel Toms Hytte“, „Tintin i Afrika“, „Sambo og Tvillingerne“ og „Kaptajn Grants Børn“ for at undersøge, hvilke rædsomme eksempler på racediskrimination, de måtte rumme.

Sådan forsøgte Max A. Kruse og Kirkernes Raceprogram at få gang i nye tanker og skrællet bananerne ud af Josefine Bakers "diskriminerende" skjørt samt tilsølet alle gode og glade minder om vore børnebøgers harmløse historier med absurd åndsformørkelse, importeret fra .....ja, fra hvor?


 

september 25, 2012

EU islamiserer Andalusien

Morten Messerschmidt er i gang med en serie artikler om al råddenskabern i EU, som er god at få forstand af.
Således skrev han om det spanske Andalusien nu den 5. september:

http://blogs.jp.dk/messerschmidt/2012/09/05/dag-2-eu-midler-til-spanien-med-krav-om-propaganda-for-eu/Lad os se, hvad Oriana Fallaci skrev om Andalusien ni år tidligere i sin Bog "Fornuftens Styrke" 2003 :

I Cordova stiftedes ”Selskabet for Andalusiens tilbagevenden til islam” for godt 30 år siden (altså i 1970'erne) - ikke af muhammedanere, men af venstreextremistiske spaniere. Skuffede over proletariatets borgerlighed søgte de nye veje. De gik fra Karl Marx til Muhammed. Og marokanske rigmænd, saudiske fyrster og emirer fra Golfen, som gerne opholder sig i Andalusien, styrtede til for at velsigne dem med penge. Og mere kom til fra trosfæller i Europa og Amerika. Uden at regeringen greb ind! Og uden at den katolske kirke tog notits. Var det inkvisitionens mørke skygge som krævede tolerance?

I økumeniens navn gav biskoppen af Cordova i 1979 muhammedanerne tilladelse til at fejre deres offerfest i domkirken. ”Vi er alle brødre!” hed det. Festen, (hvor lammenes blod flyder i strømme) gav problemer: nedrevne krucifixer, væltede madonnaer, indvolde af lam smidt ned i vievandskarrene. Så året efter sendte biskoppen dem til Sevilla. Her ankom de netop i påskeugen! Du gode! Hvis der overhovedet findes noget, der er mere tungsindigt end den islamiske offerfest, så er det påsken i Sevilla! Døderingning, dystre processioner og makaber korsgang, hvor ”nazaræerne” hudfletter sig, så blodet rinder, mens hætteklædte skikkelser skrider fremad til lyden af dumpe trommer... Med råbet ”Leve det muslimske Andalusien, bort med inkvisitionen. Allah vil sejre” kastede Muhammeds nye brødre sig over sine ex- brødre i Kristus, så der blev slagsmål. Så måtte de også forlade Sevilla. 

De flyttede til Granada, hvor de dannede deres eget samfund i det historiske kvartér Albaicin. Her byggede de moské med tilhørende kulturcenter. Det lykkedes takket være milliarder fra Libyen, Malesia, Saudiarabien, Brunei og fra den stenrige sultan af Sharjah, hvis søn åbnede indvielseceremonien i 2003 med ordene:
”Her føler jeg, at jer er vendt tilbage til mit fædreland”. Og de konverterede spaniere (der var 2000 alene i Granada!) svarede: ”Vi vil genfinde vore rødder!”

Albaicin har sine egne love, sine egne institutioner. Eget hospital, egen gravplads. Eget slagteri, egen avis: ”La Hora del Islam”. Egne byggefirmaer, egne biblioteker, egne skoler, hvor man lærer koranen udenad. Egne forretninger, egne markeder. Egne kunsthåndværksbutikker, egne banker. Og til og med egen valuta: i smøgen San Gregorio slås guld- og sølvmønter, kopieret efter den antikke ”dirham” fra Granadas sidste mauriske hersker, Boabdil. Af de sædvanlige grunde, d.v.s.. ”af hensyn til den offentlige sikkerhed” lader det spanske finansministerium som om, de ikke ved det, skønt moskéen både sælger et lille skrift om mønten og selve mønterne.

De muslimske rigmænd finansierer propagandaen og arbejdet med at vinde proselytter. Hver kvinde, der omvender sig til islam og føder et drengebarn belønnes med seks tusinde dollars, og hver lille pige med hijab med tusinde dollars.
Rimeligvis støtter de også terrorismen, direkte eller indirekte. I Spanien finder man nogle af de bedst uddannede terrorister. Og her foregik den hidtil blodigste terrordåd i Europa - sprængningen af morgentogene ved Madrid 11. marts 2003 - med hen imod 200 dræbte.september 24, 2012

Det er ikke satire !

http://www.180grader.dk/Politik/filmen-innocence-of-muslims-er-dokumentar-ikke-satire


"Muslimer verden over samles for at protestere mod filmen Innocence of Muslims, der portrætterer deres profet som en børnemishandler, kvindebedårer og kriminel voldsmand.

Et simpelt opslag i Wikipedia med dens mange sobre henvisninger til originale islamiske kilder viser, at Muhammed havde sex med en niårig pige, havde 13 koner og ledte blodige plyndringer og erobringstogter mod nabobyerne. Innocence of Muslims viser altså ikke aspekter af Muhammeds liv, som ikke er beskrevet i muslimernes egne hellige bøger - så hvad er problemet? Der er tale om dokumentar og ikke satire, og vi har da også alle bemærket den pinlige mangel på reelle argumenter mod dokumentarens påstande. Ligheden mellem filmens blodige portræt af islam og muslimer som voldelige og dem, der så energisk protesterer imod den, er i øvrigt slående - se bare her. Imens beklager populistiske politikere over næsten hele linjen filmen og medier undlader at bringe billeder og klip fra den, trods den oplagte relevans som illustration for nyhedsdækningen. Sharia-lovene har dermed vundet indpas langt ind i vores rækker, hvorved vores magthavere giver efter for terroristerne - hvilket normalt betragtes som et absolut no-go. Hvorfor giver politikere efter for terroriserende muslimers krav om undskyldning for islamkritik, men ikke for muslimske terroristers krav om løsesum for tilfangetagne sømænd? Denne eftergivenhed er en hån mod de hundredtusinder, der i århundrederne før os gav deres liv for at skabe og forsvare ytringsfrihed og sekulær lovgivning mod brutale eneherskere og en middelalderlige religiøse institutioner. Derved bringer de borgerne og vores børn i fare.

Dette svig vil meget snart være klart for alle.

Nicolai Sennels

september 23, 2012

Nordiske Kvinder og Islam


“Sådan er de ikke alle sammen”, siger man om muhamedanere og sikke et held, for så så  verden ikke rar ud. Men de er alle rundet af samme kultur og tankegang og alle har de sikert været vidne til mange frygtelige ting. Overgreb af enhver slags - især mod kvinder, som ofte er værre stillet end dyr. Kurdistani Asad, medforfatter til “Kvinder i Fatamorganas Verden” er frafaldet islam og bekræfter, at vold mod kvinder er ganske almindeligt i muhamedanske lande.

Det kan så være, hvad det være vil, men faktum er, at det også truer de danske kvinder, som får “fucking luder” smidt efter sig på gaden og andre steder, og mange danske kvinder har smagt på den muhamedanske “kulturberigelse” i form af overgreb. I Takt med islams udbredelse i landet bliver truslen større, og vi bør samle al vor opmærksomhed om, hvordan vi kan imødegå denne trussel.
“Den Europæiske Kvindeunion” er skabt for at samle kvinderne i en protestaktion, som kan gøre opmærksom på truslen mod Vestens kvinder. Se www.aaseclausenbjerg.dk  Drømmen og håbet er at samle så mange kvinder, at vi kan afholde en demonstration et sted i Europa, eksempelvis i Berlin.


Da vi vist er ved at være lidt trætte af almindelige demonstrationer med bannere og
taler, er det tiden at tænke nyt. Eksempelvis kan der kreeres musik og dans, hvor kvinderne danser en kredsdans (i forvejen indstuderet) på demonstrationpladsen. Andre forslag hilses velkommen, så vi ikke træder vande i de gamle demonstrationsmønstre.
Kom endelig med kreative ideer.
Vi skal være opmærksom på, at vi kæmper for at beskytte vor egen frihed. Vi kæmper ikke for muhamdanske kvinder, som dog er velkommen til at kæmpe sammen med os for at bevare den nordiske kvindefrihed.

Aase Clausen Bjerg
september 22, 2012

Fra det ulykkelige Arabien
The Muslims are not happy??


They're not happy in Gaza ...
They're not happy in Egypt ...
They're not happy in Libya ...
They're not happy in Morocco ...
They're not happy in Iran ...
They're not happy in Iraq ...
They're not happy in Yemen ...
They're not happy in Afghanistan ...
They're not happy in Pakistan ...
They're not happy in Syria ...
They're not happy in Lebanon ...

So, where are they happy?

They're happy in Australia
They're happy in Canada
They're happy in England
They're happy in France
They're happy in Italy
They're happy in Germany
They're happy in Sweden
They're happy in the USA
They're happy in Norway
They're happy in Holland
They're happy in Denmark

Basically, they're happy in every country that is not Muslim and
Unhappy in every country that is!
And who do they blame?
Not Islam.
Not their leadership.
Not themselves.
THEY BLAME THE COUNTRIES THEY ARE HAPPY IN!
AND THEN They want to change those countries to be like....
THE COUNTRY THEY CAME FROM WHERE THEY WERE UNHAPPY!

CONFUSES THE HELL OUT OF ME!

september 21, 2012

Det har han rigtig godt af!


Kære venner,
Tænk om kvinderne begyndte at gøre oprør mod islam. Mændene ville gå helt i stykker, for hele deres selvopfattelse hviler på selvbedrag.
Mogens
Enhver anden mand ville gå meget stille med dørene med sådan en oplevelse. Men offermentaliteten, krænkelsesmentaliteten og den konstante trang til at pive over et eller andet, fik denne mand til at udråbe sit pinlige nederlag til hele verden:
"Beheshti said he was hospitalized for three days. The Iranian cleric said it was his religious duty to apply the principle of “commanding right and forbidding wrong,” and that he would continue to do so even after living through what he called “the worst day of my life.”"
INTERNATIONALT 20. SEP. 2012 KL. 23.56

Iransk kvinde slår formanende imam i jorden

Imam påtalte en iransk kvindes påklædning. Det kostede ham en tur på hospitalet.

Man skal passe på, hvad man siger om kvinders påklædning.
Det måtte en iransk imam sande, da han i slutningen af august på vej til middagsbøn stødte på en kvinde, som han ikke mente havde dækket sig ordentligt til.
Ifølge ham selv bad han hende »venligt« om at tilsløre sig, men anmodningen faldt ikke i god jord.
»Hun svarede igen ved at fortælle mig, at jeg skulle holde mig for øjnene, hvilket jeg fandt meget fornærmende«, siger imamen til det iranske nyhedsbureau Mehr.
Tre dage på hospitalet
Han bad derfor endnu engang kvinden om at dække sig ordentligt til og desuden undskylde det, han opfattede som et verbalt overfald.
Men det skulle han ikke have gjort. Gentagelsen fik kvinden til at slynge en knytnæve mod hans ansigt med en sådan fart, at imamen røg til jorden.
»Efter det husker jeg ikke, hvad der skete. Jeg kunne bare mærke hendes spark og høre hendes fornærmelser«, siger han.
Overfaldet kostede imamen tre dage på hospitalet. Alligevel har han ikke meldt kvinden til politiet. Han understreger dog, at han ikke har noget imod, at sagen bliver undersøgt, »så længe det fremmer islamisk hijab (tildækning, red.)«.Spydpigens kommentar:

Ha, ha! Det har han rigtig godt af. Det er jo hans egne tanker ved synet af kvinden, der åbenbart ikke er så fine i kanten.
Hvad vilde islam og sådan en imam og  tankegang stille op på en Stillehavsø med Vorherres rene skabninger eller hos urskovsidianere?

september 20, 2012

Nej hvor sødt !


En mor i Australien fotograferer sine to børn. Hvilken idyl!


Samme skilt omend på andre sprog findes sikkert i Ægypten, Gaza, Iran og også i Syrien, for dem der vil træne deres rollinger

Och kom ihåg, detta är inte hjärntvätt eller indoktrinering! Det är inte för att man vill att ens barn ska bli självmordsbombare eller terrorist... Oh Nej... det är bara deras kultur och kultur får man inte kritisera. Det är både förolämpande och kränkande.
Eller hur?


Og husk, dette er ikke hjernevask eller indoktrinering! Det er ikke, fordi man ønsker, at ens børn skal blive selvmordsbombere eller terrorist... Åh Nej...det er bare deres kultur, og kultur måmsn ikke kritisere. Det er både generende og krænkende. Eller hvad?


september 19, 2012

Unge mod islamUnge fra Islamkritiske partier i Tyskland søger sammen.
.
Mens de gamle snakker, går de unge foran som et godt exempel. De har sidste weekend stiftet et fælles ungdomsforbund. Målet er at forene de islamkritiske og patriotiske kræfter, lave fælles aktioner og skoling af næste generations frihedspolitikere. Følgende deltager: PRO-bevægelsen, Republikansk ungdom, medlemmer af partiet “Freiheit” og den tyske German Defence League.

september 18, 2012

Vil have spartanske fængsler til udlændingeNORGE I ett förslag till nytt partiprogram vill det konservativa partiet Høyre att utländska fångar ska placeras i mer spartanska och enkla fängelser. De ska få mat och slippa frysa, men det är också allt.
Bent Høie är Høyres vice ordförande och säger till Aftenposten att partiet inte vill bruka resurser på rehabilitering av dömda som ändå inte ska ut i det norska samhället igen utan ska utvisas. Høie leder arbetet med att skapa Høyres partiprogram inför nästa mandatperiod.

I förslaget till nytt partiprogram vill man också se egna fängelser för utlänningar, något Fremskrittspartiet tidigare föreslagit. På så vis kan man skilja på norska och utländska kriminella med deras internationella nätverk, säger Høie och menar vidare att det också skulle vara ett sätt att få slut på kriminella utlänningar som upplever fängelsestraff i norska fängelser som semester.september 17, 2012

Bliver vi aldrig klogere?Skal vi mennesker noensinne lære?
Publisert 4. juni 2012 | Skrevet av Amund Garfors

Det sies at man skal lære av historien. Spørsmålet er hva skal man lære og hvordan? Jeg har ofte følelsen av at her tør man ikke se sannheten i hvitøyet om det dreier seg om innvandring, asylsøkere, kriminelle, narkoselgere, voldtektsforbrytere og alle de som oppholder seg her i landet ulovlig. Man viker liksom unna fordi sannheten kan virke litt for brutal. Men det er jo fordi man hele tiden er på etterskudd, eller man tenker ikke over hvilke konsekvenser politikken vil ha i framtida. Ikke er det så farlig heller vil noen påstå, fordi man blir heller aldri stilt til ansvar for sin udugelighet.  Og dersom man blir stilt til ansvar, da har man alltid en stående forsvarstale i beredskap. Nei, det er vel ingen som kan påstå at disse folka tar ansvar? For sannheten er den at politikerne herser og gambler med livet og framtida til folk. Og de bryr seg katta om hva som skjer om 10, 20 eller 30 år! For da regner de med at de sjøl ligger 6 fot under torva…

Jo, det var mye nød og elendighet i Tyskland før 2dre verdenskrig. Etter hvert fikk folket nok av å være ydmyket, og ropet om det sterke mann runget øredøvende over landet. Vi vet jo alle hvordan det gikk. Som sagt, så skal vi lære av historien, og hva kan vi så lære av dette? Kanskje at det ikke lønner seg å ydmyke folket? Ja kanskje også at det ikke lønner seg å la folket føle seg sveket av sine egne ledere, og føle at de ikke respekterer dem? Hva ser vi nå nesten over hele Europa? Jo, en finansiell katastrofe som nærmer seg dag for dag, der store økonomiske problemer kan eksplodere og føre til kaos og uante tilstander. Når 50% av spansk ungdom går uten arbeid, og nærmere 30% av befolkningen ikke kan forsørge seg selv ved et ærlig arbeid, ja da nærmer vi oss samme tilstander som det  var i Tyskland i sin tid. Og det er ikke bare i Spania problemene tårner seg opp. Hellas lever på lånt tid, der ingen vet utfallet av en økonomi som holder på å klappe sammen, og der kaos og store konflikter kan føre til rene borgerkrigen. Italia er ikke stort bedre stillet, og dersom økonomien også ryker der, da står nok Mussolini sine arvtakere klare…

Ja hvem vet, om også vi en dag kanskje kommer til å rope på den sterke mann når kassa er tom og olja er pumpet opp og NAV* er borte for alltid? Den dagen vi er så trengt opp i hjørnet at vi ikke ser noen annen mulighet og all produksjon, inkludert landbruket er lagt ned? Når milliardene er brukt på å gjøre landet til et ”flerkulturelt”, utoptisk samfunn, og et mareritt for folk flest? En passiv aksept av den varslede befolkningseksplosjonen her i landet vil skape store utfordringer for våre politikere, ikke minst på Øst, Sør og Vestlandet. Noen vil være av økonomisk art. Men de største blir de sosiale, og de som angår kultur og religion (islam) For meg er det ganske ubegripelig at vi har en hel gjeng sittende på Stortinget, og som ikke vil ta lærdom av tragiske erfaringer gjort i andre land i Europa.  Skulle gjerne tilhørt de store optimistene som nekter å se realitetene, men dessverre er jeg for mye realist til det.  Men konsekvensene vil komme, og menneskene vil trolig aldri lære.


*) NAV - ifølge Wikipedia Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til
 arbeid og aktiv virksomhet. 

september 16, 2012

Pynter sig med lånte fjerI Firenze har man holdt mindedag for Oriana Fallaci, denne uforfærdede, velunderrettede journalist, denne Kassandra....  Trist at man ikke var dernede!

Oriana Fallaci fik udgivet flere bøger om islams angreb på Europa. Om den islamiske storsnudethed skrev hun:

“Dengang Sovjetunionen existerede var der en Popov, husker du nok. Ingen vidste hvem han var. Hvornår han levede og hvor, hvordan han så ud, og hvilke beviser på sin existens, han havde efterladt. Man vidste ikke engang om Popov var et fornavn eller et efternavn eller et øgenavn. Eller værre - en opfindelse. Men Sovjetterne og de italienske kommunister sagde, at alt var opfundet af ham. Toget, telegrafen, telefonen, lynlåsen, cyklen, symaskinen, høstmaskinen, violinen, makeronierne, pizzaen. Altså alt det, som vi troede, vi (italienere) havde fundet på.

Nu ser vi det samme, blot hedder Popov nu Muhammed eller Ahmad eller Mustafa eller Rashid. Og i stedet for at høre til Sovjetunionen og udtrykke kommunismens overlegenhed, hører de til en fjern fortid i islam. Jeg troede f.ex. at allerede de antikke romere spiste “sorbetto”, lavet af sne fra bjergene, der blev lagret i kældre ved lav temperatur, men nu fortæller det islamiske kulturinstitut i Madrid, at denne fremgangsmåde har Allahs Popov opfundet: Sneen i Mesopotamien bevaredes bedre end vi kan opbevare mad i køleskabet, og ordet ”sorbetto” kommer af arabisk ”sharab”. Jeg troede også, at papir var opfundet af kinesere, mere nøjagtigt lavet af Tsai-lun af fibre fra morbærtræ og bambus år 105 efter Kristus, altså 500 år før Muhammed, men nu siger samme islamiske kulturinstitut, at det blev opfundet af muhammedanere i Damascus og Bagdad og spredt til Cordova og Granada, naturligvis de mest strålende og udviklede byer, verden nogensinde har set. I sammenligning med dem var Perikles’s gamle Athen og Augustus antikke Rom blege landsbyer. Og så troede jeg, at det var Hyppokrates, som begyndte studiet af blodets kredsløb. Men nej! Ifølge nævnte kulturinstitut var det filosoffen Ibn Sina, også kaldt Avicenna fra den arabiske guldalderperiode.
Grøntsager som artiskokker, spinat, appelsiner, citroner, hirse, bomuld – alt kommer fra araberne, skriver Oriana spydigt.
Bomuld, - det er da mærkeligt, for i skolen lærte jeg, at de antikke romere importerede bomuld fra ægypterne på faraonernes tid. De lavede peploner, togaer, lagner og hvis jeg ikke tager fejl var det ligesådan med de gamle grækere. Og det var også muhammedanerne, der som de første sang om kærlighed, kurmageri og ridderlighed... Det var dem, der først blev inspirerede af kvinden.

Etc. etc.

Vist har araberne haft en strålende guldalderperiode i et par århundreder i middelalderen fra ca. 750-til 1050, hvor bl.a. Cordoba i Andalusien var stedet, hvor videnskaben blomstrede. En tid, som islam vigter sig af den dag i dag, og som islamvenlige vesterlændinge anvender som et meget problematisk bevis på, at lykkeligt samliv er muligt mellem islam og andre kulturer.

Men hvor kom guldalderens guld fra? Muhammed var analfabet,

karavanerøver og krigsherre. 
Guldet fik araberne gennem deres erobringer. De store kulturer fra sumererne, Mesopotamien, perserne, assyrerne, jøderne, ægypterne, grækerne og romerne var ikke gået helt til grunde efter det hellenistiske riges opløsning. Kulturresterne overlevede tilmed islams barbariske erobringer på 600-700-tallet. Det er denne kulturelle arv, som araberne bryster sig af. De har på 700-1000-tallet videreformidlet den til det Europa, som på den tid var bagud.
Det var jo godt. På den måde fik europæerne deres græske og romerske kultur tilbage.”Kilde: “La forza della ragione” (Fornuftens styrke), Kapitel 7


september 13, 2012

Hærg! Brand! Ødelæg!


Overalt, hvor man har taget venligt imod fremmede, afbrændes og ødelægges kristne kirker og mennesker forfølges og dræbes for deres tro på en bedre verden.  Her er en artikel fra det nordlige Norge om Misvær Kirke i Bodø, der blev udsat for et brandattentat.


Hærverket og branntilløpet i Misvær kirke

Skrevet av Amund Garfors, Narvik. Torsdag 13. september 2012 15:31
Mandag for ei uke siden holdt Misvær kirke på å gå opp i flammer. Bare et under gjorde sitt til at bygda fortsatt har si vakre kirke stående. Vi veit jo at en rekke kirker i dette landet har blitt flammenes rov de siste åra, og dessverre er det ofte disse norske tilbederne av Satan som har stått bak. Men nå har vi også åpnet opp landet for mennesker som ser på oss nordmenn som vantro hunder, der vår kristne tro er truet av en religion/ideologi som forfekter alt vi står for. Ja som ser på vår tro som blasfemi og djevelens verk.  Og da er det vel ikke annet å vente enn at våre kirker begynner å gå opp i flammer, eller blir utsatt for omfattende hærverk?

Bare 4-5 dager før branntilløpet og raseringen i Misvær kirke fant sted hadde NRK TV1 en overføring fra en muslimsk samling i Tromsø.  Der var hundrevis av muslimer samlet for å feire og takke Allah for at fastetiden var over. Slik at de igjen kunne begynne å spise normalt. Programmet gikk ganske seint på kvelden, og etter at kveldsnyhetene var over.  Det skal i alle fall NRK ha takk for, slik at ikke flere fikk dette med seg denne jævelskapen.  Ja det var bare en tilfeldighet at jeg ble sittende å se på dette programmet, men det var sterk kost for en slik som meg.

Egentlig burde noe slikt aldri vært lovlig å sende på norsk TV, der NRK utvilsomt gikk i islams tjeneste, og der politiet burde blitt informert om hva som egentlig forgikk. For her sto en imam fram, der han frekt og freidig snakket nedsettende om oss ”vantro” som ikke var mye verdt i hans verden. Og det var heller ikke mye takknemlig å spore fra ham overfor oss ”vantro hunder”, og som har latt disse folka få lov til å bosette seg her i vårt fredelige land. Der disse fremmede har fått alt gratis, betalt av våre skattepenger via NAV, og der de ”takker” for dette med å kalle oss for vantro, som ikke fortjener annet enn døden, og der denne imamen velsigner alle ”muslimske soldater” som kjemper kampen for Allah, og til å utbre denne lære over hele jorda.

Jeg satt der og fulgte med denne seansen som nesten varte en hel time, og jeg var lettere sjokka over hva jeg fikk inn i mi egen stue, der NRK villig lot seg bruke som mikrofonstativ for denne ideologien, forkledd som religion.  Som hater alt som kristendommen er bygd på og står for! Ja jeg skulle gjerne vite hvem i NRK som ga tillatelse til at mine og andres lisenspenge skal gå til å fremme hat - og til å legge til rette for at denne ideologien skal få lov til å utvikle seg i Norge? Med alle de negative sider som vil følge med i kjølvannet!?

Nå ser vi nemlig hva vi har i vente der vår kirker og vakre kulturbygg er truet på samme måte som vi har vært vitne til mange steder i andre land.  Der de kristne blir forfulgt, trakassert eller drept. Enda er vi forholdsvis trygge i dette landet, men vi veit ikke hva tiden vil bringe. Hva som nå har skjedd med Misvær Kirke, det er bare dypt tragisk, og en total meningsløs handling som har skapt stor sorg i den bygda og i hele Nordland. Og ikke minst for dem som har jobbet hardt for å restaurere kirka i anledning 100-årsjubileet.

Jeg vil på det sterkeste jeg kan henstille til samtlige kommuner i dette landet, at de nå får installert brannvarslingsanlegg i samtlige kirker! Send gjerne regninga til staten som har bygd asylmottak fra Lindesnes til Nordkapp, og som egentlig er de ANSVARLIGE for at vi har fått disse tragiske og skremmende tilstandene i landet vårt.

Misvær kirke 100912

Sendt 13.9.12 til:
«Alle» norske aviser.

Hærg! Brand! Ødelæg!

                                                                                                                                                                                                    Overalt, hvor man har taget venligt imod fremmede, afbrændes og ødelægges kristne kirker og mennesker forfølges og dræbes for deres tro på en bedre verden.  Her er en artikel fra det nordlige Norge om Misvær Kirke i Bodø, der blev udsat for et brandattentat.

 

Hærverket og branntilløpet i Misvær kirke

Skrevet av Amund Garfors, Narvik. Torsdag 13. september 2012 15:31
Mandag for ei uke siden holdt Misvær kirke på å gå opp i flammer. Bare et under gjorde sitt til at bygda fortsatt har si vakre kirke stående. Vi veit jo at en rekke kirker i dette landet har blitt flammenes rov de siste åra, og dessverre er det ofte disse norske tilbederne av Satan som har stått bak. Men nå har vi også åpnet opp landet for mennesker som ser på oss nordmenn som vantro hunder, der vår kristne tro er truet av en religion/ideologi som forfekter alt vi står for. Ja som ser på vår tro som blasfemi og djevelens verk.  Og da er det vel ikke annet å vente enn at våre kirker begynner å gå opp i flammer, eller blir utsatt for omfattende hærverk?

Bare 4-5 dager før branntilløpet og raseringen i Misvær kirke fant sted hadde NRK TV1 en overføring fra en muslimsk samling i Tromsø.  Der var hundrevis av muslimer samlet for å feire og takke Allah for at fastetiden var over. Slik at de igjen kunne begynne å spise normalt. Programmet gikk ganske seint på kvelden, og etter at kveldsnyhetene var over.  Det skal i alle fall NRK ha takk for, slik at ikke flere fikk dette med seg denne jævelskapen.  Ja det var bare en tilfeldighet at jeg ble sittende å se på dette programmet, men det var sterk kost for en slik som meg.

Egentlig burde noe slikt aldri vært lovlig å sende på norsk TV, der NRK utvilsomt gikk i islams tjeneste, og der politiet burde blitt informert om hva som egentlig forgikk. For her sto en imam fram, der han frekt og freidig snakket nedsettende om oss ”vantro” som ikke var mye verdt i hans verden. Og det var heller ikke mye takknemlig å spore fra ham overfor oss ”vantro hunder”, og som har latt disse folka få lov til å bosette seg her i vårt fredelige land. Der disse fremmede har fått alt gratis, betalt av våre skattepenger via NAV, og der de ”takker” for dette med å kalle oss for vantro, som ikke fortjener annet enn døden, og der denne imamen velsigner alle ”muslimske soldater” som kjemper kampen for Allah, og til å utbre denne lære over hele jorda.

Jeg satt der og fulgte med denne seansen som nesten varte en hel time, og jeg var lettere sjokka over hva jeg fikk inn i mi egen stue, der NRK villig lot seg bruke som mikrofonstativ for denne ideologien, forkledd som religion.  Som hater alt som kristendommen er bygd på og står for! Ja jeg skulle gjerne vite hvem i NRK som ga tillatelse til at mine og andres lisenspenge skal gå til å fremme hat - og til å legge til rette for at denne ideologien skal få lov til å utvikle seg i Norge? Med alle de negative sider som vil følge med i kjølvannet!?

Nå ser vi nemlig hva vi har i vente der vår kirker og vakre kulturbygg er truet på samme måte som vi har vært vitne til mange steder i andre land.  Der de kristne blir forfulgt, trakassert eller drept. Enda er vi forholdsvis trygge i dette landet, men vi veit ikke hva tiden vil bringe. Hva som nå har skjedd med Misvær Kirke, det er bare dypt tragisk, og en total meningsløs handling som har skapt stor sorg i den bygda og i hele Nordland. Og ikke minst for dem som har jobbet hardt for å restaurere kirka i anledning 100-årsjubileet.

Jeg vil på det sterkeste jeg kan henstille til samtlige kommuner i dette landet, at de nå får installert brannvarslingsanlegg i samtlige kirker! Send gjerne regninga til staten som har bygd asylmottak fra Lindesnes til Nordkapp, og som egentlig er de ANSVARLIGE for at vi har fått disse tragiske og skremmende tilstandene i landet vårt.

Misvær kirke 100912

Sendt 13.9.12 til:
«Alle» norske aviser.