december 31, 2009

På med vanten!

Magtesløst demokrati – væk med forældede love og konventioner.
På med vanten!


Inde i Justitsministeriet hænger der et stort skilt, hvor der står: ”Husk aldrig at nævne deres etniske oprindelse. Ethvert sådant udsagn er racisme”.

Af Mogens Camre, tidl. MEP og MF (DF)

Ja, skiltet er ganske vist ikke synligt for almindelige mennesker, men det står printet inde i hovedet på alle embedsmænd og er derfra sendt til de ledende politifolk. Kopier af skiltet findes også hos Danmarks Radio og på Politikens redaktion.

Det vedrører naturligvis krigen mod danskerne. Krigen for at etablere ”danskerfri områder”. Den daglige vold mod sagesløse borgere, politifolk, ambulanceførere, brandfolk, buschauffører, lærere, præster, ja selv hjemmehjælpere, afbrænding af biler, chikane mod danske kvinder, provokerende adfærd i skoler osv. Krigen mod danskerne er et værktøj i den islamiske jihad for at vinde fodfæste og opnå særrettigheder i Europa – for dernæst at kunne kolonisere de europæiske lande, hvis egen befolkning konstant reduceres af et for lavt fødselstal. Billedet er det samme i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Belgien og Holland – overalt hvor Europarådets forældede konventioner pålægger os at opgive vores kultur til fordel for barbarerne.

Danskerne må endelig ikke forstå, hvad der foregår. Derfor omtaler de fleste medier kun overgrebene som ”bøllestreger”, ”drengestreger”, ”social mistilpasning” og det ejendommelige begreb ”bandekonflikten”, som om de vidt udbredte forsøg på at intimidere danskerne har noget med afgrænsede bander at gøre.

Justitsministeren og politiet vildleder befolkningen. Danmark er et retssamfund siger de, men politiet har givet op, det har slet ikke beføjelser eller mandskab til at vinde krigen. Henrik Svindt, lederen af politiets bandeenhed, siger til Politiken, at borgerne må hjælpe politiet. Det er tom snak, for borgerne tør ikke gøre noget. Dels bliver de udsat for hævnaktioner fra voldsmændene, dels bliver de omgående tiltalt af politiet for selvtægt, hvis de gør det, der burde gøres.

Vores magtesløshed skyldes uviljen mod at erkende krigens årsag og følger. Vi tror, at bare vi bøjer os for de ikke integrerbare muslimer, lader dem håndhæve islamisk lov og lader deres gale imamer prædike efter koranens krigserklæring mod alle ikke-muslimer, så vil de nok blive flinke og indse, at vores samfundsmodel er den bedste. Overalt i EU viser virkeligheden det modsatte. Det multikulturelle samfund medfører, at vi mister kontrollen med landet. Det betyder velfærdsstatens og retssamfundets sammenbrud. Hvis vi skal have magten tilbage, vil det kræve, at vi kalder vore styrker hjem fra Afghanistan og lader dem rydde ghettoerne. De kender fjenden.

Vore straffe er latterlige for folk, der mener, at de er i hellig krig. Der er kun én straf, der virker, og det er udvisning fra tag-selv-bordet Danmark. Det kræver, at de gamle partier vågner og opsiger et par konventioner. Vi behøver ikke at huse folk, der hader os.

Kilde:
http://mogenscamre.dk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=664&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=15 12.12.09

Islam og Nazismen

I artiklen "Det nye jødehad" (Jyllands-Posten KULTUR 25 MAJ 2007) interview'er Anders Raahauge historikeren Matthias Küntzel, der forsker i antisemitisme i den muslimske verden.
Künzels forskning bringer væsentlige nye synsvinkler på banen og artiklen er særdeles læseværdig. Imidlertid står hovedtrækkene uforandrede. Den islamiske verden og dens folk er i dag voldsomt inficerede med nazistisk tankegods. Denne infektion stammer fra tiden før og under anden verdenskrig. Künzel argumenterer for at antisemitismen "er gødet og og formet af en energisk propaganda fra Nazi-Tyskland, målrettet mod Mellemøstens masser fra 1939 til 1945".

"Når "Mein Kampf" distrubueres så åbent i Mellemøsten," supplerer Küntzel "må man huske, at nazismen ikke er en kilde til skam, som her i landet, men til stolthed..."

Verdens kraftigste kortbølgesender var oprettet til olympiaden i Berlin i 1936. "Den sendte fra 1939 til 1945 antisemitisk propaganda mod syd - på arabisk, farsi og tyrkisk. Senderens signal var stærkere end BBC's, og dens redaktion var mere professionel."

"Tyskerne hentede de mest elskede muslimer op, man citerede Koranen og spillede arabisk baggrunds-musik. Radio blev dernede hørt offentligt, i bazarerne og på kaffebarerne. Med hver slurk kaffe fik man daglig to timers fascisme. Og et radiobudskab kommer jo igennem til alle analfabeterne."

(Her glipper det for Kûntzel; fascismen i dens forskellige former var ikke antisemitisk. Antisemitismen var/er en nationalsocialistisk specialitet. Men det er en almindelig fejl at forveksle nationalsocialismen med fascismen. Den skyldes vel for en stor del at repræsentanterne for "den virkeliggjorte socialisme", kommunisterne, af al magt forsøgte at undgå at folk blev opmærksomme på at nationalsocialismen er en variant af socialismen. Derfor kaldte kommunisterne altid deres nazistiske åndsfrænder og tidligere allierede for "fascister", og den betegnelse er hængt ved også hos folk, der burde vide bedre. phb).

Udsendelserne var så dygtigt lavede, at mange kom til at tro, at Hitler måtte være muslim. Den fejltagelse begik islamisternes pionerer, Det muslimske Broderskab ikke.
"De ville aldrig dyrke en vantro. De mente blot, at alt det rigtige i nazismen stammede fra Islam. Selv stod de højt over de vantro tyskere."


P.H.Bering
bragt 30.3.09 på hjemmesiden Fem-i-Tolv

december 30, 2009

Jonas´s historie

Det svenske Aftonbladet undersøgte ikke historien om de fem ”teenager-drenge” fra Afghanistan, der dumpedes af en containerlastbil i Smålandsskoven uden for Sävsjö. Aftonbladet løb med en halv vind i blåøjet tro på en præst.

Men det viste sig, at drengene var blevet taget på Stockholmstogets 1. klasse uden billet og derfor af personalet var blevet sat af i Sävsjö, hvor ”Församlingens pastor Jonas Nyström” tog sig af dem. På tale om denne afsløring undskyldte præsten sig med sprogvanskeligheder og mangel på tolk.

Hvordan har pastor Nyström det nu? Mon ikke, han føler sig lidt dum ved bare at have viderebragt snak uden grundlæggende kendskab til emnet, han blandede sig i.

Jeg har som kvinde rejst alene i lande, hvor jeg hverken kunne landets sprog eller finde et menneske med en sproglig fællesnævner. Så må man helt enkelt tale med arme og ben og øjne eller man tegner – ligegyldigt hvor primitivt det er. Alle kan tegne en containerbil og et tog etc.


Historien er dum fra ende til anden, og bliver ikke bedre af, at man af Aftenpostens artikel må tro, at ”Församlingens pastor” i Sävsjö må være fra Svenska Folkkyrkan. Det viser sig nu på Gula Sidorna, at Höglandskyrkan og pastor Nyström er fra Baptistmenigheden!


Jeg vil meget anbefale pastoren og andre godtroende Sävsjöboere at sætte sig grundigt ind i den fundamentale baggrund for al islamisk gøren og laden i Europa, inden de åbner munden.


PRESSEMEDDELELSE fra DF til EU: Afbryd al kontakt til Iran

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet og næstformand i EFD-gruppen, Morten Messeerschmidt, vil nu opfordre EU til at aflyse alle planlagte arrangementer og rejser i Iran som følge af det iranske præstediktaturs brutale nedslagtning af demonstranter. I første omgang gælder det en rejse til Iran, som EU-Parlamentets Iran-delegation har planlagt i januar 2010.

”En officiel rejse til Iran harmonerer dårligt med EU-Parlamentets selvopfattelse som bannerfører for frihed og demokrati, og formanden for Parlamentets Iran-delegation, Barbara Lochbihler (De Grønne, Tyskland) må derfor smide fløjlshandskerne og afvise enhver kontakt til det religiøse iranske diktatur. Al officiel kontakt med Iran er en blåstempling af styrets brutalitet og undertrykkelse”, siger Morten Messerschmidt.

”Desværre tyder alt på, at der fra delegationens side ikke vil blive stillet et eneste kritisk spørgsmål til de systematiske overtrædelser af menneskerettighederne, den konsekvente brug af tortur eller henrettelser af mindreårige, som har været en del af den iranske hverdag siden den islamiske revolution i februar 1979, og derfor er en aflysning af rejsen det eneste rimelige skridt, der kan foretages i den nuværende situation”, siger Morten Messerschmidt.

”I værste fald kan man desværre forestille sig, at demonstrationerne kan provokere styret til at gennemføre en massakre eller et decideret folkemord på de demonstrerende kræfter i stil med den kinesiske massakre på demonstranter i Beijing i 1989. Et sådant folkemord bør EU ikke indirekte medvirke til at anerkende gennem et officielt besøg,” siger Morten Messerschmidt.

Messerschmidt tilføjer, at Iran-delegationen bør gennemføre en kulegravning af de gæster, man gennem årene har modtaget, idet meget tyder på, at præstestyre har haft held til at manipulere med delegationen – noget som tidligere på måneden fik Dansk Folkepartis medlem af Iran-delegationen, Anna Rosbach Andersen, til at afvise at deltage i Iran-rejsen.


Kilde: Pressemeddelelse fra DF, Christiansborg, onsdag den 30. december 2009/kaho


december 29, 2009

Churchill om islam

Hvis Winston Churchill havde levet idag havde han fået menneskerettigheds-kommissionen på halsen...

Winston Churchill kæmpede meget direkte og personligt mod rasende og fanatiske muslimer i slaget ved Omdurman. Det beskriver han meget levende i "The River War: An Account of the Reconquest of the Soudan".
Som tjenstgørende officer i kolonierne havde Churchill haft rig lejlighed til at lære islam at kende. Hans bedømmelse ville nok bringe ham en straf på halsen, hvis han var i live i dag, og hvis FN's islamisk dominerede menneskerettigheds-kommission ellers får sin vilje med at få gjort islam-kritik strafbar. Her er den i oversættelse.


"Hvor forfærdelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine fromme tilhængere. Ved siden af det fanatiske raseri, som er lige så farligt i en mand som hundegalskab er i en hund, findes en frygtelig fatalistisk apati. Virkningerne er tydelige i mange lande. Sløv mangel på interesse for fremtiden, sløsede landbrugs-metoder, langsommelige handelsskikke og usikkerhed for ejendom(-sret) eksisterer hvor som helst profetens følgesvende hersker eller bor. En nedværdiget sensualisme berøver dette liv dets ynde og forfinelse og det næste (liv) dets værdighed og hellighed.
Den kendsgerning at under muhamedansk lov skal enhver kvinde tilhøre en mand som hans absolutte ejendom, enten som barn, hustru eller koncubine, må nødvendigvis forsinke den endelige afskaffelse af slaveriet indtil den islamiske tro er ophørt med at være en betydende magtfaktor blandt mennesker.

De enkelte muslimer kan måske udvise fremragende egenskaber, men religionens indflydelse lammer den sociale udvikling for dem, der følger den. Der findes ingen stærkere bagudstræbende kraft i verden. Den er alt andet end hensygnende. Muhamedanismen er en militant og missionerende tro. Den har allerede spredt sig overalt i Centralafrika, hvor den mobiliserer frygtløse krigere for hvert skridt, den tager. Og hvis det ikke var fordi kristendommen er skærmet af naturvidenskabens stærke arm, den naturvidenskab som den forgæves har kæmpet imod, kunne det moderne Europas civilisation meget vel gå til grunde, som det skete med civilisationen i det gamle Rom."


NB: Det Churchill kalder "naturvidenskabens stærke arm" hentyder næppe alene til Newtons fysik og Darwins udviklingslære. I slaget ved Omdurman i 1898 var det ikke vestlig videnskab, men vestlig teknik, der gjorde udslaget. Modstanderen, de fanatiske muslimske Mahdi-tilhængere, var tapre, veltrænede og velorganiserede. Men deres taktik var totalt forældet. De kunne intet stille op med englændernes artilleri og effektive, tunge maxim-maskingeværer. Cirka 10.000 muslimer blev dræbt, 13.000 såret, 5.000 taget til fange. Englænderne havde 48 dræbte og 382 sårede. Det var vestens teknik, der gjorde udslaget.

Trist nok tog englænderne ikke ved lære af Mahdiens fejltagelse. I 1914 var det deres tur til at blive mejet ned af de tyske maskingeværer.

Babyboom i Eu ?

Svenske TV-nyheder fortalte til Mortens Aften glædesstrålende om, at fødselstallet i Europa nu er for opadgående, et rent babyboom – særlig i Frankrig og Irland - trods økonomisk krise. Men de ”glemte” at gøre rede for, hvordan det hænger sammen. Vi har jo længe hørt, at den europæiske befolkning er aldersstegen. Er der blandt dem måske frugtbare ”Sarah´er”? Eller mon ikke en væsentlig del af fødselstallet i virkeligheden skyldes indvandrere fra lande, der er vant til uansvarlig høj børneavl og korte generationer (fordi pigerne ofte bliver mødre allerede som mindreårige)?

Naturligvis kom man ikke ind på det problem, men fremviste kun nogle babyer af blegansigter.


Og så her kort för jul hørte vi igen i svenske TV-nyheder om, hvor dejligt det var med de mange fødsler, denne gang i Sverige, og heller ikke nu røbede man, hvordan det hang sammen. Går den, så går den, og de venstrevredne journalister regner ikke med, at befolkningen selv kan tænke.

Og det har desværre nok en hel del ret i!


Nye Europæere?

december 28, 2009

Oprør mod bøddelen

I den sydiranske by, Sirjan, opstod der voldsomme protester under den af politiet arrangerede offentlige henrettelse af to mænd ved hængning. En oprørt menneskemasse drev bødlen væk med stenkastning og skar delinkventerne ned, som dinglede frem og tilbage i galgen. Den ene mand skal endnu have været ved live.

Politiet fik forstærkning og åbnede ild mod de protesterende, hvorved flere personer blev dræbt. Ifølge ikke bekræftede meddelelser skal de to fanger på ny være blevet grebet og klynget op.
Hændelsen blev optaget af nogen på video og udsendt gennem youtube, hvor man kan se den på den tyske blog ”Politically Incorrect” 27.12.09. Der advares mod de grusomme billeder!
Ved demonstrationerne i Teheran imod regimet skal tre være blevet dræbt. Her er et foto fra demonstrationerne.


Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect"

Tak til en hollandsk helt!

Pias ugebrev 28. december 2009

Så blev juleaften overstået med sin sædvanlige blanding af stress og jag for at nå det hele, og den ubeskrivelige fred og ro som til sidst sænker sig over de fleste familier i Danmark. Endelig er man klar til at holde juleaften, og fejre den glædelige begivenhed i stalden i Betlehem for mange år siden. Der havde været forbavsende få nyheder i dagene op til jul. Ingen tsunami, voldsomme krige eller andre af de forfærdelige begivenheder, som ofte har præget julen. Bortset fra et stigende antal indbrud i alt for mange danske hjem, så virkede det som om, at det var ægte julefred, som sænkede sig over landet.

Den 26. december vågnede vi så alligevel op til en rædselsfuld historie i nyhederne. I første omgang en positiv historie, fordi en katastrofe var blevet afværget takket være en heltemodig indsats fra en hollandsk mand. Set med mine øjne var historien dog ekstra skræmmende og rædselsvækkende, fordi den handlede om en trussel, som vi længe har set komme, og som vi sagtens kunne have afværget. Jeg tænker naturligvis på terrorforsøget mod det amerikanske passagerfly, hvor en 23-årig nigeriansk mand på uforklarlig vis havde fået mulighed for at tage sprængstof med ombord på flyet. Da han kort før landing begyndte at fumle med at antænde sprængstoffet, blev han opdaget af en hollandsk passager, som resolut kastede sig over den nigerianske mand, og fik forhindret en katastrofe. Det er siden kommet frem, at manden havde syet sprængstoffet ind i sit undertøj, og at det i øvrigt ville have været kraftigt nok til at sprænge hul i skroget på flyet, og derved dræbt samtlige passagerer og besætningen. Jeg er dybt taknemmelig over, at der findes mænd som hollandske Jasper Schuringa, som greb ind og forhindrede terroristen i at udføre sin opgave. Jeg er til gengæld skræmt over, at vi endnu en gang ser et eksempel på hvordan ellers veltilpassede unge mænd med muslimsk baggrund vender sig til ekstreme muslimske grupper, og får som mål at udslette Vesten. Den unge mand er vokset op i en velhavende familie i Yemen. Han har studeret i London, og skulle således være blevet vestligt orienteret. Det blev han bare ikke. I moskeen og på universitetet blev han indfanget af Al Qaedas netværk, og så blev han den levende bombe, som kunne have slået de mange flypassagerer ihjel. For få uger siden var historien stort set den samme. Her lykkedes det for en dansk-somalier at sprænge en bombe på et hotel i Islamabad, hvor tre medlemmer af den somaliske regering og mange civile blev dræbt. Igen en veltilpasset ung muslim, opvokset under trygge rammer i Danmark, som brugte sin religion som undskyldning for at gå ud og slå ihjel. Vi ser det for tit; i både vores del af verden, og i Afghanistan, hvor selvmordsbombere i Allahs navn gør hvad de kan, for at forhindre demokratiets udvikling. I Afghanistan har vi vores fantastiske danske soldater der, i stil med Jasper Schuringa, hver dag kaster sig over Talebans terrornetværk, og derved er med til at styrke demokratiet, og give det afghanske folk muligheden for at få et bedre liv og et selvstændigt Afghanistan.

Jeg ved ikke hvor mange terroraktioner der skal til, eller hvor mange gange der skal advares, før folk får øjnene op for sandheden. Jeg ved dog, at hver gang vi fra Dansk Folkeparti begynder at antyde, at moskeer er udklækningscentraler for terrorister, og at det kan komme til at koste Danmark dyrt, hvis vi blot vender det blinde øje til kriminelle muslimske netværk, ja, så bliver vi udråbt som et racistisk og xenofobisk parti. Luk dog øjnene op! Det er ikke fremmedfjendskhed. Det er realistisk sans, og hvis vi i Vesten ikke står sammen om at holde øje med og forhindre de muslimske ekstreme netværk i at udvikle sig, så kommer der en dag, hvor vi ikke behøver bekymre os om at nå de hele op til jul. Så holder vi ramadan i stedet.Jeg ønsker alle et godt og fredfyldt nytår, og sender mine varmeste tanker til de danske soldater i Afghanistan. Tak for alt det I gør for Danmark.

Med venlig hilsenPia Kjærsgaard

Sverige vågner

Politikere og journalister kan ikke længere fortie, skjule, lyve eller manipulere billedet af den importerede kriminalitet og hvordan vi svenskere har det. Kendsgerninger spredes som ringe i vandet via internettet. Det er vigtigt, at domstolsudtalelser lægges ud på nettet i sin helhed. De bekræfter, hvad de fleste af os allerede véd eller mistænker.
Samtlige etablerede partier synes at være lige gode kålsøbere*. Til trods for, at man hævder at være demokratiske partier! Samtidigt med at man spytter på ordet demokrati ved at tage afstand fra Sverigedemokraterne, men helt ugeneret samarbejde med kommunisterne!

I et sandt demokrati har alle statsborgere ret til at udtrykke deres personlige mening uden at skulle stemples som racister eller fremmedfjendtlige. Det kan knapt kaldes fremmedfjendtligt når nogen siger sin mening om den mislykkede masseindvandring og dens følger. Journalister må indse, at de snart kan stille op i arbejdsløshedskøen, og politikerne forstå, at de ikke har større magt end den, vælgerne har givet dem. Begge de politiske blokke synes at have misforstået, at det er dem, der skal lytte til folkets vilje og ikke tvært imod.

Udtrykket er hentet fra det gamle mundheld at være t vunget til at søbe den kål, man har spyttet i.

Kilde: Internetgrupperne v/ John Wilthorn

december 27, 2009

DR lyver

Politikens artikel 22.12.09 om vore upålidelige massemedier, ikke minddst DR, fik mig til at kikke tilbage, hvor jeg fandt flere udmærkede artikler om DR.
Her er en fra tidsskriftet AKTION 1980, nr. 3. Den er altså 29 år gammel:


DR lyver
Danmarks Radios monopol skal brydes. Det er nødvendigt, hvis det danske folkestyre skal bevares. Det skriver filminstruktøren Knud Leif Thomsen i JyllandsPosten – og det er sandt !

DR er ikke ”Danmarks Radio”, men et socialistisk propagandaapparat, der tjener de sam- fundsnedbrydende kræfter på venstrefløjen. Uafladeligt hetzer man mod industrien og forretningslivet – mod de driftige mennesker, der har opbygget vor velfærdsstat Danmark.
Lad os se det i øjnene: det er ikke arbejderne som LO forsøger at bilde os ind! –
Det er enkeltpersoner, individualister med energi, vidsyn og fantasi. Ofte mennesker der er begyndt fra bunden og har arbejdet sig op til toppen.
Hvis LO havde ret, så var det disse mennesker, som i dag stod i kø på arbejdsformidlingerne – ikke 125.000 lønmodtagere.
Hvis LO havde ret, så ville de socialistisk styrede lande kunne tjene os som forbilleder – ikke som afskrækkende exempler. Deres økonomi er katastrofal. I østlandene står man i kø selv for en rulle toiletpapir (for tiden ikke til at opdrive i Sovjet-Tyskland) og man priser sig lykkelig, hvis man kan få tag i en pakning til sin dryppende vandhane.
De har det hundredfold værre end vi – og må ovenikøbet døje den tort, at de er tvunget til at holde mund.
Vi kan dog brokke os. Endnu! –

Nej – vi skal have kommercielt TV og frie, private radiostationer, så andre end LO og socialdemokrtaiet kan komme til orde i vort land.

DR påstår, at TV- og radiostationer ikke kan leve af reklamer.
Det er det rene vrøvl!

Alene i Boston-området i USA (nogenlunde svarende til Storkøbenhavn) er der 7 lokale radiostationer og 4 TV-stationer. En af dem – Kanal 2 WGBH – har overhovedet ingen reklamer, men lever af frivillige bidrag fra mennesker, der betaler 60 dollars per husstand udelukkende for at se/høre lødige film, klassisk musik, foredrag, teater og liberale, kommenterende indslag i det politiske liv.
MIT, Massachusetts Institute of Technology, er beregnet på studerende – hvilket også gælder Boston Universitets station – begge sender musik, underholdning og - - - -reklamer, der betaler det hele. Licens? Naturligvis ikke!

Den sorte bydel Roxbury . ca. 20.000 mennesker – har sin egen TV og FM-station, som døgnet rundt sender musik, nyheder og underholdning – plus supermarkeds-tilbud! Den hedder ganske pudsigt WILD. Man har endnu ikke kabel-tv, men klarer sig fint med lokale reportager fremstillet af lokale folk, der dækker alle begivenheder af interesse for netop de mennesker, der bor her.

Lad os se i øjnene, at reklame-TV kan være en plage. Når det fremstilles smagløst og dårligt. Det kan heller ikke fungere økonomisk, hvis man – som dansk TV skal have 500 (!) journalister på lønningslisten – men så ringe, enøjet og talentløst som dansk TV, det går ikke – så siger nemlig både seere og annoncører stop.

Manglende kvalitet kan man – på socialistisk vis – erstatte med monopol. Men – folk bliver sure af det!

december 26, 2009

Groft bedrageri mod svensk SygesikringEn sund og rask mand i Varberg af fremmed herkomst har bluffet sig til 7,8 millioner sv.kr. i bidrag fra sygesikringen.
(Var der ikke nogle politikere, som sagde, vi kunne lære meget af indvandrerne? spørger Spydpigen)

2004 blev manden bevilliget over 400 timers assistancegodtgørelse fra sygesikringen. Det er godt og vel to heltidstjenester. Han påstod over for en læge, at han ikke kunne røre sig, hvorfor han ikke kunne klare sig selv. Eftersom han ikke ville benytte et assistanceselskab, ansatte han sine børn som assistenter. Det må man ikke, hvis børnene er del i samme husholdning. Så manden skilte sig fra konen, og børnene folkeregistrerede sig hos moderen.

Fra 2004 og til nu har manden fået udbetalt 7,8 millioner i bidrag. Af dem er 3,5 millioner gået til lønninger til børnene som således har opbygget mindre formuer. Resten af pengene har manden investeret, og politiet har sikret sig adgang til 2,3 millioner kr. i svenske banker. 1,3 millioner har han sendt til to forskellige fremmede lande. Selv kommer han rundt med to eksklusive biler.

- Han kan ikke fremvise nogle skader for en specialist, siger undersøgelseschefen på Hallandspolitiets bedrageriafdeling, Karl Arne Ockell, som har drevet både ydre og indre efterforskning mod manden her i efteråret.
- Den eneste medicin, som han har, er nok Alvedon (mod hovedpine), siger Karl Arne Ockell.

Sidste uge gennemførte politiet en husundersøgelse hos manden. Nu sidder han anholden bag lås og lukke. . Også en af børnene er anholdt, mistænkt for groft bedrageri og andre forventes snart følge efter. De har noteret de timer fra mandag til søndag, døgnet rundt, hvor de har været hos faderen. Om aftenen og morgenen har de noteret dobbelt bemanding.

Børnene har ikke altid boet i Varberg. De har arbejdet og studeret. En af dem har gået på en skole 1400 km fra faderen, ifølge Ockell.
Det mistænkte fusk opdagedes i forbindelse med, at sygesikringen skulle gøre et hjemmebesøg. Manden åbnede ikke døren. Siden kom en læge, og da lå manden i sengen med tæppet op til næsen og sagde, at han ikke kunne røre sig.

- Men her på politistationen har han rørt sig udmærket, påpeger Ockell.

Bedragerfamilien:

Dourmouch Iachar Mestan, f. 1956-07-30. Den raske far. Anholdt mistænkt for groft bedrageri.

Chadie Mestan, f. 1960.05.08. Moderen.
Chirin Mestan, f. 1981.10.06. Barn af ovennævnte Dourmouch. Mistænkt for
groft bedrageri.
Alekber Mestan, f. 1985.08.07. Barn af ovennævnte Dourmouch. Mistænkt for
groft bedrageri.

Varberg Byret, retssag B 3570-09
Indleveret stævningsansøgning (anklage) senest kl. 11. onsdag den 30. december 2009.

Kilde: http://politisktinkorrekt.wordpress.com/

Man må spørge sig selv, om ikke lægen er med i bedrageriet? Hvorfor fik han ikke manden scannet, ect?

december 25, 2009

Al Kaida-Konference

Det hollandske sikkerhedspoliti er i højeste alarmberedskab på grund af en international islamisk konference, som foregår fra 23/12 til 28/12 i Al Fourqaan Moskeen i Eindhoven, organiseret af Al Kaida.

I fem dage kan terrorexperter diskutere bombe-fundraising,
hvervning af attentatfolk og jihad.

Konferencens hovedmål er at stoppe muslimers integration i Holland og skaffe penge til islamisk kamp.Islamiske lærde fra hele verden optræder som talere. En af dem, en imam fra Saudiarabien, er på grund af sine radikale meninger endog blevet sortlistet i den saudiske kongefamilie.


Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect" 25.12.09Vore upålidelige massemedier

Geoffrey Cain har i Politiken skrevet godt og udförligt om vore upålidelige massemedier, specielt om DR.

Man nikker bekräftende, men må atter engang konstatere, at status quo desvärre skyldes borgerskabets sködeslöse ligegyldighed og dermed manglende indsats dengang, det var tid.

Tidligere udlärtes journalister på de forskellige redaktioner, og det gav i sig selv den demokratiske forskellighed, som er önskvärdigt i et demokratisk land, hvor politikken udvikles gennem gensidig påvirkning ved debat.
Men en eller anden – hvem? – mente, at uddannelsen burde foregå på en Journalisthöjskole, hvorved det hele ville blive mere ensartet. Det blev det også. Som Cain nävner, viser de årlige prøvevalg på Journalisthøjskolen, at journalisteleverne fortrinsvis sætter deres kryds på SF og de Radikale, mens Danmarks näststörste parti, Dansk Folkeparti, overhovedet ikke existerer i deres bevidsthed.
Spiller partifarven ind ved optagelse på höjskolen? Er prövevalget en kontrol fra ledelsens side om ”egnethed”? Ligger eleverne under for gruppepres?

Hvor galt det kan gå på Höjskolen fik man et håndgribeligt eksempel på i 1974, da lektorerne Frands Mortensen og Erik Nordahl Svendsen, sammen med 9 elever (Eigil Andersen, Ulla Bechsgaard, Lars Hørby, Klaus Larsen, , Lars Schelde, Kurt Simonsen, Jens-Erik Sinnbeck, Jens Stubkjær, og Niels Westberg) udarbejdede en slags program for, hvordan man kunne ödelägge borgerlig presse indefra ved ansättelse af venstrevredne journalistaktivister. Programmet blev udgivet af ”Modtryk” under titlen ”Ikke et ord om Ytrings-friheden”. Uriasposten omtalte sagen i 2007: läs http://www.uriasposten.net/?p=4297

Borgerskabet og dets politikere gjorde lige så lidt indvendinger mod ”ensartetheden” her som andre steder i samfundet. De var mundlamme allerede i 60´erne. Den Sovjetstöttede marxisme gik sin skäve gang under Den kolde Krig, akademikerne flirtede med kommunismen, og BUPL, lärere, psykologer, socialsektoren etc. etc. drev deres politiske propagandaspil. Resultatet lider vi under den dag i dag.

Der var dog to politikere, som så, hvad der rörte sig i befolkningen. Erhard Jacobsen (socialdemokrat af den gamle skole) som kvittede partiet og stiftede Centrumdemokraterne og Mogens Glistrup. Med en jordskredssejr stormede de ind i tinget i 1973.Erhard Jacobsen oprettede organisationen ALS, ”Aktive Lyttere og Seere” og lod store båndoptagere köre nat og dag til kontrol af DRs udsendelser. Her kunne hvem som helst få en kasettebåndskopi af en udsendelse som bevismateriale mod dette og hint.
Et sådant arrangement burde have väret aldeles unödvendigt i et demokratisk land, eftersom den statsstöttede DR har en public service-forpligtelse, og Radioloven påbyder statens radiofoni at være neutral og fair.
Men disse kriterier og demokratiet undergravedes af myndighederne selv

Ole Espersen stod ikke tilbage for Ritt Bjerregaard hvad engagement i kommunismens fremme angik. Da prästen Poul A. Knudsen ved Vangede Kirke klagede over DR´s venstrevredne politiseren, fik han et let hånligt svar fra radiorådsformand Ole Espersen i avisen Aktuelt 1972? Eller 73? (dato ?):
DR skal ikke slutte aftenen med ”en national eller religiös opsang. Vi har jo også ströget nationalsangen”.…”Knudsens konstatering af, at TV befordrer det outrerede, taberne og de revolutionäre svärmerre i en målestok, der ikke svarer til befolkningens majoritet. Det er logisk, at de ekstreme ikke er et udtryk for flertallet. Dansk TV skal stå ved siden af systemet. De nye ideer kommer ikke fra systemet eller majoriteten.”
(fremhävelsen er Spydpigens!)
(NB jeg beklager, at jeg af ukendt grund ikke kan korrigere de svenske bogstaver ä og ö til danske).

Glädelig Jul


Nisser har vi vel haft alle dage, men JULEnissen kommer först midt på 1800-tallet.

Her er han.
Og her er julegrisen.
Og her Staffan Stallerdrängs fem heste:

december 23, 2009

Messerschmidt: Send valgobservatører til Sverige

»Efterhånden er billedet af Sveriges måde at håndtere mindre - og navnlig indvandringskritiske - partier på blevet så grumset, tvetydig og omgærdet af rygter«, siger Morten Messerschmidt. Han anmoder EU-parlamentet om at overvåge det svenske demokrati.

Der er problemer med den svenske valghandling. Det mener Dansk Folkepartis medlem af EU-parlamentet, Morten Messerschmidt. I et brev til parlamentets formand, polakken Jerzy Buzak, beder han EU sende observatører til Sverige for at overvåge det kommende valg til Rigsdagen i 2010. »Jeg ønsker ikke at miskreditere den generelle vilje til demokrati i Sverige«, skriver Morten Messerschmidt. »Men efterhånden er billedet af Sveriges måde at håndtere mindre - og navnlig indvandringskritiske - partier på blevet så grumset, tvetydig og omgærdet af rygter, at det må være i Sveriges egen interesse at få systemet tjekket efter af uafhængige observatører«.

Messerschmidt mener, at Sverige reelt ikke har hemmelige valg. Det begrunder han med, at svenskerne ikke har en fælles stemmeseddel med alle partierne på. I stedet har man en stemmeseddel for hvert parti, som den enkelte vælger skal finde frem til på valgstedet eller på postkontoret (i al åbenhed).

EU-parlamentarikeren frygter, at det på den ene side vil betyde, at vælgere, der stemmer på de yderligtgående partier, vil tøve med tage deres stemmeseddel af frygt for reaktionen fra valgtilforordnede og andre tilstedeværende. På den anden side peger han på, at såvel højre- som venstreorienterede partier har været udsat for valgfusk, ved at deres stemmesedler er blevet smidt ud af valgtilforordnede fra andre partier. Også 'Feministisk initiativ' har bedt om observatører. Det er sket for både Piratpartiet, hvis primære politikpunkt er legalisering af fildeling, og det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna - et parti der på mange måder minder om Dansk Folkeparti.

LÆS ARTIKELSvenske pirater stormer frem i EU»Det svarer til, at de går hen og klipper den del af stemmesedlen over, hvor der står et bestemt parti, som man ikke kan lide. De valgtilforordnede er jo fra de andre partier, og hvis man ser på det had, som Sverigedemokraterna udsættes for, så vil de øvrige partier hurtigt kunne blive enige om genere dem«, siger han til politiken.dk. Et andet svensk parti, 'Feministisk initiativ', har på linje med Messerscmidt bedt om udsendelse af valgobservatører, efter at valgtilforordnede i forbindelse med sommerens EU-parlamentsvalg frarådede vælgere at stemme på partiet.

Valgforsker Jørgen Elklit, der er professor ved Aarhus Univerisitet, nikker genkendende til problematikken. Han giver derfor »principielt Messerscmidt ret i, at der er et demokratisk problem«, da frygten for omverdens fordømmelse kan føre til, at partier bliver valgt fra af vælgerne. Han peger på, at det samme har vist sig i forbindelse med meningsmålinger, hvor yderliggående partier ofte får færre stemmer end ved det faktiske valg - fordi folk ikke vil indrømme, at de stemmer på et parti, som ikke er »stuerent«. Samtidig bemærker han dog, at det er en valgmetode, som benyttes i en række lande, hvor der ikke har været rapporteret om store problemer.

Elklit undrer sig over, at Morten Messerschmidt rækker sin henvendelse til EU - ikke til Sverige . »Når der bliver sendt valgobservatører - for eksempel fra EU - så er det jo det land, der afholder valg, som har inviteret. Jeg forstå ikke, hvorfor han ikke bare tager fat i de svenske valgmyndigheder«.

Messerschmidt vil ikke afvise, at han på et senere tidspunkt tager fat i svenskerne. »Det ultimative ville selvfølgelig være at svenskerne selv tog initiativ til at løse problemet«, siger han. »Men nu sidder jeg jo altså i EU-parlamentet, så derfor synes jeg, det er naturligt først at høre, hvad parlamentsformanden siger til det. Hvis han er afvisende, kan det godt være jeg appellerer til de svenske myndigheder«.

Kilde: Messerschmidt: Send valgobservatører til SverigeIndbakkeX
Svar Ole Gerstrøm til muhammedtidende Vis detaljer 15.23 (6 timer siden)
http://politiken.dk/politik/article867166.ece Politik 23. dec 2009 KL. 14.17 Messerschmidt: Send valgobservatører til SverigeGrumset. »Efterhånden er billedet af Sveriges måde at håndtere mindre - og navnlig indvandringskritiske - partier på blevet så grumset, tvetydig og omgærdet af rygter«, siger Morten Messerschmidt. (Arkivfoto) - Foto: Jens DreslingDF-politikeren anmoder EU-parlamentet om at overvåge det svenske demokrati. AF Daniel Bennetsen
Der er problemer med den svenske valghandling. Det mener Dansk Folkepartis medlem af EU-parlamentet, Morten Messerschmidt. I et brev til parlamentets formand, polakken Jerzy Buzak, beder han EU sende observatører til Sverige for at overvåge det kommende valg til Rigsdagen i 2010. »Jeg ønsker ikke at miskreditere den generelle vilje til demokrati i Sverige«, skriver Morten Messerschmidt. »Men efterhånden er billedet af Sveriges måde at håndtere mindre - og navnlig indvandringskritiske - partier på blevet så grumset, tvetydig og omgærdet af rygter, at det må være i Sveriges egen interesse at få systemet tjekket efter af uafhængige observatører«. Går ud over de yderligtgående partierMesserschmidt mener, at Sverige reelt ikke har hemmelige valg. Det begrunder han med, at svenskerne ikke har en fælles stemmeseddel med alle partierne på. I stedet har man en stemmeseddel for hvert parti, som den enkelte vælger skal tage frem til offentligt skue. EU-parlamentarikeren frygter, at det på den ene side vil betyde, at vælgere, der stemmer på de yderligtgående partier, vil tøve med tage deres stemmeseddel af frygt for reaktionen fra valgtilforordnede og andre tilstedeværende. På den anden side peger han på, at såvel højre- som venstreorienterede partier har været udsat for valgfusk, ved at deres stemmesedler er blevet smidt ud af valgtilforordnede fra andre partier. Også 'Feministisk initiativ' har bedt om observatørerDet er sket for både Piratpartiet, hvis primære politikpunkt er legalisering af fildeling, og det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna - et parti der på mange måder minder om Dansk Folkeparti. LÆS ARTIKELSvenske pirater stormer frem i EU»Det svarer til, at de går hen og klipper den del af stemmesedlen over, hvor der står et bestemt parti, som man ikke kan lide. De valgtilforordnede er jo fra de andre partier, og hvis man ser på det had, som Sverigedemokraterna udsættes for, så vil de øvrige partier hurtigt kunne blive enige om genere dem«, siger han til politiken.dk. Et andet svensk parti, 'Feministisk initiativ', har på linje med Messerscmidt bedt om udsendelse af valgobservatører, efter at valgtilforordnede i forbindelse med sommerens EU-parlamentsvalg frarådede vælgere at stemme på partiet. Valgforsker erkender problemetValgforsker Jørgen Elklit, der er professor ved Aarhus Univerisitet, nikker genkendende til problematikken. Han giver derfor »principielt Messerscmidt ret i, at der er et demokratisk problem«, da frygten for omverdens fordømmelse kan føre til, at partier bliver valgt fra af vælgerne. Han peger på, at det samme har vist sig i forbindelse med meningsmålinger, hvor yderliggående partier ofte får færre stemmer end ved det faktiske valg - fordi folk ikke vil indrømme, at de stemmer på et parti, som ikke er »stuerent«. Samtidig bemærker han dog, at det er en valgmetode, som benyttes i en række lande, hvor der ikke har været rapporteret om store problemer. Elklit: Henvend sig til Sverige selvTil gengæld undrer Jørgen Elklit sig over, at Morten Messerschmidt rækker sin henvendelse til EU - ikke til Sverige . »Når der bliver sendt valgobservatører - for eksempel fra EU - så er det jo det land, der afholder valg, som har inviteret. Jeg forstå ikke, hvorfor han ikke bare tager fat i de svenske valgmyndigheder«. Messerschmidt vil ikke afvise, at han på et senere tidspunkt tager fat i svenskerne. »Det ultimative ville selvfølgelig være at svenskerne selv tog initiativ til at løse problemet«, siger han. »Men nu sidder jeg jo altså i EU-parlamentet, så derfor synes jeg, det er naturligt først at høre, hvad parlamentsformanden siger til det. Hvis han er afvisende, kan det godt være jeg appellerer til de svenske myndigheder«.

december 21, 2009

En muslimsk terrorist-triumf

1751 mennesker blev dræbt i den tidligere Burlington Coat Fabric ved Park Place i New York nær ved World Trade Center, da landingsstellet fra det ene terroristfly, faldt ned i bygningen under den islamiske massakre-aktion 11. september 2001. Tæt ved ligger et jødisk Museum samt New Yorks ældste katolske bedested, St. Peters Kirken.

Med en tankegang tusindvis af mile fra Vesterlandets har muhammedanerne erhvervet nævnte ejendom for at triumfere og omskabe den til et islamisk ”kulturcenter”."Kun i New York City er dette muligt," fortæller Daisy Khan, ordførende leder for ASMA (American Society for Muslim Advancement). Hun er gift med imam Feisal Abdul Rauf, stifteren af ASMA. Bygningen har stået tom siden den tragiske dag, men blev købt i juli måned af det muslimskdrevne ejendomsselskab ”SOHO Properties”.

Imam Rauf var investor. Han er født i Ægypten og har skrevet tre bøger om islam. I 2004 deltog han i en 30 sekunders reklame der blev sendt på Arabisk TV, i hvilken han undskyldte for de påståede overgreb i Abu Ghraib fængslet. Ifølge World Net Daily afholdt FBI's New York field kontor i 2003 mindst fire gange heldags træningssessioner i nærheden af Ground Zero med Rauf som deltager. Han talte i omkring to timer ved hver session, idet han "gav et overblik over islamisk kultur og nævnte nogle af forskellene mellem, hvad fundamentalistiske terrorgrupper siger er Koranens lære, og hvad han som religionsstuderende tror at Koranen virkelig siger," fortæller special agent James Margolin, talsmand for FBI i New York. Ifølge Margolin vurderede Rauf at Koranen "virkelig ikke tilråder til terror, mord eller kaos." Han sagde at terroristerne havde misforstået 'jihad'udtrykket' i Koranen som et udtryk vor vold, eller væbnet kamp mod ikke-troende. Rauf hævder det betyder intern kamp.

Rauf blev af Bob Carr inviteret til at tale i Sydney i 2004. Ifølge Sydney Morning Herald, sagde han, at "USA og Vesten skal anerkende den skade de har været årsag til mod muslimerne, før terrorismen kan høre op.” Han sagde at Vesten skal forstå terroristens synspunkt - og han beskyldte kristne for at starte masseangreb mod civile. "De islamiske metode at føre krig på, er ikke at dræbe uskyldige civile. Det var kristne i 2. Verdenskrig der bombede civile i Dresden og Hiroshima, som ikke var militære mål," sagde han. Ifølge rapporten sagde Rauf, at der kun ville ske få fremskridt førend USA indrømmede, at man støttede diktatorer, og US-præsidenten holdt en "Amerika Culpa" tale til den muslimske verden.

Rauf vil forvandle bygningen til et komplet islamisk kulturcenter, med en moske, et museum, "indkøbsmuligheder," og plads til seminarer for at ”forsone religionerne”, "for at imødegå (det kristne) anslaget mod muslimer som helhed." Projektet kan løbe op til150 millioner dollars.Rauf har fortalt New York Times, at en del af det vraggods der faldt ned, sender et modsatrettet budskab om, hvad der skete den 11/9". Mens hans kone Daisy Khan fortæller til det tyske ugeblad ”Der Spiegel”: "Det var næsten helt klart, at noget som dette (et islamisk kulturcenter) skulle rejse sig af asken fra den 11/9" "På en eller anden måde har dette noget guddommeligt over sig. Det er næsten som om Gud (læs Allah) ønsker at blive involveret."
Foretagendet er støttet af byen. Borgmesterens direktør ved Office of Immigrant Affairs, Fatima Shama, sagde til the Times, "Vi muslimer i New York har en ligeså stor forpligtelse til at genopbygge New York som enhver anden." Byens bygningsdirektorat har det sidste år modtaget mange klager over ulovlig bygningskonstruktion og blokerede udgange. I september 2009 fremgik det, at inspektørerne ikke har kunnet få adgang til bygningen. Hvilket understreges mere detailleret i en af klagerne. Kontoret oplyser, at klagerne er blevet arkiveret som "uløselige" ifølge byens procedurer, da inspektørerne ikke kunde få adgang.

Den 4. juni 2009, holdt præsident Obama en tale til den muslimske verden i Kairo i hvilken han fastslog:
"Jeg er kommet her for at starte nye indledninger mellem USA og muslimer over hele verden; den ene baseret på en fælles interesse og en fælles respekt; den anden på den sandhed, at Amerika og Islam ikke er adskilte, og ikke behøver at konkurrere. I stedet overlapper og deler vi fælles principper - principper om retfærdighed og fremskridt; tolerance og værdighed for alle mennesker....Således har jeg kendt Islam på tre kontinenter, førend jeg kom til denne egn, hvor den først blev åbenbaret. Den erfaring har givet mig en overbevisning om, at samarbejde mellem Amerika og Islam skal være grundlagt på det som islam er og ikke på, hvad det ikke er. Jeg betragter det som en del at mit ansvar som præsident for USA at kæmpe mod negative steretyper om islam uanset, hvor det forekommer."

Rauf hyldede Obama for at "omfavne Islam i fredsforsoningsprocessen" i sin tale Han skrev i Washington Post: "Den historiske betydning af præsident Obamas tale til den muslimske verden i Kairo kan ikke overvurderes. Aldrig før har en amerikansk præsident talt til det globale muslimske samfund. Hans tale markerede et større skifte i amerikansk udenrigspolitik...... Med blot nogle få sætninger ødelagde han den skøre teori om "Civilisationernes Sammenstød”, som fastholder at Islam og Vesten altid vil være i konflikt med hinanden. I stedet erklærede han, at USA ikke er i krig med Islam og fremlagde en plan for hvordan konflikten kan løses... Han fik muslimernes opmærksomhed fordi han, modsat de fleste andre politikere, var villig til at kritisere såvel sit eget land som muslimerne, når de ikke lever op til deres idealer."

I et interview med Beliefnet om Islam og Amerika, spurgte en journalist "Visse islamiske velgørenhedsorgansisationer undersøges for mistanke om bånd til terrorister. Har du oplevet, at de i dine øjne respektable islamiske velgørenhedsorgansisationer bliver skadet finansielt?"

"Vi tror at en vis del af enhver velgørenhedsorganisation er lovlig," svarede Rauf, "At sige, at der er forbindelser til terrorisme er meget tåget. Det kan sammenlignes med anklagen om, at Saddam Hussein havde forbindelser med Osama bin Laden. Det var Amerika, der havde forbindelser med Osama bin Laden - men betyder det så, at Amerika er et terroristland eller har forbindelser med terrorisme?" Ifølge The Times tror Rauf ikke, at `Islamiske terrorister tilhører et andet univers – men at de kommer fra undertrykkende samfund, som Washington har været med til at skabe.´

Kilde:
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=119328 © 2009 WorldNetDaily

december 19, 2009

Islam er et probat middel i klimakampen.

Vi er nogle stykker, der har studeret Islams virkninger og udbredelse, og med den rabiate form, denne religion/ideologi nu udbreder sig med, kan vi helt uegennyttigt tilhviske de politiske klima-ideologer et godt råd: Bliv endelig ved med at støtte islamiseringen som I hidtil har gjort.Gør I det, vil Europa hedde Eurabia indenfor en generation eller to; fattigdom og undertrykkelse vil være almindelig, sådan som fattigdom og undertrykkelse er det i de muslimske lande. Forbrug og dermed CO2-udledning vil falde meget stærkt, og klimaet vil være reddet - specielt hvis resten af verden følger i vort fodspor.

- Hvis altså den uvidenskabelige, men politisk korrekte, teori om CO2’s skyld i den globale opvarmning altså alligevel er rigtig. For en teori kan jo godt være rigtig, selv om den ikke - lige for tiden - lader sig efterprøve.


P.H. Bering

Den stora klimatbluffen

Jeg har modtaget nedenstående brev i forgårs:

I Köpenhamn diskuterar man nu mångmiljardsatsningar med avsikt att minska utsläppen av koldioxid, CO2. Detta gör politikerna, fastän det idag står klart att hela konceptet är en stor bluff.
Forskare med djupa kunskaper i kinetisk gasteori, termodynamik, strålningsfysik och molekylfysik har visat att jordens klimat är oberoende av människans ökningar eller minskningar av halten CO2 i luften.

Som alla andra gaser har CO2 ett spektralband, som dess molekyler reagerar för: den strålar ut energi eller absorberar energi inom detta band. Det är mycket smalt, så som är fallet med gaser i allmänhet. Därför är det en mycket liten del av solens instrålade värme, som CO2 kan absorbera. Redan vid halten 20 ppm har gasen absorberat det mesta av energin i spektralbandet. Vid högre halter finns det helt enkelt inte så mycket mer energi att hämta. Atmosfären innehåller nu över 300 ppm, vilket betyder att ytterligare höjning av halten ger helt försumbar ökning av energiupptaget. Rent fysiskt KAN INTE mer koldioxid påverka jordens temperatur.De kurvor som tagits fram över jordens temperatur och koldioxidhalt visar att båda svängt upp och ner. Emellertid är det helt tydligt att temperaturkurvorna ligger 500 à 800 år FÖRE koldioxidens svängningar. Det är alltså temperaturvariationerna som orsakar koldioxidens variationer, inte tvärtom. Eftersläpningen beror på att den långsamma omsättningen av oceanernas vatten, vilket absorberar mer CO2 ju kallare det är. Där finns mer CO2 än i atmosfären.För kort tid sedan exploderade ”Climategate”, med bevis för metodiska manipulationer av basdata i den grupp av ledande forskare, som sammanställer data för IPCC, FN:s panel för klimatstudier. De har sorterat bort data som talat emot deras hypotes och förfalskat andra basdata. De har varit medvetna om att de driver en bluff.

Detta betyder inte att klimatet inte ändras. Det har det alltid gjort. Den viktigaste orsaken är troligen variationer i solfläckarnas intensitet. Om det nu är på väg att bli varmare eller kallare är inte helt klart. Gå till nätsidan ”stockholmsinitiativet” för fler fakta.
Kampen mot utsläppen av CO2 är alltså missriktad. Om vi minskar atmosfärens halt av CO2 kommer det inte att påverka klimatet.

Vi skulle få större effekt om vi beslöt att måla alla tak vita eller plantera gräs och taklök på dem.
Trots allt menar jag att vi skall fortsätta att minska vår användning av fossila bränslen. Men med väl avvägda ansträngningar, eftersom motivet är att bli oberoende av despotiska schejker och andra diktatorer, som visat sig kunna använda sådant beroende för utpressning.
Det finns inte någon anledning att vi skall skicka miljarder till andra länder, för att minska deras utsläpp, eftersom det inte kan påverka klimatet.


Sture Åström

Helsingborg

december 18, 2009

Is og sne


Klimakonferencen har allerede fået ét konkret resultat: det er begyndt at sne.
Overfor politiske sværvægtere, som Connie Hedegaard og Robert Mugabe har klimaet indset, at det ikke kan vinde og har bare givet op. Overmagten var for stor. Klimaet har fået kolde fødder.

Geoffrey Cain, Rebekkavej 5, Hellerup

EN HÅN MOT ALFRED NOBEL Å GI PRISEN TIL OBAMA.

Alfred Nobel snudde seg nok mange omdreininger i sin grav i Stockholm den dagen Nobelkomiteen ga fredsprisen til USA’s president Barack Hussein Obama. For Alfred Nobel skreiv klinkende klart på ren svensk, at en av prisene, altså fredsprisen, den skulle deles ut ”åt den som har verkat mest eller best for verdens folks forbrødrande och avskaffande eller minskning av ståande armèer”
Og dette har ikke Obama vært i nærheten av. Han har i stedet økt de stående styrker både i Irak og i Afghanisten. At denne mannen fikk Alfreds Nobels fredspris var et klart brudd mot dette testamentet!
Kan noen være så snill å hjelpe Jagland og hans nikkedukker med å oversette orginalteksten i Alfreds Nobels testamente fra svensk til norsk? Slik at de skjønner hva som står der! Og ikke minst at de holder seg borte fra å gi fredsprisen til ledere for land som er i krig.
Jeg tror den norske Nobelkomiteen fortjener en leder med mer kunnskap og omdømme, og mindre egeninteresse for å få skrive inn seg sjøl i historiebøker. Ja, ikke minst ha større respekt for hva som faktisk står i Nobels testamente!
Barack Obama begynte sin tale med å si at millioner av menn og kvinner – kjente som ukjente – fortjente den prisen bedre enn ham – for han hadde ennå ikke selv fått utrettet noe.
Ja, i dette utsagnet er jeg 100% enig med Obama. Hvor mange ganger skal den norske Nobelkomiteen trampe i klaveret og utdele fredprisen til feil person? Det rekker nå!

17.12.09, Amund Garfors,
Trålvn. 33, 8520 Ankenesstr.
Tlf. 769/56689 906/19206Ankenes.

december 17, 2009

Må kun tale et kvartér med sine forældre under aflytning

Den kristelige svenske avis "Världen idag" skriver igen om 8-årige Dominic fra Gotland, som blev revet fra sine forældre af politiet på Arlanda flyveplads og anbragt i en fremmed fanilie: han må kun tale med sine forældre i telefon et kvartér om ugen under aflytning!Historien om 8-årige Dominic gør ondt langt ind i hjertekulen. Fordi jeg har et vist kendskab til socialsystemet indefra.

Med dunkle anelser om at noget skæbensvangert fandt indpas i vort samfund i 60´ - 70´erne, meldte jeg mig i 1972 ind i Landsforeningen for Mentalhygiejne, som udgjorde et kartel af psykologer, psykiatere og socialrådgivere og deltog i årets generalforsamling.
Her sagde formanden, professor Bonnevie, let hånligt: Mødre, disse kyl-lin-ge-mø-dre troede at de kunne opdrage børn, men i dag er vi nået meget længere. Nu har vi experter!

Ja, Gud hjælpe mig! og experterne bilder sig ind, at de er uovertrufne og altid har ret. Jeg har set de mest mærkelige udlægninger fra deres side af almindelige foreteelser:
Forældre til en dreng på institution måtte ikke tale med ham i telefon eller kun i yderst begrænset omfang og overvåget af en psykolog. Forældrene havde i hjemmet nogle gudelige ord hængende!
En bedstemors folkloristiske oplysning til sit barnebarn om legen at ”trække gåsekrog” blev af personalet udlagt som ”sort magi”, da de rimeligvis ikke kendte folketraditionen.
En psykolog bestemte, at nogle småbørn, som af ubestemt grund absolut ikke ville være hos faderen, netop skulle anbringes dér. Da de sad dér fortrykte og bange måtte man hente moderen.
Københavns Børneværn anbragte børn ude på Christiania hos en tidligere straffet

narkoforhandler og i de mest uhumske og beskidte omgivelser, man kan forestille sig, - som ikke ét eneste øjeblik ville være blevet godkendt til børn, hvis det havde været en privat familie, men nu var det det ufejlbarlige børneværn selv!
Mentalhygiejnens ideologi har jeg tidligere omtalt her på bloggen. Dens hovedtema var at ødelægge og afskaffe kernefamiliesystemet og lade statens experter opdrage børnene, så man kunne få en helt ny verden med et helt nyt menneskesind! Ideologien inficerede ikke bare hele socialsektoren, men gjorde sig også gældende i skolesystemet, retsvæsenet og meget andet.

Begrundelsen for den hårde og ubønhørlige fremfærd mod Dominic og hans forældre angives at være, at forældrene underviste sönnen hjemme og forsømte at få ham til tandlæge!

En yderst ynkelig forklaring!

Den tyder langt mere på en hævnakt, fordi man ikke har underkstet sig de statslige alvidende ”experter”.


Morten Messerschmidt vil ikke lege sherif.

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet og næstformand i EFD-gruppen, Morten Messerschmidt, er blevet valgt som gruppens medlem af udvalget for forbindelser til de nationale parlamenter. Etableringen af udvalget er en konsekvens af Lissabon-traktatens ikrafttrædelse og har til hensigt at øge samarbejdet mellem EU-Parlamentet og de nationale parlamenter i Europa.

- Jeg har store forventninger om at kunne sætte mit fingeraftryk på udvalgets arbejde, og kan således allerede nu sige, at jeg ikke deler alle Parlamentets intentioner med udvalget. Eksempelvis bryder jeg mig overordnet set ikke om tanken om, at udvalget skal arbejde som en slags sherif i forhold til de nationale parlamenter.
Vi har ikke brug for endnu et udvalg til at overvåge, om medlemslandene gennemfører EUs direktiver til punkt og prikke, siger Morten Messerschmidt.

- I stedet vil jeg arbejde for, at udvalget og Parlamentet i langt højere grad lytter til de nationale parlamenter i medlemslandene, da det vil være udtryk for en egentlig demokratisk tankegang. Tanken om en forbindelse mellem EU-Parlamentet og medlemslandenes parlamenter er god, men det skal sikres, at arbejdsgangen bliver skruet sammen på den rigtige måde, siger Morten Messerschmidt.

Kilde: Pressemeddelelse fra DF, Strasbourg, torsdag den 17. december 2009Så kom det atter engang frem, at EU ikke er demokratisk indstillet! Hvor længe finder vasalstaterne sig i diktatoriske afgørelser?

december 16, 2009

Uacceptabelt at folkevalgte forbydes adgang til COP-15-plenar

Under FN´s klimakonference afholdes der en plenar for nogle af deltagerne. Men i modsætning til de fleste andre plenarer, udmærker denne sig ved at sætte de folkevalgte udenfor døren. Det får nu Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet til at rette henvendelse til FN. ”Det er fuldstændig vanvittigt, at man på denne måde forbyder folkevalgte adgang til plenaren.

Hvor er vores demokrati henne, hvis folkevalgte ikke kan få lov til at deltage i den demokratiske proces,” siger Anna Rosbach Andersen”Der begynder at tegne sig et mønster: Først har man fra FNs side nægtet at høre på forskere med kritiske synspunkter; og nu begrænser man så mere og mere de folkevalgtes mulighed for at deltage.”

”Lagt sammen med det kaos der har præget denne konference indtil videre, synes jeg ærlig talt at det begynder at skade FNs troværdighed, og det vil jeg nu have FN til at tage stilling til,” siger Anna Rosbach Andersen. Anna Rosbach Andersen er medlem af Parlamentets Miljøudvalg og den officielle delegation til COP15.


Kilde: Pressemeddelelse fra DF onsdag den 16. december 2009/kh

december 15, 2009

Minareter er symbol på dominans

Den landsflygtige hollandske politiker Ayaan Hirsi Ali, hvis meningsfælle og medarbejder, filminstruktør Theo van Gock blev myrdet på åben gade af en muhammedaner, understreger, at den schweiziske afstemning om minareter ikke var en afvisning af religonsfrihed, men alene gjaldt islam som politik.

Europæere har de seneste 20-30 år lært nok om politisk islam til at kunne skelne mellem politik og religion, siger hun.
Det var derimod en afvisning af alle de politisk inficerede ting, som gør det svært for muslimer at blive europæere: burka, minareter, parallelsamfund, skoler, hvor der kun er muslimer, politiske alliancer med kræfter uden for Europa.

Minareter er et symbol på dominans, siger Ayaan Hirsi Ali. De blev i sin tid opført for at skelne steder, der var erobret af muslimer, fra dem, der ikke var.«


Som tidligere sagt her på bloggen er flere moskéer i Europa da også navngivne som ”Erobrermoskéer”.

Ja, og som tidligere fremhævet her på bloggen er det noget forskrækkeligt vrøvl, at afvisning af minaretbyggeri betyder angreb på religionsfriheden. De kan tro ligeså meget , de vil på Allah. Det er en åndelig beskæftigelse, som ikke har det mindste med mursten og mørtel at gøre. Hvordan skulle ellers troende i ørkenen bære sig ad? Eller analogt hermed: hvordan skulle en kristen kunne tro, hvis ikke han har en kirke at ty ind i?

Kilde: http://jp.dk/morgenavisen/maudland/article1918693.ece?jp_user_id=16767G2638E3D12456

Tyrker i Schweiz var med til Anti-minaret-initiativet

Den 54-årige sagfører Soli Pardo, en af de ansvarlige for det schweiziske Anti-Minaret-initiativ, er selv født i Izmir og er indvandret i Schweiz fra Tyrkiet. Hans far er tyrkisk, hans mor schweizer, han selv er politiker for SVP (Schweizische Volkspartei) i Genf og ønsker ikke ”5-6 meter lange tårne” ved siden af moskéerne. På sin blog gør han ikke nogen hemmelighed af, hvad han mener om de fornærmede tabere i Minaretafstemningen.

december 12, 2009

Lucia-kult i Norden (fortsat fra i går)På Luciadagen begyndte dagen at blive længere, eftersom man troede, at lucianatten var årets længste nat.

Luciamorgen kunne de yngre kvinder byde gårdens folk på flæsk eller ost, ”lussibiten”, og øl, senere blev til til gløg eller kaffe. Hun kaldtes da hele dagen ”Lussi” eller ”Lussibrud” og måtte ikke nævnes ved sit rette navn.
”Lussikatt” er et kultbrød, som menes indført af Gustav 2. Adolf til hollændere i Gøteborg.
Også kaldet ”Dövelskatt” (Djævels Kat)

Ved Skt. Lucia begyndte fasten med fisk, så alt slagt skulle være færdigt inden, ligesom i øvrigt alt udendørs bondearbejde, samt bagning og brygning.
Lucias navn af lux = lys, hvilket gav sammenblanding med Lucifer = lysbæreren (opr. Om Babylons Konge), siden = Fanden, ”Lusseper”, som man skulle vogte sig for.
Man vågede gerne imod Lucifer natten til den 13. december, og man spiste vældigt om natten lige för fasten satte ind.
Undertiden klædte man sig ud: mænd som Lucia-brude, og kvinder som mænd.
Ved skoleterminen (13. december) sang skoledisciplene med lys i hænderne og én af dem udklædt som engel i hvid kjole og evt. med lyskrone.

Kirkefolk ville ændre på overtro og gøre festen kristen i begyndelsen (?) af 1700-tallet.
Første omtale af en Luciafest skal have været 1764 med ”lussibete” (flæsk og brændevin).
Fra 1848 kendes Lucia med lyskrone og kaffebakke

I 1928 indførte Stockholms Dagblad Lucia-konkurrence, og den udvalgte red så julen ind på Skansen.


Hallo alle giftelystne piger!

I nat, Lucianatten, – og den er jo allerede begyndt, kan I - ifølge norsk/svensk folketro se jeres tilkomne. Men jeg vil anbefale piger af muhammedansk tro til kun at få kik på slægtninge, fortrinsvis fættre, hvis ikke de vil risikere at få halsen skåret over!


Da det er vigtigt at kende sin egen kulturkreds og historiens tildragelser, så vil jeg her fortælle lidt om Lucia. Vi skal tilbage til kristenforfølgelserne under den romerske kejser Diokletian o. år 300.

Lucia var af adelig familie i Syrakus.
Moderen blev mirakuløst helbredt ved den hellige Agathes grav i Catania, og Lucia skænkede sin brudeskatt til fattige kristne, hvilket forargede hendes forlovede, som anmeldte hende som kristen. Hun blev pågrebet, hvor nu Piazza Santa Lucia ligger, og skulle indespærres i et horehus, men end ikke 100 okser kunne flytte hende.
Man hældte urin på hende og smurte hende ind i fedtstof og satte ild til, men ilden rørte hende ikke. Så blev bøddelen tilkaldt, men forgæves, og til sidst måtte hendes trolovede selv dræbe hende med sit sværd med et hug mod halsen år 303 eller 304.

Et andet sagn fortæller, at da en yngling forelskede sig i hendes strålende øjne, stak hun dem ud med en nål, men et mirakel gjorde, at hun alligevel kunne se (eller at Vorherre skænkede hende et par nye). Hun fremstilles gerne med en tallerken, hvorpå der ligger to øjne. Hun anråbes ved øjensygdomme, og folk bringer hende deres foto som votivgave. På Piazza Lucia i Syrakus byggedes der en Santa Luciakirke i barokstil. I kirken er der en statue af Lucia i rent sølv, der vejer et ton. Den vises to gange om året: den første søndag i maj og den 13. december. Engang på 1700-tallet reddede hun folk fra hungersnød.

På gamle runestave og kalenderstave er Luciadagen, ”Lussimesse”, en vigtig dato. Lucianatten ansås tidligere, før den gregorianske tidsregning, som årets længste nat med mange myter og trolddom. Helligaftenen (den 12. december om aftenen) gik med gilde og folkelege, og ofte vågede man natten igennem, eller man tog varsler af, hvem der skulle blive ens ægtemand.
”Nu har jag ställt mina sko som T att jag min fästman kan få se.”

I Norge begyndte ”lussefærden”, det natlige ridt fra Asgård, de nordiske guders, asernes gård; ridtet fortsatte gennem hele juletiden.

Hos Dante repræsenterer Lucia den himmelske nådes lys og rangerer højt blandt hellige kvinder – som nr. 3 efter jomfru Maria og Marias mor, Anna.

Lucias øjne opbevaredes som relikvi i Napoli. Hendes lig havnede i Byzans. Venezianerne drog i korstog imod Byzans og bemægtigede sig hendes kiste, som de førte i gondol til Venedig og placerede i San Geremia-kirken.


I 1981 røvede to maskerede mænd med revolvere Skt. Lucia, men hun førtes tilbage af politiet den 12. december – dagen før helgendagen.

Folk anråber hende om hjælp mod øjensygdomme og giver deres foto som votivgave.


Apropos: Dér hvor Københavns Rådhus står i dag, stod i sin tid en af voldmøllerne, som malede mel til borgerne. Den hed ”Lucie Mølle”, men udtaltes som ”Lusse Mølle”. Den var den sidste stubmølle på volden, og flyttedes herfra ud i Kongens Enghave, hvor den brændte Skt. Hansaften 1914.

Mere om Luciakulten i Norden i morgen.

december 11, 2009

Hverken prædikant eller minaret!


Hadprædikanten og islammissionæren fra Køln, Pierre Vogel, alias Abu Hamza må af statssikkerhedsgrunde ikke rejse ind i Schweiz. Vogel ville på lørdag have demonstreret i Bern for muslimske særrettigheder mod de onde schweizere. Men i hovdstaden vil man hverken modtage den yderliggående wahabistiske islamprædikant eller lade ham udbrede sine hadtirader mod de edssvorne schweizere.


Migrationsvæsenet har udstedt indrejseforbud mod den uønskede Vogel. Begrundelsen er § 67 i udlændingeloven: Indrejseforbud mod udlændinge tillades, når de støder an mod den offentlige sikkerhed og orden i Schweiz eller i udlandet eller bringer dem i fare.

Tja Bern er jo netop ikke Køln.
Jonas Montani, der er talsmand for migrationsvæsenet (BFM) bekræfter, at Vogel på grund af den offentlige sikkerhed og orden, ikke må rejse ind i Schweiz. BFM har sammen med Berns fremmedpoliti bedømt sagen og taget beslutning på baggrund af gældende ret om indrejseforbud, siger Montani.

Skulle Vogel trods det rejse ind, vil han øjeblikkelig blive udvist af fremmedpolitiet.

Vi ønsker Abu Hamza Vogel en god hjemrejse.Kilde: den tyske blog Politically Incorrect 1o.12.09

Rodløshed

For halvandet år siden skrev psykoterapeut Lennart Bergström en artikel i den kristelige avis ”Världen idag” om, hvor rodløse mange 68´ere er. De søger faste punkter i tilværelsen og møder op på hans konsultation. Artiklen ligger i arkivet på min blog 2. juni 2008.
Det forunderlige var, at denne psykoterapeut ikke plaprede Mentalhygiejnens psyko-elite efter munden, men stod med fødderne på jorden og gjorde sig grundige overvejelser.

Nu er han i avisen igen: ”Han anklager kirken for dens svigten. Svidende kritik fra psykoterapeut.” står der, og nedenunder: ”Kirken er løsningen, men tager ikke sit ansvar.” Og han fortsætter: ”Hallelujastilen duer ikke. Man må have en rigtig ”arbejdsformand””!

Hvor har han ret! Kirken har i høj grad svigtet. I over et halvt hundrede år har man blandet forkyndelsen op med marxisme til en pærevælling, og nu med "multikultur".

Nej, hallelujastilen duer ikke!
Illustrationen: Tryksag fra organisationen "Kristne for Socialisme"


Kilde: Världen i dag 9. december 2009.

EU vil styre dansk ligestillingspolitik.

Dansk Folkepartis EU- og ligestillingsordfører, Pia Adelsteen, er fortørnet over EU’s utidige indblanding i danske forhold.


- Det er de utroligste sager, som EU synes, der skal bruges tid, kræfter og penge på, siger Adelsteen. Senest har mastodonten i Bruxelles kastet sig over den danske ligestillingsindsats. EU mener, at Danmark skal ændre Ligebehandlingsnævnets rolle og beføjelser. Blandt kravene er, at det uafhængige Videnscenter for Ligestilling, som VK-regeringen lukkede ned i 2002, bliver genåbnet. Hvis Danmark ikke makker ret, venter en sag ved EF-Domstolen.


At Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti straks har gjort knæfald for EU og kræver en særlig ombudsmand med ansvar for at overvåge og evaluere ligestillingen i Danmark, er måske ikke så overraskende, siger Pia Adelsteen. Hun er til gengæld overrasket over, at De Konservative bakker op om kritikken. Ikke mindst fordi regeringspartiet i sin tid var med til beslutte at lukke nævnte videncenter.

- I Dansk Folkeparti har vi kun hovedrysten til overs for EU’s indblanding og truende adfærd. Ikke mindst fordi Danmark er et af de førende lande indenfor ligestilling, siger Pia Adelsteen. Hun bemærker, at ligestillingsminister Inger Støjberg ved flere lejligheder har benægtet, at der er et ligestillingsproblem i Danmark. Alligevel vil ministeren nu oprette et uafhængigt klagenævn, der skal beskytte mod forskelsbehandling på grund af køn. Det sker ved, at Institut for Menneskerettigheder skal rådgive i sager om ligestilling.

- EU kunne passende rette blikket mod Øst- og Sydeuropa, hvor der er langt større problemer på det ligestillingspolitiske område, siger Pia Adelsteen.


Kilde: pressemeddelelse fra DF 10.12.09Ikke overraskende! EU vil ligesom andre diktatoriske stater diktere alt.Adskillige NGO (Non government organisations) var/er i virkeligheden 5-kolonne-celler, som arbejder intenst med marxistisk samfundsundergravning. Det gælder bl.a. ovennævnte Institut for Menneskerettigheder.

december 10, 2009

Vandalisering eller manglende vedligeholdelse


I utallige avis- og TV-reportager har man vist skræmmende billeder fra lejligheder i Rosengård i Malmø og andre indvandrertætte boligområder. Ejerne udpeges altid som de ansvarlige for elendigheden. Men ser man kritisk på billederne, undrer man: har lejerne virkelig levet op til deres skyldighed at passe på lejligheden i overensstemmelse med lejekontrakten? Man ser møjbeskidte plastiktapeter. De skulle jo være lette at holde rene – og hvorfor er så mange el-kontakter, toiletter og vaskekummer slået i stykker?

Billederne tyder ikke på normal omsorg og håndtering. De kalder snarere på eftertanke. Når journalisterne går, er der næppe nogen, der tør hævde andet end at tilmed urinlugten i kælderen og trappegangen er ejernes skyld. Det fremgår nemlig aldrig, hvem der ødelægger noget eller forretter sine behov i kælder eller trappegang.
- Er det de boende selv eller er det andre? Og al den mug, der vises frem? Kan det bero på, at der vaskes tæpper og hænges tæpper til tørre i badeværelserne? Hvis det er sådan, så forklarer det en høj luftfugtighed og dermed mug. Videre kan man undre sig over, hvor kakkelakkerne kommer fra? Er det import?

Ligger der i øvrigt ironi bag navnet ”Herregården” i Rosengård? Hedder den Herregården, fordi der dér bor lejere, som ligesom tidligere tiders herremænd, forventer at blive opvartede og forsørgede af en i deres øjne lavere samfundsklasse?
Eller handler reportagen om prægtige og påpasselige lejere, som ikke ønsker sig noget højere end at få lov at bo pænt og prydeligt?


Man spørger rent ud sagt, om det kan stå så slemt til, at folk fra villaområdet tæt ved gør raider ind i ”Herregården” og dér vandaliserer de stakkels lejere?
Ved normalt boende findes der ikke nogen som helst mulighed for at der kan ødelægges og grises så meget til, som reportagen viser. Man kan forstå, hvis ejerne synes, at vandaliseringen er gået så langt, at de helt enkelt er blevet trætte og har indset, at det er meningsløst at reparere? Det er en konklusion, som jeg har hørt flere håndværkere dele…skønt ingen må ytre sig. Det er nemlig racistisk!

En krone - Tak!

I 1974 fejrede man postvæsenets 350 års jubileum, oprettet som det var af Chr. Firtal.
Generalpostdirektøren hed Gunnar Pedersen.

Marxismen var ”in” og – trods tidens avancerede teknik – hed det sig, at postens hidtidige logo nu var for svært at lave, og efter sigende kunne ingen heller forstå det mere. Derfor burde postvæsenet have nyt logo, hvor kongekronen var smidt ud. Posthornet måtte gerne blive. Man udskrev en konkurrence, som hele befolkningen kunne deltage i, hvad enten de kunne tegne eller ej, og førsteprisen var trods sparetider på 40.000 kr.
Et posthus – så vidt jeg husker på Nørrebrogade – viste etatens hemmelige ønsker: De skiltede på gaden med det sædvanlige logo - UDEN kongekrone.

Men hvad sagde befolkningen?
Der kom flere tusinde forslag, og der blev uddelt præmier, men der var massiv modstand mod at slippe kronen.

Så stillede man sagen i bero og afventede andre tider…Noget senere (1975?) gjorde professor Hakon Stangerup opmærk-som på, at man på samme måde listede konge-symbolet ud af Statsba-nernes mærke...

Da overarkitekt Jens Nielsen hædredes med en ”ærefuld pris” for sit ”DSB-design”, var der forlængst gået inflation i prisuddelinger til de politisk-korrekte marxist-holdninger.
Togpendlerne havde efter aviserne at dømme ikke meget sympati for det nye DSB-logo, uniformer og skilte. De syntes, det var langt vigtigere, at togene gik til tiden! DSB forsvarede sig med, at design-udgifterne kun var ”pebernødder”! Politikernes perbernødder hober sig op. Hele verdensaltet består af smådele, pebernødder, som bliver til dynger. Vandløb består af dråber, der bliver til uundværligt drikke vand. Huse bygges af mursten. Hvaler spiser plankton. "Pebernødder" og andre småting er ikke ligegyldige!


I ”De 45 kommu-nistiske Langtids-mål” (1963) hedder et af punk-terne, at man for at nedbryde det borgerlige samfund skal fremstille grimme og frastødende tegninger og kunst-værker.

Her er en af dem. Plakaten står bl.a. i vente-salen på Hellerup Station.Illustrationen øverst: DSB´s gamle logo, hvis kongekrone ikke huede marxisterne og som derfor blev kasseret.Kilde: Tidsskriftet "AKTION" 1977/6 og 7 og 1978/6 samt Familieværnets telefonavis 1976 og 1982.

december 08, 2009

Næste stop...

Også i Sverige er det blevet muligt for homosexuelle at gifte sig, men er det sprogligt korrekt at kalde en sådan pakt for ”ægteskab”? Den er vel først og fremmest indgået til gensidig hjælp og juridisk aftale angående formue, lejlighed, arv o.l. ?
Men vil ikke ordet ”ægteskab” føre til mulighed for adoptioner, og er det i så fald foreneligt med ”barnets tarv”? Jeg undrer mig over, at man ikke kikker længere frem og gennemdiskuterer de problemer, som givetvis kan opstå? Eftersom den magtfulde, svenske sexforening RFSL koketterer med begrebet pædofili, kan der vel være grund til at tænke sagerne igennem.

Kæft, trit og retning

Den kristelige svenske avis ”Världen idag” synes mig desværre at blive mere og mere holdningsløs og eftergivende over for hidtil uacceptable tilstande.

De er til eksempel med på noderne, når politikerne og de andre svenske massemedier vil påtvinge Vellinge Kommune såkaldte "flygtninge". Man fortsætter bevidst at skrive ”flygtningebørn”, skønt fotos viser, at disse kropsligt er fuldt udviklede med skæg og lange sorte hår på arme og ben.
Hvorfor gør journalisterne sådan?
For at vinde den del af befolkningen, som ikke kan tænke selvstændigt, men som følelsesmæssigt reagerer pussenussesødt ved ordet ”barn”/”børn”. For journalisterne er ikke objektive, men med i et politisk spil, hvor de skal overbevise læserne (læs skatteborgerne/vælgerne) om at godtage politikernes uanstændige handlen hen over hovedet på dem og få dem til at punge ud med pengene.

Nogen forklaring på, hvem de ventede 24.000 "flygtningebørn" er, får de ikke. I Sverige er det kæft, trit og retning, og det er ikke bare socialdemokratiet, men også borgerlige partier, der i dette indvandrerspørgsmål er ude med partipisken.

Hvem foreslog Jerusalems deling?

Et nyt EU-forslag om at dele Jerusalem er farvet af det svenske formandsskab, siger Frankrig som er kritisk til forslaget, der i denne uge skal diskuteres af udenrigsministrene i Bryssel.Forslaget hentyder til en delt stat med Øst-Jerusalem som palestinsk hovedstad. Frankrigs ambassadør Christophe Bigot betoner dog, at initiativet ikke er et EU-forslag men et svensk forslag, men dette bestrides bestemt af Carl Bildt. (- men mon han og EU ikke er rørende enige?).

Et rigsdagsmedlem fra Kristdemokraterne, Annelie Enochson, forklarer, at Carl Bildt som den aktuelle formand for EU slet ikke var tvunget til at bringe initiativet frem nu: han kan som formand selv bestemme, hvilke sager, han vil have på bordet, og hvilke sager, han vil vente med at tage op.Hun mener, at det er imod Osloaftalen, og at palestinenserne først og fremmest må holde op med deres eensidige vold mod Israel og anerkende Israels ret til at existere, før man kan gå videre.

Jerusalem

Sveriges udenrigsminister, Carl Bildt, presser på for at få en deling af Jerusalem, så den bliver hovedstad både for Israel og palæstinenserne. Han hævder, at det er EU´s idé, hvilket andre benægter.

Ingen kunne udtrykke det svenske motiv tydeligere end Sveriges generalkonsul i Jerusalem, Nils Eliasson, da han under et møde med svenske diplomater for nogle uger siden, skriver avisen ”Världen i dag” i sin leder den 7/12: ”Diplomati handler ikke om moral eller hvad der er ret eller galt, men om at opnå det, som er i nationens interesse.”
Indflydelsen over Jerusalem handler altså igen om storpolitiske magtambitioner – denne gang fra EU-staten med Sverige som formandsland – og muligheden for at gøre diplomatisk karriere. Og i den forbindelse vejer de tydelige historiske bånd og sandheden meget lidt.

Ingen andre kvadratmeter i verden engagerer verdens ledere så meget som Israels hovedstad. Når nu verdenspolitikens øjne igen vendes mod Jerusalem kan det være værd at huske på, at mens politiske ledere og verdensherrevældet kommer og går, består Jerusalem stadig efter 3000 år.

december 07, 2009

Vælg: Jesus eller Muhammed

Jeg har modtaget dette indlæg:Den 7.12.2009.

Danmark stander i våde.. Vort land er besat af fjendtlige Åndsmagter, som vil nedbryde vor kultur og vor kirke. Derfor har jeg skrevet denne artikel, som jeg beder Dem optage i dens fulde længde. Artiklen sendes samtidig til alle Folketingets medlemmer og til alle Danmarks biskopper. Artiklen sendes samtidig til de større dagblade Jyllands Posten, Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende, Politiken og Ekstrabladet, og til en snes lokale aviser spredt over Danmark..

Det er mit håb, at De vil forstå realiteten og alvoren i denne Åndskamp.


Tungt Ansvar

Der er ofte talt og skrevet om det faldende antal medlemmer af Folkekirken, og en religionssociolog angiver den 12. september d.å. i JP., at ”De unge ønsker ikke, at én trosretning skal stå over andre.” Dette sidste er en alvorlig anklage mod den aktuelle, statslønnede præstestand, der ikke har sørget for, at de unge har fået den oplæring i den kristne tro, som de er døbt til, en frihedens religion frem for alle andre. Det falder også tilbage på den forrige generations præster, der stod bag undervisningen af den generation af politikere, som har ansvaret for, at Islam blev anerkendt som religion i Danmark – Islam, der overalt i Verden er totalitært og kæmper imod Kristendommen, og hvis lære er i strid med vor Grundlov.


Hver søndag bekender vi i vore kirker under ledelse af vore præster, og det gentages ved hver eneste barnedåb, at ”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen” i modsætning til Trosbekendelsen: ”Vi tror på Gud fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber, på Jesus Kristus, vor frelser, og på Helligånden.” Det er den tro, vished og sandhed alle kristne har levet i siden Jesus råbte sit ”Det er fuldbragt!” på korset, og dermed fuldbragte Guds frelsesplan: forsoning for al Verdens synd, så hvert menneske, der ville tro, havde fri adgang til Himmelen.


Det kunne se ud som om den åndelige kamp mellem Gud og hans modstander, djævelen eller Satan, var i ro i nogle hundrede år efter Jesu sejrsråb. Men for 1400 år siden, i 622, optrådte djævelen på ny og påberåbte sig selv at være gud under navnet Allah, og han fandt en velvillig profet, Muhammed, som fik belejlige og passende åbenbarelser til sine aktuelle behov, menneskelige, såvel som politiske og militære. Han udbredte sin lære under navnet Islam.


Under ufattelige grusomheder, overfald af karavaner, terror, voldtægter og massemord, skaffede han sig magt i Arabien og Palæstina. Muhammed døde i 632; men hans efterfølgere fortsatte, hvor han slap, og i 712 overvandt Kaliffen Omar, med 4000 bevæbnede ryttere Ægypten og brændte uvurderlige kulturværdier, bl.a. det berømte og uerstattelige bibliotek i Alexandria. Efterfølgere fortsatte togterne mod Vest i alle Middelhavslande og op i Spanien, hvorfra Islams horder foretog røveriske terrortogter ind i Frankrig. Spanien kæmpede en hårdnakket kamp i 800 år, før det lykkedes at få bugt med dem. På den østlige fløj trængte Islam frem gennem Mellemøstens lande. Tyrkiet gik hurtigt over til Islam og fortsatte grusomhederne, som var det rene folkemord af Armenierne, og de fortsatte mod Nordvest til de stod foran Wien. Det var dengang Luther skrev den kendte salme: Behold os Herre ved dit ord, trods pavens løgn og Tyrkens mord. I vor tid har vi været vidne til svære forfølgelser med mord og afbrænding af kristne hjem og kirker i hundredtal på Balkan og på det af Tyrkiet besatte Nordkypern. Den tyrkiske regeringstalsmand, Husein Ozel, erklærer om ødelæggelserne på Kypern, at det jo ”bare er krigshandlinger”, og at: ”Det er en osmannisk sædvane”. Så må det være mod bedre vidende, når domprovst Gadegaard for nylig i TV udtalte, at Islam er en fredens religion og er velvillig over for ”bogens folk”, dvs. Jøder og Kristne.


Allah er Guds modstander og hans lære, Islam, er så helt og fuldt en modsætning til Kristendommen. Kristendommens grundlære er kærlighed og sandhed, medens Islams lære er had, løgn, terror, vold og mord. Enhver kan ved at læse de to religioners bøger, Bibelen og Koranen, erkende det. Koranen: Allah forbande den, som siger: Kristus er Guds søn. (Sura 9,30). Bibelen: Jesus siger: Jeg er opstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han end dør. (Johs.11,25). Koranen: Lad os sende forbandelse over de vantro. (Sura 2,89; 2,159; 2,161; 3,61; 9,30; 11,18). Bibelen: Velsign og forband ikke. (Rom. 12,14). Koranen: Muhammed er Allahs sendebud, og de, som følger ham, skal være hårde over for ikke-muslimer, men gode mod hinanden (Sura 48,29). Tag derfor ikke nogen vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag; men hvis de vender jer ryggen, så grib dem og dræb dem, hvor I finder dem. (Sura 4,91). Jesus siger: Elsk Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind og din næste som dig selv. (Matt.22,37).


Det er kun 70 år siden en af Islams topledere, stormuftien af Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, vejledte Hitler og hans topfolk i, hvorledes man bedst kunne udrydde Jøderne – med kz-lejre og gaskamre.. Den bosniske præsident, Izetbegovic´s manifest lød bl.a. sådan: ”Der kan ikke blive tale om nogen fred eller sameksistens mellem Islam og ikke-muslimske sociale og politiske institutioner. Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk nok til det, ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske magt, men også for at bygge en ny islamisk magt op i stedet.”


Det burde være en selvfølge, at enhver præst (sjælehyrde) hver eneste søndag vejleder sin menighed i hvem, der er den sande kærlighedens Gud, skaber og opretholder af alle ting, og hvem der er hans svorne modstander, djævelen, ødelæggeren Allah. Derved ville enhver have forudsætning for at tage stilling: Gud eller Allah, Jesus eller Muhammed. Jeg er en nogenlunde flittig kirkegænger; men aldrig har jeg hørt en eneste præst sige dette; men svigefulde fortsætter de hykleriet med at ”forsage djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”.


Barnedåben? - Ja, den synes efterhånden blot at være et vel-instrueret skuespil, hvor gudmødre/fædre uden tanke om konsekvenserne svarer JA ved præstens nik eller blink på de rette steder. Formaningen til oplæring i den kristne børnelærdom, ”så de kan blive i Kristus, ligesom de nu ved dåben er indpodet i ham”, hører man tålmodigt på; men bliver den efterfulgt? Aflægger præsten nu og da besøg i hjemmene, så han kan danne sig et indtryk og evt. vejlede om, hvem, der ”er børnevennen stor”, og som ”bærer barnet op til Gud på armen”, i modsætning til hvem, der blot har brug for børnesoldater til terror? – Besøget kunne måske endog give anledning til sjælesorg.


Min barndoms præst havde det mål, at der i hans pastorat ikke måtte være et hjem, som han ikke besøgte mindst én gang om året, og opdagede han, at der var sygdom, så aflagde han ekstra besøg. Der savnedes ikke tilhørere i hans kirke, og der hørtes ingen tale om at melde sig ud af kirken. Danmark står ved afgrundens rand og må vælge: Gud eller Allah, Jesus eller Muhammed. Det er præstestandens opgave og pligt at oplyse og vejlede.


Venlig hilsen – JØRGEN D. GRØNBÆK

Holstebrovej 65, DK 7800 Skive. (Telf. (45) 97 53 82 29 Mob.telf. 28 55 82 29).


Illustration: Jesus med sejrsfanen i Ystads Kirke.