oktober 31, 2007

Men kun med et stort "men..."

Nogle bloggere har sat en lille valgreklame i margin. Den har et billede af statsministeren og teksten "VKO - eller kaos. Bloggere for Fogh".


Den kan jeg tilslutte mig, men med et stort "men..."


Fogh er dygtig og gør umiddelbart et tilforladeligt indtryk. Han virker medfødt ærlig, men netop denne egenskab gør, at det er vanskeligt for ham at lyve sig fra noget eller forsøge at glide uden om.

Det ses på hans øjne og kropssprog, at der er noget, som ikke passer sammen med hans
eget jeg.

Jeg har iagttaget det, når talen kommer på folkeafstemning om EU eller endnu værre, når det gælder EU´s hemmeligholdte aftaler med de islamiske lande.

Religiøs galskab

For næsten 4 år siden skete der et meget mærkeligt mord i landsbyen Knutby i Upplands län. Den lokale pinsepræst, Helge Fossmos hustru, Alexandra, blev skudt i sin seng, mens hun sov, mens naboen, den 33-årige Daniel Linde blev hårdt såret af skud.


Det viste sig, at de to skud-ofre havde haft et forhold til hinanden og at præstens første hustru nok alligevel ikke var død ved den ulykke i badekarret i hjemmet, som man tidligere havde antaget. En ung kvinde, som tidligere havde boet i præstegården som barnepige og som en gang havde overfaldet præstekonen og mishandlet hende med hammerhug, blev pågrebet af politiet i sit forældrehjem i Vaggaryd i Småland.


Snart efter begyndte der at sive belastende oplysninger ud om menigheden. Den domineredes efter sigende af en 38-årig kvinde, Åsa Waldau, som anså sig selv for Kristi brud. Hun styrede med jernhånd menighedens 5-mand store ledelse, hvis opgave det også var at kontrollere menighedsmedlemmernes privatliv, arrangere ægteskaber, overvåge streng opdragelse af børnene og prædike at kvinder skal underordne sig deres mænd. Også den lokale skole var involveret i moralkodekset.


Præsten Helge Fossmo og den tidligere barnepige Sara blev slutteligen anholdt for mordet og mordforsøget. Præsten og pigen blev 2004 dømt ved byret og landsret til henholdsvis livsvarigt fængsel og retspsykiatrisk behandling

Nu har avisen Världen i dag kikket tilbage på sagen og de mange uklare punkter. For selvom sagen officielt er afsluttet er der en del spørgsmål tilbage, som anklageren mente, at politiet skulle have undersøgt, mens politiet mener, at det påhvilede anklageren.


Det drejer sig bl.a. om det våben, som den unge barnepige Sara skaffede sig på Sergels Torv i Stockholm fra marokkaneren Farid Lamrani. Han var altså medhjælper til mord, men desuden politiinformatør..!


Var det måske grunden til, at politiet ikke straks afhørte ham? Og var det grunden til at han hurtigst muligt forsvandt til Marokko, hvor han dømtes til fængsel for narkosmugling. Og heller ikke i Marokkos fængsel søgte svensk politi at afhøre ham. Og selve våbnet? Var det ikke oprindeligt et politivåben? Det blev efter mordet i Knutby destrueret af - politiet.


Det viser sig nu, at Lamrani vendte tilbage til Sverige efteråret 2006, men straks efter og på en mærkelig måde meldtes død af hjerteslag. Er han virkelig død eller fik han bare en ny identitet? Han havde tidligere haft en svensk beskyttet identitet.


Mordgåden er altså ikke helt løst, og det særprægede religiøse miljø i Knutby fortsætter uforstyrret som før under ”Kristi brud”s faste hånd. Menighedens medlemmer har kvittet alt andet i livet, for totalt at underordne sig hendes bud og tjene en leder med dunkel drivkraft.

Man mindes uvilkårligt den vanvittige historie om Jones Town i Guyana, hvor næsten alle medlemmerne af sekten ”Peoples Temple of California” drak gift på deres guddommelige leders bud.

913 døde, heraf 276 børn.

oktober 30, 2007

Man kan let få den tanke...

De autonomes voldelige overfald på SIAD (Stop Islamiseringen Af Danmark) søndag den 21. oktober forsøgte man at fortie - eller i bedste fald at neddysse - i massemedierne. Havde ikke flere bloggere forstået alvoren af dette uhyrlige angreb på vor grundlovs frihedsrettigheder: forsamlingsfrihed og ytringsfrihed, så var sagen overhovedet ikke kommet frem i lyset, men var blevet fejet til side ved Ritzaus Buraus falske udmeldinger.

Det er ikke første gang, at Ritzau bevidst udsender ”nyheder”, som skal manipulere lidt ved befolkningens forståelse af begivenheder.
Jeg kan endnu se for mig, hvordan nyhedsburauets chef, Bent A. Koch, stilede imod mig på en måde, som mindede mig om en opblæst arrig kalkun. Han truede med at sagsøge mig, hvis ikke jeg kunne bevise mit udsagn på et stort møde på Vestsjælland, nemlig at Ritzau havde manipuleret en ”nyhed”, så den blev fordrejet til løgn.
Det kunne jeg heldigvis. Og jeg hørte aldrig mere fra Bent A. Koch.

Sagen foregik på det tidspunkt, hvor Jens Jørgen Thorsen rullede sig ud med sine provokerende Jesusbilleder med erigeret lem og hans snak om at lave en Jesusfilm.
Mange danskere var vrede over Thorsens provokationer, og der var stort opbud foran Christiansborg mod kulturminister Niels Mattiassens støtte til Thorsen.

Ved et møde i Skovshoved var det så, at Glistrups sagde sådan noget som: Det er godt, at Thorsen laver billeder af Jesus og vil lave film, for så ser danskerne hvad det drejer sig om.
Ritzau udsendte citatet fra Glistrup, men ”glemte” sjovt nok eftersætningen. Naturligvis for at danskerne skulle tro, at Glistrup satte pris på Thorsens kunstværker, og derfor tage afstand fra Fremskridtspartiet.

Smart ikke. Det var jo ikke direkte løgn, men det var heller ikke sandt. Det var efter bedste propagandaopskrift. Udeladelsessynder kan være grov vildledning. Dengang som idag!


Ser man nærmere på situationen i Danmark og i EU gennem de sidste mange år, kan man ikke undgå at konstatere, at vore oprindeligt grundlovssikrede frihedsrettigheder, den demokratisk livsvigtige forsamlings- og ytringsfrihed har fået nogle ganske alvorlige knæk, som kan gøre en ængstelig for fremtidsudsigterne for børn og børnebørn. Man kan let få den ubehagelige tanke,
at vore myndigheder fra politi til justits- og statsminister i virkeligheden er glade
for, at ethver lille tiltag imod det fremstormende islam forhindres eller slås ned af autonome kræfter.

Enhver – end så beskeden - kritik af EU´s indgåede ægteskabsløfter med de islamiske lande er jo i virkeligheden et angreb på vore EU-politikeres og vor regerings fordægte og hemmeligholdte aftaler og deres varme folketingstaburetter.

oktober 28, 2007

Tvivlsom muslimsk støtte

Dette indlæg om Bertel Haarder er en kommentar til min tidligere omtale af Haarder 26.10.07

I en artikel den 20. okt. i Jyllands-posten berettes, at ”verdenssamfundet” vil mødes i 2008 i København til en konference under ledelse af undervisningsminister Bertel Haarder for at ”bringe dialogen videre”, og Haarder oplyser, at han til konferencen har fået økonomiske løfter fra FN via Unesco og fra den islamiske kulturinstitution Isesco, og han håber på en ny ”handlingsplan”.
Hvad er det for en dialog, Haarder ønsker at bringe videre?

Jo, det er såmænd den, som vor tidligere statsminister den 15.dec.1973 i København lagde grunden til ved en konference kaldet Den Euro-arabiske Dialog. Det skete i fortsættelse af Israels mirakuløse sejr over araberne i Jom Kippur-krigen, hvorefter araberne hævnede sig ved at lukke for olien, og derved tog bl.a. Danmark som gidsel. ”Dialogen” (diktat?) gik i korthed ud på, at vi skulle fremme arabisk sprog og kultur (Islam) på alle undervisningsniveauer og modtage de arabisk landes ”overskud” af arbejdskraft. Til gengæld skulle vi få leveret ”olie til rimelige priser”. ”Dialogen” blev bekræftet og videreført i 1976 og 1978 med løfter om ”stedse tættere samarbejde”.

I 1995 blev ”Dialogen” ”videreført” ved hemmelige forhandlinger i Barcelona, den såkaldte Barcelona-aftale, hvor EU gav løfter til 9 islamiske lande langs Middelhavet om optagelse i EU med henblik på en sammenslutning til en enhed: Euromediterranien = Eurabien.
Haarder jubler ligesom alle tidligere dialog-entusiaster – men historien gentager sig. Hver gang fører dialog til islamisk gevinst. De arabisk finansierede fester ”Images of Midlle East” for et år siden, som Haarder også priser, førte til arabisk censur af vore skolebøger. Enhver hidtidig dialog synes at bekræfte Koranens lære: Den kloge narrer den mindre kloge. Hver gang synes den kloge at være Islam, og Vesten den naive, der sælger ud af sine værdier.

Haarder påpeger udvekslingens betydning for ”den kolde krig”s ophør; men ved den ”kolde krig”, havde parterne fælles kulturgrundlag, nemlig Kristendommen. Den kan derfor ikke sammenlignes med Islams besættelse, hvor vor modparts kultur hviler på Koranen, der lærer sine tilhængere at hade og afsky alle os, som ikke bøjer os for Allah og hans profet – ja, endog erklærer, at vi skal dræbes.

Haarder påpeger energisk, ”at Danmark ikke har givet køb på noget som helst”. Hans iver røber, at han godt ved, at vi ikke stoler en klap på ham og hans løfter, men tværtimod må spørge: Hvad har du nu tænkt dig at sælge ud af for at nå nærmere til elite-politikernes mål: EURABIEN?

Billede: Islamisk dialog? >
Den 25.10.2007.
Jørgen D. Grønbæk

Man mindes grisehandleren i Matador!

Det var der mere grin ved!

Den 24. oktober skrev italiensk presse, at indenrigsminister Giuliano Amato ville besøge Roms moské fredag den 27. for at overrække muhammedanerne et charter om værdierne for borgerne og integrationen.

Det er den første offentliggørelse af dette vigtige dokument, siger lederen af Italiens Islamiske Kulturcenter, Abdulla Redouane. Det er udformet i samarbejde med forskellige religiøse grupper: muslimer, protestanter, katolikker, russisk ortodokse, den italienske biskopskonference (CEI) samt verdslige immigrant grupper og støtteorganisationer. Dokumentet fastslår pricipperne for en harmonisk integration af ikke-katolske menigheder i det italienske samfund.
Dokumentet har mere symbolsk end juridisk værdi og vender sig til indvandrere fra islam eller andre trosretninger. Regeringen har tænkt at distribuere dokumentet til immigrationscentre, skoler og arbejdspladser i Italien.
Men det vil muligvis også blive lagt ud på ambassader, konsulater og kontorer, som håndterer opholdstilladelser o.l.
Idéen med et charter, som skulle underskrives af muhammedanere fremførtes første gang af Amato i august 2006. Det kom efter at Italiens største muslimske gruppe, Foreningen af de islamiske menigheder i Italien (UCOII) havde offentliggjort en annonce i adskillige aviser, hvor de sammenlignede Israels fremfærd i julikrigen mod Libanon og i de palæstinensiske områder med nazisternes fremfærd under sidste verdenskrig.

På opfordring fra muslimske grupper blev også andre immigrantgrupper i Italien omfattet af chartret.

Som sagt skulle dette vigtige dokument (hvis indhold pressen ikke røber) højtideligt offentliggøres fredag den 27. oktober ved moskéen i Rom under overværelse af inderigsminister Amato, lederen af det Islamiske kulturcenter, Abdulla Redouane og Rommoskéens imam, Alaa Din al-Goobaschi.

Men det blev nok ikke helt, som indenrigsministeren Amato (den elskede!) havde forestillet sig. Han blev nemlig overfuset foran moskéen i Rom af imam Sheik Yusuf fra moskéen i byen Latina syd for Rom:
”I vore lokale butikker sælges der WC-dæksler med Koranvers. Det er en fornærmelse mod islam, som vi må reagere imod” sagde han rasende. Han har politianmeldt sagen. Og nu blev så også indenrigsministeren involveret. Han forsögte at glatte ud: ”Jeg siger her til vore venner i Latina, at vi er blevet underrettet og vil undersøge sagen”.
Hodjas blog har fundet dette billede til belysning af situationen.

Væk med alle de trojanske hestestalde

I Ravenna gennemførtes fornylig (27/10 ?) en aktion arrangeret af regionslederen for partiet Alleanza Nazionale, Stefano Cortesi Siboni. Han havde fået tilladelse til manifestationen på en torvedag i Via Pietro Sighinolfi, hvor man ville synge Italiens national-
sang, ”l´Inno di Mameli” (Mamelis hymne*) med de inciterende ord:
Italiens brødre, Italien er vågnet....

Men med megafonen spredte han slogans imod det lokale moskébyggeri, som skal opføres, hvor der før lå et islamisk bedecenter. Desuden indsamlede han underskrifter imod moskéen.
Politiet idømte ham en bøde på 50 Euro med henvisning til lovartikel § 138, som forbyder at forstyrre forhandlinger, der er i gang.

*) Den blev nationalsang 1946

oktober 27, 2007

Lykkelige Jimsebassemand

Fornylig hørte jeg tilfældigt en mand i TV udbrede sig om begrebet ”lykke”. Han talte bl.a. om ”lykkeforskning”. Så slukkede jeg. Vi har snart ”forskning” i alt muligt. Denne tendens har stået på længe. I universiteternes sociologstudier kan de studerende nå langt ved at styrte rundt med en båndoptager og spørge folk om alt muligt, eller lave spørgeskemaer med mere eller mindre underfundige spørgsmål, som kan give de svar, man ønsker.

Denne type forskning var om ikke opfundet (?) så i hvert fald udviklet i Landsforeningen for Mentalhygiejnens forskningsinstitut ved psykolog Eggert Petersen, som oprettede dette berømmelige forskningsinstitut med sig selv som forskningsleder med titel af direktør.
Da Mentalhygiejnen til sidst blev afsløret af rigsrevisionen og nedlagt blev Eggert Petersen udnævnt til professor i Århus. En rigtig Århushistorie!

Nu ser jeg, at Morten Østergaard fra de radikale har kastet sig ud i valgkamp med speciale i lykkelige eller ikke lykkelige ægteskaber. Påtvungne ægteskaber er per definition ulykkelige, mens de selvvalgte er lykkelige.

Jamen dog! Så enkelt er det ikke! Ser vi på skilsmissestatistikken igennem mange årtier, er der inget belæg for, at de selvvalgte ægteskaber altid er lykkelige. Ethvert modent menneske ved, at forelskelse er en slags besættelse, og at ægteskab ikke er nogen let affære.

Med ordet tvangsægteskaber sigter Morten Østergaard naturligis
til de mellem muhammedanske forældre indgåede aftaler med hensyn til deres poder. Men der findes givetvis også ægteskaber med andre baggrunde, også sådanne som brudeparret ikke selv kan siges at have valgt frit eller af ren kærlighed. I sådanne ægteskaber kan man vokse sammen og blive ”lykkelige”.

Hvordan bliver Morten Østergaards regler for ægteskabelig ”lykke”? Morten Östergaard

SLETTET AF CENSUREN.

Nedenstående kommentar til statsministerens forherligelse af
EU-reformtraktaten blev afvist fra statsministerens blog med henvisning til vor tids politiske ”Emma Gad-etikette”,

(From: "Redaktionen" webmaster@venstre.dk
To: Sent: Thursday, October 25, 2007 8:10 PM
Subject: Din kommentar blev afvist
Vi kan desværre ikke offentliggøre din kommentar på Anders Fogh
Rasmussens blog, da den ikke lever op til vores kodeks om god takt og tone. Du er velkommen til at omformulere din kommentar i overensstemmelse med vores kodeks, hvorefter den vil kunne blive offentliggjort.)

Sådan politisk ukorrekt snak skal nemlig holdes ude af valgkampen!!

Anders Bruun-Laursen


Spydpigen går ind for ytringefrihed uden ”men”...Her er den afviste kommentar, uforkortet og ucensureret:

Ja, hvorfor ikke 4 år mere til Anders Fog?

Ligegyldigt hvem der regerer os VIL DE FORTSÆTTE MED AT HEMMELIHOLDE, AT DE HAR SOLGT OS TIL ISLAM.
Og dermed nægte os retten til en åben debat om vor fremtidige identitet.
Måske fortjener vi også at leve under SHARIAEN med den ligegyldighed vi viser over for danskhed og kristendom.

Ved I, at ALT DANSK FJERKRÆ I DAG ER VELSIGNET I ALLAH DEN STØRSTES NAVN ?
At NÆSTEN AL SKOLEMAD I KØBENHAVN OGSÅ ER DET?
At der i flg demograferne vil være MUSLIMSK FLERTAL I DANMARK I MIDTEN AF DETTE ÅRHUNDREDE?
AT MUSLIMERNE KUN ANERKENDER ALLAHS LOV - OG SER AL DEMOKRATISK LOVGIVNING SOM BLASFEMI - FORDI KORANEN ER FULDKOMMEN?
Ved I, at der FIFLES MED STATISTIKKERNE OVER ANTALLET AF MUSLIMER I DANMARK - IDET MAN UDELADER DE RIGTIGT MANGE, SOM I HUJ OG HAST HAR FÅET DANSK
STATSBORGERSKAB?
AT DEMOGRAFERNE FORUDSIGER MUSLIMSK FLERTAL I DANMARK MÅSKE I MIDTEN AF DETTE ÅRHUNDREDE?
Og meget hurtigere med ikrafttræden af Euromediterraniens bestemmelser om fri indvandring fra 9 islamiske lande?
Velbekomme. Jeg er så gammel, at kun mine børn og børnebørn vil opleve det. Men hvad jeg allerede oplever er skræmmende nok: Volden og lovløsheden tager overhånd i et Danmark, som er præget af UFORENELIGE PARALLELSAMFUND.
Ved I , at Velfærdskommitteen i 2006 oplyste, at VI KUNNE
SPARE MINDST 50 MILLIARDER KR ÅRLIGT VED AT BEGRÆNSE INDVANDRINGEN FRA BLOT DE "TUNGESTE" LANDE ?
At DEN INDVANDRING I DAG ER STØRRE END NOGENSINDE SIDEN ÅR 2000 i form af familiesammenføringer?
Vi har aldrig haft så høj beskæftigelse og så store skatteindkomster som nu. Alligevel er der ikke råd til at holde vore skoler, sygehuse,
ældrepleje, børneinstitutioner osv. Hvorfor???
Det spørgsmål burde rettes til enhver folketingskandidat i valgkampen - og ikke mindst til Anders Fog, SOM ER VED AT AT OFRE VOR DEMOKRATISKE RET TIL EN FOLKEAFSTEMNING OM EUS REFORMTRAKTAT, der i flg. Anne Grethe Holmsgård i den nylige folketingsdebat derom SKAL BRUGES TIL EUS "FREMTIDIGE
UDVIDELSER". LÆS : EURABIEN/EUROMEDITERRANIENS REALISERING.
Tyrkiet og nu senest Marokko kræver EUs løfter om EUs 4 fundamentale rettigheder opfyldt nu. Begge er associerede til EU
siden 1996.

Statsminister, hvorfor fortæller du os ikke noget om dette her?


Anders Bruun-Laursen

oktober 26, 2007

"Beröringsangst"

Siad´s Anders Gravers fortæller videre på sin hjemmeside ”Fem i Tolv” om demonstrationen mod den islamiske konference om islams menneskerettigheder, som efter deres eget udsagn sorterer under sharialovene! Se længere nede!

Det er rart at se, at en del bloggere har taget sagen op, men det er samtidigt trist at se, at folk, der hævder at kæmpe for ytrings- og trykkefrihed ikke så meget som værdiger begivenhederne på Christianshavn et ord. Måske af såkaldt ”berøringsangst”: åbenbart er manden bag demonstrationen ikke ”fin nok”! `Han er blot en græsrod og det ville gavne ”os” på de bonede gulve, hvis han ikke var der og lavede ballade. Nu risikerer vi at blive slået i hartkorn med ham, hvis vi nævner hans demonstration`. Sådan tænker og handler en del mennesker. Vi har set det mange gange i historiens forløb. Sådan er menneskene.

Men selve sagen? Det er den, det gælder! Ytringsfrihed for Loke som for Tor, den gælder for de hjernevaskede, råbende autonome, og den gælder for Anders Gravers og Compagni og for ytringsfrihedforkæmpere på de højere trin i samfundet...


Nedenstående tekst taget direkte fra SIADs hjemmeside, men fotografierne må I selv finde på
SIAD´s hjemmeside.
Demonstrationen gennemførtes - trods overfald og drabsforsøg

Fortsættelse af hændelsesforløb:
Da falckfolkene kommer til stedet får de de sårede bundet ind så godt som muligt. De sårede er enige om at demonstrationen bør gennemføres på trods af det kaos og forsinkelse overfaldet har forårsaget. Den skal gennemføres simpelthen fordi de såkaldte mennesker der har prøvet på at stoppe demonstrationen ved overfald på Anders Gravers og hans venner, deres største ønske, udover at ville dræbe Anders Gravers, var at demonstrationen ikke blev gennemført, så det største slag for dem ville være at demonstrationen blev gennemført med rank ryg og oprejst pande af netop Anders Gravers.
Da Anders Gravers er færdig med at tale med kriminalpolitiet nede i kælderen starter han den ramponerede bil og kører til demonstrationsstedet. Der bliver han mødt af en ring af politibetjente der har lukket den eneste bro over til demonstrationsstedet og nu forhører alle der er på vej over broen. Kun beboere eller meget ældre mennesker får lov til at komme over broen. Omkring 50 demonstrationsdeltagere bliver afvist uden grund af politiet. 18 unge mennesker bliver præventivt anholdt uden nogen grund andet end at de er på SIADs side. Læs artikel om dette senere idag hvor vi analyserer mediernes tilbageholdende og til tider løgnagtige oplysninger.

Vel ankommet er der en lille flok på ca. 25 fra både Polen og Tyskland. Anders Gravers orienterer om det skete og bliver enige med folkene på stedet om at demonstrationen skal gennemføres. Demonstrationen bevæger sig hen ud for Strandgade 71.
De 5 kors bliver slået ned imellem brostenene og ofrene for islam bliver sat på korsene adskillige halshuggede mennesker for det Saudiske regime, forfulgte koptere og armenere dræbt i deres egne hjem af umenneskene. Der bliver sat skilte op med folkemordet i Armenien hvor man ser tre tyrkiske officerer med halshuggede armeneres hoveder på et bord. Tyskerne har medbragt et israelsk flag. Skilte med "Stop the beheadings". "Do you have human rights in your country?" Så begynder demonstrationen at råbe: Hyklere! efterhånden som ambassadører og konferencedeltagere går ud i deres biler og kører væk. Bl.a. den egyptiske ambassadør så meget irriteret ud!
Det måttet have kommet Morten Kjærum, arrangør af menneskerettighedskonferencen hvor europæerne skulle lære at behandle muslimerne bedre, for øre, da han kommer ud og går direkte over mod demonstrationen, sekunderet af en meget høj dame der tydeligt viser hvor lille Morten Kjærum er. Ikke bare indeni men også rent størrelsesmæssigt. Han prøver på at overbevise demonstrationsdeltagerne at de fuldstændigt har misforstået æriendet med konferencen og at de sandelig ønskede at påvirke araberne til at overholde menneskerettighederne og at det gik begge veje.
Det kan han dog ikke overbevise nogle af demonstrationsdeltagerne om, da de fleste havde læst Morten Kjærums alenlange ordskvalder hvor det meste går ud på at kritisere danskerne og Vesten i det hele taget. Anders Gravers giver sin uforfalskede mening til kende overfor Morten Kjærum og forholder ham for det faktum at danskerne også har menneskerettigheder og at demonstrationslederne var forsøgt myrdet af nogle af hans tilhængere. Så meget for hans menneskerettigheder. De gælder åbenbart kun for mørkets fyrster i Saudi Arabien. Anders Gravers siger flere ting hvoraf landsforræder hører til i den milde ende af skalaen. Morten Kjærum bliver også kritiseret for sin anmelderi af danskere fordi de skulle have sagt noget forkert efter hans mening. Men forskellen er dog himmelråbende på at sige et forkert ord, til systematisk nedslagtning af bøsser, kristne, kvinder der bliver beskyldt for utroskab, steninger og halshugninger, altsammen fordi man har en "forkert" kærlighed ifølge koranen.

Åh. hvor er de gode og islamiseringsvenlige...

Ved nogle spørgsmål* til Pia Kjærsgaard afslører Nyhedsavisen (25/10 ?) sig
som en markant modstander af DF og en varm tilhænger af regeringens Konservative og Venstre. Avisen lukker øjnene for disse politikeres uheldssvangre fejltagelser eller bevidste islampositive handlinger. Det er måske forståeligt, når man ser de to herrer – statsministeren og udenrigsministeren – føre sig frem med værdighed og tilsyneladende ærlighed. Det er meget svært at angribe mennesker, der har sådanne kvalificationer og har haft held med at skabe sig et positivt billede i befolkningen, som jeg selv delvis deler. Men jo mere gund er der til at kikke dem nøjere efter i sømmene.

Jeg husker hvor svært det vare at afsløre den råddenskab, der kom på Kofoeds Skole under det mentalhygiejniske styre omkring 1970. Selv det socialdemokratiske byrådsmedlem i København, Jette Bergenholz, blev ikke troet. Folk troede, at Kofoeds Skole var som på kordegnens tid.

Jeg har set megen naivitet hos konservative politikere, hvilket naturligvis har gjort mig yderst skeptisk.

Den såkaldte Muhammedkrises arrangerede spektakler kom også til at vise udenrigsminister Per Stig Møllers sande ansigt. Han og den tidligere konservative kulturminister Grethe Rostbøll stod bag den store propagandaudstilling 2006, ”Images of the Middleeast”, ønsket og delvis betalt af Saudiarabien. Derfor indebar den også en alvorlig diskrimination over for
Israel: i bogen ”Broen”, som var tænkt som en skolebog, der skulle bygge bro mellem Vesten og
Mellemøsten og de nordafrikanske islamiske lande, fandtes Israel ikke! Landet var
væk!
Men den diskrimination generede åbenbart ikke udenrigsministeren eller Grethe
Rostbøll.

Per Stig Møller talte om ”at fremme en konstruktiv dialog”, og at udstillingen skulle være ”en naturlig del af det overordnede mål: at styrke kulturel mangfoldighed, menneskerettigheder og global etik”. Latterlige tomme ord i kontrast med ignoreringen af landet Israel og den positive attitude til islamiseringen af Danmark.

Skal en udstilling, skolebøger, kursus etc. være ærlige, skal de vise både fremsiden og bagsiden af medaillen. Per Stig Møller ivrer for islamisering gennem skolebøgerne. Men de omtaler kun islam positivt, og giver dermed børnene et falsk billede, som senere kan komme dem til stor skade i livet. Når f.ex. umodne pigebørn forelsker sig i mørke øjne og naivt tror på hvad man bilder dem ind.


*) Her er to af Nyhedsavisens afslørende spørgsmål til Pia Kjærsgaard (kopieret fra Monokulturs blog 25/10):


Underminerer du ikke hele det diplomatiske arbejde, som Fogh gjorde for at skabe ro under Muhammedkrisen?


Hvilket lys tror du, at annoncen stiller Foghs indsats under krisen i?

oktober 24, 2007

Forsögte at myrde sine meningsmodstandere

FN´s menneskerettigheder har den islamiske verden aldrig skrevet under på. De lavede deres egne ”menneskerettigheder” og de står – som de selv siger under sharialoven.

Vi ikke-muslimer kan derfor ikke tage dem for gode varer. Det er og bliver ”Allah”, der bestemmer, hvilket jo i virkeligheden betyder de mennesker, der sidder som ”lærde” i den islamiske theologiske verden og i det islamiske præsteskab.

Det Danske Institut for menneskerettgheder, hvis personale i høj grad er rekrutteret fra venstrefløjen, havde inviteret saudiaraberne herop med deres propaganda og snikke-snak.
Dette ville ”Stop Islamiseringen af Danmark” (=Siad = Stop islamisation of Europe) naturligvis demonstrere imod, men de blev åbenbart lokket i baghold af en stikker.

Læs det første referat om sagen her nedenfor, direkte citeret fra SIAD´s egen hjemmeside.

Det er uhyggeligt og oprørende, at man her har forsøgt et planlagt overlagt mord på nogle forsvarsløse meningsmodstandere.Endelig opdatering på overfaldet i København: Drabsforsøg på SIAD medlemmer
Vi kommer først med en detaljeret artikel nu fra SIAD fordi vi har skullet komme til hægterne og fordi der har været masser af ting at ordne. Vi takker for den megen støtte og alle de henvendelser folk har rettet til os.

Hændelsesforløb: Anders Gravers og to andre SIAD medlemmer kører i en varevogn med plads til 3 og følger efter sikkerhedsbilen foran hvor der er 3 personer, deriblandt et ældre SIAD medlem.
Vi når hen til en parkeringskælder og følger efter bilen ned. Der er meget lavt i nedkørslen så vi kører forsigtigt da vi ikke er sikre på om bilens tag vil støde på. Vejen ned i kælderen er opdelt med metalstolper i midten. Da vi endelig kommer ned bliver vi dirigeret langs med stolperne og helt frem til en betonpille. 2 - 5 sekunder efter lyder et brag og forruden bliver forsøgt smadret med en jernstang af to autonom-udseende personer ovre ved passagersiden. Herefter bliver begge sideruder smadret af yderligere 4 maskerede personer, 2 på hver side og der bliver råbt "træk ham ud, træk ham ud!!. Der bliver nu kylet en fyldt sodavandsflaske (viser det sig senere) ind gennem højre vindue som rammer kvinden i midten af bilen i baghovedet.
Samtidig bliver der hamret løs med jernstænger på Anders Gravers i førersædet og et SIAD medlem på passagersædet længst til højre. De to afværgrer sig så godt de kan, men bliver tildelt adskillige slag. Det lykkes Anders Gravers at læne sig over mod midten og sparke en af de maskerede i hovedet da han læner sig ind for at låse døren op indefra. Det giver Anders chancen for at springe ud med sin ildslukker i hånden og knalde den første han ser et slag på hans venstre arm.
Her bliver der foruden slag med jernstænger også stukket med kniv, viser det sig senere, for der er et tydeligt stikmærke i Anders Gravers' skjorte. Det der redder ham er hans stiksikre vest hvor der er et tydeligt snit i de yderste stoflag. Havde han ikke haft den på havde kniven ramt ind i lever og tarmregion hvilket havde været fatalt. Anders bevæger sig derefter rundt om bilen fordi han hører skrig og ser et SIAD medlem ligge på jorden med 4-5 maskerede personer over sig som hamrer løs på hans hoved med jernstænger. I det samme bliver der råbt: Løb, Løb!! Og alle maskerede personer forsvinder op ad nedkørslen til kælderen som dug for solen. Og i det samme ruller jerngitteret ned, mærkværdigvis nok, da det er indstillet til at gå op og ned efter 30 sekunder. Et afsluttet telefonopkald i bilen på vej ned i kælderen og et påbegyndt mobilopkald lige efter overfaldet afslører at episoden har taget rundt regnet 5 min. Et ældre medlem af SIAD ligger livløs på kældergulvet og får sig rejst op. Blodet strømmer ud af hovedet på hende. Hun sad i sikkerhedsbilen da overfaldet på varevognen begyndte og løber ud af bilen da der bliver råbt UD UD! af føreren af bilen. Føreren kører derefter væk med bilen.
Kvinden løber i en vilkårlig retning og bliver indhentet af to autonome som hamrer en jernstang i hovedet af hende. Hun falder ned og bliver liggende helt stille og fornemmer at de står stille et øjeblik over hende for at være sikre på at hun er færdig. Derefter løber de væk, formodentlig hen til SIAD medlemmet på gulvet hvor de formentligt deltager i at slå løs på ham. Her bliver der også stukket med kniv da det senere viser sig et snit i medlemmets jakke. Heldigvis havde han også sikkerhedsvest på. Under overfaldet bliver der forsøgt ringet til politiet af kvinden i midten af varevognen. Opkaldstonen lyder i lang tid, så bliver den taget og efter der er afgivet besked bliver der henvist til politiet. Da politiet tager telefonen kan de ikke høre noget fordi signalet er dårligt p.gr.a at vi befinder os så langt nede i en kælder. En vicevært kommer til stede efter overfaldet og får alarmeret politi og ambulancer. Det mandlige SIAD medlem er slemt tilredt og er ved at miste bevidstheden, men kommer ned at ligge og bliver behandlet som den første af falckfolkene. Alle er udskrevet igen.

Flere opdateringer følger på nedenstående hjemmeside...


Modstandsavisen Fem I Tolv http://www.siad.dk

Himmelråbende naiv


Nedenstående er en kommentar i anledning af Jyllands-Postens information om den kommende islamiske konference i Köbenhavn sommeren 2008, som nævnt på bloggen her i går.

Det er ikke bare Bertel Haarder, der er himmelråbende naiv eller bevidst taler med to tunger (?). Den tidligere leder af Udenrigsministeriets Center for Kultur og Udvikling (CKU), Olaf Gerlach Hansen, som vi kender fra sidste års muslimske propaganda udstilling, Images of the Middleeast, viser sig med tåbelige udtalelser på højde med undervsiningsministeren! Han skal planlægge konferencen, og han tror på vilje i de muslimske lande til langt om længe at lægge Muhammed-krisen bag sig.

"Den islamiske kulturorganisation, ISESCO, er ligesom mange andre vigtige aktører i den muslimske verden interesseret i at komme videre", siger Gerlach Hansen og understreger, at kun beslutninger om konkrete projekter kan bringe dialogen videre.
Konferencen ventes at få 150 deltagere og at vare i 3 dage. Skatteborgerne betaler.

UNESCO vedtog 20.05.2005 en kulturkonvention http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_en.pdf
som betyder statslig suverænitetsafgivelsetil UNESCO, som skal fremme konventionens hensigter samt udstede operative kulturpolitiske retningslinier til medlemslandene mhp.gennemførelse og anvendelse af konventionen.* Konventionen forpligter medlemslandene til at beskytte og fremme kulturel mangfoldighed. Den sikrer minoriteter fundamental ret til overalt at sprede deres kulturelle goder, tro og sprog på deres traditionelle vis. Særligt skal de udövende troende (?? "practitioners") og "professionelle" have fortrinsstilling, for at den kulturelle mangfoldighed kan udvikle sig. Film-presse-radio- og musiksamproduktioner skal få os til at opleve fremmedkultur som vor egen. Mangfoldigheden fremstilles som menneskehedens største berigelse - uden hvilken vi ikke kan leve i fred.

Olaf Gerlach Hansen holdt d. 13.06.2005 i Rabat programtalen for udenrigsministeriets "Dansk Center for Kultur og Udvikling". Heri følger han nøje UNESCOS retningsliner for manipulation med medier, propaganda i det offentlige rum, styring af kunstnerne gennem "fælleslaboratorier" med dansk og muslimske kunstnere, ændring af læreruddannnelse og undervisningsmateriale i pro-islamisk retning).
http://www.isesco.org.ma/English/Charter.html

Olaf G. Hansen angiver samarbejdspartnerne som Den Arabiske Ligas ALECSO og ISESCO (hvis charters artikler 4 og 5 a forpligter til udbredning af islam hos os, og til hele verden - samt til at hindre muslimers integration her http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument


*) hvilket herligt kringlet sprog. Det gälder om at skrive så snörklet som muligt, så mange ikke forstår det.

oktober 23, 2007

Som indsnørede fluer

EU-politikerne følger den strategi og tidsplan, de vedtog for længe siden for at nå frem til fuldbyrdelsen af EURABIA, en sammensmeltning af Europa og de islamiske lande:

J-P bragte lørdag d. 20.10.2007 en bemærkelsesværdig artikel af Jørgen Ullerup
på s.14 under overskriften:"Muslimsk støtte til konference i København" Undertitel: Dialog: Efter krisen om Muhammed-tegningerne er situationen nu så normaliseret, at verdenssamfundet vil mødes i København for at bringe dialogen videre. Her er et uddrag af artiklen:

København bliver i sommeren 2008 vært for en international konference, der skal nedbryde fordomme og had mellem folk i muslimske og vestlige samfund......

I går fik undervisningsminister Bertel Hårder (V) på et møde i Paris et løfte fra UNESCOs generaldirektør, Koïchiro Matsura, om FN-organisationens støtte, og også den islamiske kulturinstitution ISESCO har lovet økonomisk og praktisk at støtte projektet. Bertel Hårder understreger, at Danmark ikke har givet køb på noget som helst for at bringe dialogen videre."Vi ønsker at sende et signal om, at selv Danmark som et demokratisk land står ubrydeligt fast på ytringsfriheden, er vi samtidig interesseret i en dialog med dem, som måske ikke er enige med os", siger ministeren. Han glæder sig over støtten fra UNESCO, der betyder, at flere toneangivende organisationer og lande vil støtte konferencen.

"Der er i den muslimske verden stærke kræfter, der var kede af Muhammed-krisen og den fanatisme i deres egne lande, som er skabt af et rabiat mindretal, der står parat til at overtage magten. Vi vil have en dialog med dem, som gerne vil have en dialog"

Navnlig siden terrorangrebet mod USA i 2001 har UNESCO optrappet sit arbejde med at sikre dialog mellem forskellige civilisationer, ligesom Danmark allerede før Muhammed-krisenetablerede det såkaldte arabiske initiativ og støttede andre initiativer som "Images of the Middle East".

Håbet med København-konferencen er at styrke dialogen mellem den muslimske verden og Vesten. Helt konkret er det håbet, at man kan nå til enighed om i en handlingsplan fra mødet at bekæmpe de stereotyper og fordomme, som præger uddannelsesmaterialet i mange lande. "Desuden kan konferencen være med til at styrke udvekslingen af studerende, lærere, forskere og andre. Noget af det, som bragte den kolde krig til ophør, var netopde mange personlige kontakter, der efterhånden fik fordommene til at smuldre", siger Bertel Hårder.


Jamen, hvor ER det godt, at islam økonomisk og ideologisk vil støtte et større arrangement i København, hvor muhammedanerne kan holde enetale i såkaldte ”dialoger”.

Gud, hvor er Bertel Haarder dog naiv! Det har jeg erfaret tidligere, men at det var SÅ slemt, vidste jeg ikke. Jeg troede dog, der var noget sund fornuft i ham. Manden prøvede trods alt tidligere at stoppe den marxistiske indoktrinering af skolebørnene i Ritts skolesystem!

Hvorfor har Haarder travlt med at pointere over for JyllandsPosten, at ”Danmark ikke har givet køb på noget som helst for at bringe dialogen videre”?

Fordi enhver dansker med sin danskhed i behold vil være skeptisk over for ovennævnte muslimske konference og Bertel Haarders holdning, eftersom man længe med stigende bekymring og irritation har iagttaget, at politikerne er veget tilbage skridt for skridt for så at sige ethvert krav fra islams side. De er for længe siden blevet viklet ind i EU´s edderkoppenet: traktaterne med de arabiske lande uden befolkningerne viden og accept! Nu hænger de der i nettet ligesom indsnørede fluer. De spræller og summer lidt endnu, landsforræderne, som sveg deres folk.

Bertel Haardersd udtalelser til Jyllands-Posten tyder på dårlig samvittighed. Tilliden til ham er svundet ind, og han forsøger at vinde den tilbage.

Enhver, der kan læse både på og mellem linjerne kan læse sig til forræderiet i Ullerups artikel i Jyllands-Posten.

Med EURABIA i kikkerten


EU-politikerne følger den strategi og tidsplan, de vedtog for længe siden for at nå frem til fuldbyrdelsen af EURABIA, en sammensmeltning af Europa og de islamiske lande:

J-P bragte lørdag d. 20.10.2007 en bemærkelsesværdig artikel af Jørgen Ullerup
på s.14 under overskriften:"Muslimsk støtte til konference i København" Undertitel: Dialog: Efter krisen om Muhammed-tegningerne er situationen nu så normaliseret, at verdenssamfundet vil mødes i København for at bringe dialogen videre. Her er et uddrag af artiklen:

København bliver i sommeren 2008 vært for en international konference, der skal nedbryde fordomme og had mellem folk i muslimske og vestlige samfund......

I går fik undervisningsminister Bertel Hårder (V) på et møde i Paris et løfte fra UNESCOs generaldirektør, Koïchiro Matsura, om FN-organisationens støtte, og også den islamiske kulturinstitution ISESCO har lovet økonomisk og praktisk at støtte projektet. Bertel Hårder understreger, at Danmark ikke har givet køb på noget som helst for at bringe dialogen videre."Vi ønsker at sende et signal om, at selv Danmark som et demokratisk land står ubrydeligt fast på ytringsfriheden, er vi samtidig interesseret i en dialog med dem, som måske ikke er enige med os", siger ministeren. Han glæder sig over støtten fra UNESCO, der betyder, at flere toneangivende organisationer og lande vil støtte konferencen.

"Der er i den muslimske verden stærke kræfter, der var kede af Muhammed-krisen og den fanatisme i deres egne lande, som er skabt af et rabiat mindretal, der står parat til at overtage magten. Vi vil have en dialog med dem, som gerne vil have en dialog"

Navnlig siden terrorangrebet mod USA i 2001 har UNESCO optrappet sit arbejde med at sikre dialog mellem forskellige civilisationer, ligesom Danmark allerede før Muhammed-krisenetablerede det såkaldte arabiske initiativ og støttede andre initiativer som "Images of the Middle East".

Håbet med København-konferencen er at styrke dialogen mellem den muslimske verden og Vesten. Helt konkret er det håbet, at man kan nå til enighed om i en handlingsplan fra mødet at bekæmpe de stereotyper og fordomme, som præger uddannelsesmaterialet i mange lande. "Desuden kan konferencen være med til at styrke udvekslingen af studerende, lærere, forskere og andre. Noget af det, som bragte den kolde krig til ophør, var netopde mange personlige kontakter, der efterhånden fik fordommene til at smuldre", siger Bertel Hårder.

Fra dansk side er den tidligere leder af Center for Kultur og Udvikling (CKU), Olaf Gerlach Hansen med til at planlægge konferencen, og han tror på vilje i de muslimske lande til langt om længe at lægge Muhammed-krisen bag sig.

"Den islamiske kulturorganisation, ISESCO, er ligesom mange andre vigtige aktører i den muslimske verden interesseret i at komme videre", siger Olaf Gerlach hansenog understreger, at kun beslutninger om konkrete projekter kan bringe dialogen videre.
Konferencen ventes at få 150 deltagere og at vare i 3 dage.

oktober 22, 2007

Løgnagtig presse

Uriasposten, hvis daglige læsertal, ligger på 1.900 personer, fortæller om vor upålidelige presse, i dette tilfælde gælder det Ritzaus Burau, Jyllands-Posten og TV2.

Det viser med al tydelighed, at nogle af de ansatte journalister er uden moral og uden forståelse for begrebet demokrati.

Det er sørgeligt!

Uriaspostens redegørelse slutter med spørgsmålene:
- Hvem har plantet løgne-historien hos Ritzau?
- Hvorfor angiver Ritzau historiens kilde som værende Politiet, når dette selv benægter at være kilden?
- Hvorfor offentliggør Tv2 og Jyllands-posten historier der, med Ritzaus ord, er “bare sådan forlydender”?
- Hvorfor lader ingen af de kontaktede på Ritzau og Jyllands-posten til at synes, der er noget større problem i at gud ved hvor mange mennesker nu er blevet bundet en løgnehistorie på ærmet - og hvorfor tager ingen ansvaret for den?
- Og - mere specifikt - hvorfor vægtes historier om venstreradikales overfald på fredelige højreorienterede så ringe i medierne?
Läs selv http://www.uriasposten.net/

Hilsen fra "det gode land Sverige"

En journalists fornemmeste opgaver er at søge fyldig information og skrive objektivt. Det kan selvfølgelig være svært, hvis man selv er engageret i politik og har sine bestemte politisk korrekte opfattelser. Det glider let over i en så eensidig bedømmelse, at det bliver propaganda, bl.a. gennem udladelsessynder, når man ikke tager det væsentlige med! Heldigvis kan de mange bloggere afsløre sådanne forhold.

Se nu på Sydsvenskan i lørdags, hvor en granath slog ned i Schweiz lige før en folkeafstemning.

Journalist Claus var forarget over det schweiziske Folkepartis meget talende plakat med de fire får, tre hvide og et sort. Han var ikke fra landet, så vi må bære over med, at han ikke kender forskel på får og geder! Hans usynlige ged stangede tilmed brutalt.

Ifølge Claus symboliserer det sorte får ”udlændinge, som man vil sparke ud”. De læsere, der ikke kender til Schweiz, vil opfatte dette som ”udlændinge i almindelighed”. Formuleringen er altså løgnagtig. Der er netop tale om ”sorte får”, nemlig om udlændinge, som har begået grov kriminalitet! Det er jo ikke alle lande, der som Sverige synes, at de er ligeværdige med dem, der opfører sig ordentligt.

En indvandret Ungarer i Schweiz fortæller, hvordan schweizernes indstilling til de fremmede har ændret sig. På grund af Folkepartiets hetz, mener hun. Mon ikke schweizerne har øjne og øren ligesom alle andre befolkninger i Europa og selv har kunnet konstatere ved facts, at indvandringen ikke er så vellykket. Det er vel et rimeligt krav, at man ikke vil have grov kriminalitet i landet? Det ”sorte får” er ikke dets hudfarve, som Claus angiver, men dets opførsel!

Journalist Claus understreger sine meninger med henvisning til flere andre politiske modstandere af Folkepartiet og til ”jødiske grupper”, der sammenligner Schweizisk Folkepartis politik med Hitlertyskland propaganda. Der turde ellers være dybtgående forskelle mellem Schweiz og Hitlers Tyskland!


Den svenske granath ramte ned i Europas mest demokratiske land med en hilsen fra ”det gode land Sverige”, der gerne tager imod alle verdens sorte får.

Kilde: artikel af Claus Granath i Sydsvenskan 20.10.07

oktober 21, 2007

Skal ytringsfriheden begrænses på internettet?

I Italien lægger et lovforslag op til at sætte en stopper for den fri udfoldelse på internettet.
Dette er givetvis i overensstemmelse med mere eller mindre fordægte ønsker fra EU.
EU har tidligere berørt dette emne, vistnok på initiativ af Sverige (?).

Den italienske blogger, Beppe Grillo, skriver nedenstående (her oversat fra italiensk):

”Levi-Prodi-loven” ser hen til, at hvem som helst, der har en blog eller en hjemmeside må registrere sig ved ROC, et register for Kommunikationsmyndigheder, fremstille certificater, betale stempelmærke, også selvom man spreder informationer uden tanke på indtægt.
Nye blogs opstår hvert sekund, hvem som helst kan åbne en uden problemer og skrive sine tanker, offentliggøre fotos og video.
Levis lovforslag begrænser i virkeligheden adgangen til internettet og gav anledning til meget spektakel og voldsomme protester fra bloggere.


Hvilken dreng vil gå i gang med alt dette buraukrati for at oprette en blog?
Levi-Prodi-loven forpligter enhver indehaver af en hjemmeside eller en blog til at oprette et udgiverselskab og få en professionel journalist som ansvarlig direktør.
99 % ville lukke.
Den heldige 1% af internettet som lever videre i overensstemmelse med Levi-Prodi-loven må i tilfælde af lovbrud for undladelse af kontrol med bagvaskelser svare for det i henhold til artiklerne 57 og 57,2 i straffeloven. I praksis så godt som sikker på fængsel.
Levi-Prodi-lovforslaget skal godkendes af parlamentet. På spørgsmålet hvilket endeligt Beppe Grillos blog får, svarer Levi som perfekt Proditilhænger: ”Det tilkommer ikke regeringen at bestemme det. Det bliver Kommunikationsmyndighederne som ud fra et regulativ vil afgøre hvilke temaer og hvilke foretagender, der vil blive registreret. Og regulativet kommer først efter, at lovforslaget er blevet debatteret og godkendt i Parlamentet.”
Prodi og Levi gemmer sig bag Parlamentet og Kommunikationsmyndigheder, men det er dem og ministrene i ministerrådet som er ansvarlige.
Hvis lovforslaget går igennem er det slut med internet i Italien.
Levi har svaret Beppe Grillo direkte i et åbent brev. Han afviser Beppe Grillos tolkning af lovforslaget og understreger, at de eksakte krav, som forpligter til indskrivning i ROC, vil blive specificeret senere. Levi skriver:

”Når vi ser frem til registreringspligt tänker vi ikke på den pige eller dreng, som har en hjemmeside eller en blog”.

Min blog lukker ikke, siger Beppe Grillo. Hvis jeg bliver tvunget til det trækker jeg mig tilbage med våben, bagage og server til en demokratisk stat.

Nu er den gal igen.For et år siden, i august 2006 fortalte vi her på bloggen, hvordan universitetsbyen Padova var nødt til at beskytte sig mod en ghetto af nordafrikanske og nigerianske bander med evindelige voldsomme slagsmål, narkohandel og prostitution. Byen lod bygge en 3 meter høj stålmur, 84 meter lang i Anelligaden for 80.000 Euro (= over ½ million kr.)

Det var ikke nok. Byens borgere forlangte pigtråd på øverste stålkant og vagthold af bevæbnet politi.

I mellemtiden er ghettoen og kriminaliteten vokset og nu skal der bygges en ny mur i Via Manara for 15.000 EURO.

Kilde: det italienske nyhedsburau Ansa

oktober 20, 2007

Saudiarabiens "menneskerettigheds"import

Nedenstående tekst er taget direkte fra "Stop Islamisation Of Europe"


NB ADVARSEL mod frygtelige billeder!!!

Den Saudi Arabiske menneskerettigheds-kommissions besøg skulle skjules for befolkningen.

Efter nyheden fra udlandet om at en Saudi Arabisk menneskerettigheds-kommission skulle komme til Danmark fra d. 21. til d. 23. oktober har SIOE Danmark i den sidste uge forsøgt at finde ud af hvor besøget ville finde sted. Besøget er i forbindelse med den 2. Arabisk-europæiske dialog om menneskerettigheder og terroisme og skulle finde sted i Danmark p.gr.a. at vi var skyld i Muhammed krisen.

Men samtlige medier har enten været uvidende om besøget eller været bevidst tavse om begivenheden. Ingen steder kendte til besøget. Tilsidst lykkedes det os at opsnuse at Institut for menneskerettigheder står bag ved invitationen. Da vi kontaktede dem fik vi at vide at de ikke måtte sige noget over telefonen, men at der ville blive udsendt en pressemeddelelse torsdag kl. 12. Da vi stadigt ikke hørte noget kontaktede vi dem igen og fik da at vide at konferencen ville finde sted i Dansk Institut for menneskerettigheders bygninger på adressen: Strandgade 56 på Christianshavn.

At begivenheden skulle holdes skjult for befolkningen indtil besøget var ovre er tydeligt for enhver. Den danske befolkning skulle åbenbart ikke informeres om at de nu skulle opdrages til at behandle muslimer bedre. På trods af at det er de danske skatteydere der betaler for gildet. Måske var man bange for at befolkningen ville protestere? Fordi det da ikke kan passe at vi skal opdrages af et regime der torturerer, halshugger, hugger hænder af, og behandler kvinder som kvæg?

Men det ville selvfølgelig ikke se godt ud overfor de kære Saudi Arabere som man åbenbart skal passe meget på ikke at træde over tæerne i disse tider. De kunne måske finde på at brænde ambassader af? Derfor ville det være meget nemmere at lade konferencen og propagandaen foregå i fred og ro og først informere dem der financerer gildet, befolkningen, bagefter hvor alle planer og aftaler er indgået.

Dette er rystende nyheder fra et land der bryster sig af at være et åbent informationssamfund med plads til diskussioner og debat.

Dansk Institut for menneskerettigheder har inviteret barabere fra Saudi Arabien til Danmark

Skjult for danskerne:
En Saudi Arabisk menneskerettighedskommission (Human Right Commission, HRC) kommer til Danmark her i weekenden. Ja man skulle tro det var løgn.
Men hvis det var for at fortælle dem at vi absolut ikke bryder os om deres form for mennskerettigheder med afhugning af hænder og hoveder ville det jo være fint. Men det er lige det modsatte. Denne såkaldte Saudi Arabiske menneskerettighedskommission kommer til Danmark for at fortælle danskerne og europæerne i helhed hvordan vi bør behandle muslimerne i Europa bedre!!

Ja man skulle tro det var en ond drøm men det er den skinbarlige sandhed. Dansk Institut for menneskerettigheder vil altså på danskernes vegne belæres om at vi ikke behandler muslimer godt nok. Og Danmark er valgt til konferencecentrum fordi Danmark var det land der bragte de "slemme" Muhammed tegninger!

Det Saudi Arabiske opdragelsesteams ophold betales indirekte af den danske stat.
Den danske stat understøtter Dansk Institut for menneskerettigheder med et ukendt beløb hvert år. Instituttet er ledet af Morten Kjærum (cand.jur.) og har til huse på Christianshavn.

Giv krigen en chance?

I krig slippes alle helvedets dæmoner løs, skriver en journalist i ”Världen idag” og giver et glimt af krigens hærgen. Risiko for krig er stor, hvor mennesker undertrykkes, men hvad skal de enkelte nationer, militæralliancer og verdenssamfundet stille op, når folkemord er i gang? Hvordan kan det stoppes? spørger journalisten.

Bare inden for de sidste 10-20 år har der været massemord og folkemord i flere lande. Men almindeligvis tier vi og bliver kun oprørte, når nogen – især USA – forsøger at stoppe massemordene ved militær indgriben. Listen over massemord i verden er dyster læsning, så meget mere som vi altid siger ”aldrig mere” efter hvert folkemord. Det være sig efter Hitletrs holocaust og efter folkemordet i Rwanda. Men alt går videre som før.

Nordkoreas Kim Jung har ladet hundredtusinder undersåtter sulte ihjel. I Burma går det ud over Karen-folket. Sadam Hussein gassede kurderne. Putin ryddede ud i Tjetjenien. Og i Dafur hærger muslimske aftrikanere og arabere.

Hvad gør man for at stoppe blodsudgydelserne?

Man snakker...

...og snakker...og snakker.

Kan vi lære noget af historien? Havde man ikke kunnet hindre Hitlers fremfærd på et tidligt tidspunkt og dermed hindre eller mindske anden verdenskrigs ulykker? Er ”Fred i vor Tid” altid den bedste løsning? Hvad lægger vi op til nu? Hvad har vi lagt op til længe?

FN var på plads i Rwanda under folkemordet 1994 med ”fredsbevarende” styrker, men de blev tvungne at se på som passive tilskuere, fordi Kofi Annan forbød FN-soldaterne at gribe ind. Er det løsningen: at stå og være vidne til et folkemord på en million afrikanere?

Kofi Annan fik Nobels fredspris!!!

Også i det tidligere Jugoslavien måtte de ”fredsbevarende” styrker nøjes med at iagttage massakrene.

Måske skulle man ”give krigen en chance”? skriver journalisten. For menneskers og fredens skyld. Eller skal vi snakke videre, mens Sudans islamistiske morderregime fortsætter massakrene på tusindvis af sorte? Og hvorlænge skal andre regimer og diktatorer fortsætte deres udrydninger? Er vi tilfredse med, at man snakker? Eller vågner vi op om nogle år og gentager vort ”aldrig mere!”

Men da er det forsent – igen!

oktober 19, 2007

- nu ved de andre børn, hvordan den skal drejes!

I 15 år har man vidst, at livmoderhalskræft skyldes et virus, HPV, som overføres sexuelt, hvilket naturligvis betyder, at jo flere forskellige sexpartnere en kvinde har gennem livet, jo større risiko er der for livmoderhalskræft, ligesom for aids. Men det har man med vilje fortiet, eftersom det ikke ville være ”in” at prædike sexuel mådehold. 68´ernes fri sex af alle slags fra homosex til gruppesex er næppe slut (?). Mennesker nu omstunder lægger meget an på at fordrive fritiden med underholdning, tidsfordriv og pjat, opmuntret af TV m.m., og sådan er det.
Man indførte sexundervisning i skolen, for at de unge ikke skulle komme galt af sted, men har det ikke haft modsat virkning som følge af uetisk undervisning?
Psykiater Bent H. Claesson udgav skolebøger til sexundervisning: ”Elle, belle, bolle-bogen” for de 5-10 årige og ”drenge, pige, mand, kvinde” til folkeskolen. I Spanien blev man rasende over hans bøger, og i Vesttyskland fik man dem endelig trukket tilbage efter flere års brug i skolen. Og Claësson var ikke alene på sexmarkedet.

Nedenstående tegning er et exempel på, hvordan man har påført børn sexuel interesse. I det af myndighederne udråbte internationale børneår 1979 udskrev Ekstrabladet (Politikens Hus) en tegnekonkurrence for børn med 5000.- kr. i førstepræmie. Der indkom næsten 3000 tegninger.

Man havde udvalgt 3 dommere til bedømmelsen – alle naturligvis fra venstrefløjen: Maria Stenz kendt fra politisk børneteater, Wilhelm Freddie, kendt for pornografiske malerier og Jens Jørgen Thoresen, kendt for krucifixer med erigeret penis og tanker om en Jesusfilm.
Nedentsående tegning af drengen Jacob Clausen vandt førstepræmie, og dommerne blev fotograferet omkring H.C.Andersen-statuen på Rådhuspladsen.
Den blufærdige digter ville have græmmet sig!

Således leder man børns tanker ind i bestemte baner.
Nu ved alle de andre børn hvordan den skal drejes!

Professor ved Instituttet for medicinsk epidemologi ved Karolinska Sjukhuset skriver i avisen ”Världen idag” 19.10.07 om livmoderhalskræft, og at man har undladt at oplyse offentligheden om den, da man ikke ville hånes med ord som ”snerpet moraltante” og lignende. Åbenbart var det bedre at nogle hundredtal kvinder döde i uvidenhed?

EU betyder diktaturAlle diktaturer er et helvede. Individerne mister deres frihedsrettigheder.
oktober 18, 2007

Ud med de sorte får!


Schweiz går til valg i weekenden. De er lede og kede af alle de kriminelle fremmede.


Direkte Folkestyre
Nedenstående er fra bloggen skjoldungen @ 17 September 2007


I Schweiz - Europa’s eneste, virkelige demokrati - har befolkningen et ord at skulle have sagt:
Kan man i alpelandet samle 100.000 underskrifter for en sag, skal der afholdes folkeafstemning. På grund af den hidtidige, lemfældige immigrationspolitik og dertil hørende eksploderende voldskriminalitet er der nu forslag om at vanekriminelle familier skal kunne fratages deres statsborgerskab og udvises til det land, de kom fra. Noget lignende er herhjemme foreslået af Dansk Folkeparti og har - per refleks - udløst den sædvanlige forargelse hos alle De Gode™.
At samle de nødvendige underskrifter i Schweiz anses for at gå automatisk. I Danmark ville noget sådant fluks blive afvist som racisme og pøbelvælde. Politkerne, (D)DR og aviserne er jo dem der ved bedst, ikke folket.


At samle de nødvendige underskrifter i Schweiz anses for at gå automatisk. I Danmark ville noget sådant fluks blive afvist som racisme og pøbelvælde. Politkerne, (D)DR og aviserne er jo dem der ved bedst, ikke folket.
Underskriftindsamlingen startede den 10. juli og nu er man oppe på 200.000 underskrifter.
Desuden har det schweiziske folkeparti (SVP) fået 2000 nye partimedlemmer og modtaget en halv million schweizerfrancs i støtte.
Man kræver, at udlændinge, som har begået svær kriminalitet, skal forlade Schweiz. Udlændinge, som overholder lovene og har arbejde, er derimod velkomne.


Udenlandske mordere, voldtægtsforbrydere, Socialbedragere og overfaldsfolk vil vi ikke have, hedder det.

oktober 17, 2007

Ved vejs ende!Borgmester Reepalu har åbenbart glemt, at han for snart 4 år siden (januar 2004) var ude af sig selv, fordi han indså, at indvandringen i hans by, Malmø, økonomisk set var ved at tage livet af kommunekassen. Han ville derfor sætte STOP for indvandringen til Malmø – i hvert fald for en tid. Selv indvandrere rådede borgmesteren til at vente, indtil de indvandrere, der allerede var der, havde fundet sig til rette og måske et arbejde.
Men Mona Sahlin satte Reepalu på plads, og partiet fandt en extra pose penge, så borgmesteren faldt til føje. Man vil jo nødig blive af med borgmesterposten!

En TVudsendelse afslørede i øvrigt borgmesteren som et sjældent exemplar af forståelse for borgernes hverdag:
En gammel mand på 99 somre havde gennemgået en lettere operation på et hospital, og nu kunne han bare tage og forføje sig hjem. Men han orkede ikke længere! Alligevel blev han kostet fra afdeling til afdeling, indtil han insisterede på at blive siddende i den stol, han faldt ned i.
TV-udsendelsen var så hjerteskærende, at en overordnet politimand, som bare altfor godt kendte til Malmø, ghettoen Rosengård og borgmesteren ikke kunne lade være at skrive et vredt brev til borgmesteren om natten!

I Reepalu var der ingen meneskelighed.
Politimanden blev fyret fra sin stilling og fik en retssag på halsen!!!

Jo, vi har ikke glemt Reepalu! Og vi kan fortælle ham, at han ikke forstår en pind, hvis han ”tror, att (den danska) ministern känner en skammens rodnad, när han ser att Danmark är bland de sämsta när det gäller att stifta lagar som behandlar människor lika.”

Nej, jeg tror, at mange danskere er stolte over, at de har en nogenlunde fornuftig regering, som ikke lader folk af alle slags vælte ind over grænserne uden kontrol i den naive tro, at ”alla ær lika”. Har Sverige rekord i denne naivitet, så har de til gengæld også rekord – i voldtægter og andre forbrydelser.

Der er statistisk set flere forbrydelser i Malmø end i Københavns Amt – tiltrods for, at Malmø har færre indbyggere end København. Brandudrykninger til Rosengård må have politibeskyttelse og i skolerne er der overvågning med fotoceller.

Det er muligt, at Reepalu kan opstille potemkin-kulisser til et ministerbesøg, men de danske ministre er nu ikke dumme endda!

Sjovt nok viser det sig netop nu, at Helsingborg er nået vejs ende, når det gælder at tage imod såkaldte flygtninge. I Helsingborg Dagblad skriver to byrådsmedlemmer fra Folkepartiet, at der ikke længere findes boliger og alt det andet, der kræves. Samfundet går ned på det. En redningsbåd kan heller ikke bare tage flere og flere ind. Så synker den!

Og ifølge "Migrationsverket" (Indvandringsvæsenet) viser det sig, at ikke engang Indvandringsvæsenets bestikkelser hjælper. 14 kommuner afslår at tage imod de extra 500.000 som eengangsbetaling oven i alt den anden forsørgelse for modtagelse af een person.

Man tager bl.a. imod en mængde ”ensomme børn”, som ofte viser sig at ligge i teenagealderen,
16-17-årige med hår på brystet og kraftige muskler. Sverige søger så efter forældrene!!! Fordi der står i børnekonventionen, at de har ret til at genforenes med deres forældre. Og forældrene er glade for chancen at komme til Sverige...
Svenskt ensomt asylbarn>

oktober 16, 2007

Kapitalismen krakelerer.

Den svenske bank- og fondkoncern, Carnegie er i forfald.

Griskhed er ikke uden grund en af dødssynderne.

Er det bare nogle enkelte personer, som ikke har passet deres arbejde eller er der noget andet?

Drømmen om de store lettjente penge kan gøre mange til ”dødssyndere”. Men desværre handler det også om en slags kapitalismens kultur, som også er blevet en kapitalismens afart.

Kvartalskapitalisme har længe været et passende skældsord mod kapitalismen. Den lagde grunden til aktieejernes plyndreri og indledte afsporingen til griskhed. Med globaliseringsvindene og internethastigheden var det som om etiken og moralen blæste ud af direktionskontorerne. Kvartalsopgørelsen når aldrig at at tage hensyn hverken til, hvor foretagendet ligger eller hvem, der udfører jobbet.

Kvartalskapitalismens kroning er måske det, vi nu ser i sammenslagningen af verdens børser til et gigantisk stormarked for aktiehandel uden hensyn hverken til økonomiske, politiske eller religiøse traditioner. Nasdaq, Dubai og OMX. Hvilken bænkevælling! Og hvilke grådige og egoistiske gevinster for sælgerne!

Hvad sker der, hvis Bin Laden vil have del i Dubaibørsens gevinster, eller om sharialovene skal gælde ved handel i arablandene, svensk lov i Europa og amerikansk i resten af verden?

Spekulativ overtolkning må vi håbe, men spørgsmålene burde i alle tilfælde antydes.

Hidtil har forretningerne bare set ud til at være en del af det, som er kapitalismens største risiko netop nu, den blinde griskhed.

Men allerværst er det, at det svenske Carnegie ødelægger tilliden til det kapitalistiske system, som det trods alt hidtil bedste økonomiske system for udvikling og velstand. Kommunismen mislykkedes med korruption, elendighed og diktatur som resultat.

Socialismen har oftest indført buraukrati med dobbeltmoral og velhavende buraukrater i baggrunden.
Derfor er det dobbelt vigtigt at værne om en sund kapitalisme, hvor ikke bare den enkeltes gevinster tæller, men også den kollektive opbygning af velfærd.

Carnegieskandalen er et pragtexempel på kapitalisme, som mislykkes.
I stedet for at forvalte de enkelte menneskeres opsparinger, har man narret dem.
I stedet for at berige sine kunder, har man beriget sine ansatte, sig selv. Man har i princip anvendt sig af kundernes penge som indsatser i en finansiel spillevirksomhed, som burde være ulovlig.

Gennem såkaldte warranter har man pustet tilgange op, som i virkeligheden var fiktive.
Enkelte Carnegiemæglere har i virkeligheden spillet med kundernes penge og skaffet sig de største gevinster til egen fordel. Kunderne har til og med risikeret store tab uden mulighed for at opretning. I virkeligheden handler det både om tillid til bank- og finanssystem, men også om tiltro til kapitalismen som overordnet system.

Nu har finansminister Odell chancen at tage både Carnegie og andre systemmisbrugere i øret og at handle således at tilliden til kapitalismen som økonomisk idé kommer på plads igen.
Det er som oftest bedst, at kapitalismens frihed reguleres med både etiske love og juridiske love.

Folkeskolen

Ved folketingets åbning den 2. oktober demonstrerede skoleelever for flere penge til folkeskolen. Socialdemokrater tror traditionelt på, at kommer der bare flere penge, så bliver tingene bedre. Det er nu langtfra sikkert. Og kikker man tilbage i tiden, så imponeres man af, hvormeget man kunne lære ”i den stråtækte”, og hvormeget man søler med pengeforbrug i dag.


Vi kræver en styrket og kundskabsformidlende folkekole skrev bloggen ”Højreorienterede svin” 2007-07-31:
"Kampen mod kundskaber" kalder Henning Fonsmark sin fremragende og afslørende bog.Siden "Den blå betænkning" fra 1960, er fagligheden blevet udhulet.Helt galt gik det i 70´erne med Ritt Bjerregaards rædselsprojekt U-90.Nu drejer det sig i højere grad om at opdrage børnene til demokrati, som om demokratiet var selveste moseloven.Men skolen skal ikke være et "Højlunds Forsamlingshus", men kundskabsgivende.Skolen skal være en kundskabsformidlende skole, og ikke en legeplads for forkælede folks børn.

En anden blog skrev den 27. september 2007:
Den synkende skude: Den danske folkeskole!


Den danske folkeskole har i mange år haft et enormt forbrug sammenlignet med de utrolig mange ressourcer, og muligheder for at gøre brug af disse. Sammenlignet med andre vestlige lande har den danske folkekskole det suverænt største forbrug.

Desværre lader resultaterne af forbruget vente på sig, danske skolebørn har ofte en meget svingende skolegang, hvori resultater hverken på det korte eller lange sigt har været det primære mål. Folkeskolelærerne, skolelederne og ikke mindst forældrerådene (som har en kæmpe indflydelse på hvad den lokale folkeskole underviser i) har i mange år fokuseret på ”helheds” mennesket, hvori folkeskolelærerne har argumenteret med at børnene ikke skal konkurrere med hinanden, men samarbejde.Den betragtning er der egentlig ikke noget galt med, men det har i alt for mange år, vist sig at føre til manglende præstationer. Det er blevet kutyme i folkeskolen, at undervise ud fra den laveste fællesnævner, hvorved de stærke elever oftest er dem som taber ved at gå i folkeskolen eller de bliver skoletrætte eller- endnu værre - begynder at sabotere undervisningen af ren og skær kedsomhed.


CEPOS har ligeledes vist at flere steder i landet findes situationer, hvor børnene får en lavere uddannelse end deres forældre, altså uddannelsesniveauet bliver mindsket betydeligt. Der er et konkret behov at gennemfører gennemgribende renovation af folkeskolen for at resultaterne kan svare til forbruget. Der er behov for en konkurrence-kultur i den danske folkeskole og ikke en slumre-kultur.En kulturrevolution i folkeskolen er uundværlig, men denne gang skal kulturrevolutionen ikke være efter 68’ernes idealer.

Peter Sjølin.

Ytringsfriheden er grundlovssikret, men…

Der er et ”men”, mener den svenske politiker Pierre Schori. Schori er gammel socialdemokrat fra Palmes tid, rigsdagsmedlem, diplomat, viceudenrigsminister m.m.

Der er et MEN, mener han, her i globaliseringens tid:

Lars Vilks bidrager ikke til at hjælpe dem, som kæmper for meningsfrihed i de muslimske lande, tvært imod, skriver han i Svenska Dagbladet.


Spørgsmåler er: hvordan hjælper man dem, som kæmper for meningsfrihed? Hjælper Pierre Schori dem ved at skræmme islamkritikere til tavshed?

Min første tanke, da jeg læste Schoris artikel var, at det måtte være en spøg. Men bagefter så tænkte jeg, at den her politik kender vi alt for vel! Pierre Schoris regering havde samme politik og opfattelse. Man skal ikke skæmte med politisk islam. Man skal vige og være rar og bede om forladelse.

Ytringsfrihed er for svenskere, mener Schori. I Mellemøsten er folk vant til diktaturer og undertrykkelse. Lad politisk islam gøre, hvad de vil. Vi skal ikke reagere og forulempe deres religiøse symboler.

Lad bare sharialovene høste menneskeliv i visse lande. Det skal man ikke snakke om i Sverige, men holde sig gode venner med undertrykkelsesregimerne. Den politik har Pierre Schori og hans regering ført i mange år. Nu føres den videre af den nuværende regering. Politiken som ikke tillader små piger, som er født i muslimske familier, at have samme rettigheder som andre svenske børn, men som lader islamiske skoler fornedre og diskriminere dem. Pierre Schori har endnu ikke forstået, at den politiske islam, som er en meget voldsom, reaktionær og antimodern bevægelse, forsøger at slå rod i det svenske samfund.

Den fremgang for politisk islam og religiøst styre, som begyndte for 28 år siden, har intensiveret en forsbløffende antiislamisk modreaktion i hele verden. Den har også ramt almindelige muslimer. Det er nødvendigt med en omfattende og bred debat om islam i vort samfund.

Tabuer skal brydes. Islam må kritiseres og karikeres som alle andre religioner. Ytringsfriheden må forsvares og den giver Lars Vilks ret til at lave en Muhammedtegning, og avisen Nerikes Allehanda ret til at publicere Lars Vilks Muhammedtegning.

Al kritik mod islam angribes og udpeges som islamfobier med den hensigt at prøve at skræmme folk til tavshed.

Stik imod Pierre Schori vil jeg opmuntre alle kunstrnere, forfattere, journalister og debattører til at skrive romaner om islam og Muhammed, at debattere islam og at afbilde profeten. Så kan vi bryde tabuerne og forandre debatklimaet i verden og bevare ytringsfriheden.

Skrevet af formanden for ex-muslimer i Sverige, Afsanen Vahdat, i ”Världen idag 12. oktober 2007

oktober 15, 2007

Borgernes Dagsorden - fup og fiduser!

Da Frankrig og Holland stemte NEJ til EU´s forslag til en fælles grundlov
for konglomeratet, forstod politikerne udmærket, at befolkningerne havde gennemskuet deres diktatoriske politik. De begyndte med stor iver at snakke om at få mere åbenhed og mere demokrati...

I Danmark ville politikerne gerne give det udseende af, at man interesserede sig for danskerne. Derfor spurgte man dem om deres mening Gennem plakater på bibliotekerne opfordrede man borgerne til at svare på forskellige spørgsmål om EU. Spørgsmålene var formuleret efter politikernes målsætning, så man ikke kom på gale veje.

De, der svarede, fik ikke nogen som helst respons fra ”Borgernes Dagsorden”, ikke engang et af de sædvanlige korte meddelelser om at man har modtaget brevet og læst det. Og det til trods for, at plakaten snakker om ”debatten om fremtidens Europa”.

For dem, der har fulgt lidt med, er det ikke overraskende. Her skal sandelig ikke ”debatteres”. Her skal adlydes!

Al Gores Freds-Nobelpris

– Den Globalistiske Propagandas triumf

D.12.10.2007 tilkendtes Al Gore, tidl. US-vicepræsident, Nobels fredspris til deling med FNs Internationale Klimapanel IPCC[1]. Herved stiger hans muligheder for at blive USAs næste præsident.
Samme dag erklærede den britiske dommer, Michael Burton, at Gores klimafilm ”En ubekvem sandhed” snarere er politik end videnskabeligt holdbar! idet 9 punkter simpelthen er direkte grebet ud af luften, f.eks. at vandstanden i havene i den nærmeste fremtid vil stige med 7 meter! [2].
Ikke desto mindre har Al Gore fået en Oscar for sin kreative politiske klima-propagandafilm, som han skrupelløst lavede, skønt hans hus i det lyse og varme Tennessee forbruger 20 gange mere energi end et amerikansk gennemsnitshus [3]. Foreholdt dette svarer hans sekretær, at Gore skam gør afbigt ved at købe CO2-kvoter for sit overskydende energi- forbrug.[4]. Og det gør han jo nok gennem det firma, som han er formand for [5]: The Carbon Disclosure Project, der er sekretariat for investorer i klima og CO2-handel med tilsammen aktiver for det svimlende beløb af 41 trillioner dollars [6] (Til sammenligning kan siges, at USAs bruttonationalprodukt i 2. kvartal 1997 kun var 8 trillioner dollars!!! [7] ).
Al Gore har jo nu længe rejst Jorden rundt – ligesom vore milieuministre ofte i forurenende privatfly (DR-nyheder) - og for skyhøje honorarer holdt foredrag om de ulykker for Jorden, som følger af vores energifråds og deraf følgende klimaforandringer!
I filmen ”The Great Global Warming Swindle” på britisk Channel 4 argumenteredes der i marts 2007 på særdeles overbevisende måde imod det centrale i Al Gores prædikener: At CO2 er skyld i klimaforandringerne – selv om CO2 kun udgør 0,54 % af troposfæren. Modstanderne af Al Gores profitable forretning har påvist, at CO2-stigningen først optræder flere hundrede år efter opvarmningen – og således ikke kan være årsagen –men må være en følge af opvarmningen, der menes udløst af solpletaktivitet. Grunden til den lille CO2-stigning skulle være, at verdenshavenes uhyre vandmasser i kulde optager CO2 fra luften – og atter afgiver det ved opvarmning, som altså kommer først. Endvidere kunne det påvises, at CO2 mængden i luften er steget 30% i de sidste 10 år – mens temperaturen i samme tid er faldet 0.4 grad [8], mens klimaet forandrer sig. Nu har Channel 4 fjernet filmen fra internettet og erstattet den med massiv propaganda i Al Gores ånd. For denne sag handler om penge og politisk korrekthed, hvis krænkelse kan medføre lukning af kilderne – som påpeget af EU og Europaråd.
Gore kalder, biologer og ukyndige fra NGO´erne – som f.eks. Jimmy Carter! – for experter.
Men se engang, hvad en af de rigtige experter siger. Over for the Commons Committee on Environment and Sustainable Development sidste år, vidnede Carleton University paleoklimatolog Professor Tim Patterson: "Der er ingen meningsfuld sammenhæng mellem Jordens temperatur og CO2 niveauer i afhængighed af tiden. Faktisk er det sådan, at da CO2 var mere end 10 gange højere end nu , nemlig for 450 millioner år siden, befandt planeten sig i sin absolut koldeste periode i de sidste 500 millioner år.” Patterson spurgte kommitteen : “Kan nogen på baggrund af den forholdsvis lille stigning I CO2 niveauet stadig tro på, at det er en hovedårsag årsag til den beskedne opvarmning i det sidste århundrede?” " Derimod er der i flg. hundreder af andre studier god tidafhængighed mellem solens lysstyrke og Jordens temperaturændringer.” [9] Og op imod halvdelen af de egentlige eksperter er enige med ham.

[1] http://surl.se/fbvb
[2] http://surl.se/fbvc
[3] http://surl.se/fbve
[4] http://surl.se/fbvg
[5] http://surl.se/fbvs
[6] http://surl.se/fbvt
[7] http://surl.se/fbvu
[8] http://surl.se/fbvh
[9] http://surl.se/fbvi

EU-grundlov via bagdören. (Nødvendig repetition!)

Hentet fra bloggen "Denmark on line" maj 2006
http://www.denmarkonline.dk/eu_forfatning_via_bagdoren-200620

Skrevet af FlemmingLeer, 21 Maj, 2006 - 14:15 EU cogito ergo sum
Kilde bl.a. DR P1 Orientering d. 19. maj 2006:

I nogle hollandske byer, med storbyen Rotterdam som den fremmeste, sagde mere end to tredjedele af de hollandske vælgere nej til EU's forfatningstraktat ved folkeafstemningen den 2. juni sidste år. Dermed forstærkede resultatet i Holland, nej'et fra de franske vælgere kun tre dage tidligere.

Nej'et i de to EU's kernelande lammede EU-samarbejdet.

For, hvad nu?

Det spørgsmål kunne statslederne for de 25 EU-lande ikke svare på under det efterfølgende topmøde, og dekreterede i stedet en et år lang tænkepause, hvor europæerne skulle tænke over og diskutere Europas fremtid.

Siden har der været mere pause end noget andet.

Men stemningen på Europa-Parlamentets og kommissionens årlige konference om Europa tyder på, at Den Europæiske Union gør sig klar til et comeback.

Al snak om en ny, ambitiøs traktat a la forfatningstraktaten er godt nok udskudt på ubestemt tid, nu skal unionen levere, og det skal den gøre så åbent som muligt.DR-journalist, orienterings medarbejder Jens Reiermann har deltaget i konferencen.

af Karen Secher

Hør DR-indslaget her: EU klar til come-back

Citater fra indslaget: 6.45

Karen Secher:
"Hvis ikke jeg tager helt fejl, så var alt det her jo netop en del af forfatningstraktaten. Det kunne godt lyde som en øvelse på at snige det hele ind af bagdøren (overrasket) eller hvad ?"

Jens Reiermann
"Ja. Om det er af bagdøren eller fordøren. Nu sker det her jo i offentlighed. Det som jeg ihvertfald synes er tankevækkende det er alle de her ting her ligger også i forfatningstraktraten".

Hmm. Demokrati eller meningstyranni ?

Uanset hvad. Så skal EU forfatningen åbenbart bare stille og roligt sættes i værk. Selvom Frankrig og Holland ved folkeafstemninger har forkastet den.
Men hvor meget står der i medierne om det ? Næh du, bare frygt fugleinfluenza eller Iran. Så skal de nok sætte den faldne forfatningstraktat i værk. Det kan undre mig nogle gange, at nogen ved deres fulde fem går ind for EU. Men på den anden side. Med den massive medie mur af pro EU-uanset-hvad-EU-foretager-sig presse især TV (ingen nævnt - ingen glemt). Så er der trods alt et sundhedstegn, at så mange stadig er imod EU. Næsten uanset deres bevæggrunde til det.

Hvornår har du sidst set en unionsmodstander i medierne ?

Tænk selv - det gør slet ikke ondt.

Sidst revideret
21. maj 2006 kl. 14:25

”FlemmingLeer's blog”

oktober 14, 2007

Som man sår, så høster man!Chefredaktøren for Världen idag, Carin Stenström, sætter fingeren præcis på det ømme punkt på tale om Sveriges syge samfund, ja, for så vidt også Danmarks, men måske mere tydeligt i vort naboland?


Der går ikke een eneste dag, uden at vi læser om overfald, røverier, voldtægter, knivstikkeri, mishandlinger og mord... I fredags havde Sverige fået nok! STOP! HOLD OP!
Pludselig gik de ellers så tavse svenskere ud i store demonstrationer i hovedbyerne mod den udbredte ”gadevold”.

Og så? Hvad mer? Det hjælper ikke, at man klipper hovedet af skvalderkålen, hvis ikke man tager roden med.

Hvad er der sket med det dejlige land?

Alt bygges op af smådele. Et hus bygges op med mursten. En myretue med grannåle. Også vore menneskesamfund bygges op af små enheder. Enheden hedder familien.
”Familien er Samfundets naturlige og fundamentale Enhedsgruppe og har Krav på Samfundets og Statens Beskyttelse”. Dette fastsloges i kaoset efter den sidste forfærdelige verdenskrig, nøjere sagt10. december 1948 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne artikel 16, punkt 3. Sverige og 47 andre stater skrev under.

Men ødelægges byggesystemet eller værre endnu selve byggeklodserne, så går det galt. Så ramler det hele. Så duer det ikke med lapperier.

Vi pukler løs. Arbejde, penge, velfærd. Hvad er det værd? Familien er væk. Samhørigheden er væk. Børnene afleveres tidligt om morgen i en institution for at blive hentet 8-9 timer senere, få mad og komme i seng. Er det et liv? Er det sådan vi vil ha` det?. Børnene kender knapt sine forældre, forældrene knapt sine børn. Børnene må klare sig selv, forsøge at gøre sig lydhøre blandt andre børn, få albuerum. Børnenes behov ud over det mest påtrængende er der ikke tid til. Og selv de bedste pædagoger kan aldrig nogensinde udfylde forældrenes plads. Det gælder om at knytte familiebånd og tage vare på den naturgivne kærlighed forældre og børn imellem og at videregive normerne, traditionerne, de skrevne og uskevne love, der er blevet lutrede gennem generationer.

”Død over familien” råbte den svenske venstrefløj, så det ekko´ede gennem befolkningen: død over fami.., dø-ød o-o-over, dø-ød...

Og hvad gør vi så nu med de rodløse generationer? Hvad stiller vi op?
Og hvordan vender vi om og finder den rette vej gennem skoven, og indretter vort samfund på en bedre måde? Det kræver tid, megen tid, og resurser, men frem for alt vilje.

Skal ytringsfriheden revideres?


Den 8. 10.07 omtalte jeg her på bloggen, at justitskansleren (=rigsadvokaten) i Sverige ville revidere loven om trykke- og ytringsfrihed. Om det er hans eget påfund er tvvivlsomt, eftersom jeg nu ser, at EU har været inde på det samme tidligere, omtalt i Svenska Dagbladet 6.8.07. Det er ingen overraskelse. EU har gang på gang vist, at de ikke bryder sig om trykke- og ytringsfrihed. Den generer i den grad deres ambitioner om at få gennemført et dikttatur, hvor alle 17 vasalstater skal indordne sig med kæft , trit og retning.

Det er snart fuldendt. I den kommende uge vil vore falske politiske ledere godtage diktaturforfatningens tekst og sende den ud til underskrivelse uden folkeafstemninger. Statskuppet kan ikke gennemføres, hvis befolkningerne 1) informeres om, hvad EU allerede har lavet af aftale med de islamiske stater og 2) spørges æbent og ærligt om deres mening om EU-grundloven (som jo skal stå over alle andre grundlove!!!). Som Giscard d`Estaing har sagt: man narrer befolkningerne med fup og løgn, for ellers falder det hele på gulvet.

På EU-programmet står også en ny politiorganisation, ”Frontec”.

Dette skriver anti-EU-organisationen ”Ny framtid” i et læserbrev i avisen Værlden idag 12. oktober 2007.