oktober 09, 2007

En opgave for JP eller 24 Timer?

På Polemikens blog ser jeg, at JP og 24 timer skriver om den arabiske svensk-danske læge Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari, at han ”ødelægger drenges peniser på samlebånd” ved sine rituelle, klumpede omskærelser, som foregår i moskéen i Malmø.

Denne moské brændte under mystiske omstændigheder, som lignede insiderjob.
Den byggedes op igen og så meget større, at man også kunne få plads til omskærelser, sagde imamen.

I pressen skrev man, at man kunne omskære smådrenge og stille sin expertise til rådighed for alle, som ønskede det – ”og som er medlem” (NB min kursivering). Det betyder, at jøder og andre kan blive omskårne ved at blive medlemmer i Islamisk Centers Fællesskab. Hvilken skurkestreg! Og så koster det bare 1000 kr, langt under den pris, som lægerne tager.

Har Islamisk Center en uddannet kirurg og narkoselæge ved operationen, sådan som loven af 2001 foreskriver? spurgte man i bogen ”Sveriges Tragedie”

Det var måske en opgave for JP eller 24 Timer at undersøge, om alt står rigtigt til fra lægeautorisation til selve omskærelserne?

Sverige har ikke turdet modsætte sig omskærelser. Rigsdagen bestemte derimod, at ”såvidt barnet kan udtrykke sin vilje, skal det være helt klart, at han ikke
modsætter sig omskærelsen”,
Rent nonsens! Børn har ikke bergeb om omskærelse. ”Udtrykke sin vilje” er i modstrid med forældremyndigheden. Tænk, om den 4-5 årige grædende, skrigende og sparkende modsætter sig indgrebet? Som ansvarlig for operationen bliver lægen og hans personale da delagtige i et lovbrud og hjemfaldne til straf, hvis de gennemfører omskærelsen mod barnets vilje.