august 31, 2006

Et billede siger mere end 1000 ord

(foto, Bellvue i 50érne, ikke det omtalte i artiklen)

På Gentofte Hovedbibliotek er der en udstilling om Bellevue, et sted, der står mit hjerte nær. Dér er jeg nemlig kommet gennem de seneste 40 år, lige så længe som jeg har boet i Kongeriget Danmark. Først tog jeg derhen som solbader, derefter som vinterbader. Nu kommer jeg der kun om vinteren.
- Grunden kan man se på et af udstillingsbillederne: en familie fra Mellemøsten, der har taget grønsværet i besiddelse. Og ordet besiddelse er ikke brugt tilfældigt. Danmark har nemlig ændret sig radikalt i de 40 år undertegnede har haft det priviligium at bo her, og det gamle land får et mere og mere mellemøstligt præg. Hvad omtalte billede tydeligt vidner om, og denne ændring er foregået meget stille. Der har ikke været blodige bataljer mellem de indfødte og de nyankomne, ikke nogen "Clash of Civilisations" som nogen påstår, men en langsom besættelse.
- Bevares, den er ikke fuldbyrdet, der er langt igen, men ad åre vil Mellemøsten dominere alt. "Europa vil blive islamisk før enden af den 21. århundrede", siger den store Mellemøstenekspert Bernard Lewis, og billedet fra Bellevue siger det samme.
- Nu kommer jeg ikke længere på Bellevue - eller rettere sagt jeg kommer der kun om vinteren sammen mågerne og koldvandselskere. Hvorfor? Er jeg fremmedhader? Jeg er selv fremmed. Størstedelen af mit liv har jeg tilbragt blandt fremmede, men jer ser med sorg, at det Danmark, jeg er kommet til at holde af, langsomt er ved at blive en del af Mellemøsten. Ligesom resten af verden. Globalisering for Europas vedkommende betyder nemlig islamisering, og det samme billede af kvinder i lange, dystre gevandter ser man over hele den vestlige verden, fra Toronto til Berlin, fra Birmingham til Bellevue. Det oprindelige, det særegne er ved at forsvinde. Tilbage bliver kun en enhedskultur hvor bl. a. den danske friluftskultur om føje vil blive en saga blott.
Et billede siger mere end 1000 ord.
Geoffrey Cain, forfatter
Udstilling Gentofte Bibliotek

august 30, 2006

Fremtidsvisioner?

Mavepusteren mindes den plakat, som formanden for DFU, Kenneth Kristensen, lod opsætte ved sidste valg, for at få danskerne til at tænke efter, hvad der var på spil i vort land, og hvordan fremtiden mon ville forme sig.

Det, der er sket siden, viser med al tydelighed, at der virkelig var noget at tænke over. Plakatens konklusion kan blive virkelighed, inden vi ved det. Teksten lød:
»Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.«
Plakaten var forsynet med et billede af tre unge lyshårede piger med underteksten: »Danmark i dag.« Ved siden af ses et billede af tre hætteklædte, blodplettede mænd, som fremviser Koranen, med underteksten: »Danmark om 10 år.«

Kenneth burde nok have sat et spørgsmålstegn efter ordene "Danmark om ti år".

Ingen ved, hvornår fremtidsvisioner bliver virkelighed.

Arabisk skønhed

Minut: Fri Konservativ bringer en række halvnøgne arabiske skønheder. Om der er flere end det første billede, jeg så, ved jeg ikke, men de var meget sobre.

Tidligere i dag fortalte en blog, at islamisterne i Australien har fordømt, at en arabisk skønhedsdronning deltager i en skønhedskonkurrence i Melbourne. Hun så sød ud og var yderst anstændigt påklædt.

Alle disse fjollede mennesker som ikke tåler at se en smuk nøgen krop, skulle gribe i egen barm og konstatere, at det ikke er nøgenheden, men deres egne tanker, som trænger til at pakkes ind!

Muhammedaneres obsternasighed

Muhammedanere gør konsekvent vrøvl over alle regler og bestemmelser i Danmark og søger på den måde at nedbryde og ændre samfundet efter salamimetoden i stort som i småt.
Nu er den gal igen med det islamiske tørklæde. TAMU-skolerne, som er for "unge med særlige tilpasningsvanskeligheder" ønsker - som nævnt tidligere - ikke diskriminerende, racistiske og religiøse tegn på deres skoler.
Dermed heller ikke det islamiske tørklæde. Fyens Stiftstidende lader to unge mandlige elever på skolen kommentere sagen, men det lyser ud af deres svar, at de ikke har dybere kendskab til problematikken.

Selvom religionsforsker Lene Kühle på Århus Universitet vil bilde os ind, at der ikke er "nogen tørklæder, der er mere religiøse end andre", er det imidlertid islams holdning. Ellers var der jo ingen grund til de fire pigers obsternasighed mod TAMU-reglementet, samt millioner af islamiske kvinders indpakning af hovedet.

Det islamiske tørkl de er et vigtigt signal fra islam til os vantro: "Se her er vi! Vi er bedre end alle andre kvinder i verden, for vi er muhammedanere! I vantro er "urene", som svin og aber. Ludere! Til at voldtage!" Tørklædet er så vigtigt for islamiseringen, at piger nogle steder kan få tilskud til køb af tørklæder.

Det kan ligestilles med nazistiske hagekors, eftersom islam ikke bare er religion, men politik og magt. Kvindepolitikken fra de islamiske lande skal ikke indføres i Danmark.

Juristen Line Bøgsted fra det usaglige "Dokumentations- og Rådgivningscenter om Racediskrimination" (DRC) kalder sagen "hen i vejret og ulovlig". Men dette center er ligesom moderorganisationen i Wien, EUMC, bevisligt komplet usagligt og ufagligt, - nærmest en legeplads for venstrevredne 68´ere og holdningsløse konsortier. Man har aldrig forklaret, hvad man mener med ordet "racisme", skønt de tit er blevet anmodet derom.
"Racisme" og "racist" bruges i dag som et ganske almindeligt skældsord for hvad som helst mod hvem som helst, d.v.s. et ord med en omfattende og dog betydningsløs betydning.

august 29, 2006

Muhammedanere med særlige tilpasningsvanskeligheder

Fyens Stiftstidende fortalte 28/8 om TAMU (Træningsskolens Arbejdmarkedsuddannelser). Der er seks TAMU centre i Danmark, oprettet i 1990 og godkendt af arbejdsmarkedets parter og Arbejdsministeriet som et særligt tilbud til gruppen af unge med særlige tilpasningsvanskeligheder.
Avisens forside viste et stort foto af fire af disse unge med særlige tilpasningsvanskeligheder. Fire muhammedanske kvinder, som ikke ønsker at følge skolens regler og derfor må se sig om efter noget andet. Sagen er den, at alle demonstrative religiøse eller politiske symboler er bandlyst, såvel islamiske tørklæder som hagekors. Man ønsker ikke propaganda på skolen hverken for det ene eller det andet. Ogs rockere må lade deres veste med "Hells Angels" på ryggen blive hjemme.
De fire udtrykker naturligvis deres forargelse over, at der findes regler i Danmark, som de ikke vil følge, og kalder det diskrimination. Rimeligvis er også flere af landets love og ikke mindst vor straffelov og grundlov årsag til forargelse og udtryk for diskrimination af alle dem, som ikke gider følge dem.

De fire påberåber sig, at de har planer om at starte eget firma (rimeligvis med statslig iværk-
sætterstøtte) og understreger, at de "gerne vil bidrage positivt til samfundet".
Ja men så vis det da! Tag propagandatørklædet af og bestil noget på skolen!

DR´s Asmaa Abdul Hamid fra Vollsmose bakker pigerne op. "Det er direkte diskriminerende og er i modstrid med ønsket om at få flere muslimske kvinder i arbejde", siger hun.
Muhammedanske kvinder har gerne undskyldninger for ikke at arbejde. Socialrådgivere er
dødtrætte af alle deres påhit: de kan ikke vaske glas af, for der kan have været vin i, de kan ikke skifte ble på et barn eller et gammelt hjælpeløst menneske, for vedkommende kan have spist svinekød, så man kan få noget af afføringen på fingrene, de kan ikke som hjemmehjælpere lufte hunden etc. etc.

Islamvenlig censur af skolebøgerne

Et af de vigtigste punkter under den islamiske kulturfestival er den indoktrinering og censurering af danske skolebøger, som CKU-arrangøren af festivalen, O. Gerlach Hansen, har slået på tromme for.

Dette - det værste punkt - har naturligvis kun fået spartansk omtale i festival-avisen i håb om, at man skal overse anslaget mod vor kultur.

Men Lars Hedegaard fra Trykkefrihedsselskabet har omtalt denne 5. kolonne-virksomhed i Berlingeren under "Groft sagt" 28/8.
Han opfordrer forældre til at holde et vågent øje med deres børns skolebøger!

Men, hvis pædagoger og lærere bruger samme taktik som i 70´- 8o´erne, så bruges bøgerne kun på skolen - uden for alle forældres indsigt. Man har jo også sørget for, at forældre ikke længere har adgang til at overvære undervisningstimerne.

Skolens forældreråd har ansvar for de i skolen anvendte materialer, men har tidligere ofte vist sig brugbar-naive eller "politisk bevidste" og har ladet uværdige bøger slippe igennem.

august 28, 2006

Det statsstøttede rævespil møder modstand

Den islamiske kulturfestival har vakt en modstand. Det viser sig, at der ikke bare har været folkelige protester i Århus og Skive, men i Ringsted har flere forskellige grupper åbenbart været på tæerne med tryksager i brevsprækkerne.

Desuden bar en sandwish-aktivist skilte med teksterne: "CKU - CENTER for KULTURUTOPI" - med billede af to dansende ræve. (Var de sindbilleder på EU og Arabstaterne? Eller måske på CKU og Mediterranien?).
Endvidere et skilt med billede af en ræv, der lokker en gås til at tilslutte sig EU´s aftale med de arabiske lande om islamisering af EU, så vi alle bliver dhimmier.
Aktivisten uddelte flyveblade med nærmere forklaring om EU´s og CKU´s
rævespil.

I øvrigt synes befolkningens almene interesse for bazarer og optræden at være meget begrænset.
Der var højst 50 fremmødte foran teaterscenen, hvoraf en del naturligvis var indvandrere.

Den 29. august

er en markant historisk dato fra den forrige besættelsestid.
I 1943 gjorde det danske folk oprør - ikke kun mod besættelsesmagten, men også imod den stadig mere og mere upopulære samarbejdsregering.
"Dansk Samling" kaldte til mindestund søndag 27/8 på den kendte Hvidsten Kro, og mange mødte op. Først besøgte man stedet, hvor de engelske flyvere nedkastede våben til modstandsbevægelsen i en skovlysning, kaldet "Mustard Point". Derefter var der kransenedlægning ved mindestenen for de gæve jyder, der viste sig villige til at ofre deres liv for friheden, for landet og for os.
Tre udmærkede talere belyste datidens og nutidens besættelser.
Man huskede blandt andet den forargerlige handlemåde fra samarbejdsregeringen, da den opfordrede arbejderne til at tage arbejde i Tyskland, for ellers mistede de arbejdsløshedsunderstøttelsen! Og da de så vendte hjem, blev de anklagede!

"De burde have forstået, at regeringen ikke mente det, den sagde", hed det! Hvad med dagens politikere?
Alt dette løbende urealistiske integrationssnak til dyre skatteyderpenge - mener de det? Eller er de bare pressede af besættere og EU-traktater???
Håber de i virkeligheden på, at danske borgere snart tager sagen i egen hånd?
Dansk Folkeparti foreslog for en tid siden, at den 29. august skulle være en flagdag.
Det blev afvist af Folketinget.
- men kære læser, du kan godt flage alligevel!

Var det ikke politisk mord?

Augustnummeret af DSB-bladet "Ud og se" bringer et interview med "EU-ekspert" Lykke Friis.

Hun mindes bl.a. meddelelsen om mordet på den svenske udenrigsminister Anna Lindh, som chockerede hende ved tanken om, at det kunne være politisk.
"Som skandinaver er vi vokset op med, at den slags ikke sker i vore åbne demokratier. Det var fuldstæmdigt meningsløst, men mordet viste sig trods alt ikke at være politisk begrundet", forklarer hun.

Det er vist aldrig blevet bevist, men den udlægning ønskede den svenske regering.
Anna Lindhs mand opfattede det som et politisk mord.

Set med serberes øjne kunne der jo også være god begrundelse.

Plathed og svineri

David Gress´s artikel "Plathed og Svineri", JP 26/8 går
udmærket i rette med Gyldendals direktørs beklagelse over
tidens takt og tone.

Det er jo 68´erne der har indført den. Netop "kulturelitens " kulturnedbrydning er et aspekt af nutidens Danmarkshistorie, som er blevet og fortsat bliver fortiet af massemedierne. Ikke så mærkeligt, eftersom så mange journalister var (er) aktivt involverede deri. De
skrev tilmed bog om, hvordan man skulle ødelægge de borgerlige redaktioner indefra.

Udover børnehavernes og skolernes afskaffelse af disciplin (psykolog Jesper Jensens påhit) og vigtige skolefag, udskrev Borgens Forlag en børnebogskonkurrence med ønske om nedrakning af alle normer og værdier (idé: Weinreich og Vinterberg). Resultat: prisbelønnede bøger med sprogets sjofleste gloser, accept af kriminelle handlinger m.m.

Arne Skovhus angreb teatrenes "finkultur", og børneteatrene
førte falsk flag under gamle afholdte titler på nye politiserende spil.
Folkekirken brødes ned af røde teologer.

Alt i vor kultur blev udsat for angreb, og angrebene forherligedes
og støttedes af staten. Enhver modstand blev pebet ud eller tiet ihjel.
Som alle véd i dag, var formålet at bane vej for kommunismen.
Det blev i stedet for islam.

august 24, 2006

Center for Kulturel Utopi

Israelske forfattere diskrimineres på den såkaldte kulturfestival.

Jamen naturligvis! Hvad ellers havde man forventet? Havde man troet, at de islamiske
landes befolkninger pludselig skulle ændre deres religion og livsopfattelse og falde jøderne
og os ikke- muslimer om halsen?

Det kan være at Ane i Kæret ville være hoppet på den, men den danske befolkning har
allerede levet så længe side om side med muhammedanere, at de ved, at det er en
ønskedrøm, endnu mere utopisk end kommunistisk tankespind.

Og eftersom den danske befolkning har gjort sine sørgelige erfaringer, turde det også
være soleklart, at de danske arrangører bag festivalen, personalet i det såkaldte
Center for Kultur og Udvikling (CKU), har forstået dette i forvejen og accepteret
det. ”Efter pres!”? Ja, men ikke nu pludselig. Sludder og vrøvl og snakken udenom.
Presset har været der fra den første dag, EU indlod sig i ”dialog” med araberne i
70´erne.

CKU behøver ikke at stille sig an, som om disse forhold er en nyhed.

Befolkningerne i hele Europa presses jo hver eneste dag i den ene eller anden retning
af islamisterne, og de slappe EU-politikere tør ikke sige fra, men prisgiver deres
befolkninger.

CKU behøver ikke at prøve at hykle, hvad de ”ønsker at vise” den danske befolkning.
Vi er ikke komplet idioter, selvom vi har været tillidsfulde og blåøjede tidligere.
CKU´s personale har gennem deres virke og udtalelser andre steder afsløret deres
egentlige hensigt med ”kulturfestivalen”: at fremme islamiseringen af Danmark
gennem propagandafremstød og indoktrinering i børnenes og de unges skoler og ved
direkte indsats af massemedierne.

CKU - som allerede i folkemunde kaldes ”Center for Kulturel Utopi” - går arabernes
og andre islamiske landes ærinde og burde derfor snarest sættes på porten.

Vor märkelige folkekaraktér

Vi har oplevet en tysk besættelse. Dengang fortalte oberst Lunding, chef for FET, at Tyskland var i færd med at forberede et angreb på Danmark. Ingen hørte efter.

Vi har oplevet Den Kolde Krig. Kun nogen få forberedte i det skjulte, at et angreb kunne komme fra Sovjetisk side, men det officielle Danmark dyssedetruslen ned. Vi oplevede tværtimod, at man ligefrem hyldede kommunismen.

Nu er vort land invaderet af muslimer, hvis hensigt helt tydeligt er at overtage landet.I stedet for at ruste sig på alle eventualiteter, så arrangerer man nu kultur-festival for dem, hvor man hylder deres voldelige og drabsforherligende kultur. De, der advarer og opfordrer til modstand, bliver i bedste fald overhørt.

Ufatteligt, at kongeriget har bestået i 1000 år med den folkelige indstilling, men det er jo heller ikke os selv, der kan tage æren for vor frihed.

Gud bevare Danmark - dansk

falkeøje

”Uforglemmelige citater”

En blog ved navn ”Raapil” har interesseret sig for indlægget om ”hættemågen” og mener under sin overskrift ”Uforglemmelige citater” at have fundet oplysningsfejl på Spydpigens blog, men han er helt på vildspor, idet han ikke har forstået teksten!

Jeg har ikke givet udtryk for mængden af hættemåger, hverken i opadgående eller nedadgående kurver.

I min svenske fuglebog står der om ”skrattmåsen” (dansk: hættemågen), at arten er en af de mest expansive arter og har spredt sig helt op til Lapland. Der er altså tale om den geografiske spredning!
Spydpigen

august 23, 2006

Verdensfjerne professorer i statsvidenskab

Det var da en mærkelig artikel, som Snaphanen har fundet frem fra Expressen med overskriften: foto © snaphanen

”Statsvetarna: Det saknar motstycke i historien”
”Statsvetaren Peter Esaiasson har forskat om alla valrörelser från 1866 till 1991.De senaste dagarnas organiserade försök att stoppa valmöten saknar motstycke i den svenska valrörelsens historia.- De anser sig ha rätt att sätta sig över gällande lagar eftersom de är orättfärdiga, säger professor Peter Esaiasson.
..
Även Sören Holmberg, också han professor i statsvetenskap, är förvånad.- Vi har ju nästan inga såna erfarenheter alls, vi har ju inte haft något bråk i samband med politiska demonstrationer och val.”


Opdager professorerne i statsvidenskab først nu, hvordan det står til i deres eget land?
Hvor har de været henne de sidste mange år?
Gang på gang har politiske møder været forhindret ikke bare ved skrigen og skrålen og chikanering af de fremmødte, bemægtigelse af det fremlagte politiske materiale, trusler og forfølgelser, men også grove blodige overfald med jernrør o.l.

Intet land taler så meget om demokrati som Sverige. Og intet svensk parti
bryster sig så meget af demokrati som socialdemokraterne. De har næsten patent på det
De har endog en ”demokratiminister”.

Rigsdagsvalget i 2002 chockerede regeringen: Sverigedemokraterne gik frem trods magthavernes forfølgelser. Socialdemokratiet konkluderede, at det svenske folk ikke forstod sig på demokrati.

Nu skulle de lære det. Socialdemokratiet udtænkte en strategi.Kommuner tilrettelagde f.eks. ”demokratiforberedelse” (sic!). Man skulle koncentrere sig om ”ligeværd og lokaldemokrati”, bygge det op nedenfra, begyndende med de ”små børn”.
”For at kende børnenes ønsker, skulle politikerne tale om demokrati på skolerne”.
Propagandaen kørte løs i skolebøger og foredrag etc.

I Sverige betyder ordet ”demokrati”, at man kritikløst og med alle midler, selv med den groveste vold, bekæmper de partier, som vover at have en anden mening om indvandring og finanspolitik end det – åh, så demokratiske socialdemokrati. Man vogter ”den gode stat”, ”folkhemmet”, med samme metoder, som man hævder at ville bekæmpe.

Socialdemokratiets støtteparti, det kommunistiske Vänsterns ungdomsafdeling opfordrer direkte i tryksager til mere kradse metoder og gerne sammen med AFA (=Antifascistisk Aktion).

Svensk ”demokrati” kom ved valget i 2002 i internationals søgelys på grund af de udemokratiske forhold under valget. De blev udførligt omtalt i rapport fra

British Helsinki Human Rights Group, Sweden 2002 election

Hættemåger

Vi kender den alle sammen, mågen, som har
trukket en mørk hætte ned over hovedet, ned
i nakken ligesom en elefanthue.

Engang kom den kun på gæsteri. Men arten
er meget expansiv og findes nu udbredt helt
op til Lapland, samt i Asien og Canada.

Hættemåger klumper sig sammen i store
kolonier, hvor der er evig uro og spektakel,
en skrigen og skrålen.
Unger, der farer pibende rundt, og voksne,
der slås om en godbid. Nærmer man sig en
sådan koloni, går de aggresivt til angreb.

Som raketter farer de i hovedet på én og
jager folk væk.

Hættemåger er totalfredede i Danmark.

august 22, 2006

Det er også Anders´ skyld

Polemiken undrer sig – ikke uden grund – over PET´s tilsyneladende ligegyldighed angående terrorister.
Men det skyldes jo nok, at PET har fundet ud af, at den helt store fare her i landet kommer fra en bondemand, som demonstrerer for, at grundloven skal overholdes.
polemiken

"Måske er det flovt"

Bertel Haarder er meget åben og glædede givetvis muhammedanerne ved blankt at indrømme, at han af angst for repressalier pålagde sig selvcensur. Angående Muhammedspektaklerne siger han nu, at han selv slet ikke bemærkede tegningerne til at begynde med og ikke anede, at man (ifølge fundamentalisterne) ikke må tegne profeten.

”- måske er det flovt –” siger han.

Ikke bare flovt, men katastrofalt!

Bag hans ord ligger hele miseren ved den indvandring, som EU-politikerne har påtvunget os.
Vore politikere undersøgte ikke, hvad formålet med EU var, og hvad EU foretog sig.
De flød bare med strømmen.

Samarbejdspolitikerne kan ikke fralægge sig skylden for forsømmelsen, og dermed ansvaret for al elendighed, som islam påfører os, inklusiv Muhammedspektaklerne.

Ansvaret vokser for hvert skridt ad den ødelæggelsens vej, de har valgt udenom befolkningen.

Måtte de lægge roret om, eller stilles til ansvar for deres manglende vilje til at redde riget!

Tandsmør

Bertel Haarder har givetvis ret i sin betragtning i Berlingske Tidende 20/8, at det ikke er indvandrernes vilkår i Danmark, som fik den islamiske verden til at gå amok over Muhammed-satiren.

”Danmark er et smørhul for muslimer”, siger Haarder, og det har han ret i. ”Tandsmør” til og med.

Der skulle en god portion intens propaganda, falske dokumenter og løgne til fra imammagtens side for at få det ønskede spektakel i gang i Mellemøstens analfabetiske befolkning. Et ønske ikke mindst fra ”Det Muslimske Broderskab”s side. Denne revolutionære bevægelse arbejder ihärdigt i de islamiske lande for en religiøs vækkelse med opstramning af islams fundamentalistiske lovregler. De er imod enhver påvirkning fra mere udviklede lande, enhver demokratisering, svækkelse eller eftergivenhed i de arabiske regimer.

Anne Braads ti bud

Sognepræst Anne Braad ved Stefanskirken på Nørrebro har fra klokketårnet ud mod Nørrebrogade udhængt et langt stykke stof med ti bud:

Takt og Tone

1) Du skal holde din sti ren

2) Du må ikke misbruge vej og park

3) Du må kun pisse i egen rede

4) Du må selv tage skraldet

5) Du må gerne male byen rød

6) Men du må ikke skrifte på væggen

7) Du skal feje for din dør

8) Og også for din nabos

9) Du må ikke tabe modet

10) Du skal finde melodien

Stefanskirken. DK Nørrebrogade 219 A, Kbh. N

august 20, 2006

Et italiensk Vollsmose

Den 15/8 fortalte Berlingeren, hvordan Padova har opført en stålmur for at isolere en ghetto i Anelligaden. Muren er 84 meter lang, 3 meter høj og har kostet 80.000 EURO (d.v.s. over en halv million d.kr.). Ghettoen har i en snes år været kendt for prostitution, narkohandel, illegal indvandring og alvorlige håndgemæng. Det hidtil voldsommeste den 26. juli mellem nigerianske og nordagrikanske bander, gav stødet til Stålmuren.

Men muren er for lav, så narkohandlerne klatrer over, siger Paolo Manfrin, der er talsmand for den aktive borgergruppe ”Stanga 6”, som tæller 500 borgere i nærområdet.
I et brev til Italiens præsident, Giorgio Napolitano, kræver de, at den øverste stålkant bliver hakket og forsynet med pigtråd, og at der kommer bevæbnet vagthold.
Politiet har modtaget anmeldelser om trusler fra nigerianske narkohandlere, og nogle har opsat pigtråd omkring deres haver.
Da stålmuren blev opført, fortsatte narkohandelen på Stanga-torvet udenfor.

Der har siden været nye sammenstød i Via Anelli. En patrulje carabinieri måtte forleden nat tilkalde forstærkning på syv biler for at kunne arrestere en narkoforhandler. De to carabinieri havde grebet ind imod tredive tunisiske indvandrere, som ville befri deres kammerat, der var lagt i håndjern. Den anholdte var blevet grebet på fersk gerning med cocain sammen med tre andre, som flygtede.

25 illegale indvandrere, som holdt til i de tilstødende områder, blev bragt til politistationen. Næsten alle fra Nordafrika. De fik besked om udvisning. Halvdelen af dem overføres til midlertidigt ophold i Modena og Bologna.

august 19, 2006

Islamisering i Skive

Den islamiske propagandafestival har fået Allahs og de danske ministres velsignelse - ikke mindst fra udenrigsminister Per Stig Møller og udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Det meste foregår på Sjælland (hvor der er flest 68´ere ?).

Skive Kommune ville være med, da de tidligere har haft succes med en festival for Asien. Men der er katten til forskel!

Skiveboerne syntes ikke interesserede. De demonstrerede mod de mange skrigende og hærgende hættemåger, der omgiver dem. De er fredede i klasse A.
Og under festivalen er de omgærdet af hundevagter.

Det er vigtigt for islam at påvirke skoleelever. De har derfor fremsendt et tilbud om at få en islamisk lærer på besøg. Tilbudet er formuleret sådan, at skolerne selv "anmoder" om hjælp af en lærer fra Mellemøsten eller Nordafrika.
Så bliver det jo danskerne selv der direkte medvirker til islamiseringen!

I Skive gælder det Hemskolen, Resenskolen, Åkjærskolen og Dalgasskolen. Sidstnævnte har en del såkaldte "tosprogede" elever og er øvelsesskole for lærerseminariet. 68-pædagogerne vil sikkert gøre en indsats for at fremme islam sådan som EU-politikerne lovede araberne. Kommunen bidrager til islamiseringsfestivalen med 250.000 kr., mens skolerne selv må betale for de fremmede lærere af skolebudgettet.
Så må noget andet gå ud.

Men ligegyldigt hvad, så er det skatteborgernes penge!
Det er igen og igen os selv, der gennem samarbejdsregeringen og kommunerne tvinges til at betale til fordummelsen, islamiseringen og landets fordærv.

august 13, 2006

Bagklog

I den islamiske kulturfestivals forklarende tekster skimtes undertiden den foragt, som muhammedanere og islamfiler nærer over for os andre - islams efterblivende kultur til trods.

- Således står der under kapitler ”Dialog”: ”Lån en fordom.
Biblioteker udvider deres udlånssamling til også at omfatte ”menneskebøger”, som repræsenterer fordomme, der knytter sig till mødet mellem Danmark og Mellemøsten”.

Med disse ord afslører bibliotekerne, at de ofte kun har énsidig belysning af et emne, skønt reglerne siger, at bibliotekerne skal være alsidige, så folk har frihed til at tænke selvstændigt.
- De bøger, som visse bibliotekarer af hensyn til egne politiske meninger ikke måtte ønske på hylderne, omtales som ”fordomme”, et ord, som ofte ganske umotiveret slynges i hoved på den person, der stiller sig kritisk til islam.De såkaldte ”fordomme” er som regel netop alt andet end fordomme, men tvært imod lutter ”efter”domme, efter at man i årevis har set, hørt og læst om den voldsomme kriminalitet m.m.

"Dialog"

”Dialog” er et nøgleord i islamisk propaganda, men som fhv. domprovst Poul E. Andersen skrev i en kronik i JP 11. april i år:
Det er ”en misforståelse at tro, at muslimer vil indgå i en dialog på lige vilkår. De kan ikke give, tage og bøje af. Islam kan kun kræve og tage”, for de alene udgør på forhånd retfærdigheden og sandheden i henhold til koranen.
Samme erfaring har lektor Lars Erslev Andersen fra Syddansk Universitetscenter og mange andre gjort, og den store dialogkonference i Bellacentret i marts nävntes som ”et dybt tvivlsomt arrangement” under Udenrigsministeriet og Dansk Institut for Internationale Studier - krydret med arabiske trusler.
- Også EU-politikerne er ivrige efter ”dialog” med deres befolkninger i håb om at overbevise dem om, at EU's fordägte aftaler med araberne vil bringe noget godt med sig. EU-tänkepausen efter det klare NEJ til forfatningsforslaget skulle bruges til ”dialog og debat” – kaldet ”Projekt D”.
- Men nu har folk forstået, at der kun er lidt ”dia”, og meget ”mono”. Ligesom ordet multikultur heller ikke er ”multi”, men kun en overgangsbetegnelse til en fuldbyrdet ”Monokultur”, hvor alt er kæft, trit og retning.

De røde præster

Kristeligt Dagblad skrev 10.8.06 om de mange røde præster
Her er en gammel artikel, som Kristeligt Dagblad ikke havde sans for, da det var tid!68-ernes kommunistbegejstring ramte også vor folkekirke.

- Socialistisk solidaritet blev let identisk med Jesu budskab, skønt kommunismen erstattede Gud med staten og kærlighed med tvang. Jesu ord: Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, blev tilsidesat. Venstrevredne præster blandede politiske kamp og religionsforkyndelse sammen. Folkekirken havde plads til det hele. Næsten da!
For Harald Søbyes Røde Bibel blev dog for meget. Han måtte af med præstekjolen, mens man accepterede den udflippede pastor Erik Bock, hans flitterstadskirke i Christiania og hans gadespektakler med Børnemagt. Rødstrømpe-teologer erklærede, at Gud som faderbillede måtte væk, så man kunne bede ”Moder vor”, og hvorfor var Jesus en mand?
Der blev holdt politiske prædikener, selv i julen, og unge aktivister mødte op i kirken med politiske slagord på ryggen, eller man uddelte politiske pjecer på kirketrappen. Påtale blev afvist af Københavns røde biskop, Ole Bertelsen, eftersom han selv var venstreorienteret og fremmede politiske præsteansættelser: de behøvede jo ikke skilte med, at de var VS´ere. Det var bedre at kalde sig SF`er.
Nogle præster undlod eller forvanskede kirkebønnen for kongehuset. F.ex. lancerede Margrethe Auken en sær bøn om, at Gud ville følge og forfølge enhver, der havde magt over andre.”Kristne for Socialisme” valgte et logo med et kors, der truende løftede sin ene arm med en stor brutal knytnæve.
Præsten Hans Nebel dyrkede kontakter i Sovjet, DDR og Cuba og sad i hovedbestyrelsen for Dansk-Cubansk Forening. Han oprettede ”basismenigheder” ved sin kirke med foredragsholdere fra VS og SF og drev propaganda for et kommunistisk Mellemamerika. Han var formand for ”Forbundet for Fred og Sikkerhed” og meget aktiv i ”Kristne for Nedrustning”.
Skønt hele fredsbevægelsen var under sovjetisk styring vandt den utroligt gehør hos brugbar-naive kirkefolk.Mange institutioner og organisationer, som var stiftet på kristent grundlag, konverterede til marxismen, bl.a. Kofoeds Skole, som flippede helt ud, mens Kirkens Korshær var pot og pande med VS´ere om at acceptere hash. Ligesom den stillede sig positiv til børnepornografi – ved et møde i børneåret 1979!En fremtrædende VS-aktivist og forkæmper for politisk teater, valgtes til forstander for Kristeligt Studentersettlement, hvor han samarbejdede med andre VS`ere og holdt foredrag på Dansk Bibelskole.
Næste forstander for Settlementet sad i ledelsen for Dansk-Cubansk Forening.Jesu-kommunismen udbredtes gennem det theologiske fakultet, pastoralseminariet, dialogcentret, kirketjenesten, kirkernes raceprogram, kurser, bibelskoler, seminarier, børnebøger (”Kammerat Jesus”), Jens Jørgen Thorsens Jesu-film-projekt, ”kristelige” radioprogrammer og artikler i pressen...Marxisterne så deres chancer i folkekirken, og nu, hvor kristendom og nordisk tradition og kultur står over for den største udfordring nogensinde - truslen fra islam – støtter de islamiseringen i snæversynet magtbegær. Åbenbart uden at tænke på, at kristne ofte forfølges og dræbes i islamiske lande med en uhørt brutalitet, ligesom kirker bliver ødelagt. Tænker de slet ikke på, hvordan det bliver for deres menigheder og medmennesker at leve som dhimmier under islam? Kan de ikke se kendsgerningerne i øjnene og bruge deres sunde fornuft.
Det gælder ikke højre og venstre. Det gælder os alle sammen – at overleve på vore egne præmisser, venstre såvel som højre.Det gælder frihed for os alle.

De glemte et ord

Chefen for den pågående islamiske kulturfestival, Olaf Gerlach Hansen, har tidligere røbet sine planer for at få færdigbagt rævekagen, ”Eurabia”.
Det skulle ske ved massiv indsats, kampagner og islamisk kulturfestival.Multikulturelle uddannelser skal med i skolernes læseplaner, og man skal fremme indlæring om andre kulturer. Børnene skal have nye islamvenlige skolebøger og – ligesom også de voksne – påvirkes gennem film, udstillinger, teater, TV og andre massemedier etc.
For at vise den nære forbindelse mellem Danmark og de islamiske lande, peger man på 30 ord i dansk, som vi har lånt fra tyrkisk (3 stk), persisk (10 stk) eller arabisk (17 stk). Ja, det er jo imponerende. Mærkeligt, at de gamle nordboere ikke havde et ord for giraf.
- Men det arabiske ord, som dansk ungdom måske kender mest til, er mærkelig nok ikke nævnt:Hash.
Det har dog ellers en ganske interessant historie. Hash, som fås af cannabisplanten, er som bekendt et narkotikum, der – ligesom alkohol - kan påvirke en persons stemning og give hallucinationer. Overlevering fra korstogstiden fortæller om ”Den gamle mand på bjerget”. Han gav unge mænd hash, så de uden skrupler kunne myrde de kristne, der kom myldrende for at generobre det hellige land.Det arabiske ord, hashish, blev derfor betegnelsen for snigmorder eller morder, sådan som vi stadig møder det i italiensk ”assassino” eller i fransk og engelsk”assasin”.Hvorfor fortæller man ikke skoleeleverne det?
Nationalmuseets direktør, Carsten U. Larsen, er med i ledelsen af kulturfestivalen og dens undervisningsprogram. Og har jo noget særligt til overs for hashboder, så hvordan har han kunnet glemme denne sproglige detalje?Han er i övrigt så glad for den islamiske kulturfestival, at han ville väre först ude. Han lavede konference på Nationalmuseet allerede dagen för den officielle åbning.
De 30 ord, som stammer fra Mellemøsten:
Abrikos (arabisk)
Alkohol (arabisk)
Arsenal (arabisk)
Balsam (arabisk)
Fersken (persisk)
Gaze (persisk)
Giraf (arabisk)
Guitar (arabisk)
Jakke (arabisk)
Kaffe (arabisk)
Kaliber (arabisk)
Kaviar (tyrkisk)
Kiosk (tyrkisk)
Lak (persisk)
Lilla (arabisk)
Lime (persisk)
Marcipan (arabisk)
Olé! (arabisk)
Papegøje (arabisk)
Pyjamas (persisk)
Sandal (persisk)
Sjal (persisk)
Skak (persisk)
Sofa (arabisk)
Spinat (arabisk)
Sukker (persisk)
Taburet (arabisk)
Tiger (persisk)
Trafik (arabisk)
Tulipan (tyrkisk)

august 12, 2006

Må vi så få alsidighed !

Der har længe været udtalt misfornøjelse med DR´s ensidige propagandavirksomhed.
Nu sidst en udmærket kronik af Ole Hyltoft i JP 9. august.
I den anledning bringer jeg klip fra en korrespondance mellem en TV-seer og Kulturminister Brian Mikkelsen.

Svar fra kulturminister Brian Mikkelsen,
2. maj 2006

Kære X

Tak for din henvendelse af 12. april 2000 vedrørende DR´s ansættelse af muslimsk studievært.

Det er ifølge lov om radio- og fjernsynsvirksomhed DR´s bestyrelse, der har overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, overholdes. Det betyder bl.a., at bestyrelsen har det overordnede ansvar for opfyldelsen af DR´s public servicekontrakt og ansvaret for efterlevelsen af de krav, der heri generelt stilles til bl.a. kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Endvidere fremgår det af loven, at generaldirektøren for DR har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR.

De ansættelsesmæssige forhold vedrørende DR´s medarbejdere samt programlægningen på stationens kanaler henrører således under DR´s kompetence. Jeg har derfor som kulturminister ikke mulighed for at gå ind i sagen om DR´s ansættelse af den pågældende studievært.

Kopi af din henvendelse og dette svar er til orientering tilsendt DR.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen


Åbent brev til kulturminister Brian Mikkelsen
Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K

Tak for dit svar af 2. maj 2006.
Jeg forstår, at lovene er formuleret således, at du som kulturminister ikke har noget at skulle have sagt, men derfor behøver du vel ikke holde mund?
De kritisable forhold i DR er ikke af ny dato, men har stået på i 35 år eller mere, så der har været tid nok til at få stoppet den marxistiske 5-kolonne-virksomhed og propaganda, som drives uden om regeringen.
Vi savner en Erhard Jacobsen og hans forening ”ALS”, der gjorde sit bedste for at hold DR i ørene. Især med hensyn til det demokratiske alsidighedsprincip, som også biblioteker, museer, skoler, universiteter, forskningscentre og andre medieformidlere undertiden synes at have svært ved at overholde.

Hvis ikke jeg husker helt forkert, så er journalisterne igennem énsrettet uddannelse blevet så venstrevredne, at ca. 60 % af dem stemmer på de røde partier.
Bevidstheden om, at massemedierne udgør den 4. og vigtigste magtfaktor, må være tillokkende
for journalister. I 70´erne havde man en idé på journalisthøjskolen om at ødelægge den borgerlige presse indefra ved at blive ansat på de borgerlige redaktioner...

Den sovjetbegejstrede radiorådsformand Ole Espersen udtalte: DR skal ikke slutte
aftenen med "en national eller religiøs opsang. Vi har jo også strøget nationalsangen".
Han gik aktivt ind for samfundsnedbrydningen: ”TV befordrer det outrerede, taberne og de revolutionære sværmere i en målestok, der ikke svarer til befolkningens majoritet. Det er logisk, at de ekstreme ikke er et udtryk for flertallet. Dansk TV skal stå ved siden af systemet. De nye ideer kommer ikke fra systemet eller majoriteten."

Den borgerlige regering har åbenbart ikke gjort noget ved dette. Tvært imod forsøger man nu at tvinge befolkningen til extra licensbetalinger, så der bliver endnu flere penge til marxistisk-islamisk propaganda, officielt og ureelt kaldet ”multikultur”, hvis mål er at påtvinge befolkningen islams stillestående monokultur.
Med venlig hilsen
X
den 18. maj 2006

august 11, 2006

Hvorfor Tavsheden Omkring Euro-Mediterranien?

I 2003 har EU lovet 9 muslimske lande samt Israel EU-medlemsskab med fri bevægelighed for mennesker. Dvs. åbning for islams folkesluser.
Hvad kan få politikere og medier til i uset samdrægtighed at tie om et så vigtigt emne som vores de facto identitets/religionsskifte?

Svaret er: Verdensregeringen. Sammensværgelsesteori ?
Sammensværgelse : JA. Teori: NEJ.
1. David Rockefeller har takket medierne for at have hemmeligholdt hans planer for Verden i 40 år – uden hvilken diskretion disse planer for en Verdensregering ikke havde kunnet gennemføres (1991 –Bilderberg – Baden Baden).
2. I 2005 gennempressede præs. Bush optagelsesforhandlinger mellem EU og
Tyrkiet, som ikke opfyldte forhåndsbetingelserne.
3. D. 30.01.06 rystede Bill Clinton fra én-verdensstatsorganisationerne Council on Foreign Relations (CFR) og Bilderberg vor statsminister og gennemtvang undskyldning fra J-P for Muhammed-tegningerne.

Som påvist af undertegnede i Bogen ”De Binder Os På Mund Og Hånd” (Rafaels Forlag, Dansk Kultur 2006) eksisterer der en veldokumenteret Verdensregering bestående af den amerikanske Rockefeller-kapitalistgruppe omkring CFR– USAs usynlige regering - samt Trilateral Commission (TC) og Bilderberg. Medlemmet Tøger Seidenfaden genspejler Trilateral Commissions og Bilderbergs meninger.

CFR er allieret med Gorbatjovs World Political Forum og dermed også med Ruslands Putin. Og arbejder p.t. intenst på at få Kina med i klubben. Alliancen har én fælles tanke: Den diktatoriske én-verdensstat uden grænser. CFR sidder tungt på USAs og dermed Verdens medier - herunder Reuters Bureau . Ulydige medier kan rammes af udelukkelse fra oplysningskilderne – og må så lukke. F.ø. følger mange journalister åbenbart lovsyngende i Verdensregeringens fodspor.

CFRs inderkreds er nært knyttet til den private US- Federal Reserve Bank, dvs. Rothschild/Rockefeller finansfolkene. Og de to organisationer blev i 1909 hhv. 1921 stiftet af samme personkreds. Bl.a. sidder Alan Greenspan fra ”Fed” også i CFR. Verdensøkonomien styres herfra, så at CFR og TC er i stand til at ryste nationalstaternes financielle eksistensgrundlag v.hj.a. finanspolitik samt multinationale selskaber, Verdensbanken og FN (Rockefeller og CFR var primus motor ved stiftelsen). Styring sker også gennem CFR-NGOs – som World Culture Forum Alliance, der har de medlemsblokke, som skal sammensmeltes til én-verdensstaten. Her er kristen og national identitet roden til alt ondt. Big Brother watches you herfra. Og sikrer multikulturen. At EU hører til her, har ingen fortalt os.

Udsat for sådant pres vil alle vore politikere gerne tækkes CFRs mind-kontrollerede præsident Bush med bl.a. militær til hans realisering af USA-Verdensstaten – og medvirke til at nedbryde vore egne uartige nationalstats – og religionsbegreber. Globalisering frem for alt.
Bag det hele ligger en omfattende frimurer-religiøsitet.

Anders Bruun Laursen

august 10, 2006

Hvem betaler?

En sådan kæmpe propagandaforestilling som CKU´s islamiske kulturfestival koster selvsagt en forskrækkelig masse penge. Hvor kommer de fra?

"Center for Kultur og Udvikling" hører under Udenrigsministeriet og tager altså af skatteborgernes penge.

Ni kommuner har meldt sig under fanerne: København, Hillerød, Helsingør, Ringsted, Roskilde, Vordingborg, Odense, Århus og Skive. Altså skattekroner.
Desuden Helsingborg – ved svenskerne det?

Men videre opregnes der i Festival-kataloget følgende slørede angivelser:

”en række kulturinstitutioner”. Hvilke? Nationalmuseet?

”Foreninger”. Hvilke? Dansk-Palestinensisk Venskabsforening? Hitzb-ut-Tahrir?

”Medier”. Hvilke? Politiken? DR?

”Uddannelsesinstitutioner”. Hvilke? Journalisthøjskolen? RUC? Monnet-professorerne?

”Myndigheder”. Hvilke? Undervisningsministeriet? Folkekirken?

”Andre aktører i Danmark og Mellemøsten”. Hvilke? hitzbollah-tilhængere

august 09, 2006

Rabat i Mellemøsten

Vi kigger videre på, hvad vore børn skal lære af Mellemøstens såkaldte ”kultur”festival.

Indledningsvis skriver man: ”Mellemøsten er under konstant forandring. Kulturer ændrer sig, byer vokser, ungdomsliv blomstrer og identitet forandres. Samtidig bliver Mellemøsten mere og mere synlig for os i Danmark – gennem medier, musik, mode, mad, religion og politik.”

Mere og mere synlig! Mest synlig bliver den gennem krigen og de reelle eller manipulerede pressebilleder (jf. Reuters Bureau). Den øvrige snak om ”konstant forandring” er ordskvalder, som minder om hvad man skrev, når fristilen i skolen ikke fyldte nok! Alt forandres jo noget, men sjovt nok står netop islam så godt som stille og har gjort det i 1400 år. Eller om man vil, gennem 46 vestlige generationer eller ca. 70 mellemøstlige (?).

”Hvilket billede har du af Mellemøsten? Hvor har du det fra – og er det et billede af en verdensdel i forandring?”
(Er det fra en lærer, eller fra dine uvidende forældre?)
”Få flere billeder og ny viden om Mellemøstens lande og liv på middleeast.dk

”Tag på opdagelse i Mellemøstens 20 lande - fra Bahrain til Yemen og fra Tyrkiet til Algeriet.”

20 lande?
Åh, man har givet ordet et nyt indhold. ”Mellemøsten” er blevet langt større for at opfylde de politiske tanker og projekter bag ”Barcelonaprocessen”, som Kulturfestivalens chef, Olaf Gerlach Hansen, arbejder på at realisere: Europa og alle de islamiske stater rundt om Middelhavet skal knyttes sammen. Mellemøsten rækker ifølge Gerlach Hansen fra Atlanterhavet til Det Arabiske Hav og Afghanistan. Ligger Rabat altså nu i Mellemøsten?

Manipulation med et landkort og en betegnelse!

august 08, 2006

Mere om den islamiske "kulturfestivals" indoktrinering af skoleelever

Sådan skriver de:

”Formålet med Images of the Middle Easts undervisningsprogram er at give elever i den danske folkeskole og på ungdomsuddannelserne en større og mere nuanceret indsigt og viden om Mellemøsten. Formålet med undervisningsprogrammet er, at eleverne oplevelses- og vidensmæssigt udfordres, således at de er bedre rustet til at kunne forstå og forholde sig til den store mængde af informationer, den danske befolkning dagligt mødes med i relation til Mellemøsten, ikke kun i forhold til politiske/økonomiske problemstillinger, men i høj grad også væsentlige sociale, religiøse og kulturelle informationer, oplevelser og spørgsmål.

www.middleeast.dk er det grundlæggende undervisningsmateriale til Images of The Middleeast. Det webbaserede undervisningsmateriale indeholder:

Landeporträtter af 20 lande i Mellemøsten – Temaartikler der relaterer til Images of The Middleeast´s hovedtema IDENTITET med undertemaerne RUM, GENERATIONER og KÖN – og med relevand for de unge.
Desuden links – Opgaver – Foto – idékatalog.
Som webprojekt lanceres Images and Dialog (ID), et kommunikationsfællesskab på nettet, som forbinder danske og mellemøstlige skoleelever.”

august 07, 2006

Chance til direkte viden!

Nyt problem angående indvandringen! Hvormange problemer har den ikke skabt, og hvormange penge har det ikke kostet! Og hvormange ulykker ligger ikke i fremtidens skød? Alt sammen fordi de politikere, der inviterede islam indenfor i EU, ikke satte sig ind i problemerne.

Hvad stiller Danmark op med alt det had og al den indoktrinering, som ”danske” muslimske børn – især fra det krigshærgede Libanon - er udsat for hjemmefra? MF Martin Henriksen foreslår, at man imødegår den i skoleundervisningen, og at lærerne bibringer børnene en ”objektiv forståelse for konfliktens baggrund”, men er det den rette vej? Skal muslimske forældres holdning nu tvinge vore skolebørn til undervsining i politik i folkeskolen? Og hvordan er så lærernes politiske holdning? Er den ”objektiv” og ”neutral”. 68´ernes lærere var det ikke. Undervisning i politik kan give anledning til mange kontroverser, ikke bare børnene imellem, men også mellem børn og voksne, og mellem forældre og skole.
Muslimske forældrene fatter jo stort set ikke, hvad demokrati er, men tager afstand fra det.

I øvrigt er det ikke bare hjemmefra og gennem skoleferiens krigsoplevelser, at børnene påvirkes.

”Kulturfestivalen” (Images of The Middle East) som starter nu på lørdag lægger I høj grad an på børnene og på unge ubefæstede sjæle. Sådan gør man jo altid, når man skal have ændret et samfundssystem. Den politiske holdning, man kan indpode i ungerne, er fremtidens politiske system.

Programmet for kulturfestivalen fortæller i kapitlet ”Learning” (Tal dansk, din sorte hund!): ”at ”12-16 lærere fra Mellemøsten vil besøge de danske folkeskoler. Besøget giver eleverne en chance for at få direkte viden om Mellemøsten og få svar på de spørgsmål, som de har i forbindelse med deres arbejde med Mellemøsten.
Eleverne vil desuden møde kunstnere fra Images of the Middle East programmet og vil via det direkte kulturmøde få en intens oplevelse af Mellemøstens kultur”.


Og dette går undervisningsminister Per Stig Møller ind for! Og lader tilmed skatteborgerne betale. Og Gud hjælpe mig, om man ikke sætter prins Joakim op som øverste kransekagefigur. Hvad siger prinsen egentlig til at være propagandachef for islam og de arabiske lande? Har han ingen selvstændig mening? Eller er den skjult i apanagen?

Hvorfor lavede samarbejdsregeringen ikke sådanne propaganda”festivaler” under Hitlers besættelse?

Mere om kulturfestivalen senere.

august 06, 2006

Det officielle Formål med Images of The Middleeast

Som tidligere omtalt begynder der nu en helt massiv propaganda på lørdag den 12. august for skatteborgernes penge.

De danske myndigheder og 68´ernes ”kulturelite” og mere eller mindre kendte og ukendte foreninger og organisationer vil bombardere småbørn, skoleelever og voksne med det ene program efter det andet, indtil vi bryder sammen og erklærer os indforstået med at være dhimmier under islamisk kultur. Den propaganda, vi hidtil har set, i diverse massemedier var bare en indled ning.

Her er den officielle tekst om formålet med ”Images of The Middleeast”. De fleste danskere kan vist kunsten at læse mellem linjerne. Man bør lige erindre, at det hele udføres for at leve op til de løfter, som EU har afgivet til araberne uden befolkningernes viden fra 1970´erne til i dag.

”Formålet med festivalen er
• at styrke den interkulturelle forståelse mellem Danmark og Mellemøsten
• at udvikle dialogen mellem Danmark og Mellemøsten
• at bringe mennesker fra Danmark, Mellemøsten og resten af verden sammen for at afprøve og inspirere til nye former for samarbejde
CKUs værdigrundlag i forhold til Images of the Middle East er baseret på dansk civilsamfundstradition baseret på dialog, samarbejde og udveksling, samt FNs værdisæt om kulturel mangfoldighed og global etik formuleret af Verdenskommissionen for Kultur og Udvikling. Det er ønsket at styrke den kulturelle dialog mellem grupper, foreninger, enkeltpersoner for at stimulere deltagelsen i civilsamfundet for alle grupper. Et levende og mangfoldigt kulturliv, der opererer på grundlag af respekt for menneskerettighederne, er af afgørende betydning for styrkelse af demokrati og ytringsfrihed i alle dele af verden.

Images of the Middle East er åbent for alle inden for rammerne af det overordnede formål og almene kriterier, der omhandler kvalitet, formidlingsevne, dialog, spredningseffekt, økonomiske og pragmatiske kriterier. Images of the Middle East sætter samtidig lys på en række områder, som ikke er særligt velbelyst i Danmark, såvel tematisk som geografisk. ”

Mere senere.

august 04, 2006

Hvem står bag...

Center for Kultur og Udvikling og "Mellemøstfestivalen"?

Hensigten med den såkaldte Mellemøstfestival er at gøre børn og unge begejstrede for Mellemøstens kultur, så vi kan godtage islamiseringen af landet. Arrangementet skyldes Center for Kultur og Udvikling, hvis bestyrelse udgøres af følgende fem navne: Grethe Rostbøll, Mette Geil, Hans-Henrik Holm, Niels Jørgen Langkilde og Carsten U. Larsen. Olaf Gerlach Hansen står for sekretariatet og er chef for hele festivalprojektet.

Nogle skal nærmere omtales her:
Olaf Gerlach Hansen og hans tale i Rabat 13. juni 2005 er tidligere omtalt

Hans-Henrik Holm blev som inkarneret DKP-medlem grebet af Sovjets fredsmission i Vesten. Han sad i bestyrelsen for Center for Freds- og Konfliktforksning, der oprettedes 1985 med kontor på Vandkunsten og omtaltes i de kommunistiske studenters ”Røde Blade” samme år.
Det følgende år, det såkaldte ”Fredsår” med tusindvis af fredsprojekter til støtte for Sovjet, optrådte Holm på et ”Seminar om afrustning” i FN-Forbundet*

Nu er han ”Jean Monnet-professor” ved Journalisthøjskolens afdeling for international politik.
Som tidligere omtalt er Jean Monnet-professorer politisk ansat professorer, som skal befordre EU's politik og tiltag gennem deres undervisning.
*) FN-Forbundet er ikke en FN-organisation, som folk undertiden tror. FN-forbundet er en (officielt) tværpolitisk ikke-statslig medlemsorganisation - NGO - som interesserer sig for FN-spørgsmål.

Direktør for Nationalmuseet, Carsten U. Larsen, hører med til de glade 68´ere, som ikke har noget til overs for danskhed. Danskhed er noget vrøvl. Det existerer ikke og har aldrig existeret, siger han.
Ud med de gamle fjollehoveder, der talte om danskhed: Grundtvig, H.C.Andersen, Heiberg, Goldschmidt…

Nationalmuseet er ligesom andre museer inficeret med 68-bacillen og har haft adskillige historisk vinklede udstillinger, ligesom man i høj grad ved film og debatter har lagt an på venstrevredne fremstillinger, f.eks. om Christiania og har støttet fristaden ideologisk.
Til gengæld bandlyste museets ”kulturformidling” og direktøren en bog til salg på Frilandsmuseer om grisens kulturhistorie i Norden, - fordi den nævnte, at Muhammedanere kræver eventyr om grise og billeder af grisebasser forbudt for børn.

Direktør Carsten U. Larsen gør sit for islamisering af Danmark. Efter offentliggørelse af de satiriske Muhammedtegninger i JyllandsPosten sept. 2005, arrangerede han i samarbejde med anden ”kulturelite” en underskriftsindsamling ”Vilje til nye Fællesskaber” med ordene: Vi ”opfordrer til forsoning mellem forskellige befolkningsgrupper her i landet og mellem Danmark og det internationale samfund. Der er brug for gensidig forståelse, samtale og vilje til at udvikle nye fællesskaber”.

Man boykotter Arla, der fjæskede. Hvad med museumsdirektøren?
Han fortsætter islamiseringen gennem CKU´s Mellemøsthalløj i august og september og søger at bilde os ind, at man gennem såkaldt debat og ”dialog” kan forene de to uforenelige kulturer. Samtidigt står museets verdenskendte og højt værdsatte etnografiske samling til lukning ifølge artikel i Weekendavisen i dag 4.8.06. Museumsfolk over hele verden finder, at det er en skandale

august 03, 2006

En diktaturstat værdig...

I 70´erne lovede EU araberne at udbrede islam i Europa, sørge for censurering af skolebøgerne og begrænsning af ytringsfriheden både privat og i massemedierne.

Da disse løfter endnu ikke er helt opfyldt, og EU i mellemtiden har mærket jorden brænde under sig med et højlydt NEJ til forfatningen, så mener man nu, at det haster.
(”Nu eller aldrig!” som Frd. 4 sagde da han ville generobre Skånelandene).

EU-projektet angående EU-sammensmeltning med Middelhavslandene kaldtes oprindelig ”Barcelonaprocessen”, men nu ”Anna Lindh Fonden”. Institionen har til huse i det Svenske Institut i Alexandria. Ved et møde i Rabat den 13. juni 2005 fastslog direktøren for Dansk Center for Kultur og Udvikling, Olaf Gerlach Hansen, at man skulle skynde sig at virkeliggøre de aftalte løfter med araberne.

Det skulle ske ved massiv indsats og kampagner:
Multikulturelle uddannelser skal med i skolernes læseplaner, og man skal fremme indlæring om andre kulturer. Børnene skal have nye islamvenlige skolebøger og – ligesom også de voksne – påvirkes gennem film, udstillinger, teater, TV og andre massemedier etc. Journalistuddannelsen skal ændres til positiv multikulturel-skoling. Kunst og kultur skal styres til at fremme multikulturel forståelse, etc. etc.

Dette intense propagandaprojekt er en diktaturstat værdigt!

Vi har allerede set og hørt meget af det i radio, tv, på teltudstillinger, etc. Og nu – hvor det haster så meget - kommer så det, der skal være prikken over i´et og få danskerne til at slynge armene om islam til en mægtig knus og dhimmibøn: lad os være venner her og i evighedens syv himle, - "festivalen Images of The Middle East”!

Ovennævnte Olaf Gerlach Hansen er øverste leder af ”Images of The Middle East”, mens prins Joachim er den kransekagefigur, som skal få os til at sluge genopdragelsens og indoktrineringens kvalmende levertran.


Mere senere om denne sag og menneskene bag.

august 02, 2006

Med de ord indrømmer man...

Efter Frankrigs og Hollands NEJ til EU`s forfatningsforslag og aflysning af folkeafstemning herhjemme startede EU en kampagne: man ville høre befolkningernes mening. På kommunebiblio-tekekerne er opsat plakater med opfordring til at skrive til ”Borgernes Dagsorden” *, hvordan vi ønsker EU.

Så kan EU bagefter sige, at de har spurgt befolkningerne! Der er jo ingen forpligtelse fra deres side til at følge råd eller ønsker.
Tvært imod kan EU så med god samvittighed sige, at alle, der besvarede opfordringen var positiv stemt for et EU (- ellers havde de jo ingen grund til at fremføre ønsker for indretningen af en sådan storstat).

Heftet ”EU-konventet om Europas fremtid” (Folketingets EU-Oplysning) skriver indledningsvis, at EU-landenes stats- og regeringschefer ved mødet i Laeken i Belgien 2001 nedsatte et EU-konvent og fastsatte rammer for dets arbejde.
Konventet skulle fremsætte forslag til, hvordan EU kan ”bringes tættere på borgerne” og ”gøres mere demokratisk”.

Med de ord indrømmer man, at EU hverken er eller har været tæt på borgerne. EU er ikke skabt af befolkningerne, men er blevet trukket ned over hovederne på dem. De har ikke haft noget at sige ved planlægningen og udformningen af EU. Man undlader objektiv information og lokker og lurer med propagandaløfter. Man ignorerer folkeafstemninger og gentager dem efter ny massiv agitation, - indtil det bliver et JA.

EU´s lukkethed med hemmeligholdte dokumenter, skumle affærer med nepotisme og korruption, angreb på ytringsfriheden, islamvenlige fortiede aftaler og hele diktatoriske tilsnit er milevidt fra nordiske demokratiers spilleregler, så hvordan skulle man dog kunne gå ind for en fælles forfatning?

Nej, lad os få nedlagt EU så hurtigt som muligt.

*) EU-landenes stats- og regeringschefer besluttede på et møde 16.-17. juni 2005 at holde en tænkepause, som skulle bruges til bred debat i befolkningerne om EU´s fremtid. Under overskriften ”Borgernes Dagsorden” har Folketingets Europaudvalg og en række bevægelser/organisationer ("planlægningsgruppen") samarbejdet om at skabe debat om Europas fremtid.

august 01, 2006

Åbent brev til Statsministeren

31. juli 2006

Kære Anders Fogh Rasmussen!
Jeg har via internettet set den korrespondance, du har haft med Åse Clausen Bjerg angående Middelhavssamarbejdet mellem EU og de islamiske stater ved Middelhavet plus Israel.
Jeg forstår udmærket Ase Clausen Bjergs bekymring, som deles af et voksende antal
EU-borgere. Folk er blevet skeptiske til udtalelser fra EU-politikere. Vi har i bakspejlet set uhyrlige sager i EU angående nepotisme og korruption, og har været vidne til, at man gang på gang har taget beslutninger hen over hovedet på befolkningerne.
Ja, man kan tilmed sige, at befolkningerne stemte sig ind i EU i blinde, idet man ikke kom
med reel, alsidig objektiv information. Man lokkede med penge og gyldne løfter.
Hvis påfølgende folkeafstemninger ikke gav det af politikerne ønskede resultat, så blev de bare fejet til side og fulgt af en ny afstemning. Værst af alt er det dog, at EU - uden at spørge europæerne - har prisgivet dem til islam i en indvandring, som kun har sidestykke i folkevandringstiden, men som befolkningerne i modsætning til dengang ikke har mulighed for at forsvare sig imod.
Tiltroen til EU og EU-politikerne er derfor så som så.
EU forhandler frihandelsaftaler og samarbejdsaftaler med lande i hele Verden, skriver du beroligende, og Middelhavssamarbejdet åbner ikke for EU-medlemskab. Det skal føre frem til et frihandelsområde omkring Middelhavet i 2010 og ved gensidig markedsåbning give fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer.
EU har interesse i at sikre demokrati, stabilitet og økonomisk udvikling i vores nærområder som f.eks. Nordafrika og Mellemøsten.
Du taler om ”gensidighed” i fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer. Det gjorde man også tidligere i 70´ernes aftaler om sociale goder med bl.a. Tyrkiet, Jugoslavien, Marokko, Pakistan, men
ingen synes at have kunnet opklare, om de nævnte lande kunne yde noget som helst på det område og har gjort det.
Alene det forhold at de islamiske lande har et enormt befolkningsoverskud i modsætning til Europa vil naturligvis føre til, at folkevandringen vil fortsætte i ensrettet retning, og gensidigheden med ”sociale goder” hovedsagelig vil påhvile Europæerne.
Du forklarer videre, at ”EU har interesse i at sikre demokrati, stabilitet og økonomisk udvikling i vore nærområder som f.eks. Nordafrika og Mellemøsten”. De nordafrikanske islamiske stater får ikke automatisk fuld adgang til EU´s indre marked og fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer
De skal først gennemføre politiske og økonomiske reformer for så gradvis at få adgang, idet hvert land skal forhandle aftaler på plads.
Det lugter af samme evindelige snak, som pågår i Tyrkiet, hvor man gang på gang hører, at nu har Tyrkiet bedret sig etc. etc.
Der er intet, der umiddelbart tyder på, at EU´s ønsketænkning om demokrati og stabilitet i de islamiske lande skal gå i opfyldelse.
EU har for perioden 2000-06 bevilliget bistand til Middelhavssamarbejdet med 5.35 milliarder euro plus krediter på 7 milliarder euro fra den Europæiske Investeringsbank. Yderligere 1 milliard euro blev afsat som reserve. For hele perioden 2000-06 vil EU´s Middelhavsbistand løbe op til næsten 13 milliarder euro.
Støtten for 1995-99 var noget lavere.
Bistandshjælpen skulle bruges til omlægning af økonomien, styrkelse af den socioøkonomiske balance, støtte til regionalt arbejde samt til udviklingen af det ”civile samfund”. Dette skal foregå ved samarbejde mellem netværk, foreninger og organisationer for at modarbejde racisme, intolerance og fremmedfjendtlighed både privat og i fællesskab. (Kaldes dette også ”gensidigt”?). Dette kan bl.a. gøres ved at udvide og fordybe dialogen mellem forskellige kulturer og civilisationer. Landene skal samarbejde på sundheds- og velfærdsområdet samt på det audiovisuelle gebet og i mediebranchen.
Ved et udenrigsministermøde i Valencia tog man en principbeslutning om at oprette en middelhavsinstitution til afholdelse af dialoger mellem kulturer og civilisationer. Samtidigt besluttede man at man skulle se nøjere på institutionens virksomhed, organisation og financiering.
Ved mødet i Athen den 6. maj 2003 erklærede EU-kommissionen sig villig til at give 5 millioner euro til institutionen, hvis de deltagende stater inden for Middelhavssamarbejdet gav mindst lige så meget.
Yderligere 6 millioner euro er afsat til samarbejde inden for retslige spørgsmål og indenrigsproblemer bl.a. på familierettens område, hvor sharia skal respekteres ifølge de deltagende arabiske stater.
I den handlingsplan som blev antaget ved udenrigsministermødet i Valencia talte EU-parlamentet om at oprette en parlamentarisk forsamling for Middelhavsområdet, d.v.s. for de arabiske stater (”the creation of a Euro Mediterranean Parliamentary Assembly as proposed by the European Parliament”).
I associeringsaftalerne stiller de forskellige arabstater forskellige krav til EU angående lettelser af viseringer og regler for besøg i EU-landene, øget bistand, forbedrede levevilkår for de indvandrere, der opholder sig legalt i EU etc.
I associeringsaftalerne med de enkelte lande har man indføjet at der skal være de samme sociale rettigheder eksempelvis for marokkanske statsborgere og deres familier, som arbejder i et europæisk land, som for EU´s egne statsborgerne. Og ligeledes de samme goder som for EU- statsborgere hvad angår sygdom, graviditet, invaliditet, alderdom, erstatning til efterlevende og ved ulykkestilfælde på arbejdspladserne, erhvervssygdomme, dødsfald og arbejdsløshed. Familiebidrag, pensioner og forskellige former for livrente skal kunne overføres til hjemlandet f.ex. Marokko.
Det er ikke så mærkeligt, at den Europæiske-arabiske dialog og senere Barcelonaprocessen og Anna Lindh Fonden er blevet så godt som fortiet for befolkningerne i Europa, så man har undgået al debat herom. Tror du, at det styrker tilliden til EU og dets fortalere?
Jeg ser frem til at høre dine kommentarer til indholdet af dette brev.
Med venlige hilsener
G. J.