august 19, 2006

Islamisering i Skive

Den islamiske propagandafestival har fået Allahs og de danske ministres velsignelse - ikke mindst fra udenrigsminister Per Stig Møller og udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Det meste foregår på Sjælland (hvor der er flest 68´ere ?).

Skive Kommune ville være med, da de tidligere har haft succes med en festival for Asien. Men der er katten til forskel!

Skiveboerne syntes ikke interesserede. De demonstrerede mod de mange skrigende og hærgende hættemåger, der omgiver dem. De er fredede i klasse A.
Og under festivalen er de omgærdet af hundevagter.

Det er vigtigt for islam at påvirke skoleelever. De har derfor fremsendt et tilbud om at få en islamisk lærer på besøg. Tilbudet er formuleret sådan, at skolerne selv "anmoder" om hjælp af en lærer fra Mellemøsten eller Nordafrika.
Så bliver det jo danskerne selv der direkte medvirker til islamiseringen!

I Skive gælder det Hemskolen, Resenskolen, Åkjærskolen og Dalgasskolen. Sidstnævnte har en del såkaldte "tosprogede" elever og er øvelsesskole for lærerseminariet. 68-pædagogerne vil sikkert gøre en indsats for at fremme islam sådan som EU-politikerne lovede araberne. Kommunen bidrager til islamiseringsfestivalen med 250.000 kr., mens skolerne selv må betale for de fremmede lærere af skolebudgettet.
Så må noget andet gå ud.

Men ligegyldigt hvad, så er det skatteborgernes penge!
Det er igen og igen os selv, der gennem samarbejdsregeringen og kommunerne tvinges til at betale til fordummelsen, islamiseringen og landets fordærv.