august 12, 2006

Må vi så få alsidighed !

Der har længe været udtalt misfornøjelse med DR´s ensidige propagandavirksomhed.
Nu sidst en udmærket kronik af Ole Hyltoft i JP 9. august.
I den anledning bringer jeg klip fra en korrespondance mellem en TV-seer og Kulturminister Brian Mikkelsen.

Svar fra kulturminister Brian Mikkelsen,
2. maj 2006

Kære X

Tak for din henvendelse af 12. april 2000 vedrørende DR´s ansættelse af muslimsk studievært.

Det er ifølge lov om radio- og fjernsynsvirksomhed DR´s bestyrelse, der har overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, overholdes. Det betyder bl.a., at bestyrelsen har det overordnede ansvar for opfyldelsen af DR´s public servicekontrakt og ansvaret for efterlevelsen af de krav, der heri generelt stilles til bl.a. kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Endvidere fremgår det af loven, at generaldirektøren for DR har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR.

De ansættelsesmæssige forhold vedrørende DR´s medarbejdere samt programlægningen på stationens kanaler henrører således under DR´s kompetence. Jeg har derfor som kulturminister ikke mulighed for at gå ind i sagen om DR´s ansættelse af den pågældende studievært.

Kopi af din henvendelse og dette svar er til orientering tilsendt DR.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen


Åbent brev til kulturminister Brian Mikkelsen
Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K

Tak for dit svar af 2. maj 2006.
Jeg forstår, at lovene er formuleret således, at du som kulturminister ikke har noget at skulle have sagt, men derfor behøver du vel ikke holde mund?
De kritisable forhold i DR er ikke af ny dato, men har stået på i 35 år eller mere, så der har været tid nok til at få stoppet den marxistiske 5-kolonne-virksomhed og propaganda, som drives uden om regeringen.
Vi savner en Erhard Jacobsen og hans forening ”ALS”, der gjorde sit bedste for at hold DR i ørene. Især med hensyn til det demokratiske alsidighedsprincip, som også biblioteker, museer, skoler, universiteter, forskningscentre og andre medieformidlere undertiden synes at have svært ved at overholde.

Hvis ikke jeg husker helt forkert, så er journalisterne igennem énsrettet uddannelse blevet så venstrevredne, at ca. 60 % af dem stemmer på de røde partier.
Bevidstheden om, at massemedierne udgør den 4. og vigtigste magtfaktor, må være tillokkende
for journalister. I 70´erne havde man en idé på journalisthøjskolen om at ødelægge den borgerlige presse indefra ved at blive ansat på de borgerlige redaktioner...

Den sovjetbegejstrede radiorådsformand Ole Espersen udtalte: DR skal ikke slutte
aftenen med "en national eller religiøs opsang. Vi har jo også strøget nationalsangen".
Han gik aktivt ind for samfundsnedbrydningen: ”TV befordrer det outrerede, taberne og de revolutionære sværmere i en målestok, der ikke svarer til befolkningens majoritet. Det er logisk, at de ekstreme ikke er et udtryk for flertallet. Dansk TV skal stå ved siden af systemet. De nye ideer kommer ikke fra systemet eller majoriteten."

Den borgerlige regering har åbenbart ikke gjort noget ved dette. Tvært imod forsøger man nu at tvinge befolkningen til extra licensbetalinger, så der bliver endnu flere penge til marxistisk-islamisk propaganda, officielt og ureelt kaldet ”multikultur”, hvis mål er at påtvinge befolkningen islams stillestående monokultur.
Med venlig hilsen
X
den 18. maj 2006