august 13, 2006

"Dialog"

”Dialog” er et nøgleord i islamisk propaganda, men som fhv. domprovst Poul E. Andersen skrev i en kronik i JP 11. april i år:
Det er ”en misforståelse at tro, at muslimer vil indgå i en dialog på lige vilkår. De kan ikke give, tage og bøje af. Islam kan kun kræve og tage”, for de alene udgør på forhånd retfærdigheden og sandheden i henhold til koranen.
Samme erfaring har lektor Lars Erslev Andersen fra Syddansk Universitetscenter og mange andre gjort, og den store dialogkonference i Bellacentret i marts nävntes som ”et dybt tvivlsomt arrangement” under Udenrigsministeriet og Dansk Institut for Internationale Studier - krydret med arabiske trusler.
- Også EU-politikerne er ivrige efter ”dialog” med deres befolkninger i håb om at overbevise dem om, at EU's fordägte aftaler med araberne vil bringe noget godt med sig. EU-tänkepausen efter det klare NEJ til forfatningsforslaget skulle bruges til ”dialog og debat” – kaldet ”Projekt D”.
- Men nu har folk forstået, at der kun er lidt ”dia”, og meget ”mono”. Ligesom ordet multikultur heller ikke er ”multi”, men kun en overgangsbetegnelse til en fuldbyrdet ”Monokultur”, hvor alt er kæft, trit og retning.