august 30, 2006

Muhammedaneres obsternasighed

Muhammedanere gør konsekvent vrøvl over alle regler og bestemmelser i Danmark og søger på den måde at nedbryde og ændre samfundet efter salamimetoden i stort som i småt.
Nu er den gal igen med det islamiske tørklæde. TAMU-skolerne, som er for "unge med særlige tilpasningsvanskeligheder" ønsker - som nævnt tidligere - ikke diskriminerende, racistiske og religiøse tegn på deres skoler.
Dermed heller ikke det islamiske tørklæde. Fyens Stiftstidende lader to unge mandlige elever på skolen kommentere sagen, men det lyser ud af deres svar, at de ikke har dybere kendskab til problematikken.

Selvom religionsforsker Lene Kühle på Århus Universitet vil bilde os ind, at der ikke er "nogen tørklæder, der er mere religiøse end andre", er det imidlertid islams holdning. Ellers var der jo ingen grund til de fire pigers obsternasighed mod TAMU-reglementet, samt millioner af islamiske kvinders indpakning af hovedet.

Det islamiske tørkl de er et vigtigt signal fra islam til os vantro: "Se her er vi! Vi er bedre end alle andre kvinder i verden, for vi er muhammedanere! I vantro er "urene", som svin og aber. Ludere! Til at voldtage!" Tørklædet er så vigtigt for islamiseringen, at piger nogle steder kan få tilskud til køb af tørklæder.

Det kan ligestilles med nazistiske hagekors, eftersom islam ikke bare er religion, men politik og magt. Kvindepolitikken fra de islamiske lande skal ikke indføres i Danmark.

Juristen Line Bøgsted fra det usaglige "Dokumentations- og Rådgivningscenter om Racediskrimination" (DRC) kalder sagen "hen i vejret og ulovlig". Men dette center er ligesom moderorganisationen i Wien, EUMC, bevisligt komplet usagligt og ufagligt, - nærmest en legeplads for venstrevredne 68´ere og holdningsløse konsortier. Man har aldrig forklaret, hvad man mener med ordet "racisme", skønt de tit er blevet anmodet derom.
"Racisme" og "racist" bruges i dag som et ganske almindeligt skældsord for hvad som helst mod hvem som helst, d.v.s. et ord med en omfattende og dog betydningsløs betydning.