januar 31, 2014

Vanskelig oversættelse

Två kvinnor från aktiviströrelsen Femen åtalas för förargelseväckande beteende. Detta efter att de i juni genomfört en barbröstad protest mot moskén på Södermalm.

Kvinnorna är 40 respektive 21 år gamla. En lördag i slutet av juni tog de sig in i moskén i huvudstaden tillsammans med en tredje kvinna, drog av sig kläderna på överkroppen och skrek ”No sharia!” och ”Free women!”.

Flera polispatruller kallades till platsen och kvinnorna greps, misstänkta för förargelseväckande beteende och ofredande. Nu åtalas alltså två av de tre för den första punkten i Stockholms tingsrätt.Kommentar:

Det er vel bare de barbrystede pigers sproglige misforståelser?
Honi soit qui mal y pense !

Kilde: Från Dagens Nyheter.

Ingen Integration af de døde!

Da muslimer hverken må eller vil integreres i den vestlige kultur, kræver de særrettigheder også med hensyn til begravelse. Og nu er den tyske delstat Baden-Württenberg gået et skridt videre imod islamiseringen, for nu har muslimerne der fået tilladelse til at begrave deres døde uden kiste. Nu skal de - i henhold til deres tradition – kunne begrave de døde i lærredslagner. Hvad jøder mange steder har haft vanskeligheder med at få tilladelse til – og kun i enkelttilfælde – det har nu muslimerne med deres stærke lobby-virksomhed opnået. Også den lovbefalede ventetid inden begravelsen på mindst 48 timer bliver nu forkortet.

Politiker Thomas Reusch-Frey (SPD) begrunder det islamiske fremstød i lovudkastet med ordene: ”Integration skal ikke gerne ende med døden”. Her er naturligbis alle fraktioner af "godmennesker" straks enige. Integration betyder altså efter denne udlægning ikke, at man skal anpasse sin egen kultur til den, der er i det nye valgte hjemland, men at vor kultur skal tilpasses til deres. Det er os, der skal ændre vore love. Og os er det, som venligst skal integrere os.

Kontakt: thomas.reusch-frey@spd.landtag-bw.de
Kilde: Politically Incorrect 30.1.2014Apropos ovenstående indlæg har jeg fundet følgende i en dansk skolebog.
Er det det dit barn lærer i skolen?


Muslimske begravelsesskikke
Jeg fortæller, at jeg gerne vil høre noget om begravelsesskikke for muslimer i Danmark. Vi snakker i 2 timer. De byder mig på sodavand, giver mig bøger og fortæller og fortæller.
”Kisten kommer ikke i moskeen, sådan som I danskere tager kisten med over i kirken. Når vi står på kirkegården og kisten er nede i hullet, så kaster vi jord ned i graven. Og i minutterne efter kan den døde høre familiens skridt, når de går væk. Så kommer der to engle, Munker og Nakeer, til den døde. De stiller tre spørgsmål:
1. Hvem er din gud?
2. Hvad er din religion?
3. Hvem er den profet, der blev sendt til dig? ”.
Jeg smiler til de to mænd: ”Jamen det kan da ikke være den store prøve for en muslim. Det er da ikke svære spørgsmål”.

Du skal være en god muslim
Imamen svarer: ”Jo, det er netop svært. For hvis du ikke altid har praktiseret islam i livet. Hvis du ikke har fulgt ordren fra profeten i livet. Så kan du ikke svare. Så bliver den døde i tvivl og svarer tøvende. Og så kommer den døde ikke i Paradis men i Helvede. Og den døde bliver straffet i graven. Vi ved ikke hvordan, men det er ikke rart. Så du skal forberede dig her i livet. Så bliver det nemt for dig i døden”.
Jeg spærrer øjnene op: ”Så er der sandelig grund til at være bange for at dø”.
Imamen fortsætter alvorligt men venligt: ”Ja,  men det er med god grund, at du skal være bange for at dø. For så tager du formålet med livet alvorligt. Formålet er at tilbede Allah og følge hans bud. Islam betyder at overgive sig til Allah.
Jeg spørger: ” Men hvad tror I så, der sker med den dødes sjæl bagefter?”.
”Den lever evigt”, siger Imamen og fortsætter. ”Sjælen er udødelig. Den kommer hen til et midlertidigt opholdssted sammen med alle andre sjæle fra verdens begyndelse. Her venter alle sjæle lige fra Adam og Eva. Det hedder Barzakh. Og en dag bestemmer Allah, at nu er det dommedag, og så skal nogle i Paradis og andre i Helvede.


januar 30, 2014

De støtter islamiseringen af Sverige

Svenske Expressen afslørede i dag, at Sveriges socialdemokrati allerede fra 1999 har haft en skriftlig aftale med Sveriges muslimske Råd (SMR), at de skal få muslimer valgt ind på rigsdagslister, landstingslister og byrådslister.
Den socialdemokratiske forening "Tro og Solidaritet" skal bl.a. hjælpe til at få gjort muslimske helligdage lovordnede samt få gennemført en statslig imamuddannelse.

 
At et sådant samarbejde springer i øjnene netop nu, skyldes, at den socialdemokratiske rigsdagskandidat, Carina Hägg, i december flyttedes længere ned på valglisten efter hendes åbne kritik af partiets engagement i islamiseringen af Sverige og dets indvalg af formanden for det Islamiske Forbund, Omar Mustafa, i partiledelsen ved partikongressen sidste år. Han blev ganske vist smidt ud igen, da en undersøgelse viste, at han havde inviteret homofobe og antisemitiske talere til et arrangement i Forbundet. Da Carina Hägg så nu forleden blev helt strøget som rigsdagskandidat, huskede hun at der forelå en samarbejdsaftale mellem socialdemokraterne og islam.

Expressen fik ganske rigtigt fat i en sådan aftale.
De offentliggjorde en overenskomst mellem det socialdemokratiske "Tro og Solidaritet" og "Sveriges muslimske Råd" fra 1999:

"I løbet af den kommende mandatperiode skal muslimernes delagtighed i socialdemokratiet udvikles så at: år 2002 skal der blandt de socialdemokratiske tillidsvalgte findesmuslimer på 15 kommunale lister, på 5 landstingslister og på rigsdagslister i mindst 5 len"

Begge parter skriver også, at man skal "aktivt fremføre muslimer til opgaver i bestyrelser og nævn."  Videre fremgår det, at "Tro og Solidaritet" (= daværende "Broderskabsbevægelse") skal hjælpe Sveriges muslimske Råd at gennemføre politiske spørgsmål med kopling til islam.
Man skriver, at "Tro og Solidaritet" skal "påtage sig at intensivere arbejdet med aktuelle politiske spørgsmål". Videre opregnes nogle spørgsmål som "særligt udpeges af SMR". Her er nogle spørgsmål, som den socialdemokratiske "Tro og Solidaritet" påtog sig at drive igennem for SMR:

"Lovgivning eller aftale om muslimske helligdage"
"Imamuddannelse, med Højskolevæsenet og undervisningsministeriet."
"Overenskomst på arbejdspladserne angående fredagsbøn"


Fakta:
Den socialdemokratiske Broderskabsbevægelse (Bemærk det inspirerede navn! ) blev ændret til ”Tro og Solidaritet” og vilde forene religiøs overbevisning med politisk engagement, uafhængigt
af om det handler om kristne, jøder, muslimer eller andre partimedlemmer. Ialt ca. 3000. Formand:
politiker Peter Weiderud.

Sveriges Muslimske Råd. Paraplyorganisation. Arbejder angiveligt for muslimsk integration og mod diskriminering. Granskedes i SVT's ”Uppdrag Granskning” 2006 for islamiske holdninger.
Forkvinde: Helena Benaouda!

Det Islamiske Forbund vil ”bevare og styrke den muslimske identitet og nærvær i Sverige”.
Formand: Omar Mustafa, som indvalgtes i socialdemokratiets ledelse, men blev tvunget ud efter en intensiv granskning af det Islamiske Forbund, hvor det kom frem, at Mustafa havde indbudt homofobiske og antisemitiske talere til forbundets arrangement.


Rolf Slot-Henriksen oprettede "Dansk Kultur"

Han vilde forsvare vor danske kultur og levevis mod islamiseringen:


Medie1.dk optog i 2012 en række indslag til minde om Rolf Slot-Henriksen (1951-2012).
Han var grundlæggeren af Grundlovsforeningen Dansk Kultur. Han døde i en alder af kun 60 år.
En mindeudsendelse i flere dele er med nogen forsinkelse nu undervejs. De første afsnit kan ses på http://www.medie1.dk/ 
De første dele på http://medie1.dk/prd037dk.htm  vil om nogle uger bliver fulgt op af flere. 
Men kig nu på de første afsnit, og giv linket videre til muligt interesserede seere, I kender.

Venlig hilsen fra Medie1's redaktion ved medarbejder Hans Christophersen. 

PS
Bj. Corydon udøver landsskadelig virksomhed,  og han må stoppes... 
Vi skal elske vort land og kæmpe for dets overlevelse.
                                                                                  H.C.

januar 29, 2014

Lige. Ud.

Man skulde ikke tro, at Sverige havde noget fornuftigt at tage sig til. De fortsætter alle deres fjantede og barnlige påhit, ikke mindst angående"liiigestilling" (Jämställdhet). Nu har de 
opdaget, at der er næsten dobbelt så mange gader i Gøteborg, som er opkaldt efter mænd end 
efter kvinder. Frygteligt, frygteligt...! Mon ikke der er nogle kvinder på byens politiske venstrefløj, som vil redde sig et gadenavn inden næste valg? 

Eller gælder den ønskede "ligestilling" bare politikernes kønsdele: lige mange hanner, hunner og hens? 

Sverige har jo allerede for nogle år siden indført fodgængerskilte for kvinder uden at man i øvrigt har oplyst, om man har lavet regler desangående, så at mænd ikke må passere gaden, hvor der er opsat et kvindeskilt?

http://www.expressen.se/gt/ska-bli-mer-jamstallt-pa-goteborgs-gator/

Omskæring er lemlæstelse!


af MF  | 25. januar 2014
Dahir Jama Roobleh forsøger at overbevise Lena Nyhus (forening mod børneomskæring) om, at omskæring ikke er lemlæstelse. Dette begrunder Roobleh med, at vi må acceptere og respektere hans tro.
Men det ændrer jo ikke et sekund på, at hvis man skærer i andre mennesker med en kniv, så er det lemlæstelse pr. Definition, uanset hvad man tror på og hvem der respekterer det.
Mange praksiserende læger mener at Omskæring er et overgreb og bør forbydes og Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM slår fast at:
Omskæring af drenge er det samme som lemlæstelse, med mindre der er særlige medicinske grunde til det.
Cand.jur. Hans Jørgen Lassen har gennem sit speciale blotlagt, at Danmark bevæger sig på kanten af både dansk lov og internationale konventioner ved at tillade omskæring. Sammen med Morten Frisch har han – i lighed med DSAM – sendt et høringssvar til Sundhedsstyrelsen. De to skriver bl.a.:
“Omskæring af raske drenge, der ikke kan sige fra, er en krænkelse af deres kropslige og seksuelle integritet. Der er ingen principiel forskel på at skære i kønsorganerne på en lille pige og på en lille dreng. Begge dele krænker barnets ret til selv at bestemme over egen krop. Dette var også konklusionen i to resolutioner fra efteråret 2013 fra henholdsvis de nordiske børneombudsmænd og Europarådets parlamentariske forsamling”.


Det handler altså ikke om tro, men om lægefaglige vurderinger, og selvfølgelig skal man blande sig i det, når mennesker lemlæster hinanden.
Foto: Jesu omskæring på døbefont i Stege Kirke.

januar 28, 2014

Lidt Dansk Kultur: gibsfigurer

I 1800-tallets København hørte italienske gibsere med
i gadebilledet, som vi ser det her på en tegning af Klæstrup.
Napoleonsbuster var meget populære, selvom Frederik den 6. havde holdt på den gale hest og havde ført landet ud i statsbankerot 1813. Det tog landet et par årtier at komme til hægterne igen, og Norge gik sine egne veje.

”Schöne Figuri kauft!”
råber gebrokkent den gibsermand,
thi Han har hjemme i fremmed Land.
Karl det høre, til Fader han løber,
”Lille Papa! En Fugl du mig kjøber,
mange han har, som ere så smukke,
eller en anden pæn Gibsdukke.
Bare jeg måtte vor Konge få!
Han kunde da på Skabet stå
ved vor salige Konges side;
jo, det var smukt, det kunde jeg lide.
Oh, seer du ham med den lille Hat,
ham, som blev på Øen hensat,
skilt fra alt, hvad der var ham kært.
At eje Napoleon var nok værdt.
See, hvor Katten med hovedet nikker!
Alt er så smukt, som manden har,
kjøb lidt til mig, oh søde Fa`r.”

”Katten som sådan med Hovedet ryster,
kjøbe jeg vil til din lille Søster,
du skal vor Konges Buste få,

oppe på Skabet kan den jo stå.”
Jeg beklager, at mit indlæg om tyveriet af pavens hellige blod, smuttede fra mig inden det var færdigt, så
vær rar at læs det om igen  på  www.spydet.blogspot.com


januar 28, 2014


Bloddryppende Tro!

Pavereliquie med pavens blod stjålet i Abruzzerne

En reliquie, en ampul med pave Giovanni Paolos blod er blevet stjålet fra den lille kirke, "San Pietro della lenca" under bjerget "Gran Sasso", som Giovanni Paolo holdt meget af.

Udover ampullen med pave Carol Wojtola's  blod er også et kors blevet stjålet fra kirken. Tyveriet skete for tre dage siden. Kirkens præst har sidst set  tingene i fredags. Da han kom tilbage søndag, var de væk. 50 politibetjente har gennemsøgt området omkring kirken.

Bjergegnen ved den lille helligdom holdt paven meget af. Han kom ofte til Gran Sasso for at spadsere, meditere og også for at løbe på ski.  Tyveriet fordømmes af formanden for det kulturelle Selskab "Skt. Peter della lenca", Pasquale Corriere, som er  initiativtager til turistfremstød for Gran Sasso med tanke på Woytyla.
Han slår fast, at der kun findes "tre reliquier med pave Giovanni Paolos (alias Wojtola's) blod i verden."

Myndighederne i Aquila har indledt undersøgelse. Motivet til tyveriet er ikke klart. Det er ikke udelukket at det drejer sig om satanisme. I Satans kalenderen angives dagen for tyveriet som starten på dæmonen Volac's herredømme, der er fremmanet fra 25. til 29. januar, altså den periode med det ugudelige minde om den sataniske, nazistiske  holocaust, "Erindringens Dag" hvor man forbereder Satans nytår, som fejres den 1. februar.

Kilde: Corriere della sera 27/1

Bloddryppende Tro!

Pavereliquie med pavens blod stjålet i Abruzzerne

En reliquie, en ampul med pave Giovanni Paolos blod er blevet stjålet fra den lille kirke, "San Pietro della lenca" under bjerget "Gran Sasso", som Giovanni Paolo holdt meget af.

Udover ampullen med pave Carol Wojtola's  blod er også et kors blevet stjålet fra kirken. Tyveriet skete for tre dage siden. Kirkens præst har sidst set  tingene i fredags. Da han kom tilbage søndag, var de væk. 50 politibetjente har gennemsøgt området omkring kirken.

Bjergegnen ved den lille helligdom holdt paven meget af. Han kom ofte til Gran Sasso for at spadsere, meditere og også for at løbe på ski.  Tyveriet fordømmes af formanden for det kulturelle Selskab "Skt. Peter della lenca", Pasquale Corriere, som er  initiativtager til turistfremstød for Gran Sasso med tanke på Woytyla.
Han slår fast, at der kun findes "tre reliquier med pave Giovanni Paolos (alias Wojtola's) blod i verden."

Myndighederne i Aquila har indledt undersøgelse. Motivet til tyveriet er ikke klart. Det er ikke udelukket at det drejer sig om satanisme. I Satans kalenderen angives dagen for tyveriet som starten på dæmonen Volac's herredømme, der er fremmanet fra 25. til 29. januar, altså den periode med det ugudelige minde om den sataniske, nazistiske  holocaust, "Erindringens Dag" hvor man forbereder Satans nytår, som fejres den 1. februar.

Kilde: Corriere della sera 27/1

januar 27, 2014

Varm Is !

Regning til skibet der sad fast i isen

SKIBET MED OPVARMNINGSTÅBERNE FÅR REGNING FOR REDNINGEN

Klip fra bloggen Synopsis 27.1.2014

Thomas Lifson
Forbundsregeringen i Australien har lagt 2,4 millioner AU dollars ud for at hjælpe med til at redde skibet der var fyldt med ægte global opvarmningstilhængere, og som sad fast i isen ved Antarktisk, en is de var fuldt og fast overbevist om skulle være smeltet. Nu ønsker regeringen at blive friholdt for den unødvendige udgift. Watt's Up With That citerer denne Australske nyhedsrapport:

Miljøminister Greg Hunt sagde i går, at omkostningerne anslået til 2,4 millioner dollars ville blive opkrævet af fartøjets operatørers forsikringsselskab.
MV Akademik Shokalskiy, chartered af University of NSW-associeret Australasian Antarctic Expedition for at følge i sporene på opdagelsesrejsende Sir Douglas Mawson, kom til at sidde fast i tyk havis Juleaftens dag.

De 52 passagerer blev reddet af Aurora Australis den 2. januar.
Hunt sagde at Commonwealth ville kræve kompensation for redningsindsatsen.


MANDAG DEN 27. JANUAR 2014

Regning til skibet der sad fast i isen

SKIBET MED OPVARMNINGSTÅBERNE FÅR REGNING FOR REDNINGEN

Thomas Lifson
Forbundsregeringen i Australien har lagt 2,4 millioner AU dollars ud for at hjælpe med til at redde skibet der var fyldt med ægte global opvarmningstilhængere, og som sad fast i isen ved Antarktisk, en is de var fuldt og fast overbevist om skulle være smeltet. Nu ønsker regeringen at blive friholdt for den unødvendige udgift. Watt's Up With That citerer denne Australske nyhedsrapport:

Miljøminister Greg Hunt sagde i går, at omkostningerne anslået til 2,4 millioner dollars ville blive opkrævet af fartøjets operatørers forsikringsselskab.
MV Akademik Shokalskiy, chartered af University of NSW-associeret Australasian Antarctic Expedition for at følge i sporene på opdagelsesrejsende Sir Douglas Mawson, kom til at sidde fast i tyk havis Juleaftens dag.

De 52 passagerer blev reddet af Aurora Australis den 2. januar.
Hunt sagde at Commonwealth ville kræve kompensation for redningsindsatsen.

Vi vil søge fuld dækning for vore omkostning gennem forsikringstager for de op til 2,4 millioner der er påført den australske regering,” sagde han.

Men som WUWT bemærker:

Cirka kl. 14.30 blev vejret meget værre. På samme tidspunkt så Kaptajn Kiselev pakis der bevægede sig ind i den åbne bane som skibet havde skabt for at komme ind i området. Han opfordrede til at alle vendte om.

En passager der stod nær professor Turney overhørte ekspeditionslederen, Greg Mortimer, over radioen kræve af ham at alle passagerer skulle tilbage til skibet så dette kunne komme afsted.

Men minutter senere førte professor Turney seks passagerer ud på isen.

...forsikringsselskaberne vil med stor sandsynlighed hævde at hændelsen skyldes Dr. Chris Turneys uansvarlighed og mangel på rettidig handling, og afvise at betale.

Jeg kan næsten ikke vente på søgsmålene og de indledende møder.

Glem heller ikke at regeringen i Kina også sendte en isbryder afsted for at hjælpe, og også burde betales for dens anstrengelser.

Hvor jeg dog gerne så at dette endte med en ‘advokaternes fest,’ med forsikringsselskaber der lægger sag an mod Turney og Turney der igen lægger sag mod sine rige opvarmningspassagerer, og de allesammen lægger sag an mod Al Gore for at spinne denne fantasi og have scoret millioner af dollars ud af fupnummeret.

Man må da godt drømme, ikke sandt?januar 26, 2014

Efter Israels udslettelse

Vil det virkelig komme så vidt, at Israel bliver slettet fra landkortet? Det kan ingen sige med sikkerhed, men i lyset af de seneste års udvikling ser det sort ud for den jødiske stat. Ikke alene er den omgivet af fjender til alle sider, men landets traditionelle venner - nu med en voksende muslimsk befolkningsandel - er begyndt at tage deres støtte op til overvejelse, og der ligger også en ekstra fare i, at ikke alle Israels fjender er synlige. Iran, Hamas og Hizbollah stikker ikke deres hensigter under stolen – tværtimod - mens andre aktører er "usynlige" i den forstand, at de arbejder for samme mål med diplomatiske midler. Den israelske historiker Benny Morris, (han blev i sin tid forgudet af venstrefløjen for sin kritik af Israel), påpeger nu, at Israel står i dag i nogenlunde samme situation som Tjekkoslovakiet før Anden verdenskrig. Begge nød megen sympati i starten, men i kraft af raison d'état – man kunne også sige gustent overlæg – holdt denne sympati ikke ret længe
Fra at være europæernes darling i 30' erne. blev Tjekkoslovakiet hurtigt kastet for Hitlertysklands ulve, så Europa kunne opnå "Peace in our time" i 1938.
Den udvikling havde de færreste set komme nogle år tidligere, hvor det konservative blad Truth i 1934, kunne skrive om "det eneste succesrige eksperiment i liberalt demokrati siden opgøret efter Første Verdenskrig." Men begejstringen varede som sagt ikke længe, og stillet overfor valget mellem et fredeligt men magtesløst demokrati og en truende supermagt, var der ikke mange, der holdt fast på deres principper. Allerede i slutningen af 1936 affejede The Observer Tjekkoslovakiet som “a diplomatic creation”, og i marts 1938 opfordrede The New Statesman, tjekkerne til at overdrage Sudetenland til Hitler: ”Hellere før end senere”. Hvilket takket være Chamberlains og andres ”fredsinitiativ”også skete. Og så gik det over stok og sten.
Tjekkoslovakiet invaderes
Uden en forsvarsbar grænse blev det svækkede Tjekkoslovakiet løbet over ende et halvt år senere, og her er ligheden med Israels situation anno 2014 til at tage og føle på. Landets traditionelle venner - USA og Europa - vil nødig have ballade med 56 muslimske lande samt tilhørende klientstater og presser nu på for nye indrømmelser. I den sidste ende vil disse indrømmelser give Peace in our Time. forsikrer de os. Lige som de gjorde i 1938.
Så har vi den samme komedie blot med nye aktører. Denne gang er det ikke Tjekkoslovakiet der er "i vejen for fred" men Israel, og tragisk nok er en af de mest magtfulde spillere i dets delegitimisering netop den organisation, der skulle forsvare det, nemlig FN. Flere af dens underorganisationer har samme mål som FNs Generalforsamling, hvor der udspyes den ene israelsfordømmelse efter den anden. Eksempelvis er verdens kulturarvbeskytter UNESCO meget åben for at promovere islamisk kultur men - under bestandigt pres fra de arabiske lande – er meget lidt tilbøjelig til at give jødisk kultur samme støtte. For et par uger siden aflyste Generaldirektør Irina Bokova en Paris-udstilling om jødernes historie i Israel. Årsagen: ”det kunne forstyrre fredsprocessen”.


Usynlige fjender har Israel mange af, men dér, hvor lobbyvirksomheden er mest virkningsfuld, er FNs datterorganisation UNWRA, en magtfuld international medspiller, som de færreste kender til. Den kom til verden i 1948-9 efter arabernes mislykkede angreb på Israel og drivkraften bag den var USA. Men siden da har UNWRA udviklet sig til en selvkørende organisation, der sørger for, at arabernes had holdes evigt i kog (se Jonathan Spyer: UNRWA: Barrier to Peace, Scholars for peace in the Middle East).

UNWRA styres af palæstinenserne selv
Hvordan - og hvorfor - UNWRA gør det, er det vigtigt at forstå og forklaringen ligger lige for. UNRWA og dens ”flygtninge”- hvoraf de allerfleste aldrig har været i det land, deres forældre, bedsteforældre eller oldeforældre flygtede fra - er nu filtret ind i hinanden på en ganske uoverskuelig måde. "De fleste UNRWA-ansatte er selv flygtninge" forkynder organisationen stolt på sin hjemmeside. Allerede i oktober 2004 indrømmede UNRWA kommissær, dansk cand. scient. pol. professor Peter Hansen, for første gang, at han havde Hamas-medlemmer på sin lønningsliste. Og ildevarslende nok især i undervisnings-sektoren. Det mente han ikke, var noget problem, fordi "ikke alle Hamas folk er militante". Hvilket indebar, at lande som USA, Canada, Danmark og en hel række lande, der definerede Hamas som en terroristorganisation, har været med til finansiere den gennem UNRWA. Selv efter Hamas' overgreb på andre palæstinensere, eksempelvis "borgerkrigen" i Gaza i 2007 er Peter Hansens fortolkning stadig gældende, og næppe var PLO fordrevet, før UNRWA meddelte, at dets tætte samarbejde med HAMAS skulle fortsætte. Og dette samarbejde koster penge.
Allerede i 1990 var FNs bidrag til UNWRAd oppe på 292 millioner dollars og i 2002 var den steget til 365 millioner dollars, og nu – 12 år senere – er beløbet sikkert blevet astronomisk.

Det endemiske had
Men er det er problem? Ja. For alle disse penge medvirker til, at en kunstigt skabt situation holdes kørende og vokser videre uden kontrol. Hvilket ikke blot er en hån mod resten af verdens flygtninge, men også en tidsindstillet bombe rettet mod den israelske stat. Mange (også her i Europa) glæder sig sikkert til denne stats forsvinden, men hvis de tror, det vil bringe fred til området, har de forregnet sig.
Skulle Israel gå ned, vil arabere fra nærområderne slås forbitret i det militære tomrum efter Israel, fordi ingen part vil tillade en anden part at få fingre i den velstand og de enorme teknologiske frembringelser, Israel har skabt. Og den slags mellemværender bliver i Mellemøsten ikke afgjort med ord men med gerninger. Hvis Israel bliver knust, kan der komme et byttedelingsopgør så voldsomt, at borgerkrigen mellem shia og sunni arabere i Irak og Syrien vil være en søndagsudflugt i sammenligning. Man kan bare se på den bitterhed og brutalitet, der præger konflikterne i Ægypten, Syrien, Irak og Libanon. Kan verden virkelig være tjent med, at samme borgerkrig og kaos spreder sig til Israel? Det er der trods alt mange, der ønsker, og med Iran som voksende atomtrussel og ekstra destabiliserende faktor lader det til, at de har vind i sejlene. Det store problem i Mellemøsten er områdets endemiske had. Shia hader sunni og sunni hader shia. Og som Tom Lehrer sorgmuntert sang dengang ..."and everybody hates the Jews". Så udsigterne er dystre. Området er en krudttønde, der kan eksplodere når som helst, og Vestens politikere er interesseret i at holde låg på så længe som muligt. Lige som de gjorde under Chamberlains førerskab i 1938, hvor man af frygt for storballade dansede efter de stærkes pibe. "We had the choice between war and dishonour", sagde Chamberlains efterfølger Winston Churchill. "We chose dishonour. And we got the war."

Vil historien gentage sig?

Cand. mag. et art. Geoffrey Cain, fmd. for Raoul Wallenberg Foreningen, forfatteren til Palæstina 1920-48 - hvordan det blev til.

Lidt Dansk Kultur


Montenegro er ukendt for de fleste, men det laves der måske om på” skrev et rejsebureau i en annonce fornylig.

Ukendt for de fleste” ! Ja, og det til trods for, at en dansker blandt de helt store og verdenskendte fik en usædvanlig tilknytning til Montenegro...Der raser for tiden en skrækkelig borgerkrig i Syrien. Muslimer strømmer til for at dræbe så mange kristne som muligt. Kristendommen har fra sin begyndelse haft stærke rødder i Armenien og Syrien, og syriske munke fra nestorianersekten vandrede tidligt ud i verden som missionærer. Nogle tog vejen østpå ad de urgamle stier og karavaneveje, og de nåede til verdens ende, til Kinas nordvestlige provins Chensi med byen Sianfu. Dèr rejste de en stor sten år 781 med indskrift om, at de var kommet dertil i 635.
Tiden gik. Stenens indskrift blev en tåget myte. Indtil en videbgærlige dansker, Frits Vilhelm Holm, tidligere journalist og krigskorrespondent i det fjerne Østen, på British Museum i London fandt tilstrækkelig omtale af stenen til at han kunde få støtte til en expedition til Kina i 1907, en enorm præstation som satte hans navn på verdenskortet.
Det lykkedes ham ganske vist ikke at få den kinesiske guvernør til at sælge ham stenen, men han fik lov at lave en nøje kopi af indskriftens 2000 syriske og kinesiske tegn, et kolossalt arbejde. I 1908 begyndte den lange vanskelige hjemtransport af den to tons tunge stenkopi.
Dette historiske klenodie blev anbragt i Metropolitan Museet i New York, og dèr stod det indtil en rig dame købte blokken 1917 som en gave til pave Benedikt den 15. Frits Vilhelm Holm havde imidlertid sørget for, at den videnskabelige verden fik del i expeditionens resultat i form af i alt 16 gipsafstøbninger, hvoraf den første – på vor sprogforsker Vilhelm Thomsens ønske – gik til Det Kongelige Bibliothek i København, hvor man stadig kan beundre den,
Frits Vilhelm Holm var sønnesøn af ”den krøllede Frits”, som Poul Martin Møller skrev om i ”En dansk Students Eventyr”, som vi lærte dengang, der var rigtige skoler til. Han havde ikke bare arvet navnet fra farfar, men også den balstyrige eventyrlyst, og uden den havde nestorianerstenen, ”den himmelske tilbedelsessten” nok fortsat været en myte.

Frits V. Holm blev kun 49 år. Man kan læse om hans intense liv i Biografisk Lexikon, men måske nok så spændende og fornøjeligt i et gammelt nummer af Villabyerne (30.8.1967), hvor Max Iversen skriver, hvordan ”Holms Søn fra Charlottenlund blev prins og kongelig højhed”. Det blev han ved sit venskab med kong Nikita af Montenegro og sin støtte til hans lille kongedømme som Nikitas minister under den første verdenskrig. Montenegro blev opslugt af Serbien i 1918, men da Nikita ikke havde abdiceret eller frasagt sig sine rettigheder, inden han døde i 1921, blev de æresbevisninger og titler, der var regnet ned over danskeren, accepteret af de andre stater.

januar 25, 2014

Krænkelse?


Selvom der er forskel på tanker og udtryk i Nord- og Sydeuropa, har vi alle samme besvær med de samme såkaldte ”krænkelser”. Her er et italiensk læserbrev fra bloggen   www.lisistrata.com.news.


En skolepige gjorde korsets tegn, da hun gik forbi en ambulance og blev skældt ud af sin lærer: hun krænkede andre religioner!
En regional skolerådgiver har nu henvendt sig til formanden for den lokale undervisningssektor i provinsen Emilia Romagna med en forespørgsel angående episoden i byen Reggio Emilia, hvor en religionslærer har bebrejdet en elev i tredje mellem at slå korsets tegn for sig, da hun gik forbi en ambulance. (En tidligere ganske almindelig folkelig tradition, som også ses ved kirkegårde, siger Spydpigen).
Læreren genoptog godmodigt sagen idet han mindede pigen om, at en sådan gestus kunde støde andre elevers følelser, hvis de ikke var troende eller hørte til andre religioner, og rådede hende til næste gang bare at banke under bordet eller lignende.

Lignende ting er foregået i årevis. Varianten her er, at bebrejdelsen mod pigen kom fra religionslæreren. Dette får rådgiveren (og også undertegnede) til at tænke, at læreren kan have fået, - lad os sige det sådan – nogle instrukser om professionel etik og har holdt sig til disse i frygt for, at nogen anden elev skulde anmelde hans undladelse og erklære sig krænket.

Det er den bedste hypotese, fordi den (til dels) giver os mulighed for at frikende et medlem af en branche, nemlig lærernes, som allerede er tilstrækkelig mishandlet.. Naturligvis er der ikke nogen, der vil ramme ud efter Røde Kors, men man skal heller ikke gøre sig morsom. Man får vel mest lyst at tænke på noget andet. Dog kan man ikke tie med det hykleri, som hersker ved sådanne sådanne episoder som denne, som desværre ikke er sjældne.
Jeg vil minde om, at en og anden ivrig embedsmands beslutning om at fjerne julekrybber, juletræer, krucifixer og andre religiøse symboler fra de lokale offentlige rum, og specielt fra skolerne, går mere end tredive år tilbage, til den tid hvor man kun hørte italiensk på gaderne og de store oversvømmelser af indvandrere endnu ikke var kommet.

Det var altså dengang en snak mellem italienske akademikere. For tredive år siden underviste man i grundskolen om, at videnskab kan man tro på, for den fremlægger beviser, men religion lader sig ikke bevise. For godt tredive år siden begyndte polemikken om julekrybber og krucefixer, da der ikke var medlemmert af andre religioner i vore skoler, eller næsten ikke. Derfor er historien om, at en gestus som at korse sig krænker dem, der har en anden tro, en fed løgn, også selvom det er sket, at medlemmer af andre religioner giver sig af med denne snuskede leg (at kalde sig ”krænkede”). Den sande og ærlige tro krænker ikke nogen og skiller ikke nogen. Ond tro eller handling mod bedre vidende – det skiller derimod og synes fortsat at vokse.

Det er trist at tænke på, st en civilisation som vor, der bygger på menneskets ubestridelige værdi, bliver reduceret til alene at gælde respekt for dem, der kan udøve pression, dem der har magt. I hadet mod mennesker, som gemmer sig bag en maske af gode følelser og som præger kulturen hos så mange (politikere, journalister og intellektuelle) er jeg personlig stolt over at være med i kirken, som stadig ved hvordan man gør sin røst hørt i forsvar for de fattige, for dem, der har mistet håbet, og for dem uden fædreland.

Og som ikke er bange for religionslærerne i provinsen Emilia, men fortsætter med at slå korsets tegn for sig

.

Enhver "brugbar idiot" bidrager til islams magt
Skulde der være læsere, som desværre endnu ikke har sat sig lidt ind i islamisk tankegang og begreber, skal her oplyses, at ordet ”taquia” betyder lovlig løgn og disinformation, som kan hjælpe Allah eller muslimen selv og måske redde ham ud af en knibe. Den bruges specielt imod os naive ”vantro” og vore myndigheder.

januar 24, 2014

Tungen ud af vinduet!I en marskandiserbutik fandt jeg en svensk børnebog, som tydeligt nok vilde gøre en indsats for integration.
Bogen hed ”Baddräkten” og viste en brunhudet pige med sort hår, Fadumah, i en blå badedragt med stjerner og korte ben. Historien var kort fortalt, at pigen gerne vilde med sine skolekammerater til svømmeundervisning, men det måtte hun ikke for sine forældre. Hun måtte tage med og se på, men ikke deltage. Hendes lærerinde syntes det var synd for hende. Hun talte med Fadumahs mor, som virkede noget fortrykt, og fortalte at hun og datteren kunde komme til svømmehallen om lørdagen, når der kun var åbent for piger og kvinder – og hurra, hurra, nu kom Fadumah i vandet! Vandet var muslimskt ”rent” og renset for ”killar” (drenge), som ellers – uhaoskræk – kunde have set Fadumah.

Bogen var udgivet af forlaget ”En bok før alla” og havde fået diplom som ”sommarbok” 2009. Den skiltede med ”Låg pris tack vara statsbidrag 40 kr.”


Men åbenbart havde Fadumah glemt, at hun vilde svømme sammen med sine klassekammerater.

Og det glemte bogens forfatter så også. Der blev ingen integration, men snarere ”extegration”. Fadumah blev snydt og pk-læserne blev snydt, og de naive pk-integrations-arbejdende politikere blev snydt og - og - skatteborgere betalte! Sådan som det altid går, når politikere bærer sig tåbeligt ad !

Og der var heller ikke oplysninger til børnebogens højtlæsere, hvad der var meningen med, at piger og drenge ikke kunde gå sammen til svømmeundervisning!!! Og hvad sådan unaturlig adskillelse mellem kønnene kunde føre til senere i livet, ja tilmed til henrettelse, hvis to unge havde været i samme værelse.....

Politisk indoktrinering i skolen


Skoleudflugt til Asylcentret på den anden side af gaden.
Der var tidligere meget spektakel ved Asylcentret i Leipzig-Schönenfeld (til venstre på billedet) som ligger tæt ved Astrid Lindgrens grundskole (til højre på billedet). Bekymrede forældre og beboere havde vovet at ytre deres ængstelse, men som altid i sådanne tilfælde vendte man det døve øre til. Asylanterne flyttede ind.
Kilde: PI 19. januar 2014


Forældre i Leipzig går nu imod skolens indoktrinering
Efter at børnene fra Astrid Lindgrens grundskole er blevet tvunget til at besøge asylcentret overfor, går nu ansvarsbevidste forældre til modstand mod, at man gør deres børn til politiske objekter, idet de påberåber sig skoleloven i Sachsen og til dels også forældres udtrykkelige ønske imod dette arrangement

Kilde: PI 23. januar 2014januar 23, 2014

Lidt Dansk Kultur


Ved Københavns anden store brand i 1795 brændte den middelalderlige Skt. Nikolaj Kirke, men tårnet stod tilbage og blev da indrettet til brandvæsenet. Kirkegården havde som andre kirkegårde i byen svært ved rumme de mange grave. Ildelugt røbede sundhedsfarlighed og fem år efter branden forbød man al begravelse her. Pladsen blev jævnet og brolagt og indrettet til slagterboder og marskandisermarked og kaldtes ”Maven”. Man ser det her på en af Klæstrups tegninger. De simple stader i træ afløstes midt på 1800-tallet af støbejernsboder.

Kødtorvet nedlagdes i 1917, men en af slagtermestrenes sønner blev kendt i hele landet og lidt til og fik til sidst sit eget museum: Han hed Robert Storm Petersen og stod i malerlære og malede bl.a. skilte for Charles Olsen, som var kendt i kvarteret som ejer af butikken ”Den hvide Flip”.


Dubais herligheder

Hvor tosset sharia er, viser et nyt eksempel fra Dubai. En østrigsk kvinde på ferie er blevet voldtagen, og nu trues hun til tvangsgiftermål med gerningsmanden. Gifter hun sig ikke med ham, trues hun af en fængselstraf. Hun har omgående fået udrejseforbud og måtte aflevere sit pas. Nu er Dubais politi i gang med at fordreje begrebet offer til ordet gerningsmand.

FAZ skriver:
Gennem avisomtale lærte den østrigske feriegæst manden at kende i en klub på et hotel. Hun besluttede at gå med ham til et arrangement og steg ind i hans bil. Så kom det til voldtægt, og hun hoppede ud af bilen og råbte på hjælp. Nogle hotelgæster alarmeret politiet. De tililende betjente testede den 29-årige for at have drukket alkohol.
Som ”Kurieren” fortæller formoder det stedlige politi, at den unge kvinde har tilbudt manden sex mod penge. Ganske vist bliver denne antagelse betvivlet på grund af hendes økonomiske situation: hun har tilsyneladende et fast arbejde i Østrig og havde booket et fem-stjernet hotel til sin ferie i Dubai.

Den som laver forretning med lande, der har så idiotisk retsvæsen hører også herhjemme til bag gitter, eftersom de ved deres dumhed befordrer forbrydelser, men desværre har vi ikke fængsler nok til det....
Kilde: kewil på PI, 22. Jan 2014 

januar 22, 2014

Vor tids pirateri


Han kaprede en tysk tanker, lod besætningen torturere og afpressede 4,2 millioner Euro i løsepenge – og vilde så endda lure sig til asyl i Tyskland. Nu må den somaliske pirat Salaax svare for sig ved retten i Osnabrück. Anklagen lyder på pengeafpresning ved menneskerov, afpresning og farlig kroposbeskadigelse. Og det var ingen harmløs pirateri. De tilfagnetagne blev med afbundne genitalier spærret inde i et kølerum. Kaptajnen måtte udstå en skinhenrettelse. Med bundne arme lå han på jorden, mens piraterne skød forbi hans hoved. 

Og så videre! Sørøverne vilde have løsepenge på 11 millioner Euro. De tyske rederier fra Emsland betalte til slut 4,2 millioner, og fangerne blev løsladt. Ugebladet ”Bild” er oprørt. Vi naturligvis ligeså, men var der ikke allerede en lignende retssag i Hamborg? Hvordan gik det der? Vi har tabt tråden, men har ikke læst, at forbryderen i Hamborg kom i fængsel i længere tid. Og vor retssystem kan man tiltro alt. Det er ikke umuligt, at manden bliver anerkendt som asylant. Tyskland er over hele verden kendt som et asylparadis. De kommer ikke forgæves, de mange fremmede.

januar 21, 2014

For sekretæren for det italienske parti, Lega Nord, Matteo Salvini, betyder ”racisme at lovliggøre den forbrydelse, der hedder illegal indvandring, og sige at der i Italien er plads til alle.” Det har Salvini sagt som en sidebemærkning ved et møde i Padova.
Han fortsatte: ”Sådan er det ikke. Vi har 4 millioner arbejdsløse og vort parti siger tydeligt og med stolthed at man først og fremmest skal give arbejde til arbejdsløse, og så måske senere lade en og anden anden komme ind, men så længe vore arbejdsløse ikke har fundet arbejde, er der ikke plads til én eneste indvandrer.”

Matteo Salvini har sagt, at ”ved det kommende valg til EU vil partiet Lega Nord blive repræsenteret i hele Italien, og ikke bare i Norditalien”, for ”hvis ikke de tossede forbindelser med EU ændres, kommer arbejdet ikke tilbage, heller ikke i Italien.”
Salvini har desuden bekræftet en tilnærmelse ikke bare til Frankrigs Marine Le Pen, men også ”til østrigerne, hollænderne, flamlændingerne, svenskerne, danskerne og til alle, som ønsker et andet Europa, baseret på arbejde, noget som ikke bare vort parti, Lega Nord, men rigtig mange mennesker, også i Syditalien sætter pris på.” - ”Jeg får så mange breve og opfordringer om at partiet også viser sig i Syditalien, og det vil vi gøre”, sagde Salvini til slut.

Kilde: http://www.lisistrata.com/news/?p=7063 18.1.2014. Oversat af Spydpigen.januar 20, 2014

Nyt fra Hamborg

Lørdag aften gik Robin Azubi på 18 år hjem fra en fødselsdagsfest hos sine venner. På en skovvej nær hans forældrehus i Hamborg-Langenhorn traf han på to mænd 20-25 år gamle. Efter en kort ordveksel tævede de to Robin med et baseballtræ, og da han lå på jorden trådte de med den traditionelle hovedknusemaner på deres værgeløse offer.
Men ikke nok med det. Med en kniv stak de ham i låret, enden og brystkurven og skar – sådan som man kender det som fornøjelse i en bestemt kulturkreds – halsen over på ham.
Trods de svære skader og det 20 cm lange halssnit er han endnu i live. Gerningsmændene bliver eftersøgt.

Kilde: Politically Incorrect 20.1.2014


Spydpigens kommentar: Og det var byrådet i ”den frie hansestad Hamborg” som i efteråret 13.11.2012 indgik en traktat med byens muslimer i den naive tro, at situationen blev bedre!!!

EU-diktaturet med italienske øjne

EU trænger sig på med en slags theokratisk* diktatur som ikke tillader nogen kritik. Tvært imod. Enhver, der måtte være af nogen anden mening risikerer at blive fyret fra sit arbejde og blive behandlet af alle som en pestsyg og tilmed ende i fængsel.
Kun få synes at huske, at de grusommeste diktaturer er begyndt med censur af visse ting, som ikke havde noget som helst at gøre med respekt for andres frihed, men som begrænsede alles frihed for til sidst at ende med Gulag, koncentrationslejre eller med døden.
EU er blevet et sådant uhyre, som opsluger vore liv for at ensrette os lige indtil sjælen, fordi man vil underkaste alle. Derfor har vi illegal masseindvandring. Den passer EU godt., fordi den medfører sædvaner og former fra stammesamfund, som sætter vor kultur tilbage.
Venstrefløjen, som ikke synes at se den menneskelige tragedie, som vi gennemlever i dag, hadede og skændede Mussolini, men sammenlignet med
EU's adfærd over for europeerne, var Mussolini nærmest en engel. Er det muligt at europeerne ikke husker og erkender, at de grusommeste regimer altid har været de extreme til højre og til venstre, men først og fremmest til venstre og stadig dominerer i mange lande, hvor de fører til den absolute ondskab og døden.


Pubbliceret af Adriana Bolchini på den italienske hjemmeside  http://www.lisistrata.com/news/  21.12.2013, på basis af en artikel af MASSIMO INTROVIGNE, offentliggjort på hjemmesiden  LA BUSSOLA QUOTIDIANA (=Det daglige Kompas). Frit oversat af Gertrud.

*) "en slags theokratisk diktatur" - er en mærkelig benævnelse om EU's styre, men skal vel alene forstås som at dette ligesom verdenshistoriens diktatorer, der havde fået deres magt fra gud(erne), ikke tåler kritik.


januar 19, 2014

Lidt Dansk Kultur: den gik ikke, Granberg!

Her er Christiansborgs Ridebane. Slottets hovedbygning brændte to gange: 1794 og 1884, men sidebygningerne fra Christian den 6.s tid, klarede sig. Til højre ligger de kongelige stalde med Hoftheatret på 1. sal, til venstre den indendørs ridebane.
Efter branden 1794 udnyttedes slotsruinens mursten af de såkaldte ”rødstenskællinger”, koner, som hutlede sig igennem tilværelsen ved at gnide murstenene mod hinanden og dermed få et pulver, som man kunde skure kobbertøj med, f.eks. karrene hos brændevinsbrænderne.
Da byen brændte 1795, fik husvilde bolig i slotsruinen, og desuden byggedes der her 83 barakker under navn af ”Frederikskolonien”.

Den første større industriudstilling holdtes her 1852 og fem år efter fik Københavnerne forevist hvordan elektrisk lys og elektrisk springvand fungerede.
Selvsamme år strømmede byens borgere til Ridebanen for at opleve noget epokegørende: den svenske ballonmester, Granberg vilde vise, hvad han duede til. Der var propfuldt af spændte forventningsfulde danskere. Ballonen steg op, men kom kun til Hoftheatret. Der hængte den sig fast, og alle råbte henrykt ”Den går ikke, Granberg!”. Det udtryk bruger danskerne den dag i dag, selvom de fleste nok ikke aner, hvorfra det stammer: ”Den går ikke Granberg!” eller også i datid: ”Den gik ikke, Granberg!”Firmaet Haribo laver lakridsgodter med billeder på, inspireret af en historie om en sømand, som rejser jorden rundt og tager souvenirs med hjem.

Lakrids er sort af naturen, og det kan i vore forvirrede og kundskabsmæssigt lavt prioriterede tider give anledning til sære tanker hos sorte sjæle. Ethvert menneske kan selvsagt gøre sig sine egne tolkninger ved et billede eller en tegning, hvilket nogle psykologer prøver at tyde som psykiske defekter. Ligesom politiserende mennesker kan bruge det til det, der (i større perspektiv) kaldes ”psykologisk krigsførelse”, hvor det gælder at nedbryde modstandernes holdning og få dem til at godtage påtvungne idèer, som måske kan slå en lille brêche i ”fjendens” renommè.
Skribent Matilda Andersson har på de svenske ”nyheter 24” forfægtet den sortseer-tanke, at baggrunden for fremstillingen af disse sømands-lakrids-souvenirs fra Haribo er baseret på ”nid” - altså stærkt indgroet had!!! Racisme, føj! I betragtning af, at racisme ikke ligger til Nordens folk, har Matilda haft held med sin jagt. Den stik modsatte tanke ved lakridserne kunde med samme eller snarere bedre ret forfægtes – nemlig at baggrunden var sømandens gode minder og sjove oplevelser. Men se den opfattelse kan ikke nå det mål, som sortseerne har: at bidrage med gunstigt oppustet had til langsom og stille ødelæggelse af et tidligere velfungerende samfund.

PS
Eftersom man nu for tiden konkluderer sig frem til ”sandhederne i verden” ud fra alle mulige fjantede forestillinger, kunde man måske også af lakridsgodteposen udlede at dens indhold taler for den – i Sverige så højt besungne og tilstræbte – ligestilling, eftersom diverse menneskeracer i posen smager ganske ens.

januar 18, 2014

Danmark under Afvikling


Jeg har modtaget følgende indlæg fra Ebbe Vig i anledning af min omtale af den lærer-rige legestue på seminariet i Haderslev, et gammel artikel i JP fra 2010 http://jp.dk/morgenavisen/meninger/article2228210.ece?ncc=1, lagt ud på Spydpigen 17.1.2014.

11. marts 2011: Vi kan oplyse at flere uafhængige førstehåndsvidner klart beskriver seminarieuddannelsen i dag som en art farce i stil med TV-programmet ‘Gæt og Grimmasser’, hvor alle de smarte, virkelighedsfjerne pædagogiske metoder gøres til ét stort teoretisk miskmask med især skyldig inddragelse af sindelagsteori, diskursteori o.lign. Diskursteoriens indsigter anvendes til at blotlægge oprindelige diskurser (idealer/koder). Diskursorden betegner totaliteten af diskursive praksisser indenfor institutioner eller samfund og deres indbyrdes forhold.


Vi har sagt det forlængst – Danmark under afvikling
http://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/
I lang tid undrede det os, at vi ofte mødte undervisningspligtige børn rundt om på gader og for eksempel på skovstierne om formiddagen. Det undrer os ikke længere. Vi er så heldige, at vi har et par skolelærere på nært hold, der nu har valgt at tage bladet fra munden og fortælle os sandheden om, hvad der sker, selvom det længe krævede overvindelse; og det er da til at forstå.
Børnene gider ikke have undervisning, og når de ikke gider, går læreren med dem i skoven, eller de tager en tur i byen. Nu skal de have fleksible ferier og ditto mødetider. Der er ingen pligter længere; de tilsidesættes i hvert fald. Går vi til det næste trin, som skal følges af næsten halvdelen af alle undervisningspligtige, som vi vel ynder at fastholde det, så er valgfriheden med hensyn for eksempel fag i gymnasiet nu sådan, at der kan tildeles 200 forskellige studentereksaminer. Valgfriheden førte til værdiløshed.
2006:  97 pct. af lærerne i naturfag og teknik i Folkeskolen har ikke haft disse fag som liniefag på seminariet.
http://danmark.wordpress.com/2007/06/12/forskerspiralen-gentages-men-skoven-kan-ikke-ses-pga-for-mange-traeer/
Forskningsminister H. Sander har fundet en interessant forskerspiral. Kun én ud af 35 forskere stammer fra forældre uden for universitetsverdenen – især interessant når man ser lidt nøjere på kendsgerningerne og sammenholder med:
I 1970-erne råbte 68-generationen op om, at der skulle brydes med datidens onde cirkel med alt for få på universiteterne, der havde forældre uden en universitetseksamen.
Hvad kan vi lære heraf: At 68-generationen ligedes satser på deres egne børn (deres børnebørn søger uddannelserne nu) ved udvælgelsen af de egnede til gymnasiet og dermed til universiteterne. Derudover lærer skoleeleverne ikke nok i centrale fag, bl.a. matematik og naturfagen (fysik, kemi, biologi, teknik), helt nede fra i Folkeskolen, og det fører til, at fag som matematik, fysik, kemi, tysk og fransk vælges på det lave fællesniveau i gymnasiet. Dette fører selvfølgelig ikke til universitetseksaminer endsige forskningsresultater. I øvrigt stikker de dygtigste af til England og USA.
Undervisningsministeren får meget svært ved at leve op til ambitionen om mere naturfag i folkeskolen. Der er nemlig under 10 procent af de nye seminariestuderende, der har valgt naturfag som linjefag. På flere seminarier er der så få elever, at linjen slet ikke bliver oprettet. Det er stik imod regeringens mål med sidste års ændring af læreruddannelsen, der skulle styrke naturfagene fysik/kemi og natur/teknik…”
Dette betyder at eleverne i folkeskolen ikke interesserer sig for fagene, dernæst har ikke tilstrækkeligt mange højt niveau i disse fag i gymnasiet og endelig kommer vi til at mangle ingeniører, læger, naturvidenskabeligt uddannede og edb-uddannede. Dernæst vil forskningen i fagene svækkes. Slutresultatet er at vore nødvendige videns- og kompetence- og erhvervsbaser i Danmark forholdsvis hurtigt nedbrydes. Og der er formentlig ingen vej tilbage. Det skyldes at ingen regering reelt har bekymret sig herom i knap 30 år.
Ikke overraskende det samme i Sverige
Omstillingen til den internationale konkurrence i f.eks. uddannelsesektoren ligger fortsat brak, og folkeskolen og gymnasiet henstår fortsat i kaos. På 10 år er en fjerdedel af al industriproduktion lukket eller flytter ud af landet. Det drejer sig om 110.000 jobs.
Det, der bekymrede eliten var ikke deres egne dispositioner, men 
netop deres egne positioner. De kunne nemlig regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset. Det valgte de en ideologisk løsning på på trods heraf, hvorpå alverden blev inviteret til Danmark for at føde børn.
PISA 2009: http://danmark.wordpress.com/2010/12/09/danmarks-erhvervs-og-vidensbaser-er-fuldstaendig-udhulede/
Læsning: en fireogtyvendepladsMatematik: en nittendepladsNaturfag og teknik: en seksogtyvendeplads
Supplement:
Kilde: http://www.berlingske.dk/skolen/handelsskoleelever-regner-som-boern-i-4.-klasseTietgenskolen i Odense har undersøgt de 100, der startede på skolens erhvervslinie: Halvdelen kan kun læse på 3. og 4. klasses niveau. 80 regner på 3. og 4. klasses niveau.
Hvad er det, der foregår fra eleverne er 10-11 år til de forlader folkeskolen?
Vi er virkelig ude på den tyndeste is: Velfærds-danmark kan ikke med Bertel Haarder-retorik efter rundtur på skolerne reddes med fitness-træning i stedet for gymnastik, der pjækkes fra p.g.a. af afskaffet disciplin. Og heller ikke med tre i stedet for to fremmedsprog i folkeskolerne, så længe kun 10 pct. af seminaristerne vælger naturfag (fysik, kemi, teknik og biologi) som liniefag på seminarierne.
Den danske Folkeskole ligger i bund med antallet af elevernes undervisningstimer sammenlignet med andre lande. 30% af de lønnede timer går med undervisning. Eleverne modtager relativt få undervisningstimer samtidig med de er blandt de dyreste elever i hele OECD-området. I Holland undervises 9 årige næsten dobbelt så meget som i Danmark samtidig med, at udgiften er næsten den halve, viste forrige PISA-undersøgelse:http://danmark.wordpress.com/2010/08/04/udviklingen-mod-nulpunktet-er-ikke-erkendt-fornylig/
Vi har gennemgået det hele og advaret gang på gang: