januar 07, 2014

Lidt Dansk Kultur: Ordsprog

Skelstenen, der angiver skellet mellem Københavns Kommune og Gentofte Kommune, står noget upåagtet på det stærkt trafikerede hjørne af Tuborgvej ved Strandvejen. Reliefferne er udført af billedhugger Jens Lund og illustrerer nogle nyttige moralske mundheld til ihukommelse for folk, der venter på busstoppestedet.

<<< "God Vilje finder Vej frem"

Det er bekostet af legatet Albertina. Det blev oprettet af brygger Carl Jacobsen, inden han kom så langt som til Ny Carlsbergfondet. Navnet på legatet skyldes, at Carls far ganske ofte gik tur med drengen til Thorvaldsens Museum, og at Thorvaldsen - sprogligt forkert - havde oversat sit navn Bertel til det italienske Alberto. Navnet Bertel stammer fra det tyske Berthold. Måske burde det have været oversat til Bartolomeo (?). På jysk talte man tidligere om "Bertelmesse", som vistnok skulde være Bartolomæi Dag.

Det var i begejstring for Thorvaldsen, at bryggeren stiftede legatet Albertina, som har bekostet utrolig mange statuer i København. Se selv på de små forklarende skilte, når I næste gang går tur i byen.

Legatet må kun give en hel skulptur, ikke noget med tilskud, eller en udsmykning på en bygning.


                                      "Viis Mand vejer nøje" >>>