maj 31, 2007

Demokrati? Hva´ er det?

Som alle ved, har demokratiet i Sverige meget dårlige kår. Ja, man synes ikke engang at vide, hvad det er for noget.

Et kvindeligt medlem af socialforvaltningen i Umeå Kommune, Helén Edlund, er imod adoptioner til homosexuelle. Som medlem i partiet Kristdemokraterne mener hun, at ”børn har ret til både en mor og en far.”
Derfor reserverede hun sig imod to ansøgninger fra lesbiske kvinder om adoptionstilladelse.
Den homosexuelle Forening anså politikerens standpunkt for ”diskriminering” og klagede til
ombudsmanden, som udtog en stævning mod det pågældende medlem af socialforvaltningen. Det til trods for, at adoptionsansøgningerne var blevet bevilget.
Ved den påfølgende retssag, gjorde ombudsmanden gældende, at socialforvaltningsmedlemmets reservationer havde forårsaget ”uro og chikane” af de lesbiske par.

Men politikeren og kommunen blev frikendt, idet byretten fandt, at politikere må kunne give udtryk for deres holdninger uden at det kan kaldes diskriminering.

Nu har ombudsmanden anket sagen, da han mener, at man som politiker ikke har lov til at handle efter sin personlige overbevisning!!! (sic!)

Världen idag maj 2007

Kristne myrdes i islamiske lande


”Paven øger hjælpen...” skrev Veritas universalis på sin blog i går og citerede Kr. Dagblad

Hjælp og ”interreligiøs dialog”?
Hm! Ordene giver myrekryb!

Det er nemt at sidde tusinder af mile væk i sit eget lilleputland, Vatikanet, med en Schweizergarde omkring sig, og erklære dit og dat om hjælp til de kristne forfulgte i de muslimske lande, snikkesnak med muslimer og kyssen på koranen…,
mens ikke bare kristenhedens fortalere, præster og missionærer, men også ganske almindelige voksne og børn får halsen skåret over…

Det er ikke længe siden, at jeg på en blog så et billede af to indonesiske skolepiger på en seng. Hovederne lå ved siden af dem.

maj 30, 2007

Diskrimineringsloven tjente de tykt på!

Nogle jurastuderende af fremmed herkomst har udnyttet Sveriges dårlige lovgivning om diskriminering og svenskernes utrolige godtroenhed og tåbelige, ofte grundløse medfølelse til at skaffe sig enorme indtægter. Primus motor var to jurastuderende Homan Hamzeh och David Dalmus.
På baggrund af loven om diskriminering begyndte de for tre år siden at arrangere en række hændelser, som de kunne anmelde som diskriminering: sammen med andre unge mødte de op ved forskellige værtshuse, hvor de blev nægtet adgang på grund af opførsel, klædedragt (?), etnisk udseende eller lignende.
De anmeldte derpå ”sagen” til Diskrimineringsombudsmanden eller anlagde selv sagen for retten. Den svenske presse, som desværre har alt for mange ukritiske journalister, stillede sig næsten altid på anmeldernes side og gav dem ”kælenavnet ”juridikstudenterne”
Med lovens formulering ville værtshusene have svært ved at bevise deres uskyld. ”Juridikstudenterne” sørgede for opbakning i massemedierne gennem en hjemmeside ”Krogkoll.se” (”tjek på værtshuse”), der fortalte om deres kamp mod diskriminering af indvandrere. I indvandrerbladet ”Gringo” fremstilledes Hamzeh som superhelt, mens han i ”Veckans Affærer” nævntes som en af Sveriges fem modigeste personer. Nogle af værtshusene søgte forlig, og ”juridikstudenterne” var ikke sene til at kræve en usædvanlig høj skadeserstatning. Dette gav penge på lommen, som indtil nu er løbet op til 100.000 skattefrie kr., men da de har 13 værtshuse på krogen, har de udsigt til at inkassere helt op til 1 million, hvis sagerne stadig går glat igennem, og de godtroende domstole stadig nægter at tro på og få undersøgt, om værtshusenes mistanke om organiseret økonomisk kriminalitet skulle kunne være begrundet.

Nu har hjemmesiden REALTID.se kikket nærmere på hele forløbet og de nævner flere uhyrligheder. Homan Hamzeh fik som færdig uddannet jurist ansættelse i - Regeringskancelliet! Dalmus studerer i Lund.
De to jurastudenter begyndte forfølgelserne af værtshusene gennem Diskriminaringsombudsmanden (DO), som åbenbart ikke granskede sagerne nøjere, men optrådte som studenternes forlængede arm. Det havde den fordel, at DO betalte retssagerne - d.v.s. i virkeligheden var det jo skatteborgerne der betalte!
Da de to studenter siden syntes, at DO var for langsom, begyndte de selv at føre deres retssager.

Normalt skal en person, som kræver skadeserstatning kunne bevise, at han er blevet krænket eller lignende.
Dette er dog ikke tilfældet i diskrimineringsloven, eftersom sagsøgeren har en lettere bevisførelse. Personen behøver kun at kunne påvise omstændigheder, som giver anledning til at antage, at der er sket en diskriminering.
I de dømte værtshuses tilfælde var de tvungne til at bevise, at der ikke havde været nogen diskriminnering. Det havde de ikke held med, mente domstolene.

Kilde: Realtid.se 29.5.07

maj 29, 2007

Sexdyrkelse

Jeg har stor forståelse for, at ting kan gå galt i naturen og derfor også for medfødt homosexualitet, men absolut ikke for sexliderlighed. Med hvilken ret bebrejder eller håner TV-journalister folk, at de er ”homofober” og ikke er tolerante, når de ikke bryder sig om at se på nøgne mænd, der tager sig i skridtet og vrider sig for at give tilskuerene sexuel stimulans? Det er lige hæsligt at se på, om det er heterosexuel eller homosexuel opførsel. Hvor går grænsen for tolerance i dag, hvor moral og omgangsformer er blevet nedbrudt uden at hverken kirke eller politikere har protesteret - tvært imod.
De som klandrer Vestens demoraliserede levevis har ret. Der er mangel på moral i bredeste betydning fra almindelig hensyntagen i dagligdagen og ansvar til sex. Eftersom al anstændighed er ved at forsvinde, kan man ligeså godt tillade os alle at løbe rundt nøgne? Man må vel vise tolerance? En velpasset nøgen krop er jo smuk. Og hvis de smukke må vise sig, så må de stakler, som ikke er smukke, vel også? Ellers er det diskrimination. Hvorfor må mænd ikke tisse på gaden? Det er jo naturligt. Med ligestillingen må kvinder vel også! Og hvorfor ikke fortsætte med andre naturlige foreteelser? Hvorfor kan samlejet ikke være offentligt?

Grænseløs tolerance!

I 2001 ville Moskva ikke høre tale om homosexuelles parade i byen, men nu er myndighederne åbenbart blevet presset til at acceptere Vestens sexgalskab. Ifølge TV blev mange russere så vrede over denne sexuelle gadeforestilling, at de gik over til håndgribeligheder.
Mon ikke de homosexuelle ved deres opførsel selv er skyld i angrebene?

Bandlyst

Artikel 9 i Den Europæiske Menneskeretskonvention siger:”Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.
Stk. 2. Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. "

Den af Allah givne sharialov, som straffer utroskab med stening og frafald fra islam med at få halsen skåret over, er dermed bandlyst.

I øvrigt har ingen KRAV på at få bygninger stillet til rådighed som kirker, moskeer, templer og synagoger. Man kan udmærket være kristen, muslim, buddhist eller jøde etc. uden bygning, bedetæppe, rosenkrans etc. overhovedet. Og man kan dyrke og udøve sin tro i den største af alle hellige sale, som langt overgår det vi mennesker kan præstere at bygge, - kort og godt ude i naturen.

maj 28, 2007

Det nedskudte fly

I 1952 blev et svensk fly skudt ned af Sovjet over Østersøen. Den svenske regering vidste givetvis hvorfor, men først nu kommer der lidt mere detaljeret forklaring til almenheden. Sovjet (med Baltikum) og Sverige spionerede meget på hinanden, og det svenske DC 3-fly havde tophemmeligt amerikansk radarudstyr, som dengang var unikt i Europa. Samarbejdet mellem Sverige og USA på dette felt var opbygget af Stig Wennerstrøm.

Straks efter nedskydningen foregik der en voldsom intensiv aktivitet fra sovjetisk side på haveristedet. Et svensk fly, som var sendt ud for at lokalisere stedet, blev også skudt ned af Sovjet, men reddede sig mirakuløst. Svenskerne gav nu op og indstillede eftersøgningen.
Men nu halvtreds år senere har de bjerget vraget. Halvdelen af den 8 mand store besætning var der rester af i vraget, men hvor var resten? Havde de fire andre kunnet nå at springe ud i forsøg på at redde sig? Hvad skete der dem? En beskadiget redningsbåd blev bjerget to dage efter ulykken.
Druknede de 4 eller blev de samlet op fra sovjetisk side og hvad så?

Spørgsmålet er ubesvaret.

Stig Wennerstrøm blev siden afsløret som spion for Sovjet. Ifølge afhøringerne havde han fortalt Sovjet om det amerikanske radarudstyr i det svenske fly. Men meddelte han også noget om selve flyvningerne?

Kilde: Världen i dag 28.5.07

Vigtig meddelelse om HOT AIR

Da man stadig löber på folk, der ingenting ved om islam, så har jeg tilladt mig at göre opmärksom på en ny blog, som skal råde bod på dette og som jeg så omtalt i dag på blogbot.politik. Jeg har tyvstjålet den derfra, da sagen er vigtig:


Zonka På Dansk
Zonka’s Danske Talerør

28. May, 2007 - 01:23:43 by Zonka
Hot Air introducerer: Koran Blogging…
Video og Nyhedsbloggen Hot Air har i samarbejde med Robert Spencer fra Jihad Watch startet en ny feature: »Blogging the Qur’an«.
Som det skrives i Introduktions meddelelsen (min (=Zonkas) oversættelse):
Startende søndag d. 27 maj, vil Hot Air bringe en ny serie som vi håber vil afføde diskussion og blive en resource for alle som ønsker at vide mere om Koranen og dens rolle i den islamiske verden, i al-Qaeda og andre terroristgruppers ideologi samt dens rolle i en milliard muslimers liv verden over. Robert Spencer fra Jihad Watch vil blogge Koranen medens han læser gennem den, og bringe Hadiths og Islamiske skikke og traditioner ind i diskussionen. Introduktions afsnittet vil komme her [på Hot Air – red.] kl. 09:00 [Amerikansk tid – red] og Robert vil deltage i læsernes spørgsmål og svar i kommentaterne.
Blogging the Qur’an tager sin inspiration fra Slate’s Blogging the Bible projekt, men »Blogging the Qur’an« vil være meget anderledes ihvertfald i et aspekt. I »Blogging the Bible«, blogger David Plotz om Bibelen som om han læser den for første gang. Robert Spencer på den anden side, læste Koranen for første gang i 1981 og har studeret den og de islamiske traditioner og skikke, der informerer Koranstuderende lige siden.
Vi håber på en grundig og gennemgribende diskussion af Koranen, ikke håndplukkede eksempler, men læst, blogget og diskuterer fra start til slut, da denne bog er blevet en yderst vigtig bog i vor tid.
Link til del 1 af: Blogging the Qur’an
Jeg håber at mange vil deltage i denne gennemgang af Koranen, og lære noget mere om hvad det er som Islam står for og hvad det er der motiverer muslimer til at handle som de gør. Ved at kigge Koranen og dens lære igennem, vil vi ikke blot lære mere om Islam, men forhåbentlig også mere om hvad vi selv står for og hvilke værdier og traditioner som vi ønsker vores samfund skal bygge på. Som altid Uvidenhed gør blind – men viden og kendskab gør stærk.

maj 27, 2007

Polyandri

Unge radikale og unge venstre er så sexforvirrede, at de tror, at polygamiens elskerinde-forhold eller (til ex. i u-lande) slaveagtige forhold er lykken.
Må jeg i øvrigt bede om ligestiling! Skal der være polygami for mænd, så skal kvinderne også have mulighed for polyandri. Jeg kan godt bruge en ”butler” til at tage sig af husholdningen, en havemand til haven, en vinduspudser og en chauffør!

Kan man stole på folk, der dyrker løgnen?

Hvordan kan sportsentusiaterne være så himlens overraskende over Bjarne Riis? Fra det øjeblik, penge blev målet for sportspræstationer, vandt doping almen udbredelse blandt sportsfolk.

Og hvordan kan man i øvrigt stole på folk, der har løjet i årevis for at beholde en gul trøje, der ligger i en papkasse i garagen?
Man kan heller ikke stole på muhammedanere, da de jo ifølge deres religion har lov til - og måske ligefrem bør - lyve over for ikke-muslimer for at tjene deres gud, Allah.

maj 26, 2007

Hollandsk "ligestilling" er skævindstilling
Bloggen Veritas Universalis fortæller, at ”ligestillingskommissionen” i Holland har besluttet, at muslimer ikke behøver at give hånd til kristne. Hvad er nu det for noget snak? Er ikke alle frit stillede, om de vil give hånd, eller ej og til hvem? Fordi islams diktatorisk religion indgyder sine medlemmer tvangstanker, behøver Hollands myndigheder da ikke at ”beslutte” noget som helst og slet ikke et apartheidsystem, som direkte er i modstrid med den pågældende myndigheds opgave - nemlig at give ligestilling.

Den såkaldte ”ligestillingskommission” mener, at man må ”finde en anden respektfuld måde at hilse på”. Jamen, så har de jo slet ikke forstået problemet!!!

Om kommissionen så påtvang befolkningen en ny måde at hilse på, f.eks. i stil med buddhister, så ville den ikke blive ens for kristne og for muhammedanere: grunden til, at muhammedanerne ikke vil give hånd til en kristen, er, at de ønsker tydligt at vise deres dybe foragt for kristne og om muligt at ydmyge dem ved ikke at hilse.

De føler sig selv som overmennesker, som herrefolk! Også i dette ligner de Hitlertidens nazister. Der er dog den fundamentale forskel på de islamiske landes befolkninger og befolkningen i "das dritte Reich, at sidstnævnte havde langt bedre uddannelse og arbejdsformåen.

holland-muslimer-kan-ikke-pal%c3%a6gges-at-give-
hand-til-urene-mennesker/

maj 25, 2007

Pointen! Brev fra tidl. Christianit.

- jeg var blandt de første der flyttede ind på Christiania. Jeg var vel 18 eller 19. Det var snevejr og var ved at blive rigtigt vinter.
Og dermed kommer pointen: I det år jeg boede der var der altid strøm og vand. Strøm til varme og alle vores elektriske apparater inc. stereo. Varmen var systemet ikke beregnet til, så husets store sikring gik tit. Så kom nogle elektrikere og skiftede og så gik det lidt igen.

Og pointen er mere nøjagtigt, at hvis der ikke havde været strøm og vand i rigelige mængder hele tiden, SÅ HAVDE DER ALDRIG VÆRET ET CHRISTIANIA hverken dengang eller nu. Man kunne have lukket for strøm og vand. Det sker jo andre steder, når man ikke betaler.
Jo mere jeg tænker over det, er dette nok den allermest centrale oplysning om Christiania overhovedet.

"Prata om alkohol"

Mange danskere synes, at svenskere har et anstrengt forhold til spiritus. Umådeholdent drikkeri har altid været et stort problem i Sverige, som man har forsøgt at løse uden større held. Har danskerne egentlig noget at lade svenskerne høre? Ungdomsdrikkeriet i Danmark er ikke for kønt.

Nu viser det sig, at alkoholbranchen i Sverige har lavet undervisningsmateriale til de højere skoleklasser og gymnasiet. ”Prata om alkohol” hedder det, og det har sandelig fået politikerne til at ”prata”. Jeg har ikke set materialet, men er skeptisk til, hvordan alkoholproducenter vil redegøre for de problemer, der kan opstå.

Jeg husker jo hvordan det danske undervisningsministeriums konsulent i Alkohol og Narkotikaspørgsmål, Peter Schiøler, lavede en kampagne for de unge, der skulle ”lære at benytte alkohol” (sic!). Han lod fremstille samlemærker med regler for at omgås alkohol. ”De udsendte mærkater afspejler åbenbart det høje kulturnivau i undervsiningsministeriet. Denne druk-kunst må vist kunne få kulturministeriets kulturpris.” skrev tidsskriftet AKTION ironisk. To tilplørede unge i en dobbeltseng får rådet: ”Drik dig aldrig mod til. Det er sjovere uden”. En plørefuld pige hænger på en WC-stol med en øl i hånden, og teksten siger: ”Drik aldrig alene, lokumsdranker”.

Peter Schiøler var en skandale. Han havde nært samarbejde med Landsfore ningen for Mentalhygiejne”s samfundsnedbrydende kræfter. Mentalhygiejnikerne havde indtægter af samfundets sociale tabere. De levede på dem ligesom parasitter på de ofre, der måtte lægge ryg til.

Peter Schiøler blev hårdt angrebet fra mange forskellige sider for manglende kvalifikationer, uvidenskabelighed, dårligt arbejde og uheldige kraktéregenskaber (bl.a. manglende sanddruhed) Ved forspørgsel desangående i folketinget i 1971 ved MF Kai Moltke svarede undervsiningsminister Helge Larsen så undvigende, at det blev anset for en devaluering af Peter Schiøler.

Det forhindrede ikke, at Peter Schiøler året efter udnævnte Tine Bryld som sin ”håndplukkede” medarbejder som narkokonsulent under undervisningsministeriet. Schiøler pådrog sig et tungt ansvar for ungdommens selvødelæggelse med narkotika og tiltagende ungdomsdrikkeri.

Kilde: tidsskriftet AKTION nr. 4, 1977 og Världen i dag 25.5.07

For meget og for lidt er Fandens mål

Det er ikke første gang, at svenske myndigheder snyder med oplysninger i statistik.
Gør man også det i Danmark?
Det svenske Kriminalpræventive Råd ændrede således på statistik over voldtægter. Der var reelt en stigning på 44 % fra 2004 til 2005, men i pressemeddelelsen havde man fundet det klogest at nedtone procenten til 33 %.

Nu er den gal igen. I den årlige opgørelse over aborter fra Socialstyrelsen, har man i år udeladt oplysning om aborter foretaget af piger under 15 år.
Nogle få tilfælde i den gruppe ville nemlig give store procentuelle udslag i statistikken, forklarer Socialstyrelsens statistikchef. Han forsvarede det i øvrigt med, at de unge piger måske kunne blive identificerede. Det var ikke for at fortie noget.
Mens aborter for piger mellem 15 og 20 år i 2006 var flere end nogensinde, så var aborterne for piger under 15 gået ned fra 255 i 2005 til 236 i 2006.


Apropos aborter.
Mens vi i Europa kaster et stort antal fostre i skarnbøtten, så forlyder det fra Kina, at befolkningerne flere steder inden for de sidste år har gjort oprør mod landets etbarnspolitik. Her sidst gik det voldsomt til et sted i i Sydvestkina, hvor folk var så rasende, at de væltede biler, rev murer ned omkring den lokale myndighed og tændte ild på hovedbygningen.

Samtidigt avler man i Afrika og de arabiske lande langt flere børn end man kan brødføde.
Muhammedanerne erklærer åbent, at de skal lægge verdens lande under sig med deres koners tykke maver.
I Europa vender vi det døve øre til.

Kilde: Världen i dag 23.5.07

maj 24, 2007

Mand, kone, 3 elskerinder - hvormange børnepenge?

En muslimsk mand kan have op til 4 koner. Det koster penge, så den luxus var hovedsagelig forbeholdt de rige, men Danmark er jo sådan et rart land, hvor man gerne hjælper sine medmennesker…
Polygami godkendes naturligvis ikke af den danske stat, så konerne nr. 2, 3 og 4 må vel betegnes som elskerinder uden juridiske krav over for ægtemanden.
2., 3. og 4. elskerinde kan vel heller ikke have krav på indrejse i landet, eller?
Eller kan hver muslimsk mand importere een hustru og tre elskerinder med hver sin børneflok?
Så kan man hurtigt få udskiftet Danmarks oprindelige befolkning ud med Allahs avl.
Og hvad med børneflokkene? De skal vel have børnebidrag, så forældrene har noget at leve af.

Eftersom der ikke skal mere til en muslimsk skilsmisse end mandens erklæring om, at ægteskabet er slut, så melder der sig andre spørgsmål. Hvad med de fraskilte koner uden egen forsørgelse?

Hvad er det for en redelighed, vore politikere har rodet os ind i!

I Sverige har socialdemokratiets ungdom tidligere udtalt deres positive holdning til polygami.

Fra uhørt uhumsk svineri til miljøpræmiering?

Fristaden Christiania er en af kandidaterne til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris på 350 000 danske kroner. I begrundelserne for kandidaturet betones det, at miljøhensyn var i fokus allerede da fristaden blev etableret i 1971. Fristaden er bilfri, og opfindelsen af Christianiacyklen har bidraget yderligere til at fremme bilfriheden i hele København.

Du gode!
Det er en hån mod alle de mennesker, som er kommet i ulykke gennem fristadens narkomiljø.
Det ignorerer man og klynger sig til det eneste positive, man kan nævne: Christianiacyklen. Ja, det var en god idé af cykelfabrikanten at udnytte de gratis faciliteter, som forsvarsministeriet så rundhåndet overlod til kaserne-BZ´erne, og begynde en fremstilling af denne engelske cykelmodel.

Men hvad med de fredede, nu ødelagte bygninger fra 1600-tallet? Og andre mishandlede huse? Hvad med de uhyggelige (nu tilmurede) narkohuler inde i volden, hvor alkohol- og narkovrag forsumpede i utroligt stinkende uhumskhed? Eva Gredals såkaldte ”sociale experiment”!!! Hvad med svenskeres og nordmænds narkoindkøb og fristadens stort anlagte indsats for ”Fri Hash”? Hvad med de mindreårige børn, der på BRIS´s eller Børnemagts opfordring løb hjemmefra, lokket af pubertetens drømme om frihed og hashens tågede fatamorganaer? Har man sat sig ind i, hvad man bød Københavns børneværnsbørn i Multimediahusets svineri hos en tidligere straffet narkohandler? Børnene og de unge, blev udnyttede. Psykologer, psykiatere og socialrådgivere fik extra arbejde og indtægt. Den gale præst fra den ”kosmiske” kirke brød med Christianias Børnemagt ind i en skole på Nørrebro, men blev slået på flugt af skolens elever og måtte flygte ind i folkets hus i Stengade… Præsten ville i byrådet på en ”Børnemagtsliste”! Narkomaner, børn og unge blev brugt i 68´ernes kamp for at ændre samfundet. Man kan ikke lave revolution med tilfredse mennesker. De skal gøres utilfredse. De politisk-korrekte politikere og ansvarlige embedsmænd dækkede over forholdene med løgn. De borgerlige snorksov og var ikke til at råbe op.

Alle retsinstanser fra byret til højesteret dømte fristaden ulovlig. Da domstolene havde slået fast, at den ulovlige besættelse skulle ophøre, greb folketinget - imod alle grundlovsregler - ind og erklærede, at - jovist, Bådsmandsstrædes kaserne skulle rømmes, men højesteret havde ikke sagt HVORNÅR, så indtil videre kunne de blive…..

Christiania har det som den danske jernbanedrift: det politikerne har forsømt tidligere, vender tilbage med mangefold flere problemer.

maj 23, 2007

"Vi kapitulerer. Vi kapitulerer..."

Man har længe forstået, at det stod ilde til med Sveriges militære forsvar. Der er ingen penge. Aviser i Finland har tidligere (under den forrige, socialistiske regering) kommenteret situationen. Således skrev en Åbo-avis, at når Sverige ikke længere kunne forsvare sit territorium, måtte de åbenbart regne med, at Finland og de baltiske stater ville træde til.
Eller ville Sverige ty til Glistrups idé med båndspilleren ”Vi kapitulerer. Vi kapitulerer...?”

Nu har den svenske overbefaling indleveret en såkaldt perspektivplan til Forsvarsministeriet. Man ønsker hjælp fra Norge og Finland, hvis det skulle blive nødvendigt.

Nogle svenske politikere i Riksdagen synes rystede, men hvordan kan de tro, at man kan øse penge ud til en enorm indvandring og stadig have penge til rådighed til landets sikkerhed?

Og hvordan kan man ”regne med”, at nabolandene vil ofre soldaterliv og penge på en ansvarsløs stat, der har sløset pengene væk?

maj 22, 2007

Dyrene har ingen sjæl - har Mammon


Den 23. maj er det 200 år siden, at ”blomsterkongen” Carl Linné kom til verden i Småland. Så berømt en videnskabsmand fejres naturligvis hele året. Universitetet i Uppsala har lagt fyldig information om Linné ud på internettet og derved kommer man også ind på 1700-tallets syn på vore medskabninger, dyrene. Køerne på Linnés landejendom hed Lilja, Sommarros, Fagerkinna, Stjärnros och Blomstra, sådan som det var skik og brug, indtil der efter krigen blev vendt op og ned på alting - i landbruget som andre steder, og de blev numre med gule mærker i ørene.


Det glædede mig, at Uppsalas internetinformation om Linné også mindedes den danske præst Laurids Smith (1754-94).

Kender I ham ikke? Og så har han endda et mindesmærke på åben gade i København! Nøjere sagt på hjørnet af Farimagsgade og Dag Hammarskjølds Allé, altså to skridt fra indgangen til Holmens Kirkegård. Det er let at kende, for nederst på mindesmærket er der en hund.


Laurids Smith var en ivrig polemiker, som gerne opponerede ved doktordisputatser.


1789-91 udgav han bogen ”Om Dyrenes Natur og Bestemmelse og Menneskets Pligter imod Dyrene” (oversat til svensk 1799).
”At elske sin næste, som sig selv” omfatter også dyrene, mente han. Mennesket har et særlig ansvar. Man skal gøre ret mod dyrene, ligesom mod sine medmennesker. Han skriver bl.a.: ”- enhver, der bevidst uden nødvendighed og højere formål afbryder, ødelægger og tilintetgør menneskets og dyrenes lykke, krænker retten til at nyde den glæde som Gud har givet hver levende skabning. (NB løst oversat fra den svenske tekst).


Nordboerne har haft ry for dyrevelfærd, men siden vi kom i EU er det gået stærkt ned ad bakke. EU´s regler om dyretransport handler først og sidst om muligheden for at tjene penge ved at drive handel med levende dyr over grænserne.
I Central- og Sydeuropa har man altid haft et helt andet syn på dyr end i Nordeuropa, eftersom man ofte lærte at dyr ikke har nogen sjæl, hvilket kan føres tilbage til den franske filosof René Descartes (1596-1650). Desværre har de nordiske lande ikke kunnet formå EU til at tage hensyn til dyrene og forbyde de brutale pinefulde lange transporter.

Og vore egne myndigheder har vist sig alt for lemfældige og ser åbenbart igennem fingre med dyremishandling både ved dyretransporter og ved halalslagtning.

De må ikke tage hensyn til eget land

TV-nyhederne søndag aften (20.5.07) havde vældigt travlt med, hvor meget eller lidt, Anders Samuelsen fra Ny Alliance havde passet sit arbejde i EU-parlamentet.
Det gav indtryk af, at parlamentet er noget vigtigt for Danmark. Det er det måske, men nok ikke på den måde som den brede befolkning bilder sig ind. De tror givetvis, at de danske politikere, der er valgt ind i EU-parlamentet taler Danmarks sag nede i Bryssel.

Men det kan de ikke! Det må de ikke! Deres folkelige tilknytning til Danmark ophører den dag, de vælges, for ifølge EU-reglerne er det politikerne forbudt at tage noget som helst hensyn til eget land.
EU er en mastodont, som arbejder for øget magt til feudalstaten EU. EU-bestemmelserne står over vasalstaternes egne love. I virkeligheden er medlemslandenes stats-/regeringschefer, som udgør EU-kommissionen, de eneste, som har nogen form for demokratisk legitimitet bag sig.
EU-Parlamentet er en af verdens mest magtfulde arbejdspladser. De 785 parlamentarikere afgiver stemme om lovforslag om store dele af hverdagen for 490 millioner borgere og verdens største erhvervsliv. Men magten strækker sig langt videre end de formelle beføjelser. Parlamentarikerne blander sig i alt fra udenrigspolitik og menneskerettigheder til uddannelse, kultur og ligestilling.

maj 21, 2007

Den evindelige eftergivenhed

Schweizerne bryder sig ikke om de mange minareter, der skyder op som svampe i fugtig jord. Men landets præsident, Micheline Calmy-Rey, mener noget andet og ønsker ikke noget forbud mod minareter:

”Sådan et initiativ sætter både landets interesser og schweizernes sikkerhed på spil”, siger hun.
Hun er en 68´er fra Genéve og socialist.

Kristen abort

I november krævede det svenske ”Riksförbundet för sexuell upplysning” (RFSU) - med opbakning fra venstrefløjen - , at regeringen skulle komme med et lovforslag, som gav udenlandske kvinder mulighed for at få fri abort i Sverige mod egen betaling. Dette havde allerede været på tale i den socialistiske regering, som gik af i september. Den nye socialminister, Göran Hägglund, leder af partiet Kristdemokraterna, så bort fra sit partiprogram og lovede trods megen modstand at gå videre med projektet, idet han påberåbte sig, at det var EU´s politik at have åbne grænser for ”service”. Sverige har Europas frieste abortlovgivning med abort op til 18. uge og abort for udenlandske kvinder vil muligvis give store indtægter til Sverige. Men de kvinder, der har det mest behov, nemlig de fattige kvinder i U-landene vil ikke have ringeste muligheder for selv at betale! Kvinder i mange overbefolkene U-lande, f.eks. de islamiske har end ikke ret til at afslå samleje med deres mænd; det kan medføre alvorlig straf, jf. koranens ord.

Polen følte, at nabolandet Sverige blandede sig i dets interne anliggender, eftersom Polen er et katolsk land, som er imod abort, og der har været store demonstrationer i Polen mod Sveriges abortpolitik.

Dagen før årsmødet i RFSU kom så lovforslaget nu om den såkaldte ”abortturisme”, og kristdemokraten Göran Hägglund fik ros af sexforeningen. Det får han næppe af vælgerne.

maj 20, 2007

Noget om den fri presse i Sverige

Journalist Kurt Lundgren (KL), Øland, overværede en byretssag imod en mand, som brutalt havde myrdet en 65-årig kvinde i Oxhagen ved Kalmar. Han kvalte hende delvis med en pude og tilføjede hende derpå 21 knivhug. Sønnen fandt sin mor nøgen og oversmurt med blod. Da forbryderen ifølge retpsykiatrisk undersøgelse ikke var syg, dømtes han til 10 års fængsel, men - ikke til udvisning.

Sagen har været omtalt i Ölandsbladet, Kalmar Läns Tidning, Östran og Barometern.

En tid efter Byretssagen fik KL en opringning på sin mobiltelefon fra en eller to personer, som tydeligt nok på en eller anden måde havde tilknytning til den anklagede. De talte med stærk accent og var meget truende.
Selvom KL ikke tog sig af truslerne og afviste politiets tilbud om alarmnummer, anmeldte han samtalen til politiet af hensyn til trykke- og ytringsfriheden.
Omtalen af sagen på KL´s egen blog http://kurtlundgren.webblogg.se/ vakte massemediernes opmærksomhed - men…!

En journalist ringede til KL. Han ville citere fra hans blog. Men han ville dog ikke nævne, at morderen var fra Algeriet.
KL: Men hvis morderen havde været fra Hörby, så havde I skrevet Hörbymorderen? Stemmer det?
- Ja.
KL: Men ikke fra Algeriet?
- Næææ, det skriver vi ikke. For læserne forstår trods alt, at det er en udlænding.

Han fortsatte: - Men dér hvor du siger, at truslen fremførtes med accent, tager vi bort ordene ”med accent”.
KL: Hvorfor det?
- Jo, det gør vi.
KL: Men hvorfor. Den som ringede til mig talte med accent. Hvorfor kan I ikke skrive det? Hvorfor er din avis bange for sandheden? Forklaringen til denne historie, ligger i de ord, du vil tage bort.
- Insisterer du på, at der skal stå accent?
KL: Ja. Det kan du fandeme tro, ellers må I slet ikke citere.
- Suk. Nå, men så må vi vel gøre det.

maj 19, 2007

Hvordan kan de? (Ikke for sarte sjæle)


Interviewer: Skærer du hænder af, eller beskæftiger du dig kun med halshugninger?

Abdallah Al-Bishi: Ja, ja. Jeg straffer tyve ved at skære deres hænder af, ligesom jeg også af og til skærer den anden hånd eller et ben eller begge ben af, - sådan som det er foreskrevet i koranen.

Interviewer: Når du skærer lemmer af, foregår det så efter bedøvelse af den dømte, eller bliver det gjort uden bedøvelse som ved halshugning?


Abdallah Al-Bishi: Når jeg skærer den ene eller begge hænder af – eller et ben, så sker det kun med lokalbedøvelse.

Interviewer: Men den som skal halshugges, får ikke nogen form for bedøvelse, vel?

Abdallah Al-Bishi: Nej, han bliver overhovedet ikke bedøvet.


Sådan fortsætter interviewet, som om det var en tømrer, der blev udspurgt om sit håndværk.Læs videre her: http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD137406

Det er godt at blive klog af.

Det drejer sig om et håndværk, som måske om få år bliver en af ungdomsuddannelserne i Danmark!


Kilde: Harry Vinter 4.12.06

maj 18, 2007

Mere EU-fup og fiduser

EU, som har narret Europas befolkninger fra første færd, fortsætter deres Eurabia-projekt.
Som det efterhånden turde være almen bekendt - trods massemedierne fortielser - dækker dette projekt fra 1995 sig under benævnelserne ”Barcelonaprocessen” og ”Anna Lindh-Fonden” og omfatter - udover Mellemøstens arabiske lande - alle Nordafrikas stater langs Middelhavet ud til Atlanten.

De europeiske skatteborgere har allerede længe måttet betale til disse islamiske områder. Og der har allerede långe været afsluttet traktater, som lover befolkninger i Nordafrika de samme vidtfavnende rettigheder i EU som Mellemøstens oljelande tiltvang sig i 1978.

Skal man tro nyhedsbrevet EUobserver.com har EU´s justitskommissær Franco Frattani i onsdags 16/5 fremført en plan for indrejse af arbejdere ”med specielle kvalifikationer” fra Afrika.
Forslaget ventes at vinde gehør, idet man påberåber sig, at man samtidigt effektivt skal forhindre den enorme illegale indvandring til Europa via de Sydeuropæiske middelhavslande, frem for alt via Spanien med dets Kanariske Øer og dets små territoriale enklaver ved Nordafrikas kyst.
Man vifter EU-tilhængerne under næsen med den duftende lokkemad, at disse arbejdere skal rejse hjem igen, når de har udført det arbejde, Europa har brug for! Og desuden skal EU tage alvorligt fat på den illegale indvandring, som man NB aldrig før har taget sig effektivt af, trods givne løfter i Schengen-aftalen, og som EU-borgerne var naive nok til at stole på! Den illegale invasion beregnes allerede i dag at omfatte 5-7 millioner personer med ingen eller yderst ringe skolelærdom.

Hvad nyt er der i Frattanis forslag? Ha, ha, ha. Hvad indebærer det? Og hvem tror på det? Vi kender jo nu rævestregerne bedre end nogensinde. Arbejdet vil ikke være tidsbestemt eller det vil på papiret strække sig over nogle år. På disse år er de pågældende arbejderes familier vokset fast (f.eks. gennem børnenes skolegang) og de vil være berettigede til at blive for altid med nøjagtig samme sociale rettigheder m.m. som alle andre Europæere, eftersom dette allerede står sort på hvidt i aftalte traktater!

Hvem er arbejderne ”med specielle kvalifikationer”. Vil de skaffe sig falske examensbeviser og o.l.? Ligesom det hedder sig om de veluddannede læger, arkitekter, ingeniører og andre genier, som desværre må nøjes med at køre taxi?
Og hvis de virkelig har en højere uddannelse, så vil det ikke være korrekt opførsel, at EU ripper de afrikanske lande for deres elite. Eliten bør jo tvært imod hjælpe med at opbygge og udvikle deres egne lande, så deres egne landsmænd kan få det bedre!

Kilde: den norske Human Rights Service (HRS) 16.5.07
http://www.rights.no/

maj 16, 2007

Minareternes Schweiz ?

Minareter er blevet et stridsspørgsmål i Schweiz. De findes allerede i Zürich og Genève. Men flere byggerier er blevet lagt på is efter folkelige protester. Nu kræver parlamentsmedlemmer i landets største parti, die Schweizerische Volkspartei, en navneunderskriftindsamling om folkeafstemning om et eventuelt forbud mod minareter. Grundloven giver myndighederne mulighed for at gribe ind for at bevare fredelig sameksistens mellem forskellige religiøse grupper. De nødvendige 100.000 navne skal være indsamlet inden november 2008.

Et forbud mod minareter skulle medvirke til at hindre ”forsøg fra islamistiske grupper på at indføre et juridisk system i Schweiz, baseret på sharia”.
SVP-parlamentariskeren Ulrich Schlüer mener, at de ”islamistiske og imperialistiske minareter” skaber problemer i samfundet. De har ingenting med religionen at gøre. De nævnes ikke i koranen eller i andre vigtige islamiske skrifter. De symboliserer bare en plads, hvor islamisk lov er vedtaget.
Han betoner, at det ikke er et angreb på landets omkring 300.000 muslimer, men de må respektere vore love, der gælder for alle, der vil leve her.

Partiet har ikke taget stilling til sagen endnu, men det forventes gjort den 30. juni. En af partiets ministre, forsvarsminister Samuel Schmid har dog kritiseret opråbet. Det løser ingen problemer, siger han.

(Forsvarsministeren ønsker æbenbart ikke at forsvare Schweiz´s love, kristne religioner, kultur og traditioner. Løser islamiske dialoger, islamisering og dhimmeficering nogle problemer???)

Muslimerne i Schweiz er naturligvis ”bestyrtede” og rejser anklager om ”islamofobi”, og landets muslimske forening, som hjælper med integration, er naturligvis ”chockeret”!

Både katolske og protestantinske kirker støtter lige så naturligvis muslimerne og maner til ”dialog” og ”forståelse”. Selvom der er religionsfrihed, tror jeg ikke, at man pludselig skal opføre en snes minareter, siger talsmanden for de protestantiske kirker, Simon Weber.

Fornylig afsløredes det, at man havde planer om at bygge et af Europas største muslimske kulturcentre i hovedstaden Bern, på 23.000 kvadratmeter med islamisk museum, moské, firstjernet hotel etc.etc. (de glemte at nævne den altid meget vigtige koranskole), anslået pris ca. 100 millioner dollars.
Enhver Schweizer skal kunne tage sit barn i hånden og vise det islam i det her center, siger en arkitekt fra arkitektfirmaet Bauart.

(Ja, se der slap det ud. Det er børnene, det gælder. De er lette at manipulere. De skal konverteres til islam!).

Kilde: Världen idag 16.5.07

maj 15, 2007

Skal man tilpasse fortidens sagn til nutidens islam?Sardiniens flag kan med sikkerhed føres tilbage til slutningen af 1300-tallet, men er rimeligvis ældre. Det kaldes ”de fire maureres flag” (Bandiera dei Quattro Mori). Det er hvidt med et rødt Skt. Georgskors, som deler det i 4 felter. I hver af disse er der et maurerhoved med et hvidt pandebånd, bundet i nakken.

Maurere var oprindelig romernes navn på folkene i Marokko (Mauretanien), siden blev det en betegnelsen for det blandingsfolk, der opstod ved arabernes erobringsttog gennem Nordafrika på 600-tallet og tvangsislamiseringen af de dér boende folkeslag og endnu senere blev ordet specielt brugt om folk af arabisk afstamning i Spanien.
Under den enorme folkevandring i Europa havde Vandalerne sat sig fast på den iberiske halvø, men blev fordrevet af Vestgotere, som anbragte sig som en herskerklasse over den iberiske og italiske urbefolkning.

Da araberne i 711 på Vestgoternes opfordring satte over Gibraltar for at undsætte dem i bekæmpningen af urbefolkningen, endte det med arabernes og maurernes totale overtagelse af den iberiske halvø. I 700 år var Spanien under arabisk overherredømme ikke uden evindelige konflikter og oprør, selvom man i vore dage med den i Europa pågående islamisering vil bilde os ind, at alt var idyl med en blomstrende arabisk kultur og derfor betegnes som ”guldalder”. Maurernes sidste muhammedanske fyrstendømme eller rettere kalifat i Spanien, Granada, erobreres af den spanske kong Ferdinand 1492.


De fire maureres flag stammer i følge traditionen fra Peter den Første, konge af Aragonien, der ligesom andre kristne fyrster på den iberiske halvø tog kampen op mod de muslimske maurere.


På sletten ved Alcoraz mødtes de to hære 1096. Slaget bølgede frem og tilbage, men pludselig under den værste krigstumult viste Skt. Georg sig til hest med sit store slagsværd højt løftet. Han kom de kristne til hjælp, og de fik nyt mod. Han havde ry som brav soldat og som kristen havde han lidt martyrdøden omkring år 400. De kendte sikkert legenden om, hvordan den tapre Sankt Georg fældede dragen og reddede jomfruen i Libyen fra det fæle dyr. Under korstogene voksede hans ry, og de hjemvendende korstogsfarere har rimeligvis fortalt om ham og styrket hans popularitet, ikke mindst i England. I hvert fald blev han dette lands særlige skytshelgen. Desuden er han nu skytshelgen for soldater og drengespejderne.

Med Skt. Georgs hjælp blev de fire maurerkonger eller emirer besejrede ved Alcoraz og taget til fange. De blev foreviget i våbenskjolde og standarder flere steder i Middelhavsregionen, som før eller senere kom under Aragoniens herredømme. Således også i Corsicas og Sardiniens flag.
I middelalderens heraldik blev maurerhovederne et symbol på det onde.

Den sardiske tradition forbinder imidlertid også maurerbanneret med den standard, som pave Benedikt den Anden i følge legenden gav til indbyggerne i byen Pisa. De hjalp sarderne at bekæmpe de saracenere, som i 1017 trængte ind på øen, altså en rum tid før slaget i Alcoraz

Som segl kendes de fire maurerhoveder og korset fra Peter den Store afAragoniens kongelige kancelli. De fire maurere blev først knyttet til Sardinien i anden halvdel af det 14. århundrede, da kongedømmet Sardinien udgjorde en del af det spanske Aragonien. Emblemet var meget brugt på mønter og på standarderne i det militære korps ”Tercios de Cederna”, der blev oprettet af Don Carlos for at beskytte øen og som bekæmpede tyrkerne i Tunis 1535 og Lepanten 1571.

Udformningen af maurerhovederne var oprindelig ikke fast: snart så de til højre, snart til venstre, snart var de to og to, med krone eller med pandebånd, men fra midten af 1700-tallet kikkede de til venstre og havde bind for øjnene. Anledningen til dette sidste skulle efter sigende være Piemontes regerings mangel på liberalistisk syn på den sardiske befolkning. Emblemet sås på våbenmærket for det piemontesiske dynasti, på officielle dokumenter, på militære flag og på mønter fra den sidste tid, Sardinien existerede som kongerige 1718-1870, d.v.s. inden Italiens samling.
Emblemet blev senere brugt af Sardiniens Sassari-brigade, som kæmpede mod Østrigerne under første verdenskrig.
I mere moderne tid blev emblemet det officielle tegn på øens selvstyre og det gamle maurerflag blev ved lov Sardiniens flag i 1999, idet maurerhovedernes blindebuksbånd nu blev skubbet op i panden.

Men tiderne skifter.
Nu om dage, hvor urimelige klager over krænkelser er blevet hverdagskost, er der kommet en ny tolkning af flaget med de fire maurerhoveder… Man vil åbenbart korrigere tidligere tiders ”fejlagtige” udlægninger af sagn og myter. Det er jo absurd at tro, at maurerhoveder kan betyde noget ondt!


Det forestiller nemlig slet ikke maurere, hedder det nu. Og må ikke forbindes med noget ondt.
Det er den hellige Mauritius!
Hvorfor hans hoved ses 4 gange på flaget får stå hen, og hvad han gjorde i Aragonien hører man intet om. I følge en legende var han ætioper og feltherre og leder af den kristne Thebanske Legion fra det sydlige Ægypten . Han blev af den romerske kejser Maximian sendt imod de kristne i Gallien, men vægrede sig ved at kæmpe mod sine trosfæller, ligesom han heller ikke ville ofre til de romerske guder. Derfor blev han og hele hans legion hugget ned. Det skete efter sagnet i nuværende kanton Wallis omkring år 285, hvor Skt. Maurice blev opkaldt efter ham. De 10.000 ridderes dag var et minde om martyriet.

I Roskilde Domkirkes Hellig Tre Kongers Kapel ses Mauritius afmalet på østvæggen. Han er naturligvis mørk i huden og klædt i panser og plade fra top til tå. Han bærer skjold og lanse, hvorfra der vejer en feltherrestandard.


maj 13, 2007

Svensk demokrati allerede udhulet

Onsdag den 9. maj offentliggjorde Dagens Nyheter en rapport fra ”Demoskop” om svenske skolelevers kundskaber om kommunisme. Den viste sig at være yderst dårlig. Mange tror, at kommunisme er et demokratisk statssystem. De aner ikke, at kommunisme har ødelagt adskillige samfund og har berøvet folk deres menneskerettigheder og frihed. De har ikke hørt om Gulag Øhavet og at næsten 100 millioner mennesker er blevet dræbt under kommunistiske regimer.
Föreningen för Upplysning Om Kommunismen, UOK, er dybt bekymret over afsløringen. ”Uvidenhed er grobund for totalitære bevægelser og gør det let at manipulere folk”, siger en talsmand fra foreningen, Anders Hjemdahl, og fortsætter: ”Vort demokrati er allerede i dag meget udhulet på en farlig måde”. ”En stor del af ansvaret for de manglende kundskaber, ligger på skolen”, siger han.

Her er fakta fra den svenske undersøgelse:
90% kendte ikke til Gulag (Derimod kendte 95 % Auschwitz)

40% mener, at kommunismen har bidraget til øget velstand i verden.

43% tror, at det totale antal dødsofre for kommunisme er en million eller mindre.
18% tror at det er mindre end 10.000 døde.

22% mener, at kommunismen er et demokratisk samfundssystem.

82% tror ikke på, at Hviderusland er et diktatur.

99% kender ikke begrebet kollektiviseringDet var klare ord, og de burde være sagt for længe siden. Men hvorfor står det så slemt til? Hvorfor har skolen ikke taget fat på dette?

Vi kender nok alle svaret: fordi Sverige - ligesom Danmark - er stærkt påvirket af de kommunistiske strømninger og den evindelige propaganda ikke mindst under den kolde krig og gennem skolen. Skoleelever og unge sugede det i sig som modermælk, og politikerne ignorerede det.
Det ville være interessant at kunne sammenligne den svenske rapport med en tilsvarende dansk. Hvis socialforskningsinstituttet kan levere en sådan uden manipulationer?

Kilde: Dagens Nyheter 9/5 via Världen idag 11.5.07

maj 12, 2007

12-årige Mette

Den nedenfor nævnte forskningsrapport om ”Børnefamiliers balance mellem familie- og arbejdsliv” er udført af seniorforsker Mette Deding, Mette Lausten og Angelo Andersen.

Mette Deding? Det navn er jeg stødt på før. Og da var hun kun en skolepige på 12 år.
Det var i 1980, da Daniel Bohr lige var blevet udnævnt til ny teaterchef for Aalborg Teater.
Udnævnelsen faldt ikke i god jord hos byens røde elite. Og der kom et protestlæserbrev i Aalborg Stiftstidende med angreb på valget af teaterchef, underskrevet af ti personer. Det skulle vel give indtryk af en større gruppe, spredt både geografisk og professionelt, men ved nærmere undersøgelse var det ærtehalm: indbyrdes familiemedlemmer, AUC-lærerstab, rektor for Det fri gymnasium, børneteaterarbejdere o.l.

Det fremmelige barn, Mette Deding skrev eget læserbrev imod teaterchef Daniel Bohr i Stiftstidende (den 16. januar 1980).

Kilde: tidsskriftet AKTION nr. 3, 1980.

Hvad er socialforskning?

JyllandsPosten afslørede forleden politisk manipulation med en såkaldt forskningsrapport om ”Børnefamiliers balance mellem familie- og arbejdsliv”, udført af seniorforsker Mette Deding, Mette Lausten og Angelo Andersen.

Afsløringen var næppe den helt store overraskelse. Socialforskning foregår i høj grad gennem spørgeskemaer, og med vel tilrettelagte spørgsmål kan man opnå de svar, man ønsker. Og netop ved socialforskning synes man ofte at have facitlisten fremme ved starten.
Socialdemokraternes chefideolog, psykolog Eggert Petersen, oprettede Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut under Landsforeningen for Mentalhygiejne med sig selv som direktør.

Idéen var at instituttets forskning skulle danne grundlag for forslag til politiske tiltag. Eggert Petersen skrev masser af artikler om sine idéer og forskningens styring. Hans ”Trivselsprogram” udstak reglerne for, hvordan befolkningen skulle leve fra vugge til grav for at trives. Psykologens snak blev for meget for professor, cand.scient. Jørgen Kofoed, som i 1973 skrev en advarsel i BT imod Fupforskning:

”ORAKLER
Hele hans (Eggert Petersens) indstilling til begrebet forskning synes at afspejle en uhyggelig og desværre udbredt vrangforestilling om, hvad forskning er, og hvad forskning kan. Det er efterhånden påtrængende nødvendigt, at nogen tager sig på at fortælle skatteyderne og folketingsmænd, at forskere ikke er en gruppe folk med mystisk adgang til uanede forråd af hemmelig viden, som de kan afsløre, blot man betaler dem for det med rigelige bevillinger.

Hvis visse kredse af dem, der kalder sig forskere, har fået etableret sig en position som mirakelmand eller orakler, så må det være nogen, som ikke er forskere i egentlig forstand, men som blot bruger forskeretiketten til at skaffe sig magt, indflydelse og indtægter.
De forskere, som efter bedste evne bestræber sig på at udvide den menneskelige erkendelse ved at arbejde i den videnskabelige tradition, arbejder helst i det stille og giver ikke flere løfter om resultater af deres forskning end højst nødvendigt. De tager også nødigt til orde om andres forskningsplaner, for man kan jo aldrig være helt sikker på, at der ikke kan komme noget interessant ud af det.

FUPMAGERE
Så rigtigt denne tilbøjelighed til at lade tvivlen komme det ny og ukendte til gode kan være, når der er tale om forskningsprojekter, der er udsprunget af indre trang til ny indsigt og forståelse, lige så farlig bliver den, når der er tale om fupmagere, der er ude på at udnytte den prestige, der endnu står omkring forskerbegrebet, til at manøvrere sig selv og en gruppe ligesindede ind i nogle gode og lette stillinger.

Hvordan skal man da kende forskel på den ægte og den forlorne forsker? Desværre er der intet let svar på det spørgsmål.

En ting, man nok kan gå efter, er, at den, der vover lette og entydige svar på samfundets og menneskers problemer med kontant betaling, han er nok en svindler, hvad enten han så lover at frelse menneskeheden over for en fondsbestyrelse eller over for en befolkningsgruppe, som han besnakker til at rekvirere hans undergørende forskning.

Forskning er ingen åbenbaringsreligion, og den har intet frelsebudskab at tilbyde.”

maj 11, 2007

Kan han købe hele Sverige?

Ved kongebesøget har vi set alverdens fine folk i flotte uniformer og kjoler, grever, baroner, kammerherrer og politikere, men de store finansfolk var de der også? Mærsk var der ikke. Han var ude og rejse. Og Sveriges rigeste finansmand, som siges at være god for 65 milliarder sv. kr. så man heller ikke. Han har ellers lige i april modtaget Nordstjerneordenen af kongens hånd.

Han hedder Mohammed Al-Amoudi og er Saudiaraber i slægt med det arabiske kongehus. Han har næse for handel og har investeret i mange foretagender, først og fremmest i oljebranchen og nævnes blandt verdens rigeste på Forbes liste. Han ejer benzinfirmaet Preem og de store oljeraffinaderier i Lysekil. Når han er i Sverige, residerer han på sin herregård ved Mälaren.

Han holder meget af Sverige, siger han og køber da også mange firmaer op. Det er et godt land at investere i, og erhvervslivet i Sverige er glade for ham. Han blev i 1997 udnævnt til "Kommendör av Kungliga Nordstjärneorden". Og nu den 10. april rykkede han op i Første Klasse i Nordstjernen som en erkendelse af hans ”indsats for Sverige eller for svenske interesser”.

Men man kan spørge sig: er det virkelig for Sveriges og svenske interessers skyld? Eller er det for hans egen? Eller for islams skyld? Som muhammedaner og Saudiaraber ligger islam ham på hjertet og han støtter naturligvis islamiseringen. Saudiarabien har meget travlt med at missionere i Europa, bl.a. gennem oprettelse af moskéer. Til enhver moské hører gerne en koranskole, hvor børnene kan lære den rette tro (og det rette had til ikke-muslimer ?). Sverige har allerede flere moskéer. De der er betalt for saudiske penge, gør krav på, at det er den i Saudiarabien hårde islamiske variant af religionen, den wahabistiske, der skal forkyndes, hvilket let foranlediger stridigheder med andre mere menneskevenlige opfattelser.

maj 10, 2007

Rævestreger mod den svenske konge!


Danmark har besøg af det svenske kongepar i disse dage. Det får Carl Gustaf næppe på puklen for, sådan som det gik, da han i 2004 var på statsbesøg i Brunei på Borneo.
Knapt havde den svenske konge med pæne ord takket sin vært, den enevældige sultan, før ukvemsord fyldte avisspalterne hjemme med krav om undersøgelser og kongens afgang.

Men der kom ganske pæne ting frem!
Hvormange såkaldte ”spontane” demonstrationer og oprør i verden er ikke planlagt?
En opposition i Sverige kræver kongen afløst af en folkevalgt præsident.

Ifølge regeringsformen skal statsministeren have en samtale med kongen, før denne tager på et statsbesøg, men det ignoreredes. Statsminister Göran Persson lod sin udenrigskyndige statssekretær, Lars Danielsson, tage sig af sagen. Udenrigsministeriet skrev papirerne til kongens information og brug. Heri hedder det: ”Sultanen siges personligt at tage del i forholdene forskellige steder i samfundet ved at aflægge spontane besøg... Mange vælger at henvende sig direkte til sultanen med sine problemer... Dette engagement i menneskers hverdag turde have bidraget til den popularitet som sultanen synes at nyde.. Sultanen har opmuntret til øget åbenhed...”.

Rejsen gik først til Vietnam. Efter at kongens medrejsende udenrigsminister havde rost den kommunistiske stat, fortsatte kongen rejsen - uden minister.

Kongens tak for modtagelsen i Brunei lød som hans egne betragtninger, og det troede massemedierne åbenbart. De faldt over ham med bebrejdelser om, at han ikke havde læst sine lektier, men - tvært imod! Han havde fulgt instrukserne næsten ord til andet, så balladen kom bag på kongen.

Nævnte statssekretær, Lars Danielsson, deltog ivrigt i massemediernes angreb: Kongen fik et ”fuldt ud lødigt materiale” med sig, sagde han, og jeg tror ”at vi har været ganske dygtige”. Senere mente Danielsson, at man skulle lade sig nøje med kongens forklaring, men at Sveriges konstitution burde tages op til diskussion.

At blive af med en populær konge er ikke let. Med fixfaxerier kan det måske lykkes. Monarkier kræver national suverænitet. Det passer ikke ind i en planlagt EU-stat.

”Vi har været ganske dygtige”! sagde statssekretæren.

Tja, det er som man ta´r det! Rigtige rævestreger kan ikke afsløres! Det her var pinligt!


Kilde: Redaktør Carin Stenström, Världen idag nr. 9, 2004)

maj 09, 2007

De ignorerer lovens ord

Overlæge, dr.med, ph.d., Morten Frisch siger i Berlingske Tidende (7/5 ?):

Hvis vi ikke kan acceptere, at raske børn får bortopereret en del af deres raske øreflip i religiøst øjemed, hvordan kan vi så acceptere omskæring af drengebørn, spørger Morten Frisch. Han understreger, at hans ærinde hverken er antisemitisk, antimuslimsk eller antireligiøst. Men han mener, at operative indgreb uden medicinsk begrundelse bør vente til børnene er store nok til selv at bestemme.

I Sverige fik man en ny lov i 2001. Den lægger lovgyldigheden over på - de mindreårige børn!
Hos jøderne sker omskærelse af drengebørn allerede når barnet er 8 dage gammelt, sådan som vi ser det fremstillet på kirkebilleder af Jesu liv. Muslimerne foretager normalt først omskærelsen, når barnet er 3-5 år gammelt, men undertiden senere - helt frem til puberteten. Derfor er deres omskærelse langt mere smertefuld og modstandere kalder det rent ud lemlæstelse.

Efter en international konference i Sydney om omskærelse i år 2000, så man hen til, at Sverige som et foregangsland ville gå i spidsen for et børnevenligt samfund og overholde den FN´s børnekonvention, som de har underskrevet.

Men det turde den svenske rigsdag ikke. Trods mange protester vedtog man i juni 2001 en lov, der tillader omskærelse af drengebørn, når blot det foregår i lægeregi. Derved blev de i forvejen hårdt pressede hospitaler skyldige at påtage sig nogle, medicinsk set, unødvendige operationer på raske børn, mens omkostningerne lagdes over på de i forvejen hårdt plagede skatteborgere. En omskærelse med den lovbefalede bedøvelse kostede i 2001 6588.- sv. kr. (hvis ikke andet støder til), og da 2-3000 muslimske drengebørn om året skulle omskæres så indebar det på det tidspunkt, at skatteborgerne hvert år måtte betale mellem 13 og 20 millioner kr.
Det er i øvrigt et etisk spørgsmål om kristne bør bidrage til lemlæstelse af smådrenge?

Ovennævnte svenske lov forbyder dog omskærelse, hvis barnet ikke er indforstået dermed!
”I det omfang barnet selv kan udtrykke sin vilje, skal det være helt klart, at det ikke modsætter sig omskærelsen”. (”I den mån barnet självt kan uttrycka sin vilja ska det vara helt klart att han inte motsätter sig omskærelsen” - her citeret efter nyhedsburauet TT´s omtale af loven). Det er det rene ævl, eftersom børn ikke kan have begreb om, hvad operationen indebærer, fysisk og psykisk, eller hvilke konsekvenser det kan få senere. Ved forfølgelser og holocaust´er kan en omskærelse røbe tilhørsforhold, som måske under de givne omstændigheder ønskes skjult.
”Udtrykke sin vilje”? Ordene kommer ikke bare i krambolage med barnets manglende indsigt, men også med forældremyndigheden. Og hvad nu hvis den 4-5-årige grædende, skrigende og sparkende modsætter sig indgrebet? Eller skal man vente med at spørge barnet til det er bedøvet? Som ansvarlig for operationen bliver lægepersonalet delagtig i et lovbrud og hjemfalden til straf, hvis de gennemfører omskærelsen mod barnets vilje.

Med denne bestemmelse om, at barnet - så vidt det selv kan udtrykke sin vilje - afgør lovligheden af omskærelsen, vasker politikerne deres hænder og lægger ansvaret for handlingen over på barnet selv!
Politikere hinsidan og her i landet har fået en ny grundlov at klynge sig til. Den hedder tolerance over alt andet.

Trods FN´s børnekonvention og alverdens snak om børneforsorg og appel fra konferencen i Sydney stadfæstede den svenske rigsdag de brutale middelalderlige skikke og oldtidslevn - blot moderniseret med bedøvelsessprøjter!

maj 08, 2007

Statsminister Reinfeldt: indvandring en berigelse!


På en blog læste jeg et lille referat af et l. maj-møde i Kalmar, hvor Mona Sahlin talte, mens en hoben nazister optrådte på et nærliggende torv. Skribenten beklager, at der er så mange nazister i Sverige, flere end i Danmark, hvilket er medvirkende til, at man ikke kan få nogen ordentlig diskussion om islam og indvandringen. ”Inte konstigt att statsminister Reinfeldt generat gømmer huvet under armen nær invandringen kommer på tal. Ingen vill væl førknippas med nazister” konkluderes der.

Nok er berøringsangsten stor, men er det den, der spøger her? Er der nogen, der mistænker Reinfeldt for nazisme? Det tror jeg ikke.
Reinfeldt har udtalt sig i BT 6/5, og der kan ikke herske tvivl om hans holdning til indvandringen i Sverige. Han mener, at indvandrerne er en berigelse, fordi fremtiden tilhører dem!!! Og han kunne aldrig tænke sig at lave sådanne opstramninger som i Danmark.
Men hvorfor er der så mange nazister i Sverige? Mon ikke netop det skyldes den måde, man håndterer sagerne på? Den overdrevne brug af mundkurve vækker modtryk, og teenagere vil gerne afprøve grænser og provokere.

Unescos pressefrihedspris til PolitkovskajaPå pressefrihedens dag den 3. maj tildeltes Unescos pressefrihedspris posthumt til den russiske journalist Anna Politkovskaja, som blev fundet myrdet den 7. oktober sidste år. Hun betalte ytringsfriheden med sit liv. To af hendes bøger er blevet udgivet på svensk af forlaget Ordfront: ”Tjetjenien - sandheden om krigen” 2003 og ”Putins Rusland” 2005. Hun har også haft flere artikler i Aftonbladet, bl.a. ”Førgiftade. Varför?”, ”Ska en ryss våga ha en åsikt? og ” Mitt jobb är farligt, men jag måste fortsätta”.

Unescosprisen er opkaldt efter den colombianske journalist Guillermo Cano, som myrdedes 1986.

maj 07, 2007

Spændinger mellem Estland og Rusland


I 90´erne havde den socialdemokratiske regering i Sverige travlt med at skære ned på forsvaret. Der var ikke rigtig brug for det længere, mente de, og den opfattelse bredte sig også til de borgerlige partier.

Men bare fire dage før den ny regerings udenrigsminister, Carl Bildt, den 14. februar 2007 fremlagde sin udenrigspolitik, holdt Putin en tale under en sikkerhedskonference i München. Den virkede aggressiv og truende, som om han ville genoplive den kolde krig.
Og nu i begyndelsen af maj, viste TV-nyhederne gadeuroligheder både i Estland og Moskva. Anledningen var et krigsmindesmærke, som Sovjet havde opstillet i Tallin til minde om deres sejr.
Det var ikke populært i Estland, og den estiske regering fjernede den d. 4. maj.

Rusland stoppede for olieleverancerne til Estland og begge landes ambassader blev angrebet.

Udenrigsminister Carl Bild mener at flere menneskelige kontakter og dialoger er vejen frem til et bedre forhold mellem Rusland og Sverige/EU. Det er absolut ønskværdigt, men derfor bør man ikke være blind for Rusland genoptagne militære oprustning, moderniseringen af den russiske Østersøflåde og de russiske politikeres udtalelser om, at den russiske gasledning ned gennem Østersøen er højt prioriteret og skal forsvares med militære indsatser.

Det skriver avisen ”Världen i dag” 7.5.07

maj 06, 2007

Hvilke skolebøger har dine børn????

Det bør alle forældre sætte sig ind i!

Allerede i 1978 aftalte EU med de arabiske lande, at de europæiske skolebøger skulde censureres, så de ikke krænkede islam. Det samme fremgik af den festival avis, som blev udgivet i forbindelse med den islamiske propagandafestival i Danmark ”Images of the Middleeast” i 2006.

Og man er langt fremme med projektet.
Vort udenrigsministerium (under den svage konservative leder Per Stig Møller) aftalte på dhimmi-manér gennem sin underafdeling, CKU (Center for Kultur og Udvikling) en samarbejdsaftale med det islamiske ISESCO (= ISlamic Education, Scientific and Cultural Organization (27. maj 2005).

Se hvilket uhyrligt exemplar af en skolebog, man byder børnene i svenske skoler i 6. klasse:
Se Snaphanen http://dansk-svensk.blogspot.com/

maj 05, 2007

En høne i bur

En høne i bur ka´
plukkes og grilles
til valg opstilles
- men menskligt ansigt får den aldrig!

Kommentar om politisk psykiatri

Nedenstående har jeg modtaget som en kommentar til indlägget om politisk psykiatri på bloggen i går:

Det er interessant at se den tilsyneladende forvandling, som danske psykiatere har gennemgået siden stiftelsen af "Landsforeningen for Mentalhygiejne", som er en aflægger af "World Federation. For Mental Hygiene" (WFMH). Den blev stiftet 1948 af folk, som havde været aktive i Hitlers udryddelse af psykisk syge samt i racehygiejnen. Siden 1971 er de begyndt at bekymre sig for patienterne - og angiveligt var de de første,som plæderede imod misbrug af psykiatrien. Hvad jeg i min lægetid ikke mindes at have hørt noget om! Medlemmerne øst for jerntæppet var da flinke nok til at misbruge psykiatrien i Den Nye Verdensordens tjeneste. Mentalhygiejnikerne fulgte efter.

Engang i min studiietid var jeg til kirurgisk overlægeklinik. Studenten, som blev examineret i den kirurgiske patient, var ikke stiv i kirurgien! Hvorpå overlæge, dr. med. O...... blev gal og skældte ud. Den kvindelige student gav sig til at græde! - og sagde så, at det også var ligegyldigt, om hun kunne noget kirurgi eller ej. Hun skulle nemlig være psykiater. Hvortil overkirurg O...... blev helt paf - ja næsten bedøvet. Da han fattede sig, sagde han :"Psykiater!!!!..... Nej det må du F...... love mig, at du aldrig bliver!! Psykiatere kan ingenting, de ved ingenting - og de gør ingenting!"
Han vidste jo ikke bedre!
Jo psykiatere kan noget, de ved noget, og de gør noget. De ved nemlig, hvordan de i Den nye Verdensordens navn skal gøre kuren for samfundets sygdom mange gange værre  end sygdommen. Hvorledes de skal reformere verden ved at nedbryde alle tidligere normer.

Anders Bruun Laursen

Børn tilvendes andre kulturer

Store Bededag fortalte DR, hvor svært eller umuligt det var at bevare fremmede børns kulturnormer når socialforsorgen blev nødt til at tage sig af dem, fordi forældrene ikke kunne.
Programmet var i den sædvanlige grædekonestil: vi var ikke gode nok!

Små forandringer førte gradvis børnene væk fra deres hjemlands kultur.
Ofte begyndte det bare med, at man i den danske plejefamilie spiste flæskesteg eller leverpostej. Det fik barnet naturligvis også. Og hvad så? Blev han/hun dårlig?

Og hvis familien gik i kirke, f.eks. til en konfirmation eller en begravelse, tog de naturligvis barnet med. Hvad ellers?

Og når barnet gik i svømmehallen eller duchede efter fodboldspil med andre børn, så var det sammen med dem uden noget ekstra halløj…

Og naturligvis talte man landets sprog i familien…

Og for ikke at stikke for meget af fra skolekammeraterne eller plejefamiliens omgangskreds var det nemmere med et almindeligt dansk navn…

Og 5 gymnastiske bønner om dagen var der naturligvis ikke tale om…


Hvor skrækkeligt! Ved denne langsomme ændring af dagligdagens små vaner, kom barnet væk fra sit hjemlands tro og traditioner og assimileredes ubevidst ind i en kristen kultur.

Naturligvis!

Det er godt at høre for dem, der endnu ikke har forstået, hvad det hele drejer sig om, når man i børnehaverne giver ungerne halalslagtet kød og eller undlader at se billedbøger om de tre små grise: med små, små ændringer i vort dagligliv kan man med tiden ende i en hel anden kultur! Det er det, man gør med vore børn . De skal vende sig til islam.

Når det - som her i radioprogrammet - gælder fremmede børn, bebrejder man socialforsorgen, at man ikke holder barnet fast i dets forældres kultur. F.eks. burde modersmålet holdes ved live, så barnet fortsat kan snakke med sin familie…

Hvordan det skulle være muligt, havde man ingen løsning på.
Naturligvis.
En kommune oplyste, at de havde 50 forskellige sprog, man i så fald skulle leve op til.

Mon ikke det er på høje tid, at vi holder op med alt flæberi. I verdenshistorien er der milliardvis af børn, som er kommet bort fra deres forældre. Er der nogen, der har taget sig kærligt af dem, så bør man vel sige tak til. Man bør betænke, at der også er milliarder af børn, som virkelig har lidt og lider ondt på den ene eller den anden måde.

Pressefrihedens dag

På pressefrihedens dag, torsdag den 3. maj, offentliggjorde organisationen Freedom House en liste over pressefrihedens kår i alverdens lande, opdelt i 3 kategorier: Fri presse, delvis fri prese og ufri presse. Helt i bund ligger de Palæstinensiske områder, Kina, Iran, Cuba, Zimbabwe, Libyen, Turkmenistan og Nordkorea. Så at sige alle islamiske lande hører til kategorien ”ufrie” (Hamas-landet nr. 181). Det eneste land i Mellemøsten med fri presse i forhold til regimen er Israel.

Putins regime - nr. 164 på listen - truer og styrer medierne, og angrebene på journalister i Rusland har tjent til mønster for andre undertrykkende regimer i verden, siger rapporten. Estland derimod ligger højt oppe (nr. 16) med større pressefrihed end Tyskland, Frankrig, Irland, Australien og Storbritannien

Fortsat islamisering af Europa

Også i Bern har muhammedanerne travlt med ville bygge et islamisk kæmpecentrum med moské, kontorer, konferencelokaler og museum. Professor ved universitetet i Bern, Farhad Afshar er talsmand for projektet og håber, at centret bland andet vil kunne huse virksomheder, der driver handel med de islamiske lande. Hvordan centret skal finansieres er endnu ikke afgjort, men en plads er udpeget til formålet. Der er angiveligt 311.000 muhammedanere i Schweiz.
Kilde: Världen idag 4.11.07.

De nævner ikke noget om skole, men mon ikke man kan regne med det i forbindelse med centret. Det er jo noget af det vigtigste at få børnene indoktrineret til den rette "fredens" religion. Og det er vel det fredelige og godhjertede Saudiarabien, der betaler…?

Hvad skal man vise på det påtænkte museum? Krumsabler, afhugne hoveder og...

Syndfloden

Om det nu skyldes profetier om jordens opvarmning, eller den tilsyneladende tiltagende interesse for religion, skal være usagt, men i den hollandske by Schagen har en bygmester, Johan Huibers, bygget en ny Noahs Ark. Han drømte en nat, at Holland skulle blive oversvømmet, og i maj 2005 begyndte han byggeriet sammen med sin søn. På baggrund af beskrivelsen i 1. Mosebog og hans hustru Biancas tegning beregnede han målene. Selvom han kun lavede sin ark i halv størrelse, tog det to år at bygge den. Den er af cedertræ og fyr og 70 m lang og for at hjælpe på illusionen er der modeller af elefanter, løver, zebraer og giraffer i naturlig størrelse, og på øverste dæk står gubben Noah selv. En udstilling viser hvordan vandet strømmer ned fra himlen og i en biograf ombord vises Walt Disney-filmen Fantasia, som handler om syndfloden og Noahs ark med de mange dyr.

Arken åbnede forrige lørdag den 28. april. Den skal såmænd nok blive en turistattraktion, selvom Huibers ikke får alle dyrene med.

Kilde: Världen idag 4.5.07.

maj 03, 2007

Blegansigter diskrimineres

Er det nu så mærkeligt, at ældre mennesker helst vil have et blegansigt fra deres egen befolkning til at hjælpe sig hjemme? Ikke fordi der ikke er hjælpsomme og dygtige medarbejdere af ”anden etnisk oprindelse”, men..

Om udlændinge véd de fleste gamle kun ét: at de intet véd. Måske kan den fremmede være ganske udmærket til jobbet og flink, men det véd man ikke. Og man har i mange år i aviserne kunnet læse sig til eller set på TV, at samfundet er forandret, og at kriminaliteten er vokset, bl.a. med tyverier, røverier og overfald på gamle mennesker. Og kriminaliteten blandt udlændingene er procentvis meget højere end blandt danskere. De gamle véd altså, at det kan indebäre en större risiko for dem at få et vildt fremmed menneske inden døre.
Mange ældre mener nok, at de bedre forstår landets egne borgere og bedre kan omgås dem og føler således, at de kan have større tillid til dem (hvilken naturligvis ikke er sikkert). De véd, hvordan danskere plejer at være, og det giver dem en følelse af sikkerhed.

Myndighederne kræver multikultur. Men multikulturens forskellighed må altså ikke bruges. Én kultur er sat på porten: vor egen!
Hvordan kan det være ulovligt at bede om et blegansigt fra sin egen befolkning til hjælp i ens intime sfære: ens eget hjem?

Skuffelse hos de svenske vælgere

Redaktør Carin Stenström på Världen idag har flere gange forsøgt at råbe Sveriges nye borgerlige regering op og bringe dem til fornuft. Nu prøvede hun igen i tirsdags, for den første 1. maj efter valget i september burde være en god dag til at tage bestik af situationen. Efter et halvt års virke skulle vel både regeringen retningslinjer og oppositionen muligheder være klare.

Socialdemokratiet synes at have fået ny styrke. Det kan næppe skyldes den nye leder, Mona Sahlin, men snarere den skuffelse, som stadig mere tydeligt mærkes i befolkningen.
Hvad blev der af valgløfterne og al den forventning, som vælgerne stoppede ned i stemmeurnerne?

http://www.varldenidag.se/ArticlePages/
200705/02/20070502085133_017/
20070502085133_017.dbp.asp

maj 02, 2007

Politisk psykiatri?

En del fremmede kan ikke få asyl i Danmark, fordi de ikke opfylder de krav, som vore folkevalgte politikere har nedfældet i landets love. Det er de naturligvis ærgerlige over, for det er lykken at komme til Danmark og få asyl og blive forsørget, måske hele livet, af dhimmifile danskere. Nej, de vil ikke rejse hjem. De vil med visse danskeres hjælp have gennemtvunget lovændringer.
De tidligere erfaringer, vi har gjort med palæstinensere, var ingen reklame. Der var mange med kriminelle tilbøjeligheder, som vi nu må tage os af på grund af en særlov, baseret på vor brugbare naivitet.

Nu er vi så dér igen. En del danskere accepterer ikke de love, som de folkevalgte har fastsat. De er åbenbart imod demokratiets love og beslutninger.

Sidste år löb en gruppe præster i Hillerød storm mod landets love. Nu er det læger.
Psykiater Ebbe Munk Andersen, betegner det som »en rimelig sikker påstand«, at de lange ventetider har konsekvenser for asylsøgernes helbred.
Jamen, så tag hjem til jeres egne lande og hjælp til med at bygge dem op og udvikle dem. Man kan da ikke bare indlogere sig i et andet land og kræve ind!
I Sverige tog man mod massevis af asylansøgere, hvis børn tilsyneladende var ramt af en ejendommelig apati. Naive som svenskerne var, troede de på historierne og undlod at undersøge sagerne til bunds.
Så en dag kom det frem, at en rejseburaukæde i Rusland med filialer bl.a. i Kaukasusområdet, annoncerede med, at de kunne skaffe opholdstilladelser i Sverige. De tog sig godt betalt og forklarede i detaljer, hvordan man skulle bære sig ad med at fremvise ”indbildte sygdomme” i Sverige og opgav navne på brugbar-naive folk og/eller politiskengagerede islamfiler, der kunne hjælpe dem i Sverige.

Psykiatrien er vel den mest politisk inficerede gren af lægevidenskaben. Tænk bare på Sovjets Gulag-øhav. Men ikke bare dér. Også i Danmark er psykiatrien blev misbrugt politisk,
(bl.a. gennem Landsforeningen for Mentalhygiejne), f.eks. til forsvar for narkomani (tilmed med pris til en psykiater for narko-insats!), videre til støtte for Christiania, til angreb på isolationsfængsling (bl.a. i en spionsag) etc.

Nu er det psykiater Ebbe Munk Andersen, der vil undersøge asylansøgeres forværrede helbredstilstand med - spørgeskemaer!
Hvad skal deres aktuelle helbredstilstand sammenlignes med? Hvordan den ville have haft det, hvis de var blevet, hvor de var…
Hvilken forskning! Med spørgeskemaer kan man få det svar, man vil have! Det brugtes også i Mentalhygiejnen - f.eks. af socialdemokratiets ideologipsykolog Eggert Petersen og narkokonsulent Peter Schiøler.

maj 01, 2007

Hvad med lidt forklaring af forhistorien, Bildsøe

Valborgaften viste TV DR 1 en film fra Bosnien om serbisk etnisk udrensning med massedrab på så og så mange muhammedanere. En frygtelig affære.
Men jeg savnede lidt forhistorie, en forklaring…
Hvordan kunne det gå så galt, at man overfaldt sine gode naboer i landsbyen?

Er sandheden ikke den, at der har været voldsomme spændinger mellem muslimer og ikke-muslimer i hundredvis af år? Akkurat som i Spanien, selvom man gerne vil indbilde os, at alt var fred og idyl, hvad det jo ikke var.
De uhyggelige tildragelser, vi hørte om, har rødder langt, langt tilbage i historien med overfald og hævn, overfald og hævn i én uendelighed…

Uforsonligheden har rod i to modsatrettede kulturer, som under ingen omstændigheder kan gå i spænd. Det lykkedes Tito at holde de to grupper i ave, men han fandt ingen efterfølger, der kunne klare ærterne.

Det kristne Balkan blev invaderet af osmannerne (tyrkerne) på 1300-tallet. Og efter at de havde erobret Konstantinopel i 1453 bredte de sig på Balkan.