november 30, 2014

Svenskernes billede af sig selv
"Den svenska självbilden skärskådas av Kalle Lind"

Så ljöd överskriften på en artikel i min lokaltidning med inbjudan att komma till en föreläsning i Ljungby av «komikern och författaren» Kalle Lind. Det hade jag gärna gjort, men kunde inte. Jag fick nöja mig med artikelns inledande frågor: «Hur skapades bilden av Sverige? Och vad innebär egentligen Sverige och det svenska?» samt frasen lite längre ner«Vad varje svensk bör veta...men inga svenskar vet».

Det låter ju omedelbart mycket gåtfullt. Vad är det, svenskarna inte vet, och varför? Konstigt. Vi är ju ett upplyst land med demokrati och yttrandefrihet och många tidningar, radio och TV.

Det som Kalle förmodligen syftar på, upptäckte han inte heller med en gång utan det tog flera år.  Han tittade tillbaka på sin barndoms uppfostran och skrev en bok om «Proggiga (= provocerande) barnböcker» med undertiteln «Därför blev vi som vi blev». De barnböcker det handlar om, är de böcker som spreds över landet som en del av ungdomsupproret 1968. Inget mänskligt skulle undanhållas barnen. Barnen skulle inte skyddas mot några intryck. De skulle få reda på allt, både politik och sex, alla baksidor av människolivet som t.ex. boken ”Vad händer i Grekland?” med hemska illustrationer av våld, tortyr och likvideringar, som vad ångest anbelangar sätter Bröderna Grimms sagor i skuggan.

 Den danska sex-upplysningsboken ”Älle, bälle, bolle”, skriven speciellt för småbarn, blev naturligtvis översatt till svenska med de rätta vulgära orden för könsdelarna.

«Innehållet i de ”proggiga” barnböckerna var sjukt och pervert, men uppfattades på den tiden som ”normalt”», säger Lind. Det har han på sätt och vis rätt i. Helt enkelt därför att massmedia undanhöll all kritik av denna samhällsutveckling, som var en del av den smygande revolution, som skulle leda till en marxistisk stat. Många – om inte de flesta (?) - journalister var införstådda med utvecklingen eller intresserade sig inte för barnböcker. De människor som hade en annan åsikt kom inte till orda i massmedia eller bara tillfälligt.

Det var det samma i Danmark.
Aldrig har man gett ut så många våldsbenägna barnböcker. Bokförlaget ”Borgen” gick i spetsen och arrangerade författartävlingar om de mest extrema situationer: våld, våldtäkt, självmord, mord, sexuella avvikelser etc. Bent Haller, som följde receptet till punkt och pricka vann förstapriset och började på så sätt sin karriär. En av dem, som låg bakom tävlingsreglerna, Torben Weinreich, skrev någonstans hur man – bakom föräldrarnas rygg – kunde få barnen att läsa de ”proggiga” böckerna: man skulle bara göra reklam för böckerna på radions barnprogram. Det lyssnade ju inte föräldrar på. Och så kunde barnen berätta, att de hade hört talas om en underbar bok, som man kunde låna på biblioteket...
Jo jo minsann. De som stod bakom det smygande marxistiska revolutionsförsöket var inte dumma. De hade redan arbetat så bra bakom kulisserna, att de hade ett rejält tag om massmedia och många anhängare inom landets myndigheter. Många fyrtiotalister kom på så vis också själva in i landets större eller mindre styrande organ. Där de kunde fortsätta med «kulturrevolutionen», tyst och framgångsrikt.


Det senaste tilltaget kom i år från EU, som ju står för 80 % av de politiska besluten inom EU. Alla barn i EU skall från 3-4-5-års ålder lära sig allt i den «mångfaldiga» sex-världen, från det normala till pedofili och sodomi och man ignorerar alla protester från föräldramyndigheter i Schweiz och Tyskland, där man har börjat på sina håll.

november 29, 2014

Sverige i krise

Åbent brev fra Sverigedemokraternes leder, Mattias Karlsson til statsminister Stefan Löfven

fra Aftonbladet  27.11.2014
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article19927206.ab

Kommentar af Ole Gerstrøm: Svensk politik er en børnehave, hvor kun Sverigedemokraterna giver håb. Deres taktik her er ganske smart. Det ser ud til, at arrogante Löfvén bliver fældet kun få måneder efter sin tiltræden, for han nægter at regere på grundlag af de borgerliges finanslov, som nok bliver vedtaget med SD stemmer.  
Ole G.


Med vår hjälp kan S få igenom en budget
Mattias Karlsson, SD: Låt inte gamla misstag stå i vägen för konstruktiva samtal
Hej Stefan!
Jag ber om ursäkt för detta oortodoxa sätt att kontakta dig på. Men eftersom det är mycket som står på spel tycker jag att det är av stor vikt att du nås av den information jag vill förmedla. Inte minst då du har gjort klart att du vägrar att föra några direkta samtal eller förhandlingar med mig och mitt parti.
Det är just frågan om ansvar som står i centrum för det här brevet. Den senaste tiden har jag gång på gång hört dig vädja till andra om att vara ansvarsfulla och hört dig uttrycka oro över det parlamentariska läget och riskerna med en regeringskris.

Med anledning av detta vill jag för det första påminna dig om att det huvudsakliga ansvaret för att skapa parlamentarisk stabilitet åligger dig som regeringsbildare och att den enda anledningen till att så många nu talar om en potentiell regeringskris är att du har misslyckats med att skapa en majoritet för din politik. För det andra vill jag påminna dig om att det faktiskt finns ett parti som är berett att ta ansvar och att du inom loppet av bara ett par dagar skulle kunna försäkra dig om att ditt budgetförslag går igenom i kammaren.

Trots att Sverigedemokraterna – som enda parti – gick framåt i årets val, trots att fler än 800 000 väljare valde att göra oss till landets tredje största parti, har du konsekvent vägrat att samtala med
oss. Jag kan till viss del förstå detta. Det finns mycket som skiljer våra partier åt. Det finns också en stark misstro mot mitt parti. En misstro som jag erkänner att vi själva, genom vissa historiska misstag, har bidragit till att skapa.

Att låta historiska misstag och klavertramp av vissa enskilda individer stå i vägen för en konstruktiv dialog om landets framtid mellan två stora folkrörelser är dock inte ett exempel på ansvarstagande. För egen del väljer jag att utgå ifrån att Socialdemokraterna ångrar och har dragit lärdom av sitt tidigare stöd för rashygien, tvångssteriliseringar och diverse kommunistdiktaturer. Jag förutsätter också att beteendet och det tveksamma förhållningssättet till rasism och antisemitism hos högt uppsatta socialdemokrater såsom Anna Sjödin och Omar Mustafa, inte är något som är talande för hela den socialdemokratiska rörelsen.

Sverigedemokraterna vill se stora och genomgripande reformer i det svenska samhället. Vi är dock samtidigt ett pragmatiskt, kompromissvänligt och ansvarstagande parti. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi än så länge bara har stöd av 13 procent av befolkningen och att vi därmed inte kan förvänta oss att få genomslag för hela vår politik på en gång. Att vinna vårt förtroende för din regering skulle således inte behöva innebära några dramatiska eller kostsamma eftergifter från din sida. Du behöver inte ens förhandla eller samtala direkt med mig och mitt parti. Meddela bara under den här veckan att du har för avsikt att förändra regeringens politik i nedanstående riktning.
I vårt valmanifest lanserade vi långt över 100 förslag, men vi är tills vidare beredda att nöja oss med en positiv utveckling inom följande tio områden.

1. I flera decennier har en majoritet av det svenska folket velat frysa eller minska invandringen. Detta har de styrande valt att ignorera. Massinvandringen har istället tillåtits att gradvis öka till nivåer som är mycket extrema i förhållande till vår befolkningsmängd, våra grannländer, vår historia och vår mottagningskapacitet. Många enskilda invandrare har gjort stora insatser för vårt land, men den extrema invandringspolitiken som helhet underminerar välfärden och sliter isär vårt land politiskt, socialt och kulturellt.En rad kommuner och myndigheter har den senaste tiden varnat för att vi står inför en hotande systemkollaps. Vi tror att massinvandringen skulle behöva minska med minst 90 procent för att situationen skall bli fullt hanterbar. Ett slopande av migrationsöverenskommelsen och en återgång till de nivåer av invandring som var följden av den politik som Göran Perssons regering bedrev skulle dock vara ett steg i rätt riktning.
Jämfört med i dag skulle det motsvara en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med omkring 50 procent. Baserat på siffrorna i din egen budgetproposition skulle en halvering av asyl- och anhöriginvandringen resultera i en besparing på minst 78 miljarder kronor. Även om det är lågt räknat, skulle dessa pengar kunna användas för att finansiera nedanstående reformer.

2. Öka stödet till de mest utsatta flyktingarna i världen. Utöka resurserna till UNHCR, World Food Program, UNICEF och världsbankens program för stöd till de värst drabbade människorna och de värst utsatta mottagarländerna.

3. Sätt barnperspektivet främst i familjepolitiken. Lyssna på och lita till landets föräldrar. Skapa inte en ordning där ännu fler barn tvingas börja på dagis i en alltför tidig ålder. Skrota planerna på en tredje pappamånad och ökad kvotering av föräldraförsäkringen.

4. Minska de generella löneskillnaderna mellan män och kvinnor,gör det lättare för våra välfärdshjältar att kunna leva på sin lön och tillför vården, skolan och omsorgen fler villiga och kompetenta händer genom att ge kommunerna och landstingen de ekonomiska resurser de behöver för att kunna erbjuda alla ofrivilligt deltidsarbetande inom den offentliga sektorn en rätt till heltid.

5. Förbättra livskvalitén för våra fattigpensionärer och visa uppskattning för de äldre som fortsätter att bidra med sin kompetens och erfarenhet. Höj garantipensionen och skrota planerna på att straffbeskatta äldre som stannar kvar i arbetslivet.

6. Ta ansvar för vår trygghet i ett förändrat och mer allvarligt säkerhetspolitiskt läge genom att substantiellt öka resurserna till försvaret.

7. Ge brottsoffer ökad upprättelse och respektera den folkliga rättsuppfattningen genom att låta staten ta över ansvaret för utbetalning av skadestånd och genom att slopa den automatiska
2/3-frigivningen och mängdrabatten på grova brott.

8. Underlätta tillvaron för våra småföretagare och bidra till ökad anställningsbenägenhet genom att helt slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda.

9. Att människor riskerar att dö i brist på vårdplatser och att fattiga äldre inte har råd att hämta ut sina mediciner är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Ge landstingen ökat stöd för att skapa fler vårdplatser och förstärk högkostnadsskyddet.

10. Förbättra förutsättningarna för att leva, arbeta och driva företag i landsbygd och glesbygd genom att slopa planerna på en kilometerskatt och genom att höja milersättningen vid arbetspendling.

För ett par veckor sedan sade du i Dagens Nyheter att ”För Sveriges del ska vi tänka efter hur vi agerar i Sveriges riksdag”. Detta är jag fullständigt enig med dig om. Jag är övertygad om att samtliga ovan listade förslag skulle vara bra för Sverige och för de allra mest nödställda människorna i världen. Vi är beredda att ansvar och att kompromissa.
Vi har ännu inte landat i hur vi ska agera budgetomröstningen utan vi avser att presentera vårt ställningstagande efter att partiets riksdagsgrupp fattat beslut i frågan på gruppmötet tisdagen den 2 december. En signal i rätt riktning från dig, Stefan Löfven, skulle göra det mycket enklare för oss när vi ska fatta detta beslut.

Mattias Karlsson (SD)
Gruppledare


Kommentar fra Spydpigen:

Det er ikke ligegyldigt for os danskere, hvilken politik Sverige fører, når de internordiske regler om at statsborgerne i de fem nordiske lande kan bosætte sig og arbejde i hvilket som helst af de fem lande.

I nødsfald tvangsinkvartering!

Ved et arrangement i den tyske Pen-club i Hamborg i anledning af forfatterforeningens 90-årige existens sammenlignede forfatteren og nobelpristageren Günter Grass den nuværende flygtningesituation med den lige efter krigen.

Ifølge ugebladet «Spiegel» holdt han på at i nødstilfælde måtte man nødvendigvis tvangsindkvartere flygtningene.
Grass mindede om at dette blev gennemført sådan efter krigen - under nogen knurren, men at 14 millioner tyskere og af tysk afstamning dermed hurtigt kom på benene igen.


Kontakt til Günter Grass: info@pen-deutschland.de


Kilde Politically Incorrect 27. november 2014november 28, 2014

Pølsesnak

Pensionist slog en mand i hovedet med sin krykkestok.

En 83-årig på indkøb i et supermarked i det tyske Rheinfelden stødte flere gange med sin indkøbsvogn ind i en noget yngre mand ved pølsebutikken, fordi han nølede.


 Ved sådan en pølsebutik kan det jo ofte være svært at vælge. At det kan have smertefulde følger så man her.
Da kunden ikke kunde bestemme sig, stak den gamle ham kort og godt en ordentlig en med krykkestokken i hovedet, så han blev lettere såret.                                                                                  

Hvilken pølse han endelig bestemte sig for, vides ikke.

november 27, 2014

Islams bidrag til den moderne verden

af Bernie Planck

For tre år siden gjorde en læser mig opmærksom på en blogpost der påstod at “I hele sin historie har den islamiske civilisation opfundet og bidraget mindre til menneskelig udvikling end en flok æsler.” Mit svar til læseren var det var dog yderst fornærmende for - æslerne.
Urban Transport in Egypt: Arab Women on a Donkey Cart (1905-1906)
Urban Transport in Egypt: Arab Women on a Donkey Cart (1905-1906)

Her er artiklen:

Det er næsten midnat i Vesten den 30. august 2011, Extra! Extra! Hindu fortæller sandheden om Islam!
Historien og de nuværende begivenheder viser at Islam er den værste forbandelse der kan overgå menneskeheden. Islamiske lande er ringe frembringere på ethvert område, det være sig økonomisk, kunstnerisk eller videnskabeligt. Hvor er de muslimske telekommunikationsvirksomheder? Kan jeg købe en muslimsk bil, eller anden type køretøje udover en æselkærre? Selv den kærre vil have et vestligt design og aksler, hjul og dæk fremstillet i Vesten!

Hvor er de som kunne sammenlignes med Shakespeare, Dickinson, Newton, Beethoven, Einstein, Lloyd-Wright, Steve Jobs, Rembrandt, Rodin, Bohr, Menuhin, Callis, Gershwin, Cole Porter, Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi. Jeg kunne blive ved og ved.

Det kan muslimerne ikke. Der er ingen i deres dødsverden med had og uvidenhed der svarer til nævnte personer. Jøder har fået 181 Nobel Priser, cirka 22% af personerne i den eksklusive klub. Muslimer siger de har vundet 15 Nobelpriser. Men seks af dem er Freds vindere er ikke muslimer!

Så lige så vanvittigt det kan lyde så er det bare sandt at sige:
I hele sin historie har islamisk civilisation opfundet og bidraget mindre til menneskehedens fremgang end en flok æsler.

Før nogen af mine muslimske besøgende kommer med eksempler på store videnskabelige fremskridt foretaget under den såkaldte Gyldne Tid I Islam, så lad mig sige at opfindelserne i den periode blev gjort af borgere, der var tvunget til at blive muslimer, i de nu erobrede dele af Persien, Mesopotamien, Indien, Egypten, Grækenland og Byzants.

Så retteligen burde perioden snarere blive kaldt ‘Den Gyldne Tid hos de Folk som Islam Erobrede.’

Som jeg skrev i min artikel Muslimer opfandt ikke  Algebra:

Da araberne oversvømmede Persien, Egypten, Konstantinopel og andre lande fandt de stor litteratur og bøger med indsigt. Men at tilskrive storhed til muslimer for at oversætte de andres ideer til arabisk er som at sige at nazisterne var kunstgenier, fordi de invaderede Europas museer, og bragte store kunstværker til Tyskland.

Sandheden i sidste ende er, at den ægte ånd i Islam betød at man kom og herskede og kvalte al forskning i de lande man beherskede.


Kilde: Bloggen Synopsis 24.11.2014

Væk med Dagplejen?

Nedenstående er fundet i Fyens Stiftstidende tirsdag den 25. november 2014:
https://www.lfs.dk/9779


I de senere år er der der sket massive fyringer af dagplejere i hele landet. Udadtil siger man, at det skyldes det faldende børnetal og forældres efterspørgsel, samt at vuggestuen er bedst, baseret på en rapport lavet af Professor Nabanita Datta Gupta og Professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet i 2013
“Tidlig indskrivning i daginstitution reducerer problemfyldt adfærd ved skolestart
– Vuggestue fører til signifikant højere karakterer i fagene dansk og matematik ved
folkeskolens afgangsprøve end dagpleje (henholdsvist 0,5 og 0,3 karakterpoints)
Men ser man nærmere på rapporten, dannes der et grimt billede af et muligt politisk bestilt stykke arbejde med henblik på helt at fjerne dagplejen som pasningstilbud.
For det første er rapporten både bestilt og finansieret af BUPL, børne og ungdomspædagogernes landsforbund.
Alene det faktum burde fortælle, at en sådan rapport næppe kan være uvildig.
For det andet tager rapporten udgangspunkt i data, der er mere end ti år gamle, det må de nødvendigvis være, da man må gå i skole i mindst 9 år for at kunne gå til afgangseksamen. Man har i rapporten overhovedet heller ikke beskæftiget sig med, at dagplejere i dag laver akkurat den samme dokumentation og læreplaner som pædagogerne gør i vuggestuen.
For det tredie har man overhovedet ikke forholdt sig til, at alle børnene har gået i børnehave, hvor man også må formode at en stor del af indlæringen og indlæringsevnen sker.
For det fjerde har de samme to forskere lavet en lignende rapport i 2010, der bygger på Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse. Denne rapport konkluderer, at der slet ikke er nogen forskel på, om børnene har været passet i vuggestue eller i dagpleje:
“Vi finder ingen stærke beviser for, at en type ikke-forældre-pasning er bedre end den anden. Børn i førskole (vuggestue) fra en tidlig alder, klarer sig ligeså godt som børn, der bliver passet i mindre, ikke center baserede (dagpleje), når man ser på akademiske præstationer.”
http://www.cser.dk/fileadmin/www.cser.dk/Samlet_simonsen.pdf
De samme to forskere har altså forskellige holdninger, alt efter hvem der betaler regningen.
Det ses tydeligt i rapporten Vuggestue vs. dagpleje – en tvivlsom analyse
Af Peter Allerup, Aarhus Universitet og Niels Glavind, Bureau 2000, at man på landsplan er godt i gang med at udrense dagplejen:
“Så sker der en omlægning af dagplejepladser til pladser i daginstitutioner. I perioden 2007 steg antallet af 0-2 årige i vuggestuer/vuggestuegrupper således fra 62.514 til 73.694 børn. Omvendt faldt antallet af 0-2 årige i dagpleje fra 65.495 til 46.284 børn. Denne udvikling synes at fortsætte.
I flere kommuner henviser man bl.a. til, at forskningen viser, at daginstitutioner er bedst for børnene. Denne opfattelse har fået vind i sejlene med en analyse gennemført af to professorer fra Aarhus Universitet, Nabanita Datta Gupta og Marianne Simonsen, hvis konklusion er, at børn der har gået i vuggestue klarer sig bedre senere i skolen end børn, der har gået i dagpleje”

Konklutionen i Allerups rapport er helt klar:
“Efter at have studeret den endelige rapport nærmere og haft en mindre korrespondance med de to forskere, er det vores opfattelse, at analysen har så mange svagheder, at der ikke er statistisk belæg for dens konklusioner.
Diskussionen afspores, hvis man bare påstår, at den ene pasningsform er bedre end den anden. Og det bliver faktisk værre, når der ikke er belæg for at sige det – som det er tilfældet med Datta Gupta og Simonsens rapport”
https://www.lfs.dk/9779
Men det har både økonomiske og menneskelige konsekvenser med denne prioritering, for vuggestuen er dyrere for kommunen end dagplejen. Det har nu den konsekvens, at man ikke sjældent hører historier om en pædagog alene til ti børn i vuggestuen, og totalt frustrerede forældre til følge.
Fordelingen i % i Odense har flyttet sig, tidligere blev 60% børn passet i dagpleje, imens 40% gik i vuggestue. I dag er fordelingen 50% af hver. Umiddelbart kan det lyde fair, men økonomisk er det helt gak, når man kan nå helt derud hvor normeringen er 1-10 i vuggestuen, der er ganske enkelt ikke råd til så mange vuggestue pladser, og børnene bliver taberne.
I Odense har de røde og BUPL afvist at lave fordelingen tilbage til 60-40% med henvisning til 2013 rapporten, selvom forslaget ville give 4 mio. Kr tilbage til vuggestuen til en bedre normering.
Desværre er der ikke villighed til at stoppe denne udvikling, om få år er der næppe mere et pasningstilbud der hedder dagpleje, så vil alle børn skulle gå i vuggestue.
Man kan ikke læse sig til at være omsorgsfuld og kærlig, det ligger i ens natur og ikke i et studie. Desværre er disse kompetencer ikke gyldige, det eneste der tæller er et eksamensbevis og en rapport, så kan man ellers være kold som is uden at det har en betydning for andre end børnene.
Pernille BendixenSpydpigens kommentar:

Dette er for mig at se kun en detaille i et langt større sammenhæng, som har udviklet sig over mange årtier efter sidste krig, hvor der skete en gennemribende ændring i den almindelige levevis. De hjemmegående kvinder myldrene ud i erhvervslivet og vilde «realisere sig selv», udnytte de muligheder, deres uddannelser gav dem og blive økonomisk uahængige af deres mænd.

De var glade over at kunde få deres børn passet, mens de var på arbejde. Dermed overlod de delvis opdragelsen til dem, der passede børnene. De tænkte næppe på, at der var politik i det. BUPL – Børne- og Ungdosmpædaogernes Fagforening - blev tidligt inficeret med kommunistiske idèer, og lederne var medlem af DKP. De gav selv udtryk for, at »Børnehaven var vigtig (for dem)», og deres fagblad «Børn og Unge» afspejlede den indoktrinering, som børnene var udsat for lige fra vuggestuealderen.
Forældrene var stort set ligeglade. Der var jo mange marxistiske fagforeninger og hvad så? De tænkte ikke på, at fagforeningerne næsten alle kun drejer sig om voksne og ikke har indflydelse på værgeløse børn. BUPL's ideologiske målsætning er statsmagt og ikke demokrati. For at opnå denne statsmagt uden vold og revolution måtte man gå forsigtigt til værks.

Nu er kommunistpartier jo ikke som andre partier, hvor man bare går med i gruppen og sætter et kryds med års mellemrum på en valgseddel. Sande kommunister er  aktive for at komme ind overalt og gøre sig gældende.
De havde mål, der skulde nås! Et af dem var at svække eller helt afskaffe forældremyndigeden, en – kan det synes – ganske lille individuel rettighed, men en rettighed med langtrækkende perspektiv, for hvis ikke forældre har ret til selv at bestemme, hvilket livssyn deres børn skal opdrages til, så må staten gøre det. Det har naturligvis sine fordele for dem, der styrer, hvis alle i en befolkning er opdraget ens og derfor stort set mener det samme.

Forældremyndigheden (eller forældreretten) skulde altså nedtones. Det fremgår både af selve « de kommunistiske langtidsmål» fra 1963 og det forslag til nyt partiprogram for vort danske socialdemokrati, som blev udarbejdet seks  år senere af psykolog Eggert Petersen. Han var forkæmper for den kommunistiske Mentalhygiejne, hvis hovedmål netop var at få afskaffet forældremyndigheden helt og fuldt, og gik det ikke, så  måtte det tvinges igennem.

Dagplejen er det, der kommer nærmest på erstatning for «en hjemmegående mor», men det svarer ikke til den ideologi, der hersker på bjerget, så det forklarer, hvorfor  dagplejesystemet nu skal afskaffes,

Gertrud


november 26, 2014

Han hedder da Basil El Cheikh Hassan.

Den mand, der er sigtet for attentatforsøget på Lars Hedegaard den 5.februar 2013, og som det danske retsvæsen er øm om, 
er en 27 årig «dansker» af libanesisk herkomst, hvis navn ifølge oplysninger fra Tyrkiet hedder  Basil El Cheikh  Hassan. 

Kilde: Tyrkiet

Is Russia Banning Islam?

November 25, 2014 by Raymond Ibrahim 3 Comments
Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, a Judith Friedman Rosen Writing Fellow at the Middle East Forum and a CBN News contributor. He is the author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007). 

Vladimir PutinRussia appears to be taking serious moves to combat the “radicalization” of Muslims within its border.
Recent pro-Islamic reports are complaining that Russia is banning the Islamic hijab—the headdress Islamic law requires Muslim women to wear—and, perhaps even more decisively, key Islamic scriptures, on the charge that they incite terrorism.
In the words of Arabic news site Elaph, “Russia is witnessing a relentless war on the hijab.  It began in a limited manner but has grown in strength, prompting great concern among Russia’s Muslims.”
The report continues by saying that women wearing the hijab are being “harassed” especially in the “big cities”; that they are encountering difficulties getting jobs and being “subject to embarrassing situations in public areas and transportation.  The situation has gotten to the point that even educational institutions, including universities, have issued decrees banning the wearing of the hijab altogether.”
Moscow’s Pirogov Russian National Research Medical University appears mentioned as one of the schools to ban the donning of the hijab on its premises, specifically, last September (the New York Times bemoaned an earlier instance of anti-hijab sentiment in 2013).
While this move against the hijab may appear as discriminatory against religious freedom, the flipside to all this—which perhaps Russia, with its significant Muslim population is aware of—is that, wherever the Islamic hijab proliferates, so too does Islamic supremacism and terrorism.  Tawfik Hamid, a former aspiring Islamic jihadi, says that “the proliferation of the hijab is strongly correlated with increased terrorism…. Terrorism became much more frequent in such societies as Indonesia, Egypt, Algeria, and the U.K. after the hijab became prevalent among Muslim women living in those communities.”
The reason for this correlation is clear: strict Islamic Sharia commands jihad (“terrorism”) against unbelievers just as it commands Muslim women to don the hijab. Where one proliferates—evincing adherence to Sharia—so too will the other naturally follow.
But Russia’s growing list of Islamic books to be banned on the charge that they incite terrorism is perhaps more significant.  Elaph continues: “This move [ban on the hijab] coincides with a growing number of religious books to be prohibited, with dozens of them being placed on the terrorist list, including Sahih Bukhari and numerous booklets containing verses from the Koran and sayings of the prophet.”
According to Apastovsk district RT prosecutors, Sahih Bukhari is being targeted because it promotes “exclusivity of one of the world’s religions,” namely Islam, or, in the words of a senior assistant to the prosecutor of Tatarstan Ruslan Galliev, it promotes “a militant Islam” which “arouses ethnic, religious enmity.”
This is significant.  While one may expect modern day books and tracts written by the likes of al-Qaeda or the Islamic State to be banned, Sahih Bukhari, compiled in the 9th century, is fundamental to Sunni Islam (that is, 90 percent of the world’s Muslims).   Indeed, the nine-volume book is often seen as second in importance only to the Koran itself and contains the most authentic sayings attributed to the Muslim prophet Muhammad.
And yet, that this important scripture promotes “exclusivity”—that is, supremacism—and “arouses ethnic, religious enmity”—that is, “terrorism”—should not be missed on anyone.  The following few statements contained in Sahih Bukhari and attributed to the prophet of Islam speak for themselves.  Muhammad said:
•“I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings [tawriya, Islamic deception], and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy).”
•“Whoever changed his Islamic religion [“apostates”], then kill him.”
•In the end times, a “stone will say, ‘O Muslim! There is a Jew behind me; kill him!’”
•“I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah’s Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity” [i.e., until they become observant Muslims].”
Apparently the Russians are aware that such assertions—whether they come from this or that jihadi or from Prophet Muhammad—are enough to incite chaos on their soil.  Indeed, the “terrorist” writings of modern day Islamic jihad groups are all infused with and based on the intolerant texts found in Islamic scriptures such as Sahih Bukhari.
This begs the following question: what of the Koran?  Can it too be banned on the same grounds?  After all, Islam’s number one holy book is also replete with calls to violence and terrorism against unbelievers.  Koran 8:12 is one of numerous examples: Allah declares “I will cast terror into the hearts of the unbelievers, so strike [them] upon the necks,” that is, behead them, as the Islamic State has been doing—while citing the Koran.
At any rate, back in La La Land, far from banning Islamic texts that incite violence and terrorism, Barack Hussein Obama has banned U.S. intelligence communities from connecting anything Islamic to Islamic terrorism.  In other words, Muslims are free to be incited by Islam’s scriptures—prompting things like beheadings and hatchet jihad attacks in America.  The only ban rests on those who dare connect such acts to the core texts of Islam that so clearly inspire them.


Kilde: http://www.frontpagemag.com/2014/raymond-ibrahim/is-russia-banning-islam/

november 25, 2014

Æsler


MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014


Islams bidrag til den moderne verden - en sammenligning

Bernie Planck

For tre år siden gjorde en læser mig opmærksom på en blogpost der påstod at “I hele sin historie har den islamiske civilisation opfundet og bidraget mindre til menneskelig udvikling end en flok æsler.” Mit svar til læseren var det var dog yderst fornærmende for - æslerne.

Urban Transport in Egypt: Arab Women on a Donkey Cart (1905-1906)
Urban Transport in Egypt: Arab Women on a Donkey Cart (1905-1906)

Her er artiklen:

Det er næsten midnat i Vesten den 30. august 2011, Extra! Extra! Hindu fortæller sandheden om Islam!
Historien og de nuværende begivenheder viser at Islam er den værste forbandelse der kan overgå menneskeheden. Islamiske lande er ringe frembringere på ethvert område, det være sig økonomisk, kunstnerisk eller videnskabeligt. Hvor er de muslimske telekommunikationsvirksomheder? Kan jeg købe en muslimsk bil, eller anden type køretøje udover en æselkærre? Selv den kærre vil have et vestligt design og aksler, hjul og dæk fremstillet i Vesten!

Hvor er de som kunne sammenlignes med Shakespeare, Dickinson, Newton, Beethoven, Einstein, Lloyd-Wright, Steve Jobs, Rembrandt, Rodin, Bohr, Menuhin, Callis, Gershwin, Cole Porter, Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi. Jeg kunne blive ved og ved.

Det kan muslimerne ikke. Der er ingen i deres dødsverden med had og uvidenhed der svarer til nævnte personer. Jøder har fået 181 Nobel Priser, cirka 22% af personerne i den eksklusive klub. Muslimer siger de har vundet 15 Nobelpriser. Men seks af dem er Freds vindere er ikke muslimer!

Så lige så vanvittigt det kan lyde så er det bare sandt at sige:
I hele sin historie har islamisk civilisation opfundet og bidraget mindre til menneskehedens fremgang end en flok æsler.

Før nogen af mine muslimske besøgende kommer med eksempler på store videnskabelige fremskridt foretaget under den såkaldte Gyldne Tid I Islam, så lad mig sige at opfindelserne i den periode blev gjort af borgere, der var tvunget til at blive muslimer, i de nu erobrede dele af Persien, Mesopotamien, Indien, Egypten, Grækenland og Byzants.

Så retteligen burde perioden snarere blive kaldt ‘Den Gyldne Tid hos de Folk som Islam Erobrede.’

Som jeg skrev i min artikel Muslimer opfandt ikke  Algebra:

Da araberne oversvømmede Persien, Egypten, Konstantinopel og andre lande fandt de stor litteratur og bøger med indsigt. Men at tilskrive storhed til muslimer for at oversætte de andres ideer til arabisk er som at sige at nazisterne var kunstgenier, fordi de invaderede Europas museer, og bragte store kunstværker til Tyskland.

Sandheden i sidste ende er, at den ægte ånd i Islam betød at man kom og herskede og kvalte al forskning i de lande man beherskede.

Demo pro forældreretten i Hannover


I Tyskland fortsætter de såkaldte «Demo für alle» (Demonstrationer for alle). Tyskerne kæmper for at beholde deres forældremyndighed, som ignoreres af EU og WHO ved at indføre obligatorisk sexundervisning for småbørn uden om forældrenes ret til at opdrage deres egne børn efter det livssyn eller religion som de ønsker.

Man har flere gange demonstreret i Sydtyskland og Schweiz. Nu her sidst for første gang i Hannover lørdag den 22 november. 1.200 mennesker fandt frem til Steintor Platz og alt forløb i god orden. En moddemonstration talte 250 mand.

Sexuel mangfoldighed.

Forrige fredag (14/11) blev det rød/grønne forslag om at tilslutte sig det sexuelle mangfoldighedsprogram i det nedersaxiske skolevæsen antaget af kulturudvalget uden diskussion og videregivet til landdagen i Nedersaxen. Man undlod at høre experter, ligesom man heller ikke diskuterede de 36 henvendelser fra forbund og enkeltpersoner. Alt blev klaret med ordet «expederet».....


Kilde: http://demofueralle.wordpress.com/
           
med referat, billeder, videos og taler

Verdens olie

Brug af olievåbnet har vist sig effektiv. Vesten bør benytte det!

OLIEVÅBNET I AMERIKAS HÆNDER                            

Patrick J. Buchanan    

I juli 1941, efter Japan havde besat Fransk Indokina, fastfrøs Roosevelt administrationen Japans værdier i United States. Japan havde nu ikke adgang til kontanter og kunne ikke købe den olie i USA som imperiet var afhængig af for at overleve. Japan anså Hollands besiddelser i Sydøstasien som sin eneste kilde og Japan forberedte sig på at invadere.

Men først måtte Japan eliminere den eneste strategiske trussel mod en besættelse af Sydøstasien, U.S. Flådestyrken ved Pearl Harbor.

FDR’s lukning af olien til Japan var således en primær årsag til 2. Verdenskrig i Stillehavet, der førte til at hundrede tusinder af amerikanske soldater døde, til ødelæggelsen af Japan, til Maos triumf i Kina og en U.S. krig i Korea.

En anden slående brug af olievåbnet kom i 1973. De arabiske medlemmer af OPEC påtvang en embargo som gengældelse for at Nixon reddede Israel ved en luftbro under Yom Kippur Krigen. Det var også med til at fælde Nixon.
(Spydpgens kommentar: og araberne tvang det europæiske Fællesmarked til at åbne Europa for indvandring og fremme arabisk kultur (= islam) i Europa.)

Nu kan det se ud til at olievåbnet er tilbage i Amerikas hænder.

Grundet erstatningen med naturgas for olie til opvarmning af huse og bygninger, horisontal boringsteknik, og hydraulisk fracking der gør os i stand til at få olie og gas ud af skiferlag på steder som North Dakota, er produktionen i USA eksploderet. Vi producerer nu mere olie end Saudi Arabien, og de gavnlige virkninger er ikke kun på økonomien, men også geostrategisk.
The oil weapon in America's hands
Udover Cuba, og Venezuelas Nicolas Maduro, Huga Chavez’ efterfølger er der ikke flere fjendtligt indstillede regimer i Latin Amerika. Olien udgør i Venezuela 95% af landets eksport. Iran er næsten helt afhængig af salg af olie for at få hård valuta. Rusland er olie- og gasleverandør til det meste af Europa.

Med prisen for olie der er faldet fra over 100 dollars per tønde til under 80 lider alle tre nationer under manglende indtjening. United States og Europa straffer også Rusland og Iran med sanktioner på deres energisektorer.

Irans olieproduktion er faldet drastisk. Olieboreudstyr og den nyeste U.S. boreteknologi som Rusland har søgt at placere ved deres enorme reserver i Arktisk er blevet nægtet landet.

Som olievåbnet blev benyttes af os mod Det Kejserlige Japan og af saudierne mod os, er det nu os der sliber sværdet.

Vi bør dog huske at det har to sider.

Selvom det kunne synes naturligt for Saudi Arabien, den største producent i OPEC at skære ned på produktionen for at presse oliemarkedet og lade priserne stige, så er saudierne fortsat med at pumpe trods prisen er faldet.

Hvad er Riyadhs spil?

Er det Saudi Arabiens strategi at lade priserne falde så det ikke længere kan betale sig for amerikanerne at påbegynde ny fracking? Påtænker saudierne at gøre det samme mod den nu førende olieproducent USA, som vi gør med Venezuela, Rusland og Iran?

Riyadh kan ønske at lade prisen for olie falde under det som giver mening for energivirksomhederne for at lede efter nye kilder eller investere flere milliarder i en større produktion.

Vil saudierne ‘drukne’ os i en oliepøl?

I dag er det ikke kun Iran og Irak der producerer under det optimale, det gælder også Libyen. Og vi har bombet ISIS oliefaciliteter i Syrien.

Et spørgsmål fra en Rasmus Modsat: Ville det ikke være bedre, hvis disse lande ikke kun genskabte olieproduktionen, men også udvidede den, og lagde mere olie ud på markedet end de gør i dag? Efterspørgsel skaber forsyning, og et verdensoliemarked hvor der er mere af produktet end efterspørgsel ville kunne være til Amerikas fordel. For vi forbliver med at være verdens største forbruger af olieprodukter.

Det vil helt sikkert være os et gode både at øge reserverne og produktionen af olie og gas i Nordamerika. Prisen spiller en kæmperolle i at skabe, og dæmpe efterspørgsel. Og prisen, uanset hvad Adam Smith hævder, er noget vi kan kontrollere og manipulere, ligesom Kina manipulerer med sin valuta.

I “America’s New Oil Weapon” i National Review, opfordrer Arthur Herman fra the Hudson Institute United States til at tage dristige skridt for at forøge vore beholdninger, forsyninger af olie og gas.

Vi burde lempe reglerne for boring i Alaska’s Arctic National Wildlife Refuge, hvor der skulle være 10 milliarder tønder til udvinding. Vi burde som økonomisk våben mod OPEC bruge de 700 millioner tønder i Strategic Petroleum Reserve.

Vi burde tillade eksport af olie fra USA for at gøre os i stand til at stå op imod OPEC nedskæringer. Vi burde bygge Keystone XL rørledningen, og de andre olie og gasledninger mellem os og Canada der nu er i stilstand.

Det Herman opfordrer os til er en ny nationalisme, en ny måde at tænke på den internationale økonomi der lader U.S. og vore allierede være først, og benytter vor økonomiske styrke til at fremme de nationale frem for de globale interesser.

Det er noget GOP Kongressen kunne tænke over når Barack Obama beder dem opgive deres ret til at sige fra over for handelstraktater.

Patrick J. Buchanan is the author of the new book “The Greatest Comeback: How Richard Nixon Rose From Defeat to Create the New Majority.”

Kilde:  http://humanevents.com/2014/11/14/the-oil-weapon-in-americas-hands/
            fra bloggen Synopsis  25.11.2014

Gris på gaflen

Danskere har kåret flæskesteg til deres nationalret skriver Politically Incorrect, men viser slet ikke den enkle husmandskost, som jeg mindes. Alt skal være så anderledes i dag!                                         Nogen syd for grænsen har bemærket begivenheden:
63.263 danskere stemte om en national middagsret, og 44% holdt på «Stegt flæsk med pernillesovs»
Så blev multi-kulti TV-kokken Camilla Plum og hendes meningsfæller ude af sig selv: "Indvandrere kommer aldrig til at føle sig som danskere med sådan en nationalret. Den diskriminerer...!"
Siden sagde hun: «Valget af stegt flæsk med pernillesovs er et blik tilbage, en hyldest til nationalismen imod al fornuft. Kort og godt: et populistisk valg».

Helt anderledes lød svaret fra Alan Melchior fra den jødiske menighed i Danmark: det er ganske vist ikke koscher-kød og jeg havde nok ikke valgt det, da jeg aldrig har smagt det, men jeg hilser danskernes valg velkommen...sådan er det og det er i orden. Vi lever jo i Danmark.
Når man følger sagen i aviser og blogge kommer man til den slutning, at valget også var en afstemning imod en vis indvandring. Nogle kommentatorer mener, at man valgte denne ret, selvom man slet ikke spiser den så ofte og så gerne.

Et indlæg skriver: jeg har valgt denne ret for at ærgre halalhippierne og sende et signal til den krænkede kultur, men først og fremmest for at sende et signal til mennesker som Camilla Plum....denne Mutter Plump med Marx på hjernen.

Man kan misunde danskerne. De bliver gang på gang spurgt om vigtige emner i samfundet. Det har de kæmpet sig frem til. Og de bruger det. De ved meget godt, at svin ikke bliver sjæktet, og de ved præcis hvor den patriotiske hammer hænger.
Og de to jyske drenge, der i radioen synger Tonny Aabos slager om "Stegt flæsk med pernillesovs" er meget populære. Måske råber danskerne ved næste demonstration "Mere gris til folket".

I Hamburger Abendblatt synes redaktør Christoph Rind, at dette valg er skrækkeligt, men han vil ikke beskrive, hvordan han ækles ved denne ret, og man skal ikke læse mellem linjerne. Men den som en gang har spist sådan en god flæskesteg med svær og så bagefter en aquavit.....Skål!

november 24, 2014

Her er levebrød for mange pædagoger!


Justitsvanvid: 14-årige fuldkriminelle Murat slippes løs af dommeren i Berlin

En knægt med gode arveanlæg fra en politibekendt arabisk-kurdisk storfamilie har været forbryderspire fra sine 9 år.
Der findes tykke akter om hans 35 strafgyldige handlinger. Sidste april fyldte han 14 og dermed er han over den kriminelle lavalder. Den 4. juli gennempryglede han, tilsyneladende uden grund, firmachef Ralf K., og sårede ham hårdt, så han fik hjerneblødning. Og hvad gør så en af disse åbenbart ikke helt få venstreorienterede, hjertensgode retsforstyrrede dommere i Tysklad, som skaber os sikkerhed? Han lader ham løbe!
Igen en meddelelse fra fuldidioternes land, det afsindige Tyskland, som siden 1968 blev undertrykt af venstrevredne antipatriotiske hjernedøde beton-ideologer i justits, politivæsen, politik, kirker og presse. 

Kilde:Stürzenberger i Politically Incorrect 6. november 2014

Hilsen fra Bonn


november 23, 2014

Moral behøves ikke!

Ex-præsident Christian Wulff fra den tyske forbundsstat opnåede i sin korte embedsperiode på 20 måneder at blive anklaget af politiet for bestikkelse. Nu er han så i mellemtiden blevet formand for De sammensluttede Eu- Middelhavs-arabiske lande (EMA), hvad der vel er hans Judas-løn for hans uforskammede slogan, at «Islam hører med til Tyskland»!

Denne lobby-forening interesserer sig for erhvervsforbindelser mellem Tyskland og                                                                                                 Arabverdenen.

Strategien ligger lige for hånden: det gælder at lægge sig på maven for islam og dermed få milliardtunge opgaver til industrien. Den 18. november åbnede Wulff det «Tysk-arabiske-Forums Diplomatik» i Industriens Hus og Handelskammer i Berlin med en tale til 170 gæster. Og dèr overøste han ligefrem de tilstedeværende erhvervsfolk og diplomatiske repræsentanter fra Middelhavsområdet og naboregioner med fuldkommen forløgne proislamiske erklæringer.

Ifølge Wulff har IS-staten ikke spor med islam at gøre!  Halleluja!

Kilde: Stürzenberger på Politically Incorrect  22.11.2014

november 22, 2014


Så er vi snart nået til sidste punkt på den totale pervertering – alt bliver taget i betragtning, alt bliver vejet og næsten alt er allerede tilladt. I ungdomsradioen «You FM» i den hessiske radio fik en dyreskænder i «Thema-ugen for den totale tolerance» lov til at fortælle om fordele og det fine ved sit sexuelt befriede ego.

Focus' online beretter:
I "Thema-ugen om tolerance" beskæftigede ARD sig med kontroversielle themaer, men dette her gik dog for vidt: Det blev for meget for mange lyttere.

(ARD er en sammenslutning af offentlige radio- og tv-stationer i forbundsrepublikken Tyskland. ARD består af 9 lokale medlemmer og Deutsche Welle som tiende medlem; DW er en tysk international broadcastingsorganisation for udlandet.
  1. Grundlagtjuni 1950, Vesttyskland)
.
En 29-årig Zoofil (sodomist) fortalte i tirsdags om sin kærlighedsbegær til hunde og kritiserede det sodomi-forbud, som var blevet indført i Tyskland i 2013.
Dyreværnsfolk er oprørte. Udsendelsen var let kamoufleret under den engelske titel «Animal lovers» og fik dyreværnsfolk op af stolene til angreb mod den offentlige radiosender.
"Kræver en offentlig radiosender tolerance for Sodomi? Man bliver chockeret», siger formanden for det tyske selskab til værn for hunde, Simone Schröder, i en pressemeddelelse.

              Kilde: Politically Incorrect

              Spydpigens Kommentar:

              Har den evindelige uhøviske sexsnak i marxistiske radioer
              og skolebøger ikke snart gjort europeerne lige så perverse
              som folk i visse fremmede lande?

              Den kommunistiske strategi er først og fremmest at påvirke
              børn og unge og oplære dem i diverse samfundsnedbrydende
              færdigheder, ligesom tidligere VS'eren Tine Bryld i  DR's
              P 4.
              Når børnene så om en snes år er voksne, vil de
              som politikere og vælgere hænge fast ved den ideologi, man
              proppede dem med som børn.
             

             

Peter Plys i dårligt selskab Polen: Peter Plys forbudt, han er tvekønnet og opfundet af nogen, som havde problemer.

En tvivlsom sexualitet og en upassende påklædning har kostet den berømmelige Peter Plys at blive udelukker fra tegneseriernes fine personkreds, til hvem man skulde dedicere en legepark for børn i Polen.

Det besluttede kommunalrådet i den lille by, Tuszyn. De lod den højtelskede bamse dumpe til kandidaturet, fordi han var halvnøgen og kønsløs og derved «kunde have en dårlig indflydelse på børnene»: Han er en hermafrodit» tordnede kommunalråd Hanna Jachimska, som også var vred på Alan Alexander Milne, «far» til den berømte bamse, idet hun forklarede, at han var over 60, da han skar testiklerne af Peter Plys med et barberblad, fordi han havde problemer med sin egen identitet».

Så foreslog kommunalråd Ryszard Cichy at bruge en bjørn fra den polske folklore som maskot: «Han har i det mindst tøj på fra top til tå, ikke som Peter Plys kun fra livet og opefter», forklarede han under det vigtige møde, som blev referet i den lokale presse og vakte en bunke polemik om kommunalrådets motiver, som givetvis ikke interesserer børnene.


Kilde:  http://www.today.it/donna/winnie-the-pooh-ermafrodita.html
           via den italienske blog  Lisistrata

november 21, 2014

november 20, 2014

Muhammeds Børnemisbrug

Morten Storm kalder profeten Muhammed for pædofil i Retten på Frederiksberg. Det får tilhørerne til at råbe vrede udsagn.
Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor den tidligere islamist Morten Storm vidner mod Sam Mansour, der er tiltalt for at opfordre til terror. - Profeten Muhammed var pædofil og et narhoved. Han havde sex med en pige på ni år. Han blev gift med hende, da hun var seks og havde fuldbyrdet samleje med hende, da hun var ni år - det kalder jeg for pædofili.
Sådan lød ordene fra Morten Storm, der tidligere bekendte sig til den militante form for islamisme kaldet salafisme. Udsagnet fik i den grad tilhørerrækkerne i kog.
Du behøvede ikke at sige det
En tildækket kvinde, hvor kun øjnene var synlige råbte højt 'Svin'.Og en mand i militærjakke, langt skæg og skulderlangt mørkt hår råbte:
- Du behøver ikke sige det der.
Anklagemyndigheden har indkaldt Morten Storm som vidne, da han er blandt de personer, som ifølge anklagemyndigheden er blevet truet på livet af Sam Mansour.
Det skal være sket gennem opfordringer til at dræbe Morten Storm, der er lagt op på Sam Mansours facebook-profil.
Mansour er 54-år gammel og har taget navneforandring fra Said til Sam Mansour. Han blev idømt tre år og seks måneders fængsel i 2007 for at have opildnet til terror.Han tilhører det salafistiske miljø i Danmark, og bliver beskrevet som en slags åndelig leder for de unge, der praktiserer salafisme herhjemme.
Tilhængere af den militante salafisme er typisk også tilhængere af dannelsen af en Islamisk Stat og indførelsen af sharia.
Sam Mansour er tiltalt for at opfordre til terror mod flere danskere heriblandt Morten Storm, Kurt Westergaard og den kontroversielle imam Abdul Wahid Pedersen.Ifølge anklagemyndigheden har Mansour været ansvarlig for redigering og udgivelse af flere bøger, der opfordrer til hellig krig, der er skrrevet af Abu Qatada, der er kendt for at have forbindelse til al-Qaeda.


Kilde: https://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/11/17/102756.htm
           ved  Rikke Faurfelt

Hvilken entusiasme!!!


Vi har set hende før, denne tyske frygtløse Heidi Mund, da hun tog til orde i mindekirken for Martin Luther i Speyer Mortensaften 2013. Præsten var ikke sin opgave voksen. Han vilde vise sin og kirkens tolerance ved at lade en imam forklare islam for kirkens menighed, og Heidi blev smidt ud af kirken.

Nu optrådte hun så i Hannover! Hun inspicerede først, hvem hun var op imod, hvem var moddemonstranterne? Hogesa = hooligans gegen (= imod) salafister. Det føltes som et tæskehold, med en atmosfære af kommunisme og had, som hun kendte fra DDR og var flygtet fra, idet hun ofrede alt på at vinde frihed.

Gruppen var et sammenrend af stort set mænd uden for samfundets fællessskab ifølge ugebladet Spiegel 15,11,2014). Kunde det virkeligt være de samme forbrydere, som samarbejdede med islam og videreførte DDR's historie? Og overborgmesteren i Hannover, Stefan Schostock, skulde tale.
Ingen politi, ingen afspærring, men gamle kommunistsange «Brødre til solen, til friheden»...

Her er Heidi Munds tale i Hannover:

http://www.youtube.com/watch?v=ueMDjDSXYC0

Lyt til talen selvom du ikke kan tysk.
Hendes  entusiasme behøver jo ingen oversættelse