januar 31, 2008

"Kun en tåbe..."

Jydske Vestkysten bragte den 28. januar en artikel, som faldt i øjnene om ikke for andet, så fordi den dominerende illustration viste en halvmåne, som omsluttede det lille skælvende Danmark.

Frygten for det fremmede, lød overskriften.

Den samme smøre om igen. For 117. gang.


Frygten for det fremmede er en rød frase, som er blevet dyrket igennem godt og vel et årti.
Den skal nedgøre enhver modstand mod islam. Tanken er åbenbart, at manglende kendskab til islams fremmedartede kultur, gør folk bange. En barnagtige tanke, der synes hentet fra fjerne himmelstrøg, hvor man endnu kan møde urbefolkning, der gemmer sig, når de ser et fotoapparat rettet imod sig. Nordboere har altid rejst meget, måske en arv fra vikingerne, og det er meget svært at forestille sig, at nordboere skulle være forskrækkede ved at se fremmede mennesker, selvom de er klædt ud som spøgelser.

Nej, det er ikke det, det drejer sig om.

Tvært imod tog vi nordboerne imod nutidens fremmede fra Mellemøsten med åbne arme i bundløs ukyndighed om, hvad dette skullle indebære og i godtroende tillid til egne politikere og den såkaldte ”elite”.
Først efter en rum tid, da vi havde set, hørt og mærket de fremmedes ”kultur” i vor egen hverdag, begyndte vi at forstå..


Kun en tåbe frygter ikke islam.

Venstrefløjen ser åbenbart en chance i at alliere sig med islam i et forfængeligt håb om selv at komme til fadet. Og denne kampagne med ”frygten for de(t) fremmede” er de dybt involveret i, lige fra gadepøblens monotone råb om ”racister” til 68´ernes politisk korrekte massemedier og forfattere med den nyudnævnte og af staten millionstøttede professor i islamologi, Jørgen Schiøler Nielsen, i toppen.

Vestkystens artikel rider med på denne bølge og heldigvis kunne de lokke en
”fremmedfrygtende” frem, som på grund af sin alder endnu bevarede en tillid til mundtlige aftaler med avisen og ikke begreb, at han bare skulle hænges ud som
en af de bange dumrianer, der ikke forstår islams – åh, så fredelige hensigter.

De frygtsomme europæere demonstrerer deres frygtsomhed ved at imødegå islam og islamiseringen, hvorved de ikke bare risikerer de autonomes og ”eliten”s hån og overfald, men også at få halsen skåret over af de ”fredselskende”.

januar 30, 2008

40.000 kr. for klumpet påklædning

I 2004 besøgte to muslimske mødre med børn svømmehallen Kærrabadet ved Gøteborg. Kun børnene skulle bade. Kvinderne ville se på. Ifølge svømmehallens reglement skulle besøgende have t-shirts og shorts eller træningsdragt på. Kvinderne havde hovedtørklæder, skørter og langærmede t-shirt og var efter badevagternes mening for klumpet påklædt. Skulle de falde ned - eller være tvunget til at hoppe ned i vandet for at redde et af børnen, kunne klædedragten udgøre en hindring. Derfor blev de afvist af sikkerhedsmæssige grunde.


Det tog de som en personlig krænkelse (og det kan jo alle sige). De klagede til ombudsmanden. Byretten fandt ikke noget bevis for diskriminering, og ombudsmanden måtte betale sagsomkostningerne med 30.000 kr., men ankede i øvrigt sagen til landsretten.


Nu har landsretten dømt og givet ombudsmanden og kvinderne ret. Dog får de to ikke de 300.000 kr. – trehundredtusinde - som de havde krævet i skadeserstatning! Men må nøjes med 40.000, men det er da også en meget pæn belønning for to personers besøg i svømmehallen.Badning på hjemmeplan i Burka og sorte handsker

Ytringsfrihed og afholdsforening

Da loven om hets mod folkegruppe udvidedes til også at omfatte sexuel adfærd, blev Bibelen grundigt gransket i Sverige

I 2003 forkyndte den svenske justitiekansler så, at - Biblen gerne måtte genoptrykkes!
Han ville ikke rejse tiltale mod optrykning. Ja, De læste rigtigt!

Snart efter holdt præsten Åke Green fra pinsebevægelsen en prædiken i sin menighed i Borgholm på Øland, som gav svære rystelser igennem hele Sverige og tilmed i udlandet. Ud fra Bibelens ord prædikede han imod homosexualitet.

Hans prædiken blev anmeldt som ”hetz mod folkegruppe” af den i Sverige meget politisk stærke organisation RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)
Byretten i Kalmar dømte Åke Green til en måneds fængsel juni 2004.

Han gav imidlertid ikke op og fik stor støtte ikke bare fra troende, men også fra kredse, der ikke brød sig om den umoral, som de mente, at nævnte organisation spredte, dels gennem deres festivalorgier og dels gennem at forsvare pædofili i deres skrifter.
I mellemtiden var sagen nået langt ud over Sveriges grænser, og troende i mange lande ytrede sig i sagen.

Ved landsretten blev præsten frikendt. Ytringsfriheden skulle gælde.
Som principsag prøvedes sagen endelig ved højesteret.
Også her blev det frikendelse (måske under en vis ubevidst psykisk pression (?) under indtryk af den overvældende mængde protester fra ind- og udland.)

Ingen prædikant skulle dog vide sig sikker fremover, idet man ville bedømme eventuelle sager efter prædikantens ordformulering.

Her sluttede sagen så.

Troede man.

Åke Green viser sig nu at have været medlem i afholdsforeningen IOGT-NTO i flere år, hvilket jo ikke er så mærkeligt. Drikfældighedsproblemet er meget stort i Sverige - ligesom i Danmark, selvom danskerne ikke så gerne drøfter ungdomsdrikkeriet, men hellere smågriner af svenskernes syn på alkohol.

Men nu er Åke Green åbenbart ikke medlem længere: han fik i går, den 29. januar et brev fra afholdsforeningenas ledelse ved Stefan Berg:

”Bestyrelsen konstaterer, at dine gentagne nedsættende udtalelser om homosexuelle strider imod IOGT´s og NTO´s principper og program. Af den grund beslutter ledelsen at udelukke dig af afholdsforeningen.” Undertegnet af generalsekretær Stefan Berg.

Det ville – som Åke Green bemærker – være ejendommeligt hvis alkoholforeningens grundsætninger skulle handle om begrænsninger af medlemmernes ytringsfrihed om samfundsproblemer, som ikke vedkommer afholdsforeningen det mindste. Emnet har da heller ikke været nævnt i afholdsforeningen og ville da også stride mod almindelig demokratisk adfærd.

Det viser sig, at det igen er den aggressive sexforening RFSL, som står bag. For nogen tid siden blev Åke Gren nemlig ringet op af en kvinde fra afholdsforeningen, som fortalte, at nogle homosexuelle personer havde klaget over præstens medlemsskab, og derfor ville hun høre, om han muligvis havde skiftet mening? Men det havde han ikke og havde heller ikke i sinde.

Det er dog en mærkelig policy i en afholdsforening! Fører de opsyn med medlemmernes meninger om dit og dat? Tjekker de på internettet, hvad medlemmerne eventuelt har sagt eller gjort uden for foreningen? Udfærdiger de lister eller databaser over mere eller mindre kristentro, evt. med angivelse af kirketilhørsforhold?

Afholdenhed fra øl og spiritus betyder vel ikke afholdenhed (selvcensur) fra samfundsdebat?

januar 29, 2008

Islamisering


Metodistkirken i Gävle har holdt sin sidste gudstjeneste. Menigheden var med årene skrumpet ind til 30 medlemmer, og kirken var derved blevet en økonomisk bet. Nu er den lukket og slukket. Mange mødte op ved den sidste gudstjeneste måske i en følelse af, at vi går barskere tider imøde, og at det ikke bare gælder Metodistkirken, men noget meget alvorligere...

Gävles islamiske center har købt Metodistkirken med lejligheder og kontor for 5 millioner kroner. Pengene ordnede lederen, Jalel Bel Hadj. Han rejste ned til Arabistan og modtog pengesummen som en gave fra det arabiske emirat, Qatar, - ”et land med tydelige mangler, hvad religionsfrihed angår”, skrev den svenske kristelige avis Dagen i sit referat. Avisen måtte bagefter i en fodnote pointere, at dette med den bristende religionsfrihed ikke var noget, Jalel Bel Hadj havde sagt (ellers kunne han måske komme i fedtefadet). Og da tiderne er meget ømtålelige over for udtalelser, så henviste avisen til professor Viggo Mortensen ved Århus Universitet, der mente, at religionsfrihed burde være gensidig, så han forventede, at den svenske kirke tilbød Qatar at bygge en kirke for de mange kristne filippinske gæstearbejdere i emiratet. (Det kan de jo rolig tilbyde. Det koster ingenting!)

At pengene kom fra Qatar var noget det islamiske Center selv oplyste, skrev Dagen. ”Vi synes, at befolkningen har ret til at få det at vide", sagde Jalel Bel Hadj, og viste sig på den måde mere reell end både EU og massemedierne, der helst fortier alt, hvad der på mindste måde kunne give ophav til misstemning. Den økonomisk nødstedte Metodistkirke var tilsyneladende ligeglad, og den svenske regering så ingen problemer i, at moskéen betales af Qatar. Det islamiske center er en privat organisation, så vi blander os ikke i, hvor de får pengene fra. (Oh Gud, hvilken naivitet!)

Der er ca. 3000 sunnimuslimer i Gävle. Metodistkirken skal bygges om, så den kan indvies til natmadsmåneden, ramadanen, i september. Den skal ikke bare være til bøn, siger Bel Hadj, vi har et bredere perspektiv: der skal indrettes ”bibliotek med bøger på mange sprog, for muslimer, ikke-muslimer og forskere”. Altså til missionsvirksomhed og propaganda sådan som man plejer, og – hvem ved – måske senere en koranskole.

PS. Bynavnet Gävle må ikke forvexles med ordet "jävla", der udtales lige
sådan, men betyder djævle".

Det sikrer en god støvle...


Kriminalforsorgen vil ansætte ”moderate” imamer ved fængslerne.

”Og hvem afgør om en imam er ‘moderat’? Findes sådan en størrelse overhovedet? Er ‘Stenings-Pedersen moderat?” spørger Hodja på sin blog og fortsætter:
”For mig at se er det en farlig vej, Kriminalforsorgen er ved at begive sig ind på. Alene det, at imamer og fanger kan tale arabisk sammen, og at imamer kan uddele skrifter på arabisk - hvem kan kontrollere det? Skal Kriminalforsorgens personale lære arabisk? Tyrkisk? Osv.”

Hvordan i alverden skal danske myndigheder kunne ”sikre, at fængselsimamerne anerkender demokrati og kan opmuntre fangerne til at komme ud af kriminalitet”.
Om imammerne så sværger ved koranen, så ”sikrer det ingenting”, eftersom muhammedanere ikke er pligtige at holde løfter over for os vantro, men tvært imod har deres taquia-begreb, som giver dem ret til at narre, forvirre, lyve etc. over for vantro.


Måske skulle man tage dem på ordet, når de ind imellem hævder, at der kun er een gud og een religion: så kan de kriminelle få hjælp hos en dansk fængselspræst!

Og hvad er det for noget vrøvl med ”bederum”. Man kan selvfølgelig bede uden et menneskabt bederum, som millioner af mennesker gør, hvad enten de tror på det ene eller det andet.

januar 28, 2008

For 175.000 kr. hættemåge

Jeg ser i Ekstrabladet, at ”Hættemågesagen” har været for domstolen. Det er da en fuldkommen latterlig historie. En expedient i Kvickly blev fyret, fordi hun til en kollega kaldte en tredie fælles kollega for ”hættemåge”, NB uden nogen hadsk eller hånlig betoning. Danskere har altid været utrolig ferme til sjove og/eller rammende orddannelser. Det gør sproget rigt og spændende. Nogle af dem bliver fast inventar i sproget, andre er der kun i en kortere eller længere periode. Skulle vi blive fornærmede over denne danske evne til at udvikle sproget? Det er jo latterligt. Den findes overalt, hvor der er danskere, i reglen i en venlig, måske smådrillende tone: på gaden, på kontorerne, byggepladsen, ja, hvor som helst. Har man så let til at blive stødt på manchetterne, bør man nok overveje sin egen utålelighed.

Det kom til at koste arbejdsgiveren næsten 175.000 kroner at bortvise medarbejderen.

Benævnelsen ”hættemåge” er utrolig rammende. Det er jo netop sådan pigerne ser ud med det hårdtviklede tørklæde om hovedet. Og hættemågen er da et meget respektabelt dyr.
Er mågerne mon fornærmede over sammenligningen? Nej, de skratter sikkert af de dumme mennesker.

Religions- og ytringsfrihed i Tyrkiet

Den 18. april sidste år blev tre kristne mænd i en kristen boglade brutalt myrdede i den tyrkiske by Malatya. To tyrkere Necati Aydin og Ugur Yuksel og tyskeren Tilmann Geske.

Retssagen mod fem tiltalte begyndte her i januar.

Hamit Ceker forhörtes som den förste. Han hævdede, at han så den hovedmistænkte, Emre Hunaydin, skære halsen over på to personer, men benægtede, at det var hensigten at slå dem ihjel! (Fornylig hørte vi samme tåbelige udsagn i Sverige, da en lektor ved universitetet i Ørebro fik halsen skåret over. Det var ikke meningen at dræbe. Hvor idiotiske udtalelser kan man komme med?)

De fem anklagede havde ved overfaldet både skydevåben, knive og reb med sig samt en talisman, en beskyttende islamisk bønneinskription, hvis noget skulle gå forkert. (Men Allah hjalp åbenbart ikke, eftersom de blev pågrebne! Men han hjælper måske i retssagen?)

Hamit fortalte i retten, at situationen var blevet spændt da præsten Necati Aydin havde sagt, at de ”alle var Jesu børn”, og en af de fem, Gunaydin, beordrede sin kammerat, Salih Gurler, til at kvæle præsten, men det gik ikke, og så skar Gunaydin halsen over på præsten og bagefter på Tilman Geske.

Hvordan den tredie blev af med livet vidste Ceker ikke. Han havde kun hørt ham råbe ”Jesus”

Ceker indrømmede, at han ligesom de andre fire mistænkte havde skrevet afskedsbrev til sine familier aftenen før mordene, for hvis nu det skulle gå galt...

Ceker fortalte, hvordan han havde løsnet rebene, som de havde bundet Ugur Yuksel med. Det blev for meget for enken, og hun råbte ud i retssalen: ”De gik derhen for at myrde vore mænd og bagefter siger de, at de forsøgte at gøre det bekvemt for dem.”

Enken efter den myrdede tysker, Geske, troede ikke på, at de fem var gået derhen for at myrde. ”Jeg vil vide, hvem der fik de fem til at gøre det?” sagde hun.

Muligvis en hentydning til, at det hed sig, at myndigheder har været indblandet. I hvert fald skulle de fem mistænkte have haft telefonkontakt med politivæsenet og en anklager i Istanbul.
Politiet i byen Malatya skal have tilintetgjort videooptagelser, som indspilledes på sygehuset, hvor en af de mistænkte blev behandlet, da han havde skadet sig under flugten.

Sikkerhedsstyrkerne og retsvæsenet dækker over hinanden ved at undlade detaillerede undersøgelser, sagde Husnu Ondul, der er leder af menneskeretsorganisationen IHD til avisen ”Today´s Zaman” i december.

Kilde: Världen idag 28.1.08

januar 27, 2008

Erhards parti

Partiet Centrumdemokraterne nedlægger sig selv den 1. februar.
Det skulle de nok have gjort for længe siden.

Partiet var Erhard Jacobsens og ingen kunne løfte arven efter ham.

Erhard Jacobsen havde en særlig evne til at se, hvad der rørte sig i tiden her og nu. Han fik ry for at kunne trække en kanin op af hatten, når alle troede, at nu gik det ikke længere med partiet.

I TV sagde man, at han stiftede partiet, fordi socialdemokraterne var kommet for langt ud til venstre. For dem, der kun kender det almindelige politiske sprog med ”se til højre, se til venstre”, er det vel rigtigt, men Erhard Jacobsens så meget mere end som så. Han så, hvad Christiansborgs andre politikere ikke så eller ikke ville se – bortset måske fra Glistrup, som nok tog en del ved lære af Erhard.

Erhard Jacobsen så ”subkulturen”, demoraliseringen og samfundsnedbrydningen, som vel tilrettelagt foregik overalt i samfundet - fra vuggestue til universitet - under 68´ernes, de radikales, mentalhygiejnikernes, venstrefløjens og massemediernes utrættelige indsats.

Han forsøgte at tage kampen op mod overmagten, bl.a. gennem foreningens ALS (Aktive Lyttere og Seere), der optog Guderne må vide hvormange bånd af radioens udsendelser for med dem at kunne bevise skævvridningen i forhold til et normalt demokratisk system.
Han imødegik det omsiggribende dårlige sprog og udtale og de demoraliserende børnevers og -bøger, der accepterede butikstyverier, hashrygning, vold og utugt.
Han modarbejdede Ritt Bjerregaards kommunistinspirerede skoleidéer og ville formodentlig vende sig i sin grav, hvis han vidste, hvad Ritt nu er i gang med.

Holland styres af islamfrygtFra “The Telegraph” og Kristeligt Dagblad via Anna Lyttigers blog
http://annalyttiger.wordpress.com/

A politician - En såkaldt politiker har advaret om, at islamfrygt styrer Hollands regering efter at han udsatte præsentationen af en kortfilm, der angreb koranen.

Den 44-årige Geert Wilders, lederen af frihedspartiet (PVV), som sammenligner muslimernes hellige bog med Adolf Hitlers ”Mein Kampf”, skabte panik i regeringen ved at sige at anti-islam-filmen vil blive sendt i morgen.

Mens det hollandske politi har forberedt sig på en uges spektakler og Wilders af myndighederne har fået besked på at forlade landet, rettede han et nyt angreb på det ”utolerante” islam, idet han sagde, at hans ti minutter lange film med angreb på islam ville
blive udsat to uger.

Hvis jeg havde meddelt, at jeg lavede en film om Bibelens fascistiske karaktér, ville Hollands sikkerhedsstyrker så have holdt et krisemøde? Spurgte han i avisen Volkskrant.

Ville jeg have modtaget så mange dødstrusler, som jeg nu har fået efter at have meddelt, at jeg laver en film om Koranen? Naturligvis ikke!”

Ifølge Geert Wilders er filmen et "opråb til at ryste islamiseringens snigende tyranni af sig", og han advarer om, at "frygten for islam" styrer Holland.

Irans parlament, Majlis´en, advarede i denne uge mod ”vidtrækkende forfølgelser fra muslimers side overalt på kloden”, hvis filmen bliver udsendt i TV.”
- Det vil rejse en bølge af had imod enhver regering, som fornærmer islam, siger Aladdin Boroujerdi, formand for Kommissionen for National Sikkerhed og Udenrigspolitik i Iran ifølge religionnewsblog.com.
I et forsøg på at afmontere bomben, vil den hollandske regering i morgen meddele, at den ikke vil gennemføre den påtænkte bandlysning af den islamiske burqa i Holland.


(Gertruds kommentar: Gør den det, vil det være et synligt bevis på at den hollandske regering styres af islamfrygt, således som Geert Wilders siger! Hvad vil alle disse forskrækkede stater i vestverden opnå med det? At islam fortsætter sin islamisering for snart at overtage diverse regeringer i vestverdenen. Med islam kan man ikke diskutere. Dialog er komplet umuligt, hvad der allerede er mange exempler på. Islam udgør et voldeligt tyranni og intet andet. Vågn dog op, folkens!)

januar 26, 2008

Sharia

Et par tal fra Mellemøsten:

298 mennesker blev hængt i Iran i 2007.

Og 5 iranske mænd blev straffet ved at få venstre fod og højre hånd hugget af.

Kilde: Världen idag 25.1.08

"Definitivt ingen dialog"

Det svenske radioprogram ”Människor och Tro” bragte fredag (med repris lørdag) et ganske superkort indslag om den syriske Stormuftis optræden i EU. Programmets deltagere var tilsyneladende enige om, at det havde været forkert af EU at give ham taletid. Syrien var ikke et land, som respekterede demokratier, og EU skal ikke stå åbent for religiøse foredrag. De følte sig urolige over, at EU syntes at ville fremme religion i politikken. Vi må skelne mellem politik og religion mente de. Det hed sig, at det skulle være dialog med muftien, men det var”definitivt ingen dialog”. Det var en monolog, og man kunne ikke stille spørgsmål.

Det er utroligt, at en så vigtig hændelse, som afslører EU´s islam- og arabervenlige linje får så liden omtale i massemedierne. Sveriges Dagblad refererede EU´s egen presseinformation, og så var der nu dette telegramkorte indslag i ”Mennesker og Tro”.

EU fortsætter at handle hen over hovederne på befolkningerne.

Stormuftien med EU-glorie sammen med den katolske syriske biskop Odo

januar 25, 2008

Sveriges "demokrati"

Jeg har modtaget nedenstående kommentar til gårsdagens indlæg om Sveriges demokrati:

Sedan grundlagen ändrades 1974 är Sverige inte längre en demokrati utan en "majoritetens diktatur". Sossarna lyckades eliminera den maktdelning som 1809 års grundlag innehöll. Dåvarande justitieministern Lennart Geijer uttalade sin tillfredsställe högt över detta. Därmed blev Sveriges grundlag mer lik Sovjets än andra demokratiska länders.

I frånvaron av maktbalans har sossarna också hänsynslöst begått rena rån av olika folkgruppers egendom: Engångsskatten på pensionskapitalet 1986, inkluderande av vissa fiskevatten i allemansrätten utan ersättning 1985, konfiskationen av privata änkepensioner 1997, m.fl.

Därutöver kommer den politisering som krupit igenom hela rättsväsendet under många år. "Oberoende" domare har noterat vad som ger dem ett jobb, vad som behövs för lönehöjning och vad som behövs för att göra karriär.

Du hittar mer på följande länkar:

http://medborgarratt.wordpress.com/

http://www.tinyurl.dk/2902

Sverige har varit nära en fullt utbildad enpartistat, som inte kan kallas demokrati. Jag hoppas att Alliansen inte skall missa den chans det är, att den sittande Grundlagsutredningen har i uppdrag att föreslå långtgående ändringar i grundlagen. Då måste maktdelning bli verklighet igen.

Tilläggas kan att bloggosfären numera är en viktig motvikt mot den kommunistfrälsta journalistkårens systematiska förvridning av nyhetsförmedlingen. Något som även gäller i förment borgerliga tidningar.

- från Sture.

Det har han tid til!Da vi i Småland i 2004-5 oplevede fire grusomme mord på ensomboende, blev smålændingene oprørte over den megen vold og myndighedernes ligegyldighed. ”Sjöbodagruppen” indsamlede underskrifter og bad justitsminister Thomas Bodström (S) komme ned til Markaryd og lytte til folket i skovene, men nej, han havde ikke tid! Han skulle se fodbold!!!

Da så oppositionsleder Fredrik Reinfeldt en chance for at markere sig som en tidlig optakt till valgdagen 2006.

Nu forstod Bodström, at han havde båret sig dumt ad og kom snart efter til Småland. Han tog sin 2-årige (?) datter med for at charmere befolkningen, men udrettede i øvrigt intet.Nej, selvfølgelig er regerings- og rigsdagsmænd meget ophængt. Tænk alt det papirnusseri de skal igennem hver dag!!! (ja, det tror du!)
Nu efter sidste valg faldt Bodström ned fra justitsministertaburetten, men sidder stadig i rigsdagen.

Bloggeren og journalisten Kurt Lundgren, Östra Ölands fria horisont, skrev fornylig til Bodström og spurgte, hvordan han som rigsdagsmand kunne få tid til at optræde som advokat i en voldtægtssag i Ystad. Er rigsdagsarbejdet ikke et heltidsjob?

Men han blev mildt sagt overrasket over svaret:
Bodström skrev, at der ikke var noget mærkeligt ved at have en opgave ved siden af rigsdagsjobbet. I rigsdagen har man ca. 10 - ti - timers bunden tid om ugen, skrev han.

Ja, du læste rigtigt: 10 timer. Hvem ude i den virkelige verden har ti timers arbejdsuge til en løn på 50.000 kr. - ganske vist svenske - om måneden? spurgte Kurt Lundgren på sin blog
Östra Ölands fria horisont, http://kurtlundgren.webblogg.se/


Hvordan står det til i vort Folketing?

januar 24, 2008

Ondets rod ?

Gang på gang har man fra dansk side gjort Sverige opmærksom på deres udemokratiske adfærd og tvivlsomme valgsystem. Der er masser af exempler, og Menneskeretsgruppen British Helsinki Human Rights Group (BHHRG) udgav en stærkt kritisk og fyldig rapport om det svenske katastrofevalg 15/9 2006. Nu har en svensker sendt mig nedenstående tekst til bloggen. Som svensker ser han åbenbart demokratiet ud fra Sveriges praktisering af samme, men som nævnt ovenfor turde det være et spørgsmål, om Sveriges ”demokrati” overhovedet kan kaldes demokrati.


Demokratin – roten till det onda.

Vår tids mest tanklösa myt är att demokrati är det ultimata och bästa politiska system ett land kan styras med.

Den allmänna uppfattningen är att demokrati inte får ifrågasättas. Att ifrågasätta demokratin är lika fruktansvärt som det var att förneka Gud under forna tider då kyrkan styrde befolkningen med järnhand.

Politikerna inom alla riksdagspartier tävlar om att vara sanna demokrater. En oliktänkare som ifrågasätter eller misstror demokratin utsätts för förakt och förföljelse av journalistkåren och det övriga samhällsetablissemanget. Regeringarna, både socialdemokratiska och borgerliga, har beordrat SÄPO att kartlägga och övervaka odemokratiska personer och rörelser. Demokratins makthavare och hantlangare accepterar inga oppositionella oliktänkare. Demokratin är nämligen ett totalitärt politiskt system som kräver absolut makt. Denna makt är mer omfattande, och tränger djupare in i medborgarnas privatliv, än hos många diktaturer.

I denna tid, då det moraliska förfallet närmar sig bottennivå, då brottsligheten är störst i vår trettontusenåriga historia, då våra politiker låter utomeuropeiska folk kolonisera vårt land och tvingar oss att försörja dem - då är det dags att varje tänkande människa ställer sig frågan om de senaste 50 åren av expanderande demokrati gjort oss lyckligare. Har våra liv blivit mer harmoniska? Har vi ett tryggare och laglydigare samhälle? Har gemenskapen mellan människorna blivit bättre? Har kulturen utvecklats och förfinats? Har barn och ungdomar blivit snällare, skötsammare och fått bättre grundkunskaper? Har den enskilde medborgaren fått större politiskt inflytande? Har var och en större möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sitt personliga välstånd?

Med otvetydigt facit på hand blir svaret ett rungande nej på samtliga frågor. Folket som helhet har blivit olyckligare. Psykiska sjukdomar och drogmissbruk har aldrig varit mer utbrett. Brottsligheten har tio-dubblats på 50 år. Barn och ungdomar är förvildade och har efter nio års skolgång betydligt sämre kunskaper i matematik och svenska än sjätteklassare på 1940-talet.

Skatten har ökat för löntagarna: från att ha varit 10 % år 1950 till mellan 60 och 75 % i dag (direkta och indirekta skatter). Detta innebär att demokratin tagit ifrån medborgarna deras rätt till den egna lönen. I historisk mening är man slav om man inte får behålla merparten av sin egen inkomst. Man kan inte heller bestämma över sitt eget liv om man inte förfogar över sin egen inkomst.

Den enskilde människans politiska inflytande är numera helt raderat. Väljarna består av en okunnig majoritet som inte ens vet om vi har en socialdemokratisk eller borgerlig regering. Sämsta kunskaperna har de som röstar på socialdemokraterna. Många av dem vet inte ens vilka riksdagpartier som finns. (Väljarundersökningar av professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet). Gruppen medborgare som är politiskt insatta har således mindre inflytande vid valen än de som är okunniga om respektive partiers ideologier. Mellan valen lyssnar politikerna inte alls på enskilda personers förslag och önskemål eftersom det endast är partiernas program och internt förankrade uppfattningar som genomdrivs. Det står t. o. m. i grundlagen att riksdagsmännens överväganden ska vara självständiga, obundna av instruktioner från väljarna.

Det mest skadliga exemplet på beslut som demokratins företrädare fattat mot folkets vilja är massinvandringen. Medborgarna får varken diskutera offentligt eller rösta om denna ödesfråga.

Att demokratin på sikt störtar Sverige i ofrihet, fattigdom, degenering, kaos, brottslighet och annat lidande beror på den vanföreställning som är grundbult i den svenska demokratin: utgångspunkten att alla människor är jämlika i förstånd och karaktär samt att majoritetsbeslut således alltid är rätt.

Sveriges asyl- och migrationspolitik är en naturlig följd av tron/lögnen att inte bara vi svenskar är lika, utan att även alla andra folkslag är lika oss svenskar. För den sanne demokraten är det obegripligt att så många svenskar oroas för det mångkulturella samhället. I hans inskränkta värld är ju alla lika goda och kloka.

Den dag verkligheten krossar det demokratiska etablissemangets världsbild är det för sent att återskapa det svenska Sörgården vi har i våra hjärtan. Ragnarök väntar.

Sexigt

For en halv snes år siden bestemte den svenske rigsdag – uden at spørge folket – at Sverige skulle være et multikulturelt samfund. Det har på mange måder skabt kaos i landet.
Således anklagedes Karlskrona Kommune for deres manglende multikultur på den store kommunale velkomstplakat ved hovedvejens indfart til byen. En satiriker omtalte sagen: der var ingen sorte, ingen rødhårede, ingen fede, ingen invalider...kun lyshårede Blekingeboer.
Kommunen tog plakaten ned.
Området Vällingby i Stockholm er blevet moderniseret ved flere års ombygninger. Butikscentret har reklameret og annonceret, men tænk, hvor frygteligt! I reklamekampagnen vistes 9 par af arten homo sapiens, en han og en hun ligesom i zoologibøgerne! Det ophidsede åbenbart den sexneutrale RFSL-forening (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Annonceringen blev anmeldt til MER (MarknadsEtiska Rådet) som stereotyp og misvisende blandt andet ud fra et sexuelt og etnisk perspektiv. Men MER har nu svaret, at markedsføring ikke er tvungen til at være representativ for, hvordan samfundet ser ut.

Kilde: Dagens Media

januar 23, 2008

Hill, heil, hill Hillary!

Hvordan kan man stole på ledere
Der er i lommen på araberne?

Denne tekst er taget fra Hodjas Blog 16 december 2007

Bill Clinton’s presidential library raised more than 10 percent of the cost of its $165 million facility from foreign sources, with the most generous overseas donation coming from Saudi Arabia, according to interviews yesterday.
Mere hos Winds of Jihad
Der er mere om Clintons og andres pengesager her. Og Dhimmi Carter holder sig heller ikke tilbage.
Den tidligere Saudiske ambassadør i Washington Prins Bandar bin Sultan blev for nogle år siden citeret i Washington Post “Hvis rygtet går, at Saudierne tager sig af sine venner, når de forlader embedet, ville du blive forbavset over, hvor meget bedre venner du har, når de netop indtræder i embedet.”

Willie Clitman’s Sowdi-Funded Mausoleum

Hat tip: Michelle Malkin
The story is on page A3 of the Washington Post today and it should come as no surprise: Saudis have been as generous with the Clinton family as they have with the Bushes:
*Bill Clinton’s presidential library raised more than 10 percent of the cost of its $165 million facility from foreign sources, with the most generous overseas donation coming from Saudi Arabia, according to interviews yesterday.
*The royal family of Saudi Arabia gave the Clinton facility in Little Rock about $10 million, roughly the same amount it gave toward the presidential library of George H.W. Bush, according to people directly familiar with the contributions.

* Ten percent of the cost of the $165 million Bill Clinton presidential library is said to have come from foreign individuals and governments, sources said
*The presidential campaign of Sen. Hillary Rodham Clinton (D-N.Y.) has for months faced questions about the source of the money for her husband’s presidential library. During a September debate, moderator Tim Russert asked the senator whether her husband would release a donor list. Clinton said she was sure her husband would “be happy to consider that,” though the former president later declined to provide a list of donors.
*…A handful of major donors’ names to the Clinton library were disclosed in 2004 when a New York Sun reporter accessed a public computer terminal at the library that provided a list of donors. Soon after the article appeared, the list of donors was removed.
*The amount of the contribution from Saudi Arabia and several other countries, as well as the percentage of the total given by foreigners, had not been revealed.The Post confirmed numerous seven-figure donors to the library through interviews and tax records of foundations. Several foreign governments gave at least $1 million, including the Middle Eastern nations of Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates, as well as the governments of Taiwan and Brunei.
*In addition, a handful of Middle Eastern business executives and officials also gave at least $1 million each, according to the interviews. They include Saudi businessmen Abdullah al-Dabbagh, Nasser al-Rashid and Walid Juffali, as well as Issam Fares, a U.S. citizen who previously served as deputy prime minister of Lebanon.
* What does that tell you?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- og fra 29 september 2006
Bill Clinton lander i Aalborg Lufthavn

— hodja @ 7:09 pm
Inden man jubler for meget over Clinton og hans besøg, skal man lige huske, hvem der har ham og andre afdankede amerikanske politikere og diplomater på lønningslisten.
I august 2002 var en delegation fra USA’s kongres i Saudi Arabien. Under besøget spurgte det republikanske kongresmedlem Mike Rogers den amerikanske ambassadør i Saudi Robert Jordan, om han ville være den første ambassadør, som efter at have udstået sin ambassadørtjeneste IKKE ville lade sig ansætte af Saudierne. Dette ville ambassadøren ikke love.
I 2003 lod Jordan sig ansætte af den Saudiske kongefamilie og blev herved en nyt medlem af den lange liste af forhenværende ambassadører og embedsmænd, som arbejder direkte og indirekte for Saudi Arabien. Rogers har senere foreslået lovgivning mod, at embedsmænd repræsenterer fremmede regeringer i 4 år efter afgangen.
Det ville reelt være sensationelt, hvis højtstående amerikanske embedsmænd i Mellemøsten IKKe lader sig forgylde af Saudierne og andre despoter.
Washington formelig vrimler med sådanne personer. I særdeleshed i tænke-tanke der har med Mellemøsten at gøre - som for eksempel The Middle East Institute, som er finansieret af Saudierne.
Forhenværende ambassadør i Saudi Arabien leder instituttet - Wyche Fowler. Edward Walker, præsident for instituttet, var ambassadør i Israel, Ægypten og de forende Arabiske Emirater. Forhenværende ambassadør i de Forende Arabiske Emirater og vice assisterende sekretær for Nær Østen David Mack er instituttets vice præsident. Også ansat ved instituttet er Richard Parker, forhenværende ambassadør i Algeriet, Libanon og Marocco og Michael Sterner, forhenværende ambassadør i de forende Arabiske Emirater.
Chas. Freeman Jr., en anden tidligere ambassadør i kongeriget, er præsident for det Saudi-støttede Middle East Policy Council. En anden ambassadør, Walter Cutler, leder det Saudi-støttede Meridian International Center.
Den tidligere Saudiske ambassadør i Washington Prins Bandar bin Sultan blev for nogle år siden citeret i Washington Post “Hvis rygtet går, at Saudierne tager sig af sine venner, når de forladet embedet, ville du blive forbavset over, hvor meget bedre venner du har, når de netop indtræder i embedet.”
Fra Dette gælder også for Bill Clinton. Daily Dish skriver: “Former President Clinton, however, is praising Dubai as an enlightened Arab nation and “a critical ally in the war on terror.” Does Bill have a less than altruistic reason to be pro-Dubai? Yesterday I asked his office if he helped recruit Dubai into a potentially lucrative partnership with Democratic fund-raiser Ron Burkle’s private investment firm, Yucaipa.
The former President is a frequent visitor to Dubai, possibly on Burkle’s 757 jet, is an occasional high-dollar lecturer there ($300,000 for a single speech), and serves on Yucaipa’s board of directors.” How much has Madeleine Albright of “The Albright Group” received for her lobbying on behalf of the Arabs of Dubai?
How much money have all kinds of people received, in payment for their usefulness in ensuring the continuation of the global Jihad?
These are traitors. They deserve to be named and exposed. They include a great many people in official Washington. So what? They deserve to be named and exposed — with Democrats in Congress not trying to protect Democrats, and Republicans not trying to protect Republicans.
Since OPEC oil wealth will continue to gush, we need to know the ways in which it is used to penetrate and influence our government, our media, our universities. It is not merely what has happened in the past.
That army of apologists for and promoters of Saudi Arabia prevented, for more than 30 years, the putting into place of an energy policy that, instead of relying idiotically on our “staunch ally” Saudi Arabia for its supposed “moderation” in oil pricing, would have sensibly been based on a steady rise in gasoline taxes, and on other uses of oil, and on allocation of all such taxes to subsidies for mass transit, the building of newer, and safer, nuclear power plants, and the widespread introduction of solar and wind energy.”
Og det var så USA.
Hvilke Europæiske politikere og embedsmænd er på olielandenes lønningslister? EU-politikere? Danske? Selvfølgelig spiller araberne på flere heste så europæerne er naturligvis med. Hvad er prisen? Noget af prisen er klart EAD, anti-zionisme og dhimmitude. Og medierne plejer jo ellers at sige, at USA’s politikere er i lommerne på jøderne.
Måske er det medierne der er i lommerne på araberne?Angående EAD (Euro Arab Dialogue): “The arab states contributed vast sums to universities, centers for islamic studies, international communication agencies, and private and governmental organizations in order to win over world opinion”
Kilde: Bat Ye’or; Eurabia, The Euro-Arab Axis. Side 154.
Jeg kommer til at tænke på Lenin, der sagde: “En kapitalist vil med glæde sælge dig det reb, du vil hænge ham i.”
Og: Jeg tænker på,hvad en ondsindet vittighedstegner kunne få ud af det: “I did not have sex with that Sheikh.”

Islamofobi


”Islamofob” for en dag i radioen (oversat af Gertrud).

Artikel af journalist Kurt Lundgren, Ölands Fria Horisont.

På min blog har jeg givet udtryk for nedenstående 10 synspunkter. Disse meninger kaldes islamofobi af en skummel organisation, som jeg aldrig tidligere har hørt tale om, EXPO.

Expo kan nærmest beskrives som et privat internetpoliti, som opsporer meninger, som organisationen ikke bryder sig om, giver personen med meningerne en betegnelse og hænger ham eller hende ud på internettet, Derefter bliver personen noteret på en meningsliste som pubbliceres, omtrent som STASI i DDR – eller Securitate i Rumænien gjorde mod personer, som brugte ytringsfriheden.

Dette er mine meninger:

1. Drenge og piger skal kunne gå til svømmeundervisning sammen. Religiøst fjolleri som forbyder sådan naturligt samvær og leg mellem drenge og piger bør bekæmpes.

2. Kvinder skal slippe for at vikle deres ansigt og hoved ind i tøj og sjaler ligegyldigt hvilken religion der end måtte ligge til grund herfor. Tossede mandfolk skal holdes i ave af samfundets lovgivning.

3. Religion er en privat sag. Tving mig ikke til andre sædvaner end dem, jeg selv vil have.

4. Al religion kan diskuteres. Det kaldes religionskritik og har været fremført så længe mennesket har troet på et højere væsen.

5. Hvis jeg bliver halshugget, fordi jeg tager en Bibel med ind i Saudiarabien, og hvis kristne ikke må bygge kirker i Saudiarabien, bør vi ikke tillade, at Saudiarabien financierer moskéer i Sverige.

6. Islam er en religion i stærkt behov for en modernisering og tilpasning til sekulære forhold i vesterlandske demokratier.

7. Jeg har ikke i sinde at acceptere en ny religiøs undertrykkelse, når vi nu har befriet os fra kristendommens.

8. Enhver religion tåler at blive gjort grin med. Hvad er det for et højere væsen, som ikke tåler lidt humor

9. Skik følge eller Land fly. Sverige er et overvejende kristent land med kristne traditioner, dem må I spektere.

10. Al religion er overtro. Men. Vi er mennesker og behøver sådan irrationalitet for at klare selve livet. Til muslimerne siger jeg: Tag ikke jer selv for højtideligt, slap af, relaks, tag et glas vin og vær som folk.


Godbidden, at jeg blev udpeget som islamofob, nappede Radio Kalmar naturligvis på. Allerede i fredags ringede Ann-Sofie Ottosson til mig og bad, at jeg skulle stille op til debat, hvilket jeg pænt og artigt lovede at gøre. Flere telefonsamtaler kom fra radioen og til sidst et fra en reporter som hed Nisse Noling i mandags. Han meddelte, at der blev ikke nogen debat, men at han ville interviewe mig om min påståede islamofobi, hvilket foregik på ti minutter. Blandt alt det, jeg sagde, var der lidt forvirret snak midt i. Det klippede han ud og sendte i radioen om tirsdagen. Hele dagen vævede det på nyhedsprogrammet ved siden af en helt løgnagtig præsentation på radíoens hjemmeside. Jeg troede jeg skulle overvældes af telefonsamtaler med reaktioner, men kun een eneste person, min kone Anna Lena, lod høre fra sig efter at have hørt det i bilradioen. Hvorfor var du med? Hvad handlede det om? spurgte hun.

Og sådan var det nok. Nisse Noling havde med sit ivrige klipperi fået lavet et så amatøragtigt indslag, at hans hensigt at latterliggøre mig end ikke lykkedes på grund af den høje ubegribelighedsfaktor. Derimod fik jeg masser af reaktioner på et afbalanceret og objektivt indslag på TV 4. Dette leder mig til konklusionen, at Radio Kalmars nyhedsprogram ikke længere har betydning i vort område. Det beror på sin side på, at Radio Kalmar sender tolv timer om dagen med en begrænset skare medarbejdere – det bliver til en masse boble-snak-programmer for at fylde tiden ud. De vigtige nyhedssendinger drukner i denne bundløse sump af triste trivialiteter, stadig mere betonet under den nye radiochef.

Radio Kalmar ville have godt af 80 % mindsket sendetid, og at nman koncentrerede sig om nyheder, samfundsdebat, kultur og økonomi – så kunne Radio Kalmar måske igen få betydning i vort område.

KURT LUNDGREN

En fobi er en stærkt overdreven angst for en ting eller en situation. Denne angst kan overgå i et panikangreb, når man udsættes for det, man er overdreven angst for. Fobier kan behandles med adfærdsterapi, hvor man gradvist udsættes for det, man nærer angst for. Du kan henvende sig til en åben psykiatrisk behandlingsklinik, hvis du føler at angsten begrænser dit daglige liv.
(Klip fra Vårdguiden (=Behandlingsguiden))
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gertruds kommentar:
Ordet ”fobos” betød i det gamle Grækenland slet og ret skræk, angst, og brugtes på tale om krigens rædsler. ”Islamofobi” er en moderne, politisk nydannelse, markedsført af ”antinationale” og naive (?) mennesker, som ubekymret går ind for islam i alle retninger (herunder naturligvis kvinders mindre værd, samt straffe som piskning, henrettelser, hængninger, steninger etc.) for om muligt at nedgøre eller tilsmudse sine modstandere som lidende af en psykiatrisk sygdom.

januar 22, 2008

Tvunget til abort i niende måned

Mens vi her i Europa - og ganske særlig i Sverige – bryder os katten om vore fostre, som vi gerne smider i skraldeposen, hvis det passer os, så ser det helt anderledes ud i Kina. Dér har man som bekendt bare lov at få eet barn. Sådan har staten bestemt det. Ikke af ondskab, men fordi man har indset, at den kinesiske befolkning allerede nu er altfor stor. Andre folkeslag, der uhemmet sætter mange børn i verden, som de dårligt eller slet ikke kan forsørge, burde nok tage sagen op og begrænse deres avlelyst.

Men man skal nok ikke gå så hårdhændet til værks som i denne historie fra Kina, som er syv år gammel og refereres i The Telegraph.
En ung kvinde blev tvunget til abort i niende måned. Vandet var allerede gået, da politiet slog til og hentede den højgravide mor. Det hjalp ikke, at hun tiggede og bad for sig og datteren, hun bar. Hun blev ført til en abortklinik, hvor man gav det fuldbårne barn i livmoderen en dødelig injektion. Aborten gik hårdt ud over kvinden, som mistede meget blod og måtte ligge på hospitalet 1½ måned. Hun blev tilmed steril.

Hun havde overtrådt loven ved ikke at være gift ved undfangelsen. Hun og kæresten giftede sig først 5 måneder senere.
Hendes mand forsøgte at bestikke myndighederne og/eller at skaffe de ca.10.000 sv. kroner, som bøden ville koste, men forgæves.

Ægteparret har henvendt sig til de lokale myndigheder om erstatning. Nu – efter syv år – har en domstol taget deres sag. De kræver ca. 1,2 millioner kroner. Det er første gang, at en domstol tager en sådan sag, men også første gang, at kinesiske medier åbent rapporterer om protester mod lovgivningen.

Dette må være en sag, som kan tages op i forbindelse med Olympiaden, hvis man da vil forsøge at lægge pres på Kina for mere menneskevenlige forhold?

Kilde: Världen idag 21. januar 2008.

Skævvredne rapporter i DR

Jeg har modtaget nedenstående indlæg:


Skævvredne rapporter om Israel
I Radioavisen om morgenen den 19.januar blev det meddelt, at Israel havde lukket grænserne til Gaza, og at Israelske styrker var trængt ind og havde dræbt to Hamas-ledere; men årsagen til aktionen blev ikke nævnt.
Desværre er meddelelser om forholdene mellem Israel og de såkaldte palæstinensere ofte skævvredne i palæstinensernes favør. I dette tilfælde kom det til at fremstå, som om Israels aktion var en ubegrundet provokation, idet man ikke omtalte, at palæstinenserne i Gazastriben umiddelbart forud havde skudt mere end 40 Qassam-missiler ind i Sderot, og at en fremmed volontør var blevet dræbt af en palæstinensisk snigskytte.
At Danmarks Radio ikke er ene om at forvride oplysningerne derom, viser et par eksempler fra den internationale presse:
The Scotsman røbede ingen kendskab til Qassam-spærreilden, og man sprang over en afgørende detalje, nemlig at de dræbte palæstinensere var bevæbnede Hamas-terrorister.
The Times of London mudrede en i øvrigt god reportage ved ikke at give fyldestgørende oplysninger om arten af palæstinensernes tab.
The Daily Telegraph viser hvor letfærdigt journalist Tim Butcher omtaler de civile Israeleres lidelser forårsaget af palæstinensiske missiler, idet han skriver, at mindre end et dusin israelere er blevet dræbt i de senere år, medens hundredvis af palæstinensere er blevet dræbt ved modangreb.
AFP nævner næppe kendskab til Qassam-missilerne.
BBC mudrede situationen ved at give det indtryk, at Sderot havde været skånet for angreb i mange måneder.
La Times begravede al omtale af Qassam-missilerne under en exstensiv dækning af dagens vold.
UK’s Mirror fortjener dog førsteprisen for medie-skævvridning og den glade idioti med følgende overskrift: "Israel dræber 19 i et Gaza-blodbad" og skriver, at tanks og kamphelikoptere hamrede løs på regionen i den blodigste kamp, siden militante Hamas tog over i juni. Hamas-lederen Mahmoud Zahars søn, Hussam (24), var blandt de 19 dræbte, hvilket kan ødelægge de planlagte fredsforhandlinger.
Hvorfor denne tilsyneladende bevidste fordrejning i Israels disfavør?

Den 20.1.2008.
Venlig hilsen -
Jørgen D. Grønbæk,

Mere dobbelt-snak fra Stormuftien af Syrien

Vi blev ikke færdige med EU´s allierede - stormuftien af Syrien.
Her er endnu lidt godbidder fra hans tale med kommentar i kursiv

Stormuftien af Syrien: Vi er alle én civilisation

Formanden for EU-Parlamentet Hans-Gert Pöttering understregede i sin velkomstsnak til stormuftien behovet for at skabe fredelig sameksistens mellem de forskellige kulturer - især i middelhavsområdet og i Mellemøsten. Det er muligt og nødvendigt, sagde Pøttering, - vor fremtid afhænger af det.

Dette har længe været EU´s hemmeligholdte program (kaldet ”Barcelonaprocessen”) - af hensyn til olien og handelen. Det gælder derfor i alle taler og tiltag at påstå, at alle er ens, at alle hører sammen, at alle vil være lykkelige – under islam.

"Vi er alle Allahs skabninger - derfor hilser jeg jer på vegne af denne skaber. I, som er mine brødre.....”sagde Stormuftien og udtrykte sin glæde over at åbne årets kulturelle ”dialog”.

"Vi er alle sammen én civilisation - den menneskelige civilisation”, sagde AHMAD BADER HASSOUN. Vi tror ikke på civilisationernes sammenstød. Der er kun én civilisation, men mange kulturer," sagde han og appellerede indtrængende til forsamlingen:
"Civilisationen skal være uden grænser. Den skal ikke være baseret på religion, men være menneskeligt grundlagt. Religionen hører hjemme mellem mennesker og Gud, men Jorden har brug for civilisation," sagde Stormuftien.

"Vi skal undgå, at de nye generationer anser 'de andre' for at være dyr. Mennesker er uanset trosretning de samme - brødre. Vi udgør en civilisation sammen," sagde han og forsatte: "Jeg har tillid til, at vi ikke får en hellig krig. Krig er ikke hellig - fred derimod er hellig".

Og hvem er det, der idelig forsøger at krænke europæere og jøder ved at kalde dem ”aber og svin”? Sådan noget står ikke i Bibelen.
Hellig krig er et islamisk begreb.

"Vi må lære vore børn i skolen, i templerne, i kirkerne, i moskeerne, at det, der er helligt i universet, er mennesket. Det er nødvendigt at sige, at vore børn er mere værd end de hellige steder i verden".

Denne argumenteren er vist fremmed for europæere? Er det et opgør med islamisk tro?Eller handler det om tempelbjerget i Jerusalem?Hvordan skal det med børnenes værdi forstås? Vi ser jo billeder af nuslimske børn med maskingevær. Sådan ser vi ingen europæiske børn.

"Hvis vi skal have fred på jord, skal vi begynde med fred mellem palæstinensere og israelere. Mure skaber ikke fred. Hvis vi derimod lærer børnene at gå i skole sammen, kan de leve i fred," sagde han.

Såh? Gennem fælles indoktrinering i koranskole?

"Den islamiske verden er i øjeblikket højeksplosiv, men hvis man er indstillet på at udbrede freden, så kan vi få fred. Terror er ikke til gavn for hverken kristne eller andre," sagde han og understregede, at religionen ikke må misbruges til at slå ihjel.

I sin tale kom han også ind på kvinders rettigheder og hævdede, at man i hans land går ind for ikke at undertrykke kvinderne.

Endelig sluttede han talen af med sleskt at berømme, hvilken 'vidunderlig' udvikling Europa har gennemgået de sidste 50 år (EU!!!), og hvordan Europa efter Anden Verdenskrig sikrede fred og nedrev Berlin-muren uden en blodsdråbe.

Hans roseri er vel møntet på EU´s stadige samarbejdende eftergivenhed over for muslimerne

****************************


Ifølge italienske kilder kom muftien med flere vigtige udtalelser:
”Vi tror ikke på religionernes mangfoldighed”, slog han fast, ”Abraham, Moses, Jesus og Muhammed kom alle fra een og samme religion.... hellig krig existerer ikke og kan aldrig existere. Kun freden er hellig”

Han mindede endvidere de deputerede om, at religion ikke kan være basis for politiske organisationer. ”Vi må skabe stater på civilt grundlag, ikke på religion”.

Denne taquia-svada kan kun være møntet på kristne stater. De islamiske er jo som bekendt oprettet på religiøs baggrund efter erobring og styres religiøst.

januar 21, 2008

Hvorfor skal gasledning gå rundt om Bornholm?


Som bekendt har Rusland planer om at føre en gasledning ned gennem Østersøen til Centraleuropa. Den skal ifølge projektet gå tæt forbi Gotland, ned langs Sveriges østkyst og langs Skånes sydkyst mellem Skåne og Bornholm.

Det har vakt bekymringer i Sverige, ikke mindst af sikkerhedsmæssige grunde.
Putin har selv sagt, at den russiske Østersøflåde vil få helt nye opgaver med overvågning af en sådan gasledning. Rusland, som de senere år har intensiveret sin oprustning, har netop bestilt 8 nye supermoderne ubåde, hvoraf de fire skal placeres i Østersøen, netop på grund af gasledningen. Sverige vil da få direkte samarbejde med den russiske kystovervågning, som hører under FSB, altså det tidligere KGB.

Disse nationale bekymringer til trods har Gotlands Kommune nu egenmægtigt underskrevet en aftale med det russisk-tyske gasledningsfirma Nordstream om ombygning af havnen i Slite for at tage imod de pipelines, som skal lægges ned på Østersøens bund. Nordstream betaler løvens part af ombygningen med ca. 75 millioner kroner (? NB! Beløbets størrelse er ikke offentliggjort!)., mens Gotlands Kommune svarer for andre 4,5 millioner. (Nordstream har også økonomiske støttet Gotlands arkæologiske udgravninger).

Nordstream synes altså overbevist om, at det russiske projekt bliver gennemtrumfet på den ene eller den anden måde, selvom de svenske regeringsmedlemmer alle synes imod. Man har dog ikke taget direkte stilling, eftersom man ville vente til der kom en ansøgning fra Nordstream om tilladelse til den foreslåede placering af gasledningen.
Den kom nu lige før jul ifølge pressemeddelelse 21.12.07.

Aftalen med Nordstream om ombygning af havnen har ikke været diskuteret i Gotlands Kommunalråd, endsige været debatteret offentligt. Den er indgået af kommunens tekniske forvaltning og underskrevet af kommunens tekniske direktør, Bertil Klintborn. Formanden for kommunens tekniske udvalg, Kjell Skalberg mener, at havneprojektet og den endelige endnu ikke aftalte placering af gasledningen er to af hinanden uafhængige sager.
Han påpeger også, at Sverige tidligere i EU skal have sagt ja til en gasledning gennem Østersøen i en gammel beslutning*.

Nogle politikere både på Gotland og i regeringen er oprørte over Gotlands Kommunes aftale med Nordstream. Det kan blive en alvorlig pression mod regeringen i et internationalt storpolitisk spil.

*) NB han omtaler ikke, hvor forslaget til placering dengang lå.

Kilde: Världen i dag 21.1.08
Hvad siger Danmark i øvrigt til, at den russiske gasledning skal lave en slynge omkring Bornholm ved at føres frem mellem Sydskånes kyst og Bornholm og mellem Bornholm og det øvrige Danmark? Hvad er Ruslands hensigt med denne slynge omkring Bornholm – der vil indebære en ganske betydelig forlængelse af gasledningen?

januar 20, 2008

Åh, det var ikke meningen...!


I forrige måned myrdedes den assyriske kristne universitetslektor Fuat Deniz i Örebro. Han var kendt for sin forskning af assyriernes historie og sit engagement i de kristne minoriteters situation i de islamiske lande, ligesom han krævede tyrkernes massakre på armenierne anerkendt som folkedrab.

Hans 42-årige fætter blev mistænkt for mordet og har da også tilstået, at han har knivskåret ham, men det var da ikke meningen at slå ham ihjel.
Mon denne fætter kan få nogen nævning eller dommer til at hoppe på den? Ethvert menneske ved, at skærer man hovedblodåren på halsen over, så er det en hurtig død. Muslimerne har særlige kundskaber på dette område, eftersom alle dyr hos dem slagtes på denne måde.

Så fætterens forklaring kan kun være løgn, medmindre han er evnesvag og derfor ude af stand til at bedømme sine gerninger.

Hvor kom den megen lærdom fra?Oriana Fallaci – som har udgivet flere bøger om islams angreb på Europa – skriver om den islamiske storsnudethed:

Dengang Sovjetunionen existerede, var der en Popov, husker du nok. Ingen vidste hvem han var. Hvornår han levede og hvor, hvordan han så ud, og hvilke beviser på sin existens, han havde efterladt. Man vidste ikke engang om Popov var et fornavn eller et efternavn eller et øgenavn. Eller værre en opfindelse. Men Sovjetterne og de italienske kommunister sagde, at alt var opfundet af ham. Toget, telegrafen, telefonen, lynlåsen, cyklen, symaskinen, høstmaskinen, violinen, makeronierne, pizzaen. Altså alt det, som vi troede, vi havde fundet på.

Nu ser vi det samme, blot hedder Popov nu Muhammed eller Ahmad eller Mustafa eller Rashid. Og i stedet for at høre til Sovjetunionen og udtrykke kommunismens overlegenhed, hører han til en fjern fortid i islam. Jeg troede f.ex. at allerede de antikke romere spiste frugtis, lavet af sne fra bjergene, der blev lagret i kældre ved lav temperatur, men nu fortæller det islamiske kulturinstitut i Madrid, at denne fremgangsmåde har Allahs Popov opfundet: Sneen i Mesopotamien bevaredes bedre end vi kan opbevare mad i køleskabet, og ordet ”sorbetto” kommer af arabisk ”sharab”. Jeg troede også, at papir var opfundet af kinesere, mere nøjagtigt af Tsai-lun år 105 efter Kristus, fremstillet af fibre fra morbærtræ og bambus, altså 500 år før Muhammed, men nu siger samme islamiske kulturinstitut, at det blev opfundet af muhammedanere i Damascus og Bagdad og spredt til Cordova og Granada, naturligvis de mest strålende og udviklede byer, verden nogensinde har set. I sammenligning med dem var Perikles´s gamle Athen og Augustus antikke Rom triste landsbyer. Og jeg som troede, at det var Hippokrates, som begyndte studiet af blodets kredsløb. Men nej! Ifølge nævnte kulturinstitut var det filosoffen Ibn Sina, også kaldt Avicenna, fra den arabiske guldalderperiode.

Artiskokker, spinat, appelsiner, citroner, hirse, bomuld – alt kommer fra araberne, skriver Oriana spydigt.
Bomuld, det er da mærkeligt, for i skolen lærte jeg, at de antikke romere importerede bomuld fra ægypterne på faraonernes tid. De lavede peploner, togaer, lagner og hvis jeg ikke tager fejl var det ligedan med de gamle grækere.
Og det var også muhammedanerne, der som de første sang om kærlighed, kurmageri og ridderlighed... Det var dem, der først blev inspirerede af kvinden.

Etc. etc.

Vist har araberne haft en strålende guldalderperiode i middelalderen fra ca. 750-til 1050, hvor videnskaben blomstrede, bl.a. i Cordoba i Andalusien, og tiltrak studerende fra de europåiske lande. En tid, som islam vigter sig af den dag i dag, og som islamvenlige vesterlændinge forsøger at fremhæve som et meget problematisk bevis på, at lykkeligt samliv er muligt mellem islam og andre kulturer. Men den tid havde også sine undertrykkelser, henrettelser og gentagne oprør.

Hvor kom det lærdommens guld fra? Muhammed var analfabet, karavanerøver og krigsherre.


Guldet fik araberne gennem deres erobringer. De store kulturer fra sumererne, perserne, assyrerne, jøderne, ægypterne, grækerne og romerne var ikke gået helt til grunde og glemt. Kulturresterne overlevede tilmed islams barbariske erobringer på 600-700-tallet. Det er ikke mindst denne kulturelle arv, som araberne bryster sig af. Filosofi og anden videnskab trivedes. Araberne videreformidlede den på 700-1000-tallet til det Europa, som på den tid var bagud. Dette var arabernes fortjeneste, ligesom de spredte viden om kinesernes papirfremstilling og indernes decimalregning. På den måde fik europæerne den græske og romerske kulturarv tilbage suppleret med kundskaber fra det fjerne østen.

januar 19, 2008

Stormuftiens "fortalelser"

Det lader til, at man må stykke stormuftiens tale sammen fra spredte

fragmenter og citater. Den er åbenbert så islamisk grov og taquia-agtig, at ingen tør bringe den i sin helhed (?) for ikke at ophidse EU´s befolkninger til modstandskamp. De skal i stilhed acceptere tingenes tilstand og fortsættelse af den påbegyndte dhimmitudetilstand.Nedenstående er hugget fra bloggen Veritas Universalis URL: http://universalgeni.wordpress.com/ 16.1.08:Ingen danske aviser omtaler stormuftiens angreb på Holland, men bla. Kristeligt Dagblad har en artikel om islamistens tale. Her skriver man:
Knap halvdelen af Europa-Parlamentets medlemmer udvandrede i går i protest mod, at stormuftien af Syrien, Ahmad Badr El Din El Hassoun, skulle tale i parlamentet.
Det ville de ærede medlemmer ikke overvære. Talen var ellers lagt midt i afstemningerne for at sikre, at flest mulige medlemmer var tilstede.Men halvdelen udvandrede altså før han startede. Nu kunne man så godt tro, at det var et udslag af en vis fornuft. Men nej. En kommentar fra Socialdemokratiet:
Jeg frygter, at det her kun handler om, at formanden vil have kørt paven på banen, siger Britta Thomsen med henvisning til, at parlamentsformanden, den tyske kristendemokrat Hans-Gert Pöttering, er praktiserende katolik.
Paven! Uha da. Sikke en farlig mand! Faktisk kommer der en hel stribe af talere i et program om “interkulturel dialog”. Det havde der i princippet ikke været noget galt i, hvis man ikke inviterede repræsentanter fra religionen islam. I stedet har man udnævnt 2008 til Europæisk År for lefleri.


Det Radikale Venstre er også citeret for en kommentar:
Jeg har ikke deponeret min kritiske sans, og når han står og roser sin egen præsidents humanistiske bestræbelser, synes jeg også, det er betænkeligt. Men vi må samtidig erkende, at religion og dialog er meget vigtig, og når en stor muslimsk leder for eksempel siger, at der ikke findes hellig krig, fordi krig ikke kan være hellig, kan jeg godt se det positive, siger Johannes Lebech.

Ikke deponeret sin kritiske sans? Nej, der findes ikke hellig krig i så lang tid, vi gør hvad islamisterne siger. Ikke noget med at kritisere islam eller koranen. Taqiyya findes derimod. Quod erat demonstrandum.


Berlingske Tidende skriver, at Karin Riis-Jørgensen fra Venstre ikke mener, at stormuftien skulle have haft lov til at tale i plenarsalen:
Han er jo ikke statsoverhoved. Og vi er ikke en højskole, siger Riis-Jørgensen, der spiste frokost med muftien som repræsentant for den liberale gruppe, hvor hun er næstformand.
Nå, er det ikke en højskole? Det er ellers en beskrivelse, der kommer tæt på. There is no such thing as a free lunch!Efter talen blev stormuftien spurgt om muhammedtegningerne:
Det var en konflikt mellem en maler og enkelte individer. Nogle massemedier gjorde sagen til et spørgsmål om undskyldninger til Danmark, sagde Hassoun, der ifølge internationale nyhedsbureauer tilføjede, at han ’fordømmer’ tegningerne, som han kaldte ’misbrug af ytringsfrihed’.
En maler? Misbrug af ytringsfrihed? Sharia gælder ikke her. I Vesten må man tegne alle de profeter, man har lyst til.


- Disse tegninger blev tillagt større betydning, end de burde, sagde stormufti Hassoun, der sagde, at ’medier i Europa og i den islamiske verden ønskede at se en konflikt’.
Det var ikke medierne, der rejste rundt i Mellemøsten - herunder Syrien - og opfordrede til vold. Det var imamer. Det var heller ikke medierne, der kaldte den syriske ambassadør hjem til Damaskus, ligesom medierne heller ikke brændte flag og ambassader af eller myrdede alle de mennesker, der omkom under urolighederne rundt omkring. Afbrændingen af både den norske, svenske og danske ambassade i Damaskus skete med de syriske myndigheders velsignelse. Det Danske Institut i samme by var nær røget med købet.


Der sker i det hele taget ikke noget i Syrien, som ikke har det brutale regimes tilladelse. Udenrigsminister Per Stig Møller sagde under muhammedkrisen, at den syriske regering bidrog aktivt til at tale situationen op og at de bevidst undlod at beskytte ambassadebygningen. Det kunne man dengang som nu læse i Jyllands-Posten. Naser Khader sagde noget lignende i følge samme avis.
Den mest ærlige var imidlertid den amerikanske udenrigsminister Condoleezza Rice, som beskyldte Syrien og Iran for at have organiseret urolighederne i Iran, Syrien og Libanon. Det skrev blandt andre CBS News om:
Rice said she has “no doubt” that Tehran and Damascus have “gone out of their way to inflame sentiments.” “The world ought to call them on it,” Rice said.


Altså: religiøs vold og terror opmuntret af både religiøse og politiske ledere i Syrien. Islam i en nøddeskal. Next stop Holland.


Det bliver stedse mere vanskeligt at afvise konspirationsteorier om, at EU vil vores vestlige værdier til livs, når politikere med flere beviseligt fører os bag lyset på denne måde. Hvad i alverden er der i vejen med dømmekraften hos de mennesker? Er de idioter eller hvad? Hvordan kan de ignorere, at Holland lige er blevet advaret om, at stormuftien er parat til at støtte en gentagelse af, hvad der skete under muhammedkrisen? Hvordan kan Europaparlamentet udsende presseomtale uden at tage afstand fra stormuftiens klare forhåndsaccept af muslimsk vold i Holland? Hvordan kunne man overhovedet finde på at invitere en mand med de holdninger?


Appeasement gavner indlysende kun islamisterne. Så vågn dog op for himlens skyld! Hvorfor sælger man vores rettigheder og vores frihed, bare fordi et forsvindende mindretal er interesseret i at importere tilhængere af islam til Europa?


Det er selve demokratiet, der forsvinder! Det er jo til at blive sindssyg af det her! Hvad er der egentlig man kan gøre for at få dem stoppet????
Andre kilder: Power Line, Ahmad Hassouns hjemmeside, ad.nl, de Telegraaf, NeiuwNieuws, Reformatorisch Dagblad, de Gelderlander, NRC Handelsblad,
Note: stormuftiens navn staves også Ahmad Bader Hassoun, Ahmad Badruddin Hassoun og Ahmad Badr El Din El Hassoun.Hvad med erstatning for det nedbrændte stykke Danmark?

januar 18, 2008

Faren ved Hizb ut-Tahrir - og EU


Faren ved Hizb ut-Tahrir - og hvad vi er oppe imod.
Fra SIOE (Stop Islamiseringen Af Europa)

- Militante muslimer skærper knivene mod Geert Wilder´s islamkritiske film.


”Helvedet bryder løs”
”Det I trænger til er et alvorligt bombeangreb”

Hizb ut-Tahrir (HUT) (d.v.s. Frihedsparti) opfordrer tilhængerne til at hindre udgivelsen af Geert Wilders islamkritiske film. Magt og vold må anvendes om nødvendigt: Citater fra HUT´s underskriftsindsamlingen på nettet: ”Stop den evige kritik af islam”, ”Advarsel, helvedet vil bryde løs”, ”Må Allah sørge for at Wilders og alle der hjælper ham brækker halsen”, ”Har de ikke forstået hvad der skete med Theo van Gogh?”.
”Hvem ved hvad der vil ske”, siger Okay (hvilket er et navn) Pala, lederen af HUT i Holland. ”Folk finder sig ikke i det mere”.

HUT har samlet tusinder af underskrifter på nettet. Hvis indenrigsminister Ter Horst modtager denne underskriftsindsamling, vil hun kunne læse kommentarer som: ”Det I trænger til er et alvorligt bombeangreb”.

Hvad er HUT?

Ifølge Hollands efterretningstjeneste kan HUT blive en alvorlig trussel for vort demokrati. I 2005 foreslog Wilders et totalt forbud af HUT, men den hollandske regering mente ikke, at HUT udgjorde nogen trussel for demokratiet eller planlagde voldelige anti-demokratiske aktioner. Imellemtiden vokser interessen og støtten til HUT. HUT er en organisation med militant struktur. De anerkender hverken ytringsfrihed eller demokrati. Ifølge dem er der kun eet alternativ og det er Allahs ”guddommelige” ord.
HUT kæmper for et kalifat, en islamisk stat ledet af ortodoks sharia-lovgivning. For at nå dette mål er vold tilladt. Gennem flyveblade opildner HUT muslimer til at bekæmpe ”det onde” og minder dem om deres pligt til at forsvare den ”ædle” koran. HUT er aktive i fyrre forskellige lande. Nervecentret er London! mens hovedkvarteret ligger i Jordan. HUT ønsker at styrte regeringerne i Vesten og forsøger at forene muslimer for at undgå deres assimilering i samfundene. Kapitalisme og demokrati er ”satans værk” og skal bekæmpes intensivt. ”HUT er anti-zionistisk og hader sekulære regeringer. Den undgår fuldstændigt enhver kontakt med folk, der tænker anderledes. HUT har et konfrontatorisk og polariserende budskab”, udtaler den hollandske efterretningstjeneste.

SIOE´s konklusion

Ifølge sine egne ord er HUT islams sande ansigt og tilslutningen til organisationen vokser hurtigt. Vor konklusion er, at islam mere og mere afslører sig selv som en fascistisk terrororganisation i Holland. Manifestet er koranen og tilhængerne er muslimer. De må og skal stoppes.
Under Lissabon resolutionen som vil træde i kraft i 2009, bør islam forbydes. Men den seneste tids udvikling indenfor islam viser at tiden er knap og at vi ikke kan vente til 2009*.
HUT ønsker at ødelægge alle de mennesker som ”krænker” islam: Geert Wilders, Ehsan Jami, Ayaan Hirsi Ali, Sooreh Hera, Salman Rushdie, de danske muhammed-tegnere m.fl.

SIOE Holland kræver at den hollandske regering handler til gode for den hollandske stat og alle der lever i den, favnende ytringsfriheden, vore værdier osv. SIOE Holland kræver at den hollandske regering stempler islam som en fascistisk og terroristisk ideologi, forbyder koranens erklæringer, og får lukket samtlige moskéer og indoktrineringsinstitutioner (islamiske skoler). Hvis vor regering ikke er i stand til det, bør den gå af, og bane vejen for en regering der respekterer vort demokrati og frihed.

Der er snakket nok, nu skal der handles !

*******************************************

*) Hvad forventer SIOE sig af ”Lissabonresolutionen”? At alle – minoriteter og majoriteter – ikke må tale hadefuldt og bruge vold?
Hvilken tillidsfuld godtroenhed til EU !!!

EU har allerede i årevis givet efter for islam, og i denne uge lod de stormuftien af Syrien Ahmad Bader Hassoun holde tale. Nogle tvetungede citater blev gengivet i dansk presse, men hans trusler mod vore fælles-europæiske værdier: personlige frihedsrettigheder som ytrings- og trykkefrihed m.m. fortiede mange massemedier.

Han bakkede op om HUT´s linje. Han truede Holland med vold og optøjer.

”Skulle der blive opløb, blodsudgydelser og vold efter fremvisning af PVV*
-lederen Geert Wilders koranfilm, så er Wilders ansvarlig. Hvis Wilders i filmen river koranen itu eller brænder den, så betyder det helt enkelt, at han ansporer til krig og blodsudgydelse. Og han bliver ansvarlig. Det er det hollandske folks ansvar at stoppe Wilders.
En lille smule information kan starte en krig. Hvis et menneske dør på grund af den information, som du har offentliggjort, vil dennes død tynge på din samvittighed.”

Hans ord var indirekte en opfordring til blodsudgydelser!

*) PVV = Partij voor de Vrijheid (= Partiet for Frihed)

januar 17, 2008

Mere monologisk dialog


I de sidste to årtier er det blevet mere og mere klart, at EU – sådan som nogle havde advaret om - var godt på vej til diktatur i nært samarbejde med de islamiske lande. Gennem EU vil vi i år høre en række personer fortælle os, hvordan Eurabia – d.v.s. et fælles Europa-Mellemøsten- Nordafrika skal fungere. I den anledning har man udråbt 2008 til et ”Dialogår”, skønt dialog mellem islam og vantro er umuligt, fordi islam ifölge dem selv IKKE kan diskuteres. For at udnævnelsen af EU´s ”Dialogår” skulle se mere tilforladeligt ud foregik det ikke i Bryssel, men i Ljubljana i Slovenien den 8.1.2008 i overværelse af den slovenske premierminister Janez Janša og formanden for EU-Parlamentet Hans-Gert Pöttering.

Det blev ikke nogen større overraskelse, at Syriens mufti* var EU´s første dialog-taler, og at han talte med samme dobbelttungethed som EU´s ledere, således af de to fløje – muslimerne og os ”vantro” Europæere - kunne opfatte talen på hver vor måde, og det gjorde vi så.

Hvis tolkene tolkede rigtigt, har muftien talt dobbelttydigt. Noget blev bortcensureret af EU eller af nyheds-/avisredaktioner.
Under overskriften ”Stormufti ber om EU-hjelp” jublede et norsk blad over, at ”Syrias stormufti Ahmad Bader Hassoun fordømmer terror i religionens navn og ber EU spille en større rolle i Midtøsten”.

Man forstår avisens glæde over fordømmelsen af ”terror i religionens navn”. Vi andre har jo ingen terrorister og ingen fanatisk religion, som kan afføde sådanne. Avisens læsere opfordres til at tipse talen videre til venner og bekendte: ”Bruk ikke religion til å drepe. Religion er for fred”, sagde muftien
(Jo, det har vi fået mange håndgribelige vidnesbyrd på fra islam!).
Han fortsatte: ”alle som drepte et irakisk eller israelsk barn vil måtte stå til rette for Gud”.

”Det finnes ikke noe slikt som hellig krig. Bare freden kan være hellig” sagde muftien videre. (Er det os Europæere, der taler om hellig krig?).

Stormuftien forklarede, at kultursammenstødet bestod i kultur på den ene side og ”uvidenhed, terrorisme og tilbageståenhed” på den anden side, og opfordrede EU ”til å spille en større rolle i å løse krisene i Midtøsten. Hvis regionen fortsetter å stå i flammer i Palestina, Irak, Libanon, er det Europa som først blir berørt. EU må derfor træ til med all egen kraft”.

Da journalister bagefter spurgte muftien om, hvorfor islamiske religiøse ledere ikke talte tydeligere imod selvmordsbomber, svarede han, at man bør lægge mere vægt på de bagvedliggende årsager, bl.a. at arabiske børn bliver dræbt af israelske soldater, og at 4 milllioner palæstinensere ikke kan vende hjem.

Hvad skal Europa gøre? Igennem aftalerne i den såkaldte Barcelona-proces angående de islamiske lande rundt om Middelhavet betaler de europæiske skatteborgere allerede store beløb til disse lande i håb om at de skal blive mere demokratiske, og at handelen skal vokse.
Hvad skal/kan EU gøre ved disse tilbagestående lande, hvis de ikke selv gør en kraftig indsats for at uddanne sig og udvikle sig, men tvært imod har et muslimsk broderskab, som gør, hvad de kan for at holde befolkningen fast i middelalderen.


*) Stormufti er en slags justitsminister. Han er den højst placerede mand indenfor det religiøse retsvæsen (=sharia) i et sunni-islamisk samfund. Han kan udstede retsbelæringer og dekreter og fataawa (flertal af fatwa).

(Der er meget mere at sige om muftiens tale, ikke mindst om hans trusler mod Holland! Men det må komme en anden gang)

Kilde: bl.a. Namdalsavis, Norge

januar 16, 2008

Eurabia for fuld udblæsning

Det fremgår af en artikel i Berlingeren, at stormuftien af Syrien, Ahmad Bader Hassoun, har været ”ærestaler” i EU-plenarforsamlingen i går tirsdag 15.1.08. EU har nemlig udråbt år 2008 til at være året for ”interkulturel dialog”. Senere talere bliver formanden for det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, Israels præsident Shimon Peres, Pave Benedikt XVI, formanden for den Afrikanske Union, John Kufuor, FN's generalsekretær, Ban Ki -Moon, den tibetanske leder Dalai Lama og Storbritanniens overrabbiner Jonathan Sacks.

Europa-Parlamentets formand, den tyske kristdemokrat Hans-Gert Pöttering bød stormuftien velkommen og betonede, at dialogen mellem Europa og den muslimske verden må og skal lykkes. Hvorfor? Af hensyn til handelen med de islamiske lande? De forventede indkomster? Og fremme af det politiske projekt ”Eurabia” – sammensmeltningen af Europa og Mellemøsten og Nordafrika. Alt sammen for pengenes skyld.

Pöttering har jo sikkert som EU-formand sat sig grundigt ind i både dit og dat, så han kan næppe være uvidende om, at ”dialog” med muslimer er komplet umuligt, fordi deres religion og ideologi absolut ikke kan diskuteres. Og man kan naturligvis ikke føre dialog med en, der er stum! Da man altså må anse Pøttering for at have viden om situationen, må man betegne ham som en fupmager, der med dobbelttunget tale vil narre EU-befolkningerne.

Det er ikke første gang, at verdens magthavere (FN eller EU) har udråbt et år til et eller andet tema, som de ønsker at få gennemført, hvad enten befolkningerne bryder sig om det eller ej. Det er således dem, der sætter dagsordenen. I et sådant temaår sættes der massivt ind i vore masemedier med kampagner og propaganda pro det angivne tema. Vi har f.ex. haft fredsår og i 1979 børnår, hvor vi fik at vide, at ”dine børn er ikke dine børn... ”


Stormuftien skosede Jyllandsposten for Muhammedtegningerne, men sagde også, at ”tegningerne blev tillagt større betydning, end de burde” og det har han jo ganske ret i, når man ser på de hysteriske reaktioner i Mellemøsten. Han hævdede, at det var, medierne i Europa og i den islamiske verden, som ønskede en konflikt. Da han vel næppe var uvidende om visse danske muslimers uhæderlige optræden under en rejse i Mellemøsten, var det en politisk vinkling.

Moralsk ret eller juridisk ret


”Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse”. Sådan stod der tidligere i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne artikel 16, punkt 3.

Står det der stadig? Eller er det fjernet?

Alting er bygget op af små enheder, der igen er bygget op af endnu mindre dele, helt ned til molekyler og atomer... I dag kan man sprænge atomer.

Sverige er i gang med at sprænge både familie og samfund.

Ved at ændre på ordbegreber vil man indføre homosexuelle ”ægteskaber”, men ægteskabsbegrebet er til for børnenes skyld, for at sikre og beskytte dem. Det de homosexuelle har brug for er vel lovgivning om boligret, arveret o.l.

Og glem det om adoption for enlige eller homopar. Børn har naturligt krav på to rigtige forældre.

Individer, der lægger an på at blive ”enlige forældre”, fordi de ikke orker eller har lyst til at indgå i et ægteskab bør i forvejen grundigt overveje sagen, om det er ret og rimeligt over for barnet.

Vi mennesker har så meget med, hvad der er vor ret. Jeg husker endnu et lille mærkeligt skilt for længe siden. Det stod i en bank på disken ved siden af en æske, hvori man samlede læsebriller til fattige. ”For retten til at se” stod der. Hvad var det for en ret? Og hvor skulle man gå hen med den?

”Hverken heterosexuelle eller homosexuelle har ret til børn - ” hed det fornylig i den kritiske debat omkring det svenske lovforslag om ægteskab mellem homosexuelle og homoadoption etc., ”- men børnene har ret til deres forældrer.”

januar 15, 2008

Läs Kirsten Sarauws kronik!

Som den svenske avis ”Världen idag” skrev – se her på bloggen under gårsdagens ”Beduinernes Religion” – så kan man ikke være moderat nazist, moderat kommunist eller moderat muhammedaner. Man kan ikke fornægte de grundlæggende idéer i ideologierne og deres resultater i håb om at kunne bilde andre ind, at alt er såre godt.

Læs Kirsten Sarauws afslørende kronik Er euroislam fremtidens løsen? om Taric Ramadans og andre muhammedaneres fremtidsprojekt for Europa. Artiklen afvistes (naturligvis!) af Politiken, men kom – omend i forkortet version – i Kristeligt Dagblad.

Men HELE teksten kan læses på Snaphanens blog eller på Urias blog!

Smid dem i skraldebøtten!

Sveriges borgerlige regering er på mange måder en stor skuffelse for vælgerne. Med undren ser de, at den mere eller mindre fortsætter socialdemokratiets linje. Kristdemokraterne som før valget 2006 gik varmt ind for de traditionelle livsmønstre som ægteskab, familie, børn o.l., svigtede deres idealer. De liberaliserede den i forvejen meget liberale svenske abortlov, som tillader abort helt op til den 18 uge, ved at invitere alle EU´s svangre kvinder til fri abort i Sverige under det påskud, at ”servicesektoren” i EU ikke kendte til grænser.
Nabolandet Polen følte sig noget brystholden over denne disposition for ”abortturisme”, eftersom den katolske befolkning ser det som en forråelse bare at smide undfangelserne i skraldebøtten – hvad det jo også er!

Men nu er den borgerlige samlingsregering ved at gå et skridt videre og igen med kristdemokraternes fulde accept. For at lette vejen yderligere til fri abort vil man nu tillade jordmødre at udføre medicinske aborter, d.v.s. aborter som fremkaldes ved abortpiller.

Kilde: Världen idag.

Göran Hägglund (kristdemokrat)

januar 14, 2008

Beduinernes religion

En kristen kan ikke fornægte Kristus.

Og en kommunist og andre venstrevredne kan ikke ignorere det faktum, at deres lære er blevet realiseret af massemordere som Stalin, Mao og Pol Pot
En nazist kan ikke se bort fra Hitlers skrift ”Mein Kampf”. Og kan man stadig kalde sig nazist, hvis man forkaster Hitlers bog og Hitler? Kan man kalde sig moderat nazist, hvis man bare fremhæver, at Hitler fik folk i arbejde ved at bygge motorveje, og fornægter racismen og holocaust? Hvis der findes moderate nazister, må der også findes moderat nazisme...

Kan muslimer gå ind for religionsfrihed og tage afstand fra jihad og samtidigt mene, at de følger Koranen og Muhammed? Nej, givetvis ikke. Man kan ikke blæse og have mel i munden.
Jamen kan man ikke reformere islam? Jo, teoretisk set, men hidtil er det ikke sket, og desuden har Muhammed truet med dødsstraf, hvis man forsøger sådan noget. Derfor er islam den dag i dag en arabisk beduin-religion, som hænger fast i 600-tallets traditioner.

Findes der moderate muslimer, så må der også findes en moderat islam. Men existerer det? Nej, ikke hvis man holder fast i Koranen og Muhammed. Så må der gennemføres radikale nytolkninger, og man må tage afstand fra visse af Muhammeds ord og handlinger.

De fleste muslimer i verden er ikke arabere og kan ikke arabisk, men mange lærer at rable koranvers af sig på arabisk, ofte uden anelse om, hvad det handler om. Det er også en kendt sag, at folkeislam er betydeligt stærkere end den ortodoxe islam. Folkeislam er blandet op med schamanisme, gammel folketro, åndedyrkelse og lignende. Derfor er hundredvis millioner muslimer ikke rettroende i korrekt mening. I henhold til Koranen skulle de tilmed kunne straffes med døden. Udtrykket ”moderate muslimer” bliver derfor skævt og vanskeligt.

Politikere og meningsdannere siger gerne, at islam er fredens religion, og at man vil føre dialog med moderate muslimer. Men findes der et islam uden Koranen? Koranen taler jo faktisk for jihad, d.v.s.vold og krig mod ikke-muslimer. Og findes der moderate muslimer eller er de frafaldne?

Der findes yderligere en komplikation i mødet med islam, nemlig begrebet ”taqiyya” (løgnen) og ”kitman” (bedrag). I islam er det pålagt muhammedanerne at lyve og bedrage for islams skyld, for at udbrede religionen, for at islam skal sejre. Logn og bedrag er altså ikke synd, men snarere tvært imod en dyd. Man må antage, at de fleste vesterlændinge ikke ved noget om dette, mens de fleste muslimer nok er klar over det. Alt dette vanskeliggør – mildt sagt – en meningsfuld dialog!


Kilde: Världen idag

Modig indsatsForeningen Kvinder for Danmark havde i går søndag arrangeret et møde i København, hvor Ole Gerstrøm talte om Mogens Glistrups kamp mod uret og overmagt. Glistrup var expert i skatteret og kunne regne adskillige af landets førende firmaer og aktieselskaber blandt sine faste kunder. Der var da heller ingen ko på isen. Handlinger, deklarationer, dokumenter og regnskaber var i orden, gennemset og godtaget i henhold til datidens skattelovgivning både af hans klienter og af de pågældende myndigheder – indtil Glistrup meldte sig på den politiske bane og væltede ind i Folketinget med 28 mand. Så kom fanden løs. Så talte man pludselig om ”skattecirkus”, men undlod at sige, at cirkusteltet var opstillet af daværende regering!

Politiske domme er ikke noget nyt. De har været der alle dage, hvis man trådte magthaverne for nær. Ligegyldigt hvad man mener eller ikke mener om sådan noget, så kommer man ikke uden om, at Glistrup var den første, som uforfærdet tog fat på de i vor tid alvorligste politiske problemer i Danmark og Europa. Han advarede mod de fremmede og imod den udemokratiske knægtelse af ytringsfriheden, som vore politikere påtvang borgerne.

Lene lytter>
Dengang forstod vi det måske ikke
rigtigt?
Men siden har udviklingen nok fået mange til at tænke over tingene en extra gang. Foreningen Kvinder for Danmark, som ikke kunne drømme om at gå med islamiske tørklæder eller finde sig i mandlige slægtninges evindelige herskesyge, syntes i hvert fald, at Glistrup skulle have en stort tak for sin modige indsats, så de hædrede ham både med pris og hurraråb.