august 31, 2009

Blæse med mel i munden

Det russiske gasledningsprojekt ned gennem Østersøen har tidligere været omtalt her på bloggen. Nu skrives der igen en hel del om det i Sverige, og det er ikke så sært, for ledningen skal gå ganske tæt på Sveriges territorium. Russerne har travlt med at gennemføre militærmanøvre i Hviderusland samt til søs nær Finland med undervandsbåde og landstigningsfartøjer med marineinfanteri om bord.
Øvelserne tager sigte på fremtidigt forsvar af Nord Streams-gasledningen, og skal vare ved til slutningen af september.

På Gotland, som udgør en kommune, så kommunstyret en økonomisk chance i projektet, idet Nord Stream havde kik på havnen i Slite på nordøstkysten ved Fårøen. Selvom den svenske regering ikke havde taget stilling til det russiske projekt, angiveligt fordi de endnu ikke havde fået nogen henvendelse desangående fra Nord Stream, indgik kommunrådet en aftale med firmaet i august 2007. Gotland takkede Ja til 80 millioner kr. til ombygning af Slite Havn.

Nu i august 2009 har samme kommunstyre sagt Nej til Nord Streams ansøgning om gasledning og hævder, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre. Deres afvisning gælder miljøet.


Kilde: Den svenske avis "Världen idag" august 2009

Guillou i søgelyset

”De skal jo alligevel dø” er titlen på en bog, der lige er udkommet i Sverige fra forlaget Fischer & Co., skrevet af Gunnar Ekberg. Ved slutningen af Anden Verdenskrig blev han 19 år gammel rekrutteret som agent til Informationsburauet IB, bl.a. med den opgave at infiltrere venstrebevægelserne.

Bogen afslører den forkætrede venstrevredne forfatter Jan Guillous kontakter med det sovjettiske KGB. På restaurant ”Tennstopet” (Tinkruset) i Stockholm mødtes Guillou med Jevgennij Gergel, der arbejdede i Sverige for KGB 1964-70.

Gergel satte megen pris på Guillou og lod ham bl.a. ordne visumpapirer til sig fra den amerikanske ambassade. Det kunne se uskyldigt ud, men at gøre en KGB-repræsentant en tjeneste af denne art ligger tæt på spionage. Det lugtede langt bort af agenthvervning, skriver Ekberg, og den svenske efterretningstjeneste havde da også bemærket mødet.

I bogen er der også et citat af Boris Grigorjev, tidligere efterretningsofficer, udstationeret i Sverige: ”Guillous afsløringer var til stor nytte for os.

Bogen konstaterer, at den Demokratiske Folkefront, hvori Guillou var aktiv, havde nære forbindelser til KGB: ”Et af KGBs formål med disse kontakter var at plante disinformation og propaganda fra sin afdeling A ud gennem den Demokratiske Folkefront”. – ”De palæstinensiske bevægelser var bl.a. via sine udbredte sympatisørgrupper i Europa lempelige kanaler for KGBs disinformationskampagner.”

Også politiforhørerne med Jan Guillou i forbindelse med IB-affæren 2002 bekræfter Ekbergs nye oplysninger om, at Guillou havde en central rolle som agent i et kommunistisk spion netværk.
Beslaglagte skriftlige instruktioner afslører desuden, hvordan Guillou giver ordre til sine underordnede om hemmelig skygning og aflytning af svenske statsborgere.

Gunnar Ekbergs bog afslører også, at Jan Guillou arbejdede med den såkaldte ”modstandsgruppe” i Stockholm for at de værnepligtige skulle total-nægte i stedet for bare at nægte værnepligt.

Motivet var i følge bogen at totalnægtning skadede samfundet mere end at infiltrere forsvaret for at skaffe information og slå til mod samfundet senere, hvilket var KFMLs officielle linje.

I forbindelse med IB-retssagen, hvor Peter Bratt og Jan Guillou dømtes til fængsel for spioneri og for at have ”gået fremmed magt til hånde!” citerede Peter Bratt Sveriges forsvarsminister Sven Andersson, som på en pressekonference havde udtalt, at Sveriges hemmelige efterretningstjeneste, IB, ”var blevet afsløret (rullet op) af fremmed magt engang midt i 1960´erne”.Fakta:
Säpo (modsvarer det danske PET) og truslen fra venstre.

Säpo mente i begyndelsen af 70´erne, at det extreme venstre arbejdede målbevidst for en revolution i Sverige, og at de – trods al snak om Mao og Kina – var styret af Sovjet.

En artikel i Internationalen 1974 skrev: ”ved krig mellem Sverige og Sovjetunionen var det en pligt at virke for et svensk nederlag uden af den grund at ophøre med kritikken af det sovjetiske buraukrati”.

Radikale venstregrupper forsøgte i denne periode at infiltrere det svenske forsvar, for at man senere skulle kunne rette krigsmagten mod det bestående svenske samfund ”i en eventuelt kommende revolutionær epoke”.

Säpo anså også dele af Vietnambevægelsen som en kommunistisk dækorganisation, yderst ude styret af Sovjetunionen.

En Särlig bekymring ud fra Säpos synsvinkel var de gode kontakter, som
FNL-bevægelsen og KFML* - syntes at have med massemedierne. Ikke mindst Sveriges radio/TV spredte og tilmed understøttede deres budskaber, konstaterede Sikkerhedstjenestekommissionen.

Kilde: Sikkerhedstjenestekommissionens rapport 2002.


*) KFML = Kommunistiska Førbundet Marxist-Leninisterna
FNL (Front National pour la Libération du Sud Viêt Nam) –
Vietbnambevægelsen.


Bogen har – som man kunne forvente – vakt stærke følelser alt efter med hvilke politiske øjne, man ser på verden, - venstrerevolutionær diktaturtilhänger eller ikke.

Kilder: Robert Holenderi Dagens Nyheter 14.8.09 og Ruben Agnarsson i
”Världen i dag” 28.8.09.

august 30, 2009

Myggeplage og andre plagerHer er endnu en plakat fra SIAD s demonstration forleden imod moskébyggeri og moskékultur.

Den bygger på ordspil mellem det engelske mosqué og mosquitoes. Mosquitoes bruges som et mildt dansk slangudtryk for de muhammedanere, der giver sig af med vold og mishandling og blodigt knivstikkeri.

Plakaten vakte ikke begejstring hos de autonome. De skreg og brølede som stukne grise!

Men det var såmænd heller ikke alle deltagerne i SIAD-demonstrationen, som satte pris på den. G. Cain, som har skrevet den udmærkede bog om "Ondskabens Ikon", rynkede på næsen allerede før demonstrationen. Den var ikke efter hans smag, men - ytringsfrihed er jo ytringsfrihed for alle, og kunst er svært at samses om.

Københavnerne hoppede på Ramsdals løgnagtigheder

Mange naive kirkegængere er sikkert rystet i deres inderste over asfsløringerne af præst, Per Ramsdals løgne og manipuleringer. De har ikke fulgt med i folkekirkens "udvikling" gennem årene fra 68´ernes tros-undervisning. Dengang da man satte spørgsmålstegn ved, hvad køn Gud vel var, og opfordrede til at bede "Moder vor". Børnene læste om "Kammerat Jesus", som jo nok var homosexuel, og alle de kommunistisk-påvirkede theologer brugte prædikestolen til politiske taler, støttet af den røde bisp Ole Bertelsen. Nørrebro-præsten Erik Bock holdt happenings i sin kirke og på gaden med de hashforrøgne "Børnemagt"s børn fra Christiania, mens hans kone (ifølge et menighedsrådsmedlem) indgik proforma-ægteskab med en udlænding, der skulle hjælpes ind i Danmark, og...og.....og...Per Ramsdal bør omgående undskylde! siger Pia Kjærsgaard i en pressemeddelelse. Hun opfordrer sognepræsten ved Brorson Kirke, Per Ramsdal, til omgående at undskylde sine løgne i forbindelse med beskrivelsen af politiaktionen i Brorson Kirke, hvor politiet fjernede en gruppe afviste irakiske asylansøgere, som ulovligt havde taget ophold i kirken. Det sker, efter at en video fra politiet kan dokumentere, at rydningen foregik på fredelig vis – og blev foretaget af betjente, der som udgangspunkt var klædt i helt almindelige uniformer og skjorteærmer.

”Desværre ser det ud til, at Per Ramsdal er typen, for hvem det intet betyder at lyve, hvis det sker i det, han selv opfatter som en højere sags tjeneste. Men han slipper alt for let fra, at han direkte har kompromitteret politiets hæderlighed og arbejdsmetoder i sine saftige beskrivelser af kampklædte og voldelige betjente. De elendige forklaringer, han har afgivet til B.T. og Radioavisen, er direkte pinlige,” siger Pia Kjærsgaard.

”Per Ramsdal forsøgte med sin dybt manipulerende beskrivelse af aktionen både kynisk at opildne til had og uro mod politiet i en bydel, hvor ordensmagtens arbejdsvilkår og renommé i forvejen er presset til det yderste. Hvis det efterfølgende var kommet til voldelige demonstrationer, ville Per Ramsdal have båret en stor del af skylden”, siger Pia Kjærsgaard.”At Københavns biskop ikke for længst er skredet ind over for sognepræsten – allerede da han udnyttede sin egen kirke til at give de afviste irakere husly – er mig en gåde, men den afgående biskop Erik Norman Svendsen lader desværre til at være langt mere optaget af at få et pænt eftermæle end af at passe sit arbejde”, siger Pia Kjærsgaard.Hov Stop - nu skrev jeg her om Kaj Bollmann i den tro, at han var på vej til bispestolen i Kbh., og så ser jeg, at der allerede er en ny biskop, netop indsat i embedet i dag 30/8.
Undskyld, at jeg ikke var a jour.

august 29, 2009

Svineri


Denne plakat var med på SIADs demonstration imod moskebyggeri og moské-kultur 28/8.

Meget apropos så er der igen et pædofili-"ægteskab" som har vakt opmærksomhed i Vesten. Den unge "frue" løb væk hjemmefra og gemte sig hos en tante, men hendes far fandt hende frem og sendte hende tilbage til hendes retmæssige husbond. Den tyske blog Politically Incorrect omtaler sagen med rene ord:


I Tyskland taler man kun lavmält om de islamiske svinerier som den statsordnede voldtägt af et tiårigt pigebarn hos en 80-årig olding, for ikke at risikere at blive kaldt nazist og racist.
Tyske politikere, journalister og präster lader som om de ikke kender til sådanne brud på menneskerettighederne. I det traditionelt set frihedselskende Holland er man modiger.
Geert Wilders: ”Et Svin som Muhammed”

Kilde: den tyske blog Politically Incorrect 29.8.09EU-politikerne tier - eller rettere accepterer i Lissabontraktaten, at disse tilstande
også kan indtroduceres i Europa.
Plakater imod moské-kulturen

Pædofiler bruger barnebrude

SIAD - STOP ISLAMISERINGEN AF DANMARK - demonstrerede i går på Slotspladsen foran Christiansborg imod kommunens tilladelse til at bygge stormoské i København.
Myndighedernes accept af islamisering omfatter bl.a. Lissabontraktatens billigelse af islams pædofili. Her er en plakat fra gårsdagens demonstration.- pædofili (sexuelt misbrug af mindreårige) er en af de groveste og ækleste forbrydelser.

august 28, 2009

SIAD


Stop Islamiseringen Af Danmark -
holder demonstration imod moské-
byggeri i dag fredag kl. 17.00
foran Christiansborg.

august 27, 2009

Shariaen vinder frem

Når først shariaen er blevet indført, vil dette land (Storbrittanien) blive forvandlet til en fredelig havn. Når tyveknægte får hånden hugget af, er der ikke flere, der stjæler. Når først ægteskabsbrydere bliver stenet, vil ingen mere gribe til denne forbrydelse. Det er anledningen til, at vi arbejder på at indføre shariaen.

Sådan siger Suhaib Hasan (foto t.v.), generalsekretæren i Londons Sharia-domstol nr. 1.
I Storbrittanien er der nu 85 anerkendte sharia-domstole. Og ærkebiskoppen over den anglikanske kirke, Rowan Williams, er så begejstret over denne idé, at han knapt kan vente til sharia har almen gyldighed.


Kilde: Den tyske blog Politically Incorrect 20. august 2009 (oversat af Spydpigen).

august 25, 2009

Fra dret sexkulrede Danmark

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti 25. august 2009.

Scorekonkurrencer på danske gymnasier skal stoppes. Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Marlene Harpsøe kritiserer Frederiksborg Gymnasium for en noget speciel måde at byde 1. g’ere velkomne til et nyt skoleforløb på. Gymnasiet går ifølge Marlene Harpsøe over stregen. De nye elever kan blandt andet iklæde sig rød, gul eller grøn T-shirt alt efter, hvor villige de er til at ”blive scoret” af en 3 g’er. De ældste elever kan til gengæld vinde en kasse øl for at score en sut, som er kælenavnet for en 1. g’er. - ”Det kan slet ikke udelukkes, at nye gymnasieelever føler sig presset til sex eller andre seksuelle aktiviteter af mere modne elever for at blive accepteret. Jeg forstår ganske enkelt ikke, at gymnasiets ledelse kan gå med til disse scorekonkurrencer. Det er en helt urimelig måde at presse unge mennesker på. Skolens ledelse burde være ansvarlige nok til at stoppe denne form for gruppepres” siger uddannelsesordfører Marlene Harpsøe, der i øvrigt noterer sig, at sexmobning er et voksende fænomen blandt unge.

Antimobbekonsulenterne i gruppen AMOK er ved at lægge sidste hånd på en rapport om sexmobning i 7. – 9. klasse. Rapporten viser, at den nye form for mobning er et stigende problem. Peter Albæk fra Børns Vilkår kritiserer da også i skarpe vendinger Frederiksborg Gymnasiums måde at byde 1. g’ere velkomne på. - ”De fleste 1. g’ere er ikke fyldt 18 år. Og selvom de har passeret den seksuelle lavalder, er det en helt urimelig seksualisering” siger Marlene Harpsøe, der nu vil tage sagen op med undervisningsminister Bertel Haarder.

august 24, 2009

Utroligt godt exempel på løgnagtigheder og manipulation i Psykologisk Krigsførelse

Den manipulerede historie om pædofili-brylluppet i Gaza 2.8.09 synes opklaret af den svenske blog ”Jihad i Malmö”, som bragte nedenstående indlæg den 8.8.09.

http://jihadimalmo.blogspot.com/2009/08/hur-hamas-stoppade-nyheten-om.html
(Her oversat til dansk af Gertrud):

Hvordan Hamas stoppede nyheden om børnebrylluppet

Mange læsere er med god grund blevet oprørt over artiklen ”Gaza: 450 pædofile får en brud”

Og samtidigt spørger alle også: hvorfor må vi ikke læse noget om ”brylluppet” i gammelpressen??

Med hjælp af ”Tundra Tabloids” i Finland har jeg forsket i, hvad der er hændt. Sådan her tror jeg, at det gik til:

Hamas store propagandaapparat er stadig målrettet på det interne arabisk/muslimske marked. For gennemsnits-islamisten i Ægypten, Saudiarabien, Pakistan eller på Rosengård i Malmø er det her en positiv nyhed. Den viser, at Hamas tager vare på traditionelle muslimske værdier og desuden er generøse mod sine undersåtter (hver brud fik 500 dollars). Læserne klør sig i skægget og nikker bekræftende.. Men nyheden slap også ud til Europa og Amerika, og der reagerede man mærkværdigt, set med Hamas øjne. I Vesten blev vi oprørte over en i islam helt selvklar og dagligdags hændelse, som Muhammed til og med selv havde anbefalet.

Men selvom Hamas ikke rigtigt forstår, hvorfor vesterlændinge reagerer sådan, så er de dytige til ”skadekontrol”: hvordan man begrænser og minimerer den opståede skade.
Først stoppede man alle artikler om brylluppet fra de internationale nyhedsburauers redaktioner i Gaza. Det var en let sag. Redaktionerne er bare bemandet med lokale arabere, som har familier og ønsker at overleve morgendagen. Så udmaner man ikke Hamas! Siden aktiverer deen af sine specialister i London. Time Marshall er en free-lancer, som har arbejdet på Sky News og som nu lever af at sælge Hamas-propaganda til de store medier. Han mailer til et stort antal redaktioner og blogger og fortæller, at det er en manipuleret nyhed (underforstået, at nu er jøderne igen i gang), og sådan maipulation skal man agte sig for.

Marshall hævder, at han tilfældigvis var i Gaza til bryllupsfest og med sikkerhed vidste, at brudene ikke var under tretten år.

Selvom Marshall på redaktionerne stadig regnes blandt de privilegerede journalister, så er han ikke ligefrem en vel-renommeret kollega med høj troværdighed. Derfor forsøgte nogle journalister at spørge ham ud. Han blev derved tvungen til at erkende, at han aldrig havde set andre brude end småpigerne og efterhånden blev det mere og mere tvivlsomt, om han overhovedet havde været i Gaza på det tidspunkt. Til sidst hævdede han, at al tvivlen på hans påstand bare var ondskabsfuld islamofobi….
Nu er han gået under jorden, men snesevis af pro-Hamasbloggere tygger* drøv på hans påstand. Alle som vover at kritisere brylluppet udmales som ”islamofober”, ”extremhøjre”, ”Zionister” eller helt enklet ”vanvittige”.

Sådan lykkedes det Marshall på nogle få timer at skabe den illusion, at det var en ”manipuleret”, måske forfalsket nyhed eller i hvert fald noget omdiskuteret og kontroversielt. Eftersom det foregik i Gaza har ingen normale journalister den ringeste mulighed for at undersøge, hvad der er sket.

Resultat: redaktionerne afstår fra at bringe nyheden.

Nu har Marshall gjort sit job og er sikkert blevet vel belønnet. Havde han været en almindelig journalist, var Al-Jazeeras video om brylluppet blevet sømmet i hans karrierekiste.
Men her nedenfor viser det Muslimske Broderskabs egen TV-station samme billede af det hele, som Hamas og Marshall benægter. Forsøm ikke at se slutscenen med den længselsfulde
brud.*) på svensk er der her et ordspil mellem ”tuggar om” og ”tycker om”, som ikke kan oversättes.
august 23, 2009

Noget om manipulering, forfalskning, infiltration?

Inden for den sidste 1½ måneds tid har en del mennesker været optaget af ordlyden i Lissabon-traktaten, som irlænderne skal stemme om den 2. oktober.
Teksten blev nemlig afsløret som en manipulation af et vigtigt etisk spørgsmål: Mens tidligere traktater godtog alle former for sex, undtagen pædofili, så er denne undtagelse fjernet i Lissabontraktaten, således at pædofili godtages – rimeligvis af hensyn til islam, hvor denne form for sex er værdsat.

Da Hamas her i august holdt et stort massebryllup for 450 par med fotos på internettet af brudgomme og små piger, så måtte man umiddelbart opfatte det som et bevis på islams interesse for umodne mindreårige pigebørn. Fotografierne var rigtige nok og skyldtes journalist Tim Marshall fra Sky News, som overværede festen, men historien til billederne var manipuleret, for ikke at sige falsk. Pigebørnene i brudekjoler var ikke brude. De var bare substitutter for brudene ved at holde brudgommene i hånden under indmarchen. Brudene kom først senere, hedder det.
Og deres alder ved vi intet om. De kan være purunge pigebørn, men vi ved det ikke. Og er det så nu den rigtige version? Var det i virkeligheden en slags ”polterabend”? I islam kan man opleve, at brudgom og brud holder bryllup hver for sig.

Journalist Marshall hævder sin uskyld.

Alle kan tage fejl i den pågående psykologiske krigs forfalskninger og manipulationer. Derfor må vi alle skærpe opmærksomheden og ikke sprede urigtigheder i blind tillid til ellers såkaldte ”sikre kilder”. Kilden bør altid nævnes. Urigtige meddelelser kan gøre mere skade end gavn f.eks. ødelægge en pågående aktion.

At man i høj grad har troet på historien i verdenspressen, er naturligvis klart. Alle ved, at Muhammed er et forbillede for enhver muslim, og at dette forbilledes yndlingshustru Aisha blot var ni år, da det indgåede ægteskab fuldbyrdedes. Mange piger giftes som mindreårige, en del af dem ikke ældre end Aisha.

I sine sexregler nævner Khomeini, hvordan mænd kan have sexuel nydelse af småbørn, helt ned til babyalderen, og fædre, der bortgifter deres døtre tidligt, vil få en plads i himlen!

Kilde:
Her er meddelelse fra journalist Tim Marshall fra Sky News:
http://blogs.news.sky.com/foreignmatters/Post:dcc9d723-8046-4857-b618-5c1135ba6417

(Se tidl. omtale af brylluppet i Gaza her på Spydpigen 8.8.09)

august 21, 2009

I Tripolis jubler de: Hurra, hurra, 270 døde!

Terroristen bag attentatet på den amerikanske flyvemskine over Lockerbie i juletrafikken 1988, den libiske agent Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi, blev dømt til livsvarigt fængsel. Men i går aftes vendte han hjem til Libyen som en fri mand. De skotske myndigheder frigav den 57-årige, da han efter sigende led af fremskreden prostatakræft og kun havde 3 måneders levetid tilbage.

Var det en politisk neutral læge, der tilså ham? Man har før set politisk engagerede læger, hvor politik gik forud for lægegerningen.

Mon Megrahi lever op igen og klarer sig tredive år til? Han har naturligvis erklæret sig uskyldig som alle muhammedanske kriminelle plejer at gøre, selvom de eventuelt skulle være grebet på fersk gerning eller har efterladt sig en DNA-test eller lignende.


Lockerbie-ofrenes familier er naturligvis oprørte og Amerika ser ikke venligt på den heltemodtagelse, som Megrahi fik i går aftes i Tripolis Lufthavn, da han landede i Gadaffis private jet. Han blev modtaget af en jublende folkemængde med viftende flag, konfettiregn og store blomsterbuketter og Gadaffis søn, Saif al-Islam al-Gadaffi omfavnede ham varmt og inderligt som det ses på en video, der er lagt ud på den tyske blog ”Politically Incorrect” 21.8.09.

august 20, 2009

Skal vi betale?

Hvem skal betale skaderne i Brorsons Kirke? spørger Søren Krarup. Der er påført Brorsons Kirke på Nørrebro skader for 70.000 kr. ved de irakiske asylansøgeres langvarige ophold i kirken – et ophold, der medførte, at nogle af kirkens normale funktioner ikke kunne opretholdes.

For at få opklaret, hvem der skal betale dette beløb, har Dansk Folkepartis medlem af kirkeudvalget, Søren Krarup, stillet kirkeministeren følgende spørgsmål gennem kirkeudvalget: ”Af dagspressen fremgår det, at de irakiske og afviste asylansøgeres ulovlige ophold i Brorsons kirke på Nørrebro i København har påført kirken skader for 70.000 kr. Vil kirkeministeren oplyse, hvorledes disse ekstraordinære udgifter afholdes – om det er de skyldige i den månedlange besættelse af kirken, sognepræst Per Ramsdal og menighedsrådet, eller skatteyderne, der betaler.”


Søren Krarup finder det nødvendigt at fastholde de skyldige på deres gerninger og finder det i hvert fald ganske uacceptabelt, at det er folkekirken som sådan, der skal betale for dette misbrug af Brorsons kirke.”Det er galt nok, at både præsten og menighedsrådet har blæst på lov og orden i landet og behandlet den danske folkekirke som deres private udfoldelsesmulighed for politisk korrekte aktioner. Hvis det også skal være den således mishandlede folkekirke, der skal betale omkostningerne for aktionerne, er alle grænser overskredet. Jeg håber, kirkeministeren vil sørge for, at dette ikke sker,” siger Søren Krarup.


Kilde: pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti 19.august 2009
Illustration: kalkmaleri af klovn med æseløren og skralde

august 19, 2009

Et suk fra Norge

STOPP GALSKAPEN MENS DET ENDA ER TID!

Her forleden leste jeg i en av landets største aviser at en kvinnelig representant i partiet Venstre, nå mener at det er på tide at vanlige folk åpner sine dører for asylsøkere og lykkejegere som har kastet sine papirer fra seg! Dette er vel såpass kontroversielt og på grensen av frekkhet, at en kan ikke ta dette partiets representanter særlig alvorlig. Jeg tror både Venstre og andre partier burde sette seg inn i de alvorlige problemene vårt land vil få, dersom vi ikke klarer å stå imot denne stadige økende mengden som tar seg inn i landet vårt, og ber om asyl.

En ting som er blitt lite belyst og som nå må komme mer i fokus, det er at overbefolkningen i denne verden ikke kan løses ved at mennesker fra ikke kompatible land i Afrika og Midt-Østen dumpes inn i Europa ved å kalle dem for asylsøkere eller flyktninger! Norge kan dessverre ikke drive på som verdens sosialkontor, selv om en hel del venstrevridde mennesker tror på denne merkelige ideen. En ser hvordan en rekke land øker sine folkemasser katastrofalt, uten at myndigheten gjør det minste for å stabilisere sin egen befolkning. De tror at de bare kan dumpe disse menneskene innover Europa. Hittil har våre naive politikere stått med lua i hånda og hilst disse massene velkommen. Men dette kan bare ikke fortsette!

Fra 2007 til 2008 økte antall asylsøkere i Norge med 121 prosent! Fra 6.530 til 14.430 personer. Dette plasserer Norge på andreplass blant 50 industrialiserte land. Bare slått av Italia som hadde en vekst på 122 prosent. Nå meldes det om rekordmange asylsøkere hvor trolig 2009 kan bli tidenes rekord med nær på 20.000 asylsøkere. For aldri har så mange kommet til Norge, og antallet har hittil passert 9900 personer, og massene bare kommer og kommer og kommer. Mange av disse er ”barn” selv om de for lengst har passert både 19 og 20 år.

Naive politikere i Venstre og Krf og SV tror visst dette vil gå riktig bra til slutt? De burde vel heller blitt litt edruelig og ikke minst brydd seg litt mer om sitt eget land og folk?Jeg vil komme med den påstand at det er totalt meningsløst og uansvarlig å la denne trafikken få fortsette! Det er på tide nå, ikke bare å kaste disse servile og ansvarsløse politikerne her i Norge, men over hele Europa. Kom dere opp av godstolen på valgdagen og gjør noe før det er for seint, ellers mister dere fedrelandet! Og de som har sørget for at Norge nå er blitt et virvar av nasjonaliteter og språk, og hvor landet vårt forsvinner mer og mer, de fortjener riksrett og landssvikerdommer!For det vil bli verre! Som good old Winston Churchill, mitt store forbilde sa: This is not the end – it’s not even the beginning of the end! For vi ser bare begynnelsen på slutten for dette landet, dersom ikke noe gjøres snart. Det er millioner der ute som ønsker seg et bedre liv. Og i Norge står dørene vidåpne. Slikt spørs, både blant trengende, og lykkejegere som kan finansiere sin lykkereise for penger tjent på narkotika. Så får en bare håpe at Venstres sin desperate kamp om å snike seg under sperregrensa krones med hell…!

Ankenes, 11.08.09
Amund Garfors

En vis advokat...

... Har lang erfaring i at forplumre....


Ritzau taler om ”idealistisk pengetank, Enkefru Plums Støttefond”. Den har hjemme i Dronningens gade 14 på Christianshavn, et fint fredet borgerhus fra 1730´erne - i samme stil som Københavns såkaldte ”ildebrandshuse”. Nydeligt at se på, men indholdet…?

Idealisme er åbenbart et vidt favnende ord, som også dækker over Christianias ulovligheder, diverse kommunist-styrede foretagender, propagandacentre og forbindelse til Mentalhygiejnens
såkaldte narko-behandlingscentre.

Nu har fondets direktør, advokat Harlang, åbenbart spillet idealismens trumfkort ud ved selv at rage til sig – en metode, som er ganske almindelig i kommunistkredse.

Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 5/1978 og pressens megen omtale af ændring fra ”Plumfond” til ”Fredsfond” 1981 samt:


august 18, 2009

Sex er et våben! Læg det i våbenhuset!

De fleste mennesker i EU har nok ikke forstået, at tidens megen sexsnak, sexforeninger og sexorganisationer har et politisk mål:
det drejer sig ikke om godhjertet hensyn til et mindretal: Det er blot en brugbar kamouflage!
Målet er nedbrydning af de existerende samfund
Her optræder sex-minoriteterne - LGBTQ - som aktivister pro asylirakerne ved Brorsonskirken.

august 17, 2009

Således præker rævene...

Alle gode røde kræfter på massemedieredaktionerne og i kirkerne har forenet sig i hjertensgodhed for at hjælpe fremmede lovbrydere og forbrydere ved gennem fortielser af facts og brug af manipulation og løgn at tilsvine deres medmennesker. Føj!

Ca. 300 præster er angiveligt involverede. Sjovt nok samme antal, som benyttede julen til lignende politiske budskab i 2005. Her er navnene fra dengang, som angivet af Kristeligt-dagblad d. 22. december 2005.
Nu åbenbart under ledelse af præsten ved Knebels Kirke på Djursland: Hanne Marie Houkjær.
(Markeringerne i listen er Spydpigens)

1. Alice Pedersen
2. Allan Ibsen
3. Andreas Christensen
4. Ann Sofi Lægsgård (stud. teol)
5. Anna Bloch Langskov
6. Anne Ehlers
7. Anne Kirstine Langkjer
8. Anne Marce
9. Anne Mari Kristensen
10. Anne Marie Damsgaard Ditlev
11. Anne Marie Lervad Thomsen
12. Anne Røndal Kjeldsen
13. Anne Skyum Larsen
14. Anne Thompson
15. Annette Bennedsgaard
16. Annette E. Kassow
17. Annette Laage Jørgensen
18. Annette Wiuf Christensen
19. Arne Holmgaard
20. Arne Jensen
21. Arne Kappelgaard
22. Arne Kiel Nielsen
23. Arne Skyum
24. Asbjørn Hansen
25. Asger Baunsbak Jensen (emeritus)
26. Astrid Klostergaard
27. Bendt Johansen
28. Bent Arendt
29. Bent Friis-Nielsen
30. Bent Hylleberg
31. Bent Høeg Jessen
32. Bent Johansen
33. Bent Lumholt (kontakpers.)
34. Bent Martinsen
35. Bent Rasmussen
34. Bente Andersen
37. Bente Højris Pedersen
38. Bente Lübecker
39. Birgit Hasselager
40. Birgitte Strand-Holm
41. Birgitte Thyssen
42. Bjarke Weise Hugger
43. Bjarne Hvid
44. Bjarne Lenau Henriksen (kontaktpers.)
45. Bodil Hindsholm Hansen
46. Brian Christensen
47. Bruno Ingemann
48. Børge Rasmussen
49. Børge Rod-Salomonsen

50. Carl Lomholt
51. Carl Ole Rather
52. Carsten Dybkjær
53. Carsten Vang lektor, cand teol.
54. Carsten Wind Hansen
55. Chr. Alsted
56. Chr. Juul Busch
57. Christen Staghøj Sinding
58. Christian Alsted
59. Corrie de Place

60. David Nicolas Hopmann
61. Dorte Rebsdorf Sørensen
62. Ebba Bertelsen
63. Egon Lausen
64. Eigil Lundholm Saxe
65. Ejnar Grønlund
66. Elin Hjuler-Sørensen
67. Elisabeth Bank
68. Ellen Margrete Gylling
69. Erhard Schute Westenberg
70. Erik B. Fonsbøl (kontaktpers.)
71. Erik C. Reynold
72. Erik Aaen
73. Erik Aagaard (emeritus)
74. Erling Agnild
75. Esben Thusgaard Kristiansen
76. Eskil Dickmeiss
77. Esper Silkær (kontaktpers.)
78. Esther Nielsen
79. Eva Borbye Pedersen
80. Eva Brinck Jensen
81. Eva Mikkelsen
82. Eva Winther

83. Finn Feilan (kontaktpers.)
84. Finn S. Basnov
85. Flemming Burgdorf
86. Frans Ole Overgaard
87. Frede Møller
88. Frederik Hjerrild
89. Frederikke Louise H. Kjeldsen
90. Georg Klinting
91. Gert Holthor (emeritus)
92. Gudmund Rask Pedersen
93. Gunnar Bach Pedersen
94. Gustav Bonnevie

95. Hanne Jul Jakobsen
96. Hanne Krag Pahuus
97. Hanne Sander
98. Hanne Storberg
99. Hanne Svensmark
100.Hans Anker Jørgensen
101.Hans Chr Borup Johansen
102.Hans Jacob Hansen
103.Hans Jacob Krarup
104.Hans-Henrik Ross
105.Harald Nielsen
106.Helge Olesen
107.Helle Myken
108.Helge Rørtoft-Madsen emeritus
109.Henning Elmholdt Smidt
110.Henning Hansen
111.Henrik Christiansen (kontaktprs.)
112.Henrik Friberg
113.Henrik Kaas
114.Henrik Søgaard Mikkelsen
115.Henrik Sørensen
116.Henrik Vejlgaard Christensen
117.Henrik Woer
118 Holger Lissner

119.Ib Bjørn Lauritsen
120.Ib Skotte Henriksen kontaktprs.
121.Iben Munksgaard Davids
122.Ida Kongsbak
123.Ingeborg Kaels
124.Inger Brae
125.Inger H. Bergeon (kontaktpers.)
126.Ivan L. Jakobsen

127.Jacob Bjerg
128.Jacob Fløe Nielsen
129.Jakob Rønnow
130.Jan Stolt (emeritus)
131.Jan Ulrik Dybkær
132.Jeanne Vedø Jeppesen
133.Jens Arne Skjøtt
134.Jens Chr. Larsen
135.Jens Christensen
136.Jens Dammeyer
137.Jens Fischer Nielsen
138.Jens Førgaard
139.Jens Jakob Grosbøll
140.Jes Rønn Hansen
141.Jesper Hornstrup
142.Jesper Hougaard Larsen
143.Jesper Lundegaard
144.Jesper Oehlenschläger
145.John Kristensen
146.Johs Bønløkke
147.Johs. Christoffersen
148.Johs.B. Glenthøj
149.Johs. Jensen
150.Jonna Dalsgaard
151.Julie Goldschmidt
152.Juna Kruse stud teol
153.Jørgen B. Larsen
154.Jørgen Bork Hansen
155.Jørgen Børglum Larsen
156.Jørgen Christensen
157.Jørgen Flemming Christensen
158.Jørgen Gleerup
159.Jørgen Ingberg Henriksen
160.Jørgen Kappelgaard
161.Jørgen Kvist Jensen
162.Jørgen Lasgaard

163.K. Johs. Bønløkke
164.Kaj Bollmann (kontaktprs.)
165.Karen Blauenfelt Dam
166.Karen brunbjerg
167.Karen Inge Lundby
168.Karen Rommerdahl
169.Karen Togsverd Hansen
170.Karin Andersen
171.Karin Kofod Dybbøl
172.Kasper M. Højer
173.Katrine Søderberg
174.Keld Balmer Hansen
175.Kim Boeskov
176.Kim Joerstad
177.Kirsten Dissing
178.Kirsten Drigsdahl
179.Kirsten Johansen
180.Kirsten Madsen
181.Kirsten Niekerk
182.Kirsten Petersen
183.Kirsten Sønderby
184.Kjeld Holm
185.Klaus Abilgaard
186.Klaus Rosenberg-Larsen
187.Knud Andersen
188.Knud Bogø
189.Knud Erik Lægsgaard Madsen
190.Knud O. Mandrup (kontaktprs.)
191.Kresten Staghøj Sinding
192.Kurt Bager Johansen

193.Lars Mandrup
194.Lars Thorndal
195.Leif Bork Hansen
196.Leif Kristiansen (kontaktpers.)
197.Lene Bentsen
198.Lene Hjære Østergaard
199.Lene Sue Nicolaisen
200.Line Rudbeck
201.Lis Withøft Larsen
202.Lisbeth Lindegård
203.Lisbeth Lundegaard
204.Lise Barnkob
205.Lise Nedergaard
206.Lise Palstrøm
207.Lise Aare Jensen
208.Lissi Rasmussen (kontaktpers.)
209.Litten Hjort
210.Lone Hindø (kontaktpers.)

211.Magdalene Vestergaard-Hansen
212.Margrete Auken
213.Margrete Tranberg
214.Mariane Madsen
215.Marianne Bach
216.Marianne Blichfeldt
217.Marianne B. Rasmussen st. teol
218.Marianne Christiansen
219.Marianne Gaarden
220.Mark Lewis
221.Martha Holst
222.Martin Ishøy
223.Merete Arnstrøm
224.Merete Søndergaard Sølling
225.Michael Foersom
226.Michael Pang-Larsen
227.Mikael Skak Pedersen
228.Mikkel Højholt
229.Mogens G. Jensen
230.Mogens Hansen
231.Mogens Kjær
232.Mogens Ravn
233.Morten Meiner
234.Morten Skovsted
235.Morten Warrer

236.Niels Erik Førgaard
237.Niels Jørgen Jørgensen
238.Niels-Jørgen Jacobsen
239.Niels Peter Jacobsen
240.Niels Chr P. Refskou
241.Niels Tvilling (kontaktpers.)

242.Olav Poulsen
243.Ole Hultberg
244.Ole Jensen
245.Ole Jørgensen
246.Ole Lundegård
247.Ole Steen Hansen
248.Orla Villeskjær
249.Palle H. Steffensen
250.Paul Chr. Kühle
251.Per Ramsdal
252.Peter Friis-Nielsen
253.Peter Lodberg
254.Peter Maarbjerg (emeritus)
255.Peter Senholt
256.Peter Hansen Tast
257.Pia Krog Albrechsen
258.Poul Erik Jensen
259.Poul H. Bartolin (kontaktpers)

260.Rie Dinesen.
261.Rie Schwartzbach
262.Roar Lavik
263.Robert Bladt
264.Rose Marie Tillisch
265.Runa Damsager

266.Signe Lambert Andersen
267.Sisse Landert
268.Sofie Seidelin
269.Steen Andreassen
270.Stephan Mannstaedt
271.Steffen Qvortrup (emeritus)
272.Susan Aaen
273.Susanne Christiansen
274.Susanne Fabritius de Tegnagel
275.Susanne Voss Pedersen
276.Susi Foged
277.Svend Andersen
278.Svend Erik Larsen
279.Søren Dam Kjeldsen
280.Søren Jensen
281.Søren P.Grarup (kontaktpers.)
282.Søren Sivers
283.Thomas Bau
284.Thomas Felter
285.Thomas Langkjer
286.Thomas Risager
287.Thomas U. Fenger
288.Thorkild Grosbøll
289.Thyge Enevoldsen
290.Torben Brink
291.Torben Ebbesen
292.Torben Nielsen
293.Torsten Højberg
294.Uffe Gjerding
295.Vibeke Døssing
296.Vibeke Gregersen (kontaktpers.)
297.Aage Augustinus

Mon ikke det er på høje tid, at man overvejer at fyre de præster, der ikke lever op til deres præsteløfte om at overholde den Augsburgske Trosbekendelse.
Illustrationen: Kalkmaleri i Ottestrup Kirke på Sjælland:"Således præker rævene for de gæs".
En ræv med korkåbe-krave prædiker for gæssene, mens en anden ræv løber af med en af dem.
Men gæssene hævner sig og klynger ræven op!

august 16, 2009

Fire irakere

- Hussein Maayuf Al-Badri, Abdullaziz Khazar Jebir, Fahud Maziad Massaad og Abdullah Maayuf Al-Badri er ved Vestre Landsret blevet dømt til udvisning på livstid for voldtægt af en kun 14-årig pige sidste sommer i Vorbasse. Dommen vakte vild ophidselse hos forbryderne og deres familie og venner. Der blev tumult og hærværk og vinduesknusen i retssalen i Kolding, og havde politiet ikke hindret det, var anklageren og dommeren blevet korporligt overfaldet og - hvem ved - måske stukket ned?

Da Danmark jo er sådan et godt lille venligt land med en forstående befolkning, som gerne bærer over med forbrydelser, så kan vi vel forvente, at søde og rare bedstemødre med tårer i øjnene beder om tilgivelse for de stakkels forbrydere, tænder stearinlys i kirken og søger hjælp hos de politiserende røde præster. Ja, de vil måske endda arrangere et fakkeltog. Pyt med den dumme lille tøs fra Vorbasse, når det bare ikke er deres barnebarn! Mon ikke det var en idé at få udvirket amnesti på en eller anden kgl. højtidsdag, hvor man kunne slippe alle fængslede voldtægtsforbrydere ud. Det ville give god plads til nye kriminelle fra den ventende kø og øgede indtægter til retssystemets jurister!

Kristelig Dagblads "idealistiske Enkefru Plum"

Tja, Lenin, Stalin og Mao var vel også idealister!

Mange kommunister deltog i modstandsbevægelsen under Hitlertysklands besættelse af Danmark, bl.a. brødrene civilingeniør Niels Munk Plum og arkitekt Harald Munk Plum. De var vokset op i Bagsværd på ”Haraldsgave”, en gave til deres far fra deres farbror, Harald Plum, direktør for ”Transatlantisk Kompagni”.

Begge brødrene stiftede et fond efter krigen med det formål at fremme kommunismen. Niels Munk Plum giftede sig i 1948 med Anna Lise Henriksen, datter af den stenrige entrepenør H.J.Henriksen og kom ind i de mægtige H + H industrier og koncerner.

Lise og Niels Munk Plums Fond oprettedes i 1967 til støtte for alle mulige røde fraktioner, hvoraf en del havde og har til huse i Plums ejendom i Dronningensgade 14 på Christianshavn. Plumfamilien selv boede på Soløsevej 12 i Gentofte, hvor de ind imellem husede folk, der arbejdede på yderste venstrefløj.

Niels Munk Plums lillebror, arkitekt Harald Plum, oprettede 1972 ”1. Maj-Fondet” til støtte for ”voksende mobilisering med flere arbejdskampe, aktioner og basisgrupper”. Der nævnes en lang række understøttelser af strejker i forskellige industrier, som i flere tilfælde bidrog alvorligt til firmaernes sammenbrud.Lise og Niels Munk Plums ”Plumfond” blev 1981 til ”Fredsfonden” og overtog ovennævnte ejendom i Dr.gade 14, Chr.havn.. med informationscenter, De ejer desuden Fredsfondens Hus, Nyhavn 21. Formand for fondet blev Lises og Nielses datter, Camilla Plum, og første bestyrelse bestod udgjordes af: lærer Maria Bergsøe; Ritt Bjerregaard; Tine Bryld; Toni Liversage; dr.jur. Henrik Zahle; informationschef Finn Slumstrup,; psykolog Søren Keldorff og Hans Møller Kristensen. Fondens vennekreds oprettedes. 1984. Dens navne – ikke mindst de naive medløbere - skulle åbenbart borge for kvaliteten (?), og gavebidrag op til 1300 var skattefri.

Ritt Bjerregaard blev formand for ”vennerne”. De andre bestyrelsesmedlemmer var forligskvinden Mette Kofoed Bjørnsen, Elias Bredsdorff; Morten Stig Christensen; biskop Henrik Christiansen, den norske major Einar Edvardsen; Poul Hammerich; Anne-Mari Max Hansen; SID´s form. Hardy Hansen; Frode Jacobsen; den ungarnske forfatter Gyørgy Konrad, Søren Kragh-Jacobsen; Morten Jersild; Birthe Knudsen; Niels I. Meyer; Ove Nathan; Jørgen Nørgård; Klaus Rifbjerg; Sanne Salomonsen; Erik Sigsgaard; Kim Sjøgren; Kirsten Stallknecht; Ole Wivel.
(Kilde: oplysn. dels fra deres egen pjece (trykt på Eks-skolens trykkeri, ca. 1984) dels fra Berl. 26.2.84 og Ex. 1.3.84).

Socialdemokratiets næstform. Knud Heinesen samt andre fremstående socialdemokrater som MF Robert Pedersen, indenrigsmin. Egon Jensen, redaktør Preben Bengtsson (Metal), Metalsekretæren Charles Hansen var ikke glade over, at Ritt Bjerregaard og Hardy Hansen var med i det sovjetvenlige Munk-Plums-Fredsfondens-Venner, mens Anker Jørgensen på et fredsmøde på B & W udtalte, at ”organisationen er helt domineret af folk med en anden politisk opfattelse”. Ritt syntes, ”det er vigtigt at engagere sig i sådant et arbejde” (Ekstrabladet dato? 1.3.84 ?; BT 23.3.84 og 2.4.84). Bølgerne gik højt: Ritt er en ”højrøvet kyniker, infam giftsnog og tarvelig gadetøs”, og partifæller udtrykte en vis angst for, at hun skulle bane sig vej til socialdemokratiets formandspost efteråret 1984 som afløser for Anker Jørgensen og dermed få splittet partiet.

80´erne – det sidste årti, inden Berlinmurens fald, og Sovjretunionens sammenbrud – var kendetegnet af ”fredspropaganda” med en voldsom intensivering af tidligere kommuniststyrede demonstrationer imod atombomber etc.
Den sovjetstyrede ”Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed” fungerede som en paraplyorganisation for alverdens danske fredsgrupper, rekrutteret fra de røde fløje plus ikke mindst de bundnaive ”brugbare-idioter”.

Alle mennesker ønsker fred, men spørgsmålet er: på hvilke vilkår? Upartisk fred er meget, meget sjælden. Lenin sagde ”Fred er kamp med andre midler” for kommunismens uafladelige stræben efter verdensmagt.

august 15, 2009


Den tyske organisation "Pro Köln", som modsætter sig islamisering af Rhinlandet og bygningen af en stormoské i Køln, giver ikke op.


I går demontsrerede de igen.


Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect" 14.8.09

Strudsen er populær blandt de politik-korrekte


Professor Jytte Klausen har på det amerikanske Yale-universitet fået udgivet en bog om de 12 berømmelige danske Muham-medtegninger – uden ét eneste billede af den herostratisk berygtede profet, hverken fra Jyllands-Posten eller fra ældre afbildninger.
Universitetet havde forud konsulteret nogle og tyve imamer og diplomater og stak halen mellem benene!

Kilde: den tyske blog ”Politically Incorrect”

august 14, 2009

Fra 4-stjernet til ....? halvmåne

Det begyndte med Bjelkes Gård 1661, som ændredes til Holsteins Palæ. Siden blev det til Hotel du Nord, hvor bl.a. H.C.Andersen har boet - som genbo til daværende Theater.

Så blev det Wessels og Co. Forenede hvide Vare Forretninger

- og Emil Vett kom ind i billedet, og bygningen ændredes.

- - - - og så......

Mentalhygiejnisk-syge genusstudier

Kønsstudier – genusstudier – påvirker sexuel identitet, skriver den svenske avis ”Världen idag 10.8.09, og fortsætter:

8 af 10 studerende, som læser genusvidenskab, ændrer deres sexuelle identitet under studierne. Det viser en ny kortlægning af 5 universiteter og højskoler.

Genusvidenskab har som opgave at sætte spørgsmålstegn ved de herskende normer, og det gøres i vidt mål på uddannelserne. Derfor tror jeg ikke, det er tilfældigt, at det kan gå sådan, siger Lovise Brade Haje, som har udført kortlægningen for radioprogrammet ”Ekot”.

De idéer, som formidles ved genusstudier, leder til, at studenterne begynder at sætte spørgsmålstegn ved deres egen sexuelle identitet, mener Lovise Brade Haje.

Hendes kortlægning indgår i en magisteropgave, hvor hun interviewer 39 personer: 30 af dem opgiver, at de har ændret syn på deres egen sexualitet siden de begyndte at studere genusvidenskab. I henhold til Lovise Brade Haj er en del heterosexuelle personer blevet homosexuelle. Men der er også andre forandringer. Bl.a. er visse – såkaldte hbt-personer (=homosexuelle-bisexuelle - ”transpersoner”) begyndt at sætte spørgsmålstegn ved deres kønsidentitet.

87% af eleverne selv mener, at genusuddannelsen har givet stødet til at omprøve deres sexualitet.

Formanden for RFSU – Riksförbundet för sexuell Upplysning – Lena Lennerhed bekræfter, at det ikke er usædvanligt, at de studerende begynder at sætte spørgsmålstegn ved deres sexualitet i forbindelse med genusstudierne.

Lovise Brade Haje begyndte selv at fundere over sin identitet i forbindelse med genusstudier. I dag er hun selv aktiv homosexuel.

I en interessant konklusion antyder hun, at sexuelle anlæg ikke er noget medfødt:
Jeg har svært ved at se, at noget ligger forprogrammeret i en baby, men tror, at det er et resultat af hvad der sker rundt omkring i ens opvækst og ens liv generelt.

Etymologi er en interessant videnskab

Dansk Ungdoms Fællesråd har som omtalt i indlægget i går kastet sig i armene på islam og vil fejre deres ramasjang-natmad og slagteorgier.
Det peger på, at vor udtale af ordet ”Fællesråd” er forkert. Sidste del af ordet, altså ”råd”, skal udtales med et o-lignende å, da det tydeligt nok er beslægtet med ordet ”rådden” og ”råd (i træ)” o.l. På engelsk: there is something rotten ….

Med den udtale forstår alle deres begejstring for islam.

august 13, 2009

Unge danskere til fælles ramasjang

Dansk Ungdoms Fællesråd kvitter danskheden for at hylde en fremmed magt ved at fejre en af islams ”bærende søjler”, Ramadanen. Den tager sin begyndelse den 22. august. De unge er åbenbart forblændede af den gennem de sidste årtier stadig heftigere frempropaganderede hedoniske indstilling til tilværelsen og tænker fortrinsvis på fest og pjank. Men ramadanen er i grunden en træning i udholdenhed ved faste dagen igennem i uudholdelig hede i de arabiske lande. En udholdenhed, som var vigtig for røverbander og krigsfolk, der til stadighed overfaldt og bekrigede deres naboer.

Ved ramadanen slagtes masser af dyr, fortrinsvis får og geder. Halsen skæres over, så dyrene langsomt forbløder. Det er en ækel forestilling, hvor alt flyder i blod, og børnene opdrages således tidligt til vold og blodig råhed.

Dansk Ungdoms Fællesråd har overladt til deres ”minoritetskonsulent”, Noman Malik at arrangere Ramadanfesten den 24. august. No man hører åbenbart hjemme i ingenmandsland. Tidligere var han næstformand i Muslim Youth League, ungdomsorganisationen for Minhaj ul-Quran, der arbejder på at indføre sharialovgivning overalt.

august 12, 2009

Manglende opdragelse ødelægger et samfund

Bloggen ”Synopsis” bragte 10.6.09 en redegørelse fra Reb Bradley*, hvordan dr. Benjamin Spock ødelagde Amerika med sine idéer om såkaldt ”fri opdragelse” (Kursivskrift står for Spydpigens regning).
I de sidste 50 år har vort samfund taget et gevaldigt moralsk styrtdyk. (Moral forstået i bredeste forstand, fra almindelig hensyn og ansvar til de værste forbrydelser). Siden 1960 er kriminalitetsraten for voldelige forbrydelser blevet tredoblet.
Den seksuelle revolution fra 60'erne fortsætter (med støtte i tekniske påhit som fortrydelsespiller etc.) med stadig mere syge idéer. Promiskuitet er blevet så udbredt, at 1 ud af hver 4. teenagepige i Amerika nu lider af seksuelt overførte sygdomme. I de sidste fem årtier er seksuelle afvigelser blevet så talrige at antallet af seksuelt overførte sygdomme er steget fra 5% til mere end 50% - en pludselig forøgelse med 1000 procent! Seksuelt betinget vold er steget med 318%.

I de sidste 50 år er menneskets holdninger blevet ændret, men historien og almindelig fornuft viser, at hvor børn ikke lærer at styre deres tilbøjeligheder, ender samfundet i moralsk nedbrydning.
At amerikanske børn de sidste halvthundrede år er vokset op under langt mindre kontrol med deres tilbøjeligheder end tidligere generationer skyldes en autoritativ stemme om forældrerollens betydning. Den gjorde, at forældre i 50' og 60'erne begyndte at opdrage børn anderledes end før.
I 1946 udgav dr. Benjamin Spock sin berygtede bog "Den sunde fornufts bog om babys og børns pleje”. Noget helt nyt.
Spock talte for en opdragelse, der viste hensyn til børns følelser og forrang. De skulle ikke længere lære at spise rosenkål og passe kedeligt husarbejde. Forældre begyndte at udvise eftergivenhed i stedet for at indgyde selvkontrol - hjemmene blev ”børnecentreret”. Forældre blev bange for at pålægge barnet nogen som helst tvang. Børnene havde "ytringsfrihed og naturlige behov". Og børnene blev mere direkte og udfordrende i deres sprogbrug og krævede, at deres ønsker og behov blev opfyldt. Ja, faktisk blev dette tilfredsstillelsesbehov en rettighed.
Spock's syntes total uvidende om menneskets hedonistiske* tendens og fostrede en overeksalteret selvbevidsthed hos børnene. Hjemmene blev arnesteder for narcissisme, selvhævdelse og for offertænkning.
I de tidlige 60'ere, kunne man se, hvordan børn blev stridbare og næsvise, og hvordan unge blev lovbrydere. Teenagere udviste ringere moralsk tilbageholdenhed og afslørede foragt for autoriteter. Den 'frie-kærligheds-hippie-bevægelse' og studenterprotesterne var helt uundgåeligt hos de børn der var blevet opdraget til at mene, at de simpelthen var noget så fantastiske! Spock deltog selv i protestaktioner og blev arresteret i 1968 på grund af foragt for regeringens myndighed?
Spocks bog solgtes de første seks år i over 4 millioner eksemplarer. Og siden i over 50 millioner og er blevet oversat til mere end 40 sprog. Ifølge dr. Spock's website ligger den som nummer to efter Bibelen. ”Life Magazine” udnævnte Spock til at være blandt de 100 vigtigste personer i det 20. århundrede.
Spock var stolt over sit resultat. Siden 1946 er forældreholdningen, der opmuntrer til narcissisme og foragt for autoritet, blevet en accepteret norm. Når et samfund kommer ud af kontrol er det fordi dets medlemmer er blevet selvtilstrækkelige og mangler selvbeherskelse, siger Bradley.
Spock døde i 1998 og min (= Reb Bradleys) hensigt er ikke at nedgøre manden, men at redde Amerika før vi dør ud på grund af moralsk forfald. Vi skal derfor identificere og afvise den forurenende kilde, som vi har drukket af.
De som er interesseret i at reparere på den skade som Spock har medført, såvel i familien som i samfundet som hele, kan læse REB BRADLEYs "Born Liberal Raised Right: How to Rescue America from Moral Decline – One Family at a Time." Den klarlægger en tydelig analyse af problemer og en enkelt plan for genopretning.

*) Reb Bradley er præst og far til seks børn. Han og hans kone kæmper for kernefamilien og har skrevet en lang række bøger og optrådt i radioen. Se foto.
*) hedonistisk = som lægger an på nydelse
Kilde: http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=87179
via den danske blog Synopsis.

Ach, du lieber Augustin

Du gode! En konservativ byrådskandidat på Als, Mikkel Blønd Vestergaard, afslører sin hårrejsende uvidenhed og naivitet i avisen Vestkysten den 11/8 i anledning af hjemmeværnspige Maria Mawla. Han tror åbenbart, at det muslimske tørklæde er i familie med det tørklæde, som bønderpigerne altid gik med før i tiden og som stadig gør nytte imod støv og snavs.
Det snavs som Maria Mawla vil beskytte sig imod er forvexling med de friske danske kvinder samt muligheden for voldtægt af muslimske mænd!

Gik hun ind i hjemmeværnet for at hjælpe Danmark i en eventuel krigshandling i Danmark eller i Afghanistan? Det ved vi ikke. Nogle går ind i værnet for at lære at skyde. Frihedskæmpere under sidste besættelse øvede sig i at skyde bjørne i Tivoli eller på Bakken.

Som ung mand besøgte Mikkel DDR og Polen og forfærdedes over det diktatoriske kommuniststyre, men han lærte INGENTING. Han forstår ikke, at styret i de islamiske lande er af samme kaliber, og at befolkningerne dér er opdraget i den ånd. Han fabler om ”religiøst ståsted” og har ikke forstået pointet i islam: dér handler det ikke bare om livet hinsides (– gjorde det bare det, så var der ingen ko på isen!), men om storpolitik her og nu, - om at tiltvinge sig magt i Europa ved hjælp af bundnaive og uduelige politikere som f.eks. byrådskandidaten i Augustenborg.

august 11, 2009

Penge ud ad vinduet!

Socialister synes at tro, at penge - og penge alene - kan løse alle problemer: havde man givet flere penge til narkobekæmpelse, så var den lykkedes, havde man givet flere penge til narkomaners afvænning, så skulle I have set resultater, bette børn! Hvis man ville give flere penge til arbejdsløses efteruddannelse så ville de alle få job, om så efteruddannelsen bare skulle bestå i at lægge kabaler på computeren….

Nu satser København på efteruddannelse af lærere og børnehaveklasseledere, der har såkaldte tosprogede elever (læs: elever med mangelfulde eller ingen danskkundskaber).

Minsandten om målet ikke er ”bedre skoleresultater”! Utroligt opfindsomt.

Men også ”en forbedret gensidig integration”, hvad det så er.

Klasselærerinde frk. Hansen må forstå, at hun ikke skal kikke sig frejdigt om, men se ned i jorden, hvis hun på hjemvejen skulle møde en elevs muhammedanske far. Og hun skal naturligvis finde sig i en overhaling fra Pernilles storebror, fordi hun ville bilde Pernille og klassen ind, at jorden er rund. Den er flad. Flad som en pandekage!Drengen t.v. på kommunens pjece synes at give dem "fingeren"!

Den mystiske kapring

Den 24. juli foregik der en mystisk skibskapring i Østersøen. Et russisk lastskib, Arctic Sea, blev kapret på svensk farvand mellem Øland og Gotland. Kaprerne havde angiveligt været 10-12 stykker, var maskerede og kom i hurtiggående motorbåd. De talte engelsk, udgav sig for politifolk (fra hvilket land?), bagbandt besætningen og gennemsøgte skibet. Det hele stod på i 12 timer uden at nogen udefra greb ind.

Blåøjet naivitet ?

Svensk politi havde forsøgt at få kontakt med fartøjet, men forgæves. Og fartøjet fortsatte sin kurs, som om ingenting var hændt. Politiet fik dog nogen information fra rederiet via politiet i Finland:
Viktor Matvejev, der er vicedirektør for selskabet Solchart Management, som i Finland tager hånd om skibet, bekræftede, at skibet nu befandt sig i Biskayen på vej til Algeriet.


Nu oplyser det svenske nyhedsburau TT (10/8), at skibet var lastet med tømmer til en værdi af 1,3 millioner euro = ca. 13 millioner svenske kroner. Ladningen tilhører skovselskabet Stora Enso skriver den finske avis Helsinghi Sanomat søndag 9.8.09.

Den sidste gang, skibet sås på radar var i den Engelske Kanal den 29. juli.Har Algeriet genoptaget sin gamle muhammedanske levevej med skibskapring?

Eller????

august 10, 2009

Meta Ditzels medarbejdere marxistiske kirkefolk

I tidsskriftet NOMOS 18.7.09 skriver cand.mag. Jesper M. Rosenløv om den nyttige KGB-idiot Meta Ditzel. Her nedenfor er et lille supplement.
http://nomosdk.blogspot.com/2009/07/radikal-politiker-var-kgbs-nyttige.html

Viborg Stifts Folkeblad fortalte den 6. juli 09 om Meta Ditzel (RV), baseret på PETs rapporter om damen. 6. juli 1980 havde Mogens Auning en artikel i Berlingeren om KGB´s metoder, og kort efter udfrittede JP´s journalist Keld Boserup Meta Ditzel som ”en af dem, der i særlig grad har de sovjetiske diplomaters bevågenhed”. Hun var da ”på det rene med, at hun ganske sikkert kan udnyttes i verdenskommunismens ærinde”, men forsikrede, at hun ikke selv var kommunist.

Nåh, og hvad så?

”Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed var – som Rosenløv skriver - Sovjetunionens vigtigste instrument til at påvirke de danske fredsbevægelser”. Meta Ditzel indtog en nøglerolle i dens påvirkningskampagner i Danmark, og danskerne var villige naive medløbere i 70´erne og 80´erne. Sovjetunionen søgte gennem fredsbevægelserne at uskadeliggøre en del af verden, mens de selv var rustet til tænderne – ligesom edderkopper, der lammer deres fluer, inden de fortærer dem.

Alle mennesker ønsker vel fred, men – spørgsmålet er: på hvilke vilkår?

Det samfunds-kritiske tidsskrift AKTION nr. 9, 1980 fortæller om Meta Ditzels samarbejde med en anden sovjetvenlig ildsjæl for énsidig ”fred”, præsten Hans Nebel. Han lancerede organisationen ”Kristne for Nedrustning”. Rædselsbillederne fra Hiroshima talte for sig selv. I hans bestyrelse sad bl.a. Meta Ditzel og John-Erik Stig Hansen. Sidstnævnte er næppe almen kendt (?). Han var medlem i den katolske danske ”Kommission for Retfærdighed og Fred” (Justitia et Pax), som hørte under Pavestolen, og sammen med dens formand, Claus Munk Plum deltog han i et møde i Nyborg i det såkaldte ”Børneår” 9.6.79, rettet imod børnepornografi.

Men NB de to katolikker forhindrede* vedtagelse af den resolution imod børneporno, som Vesterbros gode ånd, ”Englen fra Halmtorvet”, Fanny Truels Jensen havde lagt op til der i Børneåret.

På Kirkedagene i Aalborg 1980 appellerede Hans Nebels ”Kristne for Nedrustning” til underksriftindsamling for krav om nedrustning og/eller udmeldelse af NATO. Warschavapagten (WAPA) talte man ikke om. Appellen var anbefalet af en lang række af Nebels og Ditzels marxistiske medkombattanter, samt brugbar-naive, der lod sig blænde af ordet ”kristne”, skønt dette ord allerede dengang var meget misbrugt. Man forvexlede marxisternes ”solidaritet” med Jesu kærlighedsbudskab. Tidsskriftet AKTION har flere sider med navne, der bakkede op bag Nebels og Ditzels kampagne på Kirkedagene i Aalborg 1980.

*) Var det et hensyn til katolske præster?

Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 9, 1980 og nr. 10, 1979.
Illustration: Logo for "Kristne for Socialisme"

august 09, 2009

Menneskeret

For nogle år siden var der et indslag i TV (nyhederne?), hvor en mand fra det sorte Afrika var fortørnet over, at narkotikummet ”khat” var forbudt i Danmark. Det havde han altid tygget. Det var hans menneskeret!

FN og menneskerettighederne bruges i dag tit til at undergrave og ødelægge samfund. Alt, hvad mennesker kan foretage sig, kræver de i dag beskyttelse for som deres ”menneskerettighed” uden hensyn til andre.


Men for 25-30 år siden var der en organisation, der hed ”Artikel 16-Udvalget”. Den tog udgangspunkt i Menneskerettighedernes paragraf 16, stykke 3: ”Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.” Og det er nok i tråd med langt de fleste menneskers liv på jordkloden.

Artikel 16-Udvalget opstod for at imødegå den amerikanske Mentalhygiejnebevægelse (World Federation of Mental Health). Denne utopiske psykolog-ideologi - for ikke at sige ”psykopat-ideologi” - fik godt tag i 68´erne. Dens hovedtese var, at kernefamilien skulle udryddes, og børnene skilles fra forældrene for at opdrages af dertil uddannede pædagoger.

Denne ”religion” eller ”samfundsideologi” begejstrede socialdemokratiet, som fik direktøren for den danske afdeling af Mentalhygiejnen, psykolog Eggert Petersen, til at udarbejde et partipolitisk program i 1969, det såkaldte ”Trivselsprogram”.


Existerer "Artikel 16-Udvalget" mon stadig? Ellers er det da på høje tid, at den genoprettes!

august 08, 2009

Stakkels pigebørn!

Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

Stakkels ukyndige pigebørn!Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til steder for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….
Kilde: ”Infidels are cool” http://infidelsarecool.com/ 31.7.09

Hvidbog om Folkeforræderi

Det er rart at se, at svenskerne begynder at røre lidt mere på sig. De vil lave en hvidbog om Folkeforræderiet. Her kommer det på svensk og nederst på dansk:

http://www.bgf.nu/vitboken/presentationen.html

Vitbok om landsförräderiet
På internet ökar trycket för upprättande av en sanningskommission om det pågående folkeförräderiet. Makthavarnas omvandling av det harmoniska och välfungerande Sverige till ett mångkulturellt - i praktiken multietniskt - kaos, har väckt starka känslor hos en växande majoritet av svenska folket. Sedan en tid tillbaka pågår sammanställningen av en “Vitbok” som underlag för en kommande sanningskommission. Enskilda Sverige- och svenskvänner har också tagit initiativ till finansierandet av upptryckning och distribution av vitboken.
Sedan tidigare finns det framarbetade analyser och beräkningar av de senaste decenniernas invandringspolitik. Med vetenskaplig grundlighet har t ex de politiska beslutens framväxt skildrats i antologin “Exit Folkhemssverige”, där också massmedias roll som undergrävare av demokratin belyses. Kostnaderna för massinvandringen och därmed dess avgörande betydelse för välfärdens successiva erodering beskrevs redan vid detta sekels början av ekonomen Lars Jansson i boken “Mångkultur eller välfärd?”. Den grova och accelererande brottsligheten där personer med invandrarbakgrund är starkt överrepresenterad kan avläsas inte bara i BRÅ:s rapporter utan också via dagliga skildringar i massmedia.
En under åren återkommande fråga från allmänheten är varför. Besvarandet av denna undran över det som pågår är inte alldeles enkelt. Försöken till förklaring har handlat om allt mellan oförstånd till medvetet agerande för egen personlig vinning från aktörerna i det “mångkulturella projektet”. Den kanske vanligaste teorin är nog ändå att det handlar om människans svaghet - i det här fallet behovet av att till varje pris bli uppfattad och omnämnd som “god”. Med andra ord hyckleri, eftersom man i stor utsträckning agerat mot bättre vetande.
Oavsett de bakomliggande motiven hos aktörerna bakom Sveriges och svenska folkets avveckling, är det ansvarsfrågan som allt tydligare ställs högst på listan över det som framförs. Sveket mot våra förfäders uppoffrande arbete och skapande av ett harmoniskt och välfungerande Sverige, upplevs så frustrerande att ingedera motiv kan uppfattas som förmildrande. Att genom detta förräderi också ha berövat våra egna barn och barnbarn förutsättningar för ett liv i harmoni och välfärd i en svensk nation, gör att skuldfrågan ställs allt oftare och med allt större vrede.
Än så länge varierar de framförda yttringarna på en skala mellan önskan om en förklaring och en ursäkt från de skyldigas sida, till ståndpunkten att det är ett absolut måste med utmätandet av ett straff - ett mycket kännbart sådant - för de som medverkat till lands- och folkförräderiet!
Vad som ska ske framöver avgörs troligtvis ganska snart på den politiska arenan. Skulle parlamentariska alternativ i form av exempelvis Sverigedemokraterna ges demokratiska möjligheter till agerande och inflytande, kan möjligtvis den förstnämnda varianten bli den som ges störst stöd av allmänheten. På samma sätt som Sanningskommissionen för Sydafrika eller Nurnbergrättegången och Haagdomstolar har fungerat för att skapa försoning.
Om denna väg också fortsättningsvis blockeras är det tveklöst andra krafter som kommer att växa sig starka och åberopa helt andra principer och bevekelsegrunder.

Weine Berg Björn Hammarbäck Jan Milld Kenneth Sandberg


- og på dansk:


Hvidbog om folkeforræderiet

På internettet øger trykket for at oprette en sandhedskommission om det igangværende landsforræderi. Magthavernes forvandling af det harmoniske og velfungerende Sverige til et multikulturelt – i praxis – et multietnisk kaos har vakt stærke følelser hos en voksende majoritet af svenskere. Man har en tid samlet stof sammen til en hvidbog som underlag for en kommende sandhedskommission. Private Sverige- og svenskvenner har også taget initiativ til finansiering af trykning og distribution af hvidbogen.
Der findes udarbejdede analyser og beregninger af de seneste årtiers indvandringspolitik. Med videnskabelig grundighed er f.eks. de politiske beslutningers fremkomst blevet skildret i bogen ”Exit Folkehjemssverige”, hvor også massemediernes rolle som demokratiets undergravere belyses. Omkostningerne for masseindvandringem og dermed dens afgørende betydning for velfærdens successive erodering blev allerede beskrevet ved dette århundredes begyndelse af økonomen Lars Jansson i bogen ”Mångkultur eller velfærd?”. Den grove og accelererende kriminalitet, hvor personer med indvandringsbaggrund er stærkt overrepræsenteret kan ikke bare aflæses i BRÅs rapporter, men også i de daglige skildringer i massemedierne.
Et stadigt tilbagevendende spørgsmål fra befolkningen i årenes løb er, hvorfor. Det er ikke helt enkelt at svare på denne undren over, hvad der foregår. Forsøg på forklaring har handlet om alt mellem uforstand til bevidst handling for egen vindings skyld fra ”det multikulturelle projekt”s aktørers side. Den måske mest almindelige teori er nok, at det handler om menneskelig svaghed – i det her tilfælde om behovet for at blive opfattet som ”god” for enhver pris. Med andre ord hykleri, eftersom man i vid udstrækning har handlet mod bedre vidende.
Uafhængigt af de bagvedliggende motiver hos aktørerne bag Sveriges og det svenske folks afvikling, er det ansvarligheden som stadig tydeligere fremhæves. Forræderiet mod vore forfædres opofrende arbejde og skabelsen af et harmonisk og velfungerende Sverige, opleves så frustrerende, at inget motiv kan opfattes som formildende. At man med dette forræderi også har berøvet vore børn og børnebørn forudsætningerne for et liv i harmoni og velfærd i en svensk nation, gør at skyldspørgsmålet stilles stadig oftere og med stadig voksende vrede.
Endnu varierer de fremførte ytringer på en skala mellem ønske om en forklaring og en undskyldning fra de skyldiges side, til standpunktet, at en væsentlig straf er absolut påkrævet mod de mennesker, der har deltaget i lands- og folkeforræderiet.
Hvad der skal ske fremover afgøres sikkert snart på den politiske arena. Skulle f.eks. parlamentariske alternativer i form af Sverigedemokraterne gives demokratiske muligheder for handling og indflydelse, kan den førstnævnte variant muligvis blive den som almenheden helst støtter. På samme måde som sandhedskommissionen for Sydafrika eller Nürnbergprocessen og Haagdomstolen har fungeret for at skabe forsoning.
Om denne vej også fremover blockeres er der uden al tvivl andre kræfter, der vokser sig stærke og påberåber sig helt andre principer og bevæggrunde.

Weine Berg Bjørn Hammarbäck Jan Milld Kenneth Sandberg

Konflikt om omskäring af drengebörn

De svenske amtsråd opfordres til at tilbyde omskærelse af drenge fra 1. oktober 09. Men flere amtsråd og læger er imod.

Det er lemlæstelse uden medicinsk begrundelse, siger Gunnar Göthberg, formand for svenske Børnekirurgers Forening og overlæge ved Dronning Silvias børnesygehus i Gøteborg.

12 af 21 amtsråd og behandlingsregioner er imod at udføre ikke-medicinske omskærelser.
Men den 42-årige kirurg Ehab Rafael, der er medlem i den koptiske kirke og omskåret (ligesom sine to sønner), mener, at amtsrådene bør tilbyde omskærelse på ikke-medicinske begrundelser.
Avisen ”Dagens Nyheter” skriver, at rigsdagen tillader noget sådant.


En svensk "Wahid Pedersen", imam Abd al Haqq Kielan (alias Leif Karlsson) mener, at lægerne ikke har ret til at vægre at omskære. Hvis socialstyrelsen bestemmer, at amtsrådene skal tilbyde omskærlse, skal lægerne ikke have lov at vægre det af egne, private grunde, siger han.
En undersøgelse viser, at 2/3 af kirurgerne i Børnekirurgforeningen ikke vil udføre mandlig omskærelse, der ikke er medicinsk begrundet.

august 07, 2009

Neger bandlyses

Cola og hvidtøl blandet sammen er en bayersk specialitet,
som går under navnet ”Neger”, men nu vil erhvervsminister Zeil i delstat Bayern forbyde denne betegnelse. Har ministeren ikke noget fornuftigere at tage sig til?


Forbud er lige så åndssvagt som når svenske myndigheder ikke tåler at høre ordet ”negerkys” eller ”negerbolle”. Konditoriet i Sjøbo måtte smide det gode gamle ord ud efter myndighedernes trussel om en klækkelig bøde, så vidt jeg ved på 10.000 kr.

Spektaklet blev til god reklame!

august 06, 2009

Forlængst i fuld gang. (NB ubehagelig læsning!)

Formålet med den megen overdrevne fokusering på sex, som anmasser sig stadigt voldsommere de sidste årtier, ikke mindst over for børn, er åbenbart at imødekomme islam.
En rapport på The Times´ website oktober 2008 samt politiundersögelser afslører, at forholdene er langt værre, end man kunne drømme om. Børnepornografi og sexuelt misbrug af børn, ikke mindst af drenge, er udbredt blandt muhammedanere og ofte kædet sammen med terroristvirksomhed.

Som tidligere nævnt åbner EU´s Lissabon-traktat for muligheden til at legitimere pedofilkriminalitet.

Da man gerne kamouflerer alle skumle hensigter imod de europæiske befolkninger for at vinde brugbar-naive medløbere med pæne ord om ”godhed” etc., vil man rimeligvis på et eller andet tidspunkt fortælle os, at når pædofile undertiden efter deres uetiske handling myrder offeret, så er det af ”angst” for opdagelse og påfølgende straf. Legitimiserer man derimod forbrydelsen som værende ”normal”, så er det ikke ”nødvendigt” at dræbe barnet.

Når man som muselmændene sætter unaturlige barrierer imellem kønnene, både i det daglige omgænge og i kærligt samliv, så vokser hungeren efter sex.

Islam er en forhexet og forsexet religion.

Læs hvor slemt det står til i Storbrittanien.
Læs det for dit barns skyld!:


http://synopsis-olsen.blogspot.com/search?q=børneporno

august 05, 2009

Honningproduktion i fare

Danske biavlere klager nu sammen med udenlandske kolleger over forholdene på honningmarkedet.
Gennem årtusinder har man kendt til biavl, hvor de små, vingede væsener har tjent menneskeheden med produkter, der ud over det sunde indhold også har forsødet tilværelsen for os.
Gennem de seneste tredive år har sagen taget en drejning. Hvepse fra andre dele af verden har på grund af pladsmangel og misundelse over biernes succes invaderet Europa og Amerika, hvor de kræver at blive modtaget og respekteret på samme måde som bierne.
Insektrettighedskommissionen har taget dette krav meget alvorligt, idet man udtaler, at de to forskellige udgaver ligner hinanden så meget, at man ikke kan gøre forskel på trods af de meget insektelige forskelle i levevis. Specielt skræmmende er hvepsenes tro på egen ufejlbarlighed.
Biavlerne, der indrømmer visse lighedspunkter, påpeger, at der er pokker til forskel i kulturen. Bierne har aldrig tænkt på andet end at samle nektar i marker og haver, hvor de samtidig med deres trofaste besøg har beriget livet og naturen. Hvepsene har aldrig produceret noget som helst, der kunne bruges til noget fornuftigt.
Når man fremhæver, at hvepsene kun kendes for at angribe og stikke menneskeheden, kommer der fra kredse uden for biavlerforeningen straks den påstand, at bier også stikker mennesker, så hvor er forskellen? Her må man med lidt fornuft i behold kunne forklare, at bier kun stikker, når de selv er i fare. De gør det endog kun nødigt, da de med deres stik samtidig siger farvel til deres brod, og det overlever de ikke. Hvepsene har ikke på samme måde modhager på deres brod, hvilket betyder, at de kan trække den fri igen efter kampen og bruge den igen og igen, som var det en dolk.
Hvepsene er kommet, og de har fået tildelt samme rettigheder som bierne. Med de højeste tanker om egen godhed har de insektuelle medborgere anvist hvepsene boliger i de bestående bigårde. Man havde dog ikke forudset, at en hvepsesværm ville holde ubrydeligt sammen, således at bierne i det aktuelle stade blev tvunget til at forlade kuben. Hvepsene fortærer den af bisamfundet producerede honning, og bierne må hele tiden frygte hvepsenes brod. Hvis de vil forsvare sig, er det med livet som indsats, og ingen tager sig af det på bistadekontoret. Når en kube på denne måde er evakueret af bierne, gør hvepsene kuben til no-fly-area for bierne, og nærmer de sig, er der krig i luften.
I begyndelsen af besættelsen kunne biernes dronning ikke lide bemærkningerne fra hendes egne om hvepsene, der for hende var dumsmarte og uvelkomne, men ingen ved rigtig, hvad hun mener nu, hvor problemerne tårner sig op og truer med udryddelsen af de små honningproducenter. Hvepsene har erklæret, at de agter at udrydde bierne – uden tanke om, hvad de så skal leve af derefter.
Mindet om, hvordan man tidligere bekæmpede hvepse, er ikke helt udvisket. Det var noget med en fakkel under boet; men det skal man vare sig vel for at sige noget om i dag.

Poul Berg
5. aug. 2009