november 30, 2008

Mentalhygiejnen - en katastrofe

Fra bloggen "Politically incorrect"

Indvandringen fremstilles i Tyskland, Østrig og Schweiz (ligesom andre steder) gerne som en gevinst. Men økonomisk peger det på en utrolig katastrofe.

Udover de normale omkostninger ved forkert indvandring kommer der andre lækkerbiskner til. Alene Hessen har måttet punge ud med 4 millioner Euro til tolkning for forbrydere med indvandrerbaggrund.
Ifølge den europæiske menneskeretskonvention har en anklaget, der ikke magter sproget i det land, hvor han stilles for retten, ret til en tolk for skatteborgernes penge. Den anklagede er kun skyldig at betale tolken, hvis han selv forsømmer at møde i retten, samt at betale det, der anslås til vidner.

Nu lyder der røster om at man burde ændre systemet. Den der bryder loven, burde også bidrage til omkostningerne.

Unge forbrydere koster Östrig en formue. Det er en offentlig hemmelighed, at de fleste er fremmede. Kriminologen, professor Friedrich Lösel har regnet ud, at en barn, som først mobber og øver vold i skolen for at ende som kriminel, koster staten 1 million Euro for anbringelse i en institution eller familie, behandling, erstatning til ofrene etc.

Jo tidligere, man kan opdage og sætte en stopper for barnets voldelige adfærd, des bedre.
Recepten hedder: flere skolepsykologer, samtale med lærerne, politifolk, aftaler om samarbejde med børn, lærere, forældre. Men ingen straf eller konsekvenser! Samarbejde med forældre er svært at opnå, da forældrene ikke engang møder op på forældremøder.

Og således fortsætter alt sin vante gang. Problemet erkendes, og man fortsætter med dobbelt dosering af den virkninmgsløse medicin.

Det er det samme i hele Europa.
Og det holder ikke op, før politikere, filosoffer, forfattere, samfundsdebattører etc. til bunds har indset, at hele det nuværende samfundssystem er galt. Efter sidste krig hvor Europa lå i ruiner, flåede man samfundssystemet fra hinanden: Det gamle stabile kernefamiliesystem skulle ud. Kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet og - børnene? Hvad med dem? Pyt da, de kunne passes og opdrages af andre.
Der blev ingen sammenhæng. Børnene blev rodløse.
Og psykologer og psykiatere tog têten. De kom med Mentalhygiejnens samfundsideologi. Den blev en katastrofe, og det bliver ikke anderledes før den bliver sat på porten.

Forener Eder!

Tyranners mål:

Split !
og hersk!
Multikultur
Mangfoldighed
Forskellighed

gør svag !


Ensartethed
Enighed
Fællesskab

gør stærk !


Hold Mund !

Et læserbrev i JP 30.11.08 fortæller (her lidt forkortet):

Avisen ”Frankfurter Allgemeine” bragte 8/11 en foruroligende reportage
fra England, hvor myndighederne er påbegyndt såkaldt "sprogrensning"

for at fjerne ord eller udtryk, der kan ”krænke” muslimer - også ord,
der i århundreder har været en del af det engelske sprog.

Byrådet i Oxford har således forbudt ordet "christmas" i
alle officielle skrivelser, idet det som betegnelse for en kristen højtid
vil kunne fornærme muslimer.

I stedet påbydes det at bruge udtrykket "vinterlys-festival".

Også forkortelser bliver ramt. Byrådet i Bornemouth anbefaler, at man i
fremtiden undgår udtrykkene "nb." (nota bene), "ps." (post scriptum),
"etc." (et cetera), "status quo", "vice versa" og andre lignende, idet de
er uforståelige for muslimer.

Byrådet i Salisbury henstiller, at udtrykkene "via" og "ergo" i fremtiden
undgås, idet disse ord med deres latinske oprindelse vil kunne fornærme
muslimer.

Man tager sig til hovedet!

Frankfurter Allgemeine trækker da også en parallel til George Orwells
uhyggelige roman "1984", hvor magthaverne i den totalitære
overvågningsstat gennemfører hjernevask af folket ved hjælp af
tvangsmæssig sprogrensning.

Hvad i alverden går der dog af Europa i disse årtier?

Det er tragisk, at netop England ydmyger sig i tilpasningen til islam -
det England, der under Anden Verdenskrig så heltemodigt forsvarede sig mod
nazismens totalitære aggression.


Spydpigens kommentar: De har allerede ydmyget sig længe og glemt, at de
engang sang "brittons never never never shall be slaves."

Af hensynt til de mange analfabeter og for ikke at diskriminere dem bør man nok også undlade alle andre ord, som disse fremmede ikke kender!

I de nordiske lande har myndighederne også tilrådet (men endnu ikke helt gennemtvunget???)
sprogrensning,

november 29, 2008

Djævelsk hård overtro

Danmarks Radio (ved journalist Lene Møbjerg) fortæller, at engle og Jesusbørn er ved at forsvinde i supermarkedernes juleudsmykning og minder os om, at Kvickly efter massiv kritik måtte trække sandaler med Jesusbilleder tilbage fra butikkerne

Nej, hvor den sidste linje lyder uskyldigt. For dem, der ikke er indviet i historien kunne man tro, at det gjaldt afbildninger af Jesus eller jomfru Maris på sandalremmen hen over foden. Det var der ikke tale om. Billederne sad på fodsålen, og idéen var selvfølgelig at trampe på Jesus! Det glemte DR at fortælle!


At engle bliver en mangelvare i vort moderne samfund, er vel ikke så mærkeligt, når vi er invaderet af en djævelsk hård overtro.

Hugo Simberg, Finland: Såret engel

Adventsspektakel i kirken! (et tilbageblik)


Adventssøndag 1977 opstod der spektakler under gudstjenesten i Ravnsbjerg Kirke i Viby ved Århus, da 3 maskerede mænd trængte ind i kirken og slap nogle høns løs foran alteret. Dermed havde de givet udtryk for deres tanker om menigheden. Desuden var der to andre implicerede i aktionen. Og naturligvis var TV tilfældigvis til stede – eller omvendt: de maskerede vidste på forhånd, at TV ville være der.


Tre af de fem var angiveligt kunstmalere. De udstillede i begyndelsen af december 1977 på Den Fri. Deres kunst – som vel kan forvente kultur-Niels´* støtte – forestillede ifølge BT ”en lort med en 5-øre”, (på forklaringsskiltet) angivelig lavet af dronning Margrethe (eftersom hendes inuitealer fandtes på 5-øren) og anbragt i en montre på en piedestal.

Da man jo bør vide, hvor man - til kommende offentlige skatteborger-betalte udstillinger eller til privat brug - kan købe denne sublime kunst, skal vi her nævne navnene på kunstnerne og deres advents-venner:

Anders Liljesøe – kunstmaer, f. 1945, Staunsbjerg Allé 81, Herlev.

Vagn Mattson – kunstmaler, f. 1951, Vestergaardsvej 36, Kbh. Nørrebro

John Würtz Petersen (eller J. Petersen Würtz) – kunstmaler, f.1946, Højbjergvænget 5, Herlev

Flemming Hansen – f. 1947, Sindshvilevej 6, Frd.berg

Frank Pedersen – f. 1953, Karlslundevej 21, Brønshøj

Kilde: tidsskriftet AKTION NB 2/78, d.v.s. at ovennævnte kunstneres adresser er gamle

november 28, 2008

Bevar mig vel for en julegave!

I juli forrige år meddelte EU-kommissionen, at Schengenaftalen ville blive udvidet til yderligere 9 lande i EU. Dette bekræftes nu af EU´s justitskommissær Franco Frattini (som er ansvarlig for frihed og sikkerhed!!!), og det vil ske i december som en ”julegave til alle Europas indbyggere” – både de lovlydige og de kriminelle!

Schengensamarbejdet gør det muligt at krydse landegrænser uden at vente i kø på at vise pas. Det omfatter i dag de "gamle" EU-lande - undtagen Storbritannien og Irland - samt Norge og Island. Nu udvides det med Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn og Malta.
Og her i sidste minut (efter beslutning i Bryssel 27.11.08 ?) rimeligvis også Schweiz
Følgende fem lande er ikke med: Storbritannien, Irland, Cypern, Rumænien og Bulgarien.

Danmark har siden 2001 deltaget fuldt ud i samarbejdet. Der gælder dog stadig særregler for danskere, idet politiet fortsat kan kræve, at rejsende fremviser gyldig legitimation.
Det betyder, at man alligevel altid skal have pas med, dog ikke ved rejse i de øvrige nordiske lande.

Schengen-staterne er forpligtet til at samarbejde om at beskytte EU's ydergrænser. Ha, ha, ha – den var god! Vi har gang på gang set og hørt, hvordan store og små både kommer over Middelhavet og tages imod i Italien og Spanien - for viderebefordring nordpå.
Jo jo, vi er vel rejst!

Man kan godt nok undertiden høre ”Fru Hansen” glæde sig over, at hun ikke behøver vise pas, og at hun da gerne vil have Euro, for ”så behøver hun ikke vexle valuta”...
Hvilke herlige små glæder i forhold til de store, som vi ikke har kendt så meget til før: alle de spændende fremmede, der myldrer ind, hærger, voldtager, mishandler og myrder...

Jo, det er pragtfuldt.

Hvilken JULEGAVE !


Kilde: JyllandsPosten 27/11 og 28/11 2008 via bloggen Angantyr.
Angantyr
torsdag, november 27, 2008

Schengen = Drømmen om det åbne tolerante menneske


Endnu et land fjerner de forhadte grænsepæle. Det åbne sindelag er vejen frem, så må den grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring bekæmpes med andre metoder. Det grænseløse Europa vokser. EU’s justitsministre beslutter i dag at lukke Schweiz ind i Schengen-samarbejdet. Grænse- og paskontrol på vejene forsvinder 12. december i god tid inden skiferien.

JP
Executive director of Frontex, Ilkka Laitinen, was speaking hours before nine EU countries were due to join the passport-free zone.The scrapping of border controls will affect an estimated 400 million people.

"We are going to lose a very effective instrument to fight illegal immigration," he said.As soon as people had entered the Schengen zone legally or illegally, he said, they would be free to move across the entire area. Mr Laitinen said European countries were well aware of the potential problem but it had been "a deliberate choice of the European Union to focus more on the free movement of persons than on security aspects". BBC


Indsendt af Angantyr kl. 11/27/2008 01:13:00 PM

Tatovering af mindreårige er forbudt

Dansk Folkepartis medlem af Retsudvalget, Marlene Harpsøe, reagerer skarpt på TV2 Bastas afsløringer af, at flere tatovører bryder dansk lovgivning ved at udstyre mindreårige med tatoveringer, som de ofte vil fortryde senere i tilværelsen.
Marlene Harpsøe vil rette henvendelse til justitsminister Brian Mikkelsen (K) med henblik på at få sat fokus på problematikken og få sat en stopper for lovbruddet.

- Jeg finder det helt og aldeles uacceptabelt, at man som forælder i det danske samfund kan risikere, at ens mindreårige børn bliver tatoverede. Det er strid med dansk lovgivning, fordi det fremgår klart og tydeligt, at tatovørerne ikke må tatovere unge under 18 år, siger Marlene Harpsøe.

- Jeg vil foreslå justitsministeren at skærpe bødestraffen for ulovlig tatovering af unge under 18 år. Hvis det ikke har den fornødne effekt, mener jeg, at der må en lovændring til, således at tatovører skal kunne forbydes at drive praksis, når de anden gang bryder lovgivningen på dette område, siger Marlene Harpsøe.


PRESSEMEDDELELSE fra DF fredag den 28. november 2008/KEMan kan ikke forlange, at mindreårige skal kunne forudse, hvilke uheldige situationer, de kan komme i, hvis de i ungdommelig begejstring over en eller anden ideologi eller lignende lader sig tatovere med dettes logo.

Basker-Bashi igen.


Naser Khader lægger ikke fingrene imellem på tale om Bashi Quraishi: Han skader Danmark!


Skrevet af Maja (på hvis blog?) 6.11.08:


Bashy Quraishy opfordrer på YouTube de muslimske lande til at boykotte Danmark på grund af den - efter hans mening - voldsomme islamofobi herhjemme. Det er, ikke underligt, faldet Naser Khader for brystet. Det er ikke just de positive ord, der står i kø i partileder Naser Khaders mund, når talen falder på den danske integrationsdebattør Bashy Quraishy. Quraishy er ifølge Khader en fupmager med et tvivlsomt generalieblad, der for EU-midler rejser EU tynd for at sprede negative historier om Danmark og danskerne.


[...]


I videosekvensen, der via internettet er tilgængelig for hele verden, beskylder Quraishy på engelsk Dansk Folkeparti for at have ændret Danmark fra at være et humanistisk land til at være et islamofobisk land. Han nævner en række konkrete udtalelser fra DF-medlemmer, hvor islam er blevet sammenlignet med kræftsvulster, tørklæder med hagekors og lignende udtalelser. Mest sørgeligt er ifølge Bashy Quraishy, at Dansk Folkeparti er det tredjestørste parti i Folketinget. Og det bør omverden reagere imod, mener han.

- Muslimske lande skulle også reagere meget stærkt. Det kunne være en boykot, politisk eller økonomisk. Jeg ved det ikke. Men det er vigtigt at sende en besked fra de muslimske lande, siger han.

Hvis Bashy Quraishy tror, at danskernes syn på islam og muslimer bliver mere positivt af, at diverse muslimske lande, med deres enorme underskud på demokrati og menneskerettigheder, prøver at presse eller true os - så har han overhovedet ikke forstået det land og det folk som har taget ham ind og givet ham husly og rettigheder på linie med os andre!

november 27, 2008

Islamisk Skolemad ikke?

TV2 Online - København klar til halal-madpakker.

“Madpakkerne skal kunne spises af alle børn”, så imamen skal lige velsigne først…

Selvom Københavns Kommune forsøger at sælge det som et kompromis, der “stort set tager hensyn til alle”, så ligner det islamisering til forveksling. Ingen svinekød, og alt kød slagtet efter islamiske foreskrifter - herunder islamisk velsignelse.

“Når alle danske børn fra 1. januar 2010 skal have tilbudt et sund måltid mad i børnehaven, kan det indebære, at kommunerne må smøre madpakker uden svinekød og med halalslagtet kød til alle børn…

Københavns Kommune er nødt til at bringe madpakker ud til de institutioner, der ikke har godkendte køkkenfaciliteter til selv at lave mad, og madpakkerne skal kunne spises af alle børn. Det betyder, at kommunen skal tage hensyn til den store gruppe muslimske børn i kommunen.

“Det er ikke besluttet endnu, men når man laver et obligatorisk tilbud, er man nødt til at forholde sig til, at man har en stor andel af muslimske børn i København. Har man et produktionskøkken i en institution, kan de selv tilpasse det efter deres børnegruppe, men de institutioner, der får maden leveret, skal lande et sted, der stort set tager hensyn til alle,” siger Kristina Koch Sloth, der er leder af Mad & Måltid i Københavns Kommune.”

Kilde: Uriasposten 27.11.08En gæv mand svarer igen som første af mange kommentarer på Uriasbloggen:

Det er ikke en offentlig opgave at stille religiøs mad til rådighed. Det offentlige skal ikke blåstemple en opdeling af mad i “rent” og “urent”. Man skal derimod tage afstand fra intolerante og fordomsfulde religiøse regler, som foreskriver at svinekød og almindeligt slagtet kød er haram.Det strider mod almindelig sund fornuft at begynde at lave madpakker i henhold til 1.400 år gamle spiseregler. Ønsker man mad i henhold til disse spiseregler fra en gammel bog, så må man enten tage maden med hjemmefra eller melde sine børn ind i en religiøs institution. Det danske samfund skal ikke give køb på dansk madkultur i misforstået hensyntagen til islamisk kultur.

Kan madpakkerne nu også spises af alle? Ja, mine børn ville ikke kunne spise dem, eftersom vi ikke indordner os under islamiske regler. Vi støtter ikke religiøs fanatisme, så de ville skulle have nogle andre madpakker end de islamiske.Hvem tager hensyn til de børn, som ikke er muslimer?

Hvis de muslimske madpakker gennemføres, så er det endnu et trist eksempel på islamisering i praksis og dermed nedbrydning af dansk kultur. Tilvandrede mennesker må tilpasse sig dansk kultur. Vi skal ikke tilpasse os islamiske værdier og religiøs påbud. Vi skal stå klippefast på vor egen kultur.
Kommentar af Johansen — torsdag 27. november 2008Oploadet Kl. 04:28 af Kim Møller — Direkte link50 kommentarer
Arkiveret under:
Apologi
Uddannelse

Jacob Holdt har skrevet brev til Obama


- for at oplyse ham om, hvor ilde det står til i Danmark med danskernes racisme! (Bevis fandt han ved en fotooptagelse hos nynazister i Tyskland, som kunne ses på udstillingen i Gellerup!!!)http://www.panhumanism.com/letter_to_obama.php

Alene den omstændighed, at hans billedudstilling i Gellerup i august 2008 om ”Ghettoen i vore hjerter” nærmest blev ignoreret af danskerne må jo give ham et fingerpeg om forholdene: For kan man ikke lide Jacob Holdt, så er man naturligvis ”racist”!

Præstebørn er værst hedder et gammelt mundheld.
Jacob Holdt er præstesøn fra Jylland.
Som fotograf blev han kendt for en lysbilledserie, hvor han skildrede USA set med hans røde øjne.. Han viste sine ”Amerikanske Billeder” i skoler og foreninger og hjemme i sin store lejlighed i Købmagergade 43 i København, - fortrinsvis for de borgerlige kredse. Det var jo dem, der skulle påvirkes og aflægge deres forkerte meninger. Venstrefløjsgrupperne havde ikke brug for at se ”Amerikanske Billeder”. Tiden var den rette. Marxismen havde fat i 68´erne, myndighederne bakkede dem op, USA var ugleset, og USA tabte Vietnamkrigen både militært og psychisk.

Billederne blev set af mange tusinder mennesker, og som bog udkom de på Informations Forlag og blev varmt anbefalet af bibliotekscentralen i tryksagen ”Ungdomshjørnet 1/1981. Bøgerne blev revet væk og Jacob Holdt fik en pris. Lysbillederne blev også brugt til en 6-sproget film i 1981 som officielt dansk bidrag til filmfestival med støtte både fra Danmarks Radio med 250.000 kr. og fra Filminstituttet med 360.000. De blev dog efter sigende ikke udbetalt, da filmen påbegyndtes forsent. Filmen gav tab, men vennerne kom til hjælp: Filminstituttets filmjury gav Jacob Holdt og 2 andre 1.1 millione til deling (JP 17.11.82).Jacob Holdt var med i ”Solvognen”s aktion i Rebild 1976, hvor personer udklædte som prærieindianere kom farende under høje hyl og hujen på hesteryg for at ”overfalde” festdeltagerne.
Solvognen yndede dobbeltsidigt spil, således at de optrådte både som angribere og som intetanende publikum, der måtte forsvare sig... Derved kunne tumulten blive enorm, og forvirre politiet, der ikke kendte happeningssystemet eller vidste, at folk havde blodposer under tøjet, så blodet kunne flyde i rette øjeblik, hvis en politibetjent slog til. En blodpose blev kastet efter dronning Margrethe, og det lykkedes en aktivist at få fat i mikrofonen...
I tumulten tog Solvognsfolkene et hav af billeder, der kunne ”bevise” politiets rå metoder og måske danne grundlag for sagsanlæg mod betjentene.

Jacob Holdt måtte tilbringe en del timer i kachotten i Alborg, så han ikke kunne vise sine ”Amerikanske Billeder ” i Hjørring. Den lokale politimester kviede sig ved at anlægge sag mod ”indianerne”, men de kom dog for retten i Hadsund den 22. september 1976, dog uden Jacob Holdt, som var rejst til Tyskland. Rettergangen blev en ren farce, eftersom dommeren ikke var sin stilling voksen.

Jacob Holdt havde fortsat succes med sine dias, bog og film. Bogen udkom i flere lande og
i en ny udgave, særlig beregnet på amerikanere. Holdt så gerne, at de mennesker, der var fotograferede i bogen, solgte bøgerne. Så kunne de beholde den halve fortjeneste selv som et alternativ til – narkosalg. Indtægterne gik til et fond til støtte for Afrika, bl.a. til sin trosfælle Mugabes Zimbabwe.

Tilbagekik på "Amerikanske Billeder"

Jacob Holdts forgudede anti-amerikanske propaganda omtaltes i 1977 i tidsskriftet AKTION, som ikke var så nemt at narre:

Fotograf Jacob Holdt har på Informations Forlag fået udgivet bogen "Amerikanske Billeder” i 10.000 exemplarer. Den blev omgående meldt udsolgt fra forlaget og genoptrykkes nu i 2. og 3. oplag.

Bogen bringe Billeder af den sorte bagside af medaillen i USA. Der er altid en bagside, og skal man have et helhedsindtryk af et fremmed land, bør man selvsagt tage bagsiden med. Men lige så énsidigt det er, at turist- og rejsebrochurer altid viser landets solsider, lige så énsidigt er det kun at vise skyggen. Man må erkende, at der i begge tilfælde ligger et bevidst sigte i énsidigheden. Denne kan i øvrigt yderligere forstærkes ved at rumme historier, hvis sandfærdighed læserne ikke er i stand til at kontrollere.

Også Jacob Holdt synes at have et bestemt mål med sin bog. Han vil ikke bare vise os menneskelig elendighed og kummer ud fra rent grundlæggende medmenneskelige følelser. Han vil med politisk sigte vise os elendigheden netop i USA. Kunnde vi ikke få Jacob Holdt til også at skildre menneskelig nød i andre lande, f.ex. i Kina, Sovjet og DDR? Og for resten, hvorfor gå over åen efter vand? Hvorfor ikke vise egen slum? Hvad med Vesterbros og Ryesgades baggårde? Hvad med Børnemagtsbørnene på Christiania, der fik lov at leve i skidt og narko med Børneværnets sanktion? Hvad med de narko-ødelagte unge, der fik lov at brænde sig ihjel med benzin eller stikke sig ihjel med morfinnålen? Hvem holdt hånden over disse tilstande? Hvad med at fortælle om korruptionen, der ligger bag? Om kræfterne bag Børnemagt, BRIS, Christiania, narkocentre, kineserier og infiltrationer, der strækker sig helt op i socialsektorens øverste ledelse og ind på regeringskontorerne?

Har det ingen interesse? Nå nej, Jacob Holdt er jo selv forlovet med Christianiakredsene og er med i Solvognen.
Det var/er noget af grundlaget og betingelsen for at opnå kunstnerstatsstøtte og priser.

Irland er harm

Den 19. november demonstrerede irlændere uden for den svenske ambassade i Dublin i protest mod, at den svenske rigsdag ville ratificere den EU-grundlov, "Lissabontraktaten", som irerne havde forkastet ved demokratisk afstemning. Ligesom også Frankrigs og Hollands befolkninger tidligere havde stemt NEJ til de samme tanker!

Den irske folkebevægelse "Gluaiseacht en Phobail" overleverede en protestskrivelse til den svenske ambassadør i Irland, Claes Ljungdahl.I betragtning af de irske vælgeres afgørelse, ville den svenske rigsdags ratification være et overgreb både mod de fastsatte EU-regler og mod Irlands rettigheder. Alle EU-lande skulle ifølge de tidligere indgåede aftaler være enige! Men det brød Sveriges rigsdag sig fanden om. De ratificerede Lissabonteksten (for mange politikeres vedkommende sikkert uden at have læst den!) og trynede dermed irlænderne!Det tyder ikke godt for fremtiden. Folk, der spændes i spændetrøje har hang til oprør.

"Ja, vi er langt ude, når andre landes befolkninger er nødt til at demonstrere mod den svenske regering og rigsdag på grund af deres udemokratiske tiltag. Lissabontraktaten er en langt større grundlovsændring end den, der fandt sted i Sverige i 1809, men majoriteten af rigsdagsmedlemmerne vælger at behandle den som et hvilket som helst andet spørgsmål.


Jeg skammer mig på deres vegne", skriver Rune Lanestrand, chefredaktør og ansvarlig udgiver af bladet "Småbrukaren" (Husmanden) og fortsætter: "Men vær sikker på, at de vil høste, som de har sået. Sund fornuft plejer at komme tilbage, selvom det kan tage tid."
Tak irlændere for at I lykkedes at holde den demokratiske fane højt og stemte NEJ til den demokratisk set så undergravende traktat fra de magtberusede, nærmest psykopatiske høje herrers møde i Lissabon. Det ser desværre ud til, at de fleste statschefer i EU har den skrækkelige Silvio Berlusconi som forbillede."Rune Lanestrand

november 26, 2008

Bogføringsfejl

Ifølge Netavisen 180 grader 26.11.08 er der forsvundet 8 kg. heroin til en værdi af tre millioner kr. fra Politigården.
Efterforskningen er slut - uden resultat.

"I juni 2006 konstaterer en af mine medarbejdere, at stoffet mangler, og underretter mig," siger narkochef Steffen Th. Steffensen til Ritzau og fortsætter:

"Jeg iværksatte en intern undersøgelse, og da den ikke gav noget resultat, underrettede jeg ledelsen og Statsadvokaten."

Men man er ikke kommet til bunds i sagen, og nu er efterforskningen så afsluttet.I TV-nyhederne 26/11 fortalte man så, at det kunne være en ”bogføringsfejl”!!!

I Sverige har vi set ejendommelige ting inden for politivæsenet, bl.a. våbenhandel. Men det er måske også ”bogføringsfejl”?

Jamen Ritt har da altid sølet med pengene...

Netavisen 180 grader skriver, at Ritt har brugt syv millioner kr. i Kløvermarken på ingenting
Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, har bekostet dyre undersøgelser og lokalplanændringer for Kløvermarks-grunden, inden hun vidste, om der overhovedet var opbakning til at bygge boliger der.


Der er ikke taget ét spadestik og ikke lagt en eneste mursten i Kløvermarken i København, men Ritt Bjerregaard har forhånds brugt 7.000.000 kommunale kr. på sit boligprojekt, som ikke umiddelbart ser ud til at blive bygget.

Det viser en aktindsigt, som Ritzaus Bureau har søgt.

Udgifterne til eksempelvis lokalplan for området, arkitektkonkurrence og miljøundersøgelse er indtil videre løbet op i cirka ni millioner kroner. Heraf har entreprenørfirmaet Skanska, der ejer en grund i Kløvermarken, afholdt udgifter for cirka 1,6 mio. kr. Det betyder, at skatteborgerne har betalt godt syv mio. kr. for ingen ting.

Både sektionsleder ved DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet, Sten Bonke, og professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh, finder processen unødvendig dyr.

"Man har forsømt at finde frem til en fælles opfattelse af, hvad der er fordelene ved byggeriet. Før man ved det skal man ikke lave tegninger og tekniske forundersøgelser af forskellig karakter. For det er der, pengene begynder at rulle hurtigt," siger Sten Bonke til Ritzau.


Nu skal en skatteyderbetalt skiltekampagne overbevise københavnerne om, at Ritt fortsat vil bygge billige boliger
"Først løber overborgmesteren fra sit valgløfte, og derefter lader hun københavnerne betale for en kampagne," lyder kritikken fra Venstre i Byrådet.

Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, vil om kort tid lade skilte placere på de byggegrunde, hvor hun for tre år siden lovede, at hun ville bygge 5.000 billige boliger. Skiltene skal oplyse københavnerne om, at de billige boliger er på vej, og at overborgmesterens boligplan er en succes.


Problemet er blot, at ingen vil sætte spaden i den reserverede jord og bygge de billige boliger, og det får nu Venstre til at beskylde Ritt Bjerregaard for at bruge kommunale midler på sin egen valgkamp. Det er at kaste penge efter et dødt projekt og kan alene have til formål at føre valgkamp for overborgmesteren forud for kommunalvalget næste år," siger Lars Dueholm (V), der er medlem af kommunens teknik- og miljøudvalg.

Kampagnen, der om kort tid vil ramme københavnerne, skal med plakater og opslagstavler, ny hjemmeside og en forstærkning af presseindsatsen overbevise de tvivlende københavnere og kritiske medier om, at 5x5 planen slet ikke er død. Men ...

"At reservere 11 grunde til billige boliger er jo let nok, men uden finansiering får ikke én eneste sygeplejerske, lærer eller politibetjent en billig bolig. Vi må derfor blot konstatere, at efter tre års arbejde er der ikke skyggen af udsigt til, at Ritt Bjerregaard giver københavnerne meget andet end 11 skilte i stedet for de lovede 5.000 boliger," siger Lars Dueholm.Kaba´en i Kalmar

Verdens grimmeste museum er nu også blevet verdens fejgeste, skriver bloggen ”Östra Ölands Fria Horisont”.

Da kunstmuseet indviedes i foråret var kunstneren Lars Vilks på besøg og glædede sig over en invitation til at udstille dér i 2009. Men nu har Kalmars Kunstforening sat sig over kunstmuseets direktør og sat stop for Vilks af frygt for hævnakt fra islamisters side. Ifølge landshøvdingen for Kalmar Län, Sven Lindgren, som er formand for kunstforeningens bestyrelse, handler det ikke om angst, men om at Lars Vilks kunst ikke er på kunstnerisk højde med, hvad museet ønsker, siger radio Kalmar.

Lars Vilks er bl.a. kendt for træskulpturen Nimis på Kullen og skitserne af profeten Muhammed som rondelhund.

Kalmar Kunstmuseum er her på ”Østra Ølands Fria Horisont” så at sige uden protester blevet udråbt til verdens grimmeste museumsbygning, og nu også til verdens fejgeste.
En anledning til at stoppe Vilks er, at museet frygter islamisk hævnakt. Nu kan selve denne fejghedsproces blive en del af et større Vilks-projekt!

Vilks rondelhund i Kalmar blev af folkehumoren døbt til ”Vrede Muhammed”. Den blev fjernet af kommunen lige så hurtigt, som man kunne sige Mekka.Det utrolig grimme museum har to øgenavne: ”Jeanssons Kul og Koks” og ”Kaba”. Sidstnævnte navn synes at forpligte netop i dette tilfælde.

Dagens Nyheder skriver i dag: ”En mand fik beskadiget armen i en tumult i forbindelse med premiêren og den efterfølgende debat ved den kontroversielle kunstner Lars Vilks musikal ”Dogs” (hunde). Flere sammenstød med moddemonstranter tvang politiet til at gribe ind.
Politiet måtte også beskytte Lars Vilks fra opghidsede moddemonstranter, da han forsøgte at gå sin vej. I stedet for at forlade ABF-huset den normale vej via entréen måtte politiet eskortere ham ud ad bagdøren og køre ham væk i en bil.”

Uhadada hvilke scener! Sådan noget må ikke ske i nærheden af - Kaba´en.
Foto af Lars Vilks

Bashi Qurashi


Apropos omtalen i går af pakistaneren Bashy Qurashi idé om at oprette en ”jødisk-muslimsk samarbejds- og dialogplatform” til fælles forsvar mod kritik af islam og jødedom.

Qurashi har i årevis arbejdet ihærdigt på at oprette forskellige netværk i Danmark med fremmede og ikke mindst med venstreorienterede danskere.

I 2003 samarbejdede han med den røde biskop Kjeld Holm for at skabe en ”Forening for Etnisk ligestilling”. Formålet var at ”sikre alle, uanset etnisk baggrund, race, nationalitet, tro eller religion lige adgang til og lige muligheder for at deltage i det danske samfund”.


Biskoppens invitation til den stiftende generalforsamling 13.9.03 videresendtes af Bashy Qurashi til følgende personer (ca. 125 ialt):

Quraisha Abdali ;
Fatih Alev ;
Ole Stig Andersen ;
Yildiz Ardogan ;
Sus-Arends ;
Eva's Ark ;
Jakob Ashtar ;
Lalit Bagai ;
Jamal Bakhteyar ;
Ozcan Bardakci ;
Christoffer Gertz Bech ;
Henriette Berthelsen ;
Ebba Bigler ;
Bente Bondebjerg ;
Sammy Byssing ;
Lotte Bøggild (Mortensen) ;
Clare MacCarthy ;
Barbara Verlic Christensen ;
Carina Cordes ;
Simon J. Svendsen Falkentorp ;
Nadeem Farooq ;
Fenger-Grøndahl ;
Rikke Kamilla Frølich ;
Ehab Galal ;
Birthe Gamst ;
Juan Garza ;
Yannis Gavalias ;
Hacer ;
Arne Hansen ;
Leif Bork Hansen ;
Maj-Britt Kent Hansen ;
Niels-Erik Hansen ;
Peter Hervik ;
Helle Hinge ;
Karen Hjort ;
Jacob Holdt ;
MUSTAFA HUSSAIN ;
Islamisk-Kristent Studiecenter ;
Tove Jensen ;
Anders Jerichow ;
Margaret Jungk ;
Peace Kabushenqa ;
Cengiz Kerimoglu ;
A. Khan ;
Hadi Khan ;
Ibn Khan ;
Ann Christine Sherin Khankan ;
Else kjelsen ;
EVA KJELDSEN ;
Klindt, Ulla ;
Caroline klitgaard ;
Zaki Kocer ;
Ida Elisabeth Koch ;
Eddie Kool ;
Helen Liesl Krag ;
Paula Larrain ;
Martin H Larsen ;
Bobby Asim Latif ;
Marieke Leemreize ;
Peter Lindblad ;
Ibrahim Mahboob ;
Zahoor Malik ;
Khidir Manan ;
Omar Marzouk ;
Olivia Medgyesi ;
Mehran ;
Dinçer Metin ;
Mette Moes ;
Fakhoor Roosta Moghaddas ;
Fakhra Mohammad ;
Ulla Moulvad ;
Hamid El Mousti ;
Annelise Murakami ;
Bashir Ahmad Nazmi ;
Ali Nicolaisen ;
Christina N Nielsen ;
Tim O'Connor ;
Ole Olesen ;
Bjarne Overmark ;
Kamal H. Qureshi ;
Nadia Qureshi ;
Abdul Wahid Pedersen ;
Niels K. Petersen ;
Henrik Plaschke ;
Kenneth Plon ;
Suzanne Potempa ;
Charlotte Poulsen ;
Bashy Quraishy
Perviz Rahbari ;
Hans Kornø Rasmussen ;
Leo Rix DR BORNHOLM ;
Sveta Rubin
Finn Rudaizky ;
Faz Saeed ;
Kim Sagild ;
Senol Sahan ;
Steven Sampson ;
Manja Sand ;
Jeppe Berg Sandvej ;
Mikkel Sarbo ;
Peter Schmidt ;
Gaby Schmidth ;
Flor de Maria Seqveira ;
Faisel Sethi ;
Omar Shah ;
Lau Traberg Smidt ;
Petter Sommerfelt ;
Helle Stenum ;
Khalid El Subahi ;
Tariq Sundoo ;
Sadia Syed ;
Victor Szulc ;
Ali Talib ;
Tanzeem ;
Troels Thorndal ;
Aminah Tønnsen ;
Gritt Uldall-Jessen ;
J. Vallentin ;
Eyvind Vesselbo ;
Morten Vestergaard ;
Sys Christina Vestergaard ;
Michael Viholt ;
Erik Zinglersen
Sami Zitawi ;

november 25, 2008

En platform

Dette indlæg er lidt langt. Den kursive tekst er Spydpigens kommentar ind imellem:

Mandag aften 24.11.08 samledes en snes mennesker i en kælder på Pileallé 27, Frederiksberg, stævnet sammen af bladet ”Outlook” for at fortælle om deres visioner om ”Jødisk-muslimsk samarbejds- og dialogplatform”. Primus motor var pakistaneren Bashy Qurashi i samarbejde med tidligere overrabiner Bent Melchior. Sidstnævnte var ikke til stede, men repræsenteredes af sin bror, Arne Melchior.

Formålet med denne gruppe var, at de sammen skulle modarbejde antisemitisme og ”islamofobi”. Man skulle ”bygge bro”, som det hedder på floskelsproget, og oprette et ”formelt netværk”.

Qurashi fortalte indledningsvis, hvordan han – da han første gang stod ved Grædemuren i Jerusalem – rørte ved muren og følte ligesom et el-chock. Det blev en øjenåbner for ham, og hans fordomme mod Israel svækkedes.

Nogle muslimer mener ganske vist, at samarbejde med ”bogens Folk” (jøderne) er ”haram” (forbudt), sagde Qurashi, men det er ikke sandt.
Arbejdet på platformen skulle være ”aktivt og ligeværdigt” sagde Qurashi på floskelsproget.
(fyldord! Hvis ikke et arbejde er aktivt, så existerer det jo ikke! Ligeværdigt? Mon muhammedanere regner jøder for ligeværdige? Nå, men det skal de så blive nu i en forbrødring!?).

Qurashi fortalte optimistiskt, at platformen nok kunne forvente hjælp fra EU, både økonomisk og med sekretærhjælp, og i mange EU-lande var der jødiske foreninger. I Bryssel var der et jødisk informationskontor.Man skulle invitere både jøder og muslimer til platformen, fifty/fifty. I november 2007 havde der været en stor konference i EU.

Det socialdemokratiske MF Yildiz Akdogan, der er født i Tyrkiet og har fået cand.scient.polit.-


examen i Danmark, roste initiativet til platformen. Platformen skulle være neutral og fokusere på ligheder og fællesskab imellem jøder og muhammedanere. Der var flere ligheder end der var uligheder. Til exempel omskæring af drengebørn, men socialdemokratiets ledelse ønsker ikke lovgivning om emnet, da det dels ville ramme begge religioner og dels forældremyndigheden.
Hun var forarget over, at Morten Messerschmidt på et debatmøde (åbenbart på tale om ramadanen) skulle have sagt: ”islam sulter sig om dagen og spiser som svin om natten”.
(Uh, hvor er det slemt sagt! Det er meget værre end de knivoverfald og voldtægter, vi hører om!)
I det hele taget var Dansk Folkeparti skyld i alt ondt, bl.a. at der ca. hvert femte år dukkede protester op imod schæchtning og drengeomskæring. Det kom fra dem!

Det var vigtigt, at man lærte en jøde at kende og en muslim at kende.

(Og hvad så? Skulle man så indbilde sig, at alle jøder var gode, hvis den, man lærte af kende var god? Og hvis muslimen var ond, er så alle muslimer onde?Plidder, pladder!)

Så kom tredjemand til Lone Spliid, der var medlem af Synagogens bestyrelse og stod for bladet ”Outlook” (Det skal naturligvis hedde noget på engelsk! Men havde dog også et gement dansk navn: ”Udsyn” - for dem, der ikke kan engelsk). Hun var nu i gang med at lave en webb-site til platformen.

Lone Spliid var meget begejstret for det glimrende initiativ.

Jøder og muslimer skulle stå sammen og blive venner imod majoriteten (altså imod dem, der generede dem. Hvem er nu det? Alle de slemme danskere, der sparker, voldtager og stikker med kniv?).

Og på skolerne var der interesse for ”venskabsklasser” mellem jødisk skole og arabiske skoler. Der var ganske vist kun een jødeskole, så i praksis ville det være noget vanskeligt, hvis denne ene jødeskole skulle tage sig af alle arabiske skoler.

For voksne kunne man holde åbent hus i synagogen og i moskéerne.

Integration er ikke let. Der har været jøder i Danmark i 400 år. Det har taget 400 år for jøder at blive integreret. De er stadig en minoritet, og ca. hvert femte år lyder der protester mod schæchtning og drengeomskærelser.
En publikummer protesterede over Spliids lette antydning af, at jøder ikke har været integreret og haft det godt i Danmark. Arne Melchior bakkede op med mange exempler.


I forhold til jøder er muslimerne i majoritet.
Det er vigtigt med et fællesforum for jøder og muslimer.
Her fortsatte Qurashi: antisemitismen i Europa var steget med 22 %.
(Ikke et ord om hvorfor den var steget eller hvem, der havde fået den til at stige! Han nævnte ikke med et ord den rapport, som EUMC-kontoret i Wien (Beate Winklers kontor) forgæves forsøgte at hemmeligholde, da det viste sig at antisemitismen hovedsagelig skyldtes muhammedaneres angreb og overfald på jøder og ikke – som EU-folkene åbenbart havde ventet – nynazister).

En mødedeltager gjorde vrøvl over brugen af ordet ”islamofobi”, eftersom ”fobier” er psykiatriske lidelser, og vi måtte virkelig have lov at kritisere islam.

Jamen hu! Det havde vi da også. Man måtte gerne kritisere islam!

Qurashi erklærede, at han var dansk og elskede Danmark! En mand blandt publikum rejste sig og sagde på ikke helt fejlfrit dansk: jeg har levet i Danmark i 45 år, men jeg er ikke dansk. Man er ikke dansk, fordi man har fået dansk statsborgerskab. (Det siger jo sig selv. Man bliver heller ikke pakistaner ved at bo i Pakistan og få pakistansk statsborgerskab).

Naser Khader havde i øvrigt kaldt ham, Qurashi, for ”landsforræder” (hvilket jo ikke er så sært).

Debatten tog til. Hildish kastede sig ud i en endeløs politisk sunami, som hun forlangte, man skulle lytte til som til et ufejlbarlig hellig tale. Formålet var rimeligvis at forhindre modstanderne i at få ordet eller snakke dem ihjel, men kundskabsmæssigt kom hun til kort!

Naturligvis blev debatten hårdere i tonen efter alt den megen utopiske snikkesnak.


Formålet var som nævnt, at man skulle skabe en jødisk-muslimsk samarbejds- og dialogplatform.
Man skulle holde sammen og blive venner og sammen bekæmpe ”islamofobi” og anti-semitisme.
(Kunne man få jøderne over på sin side og få dem til at protestere mod ethvert angreb og enhver kritik af islam (f.ex. fra danskeres side), fysiskt eller oralt, ville det være en enorm gevinst for muslimernes fortsatte krig mod Europas befolkninger!)

At jøder udgør et mindretal og muslimer i forhold til dem er en uhyrlig majoritet gør hele forehavendet skævt og alle de smukke ord ligegyldige.


Når nogen (muslimer ?) overfalder jøder på gaden, skal både jøder og muslimer angribe denne opførsel og fordømme den. Jøderne får ifølge statistikken fra EUMC i Wien meget at gøre med de mange muslimske overfald på jøder!
Når nogen (jøder ? muslimer? danskere? ) overfalder muslimer på gaden, skal både muslimer og jøder angribe denne opførsel og fordømme den. Muslimerne får ifølge statistikken fra EUMC i Wien ikke meget at gøre!


november 24, 2008

Hvormange????

Hvormange mennesker opholder sig egentlig illegalt i Sverige? En kvart million? Ifølge Sveriges radio forsvinder der hver dag 20 såkaldte ”flygtninge” i Sverige, uden at myndighederne har anelse om, hvor de bliver af. Det er folk, der har fået afslag på asylansøgning. Men hvor mange kommer ind i Sverige uden at kontakte myndighederne?

Sydsvenskan skrev torsdag 20/11 om en kassevogn, som ved halvsekstiden onsdag aften standsede i Packhusgatan i Limnhamn´s havn.
Da dørrene åbnedes væltede det ud med mennesker – ifølge et vidne ca. 50 stykker. Politiet mistænker, at det drejer sig om menneskesmugling.
En patrulje fik fat i fire personer. Det drejede sig om irakiere, som nu søger asyl, siger Sven-Olof Kajrup, kriminalinspektør ved Malmøpolitiet.

Føreren af kassevognen, den mistænkte menneskesmugler, blev ikke pågrebet. Og vidnet noterede sig dumt nok ikke bilens nummer.


Ovenstående er taget fra bloggen Every kinda people 20.11.08

Når befolkningen får lov at sige noget,,,

I 29 af USA´s delstater har man haft folkeafstemning om ægteskab. I samtlige disse delstater har man som en konsekvens heraf fået tillæg til de respektive delstaters grundlove. De definerer ægteskab på traditionelt vis, d.v.s. som en forening mellem mand og kvinde.

Samkønnede ægteskaber er dermed blevet afvist i samtlige tilfælde. De tre stater som nu senest gennemførte folkeafstemning i dette spørgsmål den 4. november i år var Florida, Arizona og Kalifornien. Også denne gang var resultatet entydigt.

I sidstnævnte delstat lød der højlydte protester imod valgresultatet fra samme øjeblik, som "Nej-resultatet" var et faktum. Der gennemførtes dagligt demonstrationer uden for kirkerne.
og personer fra "Ja-siden" (d.v.s. pro det traditionelle ægteskab) blev undertiden udsatte for hån og trusler, og nogle enkelte skal have mistet deres arbejde på grund af pres fra den homosexuelle lobby.

De såkaldte "tolerante" viste således deres intolerance imod dem, der ikke var af samme mening.

Udover disse folkeafstemninger har man i 42 delstater ad politisk vej gennemført love, som definerer ægteskabet som en union mellem mand og kvinde. I nogle af disse stater er lovgivningen dog blevet erklæret ugyldig gennem en domstolsbeslutning. Dér foregår der stadig en politisk kamp.

I de to små delstater på østkysten hvor homosexuelle ægteskaber er blevet erklæret lovlige, nemlig i Massachusetts (2003) og Connecticut (2008) er dette blevet besluttet i højesteret.

I Kalifornien vil de, der tabte afstemningen, nu forsøge at påvirke Kaliforniens højesteret. Man ønsker, at domstolen skal underkende valgresultatet, eftersom det "krænker en grundlæggende rettighed" for en vis gruppe.

Man ægteskabet er ikke og har aldrig været en rettighed. Men ved en nydefinering af flere traditionelt klarlagrte begreb søger man at drive sin sag igennem med alle midler. Den så berømmede tolerance er vist blevet glemt.


Kjell O. Lejon
Professor i religionsvidenskab
Linkøping Universitet
Spydpigens kommentar: Kan disse problemer og uoverensstemmelser ikke løses ad anden vej?
Hvorfor skal det med vold og magt kaldes "ægteskab"? der må da være andre juridiske muligheder.

november 22, 2008

Lemminger

Sveriges Rigsdag har selvbestaltet (uden folkeafstemning) sagt ja til Lissabontraktaten, hvilket indebærer, at EU får en ”præsident” og en ”udenrigsminister”, men til forskel fra USA og vor hidtidige grundlov får folket ikke lov at vælge, hvem det skal være. Det ordner politikerne selv.Ingen land må sætte sig på tværs. Det irske NEJ var rimeligvis det sidste NEJ man fik at høre fra Europas befolkninger.EU ønsker også en hær, som kan.…. Hvad kan den?

Den tidligere sovjetiske Gulagfange, Vladimir Bukovsky, forsøger at advare Europas befolkninger om, at EU er på vej til at blive en politistat efter sovjetisk mønster. Europol svarer til KGB, Europaparlamentet modsvarer det Højeste Sovjet, EU-Kommissionen modsvarer Politburauet:

”Kommissionen har nu 25 medlemmer, mens Politburauen gerne havde 13 eller 15.Bortset fra det er de præcis ens, ikke pligtige at aflægge redegørelse for noget, ikke direkte valgt af nogen som helst. Når man kikker på al den bizarre aktivitet i Europaunionen med dets 80.000 sider forskrifter, ligner det Gosplan. Vi plejede at have en organisation som planlagde alt i økonomien, til den sidste møtrik og skrue, fem år i forvejen. Nøjagtig det samme sker i EU. Når man ser på EU´s korruption er det eksakt samme slags korruption som i Sovjet. Den går fra toppen til bunden snarere end fra bunden til toppen.”

Det ville have været nok om 59 rigsdagsmedlemmer i Sverige havde stemt imod for at udskyde beslutningen. Men partipisken hvinede, socialdemokraternes ledelse ville stemme ja.
Og ligeledes de fleste fra de borgerlige partier, bortset fra en håndfuld, som modsat kommunistpartiet ikke brød sig om, at Sverige overgiver magten til Bryssel. For venstrefløjen syntes det største problem at være at bevare ”den svenske model”.

Sveriges Rigsdags selvmordslignende opførsel minder om lemmingers adfærd:
november 21, 2008

Tilgiv mig dette noget uhøviske billede....


Eftersom både Charlottenborg og Christiania har været på tapetet her på Spydpigens blog,
så....


Det er en tryksag fra Christianias Regnbueudstilling på Charlottenborg 1976.
Den gennemførrtes med støtte fra kulturminister Niels Matthiassen i form af en garantisum på 23.000 kr. af skatteborgernes lommer.

FN´s menneskerettigheder

- fylder 60 år i december, men rettighederne er flossede i kanten eller rendt over ende - både af Vestens naive politikere og af islam!

En af ”rettighederne” er paragraf 16, stykke 3:

"Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. "

Det var så selvfølgeligt, at man ikke ofrede det større tanker. Alligevel var det vel en af de allervigtigste paragraffer? Ændres familiesystemet, ændres samfundet. Det er jo det, revolutionære ideologier benytter sig af som da bolsjevikkerne straks efter revolutionen fastlagde et program for børneopdragelse.

I de ”kommunistiske Langtidsmål” – til brug i ikke-kommunistiske lande - handler punkt 40-41 om familien:


Punkt 40: ”Nedvurdér familien som begreb.
Fremelsk kønslig omgang i flæng og gør det let at blive skilt.
Punkt 41:”Skab behov for børneopdragelse uden for forældrenes ”negative” indflydelse.
Ophjælp fordomme, mentale blokeringer og hæmninger hos børn for at undertrykke forældrenes indflydelse.”


Samme mål havde World Federation of Mental Health. I 1948 oprettedes Landsforeningen for Mentalhygiejne i Danmark. Dens kerne bestod af tre globalt indmeldte faggrupper: psykologer, psykiatere og socialrådgivere, og målet var at påvirke befolkningen og skabe et nyt samfundssystem efter først at have nedbrudt det bestående. Derfor oprettedes ”Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut” med psykolog Eggert Petersen som leder, og i 1969 stiftedes den mentalhygiejniske Forening BRIS (Børns Rettigheder i Samfundet).
Samme år udformede Eggert Petersen et mentalhygiejnisk ”trivselsprogram” til Socialdemokratiet. I ti punkter tilrettelagdes befolkningens tilværelse, og dermed indledtes der en heftig – men i massemedierne fortiet kamp – imod eller for kernefamilien. Det hjalp ikke, at man påberåbte sig Menneskerettighedernes artikel 16 og statens beskyttelse.


Tvært imod rettede staten ind efter Mentalhygiejnens ideologi for at nedgøre kernefamilien og forældremyndigheden gennem Børneværn, Socialsektoren, Statens Børnekommission etc. og ikke mindst skolelovens holdningsbearbejdning af eleverne.
Forældre har ikke meget at skulle have sagt og - heller ikke tid. Børnene opdrages på institutioner. Forældre trækkes kun frem, når de beskyldes for dårlig opdragelse og børnenes kriminalitet. De udgør ikke en samlet gruppe og er forsvarsløse mod ”experternes” overmagt.

Kernefamilien er død, artikel 16 er
glemt, men lur mig, om ikke FN vil
fejre sit ”menneskerettigheds-
jubileum" alligevel!"Død over kernefamilien" hed det også i Sverige

Kakelakker

Jeg har aldrig nogensinde set et sådant mylder af kakelakker som i den svenske TV-udsendelse (kanal 24) fra Rosengaard i Malmø. Det bare kriblede og krablede overalt bag tapeter, i køkkenskabe, i sengene, under madrasserne.

Det var kakelakkernes lejlighed, vi så. Hos dem var en familie flyttet ind for ti år siden, en muhammedaner fra Guderne må vide hvor, med sin kone. Arbejdsløs. Men han havde 7 børn, og alene det kan man vel leve på, og så kommer der det andet sociale til. Hans konme, som vi ikke fik at se på TV, hävdede, at hun hver eneste morgen gik lös med støvsugeren på alle hylder og overalt... En af sønnerne, en skoledreng på 8-10 år (?) fortalte, at han undertiden flygtede med sin madras ud på køkkengulvet (hvor der ikke var bedre end i stuen), men så lagde noget over sit hovedet for ikke at få kakelakker i ansigtet!

Der havde været kakelakker altid, siger han, og Anticemex har været der mange gange og taget livet af dem, men de var der stadig, overalt. Han klagede sig i TV over alt kravlet, og naturligvis var det boligselskabets skyld eller Malmøs myndigheder...

Men hvor var hans eget ansvar for forholdene? Hvorfor avler man så mange børn under sådanne omstændigheder? Tager man ikke noget som helst ansvar for sine børn?

november 20, 2008

Sådan står det til i Skåne


Sveriges TV kanal 24 afslørede torsdag nogle skumle sider i landet. Den kontroversielle gubbe, købmand Harry Franzén, i Svaløv har tidligere vakt opmærksomhed ved - uden videre - at begynde at sælge vin fra sin butik i Röstånga til Skåningernes uddelte glæde, men Systembolaget fik naturligvis snart sat en stopper for den handel, og Franzén fik en bøde.

Han havde også på et tidspunkt sit eget protestparti. Hans vælgere fortsatte protesterne hos Sverigedemokraterne, et parti som er på vej opad trods magthavernes stadige hets og overfald.

Nu er Franzén i gang med noget andet. Han har i nordvestre Skåne opkøbt gamle, ofte dårlige huse, ialt omkring nogle og tredive stykker, gerne på tvangsauktion. Dem lejer han så ud til samfundets tabere: narkomaner, alkoholikere etc, som ofte er havnet i uendelig gæld, som de ikke kan komme ud af, og derfor heller ikke kan få en lejlighed på det almindelige boligmarked.

Husene har kostet Franzén o. 7 millioner kr, og selvfølgelig ved han, at hans klientel ikke ligefrem hører til ønskelejerne, som passer på inventaret. Franzén tager pænt betalt. Han får 1 million ind i leje om året. Da Svaløv Kommune ikke selv er i stand til at løse problemet, fordi der helt enkelt ikke er boliger ledige, så må de tage til takke med Franzén og hans huse. Det vil sige, at det i virkeligheden er skatteborgerne i Svaløv, der må punge ud, sådan som det nu engang altid er med hensyn til samfundets tabere.

TV lader seerne kikke ind i nogle af husene: flere af dem ser ikke værre ud end at man tilsyneladende kunne stable dem på benene igen uden alt for store omkostninger. Det er især i køkkener, toiletter og badeværelser, det er galt, hvor vandrør eller lignende er ødelagt.
TV-journalisten er oprørt over Franzéns udlejninger, men er det ikke kommunen, som har et problem, som de skal løse? Skal Franzén udleje dem billigt eller måske gratis for at få dem endnu mere ramponerede tilbage?

Rosengård

"20. November Nævnet"


Det er den 20. november i dag.
Det er en mindedag for FN. Det FN, der er en lige så håbløs fiasko som det tidligere Folkeforbund og Øv-unionen!

Den 20. november 1959 vedtog FN`s generalforsamling enstemmigt ”Erklæringen om Børns Rettigheder”. ”Denne erklæring fastslår, hvilke rettigheder og friheder hele menneskeheden er enige om, ethvert barn – uden undtagelse – har ret og krav på.”
Papiret er tålmodigt, og der er myriader af exempler på, at alle de gode fortsætter bliver ignoreret.

Engang i 70´erne oprettedes der en modstandsgruppe i Danmark under navn af ”20. Novembernævnet” til forsvar for børnene og kernefamilien og imod statens marxistiske ”kidnapning” af børnene. Altså for at bevare en urgammel tradition. Måske kan man endnu høre det som forslag til en leg: ”Skal vi lege Far, Mor og Børn”?
Med FN´s erklæring om Børns Rettigheder havde gruppen et godt ståsted, syntes den.

Først længe efter opdagede de, at FN havde datoen fra et andet sted.

Fra den russiske revolution. Den 20. november 1917 var datoen for det marxstiske opdragelsesprogram for den nye slægt i Sovjet.

Tak, vi kan selv se, hvad der foregår!

Spydpigen omtalte for nylig (17.11) Hans Henrik Brydensholts, Flemming Balvigs og psykolog Bent Rienecks mentalhygiejniske ideologi.
Det er den, Kriminalpræventivt Råd har valgt at lytte til. Det gælder bare om at overbevise befolkningen om, at det slet ikke er så slemt fat. Det er nemlig bare noget de indbilder sig.
Her er et billede fra en folder, som kriminalpræventivt Råd har udgivet, Teksten lyder:


Vidste du,
at det omvendte er næsten
lige så usandsynligt?


Slå angsten ud af hovedet, står der videre (det er måske det kvinden gør?)

Angsten kalder man ”fordomme”

Se eventuelt videofilmen om Klockergården i Trollhättan - om gamle og gadevolden på Snaphanens eller Hodjas blog


Hvormange?

Every Kinda People
Alla kulturer är inte lika goda, tvärtom ska vi vara stolta och hålla fast vid det folkvett vi har kvar i det här landet
20 november 2008

Människor vällde ut ur skåpbil
Hur många människor vistas egentligen illegalt i Sverige? En kvarts miljon? Enligt SR försvinner varje dag 20 flyktingar i Sverige utan att myndigheterna vet vart de tar vägen. Det är sådana som fått avslag på ansökningar om asyl. Men hur många kommer hit utan att bry sig om att ta kontakt med myndigheterna? Från Sydsvenskan:Vid halvsextiden på onsdagskvällen stannade en skåpbil till på Packhusgatan i Limhamns hamn. När dörrarna öppnades vällde det ut människor – enligt ett vittne ett femtiotal. Polisen misstänker att det rör sig om människosmuggling.En patrull som skickades till platsen lyckades få tag i fyra personer, och det rör sig om irakier som nu sökt asyl, säger Sven-Olof Kajrup, kriminalinspektör vid Malmöpolisen.Föraren av skåpbilen, den misstänkte människosmugglaren, har inte gripits. Vittnet antecknade aldrig bilens registreringsnummer.
Upplagd av Knute kl. torsdag, november 20, 2008


Hvormange mennesker opholder sig illegalt i Sverige? En kvart million? Ifølge Sveriges Radio forsvinder der hver dag 20 såkaldte "flygtninge" i Sverige uden at myndighederne aner, hvor de bliver af. Det er folk, der har fået afslag på asylansøgning. Men hvor mange kommer ind i Sverige uden at tage kontakt med myndighederne?
Sydsvenskan skrev torsdag 20/11 om en kassebil, som ved halvsextiden onsdag aften stoppede på Packhusgatan i Limnhamn. Da dørerne åbnede sæltede det ud med menneskere - ifølge et vidne omkring 50 stykker. Politiet mistænkte, at det drejede sig om menneskesmugling.
En politipatrulje lykkedes at gribe fire personer. Det drejer sig om irakiere, som nu søge asyl, siger Sven-Olof Kajrup, kriminalinspektør ved Malmøpolitiet. Føreren af kassebilen, den mistænkte menneskesmugler, blev ikke pågrebet. Og vidnet noterede ikke bilnummeret!
Ovenstående fra bloggen Every kinda people 20.11.08

Boycot !

Dansk Folkeparti opfordrer regeringen til nu at erkende, at FNs "Durban-2-Konference" som forventet ender i den samme skamplet på FN som Durban 1 blev:

- Regeringen bør derfor allerede nu - på linje med en række andre frie lande - meddele, at Danmark ikke deltager, siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen.

- Vi har i månedsvis trofast stået bag udenrigsminister Per Stig Møller i at "give Durban-2 en chance", siger Søren Espersen, men efter at det første officielle "Draft Outcome Document", som på den mest modbydelige facon sviner Israel til, er blevet anbragt på FNs officielle website som den tekst, der er flertal for, vil jeg nu meddele regeringen, at vi ikke længere er med. Det er ikke længere muligt for pæne, normale, civiliserede lande at få ændret et komma. Deltagelse tjener intet andet formål end en dansk blåstempling af disse farlige ekstremister.

- Durban 1 - konferencen, som fandt sted i 2001 blev et forum for hadefulde tilsvininger af Israel, idet man bl.a. stemplede zionisme som racisme - og idet der bl.a. blev uddelt officielle brochurer med nedgørende tegninger af jøder, som ikke lod nazitidens propaganda noget at høre, siger Søren Espersen.

- Man havde dog et stille og lønligt håb om, at araberne var blevet bare en anelse mere voksne, og at det ikke ville gå sådan igen her i 2008, men altså forgæves. Den tekst, der nu ligger, og som der er stort flertal for, bliver konferencens sluttekst, er endnu værre end i 2001. Igen er kun ét land, nemlig Israel, nævnt i dokumentet - og det bør nu stå lysende klart for Danmarks regering, hvad dagsordenen er.

- Jeg er fuldt ud opmærksom på betydningen af at bekæmpe racisme, men når det hele bare ender i noget helt andet - nemlig i det sædvanlige arabiske, chauvinistiske jødehad, så må det være indlysende, at så har Danmark ikke noget som helst at gøre ved konferencen, og det bør udenrigsminister Per Stig Møller nu melde ud, siger Søren Espersen.

november 19, 2008

Bristede drømme

Den svenske kunstner Bo Nilsson fik for ni måneder siden af kulturminister Brian Mikkelsen den opgave at gøre Charlottenborg til et spændende kunstcentrum. Men det gik rent galt, og han blev fyret. Ikke bare overskred han budgettet med 3,2 millioner danske kroner, men en del af det var gået til at indretningen af en lejlighed i palæet - til ham selv!

Der ser man. Tragtede han efter samme fornemme omgivelser, som kongesønnen Ulrik Frederik Gyldenløve, der byggede palæet her på Kongens nye Torv med en stor fin park ned mod vandet? Palæet købtes senere af Chr. 5´s enkedronning, Charlotte Amalie og fik navn efter hende. Hun var en gæv kvinde, som ved krigsudbruddet år 1700 med bombardement af Christianshavn og Carl den 12´s overraskende landstigning ved Humlebæk viste sig anderledes handlekraftig end byens skvattede kommandant.

Her mellem Gyldenløves og Charlotte Amalies gemakker skulle Bo Nilsson bo, og så faldt alle himmelsengsdrømmene sammen!

De ni måneder endte med - abort.

Er det ikke en bommert?

Er bomme og betaling ved hovedvejene ind i København løsningen på trængslerne?
Ville det ikke være mere hensigtsmæssigt, om en del industrier og firmaerne flyttede ud til andre kommuner?
Med den teknik, man har i dag behøver alle firmaer ikke ligge og gnubbe op af hinanden. Mon ikke en meget stor del af dem kunne trives lige så godt - eller rettere bedre et andet sted?

november 18, 2008

Resultatet ser vi nu

Diskussionerne om revselsesretten og omskærelse af drengebørn er blusset op igen, og dermed er forældremyndigheden også kommet i fokus igen.
”- hvis ikke børn er forældrenes ejendom, hvis er de så? Statens? Deres egne? Man mener vel ikke, at børn ejer sig selv? Fra hvilken alder dog? Er de Guds børn? Hvis de er Allahs eller Jahves, så skal de vel også omskæres?” skriver bloggem ”37 grader”.

Ser vi tilbage på socialdemokratiets trivselsprogram fra 1969, så foreslog de en så alvorlig indskrænkning i forældremyndigheden, at man kunne tale om dens afskaffelse! Der var ingen tvivl om, at de i overensstemmelse med den da herskende mentalhygiejniske ideologi anså børnene for at være statens til at begynde med for så at blive ”deres egne” i puberteten!
Staten bestemte opdragelsen. Resultatet ser vi nu.

Undervisningsminister Ritt Bjerregaard lod sit ministerium udgive et blad for de mindste skoleklasser. Det hed ”Klub 1000”! Og lavedes af DR.
Bladet bragte nogle sider om, hvad vi (d.v.s.børnene) havde ret til. Hvorfor ikke fortælle dem, at et liv i et fælles samfund må bygge på regler, der sikrer en hensyntagen til hinanden? Næh, her gjaldt det kun ”krav” og ”ret til”.
Eleverne i skolen havde ret til at være med til at bestemme, hvad man skulle lave og hvordan, og ret til at have et elevråd. Den såkaldte ”Klassens time” var den time, hvor eleverne havde størst medbestemmelse: man kunne sige til læreren, hvad man ville snakke om. Alligevel ville DR og ministeriet styre klassesnakken: under overskriften ”Må I det her?” vistes 7 billeder. ”Snak om billlederne i klassen” stod der med rødt: der var en dreng på indkøb, én, der lavede mad stående på en taburet ved komfuret, én, der tændte for TV, én, der kørte bil, én, der smækkede læreren en ordentlig en på skrinet, én, der vredt beordrede sin far ned med skraldeposerne og én, der slog et vindu ud.”
Længere nede stod der: ”De voksne har ret til mange ting. Her er nogle af de ting, de har ret til: at gå i seng. Når de har lyst, at lade deres børn blive passet af andre, at ryge cigaretter, at få et barn mere, at flytte, at være med til at vælge dem, der styrer landet, at blive skilt, at købe nye møbler, at finde en ny mand eller kone, at slå deres egne børn, at drikke øl (og med rødt:) Skal børn være med til at bestemme noget af dette?”
Det er nogle mærkelige oplys ninger om ”ret til”. Retten er relativ, som så meget her i tilværelsen.
Hvad var meningen med oplysningerne? Skulle det være til glæde og opbyggelse for barnet? For det skulle vel ikke skabe utilfredshed?
Havde voksne ret til at gå i seng eller drikke øller midt i arbejdstiden? Hvad med alkohol og bilkørsel? Eller havde de ret til at ryge, hvis rygning var forbudt på det sted? Burde der ikke snarere have stået noget om, at rygere burde tage hensyn til forureningen og til deres medmennesker? Kunne man uhæmmet slå sine børn? Burde man slå? Kunne der være situationer, hvor det var på sin plads og måske den bedste løsning?
Det var helt rart at se, at der andetsteds i samme blad stod, at børnene skulle passe på, at isen var tyk nok til at gå på, og rette sig efter advarselsskiltene. Den artikel havde en hel anden ånd: et forbud kan altså også være lavet for at b e s k y t t e !

I dag ser vi med al tydelighed, hvad Ritt Bjerregaards børneopdragelse har ført til.

Østrigske akademikere stiller krav til muslimer

(NB Det er første gang, at disse krav offentliggøres)Vi kræver:

1. Fuld åbenhed om Trosgrundlaget som krævet i religionsloven. En attesteret oversættelse af Koranen og Hadith må henlægges (i Indenrigsministeriet).
2. Alle fatwa´er, som udstedes af imamer i Østrig, skal oversættes til tysk og henlægges (i Indenrigsministeriet).
3. Offentlig Tjeneste: Ved ansættelse i det offentlige må muslimer skriftligt tage afstand fra de Koranvers, som forbyder muslimer at underordne sig de ”vantro” embedsmænds anvisninger de ”vantro” dommeres domme.
4. Skolen: Lærere, herunder de lærere der giver islamisk religionsundervisning, skal tage afstand
fra de koranvers, som propaganderer for kvinders mindreværdighed, korporlig afstraffelse og voldeligheder imod anderledes troende (herunder atheister).
5. Fredagsbøn og undervisning i koranskoler skal foregå på tysk.
6. Forbud mod tilhylning: forbud mod burka og tschador i det offentlige rum.
7. Moskébyggeri 1: Tilpasning af byggereglerne, så man opnår en bevarelse af det voksende
lokalsamfund og den østrigske kulturarv (ingen kuppel og minareter).
8. Moskébyggeri 2: Bedehuse og –rum bliver ofte misbrugt til oprettelse af celler til islamiske parallelsamfund. Virksomheder, værtshuse, butikker o.s.v. i forbindelse med moskéen skal omgående lukke, hvis ikke de er oprettet i henhold til erhvervsreglerne.
9. Undtagelseskriterier for tildeling af statsborgerskab: Kendskab til det kristne-humanistiske fundament for vort samfundsorden skal underkastes en forpligtende prøve.
10. Asylansøgninger: også her må det kræves, at man bekender sig til vore kristne-humanistiske værdier.
11. Tørklæder til børn skal behandles som en voldshandling fra opdragelsesmyndighedens side
og som kropsbeskadigelse.
12. Dyremishandling: Forbud mod handel med og salg af halalslagtet kød.
13. Polygami: Ligesom de østrigske kirker er forpligtet, skal det være forbudt at indgå ægteskaber i moskéer uden foregående borgerlig vielse.
14. Øjeblikkeligt ophør af alle offentlige tiltag, som begunstiger en afstandtagen fra integration
(separate kirkegårde, islam-orienteret særbehandling på hospitalerne, tilbud om sociale ydelser i hjemlandenes sprog o.s.v.)
15. Opfordring til Det islamiske Trossamfund at gøre en indsats for at gennemtvinge kirkebyggeri i islamiske stater.

Nu må vi se, hvordan Det Islamiske Religionsfællesskab i Østrig reagerer på disse krav.
Det er på tide, at man griber til disse krav!

november 17, 2008

Var den ulykkelige ægtemand - "halal"?

I DR1´s nyheder 17.11.08 fortalte de, at en retsinstans i den franske by Lille havde erklæret et ægteskab mellem to marokkanere for ugyldigt, fordi hustruen havde fortiet, at hun ved indgåelsen ikke var jomfru.
Men TV fortalte ikke hele historien. Det er ikke første gang, at bloggerne er langt bedre orienteret end DR´s journalister. Retssagen fandt sted for et halvt års tid siden.

Sagen vakte skandale i Frankrig på grund af den angivne anledning: brudens manglende jomfrudom! Hvilket var en tydelig islamisk sharia-begrundelse!
Sagen gav anledning til demonstrationer i Nice, Marseille og Paris, og retssagen blev henvist til en anke-instans. Den har nu afsagt dom. Alt dette har dansk TV ”glemt” at omtale. Skilsmissen fik en ny begrundelse, der var rettet ind efter den vestlige verden. Parret blev skilt på grund af ”uoverensstemmelse”.

Kilde: Politically incorrect 17.11.08

(For)Brydensholt

Flemming Balvigs ideologi og virksomhed er blot en fortsættelse af H.H.Brydensholts manipulationer.
Her er en gammel artikel fra tidsskriftet AKTION 2/1979.

Hans Henrik Brydensholt (foto) er født 1932 i Nykøbing Falster, blev cand.jur. 1956 og gift med Inge Lise Hovmand Madsen.

Brydensholt blev i 1957 sekretær i Justitsministeriet og avancerede til kontorchef. Sideløbende hermed blev han landsretssagfører og har desuden virket som dommerfuldmægtig, dommer i politisager og medhjælper for statsadvokaterne i København.

I 1971 blev Brydensholt direktør for fængselsvæsenet og i 1973 for Kriminalforsorgen. Han kom ind i en række nøgleposter: i Kontaktudvalget vedrørende Alkohol- og Narkotikaproblemer, Straffelovrådet, Akademiet for Fremtidsforskning samt i bestyrelsen af Dansk Kriminalistforening og Kriminologisk Selskab.

Han har skrevet en bunke artikler i fag- og dagspresse og bøgerne: ”Narkotika og Straf” og ”Frygten i Amerika og Danmark”.

Brydensholts syn på kriminalitet og kriminalforsorg er sikkert almen kendt: det er meget vigtigt – siger han – at befolkningen ikke får den opfattelse, at kriminaliteten er stedet (red.: selvom den er det!), og at det er farligt at gå ud om aftenen (red: selvom det måtte være det!).
Befolkningen må i stedet for lære at forstå kriminalforsorgens linje: kriminalitet bekæmpes bedst ved ikke at straffe, og efter Brydensholts udsagn må den bedste vej frem derfor sikkert være slet ikke at opdage forbrydelserne! (sic!).
Man kan jo ikke gøre noget ved de to vigtigste faktorer ved kriminalitet: den kriminelle alder og det tilvante sociale miljø. Erfaringsmæssigt ved man, at de fleste kriminelle holder op med forbrydelser, når de bliver 25-30 år gamle og får familieinteresser. Dette er tanken bag orlovsordningen fra fængslerne (red.: siden udviklet til ægtefællers overnatninger i fængslerne): man vil hjælpe dem til at stifte familie og således få dem ud af kriminaliteten – med alderen!

Brydensholt støtter sine teorier på Bent Rienecks psykologi. Rieneck hører ikke til de mest markante psykologer, men har dog gennem en årrække været leder af Mentalhygiejnens rådgivning i Tårnby.

Som medlem af det såkaldte Kontaktudvalg vedrørende alkohol- og narkotikaproblemer og det herunder hørende Behandlingsunderudvalg bærer Brydensholt en væsentlig del af skylden for den totalt mislykkede narkomanbehandling her i landet med dens elendighed og død. Denne skyld understreges ved hans direkte samarbejde med nøglepersoner i den samfundsundergravende Landsforening for Mentalhygiejne, ligesom han også har været med til at forhindre, at andre synspunkter kom frem. Endvidere er der indtil nu intet effektivt gjort for at bekæmpe narkomanien og narkospredningen inden for fængslerne.

Narkotika gør det endnu vanskeligere, ja næsten helt umuligt for kriminelle at komme ud af deres kriminalitet. Det må være kriminalforsorgens opgave at sørge for de kriminelle ved at få dem på ret køl igen.

For forsorgen skal vel ikke sørge for mere kriminalitet?

Ovennævnte er som sagt fra AKTION 2/1979. Men der er mere at sige:

Ifølge journalist Gretelise Holms artikel i Politiken 5.1.80 måtte Brydensholt forlade sin stilling ved fængsdelsvæsenet december 79, da tre organisationer under fængselsvæsenet
skrev til justitsministeriet den 11.12.79, at de ikke kunne samarbejde med Brydensholt.
Han var enerådig og diktatorisk, og de havde ikke tillid til ham. Han skrev om teori i stedet for at løse konkrete problemer og var mere optaget af fængslet i Peking end af Køge Arrest.
De var oprørte over, at han i en bog skrev, at de skulle udvise fantasi og kreativitet!
Brydensholt blev så konstitueret som dommer ved Østre Landret fra 1.2.80, men var
skuffet over, at hans strålende arbejde blev afbrudt!
Det åbne fængsel i Ringe havde været hans stolthed.

I BT 4.1.86 nævntes han sammen med Ebba Strange, Ole Espersen , Berhard Baunsgaard
som ansvarlig for de herskende retstilstande.
MF Kirsten Jacobsen skrev i BT 10.8.91”Forbrydernes Beskytter. Landsdommer Hans Henrik Brydebsholt burde søge sig et job som leder af en fritidshjem med sin pladdehumanistiske omsorg for forbryderne”.

Slapt og plat

Et klip fra Bloggen Raapil 16.11.08

I den nye bibeloversættelse har man ændret ordlyden i Det gamle Testamentes salme 23:
Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt
… fordi du, Herre er med mig osv.osv., til det mindre kraftfulde og knap så poetiske:
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt


Det er synd og næppe gavnligt for det kristne budskab, at de kirkelige på den måde socialdemokratiserer de hellige tekster. Jeg er sådan set ligeglad på kirkens vegne, men som litteratur betragtet er der tale om en markant kvalitetsforringelse og forfladigelse. En afpoetisering.”


Det har Raapil så inderlig ret i, men vi lever i en tid, hvor platheder er sat i højsædet. Vel et resultat af forringelsen af undervisningen i folkeskolen og de videregående uddannelser?

november 16, 2008

Jacob Mollerup

På tale om DR, radioens holdninger og propaganda, licenstvangen m.m. ved et møde faldt talen naturligt nok også på ”lytternes og seernes redaktør” Jacob Mollerup, som sidder og tager imod alverdens klager over programmerne. Det er jo rart at vide lidt om ham, hvis man vil klage over DR´s holdninger.
Nogen mente at huske, at han var kommunist, andre troede det ikke. Man kan naturligvis få oplysninger via internettet, men det slår ikke altid til.

Jacob Mollerup er født i 1953 og studerede økonomi og blev cand.polit. 1981
Han underviste på Marxistisk OplysningsForbund (MOF) 1979/80 i ”De socialistiske økonomier i dag”. Han var medlem i DKP´s Nordhavnsafdeling ifølge Land og Folk 19.3.80 og bakkede op om Sovjets fredskampagne i 80´erne (f.ex. underskrift på fredsappel i BT 20.11.81, pro fredsvagt i Nicaragua 1984 o.l. Han var stiller for DKP i København i 1981

Mollerup blev erhvervsreporter på Politiken 1983 og redaktionschef samme sted fra 1988 - bl.a. som ansvarlig for udviklingsprojekter, ansættelser m.m..
Fra 1994 også nyhedsredaktør og daglig leder af redaktionssekretariatet.

I 1995-96 til TV AVISEN som erhvervsredaktør og ansvarlig for at starte Magasinet Penge.
Til Information som chefredaktør fra 1996 til 2001.
På Børsens (senere Berlingske) Nyhedsmagasin som seniorreporter og redaktør 2001 - 2004.
Fra ultimo 2004 til DR som programchef og lytter- og seerredaktør.
Og endelig er han formand for Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ)

Tjekkerne véd, hvad frihed er værd


Under sit officielle besøg i Irland i den forgangne uge benyttede Tjekkiets præsident, Václav Klaus, lejligheden til også at møde de irske EU-modstandere, hvilket er faldet de irske EU-venlige politikere for brystet, da det strider imod diplomatiets regler...

Men er det egentlig ikke det rigtige at høre både fløjen for og fløjen mod? Det var jo dog EU- oppositionens NEJ, som vandt. At EU-sleskerne lader hånt om folkets mening virker udemokratisk og usympatisk.

Václav Klaus deltog i en middag arrangeret af forretningsmanden Declan Ganley, som står bag organisationen Libertas, som arbejder på et forstærket NEJ ved næste folkeafstemning. Som andre tidligere øststater véd Tjekkerne (modsat de forædte, forkælede kontinentale Vesteuropæere), hvad frihed er værd, og de kan kunsten at læse mellem linjerne.
Václav Klaus sammenlignede Declan Ganley med tjekkiske systemkritikere under Sovjetstyret og hyldede ham som dissident og frihedskæmper. Lissabontraktaten vil føre til en radikal ændring til supernationalisme.

Selvfølgelig blev de irske EU-tilhængere oprørte. Sådan bærer man sig ikke ad på de bonede gulve! Men de skulle snakke de dér på de bonede gulve. Hvormange rævestreger har de ikke allerede begået – og fortsætter med. Hvordan kan man tilsidesætte en folkeafstemning, fordi den ikke gav det forventede resultat? Hvem har grund til at väre vred?

"Det irske folk har øjne i hovedet, og de kan se sandheden om Irlands position i forhold til resten af Europa. De folk, de har valgt, ville hellere, at de irske vælgere var blinde, men det er de ikke," pointerede en kvinde fra Nej-siden.


Læs videre om kontroversen i Information 14.11. 08 http://www.information.dk/171836

Kurt Westergaard fortjener menneskerettighedsprisen


Dansk Folkeparti indstiller Kurt Westergaard til Europarådets menneskerettighedspris.
Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt vil indstille den forfulgte karikaturtegner Kurt Westergaard til Europarådets menneskerettighedspris, fordi netop Kurt Westergaard om nogen har vist sig værdig til at modtage den.


”Det er desværre blevet glemt, at Kurt Westergaard også har benyttet sin ytringsfrihed til at vise, at muslimer bør adskille religion og politik. Det, som nogen har betegnet som hån og spot mod muslimernes profet, har desuden været Westergaards eget bud på, hvordan muslimer bliver en del af det folkelige danske fællesskab, siger Morten Messerschmidt.


”At Kurt Westergaard så samtidig har betalt den næsthøjeste pris, noget menneske kan betale, for at bruge sin ytringsfrihed, berettiger kun yderligere til at modtage prisen. Uden ytringsfriheden ville menneskerettighederne ikke være det papir værd, de er skrevet på, og hele den vestlige civilisation, der som den eneste har sat menneskets selvbestemmelse i centrum, ville styrte i grus,” siger Morten Messerschmidt.


Menneskerettighedsprisen bliver uddelt på Rådets
samling den 22.-26. juni 2009.
”Med Kurt Westergaard som nomineret får Europarådet en chance for at bevise, at det ikke kun er en klub for særligt indviede, politisk korrekte personer og meninger, men at man rent faktisk tager menneskerettigheder alvorligt – også når de søges udbredt til den islamiske verden og muslimer i vesten.


Det vil forhåbentligt give stof til eftertanke,” slutter Morten Messerschmidt.Pressemeddelelse fra DF, Christiansborg, søndag den 16. november 2008