september 30, 2016

Ret og vrang

Posted on juni 5, 2016 by Christian Skaug

Hvad skal den tyske retsstat stille op med børnebrude?
Family and friends gather for the engagement of Said Mohammed, 55, and Roshan Kasem, 8, at her home in a rural village of Ghor province. Father of the bride, Abdul Kasem, 60, said he is unhappy giving his daughter away at such a young age, but has no choice due to severe poverty. It is hard to say exactly how many young marriages take place, but according to the women’s ministry and women’s NGOs, approximately 57 percent of Afghan girls get married before the legal age of 16. In addition, once the girl's father has agreed to the engagement, she is pulled out of school immediately. Early pregnancies also result in an increase in complications during child birth.

Med strømmen af muslimske indvandrere til Tyskland, er der ankommet hundreder eller tusinder af par til landet, hvis ægteskab er gyldigt i det land de forlod, trods det faktum, at bruden er meget ung, men som tysk ret af netop denne grund normalt ikke ville have anerkendt.
Tysk presse refererer så til dem som nettop er barnebrude. Der til lands er minimumsalderen for ægteskab 18 år, i særlige tilfælde 16.
Fænomenets omfang er ukendt. Der er tale om 350 kendte tilfælde, i staterne Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg alene. Hvordan skal et vestligt land forholde sig til det?      Ved ikke at give efter en millimeter for sharia, eller ved at se den anden vej af frygt for eventuelle komplikationer, som principfasthed ville afstedkomme, og stiltiende acceptere et juridisk dobbeltspor i en moderne retsstat? En sag, der er kørt for domstolene siden sidste år, kan muligvis danne præcedens i denne henseende, skriver Focus.
Det er bare en af de mange tilfælde af sin art, men den illustrerer et grundlæggende dilemma i tysk ret: “Alia” er 15 år og gift med 21 år gamle “Amir”. Siden februar 2015 har de været gift – efter den fremherskende syriske lov. Men i dag bor de i Tyskland, hvor de egentlig ikke har lov til at være par.
Efter de to kom til Tyskland sidste år, blev parret separeret. Børn­ev­ær­net i Aschaffenburg, Bayern, overtog omsorgen for Alia. Sagen er siden kørt for retsvæsenet. Byretten i Aschaffenburg og del­stat­shøjesteretten i Bayern gav forskellige svar.
Da der foreligger mange andre sager, er det bydende nødvendigt at rydde op. Nu er derfor sandsynligt, at den tyske højesteret i Karlsruhe vil besvare spørgsmålet: Er Alia et barn eller en gift kvinde? Eller var hun det, da det syriske ægteskab fandt sted, mens hun stadig var 14?
Islamforsker og -jurist Mathias Rohe advarer mod udglidelse. I Yemen, kan piger blive gift, når de er ni år. Ingen er uenig i, at foden så skal sættes ned. Men udviklingen er snigende i den retning:
“Jeg har oplevet et tilfælde, hvor en elleve år gammel pige skulle giftes,” erindrer juristen. I mellemtiden er hun blevet tretten, hun har et barn på ett år, og bor sammen med familien til hendes mand som flygtning i Tyskland.
Og dermed er sharia gældende lov for hende — i Tysk­land.
Alter­na­tivet er ikke uden prob­lem­er:

Da børn­ev­ær­net blev koblet ind, skal pigen være blevet helt forskrækket. “Hun vil leve sam­men med sin man­d, og forstår ikke hvor­for staten over­hovedet blander sig ind i fam­i­liean­liggen­der. Den slags ken­der disse men­nesker ikke til,” siger Rohe til Focus Online.
Vi må være kon­sekvente og stå op for vore over­be­vis­ninger, selv om det afst­ed­kom­mer prob­le­mer og ube­hag, fort­sæt­ter Rohe.
“Den som ikke er klar til at acceptere disse principper, skal se efter et andet sted at bo her i verden,” siger Rohe.

Der er meget på spil, ifølge juris­ten:
“Vi har en ny situation, hvor der er tusindvis af mennesker i landet, der simpelthen ikke er bevidste om vores retsgrundlag.”
Der må altså fremtvinges et brud med den retsforståelse, de forlod.
Held og lykke med det, kunne man måske tilføje.
Focus
-

Raffineret

Apropos de to indlæg på Spydpigen den 28. og 29. september om SDU i Ballerup:

Socialdemokratisk Ungdom i Ballerup mener, at piger i folkeskolen skal have lov til at gå med hijab. Dermed loser man disse menneskebørn, som er under udvikling, ind i en afdeling, som de ikke kan leve op til. Thi hijabben er både et religiøst symbol og et sex-symbol.

Den røde front i EU har længe, men specielt  de sidste to år ivret meget for at småbørn skal høre og vide alt om den menneskelige forplantning og gerne med det mest liderlige sprog, sådan at enhver naturlig tilgang til emnet saboteres. I forbindelse med SDU-mødet i Ballerup skrev læserbrevsskribent "Jette" 28. september:

"Sexualisering af børn er alene en raffineret form for pædofili".
I EU har der været forslag om, at børn helt ned til fire år skal kunne give deres samtykke til pædofili-lege med en rar "onkel", hvorved hans "skyld" naturligvis bliver mindre.
Når man i EU forsøger at få befolkningerne til at acceptere pædofili, må det være for at tækkes islam og de mange muslimske indvandrere


september 29, 2016

Østeuropa: den sidste barriere mellem kristendom og islam

Østeuropa: den sidste barriere...
Af Giulio Meotti på Gatestone 29. september 2016
(oversat fra engelsk til svensk af Maria Celander og videre til dansk af Gertrud).

Ungarns statsminister Viktor Orban er de europeiske eliters nemesis i øst. Han er den eneste i Europa som taler om at forsvare "kristendommen".
"De som kommer er opdraget i en anden religion og står for en radikal anderledes  kultur. De fleste er ikke kristne, men muslimer. Det er et vigtigt moment, eftersom Europa og europeisk identitet har sine rødder i kristendommen," siger Ungarns statsminister.

Sidste chance for at redde Europas rødder kan meget vel komme fra de gamle kommuniststater i EU - de samme lande, som besejrede osmannerne 1699 og som nu føler sig truede af deres efterkommere.

Cyprioterne kender meget mere til konsekvenserne af kultursammenstødene end de magelige bureaukrater i Bryssel. Spørg dem, hvordan det står til med kirkerne på den tyrkiske side af øen. Hvormange findes der tilbage?


Viktor Orban er den eneste i Europa, som taler om at forsvare "kristendommen".
Til højre ses den polske kong Johan 3.  Sobieski i strid mod de ottomanske tyrkere i Wien 1683. 

Spydpigen: Europæerne ved ikke hvad kristendom er og end mindre om islam
Efter flere års islamisk pressen på, har den danske regering nu givet efter for accept af pædofili. Emnet er gentagne gange blevet omtalt på Spydpigens blog, og jeg repeterer nedenfor fra 2012:
LÆS  DET OG  FORSTÅ  DET - af hensyn til dine børn !
_____________________________________________________________________

juni 09, 2012
Sex à la Allah
Det er på tide, at jeg får offentliggjort Ayatolla Khomeinis anvisninger på, hvordan man bør dyrke sex, for EU`s grundlov, "Lissabontraktaten", er højaktuel i denne tid, og på Valdemarsdagen næste fredag skal Østre Landsret offentliggøre sit juridiske syn på, at Danmark undlod en folkeafstemning. Det skal man nok ikke vente sig meget af, for vi har jo allerede i adskillige år kunnet konstatere, at man med djævlens vold og magt vil gennemføre hvad som helst i EU uden befolkningernes billigelse. Af traktatens kaotiske tekst fremgår det også, at EU åbner for at lovliggøre pedofili, altså sexuelt misbrug af mindreårige. Det må vel være af hensyn til islam, hvor denne form for sex er accepteret.
Er der noget så stærkt som – kønsdriften? Men moralbegreberne er ikke ens i de forskellige kulturer. Muhammedanere forarges over Vestens letfærdige livsstil, men har ikke noget at lade os høre!
Irans hellige leder, Ayatolla Khomeini, skrev sexuelle retningslinjer for shiiterne i sin ”Blå Bog”. Nogle af disse regler offentliggjordes i Italien under titlen ”I dieci Khomeindamenti”* (”De ti Khomeinebud” - i virkelighed var det en snes stykker). Den internationalt kendte journalist, Oriana Fallaci, har i sin sidste bog, ”Fornuftens styrke”, kapitel 11 nævnt disse bud. Her er de:
(Læserne bedes erindre, at islam har polygami, at barnebrude accepteres, og at brud og brudgom tit ikke har set hinanden før).
”Om en kvinde har sexuel forbindelse med sin kommende ægtemand, har denne ret til efter giftermålet at kræve annullering af ægteskabet.”
”At gifte sig med sin egen søster, mor eller svigermor er syndigt.”
”En mand, som har haft sexuel forbindelse med sin egen faster eller moster, må ikke gifte sig med hendes datter, altså med sin kusine.”
”En muslimsk kvinde må ikke gifte sig med en kætter, og en muslimsk mand må ikke gifte sig med en kættersk kvinde. Han må dog gerne leve ægteskabeligt sammen med en jødisk eller kristen kvinde.”
”Hvis en far har tre døttrer og vil bortgifte den ene, må han ved ægteskabets indgåelse præcisere, hvilken datter han giver bort.”
”Ægteskabet kan annulleres, hvis brudgommen efter brylluppet opdager, at bruden er halt eller blind eller lider af spedalskhed eller af en anden hudsygdom.”
”Hvis en mand gifter sig med en mindreårig, som er fyldt ni år, og strax bryder hendes mødomshinde, kan han ikke mere nyde hende.”
”Hvis en pige, som er enke eller frastødt, ikke er fyldt ni år, kan hun straks gifte sig igen uden at vente de foreskrevne fire måneder og ti dage, selv om hun nylig har haft intim forbindelse med sin første mand.”
”Hvis hustruen ikke adlyder sin mand og ikke står til rådighed for hans fornøjelse eller finder på undskyldninger for ikke at lade ham nyde, er han ikke forpligtiget til at give hende mad eller klæder eller husly.”
”Moder og datter og søster til en mand, som har haft analsex med en anden mand, kan ikke gifte sig med sidstnævnte.....”
”En mand, som har haft sexuel samkvem med et dyr. f.eks. et får, må ikke spise dets kød. Han ville derved begå en synd.”
(Kønsapartheid-systemer forstærker givetvis tanker omkring kønsdriften. Mændene kan begå uhyggelige voldtægter/gruppevoldtægter. Voldtægt kan kun sjældent retsforfølges i islamiske lande, eftersom der kræves fire mandlige vidner til fordel for den voldtagne. Ellers beskyldes offret for falsk anmeldelse, hvilket gerne straffes med piskning. Voldtægt på vantro, d.v.s. på ikke muslimske kvinder anses som regel for lovligt).

Ayatolla Khomeni retfærdiggør pedofili i sin egen bog, "Tahrirolvasyleh", 4. bind, Darol Elm, Gom, Iran, 1990, som er oversat til engelsk:
"A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girls sister"
Og videre:
Sayings of Ayatollah Khomeini, Political, Phylosophica, Social and Religious with a special introduction by Clive Irving, ISBN number 0-553-14032-9, page 47
"It is better for a girl to marry in such a time when she would begin menstruation at her husband's house rather than her father's home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven"


*) Titlen på den i Italien af Oriana Fallaci offentliggjordte del af Khomeinis ”Blå Bog” - (også kaldet grøn vistnok fordi glosen på arabisk kan betyde begge dele) - nemlig ”I dieci Khomeindamenti” ("De ti Khomeinibud") er en spögefuld ordleg, som ikke kan oversættes til dansk: det hjemmestrikkede ord ”Khomeindamenti” opfattes let som ”commendamenti” – et gammelt ord for ”ros, lovtale”. ”I dieci comandamenti” er de ti bud givet af Gud til Moses på Sinaibjerget.
Se kapitel 11 i Oriana Fallacis bog "La Forza della Ragione"Indsendt af gertrud kl. 9.6.2012 Links til dette indlæg

_________________________________________________________________september 28, 2016

Frihed til >< Frihed fra

Sagen fundet på Uriasposten

Utrolig så attraktive børn er blevet i den politiske verden.
Sådan var det ikke i gamle dage.
I fattige familier måtte børnene nok hjælpe til med at få skrabet penge sammen, men i fritiden legede de med boligkvarterets andre børn. Gamle børnelege med halvt forglemte kulturelle rester. Det er ikke så længe siden endda. I vore bedsteforældres barndom. Nu ser vi ingen børn "i vore gader"
Hvorfor er børnene blevet så attraktive i politisk sammenhæng?
Det skyldes deres uskyld.

For dem er enhver voksen gerne en person, man kan nære tillid til. Derfor måtte forældre i gamle dage ofte skræmme børn med "manden i brønden", hexen i pandekagehuset, rottefangeren fra Hameln, trolden, der byttede sit troldebarn med et menneskebarn. Forældrene  vidste hvad der kunde ske et tillidsfuldt barn.

I politikkens nuværende verden er den barnlige uskyld penge værd. Børn lytter og lokkes. Af alt muligt. Af hvad som helst. Det er gerne gennem børns uskyld, at den udspekulerede propaganda så fikst når frem til forældregenerationen.

Smart, hvis man kan få lillepigen til at ville have en hue på, en hijab, så man ikke kan se hendes blonde hår. Det driller de jo hende med, så hvorfor ikke dække det til, så hun slipper at de hiver hende i fletningerne...  Formuleringen "Man skal have ret til at bære" gør klædet attraktivt.  Have hue på indendørs kan virke spændende og morsomt. En tid. Selvom det er begyndende slaveliv. Det forstår hun jo ikke. Hendes forældre heller ikke. Der findes faktisk slavedmarkeder i udlandet, hvor man kan blive solgt. Skulde det overgå dig eller nogen i din familie, skal du ikke regne med at få hjælp af nogen hjemlig myndighed.

september 27, 2016

Hoverboard

De svenske nyheder kunde i dag fortælle om den spændende nye tekniske landvinding, som menneskeheden har gjort. Et apparat på to hjul, som man kan stå op på og få den til at rulle fremad med sin stående passsager. Den synes at være blevet et vigtigt legetøj for velfærdsstaten indbyggere.

Men hvad man ikke så gerne fortæller er, hvordan denne tingest kan opføre sig, ikke mindst når den skal lades op. Inden for relativ kort tid har man haft 15 explosionsbrande. TV-nyhederne viste, hvor ilde det kan gå. Apparatet exploderede. Den uforberedte bruger flygtede  naturligvis, men ikke hurtigt nok. Ikke bare fik gulvet i den pæne lejlighed en grim brandskade, men brugeren dels et chock og dels en kedelig forbrænding på hånden og det ene ben. Det så virkeligt grimt ud.

Nyhederne fortalte, at flyselskaberne ikke tager sådannne "hoverboards" med i bagagen!  Nåh, det er jo endda godt, hvis kontrollen altså duer.

Men det mest mærkelige var, at man ikke straks har stoppet salg af disse ting. Sædvanligvis hører man jo, at firmaer skynder sig at få trukket varer tilbage, som viser sig at indeholde risiko for brugeren. Men her lod det til, at man dyrkede samme tåbelige "tolerance" som man bruger over for de mange tusinder ukendte "asylsøgere" og "ensomtkommende børn". Og det til trods for, at en stor del af befolkningen bor i træhuse.
 Sådan en "græsslåmaskine" koster o. 3000.- kr. 
           Det nedbrændte hus noget mere!

Gammel snusfornuft


Til "Blå Bjarne":

En gammel socialdemokrat, "Blå Bjarne", skriver på netavisen 180 Grader: 

Jeg er en af dem, der har bidraget et helt arbejdsliv til andre, og de andre havde måske fortjent mit bidrag for 30 år siden, da jeg mente det gik til trængende. 

I dag spekuleres der i at undgå arbejde.Fremmede kender reglerne for udbetaling af statsstøtte bedre end de forkælede Danskere.
Så hvorfor har jeg bidraget siden jeg var 15 år gammel via skatter?
Er det alt i alt idiotisk? Ja, det er, da jeg sikkert samlet set kunne have tjent mere ved at malke staten i stedet for at fodre den. Men sådan er der så meget.Spydpigens kommentar:
Staten var med til at ignorere og nedgøre det urgamle ordsprog:

Nød lærer nøgen kvinde at spinde

Nød kan med andre ord aktivere både hjerne, arme og ben. Det kan gaver derimod ikke.

Sikkerhedsnet er en udmærket ting, men det skal ikke misbruges.
I vore dage ser man som ingensinde før, at det gamle ordsprog ikke bare gælder for individer, 
men  for hele stater, der omend støttet økonomisk år efter år, alligevel er bagud.

"Spydpigen"

september 25, 2016

Viktor Orban

Fra BREITBART LONDON 24 Sep 2016    253

Et forslag fra Ungarns præsident Viktor Orban
http://www.breitbart.com/london/2016/09/24/hungarys-orban-create-giant-refugee-city-africa/email

VIENNA, Sept 24 (Reuters) – The European Union should set up a “giant refugee city” on the Libyan coast and process asylum claims from refugees arriving from Africa there with the help of a new Libyan government, Hungarian Prime Minister Viktor Orban proposed on Saturday.
Speaking in Vienna after a summit of European and Balkans countries on the refugee crisis, Orban said the European Union’s external borders should be under “total control” – including the Mediterranean border, in which Libya is instrumental.

Libya’s unity should be preserved, the Western arms embargo against it cancelled, the “Libyan liberation army” supported and a new Libyan government set up and brought into a cooperation agreement by the time migration picks up again next spring in the Mediterranean, he said.

september 24, 2016

Sagt ligeud

Mogens Camre: Min facebook 22. september 2016

Det er utroligt, med hvilken dårskab verden - ja selv Europa - regeres. Nu har højtuddannede mennesker sagt det i årtier: den islamiske og den afrikanske civilisation er uforenelig med Vesten.
Vi er mange, der har råbt, skreget og dokumenteret, at de to fremmede civilisationer er fejlslagne. Enhver kan se, at de ikke kan styre endsige udvikle noget. De har simpelthen en IQ, som gør det umuligt for dem. Demokrati kan ikke fungere i samfund med gennemsnitlig IQ under 90. Nu kommer de så strømmende for at snylte på os - og de ødelægger Europa med deres syge religiøse overtro og manglende produktion.
Nu er det med al gru ved at gå op selv for Angela Merkel. Snart er hun færdig som kansler, men kun en Churchill eller Cæsar kan redde Europa fra barbarerne.

Her er hvad DR skriver i dag. Så forstå det dog:
"Kun 125 flygtninge har fået arbejde i Tysklands største virksomheder
Tysk industri har hårdt brug for arbejdskraft, men man kan ikke bruge de mange nyankomne.
Omkring 350.000 flygtninge og migranter søger lige nu arbejde i Tyskland. Men det står sløjt til, når det gælder integrationen på det tyske arbejdsmarked.

Kun 125 flygtninge har fået job i Tysklands 30 største virksomheder, viser en undersøgelse fra correctiv.org - og det er, selvom tysk industri har hårdt brug for arbejdskraft.”
Tyskerne har hverken kameler, æsler eller daddelpalmer nok til at de indvandrede kan få arbejde, og endnu værre: hverken tyskerne eller vi har forstået, at når man giver folk penge og mad for ikke at arbejde, så er der rigtig mange, som ikke gør det.

Hvad man bør undgå


Vigtig artikel fra Gatestone:
Brexit og Norge: Dette bør man undgå
af Fjordman
22. September 2016
Oprindelig engelsk tekst: Brexit and Norway: What to Avoid
Oversat af Mette Thomsen

"[Briterne ønsker] at være som Schweiz, men de er ikke klar over, at Schweiz betaler kolossale summer til EU... De vil blive nødt til at acceptere befolkningernes frie bevægelighed og betale høje lønninger og acceptere nogle love, som de ikke har indflydelse på." – Daniel Pedroletti, formand for gruppen af schweiziske samfund, New Helvetic Society, London.

Norge er det eneste land, der har indført alle EU's direktiver før tidsgrænsen. Norge, som formodes ikke at være medlem af EU, implementerer således EU's regler og regulativer mere lydigt end selv lande, der har været med til at grundlægge EU, så som Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien, Holland og Luxembourg.

De fleste af Norges nuværende love er skrevet af bureaukrater i Bruxelles, ikke af valgte parlamentarikere i Norge.

Norges indbyggere har afvist medlemskab af EU to gange. Meningsmålinger i dag viser, at det store flertal af nordmænd er imod et medlemskab af EU. Til trods for dette har landets politikere mere eller mindre gjort deres land til EU-medlem, men uden indflydelse og uden stemmeret – i modstrid med folkets vilje og muligvis også i strid med landets grundlov.

Briterne burde granske tilfældet Norge indgående. Men mest som et negativt eksempel på, hvad man bør undgå.

Kollektiv statsopdragelse ?

Et klip fra BM-Debat i Berlingeren  
modtaget fra Geoffrey Cain:

"Det er forfærdende, at en 36-årig mor til  en datter, der er blevet chikaneret på nettet, selv ifl Berlingske 23/9  tilsvines af en flok ubehøvlede drenge organiseret i en modbydelig chikaneforening, som burde være stoppet for længst. Beklageligt, at de ikke hjemmefra har lært lidt om, hvordan man opfører sig over for andre mennesker. Hvad er det dog for forældre, de har?...."  
B. Bune Schmidt i Berlingeren


Spydpigens kommentar:

Stop en halv, Bune Schmidt! Du glemmer helt, at opdragelse i dag i langt højere grad foregår ved faguddannede pædagoger, som - måske/måske ikke - deler samme livssyn og politiske opfattelse som forældrene.

Kikker man nøjere efter vil man måske finde ud af, at de pågældende forældre faktisk har samme opfattelse som du selv og har gjort, hvad de kunde for at opdrage deres børn til  rare og glade børn. Men at institutionspædagogerne faktisk har det officielt pk-rigtige syn på opdragelse, og at det dermed er forældrene, som ikke forstår de moderne tider og således er på kant med samfundets opfattelse.

september 23, 2016

Tale- og trykkefrihed

Væk med fortielser og manipulationer i massemedierne.

Da jeg på internettet havde set, at journalist Jeppe Juhl  var en journalist ud over det sædvanlige, som havde modtaget Cavlingprisen for dygtigt arbejde og afsløringer, så jeg med store forventninger hen til hans annoncerede serie Newspeek: Jeppe Juhl møder - -  - Ole Hasselbalch.

Men de første tre-fir... videoer var mig stort set en skuffelse.
Ikke over Hasselbalch for han fortalte op ad stolper og ned ad vægge, men - over  den i øvrigt meget sympatiske Jeppe Juhl.
Hans kropssprogs stille kommentarer fortalte mig, at meget af Ole Hasselbalchs foredrag og forklaringer var ham fuldkommen ukendt. Således som det også må have været for seerne, medmindre de selv har haft berøring med sagen eller har opsøgt den på internettet.

Men nu kom så afslutningen på serien i en video nr. 5, lagt til rette og pudset af.
Og "når enden er god, er ....". Jeppe Juhl fik en utrolig masse materiale overladt af Ole Hasselbalch, så nu kan vi forhåbentligt se hen til, at vigtige hændelser ikke forties i pressen, og at mere sandfærdige udlægninger af politikernes politik når ud  til folket via massemedierne.

Tak til Jeppe Juhl og Ole Hasselbalch for denne spredning af information. Måtte den bære frugt!


september 22, 2016

Forsvar jer !

         Højhus i Dresden
Værn Jer endelig mod islamisering, masseindvandring og meningsdiktat !

ISLAM REKLAMEEn klage fra Leif Knudsen over TV2Lorry rundsendt af Geoffrey Cain 20. september 2016:

"Til TV2Lorry.

Klage: Det var et absurd indslag om muslimske friskoler 20/9 2016.

TV2Lorry er helt ukritisk og er tydeligvis ved at revne af iver for at reklamere for islamiske institutioner.

Hvis der havde været den samme disciplin i en dansk skole, så havde TV2Lorry smadret dem i kritik om "den sorte skole" og mangel på moderne pædagogik samt en masse om de onde borgerlige kræfters tilbagetog."...etc.Hvorfor er der ikke disciplin i danske skoler?

Det skyldes ganske simpelt kommunismens angreb på folkeskolen. 
Og de borgerlige partiers fantastiske uvidenhed og naivitet
Den ræverøde psykolog Jesper Jensen så klart, at disciplin var det vigtigste og mest ømtålelige begreb.
Kunde disciplinen ødelægges i folkeskolen, så havde kommunismen stort set sejret i uddannelsessektoren. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard var jo med på noderne.

 
Her er et citat fra Familieværnets sjællandske telefonavis 9. april 1976.

”Jesper Jensen, der er kendt for den lærer- og forældrefjendske ”Lille Røde Bog for Skoleelever”, fortæller i en 4-punkts slagplan om, hvordan man kan ødelægge folkestyrets folkeskole. Først nedbrydes autoritetstroen, rektors lärernes og foräldrenes myndighed, og så fortsätter man gennem dette kaos til den socialistiske Skole og en ændring af samfundet. 

Der finde andre skolefolk med samme målsætning. Læs lærer Peder Hoves bog: ”Dér hænger han”. Lån den på biblioteket.”

september 21, 2016

Jämställdhet

Sammenligning
Foto fra KeniaFoto fra Molenbeek


september 20, 2016

Vesterlændske publicister giver efter for islam

Fra Gatestone

Västerländska publicister underkastar sig islam

av Giulio Meotti  •  16 september, 2016
 • På grund av sin islamkritik lever Hamed Abdel-Samad under polisbeskydd i Tyskland. Precis som Salman Rushdie har han en fatwa på sig. Till fatwan kan också läggas förolämpningen att ha blivit censurerad av ett oberoende förlagshus. Detta är samma sak som man gjorde i Sovjetunionen för att tysta författare: förstörde deras böcker.
 • I en tid när dussintals författare, journalister och akademiker är utsatta för islamistiska hot, är det fullständigt oförlåtligt att västerländska publicister inte bara går med på att vika ner sig, utan ofta kapitulerar redan på förhand.
 • En domstol i Paris dömde Renaud Camus för "islamofobi" (böter på 4 000 euro) för ett tal han höll 2010, där han resonerade kring utbytet av den franska befolkningen med hjälp av multikulturalismens trojanska häst. En annan författare, Richard Millet, fick i mars förra året sparken från förlaget Gallimard på grund av sina åsikter om multikulturalism.
 • Inte nog med att Rushdies förläggare kapitulerade; även andra förläggare slängde lojaliteten överbord och återgick till att göra affärer med Teheran. Oxford University Press deltog i Teherans bokmässa, liksom två amerikanska förlagshus, McGraw-Hill och John Wiley. Dessa publicister valde att besvara mordisk censur med att falla till föga.
 • Det påminner om hur det var när nazisterna brände böcker – västerländska publicister teg inte bara, man bjöd till och med in en tysk delegation till Paris och New York.

Hamed Abdel-Samad lever under polisbeskydd i Tyskland, efter att ha uttalat kritik mot islam. Precis som Salman Rushdie har han en fatwa på sig. Till fatwan kan också läggas förolämpningen att ha blivit censurerad av ett oberoende förlagshus.
När Salman Rushdies Satansverserna publicerades 1989 utsattes Viking Penguin, det brittisk-amerikanska förlaget som gav ut boken, för trakasserier från islamister dagligen. Som Daniel Pipes skrev, liknade förlagets Londonkontor "en militärförläggning", med polisbeskydd, metalldetektorer och särskilda eskorter för besökare. På Vikings New York-kontor sniffade bombhundar igenom alla paket, och platsen betecknades som ett "känsligt område". Många bokaffärer attackerades och en del vägrade till och med att sälja boken. Viking la 3 miljoner dollar (över 25 miljoner kronor) på säkerhetsåtgärder 1989, detta fatala år för västerländsk yttrandefrihet.
Icke desto mindre vek Viking aldrig ner sig. Det var ett mirakel att boken till slut gavs ut. Andra publicister vacklade dock. Sedan dess har situationen bara blivit värre. De flesta västerländska publicister vacklar i dag. Detta understryks inte minst av Hamed Abdel-Samad-affären.

september 19, 2016

Skaarup går i rette med retten


Lars Hedegaard (via Ruth Bering)

Peter Skaarup tager bladet fra munden

Under sin tale til Dansk Folkepartis årsmøde argumenterede Peter Skaarup præcis på
 samme måde, som jeg gjorde den 7. september i Østre Landsret.

Dommerne var komplet ligeglade.Til gengæld glæder det mig, at fornuften har vundet indpas på Christiansborg. Det skal Skaarup have tak for.

Her er Peter Skaarup:

"I Helsingør Byret blev en dømt for at sammenligne islamisk ideologi med nazisme.
Man behøver ikke nødvendigvis være enig med folk for at anerkende deres ret til ytringsfrihed.

I København straffer domstolen de folk, der vover at nævne navnet på den mand, som forsøgte at myrde islam-kritikeren Lars Hedegaard. Selv Lars Hedegaard – altså ofret – er nu blevet idømt en bøde på 10.000 kroner.

Den tager vi lige igen. Bare dét at nævne navnet på en ekstremist, som er flygtet fra retsforfølgelse, kan være strafbart.

Det er helt forkert. Det er ikke rimeligt, at offentligheden går rundt i uvidenhed. Hvad med i stedet at offentliggøre den efterlyste islamists navn vidt og bredt med billede? Hvad med at udlove en dusør? Så kunne offentligheden jo hjælpe politiet.

Og tænk, hvis terroristen skulle vende tilbage til Danmark! Ville det ikke være bedre, hvis lovlydige borgere kunne genkende ham og hjælpe politiet?"


https://www.facebook.com/lars.hedegaard.31?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


Learn more:
Om islamisk vold

Fra Synopsis søndag den 18. september 2016

OM ISLAMISK VOLD:
Glem Koranen og se på verdenshistorien i stedet 

Debatten om muslimsk vold har alt for ofte centrum i doktrinen - hvad Koranen og Hadiths (Muhammads ord og gerninger) faktisk betyder og skal fortolkes.

Af Raymond Ibrahim*
http://www.frontpagemag.com/fpm/263785/islamic-violence-forget-koran-look-history-raymond-ibrahim

Islamiske skrifter er slet ikke nødvendige for at afgøre om Islam underviser om vold og krig mod ikke-muslimer.
Verdenshistorien er så rigelig:
Tænk over de mange fakta, som er bevidnet af både muslimske og ikke-muslimske primære historiske kilder. Blot et årti efter Islams ‘fødsel’ i det 7. århundrede udbrød der jihad i Arabien. På blot få årtier havde muslimer permanent erobret det som dengang var for to tredjedels vedkommende kristen verden. Hjertet af den muslimske verden - nationer som Egypten, Syrien og hele Nordafrika, Tyrkiet med flere - var i det 7. århundrede Kristendommens hjerteland.

Derefter blev der ført en vedvarende krig mod det kristne Europa. Blandt de territorier og nationer der blev angrebet og/eller kom under muslimsk dominans i de følgende århundreder er (efter moderne navne, og tilfældig rækkefølge): Portugal, Spanien, Frankrig, Italien Sicilien, Schweiz, Østrig, Ungarn, Grækenland, Rusland, Polen, Bulgarien, Ukraine, Litauen, Rumænien, Albanien, Serbien, Armenien, Georgien, Kreta, Cypern, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Hviderusland, Malta, Sardinien, Moldova, Slovakiet og Montenegro.

Mindre end 3 årtier efter den traditionelle dato for Islams grundlæggelse år 622, blev fem af de oprindelige kristne centre, som var grundlagt af apostlene - Alexandria, Antiokia og Jerusalem - opslugt af Islam, den fjerde Konstantinopel kæmpede tappert mod islamiske angreb i århundreder men blev så endeligt indtaget af Islam i 1453.
Skønt det fjerne Rom blev plyndret og brændt ned af muslimer så tidligt som 846, blev det kun dette femte center - Vatikanet - der ikke blev erobret.

De få europæiske regioner der undgik islamisk besættelse på grund af deres norvestlige fjerne beliggenhed var Storbritannien, Skandinavien og Tyskland. Det betyder naturligvis ikke at de ikke blev angrebet af Islam. Faktisk plejede kristne helt oppe på Island at bede Gud om at frelse dem fra “tyrkens terror.” Dette var ikke paranoia, for så sent som 1627, hærgede muslimske korsarer området og tog fire hundrede fanger for at sælge dem på slavemarkederne i Algiers.
Amerika undslap heller ikke. Få år efter grundlæggelsen af United States, i år 1800, blev amerikanske handelsskibe i Middelhavet plyndret og deres søfolk holdt som slaver af muslimske korsarer. Ambassadøren i Tripoli forklarede for Thomas Jefferson, at det var en muslims ret og pligt at føre krig mod ikke-muslimer, hvor det kunne ske, og slaveholde så mange af deres fanger som muligt.
Der var intet mystisk ved Islam dengang. Så tidligt som den 8. århundrede skrev den byzantiske kronikør Theophanes i sin Chronographia:

“Han [Muhammad] lærte dem, som lyttede til ham, at den som slog en fjende ihjel - eller selv blev slået ihjel af fjenden - kom i paradiset (Koranen 9:111). Og han sagde paradiset var kødeligt og sensuelt - orgier med mad, drikke, og kvinder. Der var også en flod af vin....og kvinder var af en ‘anden verden’ og sex var langvarigt og nydelsen blev langvarig [f.ex., 56: 7-40, 78:31, 55:70-77]. “ Og masser af mere af samme sludder.

Seks hundrede år senere, i det 14. århundrede fortalte kejseren i Byzants, Paleologus II, til en muslimsk lærd: “Vis mig hvad det nye er Muhammad har bragt, og du vil finde kun onde og umenneskelige ting - såsom ordren til at sprede troen med sværdet.”

Sådan var den direkte tale ved interreligiøse dialoger i tidligere tider.
Det fortjener at blive gentaget ved historiefortællingens standarder: den førnævnte historiske optegnelse er ikke til at bære og attesteres af såvel muslimske og europæiske kilder, fra den traditionelle begyndelse af Islam til vor moderne tid.

Kort sagt: Uanset hvad Koranen og andre islamiske skrifter faktisk har “betydet” i rundt regnet et årtusinde og som er blevet tydeliggjort ved korsfarernes modstand (den modstand som det moderne Vesten nu er besat af at nedgøre og dæmonisere) - har muslimer ført hensynsløs og varig krig mod Vesten. De gjorde det og fortsætter det i Islams navn,

Det er hele humlen: I dag uanset om der undervises i det i high school eller på universiteter, uanset om det portrætteres af Hollywood eller i nyhedsmedierne, er den altdominerende historiske fortælling at muslimer er “ofre” for “intolerante” kristne i Vesten.
Nu er vi her hvor vi betaler prisen for at være et samfund uden godt kendskab til verdenshistorien. Nogle få år efter de islamiske angreb 9/11 - et i rækken af de århundredlange jihad angreb mod Vesten - valgte amerikanerne, to gange, en mand med muslimsk baggrund og slægt som præsident - en mand, der åbenlyst  giver det samme islamiske samfund som Vestens krigere kæmpede mod i århundreder, mere magt.

Jovist må Uniteds States europæiske ophav - der engang, igen og igen enten kæmpede mod eller blev besejret af Islam - de må da vende sig i deres grave.
Så siger du - at alt dette er historie? Hvorfor ikke glemme det? Hvorfor ikke lade det ligge og komme videre, indlede et nyt kapitel med fælles tolerance og respekt, selvom historien så skal “smukkeseres” en smule?

Dette vilde på sæt og vis være en ganske god grund, hvis det ikke lige var for den kendsgerning at over hele kloden - fremturer muslimer stadig med den samme imperialistiske impuls og med intolerant herrefolksindstilling som deres erobrende forfædre. Den eneste forskel er at den muslimske verden lige for tiden ikke er i stand til at besejre Vesten ved konventionel krig.
Dog kan det vise sig ikke at være nødvendigt. Takket været Vesten dybe uvidenhed om historien får muslimer lov til at strømme ind i Europa, så der næsten ikke går en dag uden overskrifter om muslimers vold mod ikke-muslimer. Her for nylig - eller i det mindste mens jeg skriver dette —invaderede muslimer en kirke i Frankrig, tvang præsten på knæ og skar hans hals over.

Alt dette fører til endnu et særdeles vigtigt punkt. Hvis den sande historie om Vesten og Islam således bliver vendt på hovedet, hvilke andre historiske “sandheder" vil så være ligeså falske? Fortællingen om Islams hævdede fredsommelighed bliver kun betvivlet, fordi verden ser muslimer begå vold dagligt. Men der er helt sikkert andre nederdrægtige og oprørske kræfter der er intelligente nok til ikke at afsløre sig selv, ikke sandt?

I fremtiden (hvordan den så end bliver) vil beretningerne om vor tid sandsynligvis betone hvordan vor tid, ironisk nok kaldet “informations tidsalderen” ikke var en tid hvor folk var særlig godt informeret, men snarere en tid, hvor misinformation var så udbredt og ikke betvivlet at generationer af mennesker levede i bobler af alternative virkeligheder - til disse bobler så endelig blev punkteret.*) Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, a Judith Friedman Rosen Writing Fellow at the Middle East Forum and a CBN News contributor. He is the author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007).

http://www.frontpagemag.com/fpm/263785/islamic-violence-forget-koran-look-history-raymond-ibrahim


september 18, 2016

EKSTRA NYHEDSBREV
fra Dansk Samling

Fra Morten Uhrskov Jensen via Poul Berg
Klik for åbning i nyt browser vindue
Dansk identitet og kultur udslettes bid for bid

Rektor på Egaa Gymnasium ved Aarhus har forbudt enhver højtideligholdelse af traditionelle danske højtider. Disse højtider bygger som bekendt på kristendommen, der på unik vis har formet danskerne som et folk gennem tusind år.
At Egaa Gymnasium således afskaffer julen, er et absurd eksempel på, hvordan stærke kræfter målrettet søger at udslette dansk identitet og tradition. Ofte sker det for at give plads til islam - i dette tilfælde er det snarere for ikke også at skulle give plads til islam. Tør man ikke værdikampen, kan man jo altid gøre sig selv helt værdiløse.
Åndløsheden regerer også på Langkaer Gymnasium, hvor man har forbudt religiøse aktiviteter, fordi de muslimske elever lå og bad på gangene i tide og utide. Derfor må en lille gruppe kristne studerende nu opgive deres ugentlige møde, som ikke generede nogen. For det skal jo ikke hedde sig, at man gør forskel.
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby må straks gribe ind i disse sager. Regeringens eget program fastslår, at ”Danmark er et kristent land”. Hvordan kan regeringen så acceptere, at markeringen af danske højtider forbydes på landets gymnasier?
De danske traditioner, som i den grad er rundet af kristendommen, skal ikke vige en tomme. Vi skal ikke nedlægge os selv for at give plads til folk, der ikke ønsker at respektere danske normer og skikke. Tværtimod har Dansk Samling en plan, der - med demokrati og retsstat i behold - vil kunne overtale de utilpassede til at rejse tilbage til deres kulturelle og religiøse hjem.
Dansk Samling står fast på danske værdier og traditioner. Her er nogle af de tiltag, vores parti vil kæmpe for:
 • Forbyd muslimsk hovedbeklædning i skolen - både for elever og lærere. Tørklædet er et symbol på underkastelse og opdeling i rent og urent.
 • Det kristne kors skal naturligvis være tilladt. Dansk Samling er ikke bange for at gøre forskel, og vi tager gerne opgøret med forældede konventioner.
 • Undervisning i kristendomskundskab gøres obligatorisk for alle. Danskere af enhver herkomst skal lære om landets historiske rødder.
 • Obligatorisk morgensang i Folkeskolen.
 • Forbud mod at skoler og andre offentlige institutioner holder fri på muslimske helligdage.
 • Skærpet tilsyn med muslimske privatskoler, moskeer og foreninger.
Dansk Samling vil forsvare og kæmpe for ethvert initiativ, der trækker i modsat retning af den opløsningstendens, vi ser på gymnasierne. Hvis udviklingen fortsætter, vil Danmark ikke bare ophøre med at være et kristent land. Det vil ophøre med at være Danmark.
Husk at skrive under på, at Dansk Samling kan stille op til det næste valg til Folketinget. http://dksamling.dk/

Se også Morten Uhrskov fortælle om sagen her.

På vegne af hovedstyrelsen i Dansk Samling
Morten Uhrskov Jensen

Vårt nya Sverige


- en statslig propagandafilm om indvandring fra 1980
(Swedeninanutshells kanal   Fuatilia - 33)


https://www.youtube.com/watch?v=DLtg1QL_lK8
Svensk propagandafilm fra 1980, bestilt af daværende Indvandringsvæsen (nuværende Migrationsvæsen), hvis formål det var "at skabe forståelse for og nytte af vor indvandringspolitik".
Denne propagandafilm vistes i alle mulige forbindelser, men henvendte sig først og  fremmest til skolebørn.


(Efter et kort glimt af en "muslim") dukker skuespiller Ernst-Hugo Järegård op som talsmand for statspropagandaen.

Han er valgt med omhu. Hans skuespillerkarrieres rolleliste med uhyggelige undertoner som snedig morder i dramaer og/eller psykisk-makabre scener parret med en sødladen stemme vil gå lige i børnene, sådan som det er hans mål. De er totalt forsvarsløse og vil ligesom deres forældre - (der givetvis ikke var blevet indviet i dette angreb mod dem og deres børn) - falde for forestillingen.
Järegård "havde med sin stærke udstråling (...) publikum i sin hule hånd", hed det. "Han anses af mange for at være blandt sin generations største svenske skuespillere".
At denne propaganda først og fremmest er rettet til børn, pynter ikke på sagen.

Sådan statsaccepteret Goebbelspropaganda i Sverige i 1980 er givetvis en overraskelse for mange danskere trods vore ubehagelige minder fra svenskekrigene og vor egen nuværende propaganda pro islamisering.

Både nazismen og kommunismen har haft indflydelse på svensk regering.


september 17, 2016

Præsidenten: fød børn !


http://italian.ruvr.ru/2013_06_30/Il-presidente-della-Romania-e-stato-accusato-di-razzismo/

Ved kvindekongressen for erhvervskvinder viste Rumæniens præsident sig utilfreds med  landets etniske sammensætning og klagede over, at "zigøjnerkvinderne kan føde fem børn, mens de rumænske kvinder ikke kan". Traian Basescu har opfordret kvinderne til at stræbe mindre efter karriere, men sætte flere børn i verden. "Når alt kommer til alt er det et spørgsmål om patriotisme!", erklærede præsidenten fra kongressens talerstol, idet han tilføjede, at hvis man skulde fortsætte den aktuelle demografiske tendens, vilde Rumæniens befolkning inden 2030 synke til 15 millioner mennesker. Præsidenten gjorde opmærksom på at opretholdelse af den nuværende situation vilde føre til "en radikal ændring af befolkningens sammensætning, fordi vi har en minoritet af zigøjnere, som sætter mange børn i verden."

Forsvarerne af de borgerlige retttigheder lod ikke vente på deres reaktion. Organisationer uden økonomisk vinding henvendte sig til præsidenten i et åbent brev med krav om offentlig undskyldning. Forsvarerne af kvinderettighederne og de etniske mindretal anklager Traian
Basescu for diskrimination af kvinder og zigøgnere og også for kvindehadske og xenofobe erklæringer. Circa tyve aktivister fra kvindebevægelserne organiserede en uautoriseret manifestation foran præsidentpaladset med sloganet "barn - er et valg, ikke en pligt!"


Kilde: fra lug, Rumænien via den italienske blog lisistrata

Multirod

Asylansøgere bryder sig ikke om Røde Kors`s  multikultur:
`Hvis alle folk blandes sammen, så bliver det et rigtig stort problem`, siger de ifølge Uriasposten 16. september 2016. Nogen af dem vil sågar opgive deres asylansøgning.
Talsmand Haidar Ibrahimitabar skærer det ud i pap: “Det er på nogle måder ikke meget bedre, end det vi er flygtet fra.”
De vil ikke risikere at skulle bo på et "multikulturelt" center.
Hvad dèr kan ske, har vi jo allesammen hørt om.


Spydpigens konmentar:
Det er godt, at en fornuftig asylansøger på Djursland siger sin mening om multikultur. Man skulde have troet, at idèen om at skabe multikultur var ligetil at gennemskue allerede, da den blev markedsført, men det har åbenbart ikke været tilfældet. Vi europæere er måske ikke helt så intelligente, som vi indbilder os.

Idèen har jo fra starten givetvis været, at multikultur skulde gøre det gamle samfund til et kaotisk ragnarok og rive alting ned, så alle til sidst blev så lede og kede af det, at de råbte på en monokultur. Og den monokultur, som da vilde synes bedst, var naturligvis en monokultur, som kunde holde orden på folket, et diktatur som angav hvor skabet skulde stå. Islam for exempel.

Alle begreber og problemer har vel et pro og et contra, og i et multikultur-samfund skal der derfor være lovgivning for begge synspunkter.

Kan man det? NEJ.

Multikultur er usagligt drømmeri.

september 16, 2016

Lus i Parykken?

Historien om den norske damefrisør i Bryne, Merete Hodne, som bortviste en hijab-maskeret norsk konvertit fra sin frisørsalon, er gået rundt i Skandinavien, og nu spredes den i oversættelse til de tyske områder i Europa. Konvertitten hedder Malika Bayan og har kvittet sit tidligere norske Charlotte Antonsen. Hendes bedsteforældre græmmes. Bedstemor Ester Sunde Seglem er Facebook-veninde med frisør Merete.

Det kan være lidt uforståeligt, at en konvertit, som gør alt for at skjule sit hår og ikke ønsker det mindste kompliment om sine fine lokker, insisterer på at drille eller provokere frisøren. Hvad skal frisøren leve af, når hijabben bliver gennemtvunget og alle kvinder skal gemme deres hårpragt? (For de skjuler den vel ikke fordi de har lus i parykken?).
Retsvæsenet i EU har de samme sprogmanipulerede texter, som giver mulighed for domme i emnet "racisme" selvom der ikke er tale om racisme, men om det noget tågede begreb religion. Byretten dømte frisøren  til 10.000 kr. i bøde plus retsomkostningerne.


I mellemtiden er der dukket et vidne op, som skrev på facebook, hvordan han i toget fra Stavanger til Bryne havde oplevet, at syv personer:  den fortørnede Malika med en konvertit-veninde og fire andre unge samt en velvoksen blond mand på ca. 65-70 år. Manden gav instruktion til de unge om, hvordan de skulde gøre.

Malika hævdede i retten, at hendes besøg i Hodnes frisørsalon var tilfældigt, da hun ikke kendte hende, men bare vilde sammenligne frisørpriserne i byen.
Rimeligvis går sagen nu videre (?), idet man vil undersøge, om der findes nogen forbindelse  til den venstreorienterede orgaisation "Nye SOS Racisme", som i 2012 havde planlagt en demonstration foran Hodnes frisørsalon.

Fra den tyske "Politically Incorrect" |5. september 2016.

september 15, 2016

I Krigens Hus

Europæerne er helt utroligt fascinerede af at ville "debattere". Det er alfa og omega - men uden resultater.

Er vi i krig med islam? Hvilket dumt spørgsmål. Islam bekriger i hvert fald os, og bekrigelsen hører ikke op fordi vi slesker og lader som om vi ikke ser den handske, de har kastet for vor fod. Tager vi den op, så har vi i alle tilfælde en lille chance, - måske ringe, men den  er der.

Hvad havde vi danskere forventet? En gammeldags krigserklæring? Og opstillede falanger på begge sider af en grænse? Vi som ihærdigt hævdede, at der sandelig ikke havde været mindste tegn på nogen "9. april". Den havde man ikke kunnet ane.....

Islam har erklæret, at jordklodens alle vi  ikke-muslimer  befinder os i, hvad de kalder i "Krigens Hus" -  i Dar al-Harb, det territoriale område af vor planet, som islam endnu ikke behersker. Torben Hansen, Lars Hedegaard og Helle Merete Brix har skrevet bog om begrebet, udgivet i 2003.
Når området "Krigens Hus" ("Dar al-Harb") ender med at blive totalt undertvunget under islam, og alle dèr boende ikke-muslimer lever som dhimmier på tålt ophold, der bidrager økonomisk gennem skat til den islamiske regering, så ændres navnet til "Fredens  Hus"    (Dar al-Islam).

Vi er altså - hvad enten vi vil det eller ej - "i krigens hus" og bekriges på alle mulige måder af islam. Det er ikke en krig med isenkram i første omgang, men ender i reglen sådan til sidst.
Man bruger en krigsform, som jeg har omtalt og beskrevet massevis af gange. Den er urgammel og naturskabt. Den kaldes "Den anden form for krig" eller "Psykologisk Krig".    Den schweiziske stat har beskrevet den og ladet forklaringen husomdele, og faktisk er den blevet oversat til dansk for små halvtreds år siden.

 I dens yderste konsekvens sætter man sig ud over almindelig moral. Den er derfor svær at forsvare sig imod. Angribere bruger f.ex. løgn, falskhed, al kriminalitet, narkotika, bakterier (?), propaganda (især til såkaldte "nyttige idioter" og børn), kort og godt: hvad som helst, hvad menneskelig hjerne kan udtænke.....

Ny gravsten

Grisehoved ved Omar El-Husseins grav: 
"Allah tilgav dig ikke aldrig".

Det gør Danmark heller ikke…”

For halvandet år siden myrdede palæstinensiske Omar Abdel Hamid El-Hussein to danskere, under terrorangreb i hovedstaden. Han blev skudt af Politiets Aktionsstyrke, og Urias-læsere vil huske at flere hundrede islamister deltog i det ceremonielle på den muslimske gravplads i Brøndby.

Herunder et billede af Omar El-Husseins grav, angiveligt grav C-218, oploadet på Voat.co af en ‘opsadpoii’, tidligere på ugen. Stenen med Koran-citatet ser knækket ud, et grisehoved er demonstrativt placeret foran, og det hele er overhældt med griseblod samt små dannebrog-flag. Billedet er beskåret og let redigeret.

“Her ligger terroristen Omar Hamid El-Hussein. Allah tilgav dig ikke aldrig.
Det gør Danmark heller ikke….! Islam ud af DK”
september 13, 2016

Sagde du ytringsfrihed?

Ängelholm i Skåne fejrer i år sit 500-års jubileum. Til Lykke! Det var Kristian den Anden, som gav beboerne i flækken Luntertun ved Rønneåens udløb i Kattegat lov at flytte hus og hjem til den plads, der blev til Ängelholm.

En af de kunstnere, som skulde medvirke ved festlighederne i år, var den kendte og fejrede operasanger Susanne Resmark. Hun var engageret både via kommunen og via Svenska Kyrkan, men så skete der noget!

Som kunstner blandede hun sig i den offentlige debat, som Helsingborg Dagblad havde kørende om multikultur og vor kultur og skrev følgende sætning på Facebook: "Islam har absolut INGENTING positivt att tillföra i vår kultur, men desto mer av helt vidriga seder och lagar som inte kommer att sky några medel för att nå sina mål!”

 ("Islam har absolut INGENTING positivt at tilføre vor kultur, men desto mere af helt modbydelige skikke og love som ikke vil sky noget middel for at nå sine mål!")
- hvilket hun jo har ganske ret i.

Denne udtalelse faldt Helsingborg Dagblad for brystet og hurtigere end hurtigt fik man sparket denne operasanger ud af festprogrammerne og kirkens gudstjeneste og kastet for ulvene.

Kristian den Anden, som var socialist 500 år før sin tid og lod hovederne hugge af alle den svenske adels fornemmeste slægter på stortorvet i Stockholm vilde givetvis have korset sig over Helsingborgs og Ängelholms borgeres tydelige mangel på forståelse af demokrati  og den ytringsfrihed, som man i dag gerne skryder med som æsler, men ikke værdsætter.


Tak for Dispatch`s afsløringer! 9. december 2015.http://www.d-intl.com/tag/susanne-resmark/Islamiske terrorister har udført mere end 29 217 dødelige terror angreb siden angrebet den 11. september 2001.

Fredens Religion
Taget fra den tyske blog "Politically Incorrect" den 13. september 2016
september 11, 2016

Læs Hodjanernes blog


https://hodja.wordpress.com/2016/09/11/nedlaeg-det-politisk-korruptekorrekte-dansk-sprognaevn/

"Nedlæg det politisk korrupte/korrekte dansk “sprognævn” ! " 
som benyttes af useriøse dommere i højesteret til at dømme folk for "racisme" ved at fremtrylle sproglige ændringer i ordtolkninger (jvf. Pia Kjærsgaards injuriesag mod KarenSund juni 2003).

Heldigvis står Frisko Is fast på navnet på en KÆMPE-ESKIMO !

"Du må ikke have andre guder"

Lærere lod elever läre andra i klassen om islam

KRISTIANSTAD 22 maj 2010

"Hej, alla barn! Idag ska vi lära oss be till Allah!"

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/elever-larde-andra-elever-om-islam/

Hvad er meningen? Hvordan kan pædagoger tro, at de har ret til at påvirke børns sind og missionere? Hvordan kan man ignorere forældreretten til at give sine børn den opdragelse og det livssyn, de måtte ønske? Kan man ikke bare fylde dem med politisk propaganda, men også med religiøs? Skal de tilslutte sig Jehovas Vidner eller mormonerne? Eller hvad med det mere exotiske - kaste sig næsegrus for Allahs brutalitet? Eller hvad med direkte kriminel opdragelse? Lære tyvenes bedste tricks fra barnsben?
Hvad bilder pædagogerne sig ind og hvilke politikere støtter dem?

 "I dag var det dags för eleverna för Näsbyskolan i Kristianstad i Skåne att berätta om sina traditioner.

FREJA ANDERSSON

– I dag ska ni få lära er lite om islam. Många av eleverna här på skolan kan mycket om kristendomen eftersom de får läsa om det här. Nu vill de lära er lite om sina traditioner och sin religion, berättar läraren Valla Wellman från Näsbyskolan för eleverna från Näsby- och Rönnowskolan.

På klassrumsgolvet har en muslimsk bönematta rullats ut. Mitt på mattan ligger en kompass som pekar mot Mecka, muslimernas heliga stad. Med hjälp av Dragam Alwe och Abbas Radhi från Näsbyskolan ska klassen få prova på att be. Samtidigt som Dragam Alwe läser bönen gör Abbas Radhi rörelserna till. Resten av klassen gör efter. 
Klassen får också prova muslimska huvudbonader. Tjejerna provar sjal och killarna topi. För Wilma Nilsson från Rönnowskolan är det första gången hon har sjal på sig.
– Det kändes konstigt. Jag är inte van vid det.
Näsbyskolans elever visar också upp en film de gjort där de berättar om islam. Sist bjuds det på sötsaker från Irak. 
– Jag visste ingenting om islam innan jag kom hit. Men nu kan jag lite mer, säger Josefin Wiese från Rönnowskolan.
Valla Wellin och Ingrid Rosander, lärare på Rönnowskolan, har tillsammans tagit fram idén om att integrera eleverna med varandra. 
– Utbytet fungerar väldigt bra. Några av eleverna har börjat umgås privat, säger Ingrid Rosander. 

september 10, 2016

Iran protesterer mod Saudiarabien  fredag 9. september 2016

Utallige troende er i dag gået ud på gader og torve i Teheran og i andre større byer i Iran efter fredagsbønnen for at protestere mod Saudiarabien og Bahrein. Man protesterer mod den saudiske politik at undertrykke Yemen og Syrien, og angriber også ansvaret for hvad der skete sidste år i Mina ved det rituelle pilgrimstog til Mecca, som kostede 2.500 personer livet. Ved den lejlighed døde også 460 iranske pilgrimme.

Hvad angår Bahrein blev derimod  en sunnitisk leder anklaget for at undertrykke den sciitiske majoritet efter i juni at have frataget landets vigtigste sciitiske leder, sheik Isa Qassim, sit statsborgerskab. Iran har i år strøget sin deltagelse i pilgrimstoget til Mecca på grund af spændingerne mellem Teheran og Riad efter massedøden i Mina den 24. september 2015.

Ved ceremonien ved fredagsbønnen i dag talte formanden for Expertforsamlingen, ayatollah Ahmad Jannati om "barbari og ukyndighed".

Nyhedsbureauet ANSA og redaktionen af den italienske blog "lisistrata"


Et andent nyheds-organ "IlFattoQuotidiano.it / Mondo"
skriver med store bogstaver: Pilgrimstoget til Mecca bliver i år for første gang siden 1979 uden deltagelse fra Iran.

Kommentar fra Saudiarabien: De er ikke muslimer.

september 08, 2016

Børn voldtages

Et klip fra en Gatestone-artikel

Voldtægt af børn almindeligt i Tyrkiet, men medierne mørkelægger 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Turkiet/156fe6fc9e0ee38c

Af Robert Jones  •  6 september, 2016

Journalisten, som skrev om nedenstående voldtægt til den tyrkiske avis  "Birgun" fortalte, at han og avisen fik adskillige dødstrusler i de offentlige massemedier for at man rapporterede sagen.

I juli ophævede Tyrkiets konstitutionsdomstol en lovparagref, som gjorde alle sexuelle handlinger med børn under 15 år strafbare som "sexovergreb". Parlamentet fik et halvt år til at fremkomme med nyt lovforslag.

De fakta, som er kommet frem, viser, at sexuelle overgreb mod børn er ganske almindelige i Tyrkiet, og at de tyrkiske myndigheder ikke handler ansvarsfuldt.
Syriske babyer og børn, og også kvinder, voldtages og behandles frygteligt i Tyrkiet. Gerningsmændene frikendes. Journalisterne, som skriver om overgrebene, trues. Forbrydelser mod syrere censureres i medierne, og forbrydere får strafrabat for "god opførsel" af domstolene. Alt dette får Tyrkiet til at fremstå som et af de sidste lande i verden, som bør påtage sig moralsk ret til at kræve visumfrie rejser til Europa eller andetsteds.
Tyrkiet har endnu engang truet med at rive den kontroversielle flygtningeaftale op og sende hundredetusindtals asylansøgere til Europa, hvis ikke tyrkiske statsborgere får ret til visumfri rejser til EU inden nogle måneder.
Den tyrkiske udenrigsminister Mevlut Cavusoglu har krævet, at EU skal stryge visumkravene for tyrkiske statsborgere senest i oktober måned.
Samtidigt udsættes syriske børn for voldtægter og sexovergreb både i og udenfor flygtningelejrene i Tyrkiet.
En ni måneders syrisk baby blev voldtaget, men sagen totalt mørkelagt i medierne! Det skete i Gaziantep den 19.august. Ifølge avisen "Birgun" tilhører babyen en syrisk familie, som  er flygtet fra krigen. Familien arbejder som daglejere i landbruget i Gaziantep og boede i et telt på marken, hvor de arbejdede.
Da voldtægten skete, havde forældrene efterladt babyen i teltet sammen med en 18-årig mand for at arbejde på marken 100 meter derfra. Da forældrene kom tilbage, så de den unge mand, en tyrker, der arbejder som fårehyrde, forlade teltet. Moderen opdagede, at hendes lille pige var blevet voldtaget og tog hende med til et sygehus i nærheden, hvor man også konstaterede overgrebet.
Fra guvernørens kontor i Antep lod man meddele, at den unge mand var pågrebet og skal for retten.
Journalisten. som skrev om voldtægten til avisen "Bigun", Huseyin Simsek, fortalte at han og avisen måtte tage imod utallige dødstrusler i de offentlige medier.
Simsek skrev på Twitter:
"I dag voldtoges en nimåneders baby i Antep. Medicinsk bevis findes. Folk forbander mig, anmelder mig og truer mig pålivet. Handlingen er  virkelig sket. Lægerne siger, at barnet er mellem 7 og 9 måneder. Vi fortsætter med at skrive."
En del twitterbrugere kaldte reporteren for "PKK-terrrorist", "FETO-Gülenist-terrorist", "forrædder" og "Jävla skitstövel" og meget andet. Andre kaldte avisen "Birgun" for "WC-papir" og syntes, at redaktionens hus burde rives ned.

De kendsgerninger, som er kommet frem, viser, at sexuelle overgreb mod børn er meget almindelige i Tyrkiet, og at det er tyrkiske myndigheder som ikke handler ansvarsfuldt.
En domstol i Islahiye i Gaziantep har belagt al rapportering om voldtægten af den syriske baby med censur.
"Indtil undersøgelsen er afsluttet er alle nyheder, interviewer, artikler og lignende publiceringer angående udredninger forbudt i skrivne, visuelle og offentlige medier, ligesom publicering på internet", stod der blandt andet i dommen.Spydpigen skal her gentage Gatestones opfordring til læserne:
Lær eet skandinavisk sprog, så kan du klare tre.
Så kan du med det eene sprog klare en rejse fra den dansk/tyske grænse til Nordkap i Norge!


7. sep. 2016 Extrabladet:

Lars Hedegaard: Jeg er for fræk til systemet

Sag om debattørens brud på et navneforbud er politisk, mener han selv.                                      
Han har ingen stor tro på frifindelse.

Af: Ritzau /Nyheder

http://ekstrabladet.dk/112/lars-hedegaard-jeg-er-for-fraek-til-systemet/6279933

http://www.fyens.dk/indland/Lars-Hedegaards-advokat-Al-logik-er-imod-et-navneforbud/artikel/3064242

_______________________________________________________________________

Østre Landsrets helt politisk-uafhængige dom over forbryderen kommer i næste uge.

september 07, 2016

Marxistisk Retsvidenskab

For at få gennemført en sand omvæltning (revolte, revolution) fik 68`erne med de bagved liggende magtfulde kommunistiske kræfter presset politik ind i alle fag ved universitetet, også i retsvidenskaben.
(a.m.b.a., andelsselskab med begrænset ansvar, det vil sige, at de deltagende kun hæfter med deres indskud i selskabet og ikke med hele deres formue).

Textens niveau er forunderlig!
"Det juridiske Galehus"
Her er et link til Snaphanens første referat fra Østre Landsret om navneforbudet mod den navnkundige dumpe-klumpe morder-kandidat.

http://linkis.com/snaphanen.dk/2016/09/TPuA2
Læs Hedegaards tale.

Soros-aktivister

I en verden fuld af løgn, er det vigtigere end nogensinde at være skeptisk.

Fornylig (30. august 16) bragte jeg et indlæg på min blog Spydpigen om rigmanden George Soros, hvis virksomhed gennem hans organisation "Open Society Foundations (OSF)" havde vakt min opmærksomhed:

Hvilken interesse havde han i, at der i alle Europas storbyer skulde være to aktive grupper: en gruppe muslimer og en gruppe zigøjnere? Denne soroske politik indgik bl.a. i vor københavnske borgnester Anna Mee Allerslevs Københavns-Kampagne i 2011.

Nu så jeg så den 2. september et indlæg på den svenske blog "Every kinda people" om samme Soros. Det var meget interessant og ikke overraskende med rødder i den evigt fremadstræbende kommunisme, der med sit folkeunderkuende diktatur er velegnet til at holde styr på folket.

En lang og grundig artikel, - for lang til at placere her på Spydpigen, men her er linket:

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

september 06, 2016

Vi tager dit øje eller din familie...

19-årig truet og afpresset af somalier og hans gruppe: "Vi tager dit øje eller din familie, hvis du ikke skaffer os 100.000 kr."

http://lokalavisen.dk/19-aarig-truet-og-afpresset-af-somalier-og-hans-gruppe-vi-tager-dit-oeje-eller-din-familie-hvis-du-ikke-skaffer-os-100000-kr-/Regionale-nyheder/20160906/artikler/709068979/1051

via Ole Gerstrøm

Fra dagens Danmark
Først ville de have hans nem-id, og så gik de efter alarm-koderne til hans arbejdsplads. En 19-årig mand fra Ølstykke har i løbet af sommeren været fanget i en sag om afpresning og trusler på livet. Hovedgerningsmanden er en somalier, som sidder i fængsel

AF KENNETH TANZER

Hvad der startede som et hyggeligt computerspil-træf med en jævnaldrende mand fra Farum, udviklede sig til et sandt mareridt for en 19-årig mand fra Ølstykke.
Et mareridt, hvor han fra juni til august blev udsat for grov afpresning og trusler på livet af en gruppering fra Farum.
"Der er tale om en alvorlig sag," siger Henrik Laugesen, efterforskningskoordinator hos Nordsjællands Politi.
Ifølge politiet, så tog sagen sin begyndelse, da de to drenge kom i kontakt med den omtalte gruppering.
"De blev hurtigt udsat for grove trusler. Personerne fra denne gruppering truede drengene til at udlevere deres nem-id, da de en dag blev kørt væk i en bil. De truede dem også til at oprette mobilabonnementer," siger Henrik Laugesen.
Men her stoppede det ikke for den 19-årige og hans kammerat. En dag i august blev han, den unge mand fra Ølstykke, opsøgt på sin arbejdsplads beliggende i Egedal Kommune.

Giv os koderne
"Her gjorde gerningsmændene det klart, at han havde to valgmuligheder. Han kunne få taget sit øje eller sin familie eller han kunne udlevere alarm-koderne til den pågældende virksomhed," siger Henrik Laugesen til Lokalavisen Egedal.
Drengen endte med at udlevere de ønskede alarm-koder, hvilket fik grupperingen til at lade ham gå.
Det viste sig dog, at drengen havde givet dem nogle falske koder, og da det blev opdaget af Farum-gruppen, så tog truslerne til i styrke.
"Endnu engang fik de ham med ud på en køretur, hvor de gjorde det klart, at koderne til virksomheden var falske. Og da de mente, at de kunne have stjålet for 100.000 kr. i den virksomhed, så skulle drengen pludselig finde 100.000 kr. Igen blev der truet med at tage et øje eller hans familie," siger Henrik Laugesen, som oplyser, at drengen herefter valgte at tage et kviklån på 40.000 kr.

Bekymret mor slog alarm
"Han betalte 40.000 kr. til gruppen, som meldte tilbage, at nu skyldte han dem 60.000 kr. Et beløb, som han kunne afdrage på ved at betale dem 5.000 kr. om måneden," siger Henrik Laugesen.
Den 21. august blev presset angiveligt for stort for den 19-årige Ølstykke-dreng. Hans mor endte med at kontakte Nordsjællands Politi.
"Drengens mor havde godt lagt mærke til en ændret adfærd. Hun spurgte ind til det, og så brød han sammen ved at sige, at han skyldte 100.000 kr.," siger Henrik Laugesen.

Nordsjællands Politi er stadig på jagt efter personerne fra Farum, som har spillet en rolle i truslerne og afpresningen, men hovedgerningsmanden i sagen er faktisk allerede i politiets varetægt.
"Der er tale om en 28-årig somalisk statsborger med bopæl i Farum. Han afsoner en straf for lignende kriminalitet, men det har ikke forhindret ham i at sidde i fængslet og ringe rundt til en række medgerningsmænd og den forurettede. Under visse afsoninger har man adgang til telefon og computer, og det har han altså gjort brug af. Han har været toneangivende i sagen - ikke kun fra fængslet, for han har også været på mindst én af turene," siger Henrik Laugesen.
Han lægger ikke skjul på, at politiet ser flere og flere sager om afpresning og trusler på livet.
"Vi ser det tit - både lokalt og mere landsdækkende. De kriminelle grupperinger laver penge på denne måde. Vi er opmærksomme på det og vil meget gerne komme det til livs, men vi er afhængige af flere anmeldelser. Kommer folk ikke til os med oplysningerne, så er det svært at komme videre med sagerne, men ofrene er tilbageholdende, fordi er truede og bange," siger han.

Publiceret: 06. September 2016. Leveret af Lokalavisen Egedal
Ole Gerstrømseptember 04, 2016

Hvor gammel er barnet?

Dette er fra den svenske blog "Every kinda people" 04 SEPTEMBER 2016 (indlæg af Knute)

14 eller 40? Ungarere gætter alder på "ensomtkommende" børn:
http://everykindapeople.blogspot.se/2016/09/14-eller-40-ungrare-gissar-aldern.html

Den unge sverigedemokrat Hanna Lindholm har bedt ungarere bestemme alderen på såkaldte "ensomtkommende" asylparasitter. Det er slående som ungarere har et helt anderledes  syn på verden end svenske jævnårige!  "Den svenske regering interesserer sig ikke for virkeligheden", siger en af de interviewede. Unge ungarere ser ikke nogen unger."

De sidste år er Ungarns regering blevet sortmalet af politikere og journalister i Sverige og EU.    På samme måde som sverigedemokraterne eller Donald Trump. Ellers fornuftige mennesker  er blevet påvirkede af propagandaen. Som en ungarer sagde til mig om svenskere og nordmænd, han havde mødt: "Naturligvis findes der venstrevredne ungarere, men de er i minoritet. De fleste har beholdt sine normale vurderinger, ikke det politisk-korrekte vrøvl om racisme, som Sveriges TV hjernevasker folk  med. I Sverige er rædslen for at blive kaldt racist så stærk, at mange uden tøven påstår, at voksne mænd er børn."

september 03, 2016

Riv det ned !

Riv Christiania ned, siger Ole Gerstrøm og henviser tjl JyllandsPosten:

http://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE8972284/hykleriet-om-christiania/

DEBAT DAGENS LEDER
DAGENS LEDER 03.09.2016 KL. 06:00

Hykleriet om Christiania
Nu-nu-nu skal der ryddes op på Christiania, siger politikerne. Men hvorfor har lovløsheden fået lov at køre så langt ud?

CHRISTIANIA
Hykleriet om Christiania er så tykt, at man må skære sig igennem politikernes ordflomme for at finde ind til kernen af, hvad tragedien om den såkaldte fristad handler om: 45 års svigt, forsømmelse og forløjethed. Nu-nu-nu skal der skrides ind/strammes op/indføres nultolerance. Nu-nu-nu vil vi......

september 02, 2016

På tale om Christiania!

Mange myter og "ænder"! Men ingen afslørende redegørelse for den aktive politiske indsats pro Christiania fra regeringernes side - så at sige fra Christianias begyndelse. Her mangler en dygtig
og frygtløs forsker på niveau med Bent Jensen.