maj 31, 2010

Hvor kommer antisemitismen fra?

Hadet er indpodet i palæstinenserne fra barnsben. Her under er der et udsnit fra en palæstinensisk kvindes erindringer fra livet på Vestbredden. Hun voksede op som analfabet og vidste så at sige intet om verden uden for hendes fars bondegård, hvor hendes dag gik fra morgen til aften med hårdt arbejde. Da hun som voksen havnede i vor vestlige kultur, tog det hende mange år at inarbejde sig i den og forstå den, men hun fik hjælp til at skrive sine erindringer, og de bør læses af alle. De er oversat til dansk.

”Jeg vidste, at jeg ikke måtte nærme mig jøderne – de var halouf, de var ”svin”. Jeg måtte heller ikke kigge på dem. For os var det altså frygtelig at være dér – at være så tæt på dem (tæt ved Israel). De spiser på en anden måde. Vi kan ikke sammenligne dem med os – vi er som nat og dag, som uld og silke. Sådan har jeg lært at se på det hele. Ulden er jøderne, og silken er muslimerne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker sådan, men der var ingen anden måde at tænke på. Når vi så en jøde på gaden – og for resten skete det næsten aldrig – udløste det omgående en krig på småsten og træstykker. Men frem for alt måtte vi aldrig nærme os dem eller tale med dem, for ellers ville vi selv blive jøder!


Jeg er nødt til en gang for alle at erkende, at det er dumt. De mennesker har aldrig gjort mig noget ondt. For eksempel har vi en meget smuk, jødisk butikejer i mit kvartér. Hendes (butiks) kød er meget bedre. Jeg har smagt det, men jeg tør ikke gå alene ind til hende for at købe. Så jeg går til tuneseren, fordi han er tuneser. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Ofte siger jeg til mig selv: ”Souad, nu går du ind til hende og køber hendes dejlige kød – det er bare kød som hos alle de andre!”

Jeg ved, at det nok skal lykkes mig en dag. Men stadig er jeg bange. Derhjemme har jeg alt for tit hørt, at man ikke måtte have nogen forbindelse med dem, at man skulle lade som ingenting, som om de slet ikke fandtes på jorden. Det handlede om noget større end had. De var muslimernes største fjender.”

Kilde: Souad ”Levende brændt, En autentisk beretning”, ISBN 87-790-1146-2

Jødernes syvarmede lysestage føres i triumf til Rom af kejser Titus. Relief på Titusbuen på Forum Romanum.

maj 28, 2010

Nyt brev angående moské på Vibevej

Til: borgmester@tmf.kk.dk

Til Borgmesteren, Københavns Kommune. Spar os for moskébyggeri på Vibevej 25-29 eller andetsteds.

Hvis De har læst Koranen med dens hadske udfald mod ikke-muslimer, med mordtrusler (f.eks.sura 9:5, der som et af de sidst "nedsendte" sure ikke er blevet abrogeret - i modsætning til de fredelige udsagn) og opfordringer til aftalebrud med de vantro (f.eks. sura 9:1), hvordan kan De da sætte dem ind for en moské, der netop prædiker hvert komma i Koranen som himmelsendt, f.eks. 19: The Religion before Allah is Islam...But if any deny the Signs of Allah, Allah is swift in calling to account. 21:10 We have revealed for you (O men!) a book in which will give you eminence. Will ye not then understand?

Hvis De ikke har læst Koranen, hvordan kan De da med bind for øjnene tillade en moské, en bygning, der verden over er kendt for at være arnested for fanatiske holdninger mod det vantro Vesten?

Har De helt opgivet at varetage danskernes interesser? Er dette rigtigt: Vendsyssel Tidende 19-1-1975: Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen: For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand (Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne). Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte: “Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”

Det minder om Ritt Bjerregård.
D. 24 oktober 2009 meddelte The Daily Mail http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222613/Labour-let-migrants-engineer-multicultural-UK.html en lignende indstilling hos Tony Blair og det engelske labourpartis socialdemokrater. Vibevej synes at bekræfte socialdemokrater som vesterlændingenes allerfarligste fjender.

Venlig hilsen
Anders Bruun Laursen
25.5.2010

Der kan gøres grin med alle - undtagen....

Lokalavisen Vanløse Posten 27.05.2010 1. sektion Side 6 203 ord artikel-id: e207b516Alle præster er sjove, skrev sognepræsten ved Jesuskirken, Sørine Gotfredsen i Vanløse Posten 27.5.10.

Det er aldrig rart at blive holdt udenfor. Man husker følelsen, når de andre i skolen grinede af noget, man ikke var en del af, og voksne gør det også. For eksempel må landets muslimer efter -hånden føler sig temmelig meget holdt udenfor, fordi deres religion så sjældent inddrages, når danskerne morer sig. I denne sommer vil folk strømme ud på Bakken for at opleve Cirkusrevyen og Ulf Pilgaard i rollen som hyklerisk katolsk præst, hvilket bliver et hit. Men
hvorfor optræder han aldrig som en hyklerisk imam, der forbander alt vestligt, mens han boltrer sig i materiel velstand? Hvorfor skal muslimerne holdes udenfor, når folkehumoren udfolder sig mellem de rødternede duge? Et godt gæt er, at Ulf Pilgaard og de andre revykræfter ikke tør. For enhver pris vil de undgå dødstrusler, skrumpende besøgstal og generel dårlig stemning i sommernatten. Kristendommen kan man altid med sindsro latterliggøre, og det påskønner vi. Men Muhammedkrisen har lært os ikke at udsætte islam for åbenlys satire, og dette er en dybt sørgelig national tilstand. Alle slags præster rummer komisk potentiale, men nogen holdes
udenfor, når danskerne har det sjovt.

En hel samfundsgruppe negligeres, fordi vi ikke tør inddrage den.

Slesvig-Holsten skærer ned på støtten til danske skoler

Søren Krarup forud for sydslesvigske årsmøder: Angreb på danskheden fra Slesvig-Holstens landsregering.

Søren Krarup, der er Dansk Folkepartis medlem af Sydslesvig-udvalget, retter en sønderlemmende kritik af den slesvig-holstenske landsregerings beslutning om at nedskære støtten til de danske skoler i Sydslesvig, således at delstaten Slesvig-Holsten fremover kun vil bruge 85 procent af det beløb, som man bruger på tyske skoler. Skoleforeningen skønner, at det kan koste 20 af de 42 danske skoler livet.

- Jeg er opbragt og vred over den beslutning, som landsregeringen har truffet. Beslutningen er et brud på den ligestilling mellem det danske mindretal syd for grænsen, og det tyske nord for grænsen, der har været gældende i de senere år. Den danske stat yder hvert år et stort tilskud til det tyske mindretal i Sønderjylland, og Danmark er det land, der giver allermest til sit tyske mindretal, så beslutningen er ganske uforståelig, siger Søren Krarup.

Det danske mindretal i Sydslesvig vil bruge de traditionsrige årsmøder, der afvikles i den forestående weekend, til at protestere mod beslutningen, og det vil Søren Krarup i sin tale på årsmøderne bakke fuldt og helt op om.

- Det er forståeligt, at det danske mindretal vil vise sin utilfredshed med landsregeringen. Landsregeringen retter efter min og mindretallets mening et angreb på danskheden syd for grænsen. Dansk kulturliv rammes i roden, når danske skoler må lukke. Vi må fra dansk side ikke undlade at protestere mod den slesvig-holstenske landsregerings beslutning, der ikke er rimelig over for de dansksindede sydslesvigere, siger Søren Krarup.

Kilde: pressemeddelelse fra DF, Christiansborg, den 28. maj 2010/kkb

maj 27, 2010

Lars Vilks holder sit foredrag igen

Den svenske kunstner, Lars Vilks, som blev overfaldet af hysterisk ophidsede muselmænd og muselkvinder under et lysbilledforedrag på Uppsala Universitet den 11. maj, har nu fået en ny indbydelse fra det filosofiske fakultet, så han kan afslutte sit foredrag.

”Vold og trusler skal ikke lukke munden på folk på universitet eller andre steder i samfundet”, skriver studierektor Rysiek Sliwinski i en pressemeddelelse.

Vilks har taget imod indbydelsen, skriver studierektoren. Forelæsningen skal holdes til efteråret forudsat at universitetets sikkerhedsansvarlige og politiet samtykker.


Kilde: TT via "Världen idag" 26.5.2010.

Erdogan forklarer moskeernes betydning!!!


maj 26, 2010

Skriv imod mosképrojektet til borgmester@tmf.kk.dk


Her kommer forskellige ældre indlæg om moské-virksomhed til inspiration:

Date sent: Fri, 30 Jul 2004

Må jeg venligst henlede opmærksomhed på mit seneste initiativ:
www.modmoskeen.dk

De venligste hilsner
Morten Messerschmidt


Velkommen til

Underskriftsindsamling imod moskeer i Danmark. Læs og skriv indlæg om islam.
Hvad ved vi om islam og islamisterne? Mediernes rolle. Støt kampen mod moskeen.
KONTAKT – EMAIL morten@dfu-nettet.dk

I mange år har stærke kræfter villet opføre moskeer i Danmark. Folketingspolitikere, byrådsmedlemmer, interesseorganisationer og mange andre har arbejdet for at opføre moskeer – ikke bare i Århus, hvor debatten for tiden kører på fuld styrke, men i hele Danmark. I Komiteen mod Moskeen er vi ikke bange for at sige tingene ligeud: De danskere, som arbejder for denne afstumpede religions-ideologis udbredelse i Danmark, er enten uvidende om islams skadelige potentiale eller er bevidste landsforrædere. I begge tilfælde vender vi os imod dem og deres initiativer til udbredelsen af islam i Danmark.

Det er på denne baggrund, at Komiteen mod Moskeen og nærværende hjemmeside er oprettet. Kun med reel oplysning om, hvad en moske for muslimer i Danmark er, og hvad den massive tilvandring af muslimer betyder, kan vi forebygge de samfundsomvæltninger, som ellers uundgåeligt vil ramme vort land og som desværre allerede er i gang.

Komiteen mod Moskeen har sit udgangspunkt i kampen mod at opføre en moske i Århus, men ser det som en nødvendighed at føre kampen på nationalt – og globalt – plan. Overalt i verden, hvor ser islam vinde frem, følger der død og ødelæggelse i kølvandet. Overalt i verden ser vi, at islam har de mest blodige grænser. Og vi ser, hvordan moskeer i både muslimske og vestlige lande udgør bindeledet mellem de troende muslimer, de fanatiske islamister og den eskalerende terror, der truer med og har til formål at destabilisere hele vor civilisation. Lukker man øjnene for de muslimske moskeers funktion som propagandainstitutioner for en reaktionær, fascistisk ideologi, lukker man også øjnene for de farer, som lurer om hjørnet.

Sammenligningen mellem islam og andre fascistiske ideologier er helt legitim. Der findes intet muslimsk samfund, som ikke lider under fascisternes rædsler. End ikke de såkaldte sekulariserede muslimske samfund – som for eksempel Tyrkiet – er fri for fundamentalisternes modbydelige agitation og terror. At opføre moskeer i Danmark og Vesten, er at give disse fanatiske ideologier en platform til at prædike budskabet om død og ødelæggelse i vort land, og kan på lige fod måle sig med den forkastelige samarbejdspolitik i 1940’erne, hvor fjendtlige tropper sidst var i vort land.

Komiteen mod Moskeen har derfor som sit overordnede formål:

At arbejde for forståelse af islams skadelige påvirkning på det danske og de vesteuropæiske samfund.
At formidle den brede befolknings uvilje mod moskebyggerier til de relevante politikere.
At bekæmpe forplumringen af debatten og understrege, at dette ikke er et spørgsmål om racisme, men om ideologier, der mødes.
Komiteen mod Moskeen er løsrevet fra de politiske partier og virker ikke for en bestemt politisk organisation. Alene kampen imod islam binder os sammen – på tværs af partier, nationaliteter og filosofier. Kun ved at stå sammen kan vi bekæmpe den formørkede islamismes fremmarch i Europa.

Venligst,

Morten Messerschmidt

Stifter og bestyrer af Komiteen mod Moskeen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tro er et åndeligt begreb, der ikke er afhængigt af mursten og cement. I alle trosretninger kan man naturligvis tro - uden kirke, tempel, synagoge, moské etc.
Som det ses her på det gamle postkort holdes der bøn under åben himmel


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Der tales med to tungerI 2004 afslørede Svenska Dagbladet, at der taltes med to tunger i Stora Moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Avisens medarbejder, Salam Karam, der stammer fra Bagdad og både kan svensk og arabisk, besøgte moskéen flere gange for at sammenligne imamens arabiske prædiken med den svenske oversættelse. De stemte ikke overens. De grove angreb på USA blev modererede eller ikke nævnt.


Imamen, Hassan Mousa, afviste, at der taltes med to tunger. At den svenske oversættelse ikke stemmer overens med den oprindelige arabiske var ikke planlagt strategi. Det blev bare sådan, for arabisk var et meget rigere sprog end svensk. Man kunde ikke oversætte alt. Desuden plejede han at improvisere, når han talte, og det var så ikke med i oversættelsen.


Desuden havde moskéens ledelse af praktiske og tidsmæssige grunde bestemt, att oversættelsen skulle være en kort version af den arabiske tekst. Den skulle bar nævne det vigtigste.
Kilde: Svenska Dagbladet 23.5.04.-----------------------------------------------------------------------------------------

Islam er i strid med den danske grundlov:


Kapitel VII § 67 Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.


----------------------------------------------------------------------------------------------


Had indspillet på kasettebånd solgtes i moské

Kassetter med fundamentalistisk islamisk jødehad solgtes i Stockholms-moskéen, som kontrolleredes af wahabister.

Man greb Stockholms Stormoské i salg af to forskellige kasettebånd med hadske indtalte tekster.

Man beder Allah om hjælp med at udrydde jøderne og formaner til jihad, hellig krig.

”Dommedag skal ikke komme, før muslimer kæmper mod jøderne. Muslimerne skal dræbe dem, og jøderne skal gemme sig bag stene og træer. Stenene og træerne skal sige: Åh muslim, der er en jøde bag ved mig. Kom og dræb ham”

Sådan lød det bl.a. på kasettebånd købt i moskéen.

Kilde: Sveriges Radio 27.11.2005


---------------------------------------------------------------------------------------
Og så var der den mystiske påsatte brand i Malmömoskéen !

Internt arbejde!Lederen var selv.........!


-------------------------------------------------------------------------------------------

Kriminel Moské-virksomhed i Italien

Den store avis i Milano, Corriere della Sera, ved nok bedre besked med islam end mange andre aviser i Europa og har mod til at skrive om det.

Den 24. september 2004 skrev de om moskeerne i Italien. Mange af dem har to ansigter at vise frem: Det ene er upåklageligt, aktiviteterne i orden, men det er i bagbutikken at de beskidte lege foregår. Derfra går pengene fra den muslimske almisse, zakat´en til Irak, Palästina, Algeriet og Tjetjenien. Og det er det umistänkelige netvärk af pengeväsen, barmhjertighedsforeninger etc. som regulerer de ulovlige halalslagterier, handelsvirksomheder call center (?) og pengeoverförsler som sikrer strömmen af ferske penge til islams hellige krig.

Altså led efter pengene! Det er nödvendigt at kende systemets retside og vrangside af den forplumrede virkelighed omkring de penge, der cirkulerer rundt om vore moskéer for at forstå hvilke trusler det indebärer. Men også for ikke at generalisere: först og fremmest for at favorisere en fremtid, hvor moskeerne i Italien udelukkende er kultsteder. Gennemskuelige. Forenelige. Hverken mere eller mindre.

Sandsynligvis er den symbolske personage for moskeerne med to ansigter Abdelhamid Shaari, formanden for det islamiske kulturinstitut på Jenneralléen i Milano. Han er fra Libyen og har statsborgerskab i Italien. Hn fremträder som en distingveret og rolig midaldrende herre. I årevis har vi haft en fri og hjertelig forbindelse. Over en fälles middag med fisk bekräfter han et pragmatisk intellekt, menneskelig ståen til rådighed (villighed, redebondhed) og personlig tillidsfuldhed. Han betror mig en vending i forretningsförelsen i den mest granskede og mistänkte moske i Italien:
”Jeg har besluttet og har overbevist institutledelsen om at ändre instituttet til en ONLUS = organizzazione non lucrativa di utilitá sociale.
Fra nu af vil alt väre gennemskueligt og registreret, fra budget til virksomhed. Vi giver alle garantier.” Og han giver mig tallene forud. For förste gang har man tallene for en moskés budget.
Og hvilken moské! For CIA er instituttet i Jenneralléen hovedbasen for Al Qaida i Italien. Vi taler om et årligt budget på 400 tusinde Euro (ca. 2,8 millioner danske kroner) i indtägter og det samme i udgifter. Meget eller lidt. Men det er mindre end de ca. 600 tusinde Euro (ca. 4,2 millioner danske kroner, som Saudiarabien hvert år overförer til stormoskéen i Rom, hvoraf halvdelen går til personalet og den anden halvdel til den interne forretningsförelse.

Men ud over betydningen gälder det at afslöre struktureringen af budgettet for instituttet i Jenneralléen.
Hvor lövens part gör forretninger. 87,5 % af indkomsterne og 62,5 % af udgifterne refererer til köb og salg af produkter inde i moskéen: levnedsmidler, varme retter, islamiske böger og audiovisive varer. Formlen ”moské-bazar” er ret udbredt. Det garanterer selvfinansiering og fundet af de nödvendige fonde til fremme af aktiviteterne. Det er den rene facade. Men medaillens bagside afslörer en stik modsat virkelighed, uroväkkende.

Finanskontrollen har fornylig opdaget, at instituttet i Jenneralléen i forbindelse med et bekvemmelighedsselskab (General service, Service Scarl, Nafissa service, Work service) er involveret (i en trafik af) regulering af ulovligheder gennem udstedelse af falske arbejdstilladelser for at få opholdstilladelse. Bag denne aktivitet dukker en hel islamisk struktur op, som modtager enorme summer til selvfinansiering. Omkostningen for en regulering går fra 2.500 til 3000 Euro i sammenligning med den reelle omkostning på 700 euro. De indsamlede tal er selvsagt anselige.

Det ejendommelige synspunkt er, at man lader betalingen variere efter om det drejer sig om forskellige ulovligheder eller om de tjener islams sag. Sidstnävnte betaler kun det halve. På denne måde bidrager den ulovlige regulering af ulovlighederne to resultater: finansiering af terroristvirksomhed og rekrutering af personer som er villige til at lade sig inrullere til hellig krig.

Der er beviser på, at pengene fra den islamiske almisse, zakat, og fra de ulovlige aktiviteter i nogle moskeer i Italien er blevet brugt til international islamisk terrorisme. I september 2002 fandt man i en Peugeot 205, hjemmehörende i Milano, 50 kg mönter til en samlet sum af 4.500 Euro (ca. 31.500 d.kr.). De var indsamlet som zakat i moskéen El Nur i Massarentigaden i Bologna, som forvaltes af (Ucoii) Trossamfundet og den islamiske organisation i Italien. Pengene tilhörte moskéens imam, ägypteren Nabil Bayoumi. ”Postbudene” var nogle tunesiere knyttet til imamen i moskeen på Jenneralléen i Milano, ägypteren Abu Imad. Pengenes endelige destination var finansiering af en terroraktion i udlandet, under navn af ”fodboldskampen”. I foråret 2003 opdagede man en stöm af penge fra Tyskland til imamen i moskéen i Cremona, Mourad Trabelsi, talsmand for kampfronten i Tunesien. Det var ikke store belöb, bare mellem 1.500 og 3.000 euro, men de gentoges om og om igen.

Ved hjälp af udsendinge eller pengeoverförselssystem overförte Maroud Trabelsi pengene til sin landsmand Drissi Noureddine, kaldet Abu Ali, bibliotekaren i moskéen i Cremona. Han forvandledes til leder af lejren i Ansar al Islam, en terroristgruppe knyttet til Al-Qaida i det irakiske Kurdistan. I det kaos som hersker inden for den religiöse ledelse og kilderne til finansiering af moskéerne, baner de mest hemningslöse personer sig frem. Sande boss´er , som styrer de religiöse og ökonomiske maffiaer. Bouriqui Bouchta, den såkaldte ”imamen af Torino”, styrer tre moskéer og to slagterier. Noureddin Chemaoui, den såkaldte ”formand for det islamiske samfund (broderskab) for Rom og Lazio” styrer to moskeer, et slagteri og et burau for
regulering af indvandringen. Der findes en intens kriminel aktivitet knyttet til netvärket af islamiske slagterier. En anden finanskilde er produktionen af falske dokumenter. Neapel er den islamiske terrorismes papirfabrik som på den ene side sikrer fortjenester til handelsformål og på den anden side muliggör de islamiske cellers hemmelige aktivitet. I produktionsfasen er camorraen involveret, mens handelsfasen påhviler de islamiske algerier fra Gia (Väbnet islamisk gruppe) og fra Gspc (.....?... gruppe for prädiken og kamp). Tallene täller ikke sa meget. Den effektive vurdering af värdien af finansieringerne af terroristvirkdomhed göres ikke på basis af den absolutte värdi af den circolerende pengemasse, som kan forekomme beskeden. Hvad der derimod täller er den reelle värdi af pengene i forhold til levestandarden i de lande, som de er beregnet til. I en opsnappet telefonsamtale fra Kurdistan forklarer tunesieren Abu Ali for exempel: ”Her er 1.500 euro tilsträkkelig for os en måned.” I Italien ville 1.500 euro kun räkke til een person, men i Irak räkker de til nödvendighederne til ti mujahiddin i en guerriglialejr.

Frem for alt har man fastslået tilstedevärelsen af et system til finansiering af terrorisma, som circulerer omkring visse moskéer i Italien. Det er den store nyhed. Og det er den sande udfordring for den, som er interesseret i udrydde denne plage og sikre den italienske islams fulde forenelighed med vore love og vore värdier.

Magdi Allam.
Corriere della sera


------------------------------------------------------------------------------------------------


Pseudovidenskab

Svensk TV focuserede i går (25/5) på tilbud om hjælp til folk, der har psykiske problemer.
Der er givetvis mennesker, som bare har brug for at betro sig til en, som tålmodigt hører på deres historier.

Tilbudene kommer tit fra folk, der ikke har nogen psykologuddannelse, og psykologer mener derfor, at det kan føre til skader og nærmest skal katalogiseres som kvaksalveri.

Det er sikkert rigtigt, at det kan skade, men det kan behandling hos psykologer og psykiatre sandelig også gøre!

Psykologi er en pseudovidenskab uden eksakte felter.

maj 25, 2010

Stop planer om moskeer

Her er et nyt indlæg til Borgmesteren for Teknik og Miljøudvalget i Københavns Kommune:

Under henvisning til det kommende moskebyggeri i København er der et par ting, som ingen åbenbart helt har fået fortalt eller vil tro på. De folkevalgtes uvidenhed eller påtvungne/påtagne politiske korrekthed er dødsens farlig for landet. Det samme gør sig gældende i hele den frie verden. Man går ud fra, at islam bare er en anden form for kristendommens medmenneskelighed og kultur. Det er den ikke. Islam betyder død over alle "vantro", der ikke tager sig i agt. Det er en krigerisk politisk organisation, der intet har med religion at gøre. Muhammed var en svindler, og Allah er kun hans egen opfindelse. Alle de ignoranter, der jubler over muligheden for at bringe dette fjendske fremmedelement ind i vor verden, er at betragte som nye Fritz Clausener, Paul Nielsoner, Lasse Budtzer, Uffe Ellemanner eller Quislinger.

Islam tror på sin egen universalitet og ”Allahs eneste religion”, og muslimer bliver påbudt at underlægge hele verden under islam. Under islams love om underkastelse får ikke-muslimer valget mellem at konvertere til islam eller betale en voldsom skat, som skal betales offentligt. Under betalingen vil den betalende blive ydmyget for stadig at være vantro. Han har ikke politiske rettigheder på linje med muslimer. Ikke-muslimer betragtes ikke som ligeberettigede borgere, de bliver ikke behandlet lige ved ansættelser, ansøgning om bolig, og specielt ikke i forbindelse med besættelse af ledende stillinger. Dette er normalt, og har været det i næsten 14 århundreder i alle islamiske lande med kristne mindretal. Denne underkastelse er først og fremmest en anerkendelse af islams politiske førsteret over alle andre systemer, og denne overlegenhed er det obligatorisk at acceptere. Dernæst, i sin rolle som overlegent religiøst og politisk system, bygges moskeer overalt. I islamiske lande har andre religioner forbud mod at vise deres tro åbent og bygge deres hellige huse: Byggeri af kirker og lignende er stærkt begrænset og kontrolleret. På denne måde er moskeen et fast symbol på den religiøse og politiske identitet af folket. Kuplen beskriver de selv som stålhjelmen, minareterne som spyd og halvmånen som et segl. Enhver troende er Allahs soldat.

Allerede i dag er fødselstallet dalende blandt landets oprindelige beboere, da man ikke ønsker, at ens afkom skal lide det, der er værre end døden under den snarlige islamiske magtovertagelse.Tænk jer om, og sæt jer ind i problemet. Der er nok, der kan fortælle jer om det.

Venlig hilsen Poul Berg
Nordborg.

Åbent brev til borgmesteren ang. Mosképrojektet

Åbent brev til Teknik- og Miljøudvalget
Københavns Rådhus
borgmester@tmf.kk.dk


Vi skal ikke have nogen moské på Vibevej eller andre steder. Vi har i flere år haft mulighed for at iagttage islam på nærmeste hold og set, at de, der førte an, ikke kom med venlighed og tog imod vort lands gæstfrihed med åbent hjerte og taknemmelighed. De råbte op om, at det var deres land, givet dem af Allah, og at vi ”vantro” skulle omvende os, og at de skulle bygge ”erobrermoskéer”

Da forstod vi, at islam først og fremmest er imperialistisk politik, som skal påtvinges alle os andre.

Nu hører jeg, at pengene til moskéen kommer fra Iran, fra et uhyrligt diktatur!
Vi skal ikke have jeres penge, tak.

Vi så på TV, hvordan Neda, en ung iransk kvinde blev skudt i brystet. Hun havde en anden mening end regimet. Blodet strømmede ud af hendes mund, hun kunde ikke sige noget eller skrige, det vældede ud over ansigtet og de åbne øjne, ud på asfalten, mens fortvivlede venner forgæves søgte at standse det. Neda elskede livet og drømte om en bedre tilværelse, i frihed, frihed for sit land, for sine kære og sine muslimske medsøstre.

Gertrud Galster

maj 24, 2010

De skrev under

Nordmænd og mange andre skandinaver spørger undrende: hvorfor bliver Norge behandlet som om det var medlem af EU ?
Men her nedenfor gør Lars Rønbeck rede for sagen 20.5.2010:

Se den norske statsminister Gro Harlem Brundtland undertegne Norges medlemskapsavtale med EU.

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU.

I denne videoen, http://tiny.cc/u2u7s

etter ca. 1 min. 30 sek. kan du selv se at Gro Harlem Brundtland signerer… Til venstre for Gro skimtes Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal.
Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i Udenrigsministeriet (UD). Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

Ovenstående tekst er hentet fra 12 avsnitt i Synnøve Fjellbakk Taftø sin artikkel i Nyhetsspeilet. http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/

maj 21, 2010

Politisk nedbrydning af samfundet

Det er meget svært at skrive om de samfundsproblemer, der har med homosexualitet at gøre. Svært, fordi man naturligvis vil opføre sig ordentlig over for en gruppe mennesker, som åbenbart er skabt anderledes end flertallet og måske ikke har det nemt. Før i tiden var de homosexuelle ikke ”synlige” som nu og gav mig bekendt lige så lidt anledning til kedelige episoder som andre handikaps.

Men homosexualitet dyrkes også af heterosexuelle som ren liderlighed, og det er vel netop den fløj, som råber højest og kræver, at vi alle skal finde det godt og i orden. Og netop derigennem vækker de uvilje imod homosexuelle, både de reelle og de tilgjorte.

I den svenske avis, Världen idag, forklarer rigsdagsmedlem Anneli Enochson hvorfor hun afslog invitationen til at deltage i den homosexuelle festival i Gøteborg.

Der kræves vel ikke at man går med i en sexparade for at vise at man går ind for alles ”lige værd”, siger hun, - festivalen har tydelige politiske ambitioner. Deres seminarier handler om at nedbryde heteronormen, omstyrte kernefamiliebegrebet, støtte insemination af lesbiske, opmuntre til adoption bland homosexuelle og inspirere til polygami. Alt sammen noget, som hun som kristen ikke kan gå ind for. - Paraden og de derpå følgende samkønnede vielser var
en hyldest til en politisk målsætning.


Kilde: Världen idag 21.5.2010.

Planlægger Lars Løkke sit eget nederlag?

Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har med fuld ret påpeget regeringens forsømmelighed. Men Asger Aamund gør (i JP 10 APR 2010) med rette opmærksom på at Danmarks problem er meget større end end noget en måske dum og sløset regering kan håndtere, hvis den opper sig. Problemet er ikke at en mildt sagt ikke overdrevent klog nybagt udenrigsminister Lene Espersen forsømmer sit job på det groveste. Det, vi er vidner til i disse år, er velfærdsstatens langtrukne forvitring og sammenbrud.

Hver dansker modtager livet igennem for ca. 750.000 kroner mere i velfærdsydelser, end de har betalt for via skatterne. Fremmede indvandrere - som stadig vælter ind i landet - har aldrig betalt skat i Danmark og modtager naturligvis langt mere, nemlig 2.6 MILLIONER mere end de har betalt for, eller vil komme til at betale for. "Arbejdspladser og investeringer strømmer ud af Danmark, og sociale indvandrere strømmer ind - tiltrukket af verdens mest generøse, arbejdsfri borgerløn."

Det må skønnes at antallet af fremmede fra ikke-vestlige lande ligger på omkring 600.000, med stærkt stigende tendens, og at udgifterne til denne masseindvandring i alt fald ikke ligger under 150 milliarder kroner pr. år. Begge tal er MEGET lavt anslået -
Det er naturligvis skingrende uholdbart. Indenfor 2-4 år ender Danmark i samme situation som Grækenland og Island. Derfor kan det ikke undre at en ny Capacent-analyse viser at hele 51 pct. af danskerne er villige til at tage jobs i udlandet. Vær vis på at de klogeste - og dem, vi allerdårligst kan undvære - også gør det!
Mon Lars Løkke Rasmussen ikke kender disse fakta? Mon han ikke lige så stille lægger op til at lade "rød stue" overtage magten og problemerne? Mon han ikke giver rollen som rotten, der forlader den synkende skude?

P.H. Bering

Doktordisputats! Bevar mig vel!

Det er dog utroligt, hvad man kan erhverve doktorgrad på i dag!
I Stockholm har nogen skrevet afhandling om, at lovovertræderes udseende kan påvirke dem, der fælder dom. 323 dommere, nævninge, anklagere, advokater og politifolk har bedømt tre forskellige forbrydelser: mord, børnemishandling og sexuel udnyttelse. Testgruppen studerede bagefter fotografier, hvor man havde forsynet forbryderne med forskellige attributter.

De der påvirkedes mest af udseendet var de kvindelige anklagere, advokater og politifolk. De bedømde, at de attraktive kvindelige forbrydere skulle få kortere straf, mens de attraktive mænd skulle få længere straf.
Dommere og nævninge brød sig ikke om udseendet. Derimod dømde de til hårdere straf, hvis
forbryderen var af samme køn som de selv (eller sagt anderledes de dømde mildere, hvis forbryderen var af modsat køn. Overraskende, ikke?)

Du gode, sikke en bunke psykologvrøvl. Skal det måske nu indgå i strafudmålingen?
Alle mennesker påvirkes da bevidst eller ubevidst af deres medmenneskers udseende. Det gælder naturligvis også i retsvæsenet.
Alt for megen såkaldt forskning består i at löbe rundt med en mikrofon og båndoptager og spörge folk ud om dette og hint. Selvom der er psykologer, der trods universitetsstudierne har lykkedes at beholde deres sunde fornuft, så er der alt, alt for mange, der er påvirket af den mentalhygiejniske ideologi, der vandt indpas i vore lande efter sidste krig. Alt, alt for mange mennesker sluger den råt og lægger sig pladask på maven for den.
Den vidunderlige teatersatire, ”Trivslernes Hærgen i de nordlige Provinser”, bør være første skridt til at få sat en stopper for alt det ævl, der har sneget sig ind i samfundet.

Doktordisputats! Bevar mig vel!


Kilde: SVT-nyheterna 20.5.2010

maj 20, 2010

Obama svigter

Både under Bill Clinton og George Bush prioriteredes religionsfrihed i amerikansk udenrigspolitik. USA har en særlig kommission, hvis eneste opgave det er at overvåge og støtte religionsfrihed rundt om i verden. Hver amerikansk ambassade har en person, hvis opgave det er at følge religionsfrihedens udvikling i det pågældende land. USA's ambassade i Stockholm skrev blandt andet rapport om præsten Åke Green og religionsfriheden i Sverige.

Men Obama har ladet lederstillingen i denne kommission stå tom i over et år. En tydelig og tragisk markering af, at han ikke anser religionsfriheden for vigtig – trods det at 70 % af verdens befolkninger lever i lande, hvor de risikerer at blive forfulgt for deres tro. Der findes andre alvorlige indikationer på, at Obama – og Hillary Clinton – lader religionsfriheden udhule. Begge to har talt om frihed til at fejre gudstjeneste i stedet for at tale om religionsfrihed. Det lyder måske ikke så farligt, men det er en afgørende skævvridning i betydningen. Religonsfrihed indebærer at have lov at have en tro og at udtrykke den offentligt og sammen med andre. Samt retten til at skifte religion.

Retten til at fejre gudstjeneste privatiserer religionen og giver ikke udtryk for ret til at udtrykke den offentligt – på gader, i aviser, i almen debat. Det er denne slags begrænset religionsfrihed, som råder i islamiske lande. Du kan være kristen, men kun med begrænsede rettigheder.
Præsident Obama mener, at han har skaffet et nyt internationalt samtaleklima og bedre mellemstatslige relationer. Hans ivrige flirten med islam og islamiske lande er vel kendt. Men hvad er der kommet ud af det? Er menneskerettighederne i islamverdenen blevet forbedret? Er der mere religionsfrihed i dag end for et år siden? Lytter lederne i islamverdenen på Obama, og samarbejder man mere for demokrati og mod terrorisme? Nej, nej og nej.Obamas forsøg på at føre dialog med Iran har ikke resulteret i, at Irans kernevåbenambitioner er mindsket. Nej, Iran fortsætter sin kollisionskurs imod resten af verden og i trods mod USA, og er også en dødelig trussel mod Israel og hele Mellemøsten.

Desuden ser de demokratiske kræfter i Iran Obama som en, der svigter. Under George Bushs tid mente man , at USA var en støtte i kampen mod det islamiske diktatur, men nu mener mange iranere, at Obama har vendt dem ryggen og deres stræben efter demokrati og frihed.
Vidste du, at islam formede USA? Sandsynligvis ikke, eftersom det er usandt. Men det sagde Barack Obama i en tale i det tyrkiske parlament for ca. et år siden. Han udtrykte også sin store taknemmelighed for det, som islam havde bidraget med ved formningen af USA.

Men var det muslimer, som sejlede over Atlanterhavet for at grundlægge et samfund, hvor religionsfrihed og ligestilling råder? Fandtes der en eneste muslim, da selvstændighedserklæringen deklareredes om, at alle mennesker er skabt lige med ukrænkelige rettigheder, blandt andet retten til liv og frihed? Var det koranen som lå til grund for den amerikanske konstitution? Dér fastslås det, at staten ikke skal styres af en religiøs institution, og at ytringsfriheden er umistelig – stik imod hvad der er tilfældet i islamiske lande.Præsident Obama får klart dumpekarakter når det gælder kampen for religionsfrihed. Han mangler i høj grad forståelse af islam og vigtigheden af at støtte de demokratiske kræfter i islamverdenen.

Kilde: lederen i Världen i dag
Af Mats Tunehag

maj 19, 2010

Krænket og indskrænket


Den østrigske avis ”Krone” skriver under overskriften: "Bikini i stedet for Burka", at
den 24-årige Rimah Fakih er blevet valgt til Miss USA. Som datter af libanesiske indvandrere kom hun som baby til Amerika. I New York gik hun på katolsk skole og studerede senere erhvervskundskab.


Hun ignorerer tilsyneladende Allahs strenge forskrifter, sikkert til dyb forargelse og højlydt skrålen af krænkede indskrænkede.
Kilde: Politically Incorrect 18. maj 2o1o

En røst fra fortids sunde fornuft

Jeg husker ikke, hvornår jeg traf Svend Åge Laursen, - et på mange måder enestående menneske, et unikum.

Han havde været sømand, men arbejdede nu i bagageafdelingen på SAS . Han var socialdemokrat af den gamle skole, der endnu ikke var ødelagt af 68`erne. Partiet havde forstået, at han rummede værdifulde sider og havde sendt ham på flere kurser. Det gjorde ham ikke til en utænkende robot, men til medlem af byrådet i Solrød. Lauersen fik i sit ægteskab 6 børn, og de burde naturligvis - efter deres fars opfattelse - få alverdens chancer i livet. Derfor havde han mere kik på folkeskolens udvikling, end normalt var i den tillidsfulde socialdemokratiske arbejderklasse. Han indså, hvor det bar hen med Ritt Bjerregaards ødelæggende skolereform, kvittede socialdemokratiet og tilsluttede sig Centrumdemokraterne, hvis tanker om børneopdragelse og skolegang matchede med hans egne. Svend Åge Laursen blev primusmotor til Danmarks største privatskole, Sydkystens Privatskole, som i 1975 kunne slå sine døre op for Laursens børn og andre elever. Skolen existerer i bedste velgående den dag i dag og lægger ikke skjul på sin mælsætning: ”Sydkystens Privatskole er en selvejende institution. Skolen er startet i 1975 af en gruppe forældre, som ikke var tilfredse med folkeskolen.

Skolen er hjemmehørende i Solrød kommune. Skolen har ingen religiøse eller politiske tilhørsforhold, vi er en boglig skole hvor der bliver lagt vægt på, at børnene hurtigt lærer de elementære ting som at læse, skrive og regne.”

Det er altså 35 år siden, at Svend Åge Laursen kunne fejre sine første laurbær. Der har været mange siden, men ofte i det stille eller bevidst fortiet af massemedierne. Nu har alderen slået ham ud. Han orker ikke mere med sine 77 år, men han har bedt mig prøve at formulere hans tanker om skolen:

”Folkeskolen blev ødelagt dengang man lærte forældrene, at de ikke selv kunne varetage deres børn, dengang da lærerne og politikerne overtog forældrenes rolle og styrede børnenes udvikling og uddannelse. Så var det jo ikke FOLKESKOLE længere!

Derfor startede Sydkystens Privatskole, og mine børn er i dag glade for, at de gik i en ordentlig skole”.

Svend Åge Laursen (med praktisk håndrækning fra Gertrud)

maj 18, 2010

Skolen ikke bedre i Sverige

På tale om gode og dårlige skoler til politikernes børn og andre, så står det ikke bedre til i Sverige.

En tilbagevendende skolenyhed i Sverige er de svenske gymnasieelevers stadig dårligere resultater i f.eks. mathematik og fysik. I december i fjor havnede de på en niende plads blandt ti lande i følge en international undersøgelse af ”Trends in International Mathematics and Science Study” (TIMSS). Nedgangen i resultaterne siden den første undersøgelse i 1995 har været overraskende voldsom.

Det har stået klart i over 40 år, at gymnasiets kundskabskontrol ikke holder standarden. Det viser Timss.
Den gamle svenske studenterexamen afskaffedes 1968. Men skønt man nu skulle erstatte en institution, som havde fungeret godt i henved 100 år, var det et andet skoleproblem, som var i centrum i 1960´erne: kristendomsfaget. De som stod for den nye gymnasiereform brugte så megen energi på at afskaffe kristendomsfaget ( i øvrigt mod det svenske folks vilje), at reformen og dets examinationssystem blev et ugennemtænkt hastværksarbejde.

Efter mere end 40 års gymnasieinspektioner, amtsskolenævn, centrale tilsynsenheder, kvalitetsgranskninger og uddannelsesinspektioner er Sverige nu i følge undervisningsminister Jan Bjørklund moden til en ny gymnasieexamen. Forskellen mellem det gamle og det nye system synes dog ikke at blive særlig stor i praxis.
Hvad liberale kulturradikale gjorde med gymnasieskolen i 1960´erne, gjorde socialdemokratiet med grundskolen i 1990´erne. Daværende undervisningsminister Gøran Perssons kommunalisering af grundskolen beskrives i dag - ikke engang 20 år efter - som en gigantisk fejltagelse, som rammer både lærere og elever. Fokus på undervisning og indlæring er flyttet over på omsorg og opdragelse. Lærernes status er dalet. Arbejdsmiljøet for lærere og elever er blevet meget dårligere. Og det er blevet sværere for elever med særlige behov at få støtte.
At undervisningsministeren nu vil tage ordentlig fat i tøjlerne for grundskolen og gymnasiet kan ikke andet end gavne skolen og studieresultaterne. Svenske elever er ikke dummere end de finske eller brittiske, og der er en tydlig koppling mellem et gennemtænkt skole- og examinationssystem og forbedrede resultater.

Men der findes også andre faktorer som må tage i betragtning. Friskolebevægelsens fremvækst viser, at svenskerne selv i høj grad er villige til at kvite den socialistisk inspirerede enhedsskole, eftersom man ser, at friskoler i mange tilfælde fungerer bedre. Børnene har større studiero, er mere motiverede og føler sig tryggere. En undersøgelse som Svensk erhvervsliv præsenterede i foråret viser for eksempel, at elever i friskoler er dygtigere end elever i kommunale skoler.
En tilbagevenden til et statsligt skolesystem ville nok være at foretrække, men statskontrol er ikke alt. Lige så vigtig er det at bevare frihed for de uafhængige skoler og øgede muligheder for dem at udvikles på samme vilkår som andre skoler.

Det ville være en skolereform, der batter.

Kilde: Världen idag 17.5.2010
Maria valgte denne "videncentrerede" pogeskole, hvor læreren holdt justits med ris og ferle. Kalkmaleri i Tuse Kirke ca. 1450

Sovjetpropaganda i folkeskolen

Apropos den megen tale om folkskole. Her er et exemple på indoktrineringen i 70´ernes skole:

Skolen blev som alt andet i samfundet påvirket af den kolde krigs kommunistbegejstring.
Lærebogen ”Skriv rigtigt” for sjette klasse, udgivet 1971, havde på side 76 og 77 tegning og tekst til ære for den sovjetiske udgave af ”Hitlerjugend”, de såkaldte pionérer.

”Pionérbevægelsen i Sovjetunionen svarer til spejderbevægelsen herhjemme, men der er store forskelle. Millioner af landets drenge og piger er medlemmer, og i mange byer har de deres ”pionerpladser” med mødelokaler, biblioteker, store sale til teater og film, sportsanlæg m.m. Her er et uddrag af ungpionerernes love:

”En pionér elsker sit fædreland og det kommunistiske parti.
En pionér er ven med bærn i alle verdens lande. En pionér er et eksempel for alle børn.”

Disse sider i ”Skriv rigtigt” i sjette klasse giver god mulighed for politisk vurdering af børnenes og hjemmenes politiske holdning, idet børnene opfordres til at skrive, hvad de mener om de russiske skoleforhold eller pionérbevægelsen.

(Kilde: Familieværnets Telefonavis nr. 6, 1975.)

maj 17, 2010

Det var Ritt Bjerregård, der ødelagde Folkeskolen

Skoleloven er kommet i focus på grund af Helle Thornings og
Mette Frederiksens skolevalg til deres børn, og det er på høje
tid. En hel generation er allerede blevet ofre for den af
socialdemokratiet gennemførte skolelov af 1975, hvor man
kvittede ”det klassiske dannelsesideal, der er videncentreret -
til fordel for et metodecentreret ideal”.

Man ville skabe ”en trivselsskole, hvis første nære mål er, at
eleverne trives, for derigennem at kunne forberede dem til
det stadig mere fremherskende fritidssamfund, som afløsning
af den eksisterende arbejdsorienterende pligt- og tilpasningsskole”.

Man ville afskaffe examiner og konkurrence etc. etc.

Det duer bare ikke! Vi har nu i mange år på klodshold kunnet
se hvad manglende skolekundskaber og analfabetisme betyder
i et samfund. Det kan ikke fortsætte sådan. Vi må tilbage til
den ”videncentrerede” skole.

maj 16, 2010

Schweiz holder folkeafstemning om burka´enSchweiz´s katolske biskopper positive til burka-forbud.
I debatten om forbud mod burka stiller arbejdsgruppen ”Islam” under den katolske biskopkonference sig bag justitsminister Eveline Widmer-Schlumpf, som går stærkt ind for et forbud mod heldækkende tøj.
- ”Ud fra et kristent syn bør heldækkende tøj afvises”, siger arbejdsgrupens talsmand


Biskopperne rejste til Libanon og Syrien for at træffe muslimske og kristne personligheder. Gennem de erfaringer rejsen gav dem, blev de bestyrket i deres mening at heldækkende tøj måtte afvises. Desuden er der ikke noget sådant krav hverken i koranen eller i sunnaen.


Jødiske repræsentanter frygter en generel indskrænkning af religionsfriheden og er derfor imod et burka-forbud:- - Der er ingen grund til at en liberal retsstat skal indføre sådant forbud.

Otte år i skyggen - velfortjent

En 16-årig voldtægtsmand, som voldtog en 13-årig i en underjordisk garage i Hannove, dømtes 11. maj til 8 års fængsel. Han var tidligere blevet straffet flere gange.
Demonstrerende personer bar plakater med tekster som: ”Beskyttelse af ofrene frem for beskyttelse af gerningsmændene!” og ”Vi behøver ikke skarpere love, men skarpere dommere. Nul tolerance!” og ”Højeste straf for at ødelægge et barns liv!”Kilde: Politically Incorrect 13. maj


Vi trænger til langt flere demonstrationer af denne art imod den håbløse blødsødenhed!

Har du, kære læser, gjort en indsats?

Önskas: Topp 10 över de mest våldsdrabbade platserna i Sverige

Inte bara Lars Vilks hus är en farlig plats, våldet är numera med myndigheternas goda minne utplacerat över hela landet. All världens förbrytare verkar söka sig hit. Det vore en vettig samhällsservice att upplysa medborgarna om vilka gator och torg som är farliga. I Danmark och Frankrike gör man det, och publicerar till och med detaljerade kartor.

maj 15, 2010

En tanketorsk

Lars Løkke Rasmussen fabler om at genindføre modersmålsundervisning for fremmedsprogede børn – hvilket skulle hjælpe dem til at lære dansk!
Hvordan er han kommet på den sære idé, at kundskaber i arabisk skulle gøre det lettere at lære dansk? Sådanne fantasier kan kun stamme fra muslimsk lobbyvirksomhed for at få undervisning i arabisk på skatteborgernes regning.

Da de mellemøstlige sprog ikke er indoeuropæiske, kan de – lige så lidt som kinesisk – bidrage til indlæring af dansk.

Man kan sammenligne det med de vanskeligheder, som finner og ungarer har med deres magyarisk, når de skal lære andre europæiske sprog.

Ved udenrigsministeriets propagandafremstød for Mellemøsten i ti danske byer efteråret 2006 nævnte man nogle arabiske gloser - for at vise danske skolebørn den store sammenhæng mellem dansk og arabisk!!!

Men ét ord fra korstogstiden kan alle skolebørn i Danmark: hashish (hash), som på europæiske sprog blev til ”assassino, assassin”, d.v.s. ”morder, snigmorder”.

Interessant, ikke?
Kilde: fra bloggen Omnial

Socialtjänstens Stasi-liknande framfärd

Just som man nu äntligen trodde att en ljusning skulle komma i den horrible sak om Dominic, fortsatte socialtjänstens psykiskt pinfulla framfärd mot pojken och hans familj. Läs själv här från ”Världen i dag”s pappersupplage fredag den 14.5.2010:

När familjens ombud kom till skolan:
Dominic smögs ut via bakdörren
När ombudet Ruby Harrold-Claesson ville möta Dominic, vars pappa hon företräder i rätten, blev det nej. I stället smugglade socialtjänsten ut pojken bakvägen ur skolan och in i en lastbil.


Christer Johanssons (pappa till Dominic) juridiska ombud Ruby Harrold-Claesson har varit på Gotland i veckan för att vara med på bland annat socialnämndens möten. I och med besöket ville hon bekanta sig med Dominic och därför träffa honom på en rast i hans skola.

- Jag har aldrig träffat honom och eftersom jag ska tala om Dominics rätt till sina föräldrar vill jag gärna se barnet, även om jag inte ska diskutera något med honom, säger hon.
Men händelsen som utspelade sig på tisdagen i Väskinde skola där pojken numera går, tog en annorlunda vändning.
- De hotade med polis om vi inte avlägsnade oss, säger Ruby Harrold-Claesson.
Det blev alltså nej från skolans sida. I stället smugglade socialtjänsten ut pojken bakvägen ur skolan och in i en lastbil.
- Det kom en lastbil och pojken forslades bort i rask takt. Under tiden hade sk9olan oss i ett annat rum under föreställningen om att vi skulle få möta pojken, berättar Ruby Harrold-Claesson.

Socialtjänsten har beslutat om umgängesbegränsning mellan barn och föräldrar. Kan man inte förstå deras agerande då? (frågar tidningen).

- Jag som familjens ombud ska inte vara begränsad av föräldrars umgängesbegränsning. Det finns inga beslut på, att jag inte får träffa barnet, säger Ruby Harrold-Claesson.

Avtalade ni någon tid?

- Nej, vi ville inte det, vi ville bara träffa honom en kort stund, men det gillade inte skolan.

Jan Östre är rektor på Väskinde skola och var den som tog beslutet att avlägsna Dominic från skolan.
Han berättar att kontakt togs med socialtjänsten som sa att de skulle komma på en gång. Även familjehemmet (där Dominic är placerat av socialtjänsten) kom till skolan för att hämta Dominic.

- Det smärtar mig absolut, men jag är tvungen att vara myndighetsperson. Vårt uppdrag är att ta hand om Dominic, säger han till Världen idag.
-
Han berättar att redan när Dominic kom till Väskinde upprättade socialtjänsten och skolan en krisplan över hur skolan skulle agera om föräldrarna dök upp.

- Vi har fått jättetydliga regler av socialtjänsten och har inte kunna göra något annat. Vi ville ju inte göra något galet, säger han. Dock tycker jag som person att det är fruktansvärt att familjen är drabbade.

Hur går det för Dominic i skolan?

- Han trivs fantastiskt bra, både här i skolan och i familjehemmet. Det känns naturligtvis underbart för Dominic är en fantastiskt fin kille, trots att allt det runt omkring är tragiskt.
Senare på kvällen då föräldrarna hade blivit lovade ett telefonsamtal med sonen, fick man inte ringa till honom.

- Det var konsekvensen för att de var på skolan, säger Ruby Harrold-Claesson.

Det har varit många turer i fallet Dominic, vilket nu lett till att familjen Johanssons juridiska ombud Ruby Harrold-Claesson har JO*-anmält Gotlands kommun.
Ruby Harrold-Claesson, som företräder Christer Johansson, pappa till åttaåriga omhändertagna Dominic på Gotland, vill att JO utreder om socialnämnden och förvaltningens personal har gjort fel i handläggningen av familjehemsplaceringen av sonen.

I sin JO-anmälan är Harraold-Claesson bland annat kritiskt till att kommunen har underlåtit att ansöka om förordnande av offentligt biträde, men även att kommunen vägrat att utlämna handlingarna i målet. Dessutom menar Harrold-Claesson att socialtjänsten varken har meddelat besvärshänvisningar eller kallat till nämndsammanträde.

- Kommunen har gjort fel. JO kan inte undgå att kritisera dem. Men det räcker inte med kritik från JO. Jag anser att JO även måste åtala.


Erik Lundström, Världen idag 14.5.2010.


*) JO = Justitieombudsmännen (JO) = Riksdagens ombudsmän.

maj 14, 2010

Burde et forbud mod koranen ikke diskuteres?


Bør islam forbydes i Europa? Det schweiziske ugeblad ”Die Weltwoche” forsvarer schweizerne.
Diskussionen om forbud mod at bære burka er vanvittig, eftersom det er islam som helhed, der udgør problemet. Som det første af de større blade i Europa kræver bladet, at man overvejer et generelt forbud mod islam, eftersom islam ikke kan reformeres og ikke er forenelig med
forfatningen i et land, der har vestlig-kristelige forpligtelser.

Weltwoche støtter sig til den schweiziske islamexpert Lukas Wicks omfangsrige studier af islams vigtigste autoriteters udtalelser om islam og dets mulighed for reformering. Bladet remser op:
´Ingen adskillelse mellem kirke og stat, opfordring til at dræbe vantro, Muhammeds masakre på jøderne´ – og spørger: er islam forenelig med vor forfatning?
Og videre:
- Burde et forbud mod koranen ikke diskuteres?


Jo givetvis! Det er også flere gang blevet fremhævet på hjemmeplan, at islam strider mod den danske grundlov. Havde EU-politikerne i tide studeret islam, så havde umådelig meget været sparet, både økonomisk og menneskeligt.

Hvis man af hensyn til religionsfriheden vil acceptere islam, så må man skille religionen fra

politikken, for islam er ikke andet end religiøst kamoufleret erobringspolitik.

maj 13, 2010

Danmark skal ikke betale andre EU-landenes gæld!Danskerne skal ikke betale for at Sydeuropa har levet over evne. Dansk Folkepartis EU-ordfører, Pia Adelsteen, afviser kategorisk, at Danmark skal putte penge i en ny fond, som skal forsvare euro-lande med stor gæld og ringe afbetalingsevne.

- Danskerne traf et klogt valg i 2000, da vi stemte ja til at bevare vores egen valuta. Det er et valg, som grækerne i dag givetvis gerne ville have kunnet træffe. Dermed havde Grækenland kunne undgå den helt håbløse situation, som landet befinder sig i i dag, hvor man er bastet og bundet af euroen, siger Pia Adelsteen.


- Den danske befolkning skal under ingen omstændigheder være med til at finansiere, at lande som Grækenland, Portugal og Spanien har levet over evne i årevis og opbygget massive underskud på de offentlige finanser, der nu skaber tvivl om deres evne til at tilbagebetale deres statsgæld og dermed udgør en bombe under hele euro-samarbejdet. Det er lige nøjagtig det, Dansk Folkeparti har advaret imod ville blive konsekvensen af at bringe så mange vidt forskellige økonomier ind i en samlet monetær union, siger Pia Adelsteen. Pia Adelsteen fremhæver, at den fælleseuropæiske finansieringsmekanisme, som det så smukt hedder i regeringens forhandlingsoplæg, reelt dækker over, at EU-landene fremover skal hæfte solidarisk for alle EU-landenes gæld.

- Det betyder reelt, at de veldrevne europæiske økonomier herunder Danmark reelt overtager Grækenlands, Spaniens og Portugals statsgæld. Det er helt horribelt – og uacceptabelt. Danmark er ikke med i euroen, og vi skal ikke betale de her landes statsgæld ud. De ligger som de selv har redt. Det eneste fornuftige er at opløse euroen, så de pågældende lande har mulighed for at devaluere deres gamle valutaer og fremover ikke stå bundet af konvergenskravene, siger Pia Adelsteen.

Kilde: pressemeddelelse fra DF 9. maj 2010
.


Illustration: Bubulinas flag ved oprøret mod de muslimske osmanner

maj 12, 2010

Om få dage er det den 17. maj.


Gratulerer med 17. mai!
Vår grunnlovsdag

Norges Grunnlov – Vårt Frihetsbrev

Da står vi atter foran feiringen av Norges Grunnlov, vårt Frihetsbrev som er barnas, folkets og nasjonen Norges dag, vår alles kjære 17. mai.

Det er en dag som det norske folk virkelig verner om, men det er også en dag som sterke krefter vil gjøre om til en internasjonal feiring. Disse sterke krefter jobber altså internasjonalt og de arbeider intenst for at selvstendige nasjoner ikke lenger skal få lov å være selvstendige og frie. Og Norge er ikke noe unntak for disse krefters smarte og intense fremferd.

Vi har nemlig i vårt storting en overveldende mengde av disse «globalismens representanter» blant våre «folkevalgte». Ja det sies sågar at de er i sterkt flertall der på Løvebakken.

Når slike sterke krefter her i landet fritt får lov å virke og argumentere for å omgjøre vår nasjonaldag til en internasjonal dag, da er det folkets plikt å sette ned foten og si STOPP!
Disse globalismens lakeier i vårt parlament – Stortinget - ønsker å undergrave Norges Grunnlov, vårt Frihetsbrev. Disse destruktive krefter arbeider systematisk for å få avviklet Norge som selvstendig og fri nasjon. Norges Grunnlov er nemlig Globalistenes siste hinder for å få lagt Norge under Fremmed Makt. Det er ikke enkelt å sette fokus på dette, komme frem i pressen og debattere Norges Grunnlov, og at Norge er på vei under globalismens fane.

For hva er målsettingen med globaliseringen? Det kunne Lord Cristopher Monckton fortelle oss, da klimamøte i København stod for døren. Han hadde nemlig gått igjennom agendaen og dokumentene og funnet at, den overordnede målsetting var å få de fremmøtte nasjoners representanter til å skrive under på opprettelsen av «En Verdensregjering», som da selvfølgelig også innebærer «En Verdensleder».

Man streber altså i dette miljøet fremover mot et globalt diktatur. Opponerer man seg mot dette regimet, så sitter merkelappene løst, og man stemples som både rasist, nazist osv. Merkelapper som i realiteten har prellet av på Det norske folk som vann på gåsa. Fordi folket ikke kjenner seg igjen i disse beskyldningene.

Det var dette Gro observerte og hun kom da trekkende med et nytt skjellsord, et godt gammelt respektert ærverdig norsk ord, som hun omdefinerte til å bli et banneord og et fy ord, og vet ikke hva. Og ordet var nasjonalist.

Er det slik å forstå at når vi på 17. mai står og beundrer barnetoget som går forbi, om vi da er vitne til en nasjonalistisk strømning?

Eller når vi til 17. mai og andre festligheter møter bunadskledde norske kvinner og menn, møter vi da uniformerte nasjonalister?

Eller når all verdens folkeslag ikler seg sine flotte folkedrakter, er da også disse uniformerte nasjonalister?

Da kronprinsen giftet seg var avisspaltene fulle av denne begivenheten. Det var også fokus på våre stortingsrepresentanter som ivret etter å skaffe seg ny og flott bunad for å delta i det kongelige bryllupet.

Det må vel bety at vårt storting også består av en hel del nasjonalister?

Det er en vakker feiring vår nasjonaldag den 17. mai, hvor det norske folk hilser hverandre med rungende hurrarop. Det er en vakker dag hvor barna settes fremst. Barna-, den oppvoksende slekt som skal lære seg å sette pris på vårt Frihetsbrev, vår selvstendighet og vår kulturelle egenart.

Men som sagt-, så arbeides det dessverre bak folkets rygg for å få avviklet Norge som selvstendig og fri nasjon. Enkelte representanter i Det norske storting har sågar gått ut og erklært Norges Grunnlov for å være gått ut på dato. De ønsker å undergrave Grunnloven og erklærer den derfor som utgått på dato, ene og alene for å kunne tilpasse Grunnloven til sin egen politiske agenda. Norges Grunnlov skal ikke lenger være «Folkets Frihetsbrev».

Når en overveldende mengde stortingsrepresentanter - det hevdes sågar at det er ca. 140 av dem – jobber for å få Norge underlagt Fremmed Makt, så må det norske folk begynne å reagere.


Vi har fra barnsben av - så fort vi hørte og forstod ordet politikk – fått vite at det er noe som heter Høyre og Venstre. Det er en illusjon vi hurtigst mulig må se igjennom. Denne såkalte politiske Høyre/Venstre aksen, er et direkte udemokratisk og illusorisk politisk rammeverk som er satt opp for at vi som folk skal tro at der er motpoler i politikken, mens partiene i realiteten arbeider mot samme mål. Nemlig mot «Den Nye Verdensorden» og dens diktatoriske Verdensleder. En prosess som systematisk har pågått lenge før og fortsatt etter den andre verdenskrig.

I 1947 ble organisasjonen «En Verden» http://enverden.no/ etablert i Norge. Denne organisasjonen er registrert i Brønnøysund registeret under samme næringskode som våre politiske partier.
«En Verden» er altså et skjult parti. Et skjult parti som er frekventert av mange stortingspolitikere fra flere av våre stortingspartier fra «Venstre mot Høyre». Og dette kaller vi for et Demokrati? Betydningen av det å være folkevalgt har med dette mistet mye av sin troverdighet.

I år 1949 ble Europabevegelsen etablert i Norge, og det hevdes at det ble gjort med økonomisk støtte fra Amerika. Den 7. mai 1969 gikk den samme Europabevegelsen hen og avholdt et konstituerende møte i stortingsbygningen, hvor de etablerte sin egen hemmelige stortingsgruppe. De valgte da stortingsrepresentant Peder Næsheim som formann for denne spesielle gruppen. Næsheim døde imidlertid sent det samme året, og stortingsrepresentant Knut Frydenlund ble påfølgende år (1970) valgt som ny formann for denne gruppen.


Det står også å lese i den samme beretningen for 1969 at Europabevegelsen allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe. I ettertid er det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget, gjort en beregning som viser at denne gruppen nå må bestå av minst 140 stortings-representanter.

Dette betyr i klartekst at Europabevegelsen nå har satt i Det norske storting – i over 40 år - som landets absolutt største «parti».

Det gir oss forklaringen på hvorfor styringen av dette landet går så til de grader i negativ retning. På grunn av globaliseringen, på grunn av disse katastrofale avtalene EØS og Schengen, så er norsk kultur iferd med å bli skjøvet ut over sidelinjen. Slik arbeider Globalismens representanter og det kalles avnasjonalisering. EU prosjektet er i denne sammenheng et redskap for å rydde unna all nasjonal motstand på veien mot «Den Nye Verdensorden», på veien mot «En Verdensregjering» og «En Verdensleder». Og FN er på toppen av dette verdens bedraget utpekt som sete for denne nye «Verdensregjeringen».Kjære norske folk!

Skal vi virkelig tillate at disse globalismens representanter i vår nasjonalforsamling – Stortinget – får fritt spillerom til å ødelegge vårt Frihetsbrev?

Skal disse globalismens representanter virkelig få lov til å avvikle Norge som en selvstendig og fri nasjon?

Skal virkelig disse globalismens representanter i vår nasjonalforsamling, få lov til å virke uhindret i tiden fremover, slik at vi til slutt ender opp som en global landsby, hvor Stortinget kun har funksjon som et «rådhus»?

Ta vare på friheten. Ta vare på landet vårt, selvstendigheten vår og ta vare på og vern om Norges Grunnlov. Norges Grunnlov er fundamentet under «Det norske hus». Og et hvilket som helst hus som ikke er bygget på et solid fundament, er ikke et «bærekraftig» hus. Et slikt hus står definitivt for fall.


Kjære norske folk!

Ta vare på fundamentet under «Det norske hus», ikke la de få anledning til å rive det. Vern om Norges Grunnlov vårt FRIHETSBREV, bruk dagen til å minne om, forklare og lære vår oppvoksende slekt hvorfor vi feirer 17. mai. Fortell de om 1814 og Eidsvoll forsamlingen.
Gå på Internett, let opp historien og fortell barna om dette. Kunnskapen om Grunnloven må inn allerede på grunn-skole nivå. Bare slik kan vi styrke bevisstheten om grunnlovens betydning for et fritt og selvstendig Norge, og overlevere denne fantastiske arv til forvaltning av og for kommende generasjoner.

Gratulerer med dagen.
Hipp hipp, hurra hurra hurra!

Med frihetshilsen fra
Norgespartiet
Skudsikker vest?

På videoen om overfaldet på Lars Vilks i Uppsala står der en mand i forreste række og roder i sin lomme.
Han har en stor vest på og en rød t-shirt.
Er det ikke en skudsikker vest, han har på. Det ser da sådan ud.
Er de studerende begyndt at gå til foreläsninger i skudsikre veste?

Tyrkertro giver styrke

Mennesket er kun delvis en rationel skabning. Det ses også i den politiske verden. Der findes absurde ideologier – som f.eks. kommunismen – som nogle blindt lader sig styre af. Der findes personlige magtambitioner som ruinerer hele lande – f.eks. Mugabe i Zimbabwe.
Der findes også fobier og overtro som styrer lande eller udnyttes af snu ledere.
Nordkoreas diktator, Kim Jong 2., er bange for at flyve og flyver aldrig. Han tager toget. Han tager sit 90-vogne-lange-tog til Moskva…9000 km væk og til Peking.

I Kina er det tallene 4 og 8 som styrer: 4 er et ulykkestal, 8 et lykketal. Derfor savnes ofte 4. etage på hotellerne i Kina. Men le nu ikke: prøv at finde række 13 i vesterlandske flyveselskabers maskiner!
Da Kina for to år siden åbnede Olympiaden skete det 08.08.08. Ikke tilfældigt. Der var kommet uorden i lykketallet, da jordrystelsen i Sichuan indtræffede 88 dage før åbningen.

I Burma lader den brutale militærjunta sig styre af astrologer. Den tidligere diktator Ne Win byttede landets 100-kyat pengeseddel ud med en 90-kyat-seddel, da det var et bedre tal. Den nuværende leder Than Schwe har hævet astrologien til nye højder: hans astrolog hævdede, at han skulle flytte hele hovedstaden ud i djunglen, eftersom hans stjerne var dalende og hans regering ellers ville falde. Så år 2006 flyttede han hele militærjuntaen og landets ledelse til et sted, hvor der ikke fandtes vand og el og heller ikke fax. Flytningen kunne ikke ske når som helst. Astroogen havde på stjernehimeln set, at den ideelle dag var den 6. november 2006 kl. 06.37.

Og nu til sidst om fobien hos langtids diktatoren Muammar Kadaffi i Libyen. Han lider efter sigende af klaustrofobi. På sine udenlandsrejser forsøger han at slå telt op og holde hof dér. Det er altså ikke bare en excentrisk handling , men et udslag af fobi. Blandt andet teltede han en hel uge i Paris ved et statsbesøg i 2007. Det gør ham ikke til en hyggelig spejderdreng. Han er stadig en brutal diktator.


Tja, det der er tro for den ene er overtro for den anden.
Hvad er forskellen mellem tro og overtro?
En tyrkertro på hvad som helst giver styrke og er penge værd.

maj 11, 2010

Hvad sagde Erdogan om moskéerne og minareterne!

Ved besøg af mine gamle venner fra Holsten drejede talen et øjeblik hen på Rendsborg. Det var da ikke noget problem med muezzinens råb fra minareten, sagde min gæst grinende og fandt det tåbeligt, at nabokommunen havde besværet sig. Tonefald og ligegyldighed røbede, at han (trods god akademisk uddannelse) var totalt uden kundskaber om islam og dets væsen, og hans kone kvidrede: ja, jeg kunne da godt tænke mig at se sådan en moskè indvendig.

Åh Gud, hvad gør man? Salige ere de enfoldige!
Skal man begynde at forklare dem…? Og dermed eventuelt få afbrudt et årelangt venskab? Eller skal man lade dem leve i deres glade uvidenhed om fremtiden for deres børn og børnebørn….
De opdager det jo selv engang!
Så vil jeg måske høre et bebrejdende: hvorfor sagde du ikke det?


Og nu faldt jeg over nedenstående indlæg. Ingen lande i Europa ved så god besked om, hvad islam drejer sig om, som landene i sydøst, som har smagt mosten!


Calling from the minaret
In the name of cultural diversity, tolerance, peaceful co-existence and human rights that are strongly promoted by the EU, my hometown, Pecs (European Capital of Culture 2010, alongside Istanbul and Essen) is now inviting muezzins to call believers to prayer from a historical minaret that was built under Hungary's occupation by the Ottoman empire. People of Pecs who are interviewed, find it special, nice, great, very interesting, and they are very happy about it. Just where to start explaining?????

The imam is asked what the muezzin sings and he gladly explains that it means god is great and he is the one and only true god etc. The muezzin says it is a great pleasure to call for prayer from the minaret in a city where there are not many muslims (yet).
All presented in a sweet, rosy way, so people will buy it like candy. Shocking!

http://www.youtube.com/watch?v=AmzYEph_ZtI

Katolsk kirke og overbefolkning.

Nedenstående læserbrev blev afvist af JyllandsPosten:

Vi kan hurtigt blive enige om, at den katolske kirkes holdning til sex, prævention og især pædofili ofte giver anledning til forargelse og kvalme. Men når Jonna Vejrup Carlsen (JP 7. marts) synes at give paven hovedansvaret for klodens vanvittige befolkningsvækst pga. hans modstand mod prævention, så tillægges den katolske kirke alt for stor indflydelse.


Der er ikke meget, der tyder på, at katolikker retter sig efter paven i det spørgsmål. Faktisk har de europæiske katolske lande nogle af de laveste fødselsrater overhovedet, og den katolske verden som helhed bidrager kun i mindre grad til den globale befolkningsvækst.

Det gør derimod de islamiske lande, som ifølge egne beregninger (OIC) vil fordoble deres nuværende befolkningstal (ca. 1.5 mia) i løbet af 35 år. Dermed tegner de sig for ca. 2/3 af den globale befolkningsvækst. Undtagelsen her er det islamiske Iran, hvor det tidligere meget høje fødselstal nu er stærkt reduceret. At dette er lykkedes, skyldes ikke så meget kurser i prævention som den omstændighed, at iranske kvinder har et for islamiske lande relativt højt uddannelsesniveau. Eller som Claus Thomas Mynster Nielsen i sin kronik 24. marts udtrykker det: " -- iranske kvinder vil hellere leve ugifte ..... end i det muslimske kønsrollemønster"

Petter Mathisen
Fra fødeafdelingen:

"- de er mine allesammen!

maj 10, 2010

Socialisme contra kernefamilien

Husker du den horrible historie fra Gotland om, hvordan de svenske socialmyndigheder med politi sidste år kidnappede den 8-årige Dominic fra forældrene med en yderst tyndbenet historie om, at han ikke gik i kommuneskole, men fik hjemmeundervsining, og at han ikke havde været til tandlæge!!! Nogen mere plausibel grund synes stadig ikke at være blevet fremlagt af myndighederne. Den bortførte dreng blev anbragt i familiepleje, og der begyndte et sandt tovtrækkeri mellem den offentlige magt og forældrene om drengen.

Det sidste vi hørte her på bloggen om den historie var at man havde nægtet forældrene at få den bisidder i sagen, som de ønskede. Se bloggen 29/4.

Men forvaltningsretten har siden givet efter for forældrenes ønske, muligvis på grund af den forargelse som sagen har vakt (her i valgåret). Forhåbentlig kan den dygtige og erfarne jurist Ruby Harrold-Claesson, som tilmed er ordfører for den Nordiske Komité for Menneskerettigheder (NKMR) få sat tingene på plads!

Men hvad er det dog for tilstande, at socialforvaltningens kan bortføre et barn fra dets forældre uden at kunne fremlægge en ordentlig begrundelse? Er man fuldkommen blind og døv for, at man ødelægger en familie for at få sine socialistiske ideologier trumfet igennem?

Kilde: "Världen idag" 30.april

maj 09, 2010

Inte alla tiger!

Under sidste krig gennemførte Sverige en kampagne for at gøre befolkningen opmærksom på, at man skulle vogte sig for at tale med hvem som helst om hvad som helst. Der kunne være fremmede spioner i landet etc.

Kampagnen benyttede sig af et ordspil: ordet ”tiger” betyder dels kattedyret, dels ”tier” (præsens af verbet att ”tiga” (tie stille)).

Resultatet var:

”En svensk tiger”


Er det denne indoktrinering fra sidste krig, som stadig virker? De siger jo ikke meget, svenskerne.Men nogen er der da, som råber op mod islamiseringen!

Skånepartiet i Malmø benytter sig af ytringsfrækheden:

Europadag i krisens tegn

Morten Messerschmidt, betegner Europadagen som en hul forestilling, en verdensfjern europæisk elites kejtede forsøg på at etablere en europæisk identitet henover hovederne på virkelighedens europæere. Samtidig peger han på, at den fælles valuta, euroen, truer med at fremkalde en ny finanskrise, og at de kaotiske forhold i EU´s hjemland Belgien yderligere illustrerer kunstigheden i det europæiske projekt.
”Europadagen er kun noget, der eksisterer i avisernes kronikker og i EU´s institutioner. Der er tale om et forfejlet forsøg på at konstruere en fælleseuropæisk følelse af identitet, som ingen europæere har efterspurgt, fordi deres virkelighed enten er dansk, engelsk, tysk, fransk eller hører til blandt en af de øvrige unikke europæiske virkeligheder. EU fejres kun i EU´s egne institutioner, men her til gengæld også så krampagtigt, at man ikke en gang fandt det umagen værd at afspille den amerikanske nationalhymne, da USA´s vicepræsident Joe Biden gæstede EU-Parlamentet i denne uge”, siger Morten Messerschmidt.

”Sandheden er, at EU-projektet befinder sig i sin hidtil alvorligste krise. Vi oplever lige nu, hvordan euroen truer med en genopblussen af den finanskrise, som vi troede, vi havde lagt bag os, og vi hører, hvordan euro-tilhængerne helt latterligt beskylder finansmarkederne for hysteri, blot fordi disse reagerer helt naturligt på en fejlkonstrueret fælleseuropæisk valuta uden noget fundament. Tilhængernes mantra, Vi må stå sammen”, lyder på den baggrund mere og mere som en anstrengt besværgelse. Når krisen melder sig, tænker hvert medlemsland først og fremmest på sig selv og ikke på Europa. Spørg bare i Athen”, siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt peger samtidig på, at krisen i Belgien viser grænserne for ideen om Europa: ”Det kunstige land Belgien er et af EU-tilhængernes forbilleder, men for anden gang inden for få år, har en føderal regering måttet opgive at få landets to vidt forskellige befolkningsgrupper til at stå sammen. Belgien er præget af kaos, korruption og mangel på sammenhængskraft – og det er ikke usandsynligt, at en statsreform vil føre til endnu større adskillelse mellem det flamsktalende flertal og det frankofone, økonomisk tilbagestående, mindretal. Belgien viser lige præcis, hvor elendigt virkeligheden hænger sammen med idealerne.

Det betyder ikke, at europæerne ikke skal stå sammen – men de skal kun gøre det på områder, hvor det giver mening. Det er EU´s eneste redning”, siger Morten Messerschmidt.

Kilde: pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti 9.5.2010.


Europa på vej til Cypern. Skulptur på torvet i Halmstad. (Springvandet lukket på grund af frost).

maj 07, 2010

Ved du, hvor disse sportsidoler hører hjemme?

Og i hvilken sportsgren de har udmærket sig ?

Mohammed Ali
Bashir Hassan
Redouane Kaya
Anthony Yigit
Leon Chartoi
Naim Terbunja
Babacar Kamara
Pezhman Seifkhani
Modo Sallah

Åbenbart dygtige til at slå på tæven!
De er Sverigesmestre i amatørboksning!

HVORFOR SKAL OGSÅ NORGE ØDELEGGES?

Det er vel ingen tvil lenger om at innvandringen av fremmed-kulturelle og fremmed-religiøse, og da i særde-leshet den islamske invasjon er en kile som splitter folket i dette engang så gode landet? Ja, jeg vil påstå at Norge nå foran-drer seg i rekordfart, og det til det mindre hygge-lige.

Ja tenk, vi vokste opp med troen på at vi nordmenn, med stål i bein og armer skulle bevare vårt fundament og vår barnetro intakt. Vi skulle reise ut i verden og spre fredelige tanker, vise omsorg og spre det gode budskap for å skape velstand i land hvor ufred og armod rådet. Aldri trodde jeg at ufred og armod fikk komme til vårt eget land. Aldri trodde jeg at Norge skulle bli det samme røverlandet som det vi som sjøfolk hadde fått erfart fra mange land på denne jord. Hvor kriminalitet, drap, voldtekt på unge kvinner og narkotika sprer seg over hele landet som en virus. Ja selv her på lille Ankenes skulle vi også få erfare narkotikaens lang fangarmer. Jeg trodde heller ikke at hatets frø ville bli plantet også i norsk jord.


Og snart kan vi ikke hjelpe andre. Nei, vi vil ikke engang kunne hjelpe oss selv. For dette eksperimentet som Norge nå gjennomlever og som våre ledere har velsignet og døpt for ”multikultur” - dette nye vi - som utenriksminister Gahr Støre elsker å kalle det for, det er og kommer til å bli en Frankenstein! Og dette er altså en ønsket utvikling fra naive, uansvarlige og maktsyke politikere som ikke ser at dette vil ble vår svøpe? At ikke flere nordmenn ser hva som holder på å skje, rett foran øynene på dem, det er en stor gåte for meg. Kanskje har de nok med at de får dosen sin med sport og underholdning på TV, og for lengst har gitt opp, eller tror at dette vil ordne seg selv? Å nei, jeg skal love at det multikulturelle eventyr som våre politikere, både på høyre og venstre side i norsk politikk, men kanskje mest med de rødgrønne i spissen, det er intet annet enn en Trojansk hest. Men når klakkørene oppdager det, da er det for seint...


Både Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har ikke særlig mye tid til å ivareta det norske folks interesser. De er nok mest opptatt med å logre for FN og EU, i håp om en lukrativ stilling der, når denne rødgrønne grauten ikke lenger er spiselig.


Narvik, 06.05.10.

AMUND GARFORS.

Norge ødelegges. Sendt 7.5.10 til:”Alle” norske aviser. De norske politiske parti. Nasjonale aktivister.Fot: norske jenter på Christians-havn - på vej til den norske Kong Håkons Kirke, som om en halv snes dage fejrer 17. maj.


Tag med derud og oplev et ekko af det Norge, vi alle holdt af!

maj 06, 2010

Bare Muhammed og Aisha!

Skånepartiet i Malmø er imod den enorme indvandring og det islamiske herrevælde, som EU´s og Sveriges politikere er ophavsmænd til.

Partiet har lavet en plakat, som efter sigende forestiller ægteparet Muhammed på 53 år og lille Aisha på 9. Ren fantasi, for ingen ved, hvordan de så ud. Men på plakaten har de åbenbart lige været i bad, for de er splitternøgne.

Det var for meget for det svenske politi, så de hentede partilederen, Carl P Herslow, til forhør!- - - - - - - - - -

I øvrigt skrev Sydsvenskan, at plakaten viser en nøgen aldrende Muhammed sammen med en nøgen ung pige ("en naken åldrad Muhammed tillsammans med en naken ung flicka”). Det er et godt eksempel på pressens selvcensur: ”en naken ung flicka” er en eufemistisk omskrivning. En manipulering med historien. For dem, der ikke har set plakaten, kan det kun forstås som en ung pige sidst i mindreårigheden, altså sådan der 16-17-20 år. Aisha var 9 år og var altså en lille pige, hvad der også tydeligt fremgår af tegningen.
Kilde: Sydsvenskan, Skånepartiet og bloggere.

FIFA – Fy fan!

Det internationale fodboldforbund FIFA bøjer sig for islam og accepterer iransk krav om tørklæde-klædte fodboldspillere.


Kilde:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/365275:Udland--Kvindelandshold-faar-lov-at-spille-med-toerklaede

Expertise

Ifølge The Times 5.5.2010 er Ægypten blevet ramt af en krise i hashhandelen, som har rystet befolkningen, der efter sigende hører til verdens mest begejstrede hashrygere. Priserne er steget voldsomt de sidste måneder, og man mindes den gode gamle gyldne hashtid under Sadats regering i 70´erne.

Interessant! For det var jo netop dengang, at man i Danmark gennemførte ”sociale experimenter” i form af ”Christiania”. Man ville prøve at behandle narkomaner. Det var ikke noget, sundhedsvæsenet tog sig af. Behandlingen blev - med statsbidrag - overladt til psykolog Karen Berntsen (fot. t.v.).
(Hun havde vistnok tidligere lavet psykologiske undersøgelser over politiske fanger i 1945. Hun blev ansat ved Mentalhygiejnens københavnske rådgivningsklinik i 1956 og blev formand for Psykologforeningen året efter. Foreningen indvalgte hende siden i Mentalhygiejnens repræsentantskab 1965. Senere - i 1974 - kandiderede hun til Mentalhygiejnens bestyrelse hvilket blev forpurret af borgerfløjens kup mod foreningen.)

I 1969 fremsatte hun ”Et forslag til et behandlingsprogram for stofmisbrugere”, idet hun skrev: "(det) må ikke betragtes som mere end et forsøg, hvis udfald ikke kan forudsiges”.
I 1971 kom hun med et ”Tilbud til stofmisbrugere” og blev leder af Mentalhygiejnens Ungdomsklinik sammen med John Andersson. Hun accepterede hash og salg af morfin i centrets køkken..

Man arrangerede ”narko-nedtrapningsture” til Norge og Sverige - ud fra Christianias egne forudsætninger, som det hed. Og i 1974 fandt nogle Christianitter på, at man hellere måtte trappe ned i varmen nede i Ægypten. Formålet var, at deltagerne skulle indskrænke hashforbruget til ”personlig brug plus lidt hash til venner og bekendte”.

”Hvor meget havde man med til venner og bekendte, da man kom hjem fra Ægypten, hvor hash var mere let tilgængeligt end smør i Danmark” spurgte en læge i Slagelse spydigt.
Sundhedsplejerske Wivian Fuglsang svarede ikke på dette spørgsmål, og røbede heller ikke, at samtlige deltagere kom i forbindelse med narkopolitiet efter rejsen. Overlæge Sven Heinild
havde lovet en videnskabelig artikel om experimentet i Ugeskrift for læger, men den kom aldrig.

Da Karen Berntsen i en retssag fortiede sin viden om kriminalitet på Ungdomsklinikken eller nogen anden mentalhygiejnisk institution, dømtes hun ved både byret og landsret til ½ års fængsel og ville så forsøge at få sagen for højesteret. Men i mellemtiden skiftede regeringen, og hun blev så reddet af den nye justitsminister, Orla Møller (- rimeligvis (?) på forbøn af hendes mentalhygiejniske meningsfælle, Eva Gredal???).

Karen Berntsen må også have været medansvarlig for Mentalhygiejnens pengemisbrug, som blev afsløret af rigsrevisionen.

Kilder: Plan for nedtrapningstur til ægypten december 1974, tidsskriftet AKTION nr. 1, 1977
og bogen "Femte Kolonne. 14 års kamp mod nedbrydning af dansk kultur."