maj 31, 2009

Stop islamiseringen af Tyskland!

Partiet Republikanerne i München taler tydeligt: de siger højt og klart NEJ til islamiseringen af Tyskland og til idéen at optage Tyrkiet i EU.Partiets topkandidat, Uschi Winkelsett holdt valgtale på Marienplatz i München: Europa er præget af kristendom og det skal det blive ved med. Vi vil ikke have moskébyggeri, og hun vendte sig mod den planlagte stormoské i Sendlinger.Tyrkiet, som til 97 % ligger uden for Europa, i Lilleasien, udgør et fuldkomment fremmedlegeme i forhold til Europa og har ikke noget at gøre i det kristne Vesten. I så fald ville Europa komme til at grænse til Irak og Syrien.Tre autonome, der forsøgte at afbryde hendes tale ved stereotype råb som ”Hold kæften” og ”Ud med nazisterne” blev fjernet af politiet, for i München er loven om ytringsfrihed stadig lov.Uschi Winkelsett forklarede tydeligt, at islam ikke på nogen måde betød ”Fred”.Man kunne bare kikke i Koranen for at blive klogere!
Republikanerne er ikke fremmedfjendtlige, men de, der ikke vil integreres eller ikke er i stand til det på grund af den islamiske kultur og religion og som kalder tyskerne ”svineædere”, de passer ikke ind i Tyskland.
Hvad EU angik var der ingen vaklen: ”Ud af EU!” lød budskabet fra Uschi Winkelsett.


Journalistik

En journalist, der arrangerer en dialog mellem to modsatrettede politiske synspunkter i TV, bør selv være neutral i stedet for at optræde som dialogpart, hr. Jersild.
(jvf. TV-program med Birthe Rønn Hornbech og præsten Per Ramsdal)

Kosovo renses for vantro.Kosovo bliver ren muslimsk. Det albanske muslimske befolkningsflertal i Kosovo kommer stadig nærmere deres mål - at leve i en stat, der er renset for vantro. Ikke bare serbere, men også andre mindretal har forladt Kosovo eller forbereder sig til det, eftersom der mangler politisk vilje til at beskytte mindretallene. Dertil kommer så den dårlige økonomiske situation. Kirker bliver ødelagt, og kristne samfund tilintetgjort. Kosovo er på vej tilbage til middelalderen. Landets nære beliggenhed til Europas demokratiske lande bliver givetvis et problem.


Kilde: den tyske blog Politically Incorrect 29.5.09

maj 30, 2009

Årsagen til ungdomsvolden?

Den hollandske regering har ønsket en undersøgelse af årsagen til ungdomsvolden.

Professor i forensisk (=retslig) psykologi Corine de Ruiter i Maastricht er kommet til den slutsats, at islam er hovedårsagen til den hyppige kriminalitet blandt marokkanske og tyrkiske unge, som på grund af deres tro er ”stagneret i deres moralske udvikling”.

At islam er hovedårsagen har vi andre nok erfaret for længe siden uden at have professorens fine ord og uddannelse!
(Som min kemilærer sagde i mellemskolen: Først kommer den jævne mands erfaring, og så den videnskabelige forklaring.)

Kilde: den tyske blog Politically Incorrect

Beskyt børnene mod galskaben!

Med erindring om belgieren Marc Dutroux´s bestialske, sexuelle børnekidnapninger i 80´erne, kunne man vel forvente, at EU-højsædet i Bryssel ville være særlig påpasselig for at hindre svinske mandfolk i indflydelse! Men den daværende komplet uduelige justitsminister Melchior Wathelet, som trods al information om Dutroux, ikke tog ordentlig fat, vistnok fordi højere magter var indblandet i affærerne, blev - - - udpeget til dommer ved Europadomstolen!

EU´s Lissabon-traktat accepterer pædofili, en imødekommenhed over for muhammedanerne, som er positivt indstillet til sådan liderlighed, jvf. Khomeinis sexregler til sine trosfæller i hans bog Tahrirolvasyleh 1990. Eftersom islam er en meget udbredt religion i FN, bør det også nævnes, at den homosexuelle svenske organisation, RFSL, ”Riksførbundet för Sexuellt Likaberättigande”, der flere gange har vist sig positive til pædofili, har fået observatørstatus i FN i 2007, så de kan deltage i FN´s konferencer og tilbyde ”expert”hjælp indenfor områder som menneskerettigheder, sundhedsspørgsmål og bistand.

EU lande, der har stemt JA til Lissabontraktaten - og det har de fleste gjort, også Danmark - har altså godkendt pædofili!!!

Nu bringer den irske Daily Mail en artikel, ”Pedophilia and the dark heart of the EU s parliament”, som røber, hvor ilde det står til. Den fortæller, at EU-parlamentariker Daniel Cohn Bendit, som i sin EU-position har mere magt end et medlem i den irske fristat, selv har tilstået sexliderlighed med småbørn. I 1968-studenteroptøjrene var han på Paris barrikader, siden gik han ind i miljøpartiet ”De grønne” i Tyskland og blev valgt til EU.

Kan han, kan andre også!
Den homosexuelle Flemming Oppfeldt i Løkke Rasmussens Venstre er nu opstillet som EU-kandidat. Bag sig har han en betinget dom for via internettet at have lokket en 13-årig dreng til homosex, ligesom han skal have forgrebet sig på en 14-årig og gjort flere andre forsøg på at forføre mindreårige. Han hævder ganske vist, at han har lagt sådanne forbrydelser bag sig.


Kilde: Hodjas blog 29.5.09

maj 29, 2009

Ahasverus var så mäktig

Det er dog en skam, at muhammedanerne er sådanne tørvetrillere, at de ikke kan nyde et godt glas vin og Bellmans sang om Ahasverus og dronning Esther:

Om konung Ahasverus och excellensen Haman av Carl Michael Bellman
ur Fredmans sånger, n:o 40

Ahasverus var så mäktig,med en persisk krona präktig.Ja, hans riken vore — drick, kära du —hundratjugosju.Ahasverus satt så gullgul och sur som ett lejon i en jungfrubur: vällust var hans ära... Låt oss nu förtäraoch vår flaska tömma ur!Slottet fullt av härligheter,och scharlakan till tapeter.Bänkar voro där av bara gull — aj, aj, aj, lull lull! Stort kalas nu uti Susan varjämt etthundraåttio dar. Kungen själv traktera... Låt oss dricka mera,låt oss klinga par om par!Ahasveri bord det prålar —vin bars fram i gyllne skålar.Spickeskinka, härlig sommarmat, låg på silverfat.Liksom hos vår konung plägar ske,fick landshövding och överste vid hans taffel spisa... sjungen nu vår visa,låt oss vänligt hjärta ge!Man ser av de helga skrifterAhasverus han var gifter:drottning Vasthi hette hans gemål... drickom hennes skål!Hennes majestät i Persienbröt mot kungen som sin äkta vän: när han ville leka, börja hon att neka —mången gumma gör så än.Kungen uppå sjunde dagen,utav vin och kärlek tagen,skickar sina två kamrerare att sin drottning be.Gud nå den, som när han flickan ser,ej går själv, men skickar sin kamrer — den är att beklaga... Låt oss glasen taga,låt oss dricka mer och mer!Drottning Vasthi vill ej lyda,lät en ann sin krona pryda:pigan Esther fick en gyllne skrud, blev en kungabrud.Hon bad en kusin, Mardochai —judar äro skälmar, veta vi... Skål för gamla juden! Skål för unga bruden!Skål för hela frieri!Juden satt vid kungens trappa,släppte flickor in, som klappa —lagom syssla för en jude nog: jungfrubur och krog.Två kamrerare vid dörren stå,viska att de kungen skulle slå: saken sig förvärrar, och de gode herrarblevo hängda båda två.Hör nu på hur drottning Estherbjöd till måltids många gäster:själv hans excellens herr Haman kom... Gubbar, drickom om!Ahasverus drack, och Esther grät —skönhet gör i världen stor förtret: Haman med dykränger sig i galgen svängerpussig, stinner, blå och fet.Ahasverus, ful och bister,såg sin premiärministeri en galge, femti alnar hög — säj mig, om jag lög?Juden sen som kungens bästa vänsvängde sig i purpurmanteln med en gyllne krona — vacker huvudbona...Låt oss dricka — drick! "Ja, men!"Si, så ser man världens snara!Höghet ofta står i fara:lyckans tempel äör en hisklig brant — är det icke sant?Stolte Haman rep och mössa bär:sådan huvudbonad gör besvär... Ahasveri lära, dricka och förtära,är det enda jag begär.

Jihadangreb mod det store kaffefirma Starbucks.

Kaffekæden Starbucks kan nok så mange gange hævde på arabisk, at de ikke vil støtte Israel for ikke at blive boycottet af muhammedanerne. Alene deres logo - det gamle testamentes dronning Esther - er i den grad en torn i øjet på muslimerne, at kaffekæden udsættes for jihadangreb.

Ifølge Esthers Bog i det gamle testamente var kong Ahasverus (Xerxes) af Persien gift med dronning Vasthi, som han forskød til fordel for den underskønne Esther, som blev hans nye dronning. Hun fortiede, at hun var jødinde. Hun kom underfund med, at kongens højre hånd, Haman, planlagde et sandt blodbad på alle jøder i Ahasverus´ rige og gik til kongen. Hun røbede ikke straks sit ærinde, men da kongen opfordrede hende til at bede om en gunst og forud bevilligede denne, så bad hun for sit folk. Således klarede jøderne Hamans grusomme anslag, og Haman selv blev klynget op. Det er til minde om denne begivenhed, at jøderne fejrer Purim-festen

Kilde: den tyske Politically Incorrect.

Bygget på løgn og fusk

Repetition:


Jean Monnet-professorer

Som bekendt har EU-højborgen i Bryssel og lokale EU-kontorer været ramt af store skandaler angående nepotisme, fusk og svindel til millionbeløb. Rimeligvis var det kun toppen af isbjerget, som kom til offentlighedens kundskab gennem Bernhard Connollys bog ”The rotten heart of Europe” (Europas rådne hjerte), og nogle større konsekvenser for EU fik det ikke. Man fyrede Connolly på gråt papir, satte Edith Cresson og hendes ven og ”videnskabelige rådgiver”, tandlæge Berthelot på porten og gik videre, som om intet var hændt. EU-personalet har mundkurv på, og EU-dokumenter offentliggøres først efter 30 års forløb, når alt er glemt eller er blevet borte eller forvansket!


Connolly fortæller bl.a. om hovedpersonen bag hele EU-projektet, bankmanden Jean Monnet:
`Helt fra starten i forberedelsesperioden før Rom-traktaten i 1957 talte Jean Monnet kraftfuldt og præcist for at man skulle overføre magt direkte til en gradvis opbygning af en enhed og samle den funktionelle bureaukratiske elite på tværs af Europa, så der skabtes et kraftfelt, hvor en union ikke kunne stoppes.
Overførslen af magt fra EU-landene til et centralt EU skulle begynde med ret ukontrovertielle økonomiske funktioner og stålproduktionen, for således at mindske bekymringerne for, at den nationale suverænitet blev brudt ned. Man skulle sikre sig, at den funktionelle overførsel af magt ikke kunne føres tilbage igen til de enkelte lande. Det sikredes ved traktat-doktrinen ”acquis communautaire”: al magt, der afgives til EU´s samfundsinstitutioner, bliver gjort til permanent EU-lov, idet den samtidigt tages ud af medlemslandenes nationale love.`


Men Europa skulle også have en fælles sjæl, mente formand for EU-kommissionen, Jacques Delors. I hver af Europas stater findes der en fællesnævner for folket: først og fremmest fælles historie, men i reglen også fælles sprog og religion.

Delors´s embedsmænd gik i gang med at finde en fælles åndelig dimension for enhedsstaten EU. Ensartet børneopdragelse og undervisning giver fælles fodslag. Da EU-kommissionen ikke direkte kunne praktisere dette, satsede den på universiteterne og lancerede i 1990 det såkaldte Monnet-program, som skulle ”fremme undervisningen i europæisk integration”.

EU-kommissionen udvælger EU-positive akademikere, som er villige til at undervise på EU´s præmisser. Der er oprettet mange hundreder Jean Monnet professorater ved Europas universiteter og man har financieret over halvandet tusinde ”undervisnings- og forskningsprojekter inden for europæisk integration”. EU-landene betaler således til en bevidst indoktrinering af deres studerende ungdom.

Jean Monnet-professorerne - også kaldet ”EURO-professorerne” - lønnes helt eller delvist af EU. Deres opgave er at agitere for EU-storstaten i Jean Monnets ånd igennem undervisning, foredrag og artikler. For at få et sådant professorat, skal man nemlig ”fuldt ud stå inde for og fuldstændigt hellige sig europeisk integration”.

En ensidig propaganda betalt af skatteborgerne!

Altså sanktionerer EURO-professorerne på forhånd en fælles EU-forfatning ligesom de har godtaget den politiske overvågningscentral i Wien (EUMC) og dens censur-netværk.

Den 9.2.99 stillede MF Christian H. Hansen (DF) følgende spørgsmål til forskningsminister Jan Trøjborg
»Vil ministeren bekræfte eller afkræfte oplysninger om, at forskere, som ønsker at blive udnævnt til Jean Monnet-professorer, inden ansættelsen skal indordne sig kravene fra »Action Jean Monnet«, hvori det hedder: »Oprettelsen af en Jean Monnet-lærestol er et symbolsk udtryk for en fuldtidsstilling til en underviser, der fuldt ud står inde for og fuldstændig helliger sig europæisk integration«, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, hvorledes ministeren stiller sig til denne form for politisk styring inden for den højere forskning?«

Ministerens ”svar” 24.2.99 bekræftede formålet med Jean Monnet-lærestolene.
Timetallet ligger mellem 180 og 250 timer og de højere læreanstalter forpligter sig til ”at opretholde "Jean Monnet lærestolene" i mindst 4 år efter ophøret af samfinansieringen fra Europa-Kommissionens side; dvs. i alt 7 år”.
”Der kan ydes indtil 20.000 ECU pr. år for en maksimumsperiode på tre år, dvs. 60.000 ECU i alt”.

Trøjborg så ingen problem i EU-støtte til undervisning i europæisk integration. Han havde ikke fået oplysning om, at disse lærere ”fuldt ud skal stå inde for og fuldstændig hellige sig europæisk integration.” De ønskede selv at undervise ”i emner inden for europæisk integration”, og der stod ikke noget ”i tilskudsordningen om, at den pågældende lærers forskning herigennem styres politisk”, så han ville hilse ”redelig videnskabelig forskning” angående europæisk integration velkommen.

Udenomssnak!

Hvis Tyskland - via samarbejdsvenlige danskere - havde oprettet lærestole ved universitetet i København for tyske DM og under navn af Göbbels-professorater med krav om, at de pågældende lærere ”fuldt ud skulle stå inde for og fuldstændig hellige sig emner inden for integration i ”Das dritte Reich”, så havde man nok uden vanskelighed kunnet få øje på den politiske styring.

Kan vi have tillid?Socialminister Karen Jespersen sagde ved et møde, at når danskerne følte sig blandt verdens lykkeligste folk, så skyldtes det bl.a. den store indbyrdes tillid til hinanden, som ifølge en meningsmåling var på 80 %.

Her er en kronik fra Sverige, som handler om dette fundamentalt set vigtige begreb: tillid.


Kriminaliteten i Sverige er nu blevet så oprørende, at vi alvorligt må diskutere retssamfundets fundament. En ændring i tankemønstret, hvis vi kan kalde det sådan, er foregået ubemærket, fra ”vi kan stole på folk” til ”kriminelle findes overalt”. Vi var et meget lovlydigt folk for 50 år siden. Hvad er forskellen mellem dengang og nu? Der kræves en ny radikal ændring for at genoprette tilliden til retsstaten. Jeg kommer her med et konkret forslag.

I landsbysamfundet vidste ”alle”, hvad ”alle gjorde”. Man var ”Nogen”, som alle kendte og brød sig om. Man vidste, at man var iagttaget, hvilket var naturligt. Denne ”sociale kontrol” virkede stærkt begrænsende på alt, som kunne vække ubehagelig opmærksomhed. Begrebet integritet kendte man ikke. Man havde tillid til at blive mødt med anstændighed.

I storbyerne med masser af mennesker kender mange ikke engang deres naboer i samme opgang. De ved ikke, om de kan have tillid til dem. ”Upålidelige” gemmer sig blandt alle andre. Den personlige integritet bliver vigtig. Vi tillægger den så stor vægt, at endog nylig frigivne vaneforbrydere nyder godt af den. Det gjaldt ikke tidligere. ”Alle” vidste, hvem der havde ”siddet inde”. Det fremgik af den offentlige rettergang. Over for sådanne personer iagttog man en vis forsigtighed, indtil de havde vist, at de havde forbedret sig.

Ordet ”integritet” brugte man tidligere om personer, som havde den nødvendige civilkurage til at stå for en forholdsregel eller en mening, som var usædvanlig. I dag er betydningen gledet over til at betyde ”anonymitet” for personer, som ikke vil stå ved, hvad de har gjort.

Set med mine øjne bygger civilisationens fundament på ”tillid”. Vi har nået en højere levestandard end lande med vilkårlig magtudøvelse. Det skyldes først og fremmest, at vi har stolet på hinanden, og at vi har stolet på, at magten opretholder loven upartisk. Vi har turdet gøre forretninger med fremmede. Vi har stolet på, at de ville holde, hvad de lovede, og at samfundet – hvis de ikke gjorde det – havde vilje og evne til at ordne det. Denne tillid til samfundet er blevet alvorligt rystet.

Retten til personlig integritet ser jeg som betinget af tillid til min person. Det er klart, at jeg har denne ret fra fødslen. Men begår jeg en forbrydelse, kaster jeg den tillid over bord, som var dens forudsætning. Derfor må vi gøre en omvurdering.

Tillid er nemlig ikke noget, man kan have ret til. Den må man fortjene, hvilket man ikke kan gøre i fængslet, hvor samfundets fristelser er langt borte. Efter aftjent straf står der tilbage at vise, at man fortjener tillid, hvilket burde være forudsætningen for fuld personlig integritet. Et lille indgreb i integriteten hos de personer, der er tilbøjelige til forbrydelser, bør i dag være lige så naturligt som det tidligere var for alle.

Moderne teknik gør det muligt at genskabe den sociale kontrol i en meget diskret form. Teknikken udgøres af en elektronisk overvågning med en ”lokator” (d.v.s. en arm- eller fodlænke): en GPS-modtager med mobiltelefon. Den angiver løbende bærerens position til politiets computer. I Storbritannien findes nu en model for privat brug til 1.600 sv.kr. Den ser ud som et armbåndsur og sælges til familier, som vil have rede på deres børn eller demente. ”Logning” med geografiske alarmgrænser tilbydes for 100.- til 250.- sv.kr. om måneden. Politiets krav fordrer givetvis dyrere apparater, men omkostningerne bliver alligevel uhørt meget billigere end fængsler og behandlingshjem til 90.000 sv.kr. per måned, hvilket er alternativet for dem, der går ind for längere straf udmålinger.

At bære lokator bør ikke betragtes som et straf. Bæreren må gør alt, hvad jeg gør. Dog føler han sig iagttaget, det som før i landsbysamfundet var den ”sociale kontrol”. Men kontrollen er meget mer diskret end dengang, eftersom det nu bare er enkelte edssvorne embedsmænd som får adgang til data. Lokatoren virker meget afkølende på bæreren netop i det øjeblik, han møder en fristelse. Skulle han falde for den, kan politiet omgående hente ham. Resultatet af lokatoren bliver kraftigt forebyggende mod kriminalitet. Hvis bæreren planerer en forbrydelse og derfor bryder lokatoren itu for at kaste den væk, går allarmen givetvis i gang, så politiet kan eftersøge ham. Det gør forbrydelsen mere kompliceret, exempelvis hvis trusler mod vidner skal virkeliggøres.

Voksenverdenens mangelnde evne til at sætte tydelige grænser har bibragt mange unge den opfattelse, at ”lov og orden” bare er snak. Den praksis, de møder, bekræfter, at samfundet hverken VIL eller KAN opretholde lov og orden.

For at genskabe respekten for retsorden turde den allervigtigste strategi på lang sigt være at kvæle rekrutteringen af unge til kriminalitet. Da bliver nultolerancen - en virkelig nultolerance også for små forbrydelser - afgørende. Det kræver, at man kan indsætte en konsekvens, som er hurtig, bestemt, mild og så diskret, at den ikke bliver stigmatiserende. Lokatoren svarer til alle disse krav. Den er desuden overlegen billig. Den er unik. Jeg ser ikke noget alternativ, som når op på siden af den.
Den som modsætter sig, at den tages i brug i Sverige, bør fremlægge et bedre
alternativ, eftersom noget må gøres omgående.

Anvendelse af lokator forudsætter en ændring i synet på indtrængen i integriteten. Den almene, dyre og ineffektive filmoptagelse af alle os hæderlige kan så byttes ud mod den diskrete, billige og effektive overvågning af de meget få, som har bortkastet deres ”medborgertillid”.

Sture Åström
Helsingborg
Styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen MRR


Se også http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/27/radda-var-demokratiska-rattsordning

maj 28, 2009

Godhed for andres penge og stik imod loven!

Hvor er han god, ham Ramsdahl! næsten som en Vorherres engel!
Og folk har ringet og skrevet og vil så gerne hjælpe og kommer med hjemmebagte boller og ...og...og.

Alle disse godhjertede mennesker, som giver fanden i landets love og forordninger.
Hvorfor er disse anarkister bare så gode i munden? Hvad med handling? Kunne de ikke hver tage en irakisk familie til sig? Eller hvad med at adoptere nogle af børnene? Eller bedre endnu bosætte sig i Irak for at hjælpe til og genopbygge landet?

Om igen - lille rettelse

På tale om SIADs konference på Christiansborg i tirsdags 26/5 har man gjort mig opmærksom på, at jeg udtrykte mig forkert, når jeg skrev

...at ingen – INGEN – politiker havde ønsket at stille op, men havde konfliksky gemt sig i et musehul uden dog at kunne undskylde sig med: ”at det havde de ikke hørt”.

Hermed mente jeg, at ingen politiker kom med indlæg under konferencen. Men jeg burde naturligvis have gjort opmærksom på, at to mf´ere fra Dansk Folkeparti, Søren Krarup og Jesper Langballe, som de eneste politikere viste deres interesse ved at kikke ind til konferencen og veksle ord med nogle publikummere, inden de hastigt måtte ned til afstemning i folketingssalen.

Hun skulle skamme sig, Sonja!


Brev fra en nordmand:

BØYER DET NORSKE KONGEHUSET SEG FOR ISLAM?


På sokkelesten og med en hijab over hodet besøkte dronning Sonja forleden den største moskeen i Oslo. Der åpnet hun en utstilling som skal lære nordmenn mer om islam! Jeg tror vi vet mer enn nok om denne ørkenreligionen, dens terror, kriger og undertrykkelser.

Og det var jo ikke akkurat respekt dronningen av Norge ble møtt med da denne lederen av moskeen ikke ville håndhilse på henne…

At den mannen ikke engang ville hilse på dronning Sonja, det ser jeg på som både respektløst, frekt og nedverdigende for både henne og landet vårt!
Disse folka, som har tatt seg inn i landet vårt, de burde vite at så lenge denne moskeen står på norsk jord, da får de sannelig følge norske skikker! Og ifølge våre skikker, så håndhilser man også på en kvinne når hun strekker ut sin hånd! La det være helt klart!!!

Jeg lurer også på om dronning Sonja fikk gå inn hovedinngangen? Eller var også hun henvist til å gå sideinngangen som kvinner må klare seg med? For den inngangen som hun entret, den minnet meg lite om en hovedinngang…

Men kanskje dronning Sonja for så vidt har godt av å få litt praktisk innsikt i temaet kvinneundertrykkelse, hijab, sjåvinisme og norsk framtid? Hun tar jo selv og kler seg i dette seksualiserende og kvinnediskriminerende plagget som muslimske kvinner påtvinges, for at mannen skal få beholde kontrollen over henne.

Dronning Sonja viser, ved å ta på seg en hijab, at også hun underkaster seg muslimske menns sjåvinistiske vilje. Rent bortsett fra at kongehuset virker passe naive og lite opplyste, så har de nok innsett at med den utviklingen som pågår i hovedstaden – så vil det nok være best å holde seg inne med dem som etter hvert blir Oslos flertallsideologi…

For hvem vet, det neste blir vel Mette Marit i burka på slottsbalkongen under feiringen av den ”flerkulturelle festdagen” 17.mai, viftende med et halvmåneflagg? Og med en Haakon Magnus ved sin side, som for lengst har konvertert til islam?

Alternativet, der en rakrygget står på som forsvarer av norsk kultur og kristendommen, det er nok for mye forlangt… For slikt, det vil nok i årene som kommer kunne medføre pipekonsert fra barnetoget og kamp fra SOS-rasisme. De som er i stand til å tenke selv, de ser jo hvilke vei dette går. Og derfor var det skremmende å se en norsk dronning som bøyde seg for islam!


Ankenes, 27.05.09
Amund GarforsSpydpigens kommentar:


Hun skulle skamme sig!

Der er kun een eneste mulig undskyldning for den norske dronning Sofies besøg i en moské i Oslo, på strømpesokker og iklædt islamisk tørklæde: hun ville – ligesom en dybdegravende journalist - udforske hvad denne anti-vestlige politiske religion gik ud på og selv personligt danne sig et billede.

Var dette ikke målet, så havde hun intet i moskéen at gøre! Moskéen er som alle andre moskéer et missionsapparat for en ”religion”, der ikke bare undertrykker og forfølger sine egne troende, men også ønsker at undertrykke alle andre.

I Norden har vi længe haft tradition for at se op til kongehuset og opfatte dem som et naturlig samlingspunkt i skæbnesvangre tider som f.ex. under besættelsen.
Det kan nordmændene tydeligt nok ikke gøre længere.
Desværre kun.
Måske burde hun abdicere!

maj 27, 2009

Europas selvstændighed truet

Som alle véd, er vort demokrati stort set jaget på porten, så man ikke længere kan holde folkemøder på åben gade. Pøblen har taget over, og politiet magter ikke mere sine opgaver. Det SIAD (STOP Islamiseringen af Danmark) havde lagt op til tirsdag den 26. maj, var da heller ikke et almindeligt folkemøde, men af langt højere karat, og i den situation havde SIADs leder, Anders Gravers valgt at krybe helt ind under demokratiets (officielt set) sidste sikre bastion og holde møde på selve Christiansborg i Folketingets Fællessal. Her var man givetvis sikret under PETs overvågning. Så meget mere talende var den omstændighed, at ingen – INGEN – politiker havde ønsket at stille op, men havde konfliksky gemt sig i et musehul uden dog at kunne undskylde sig med: ”at det havde de ikke hørt”.

De autonomes fotograf måtte nøjes med at tage billeder udenfor ved publikums ankomst

Anders Gravers havde inviteret den meget islamkyndige amerikanske ph. d. Bill Warner til Danmark. Han er leder af ”Center for the Study of Political Islam” (CSPI) og har skrevet afskillige bøger om islam. Nævnte Center studerer islams fundamentale tekster så som Koranen, Sira (Muhammeds liv) og Hadith (traditionerne om Muhammed). Der er to studiefelter: doktrinen og historien, eller som CSPI ser det: theori og resultater.
Bill Warners foredrag var meget fængslende, men for langt at medtage her. Men der kommer givetvis mere, og ellers kan jeg anbefale, at man kikker på det interview af Bill Warner, der ligger på internettet:

The Study of Political Islam By: Jamie Glazov FrontPageMagazine.com Monday, February 05, 2007


Øjenlæge Anders Bruun Laursen er kendt for sit omhyggelige journalistiske graveri efter ukrudtsrødderne i Danmarks politisk-korrekte blomsterbed. Han har i årevis koncentreret sig om Middelhavsprojektet eller om man vil den politiske drøm om ”Eurabia”, hvor Europa, Mellemøsten og Nordafrika skal loddes sammen, således, at Middelhavet bliver et indhav, altså noget i stil med Romerriget, da det var på sit højeste.

Bruun Laursen fortalte indgående og præcist om projektet, som på længere sigt skal føre til en eenverdens regering. Samme utopiske skønmaleri, som er set i andre ideologier og som millioner og atter millioner af mennesker er blevet ofre for. EUs ”Eurabia-projekt” har været omtalt adskillige gange i ind- og udland af kendte intelligente personer – i bøger og foredrag, men massemedierne har glimret ved sine fortielser. De skyldtes i begyndelsen nok gyldne udsigter og evt. bestikkelser (?), senere - da lovgivningen var ændret - rimeligvis angst for lovover-trædelser. Bruun Laursen og andre i bloggerverdenen søger intenst efter sandhedsdetailler bag topplans-politikernes og finansmændenes hemmelige aftaler om projektet.
(Følg med i Bruun-Laursens blog ”Euro-med”)

Man er allerede umådelig langt fremme med dette projekt, idet man mere eller mindre gedulgt har arbejdet ivrigt på dette i en snes år eller mere.

Den unge Asger Trier Engberg, som studerer filosofi, henviste i sin tale til Platons redegørelse for hvordan samfund falder fra hinanden, når man ikke skelner mellem et samfunds egentlig borgere og andre udefrakommende.

En stor tak til Anders Gravers for dette arrangement. Det var en succes helt igennem, og det var blot synd, at massemedierne som sædvanligt svigtede befolkningen ved at fortie dag og tid for dette møde og næppe heller stillede med så meget som en journalistelev!
Men der findes heldigvis uforknytte nyhedsformidlere blandt bloggerne, og dem må vi så holde os til. Sandheden om lögnen skal nok komme frem før eller senere.

SIAD og SIOE (Stop islamiseringen i Europa) er ideologisk set vel forankrede i Europas brede befolkning. Uden almuens kendskab til EUs overordnede hemmeligholdte politiske aftaler og strategi, samt til islams farlige religions-kamouflerede ideologi, er Europas selvstændighed truet mere end nogensinde i verdenshistorien.

Bill Warner og frue. Fot: Elin Landler

maj 26, 2009

Hvad var fritidspædagogen?

For en tid siden tilbød fritidspersonalet ved en skole i Oslo to småpiger fra første klasse et muslimsk tørklæde, en hijab. Pigerne er af norsk herkomst, og deres forældre blev vrede over tilbudet fra fritidshjemmet, hvor 95 % af børnene har indvandrerbaggrund.

Menneskeretsgruppen, Human Right Service ser tilbudet som et exempel på, at der sine steder er et skjult gruppepres pro hijab og betegner sagen som ”hårrejsende”.

- Størstedelen af de kvinder, der bærer tørklæde, gør det under tvang og pres, og i Norge har vi ikke forstået, at denne beklædning skal signalere dyd og renhed, siger Hege Storhaug fra Human Rights Service til Adresseavisen.

Hun mener, at hijab bør forbydes i skolerne, men skolens rektor vil nedtone hændelsen:
- Det var bare nogle småpiger som ville pynte sig med farveglade tørklæder, siger rektor Grete Wahlman. Hun betoner dog, at det var godt, at forældrene sagde nej tak, eftersom det viser, at det hverken er skolen eller eleverne som skal bestemme om sådan noget.

Giv os Danmark tilbage!

Pia Kjærsgaards ugebrev mandag 25. maj handler om EU-valget. Hun slutter af med ordene:Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni bliver nok ikke noget tilløbsstykke; dertil er EU-systemets folkelige legitimitet for undermineret af utallige tabte folkeafstemninger, et fuldstændigt fravær af en fælleseuropæisk offentlighed og en grundlæggende mangel på respekt for nationalstaterne og vælgernes krav om at få lov at beholde suveræniteten.

Ikke desto mindre har vi chancen for at markere vores utilfredshed med et stadig mindre folkeligt og arrogant EU-system ved at placere vores stemme på en troværdig kandidat. I Dansk Folkeparti mener vi, at Danmark fortsat skal være en stærk nation med egen mønt, indvandrings- og udenrigspolitik.

Og det står vi fast på – også mellem valgene.

Så giv os Danmark tilbage!


Med venlig hilsen


Pia Kjærsgaard


Berhard Connolly og van Buitenen afslørede allerede for mange år siden filosofien bag Monnets program samt den megen korruption i EU. Læs "The rotten heart og Europe" før du stemmer!


Van Buitenen >

Tror du på dem?

Pia Kjärsgaards ugebrev mandag den 25. maj handler om EU-afstemningen og slutter med fölgende

Skal offentlig støtte til sex-kulturen afskaffes?

Københavns Kommune har i flere år givet tilskud til en yogaskole, der er styret af en rumænsk sekt-lignende organisation, som tjener penge på sex-tjenester og deltagelse i pornofilm.
Det skriver Morgenavisen Jyllandsposten
http://jp.dk/indland/kbh/article1702383.ece
og bloggen ”De højreorienterede svin” kommenterer her:

”Føj for satan, hvor er Københavns lokalpolitikere dog usympatiske og overfladiske.
Enten er de direkte umoralske, eller også er de så debile, at de ikke formår at sætte sig ind i, hvad de bruger skatteydernes penge på. Medens kommunens skoler forfalder, de gamle ikke kan få et bad, gaderne er hullede og svinske, og de hjemløse ligger på Nørrport Station, og borgerne skatteplyndres så giver man penge til yogiske flyvere, rumænske porno-instruktører, ungdomshuse og graffiti-psykopater. De eneste der er dummere end de københavnske lokalpolitikere, er det stemmekvæg der har indvalgt dem”.


Nådada, er offentlig støtte til demoralisering af samfundet og grænsen for sexudgydelser i det offentlige rum ved at blive problematisk?
Er man efter fyrretyveårs vandring i ørkenen ved at vågne op?
Teknik og videnskab gjorde sex og samleje til en ligegyldig ting, som man kunne fortryde når som helst, og så rasede ligegyldigheden hensynsløst af sted...

Justitsminister Thestrup frigav billedporno og måtte skifte valgkreds for at redde sit ”politiske liv”. Første sexmesse i verden, ”Sex 69”, i KB-hallen blev et tilløbsstykke, men gentagelsem 1971 en fiasko Da et sex-supermarked åbnede på Strøget var det kun ”Unge Kristne” der havde rygrad til at gå til angreb. Adskillige ”kunstnere” bidrog til den almene politisk-korrekte demoralisering, kamoufleret som ”kunst”, der fik støtte af skatteborgermidler gennem stat eller kommune.
Også børn blev inddraget. Den 12-årige skotske barnestjerne Lena Zavaroni optrådte på dansk TV med ”genneminstruerede sexede bevægelser, sang og skabte sig som en voksen dame”, skrev årbogen Ekko 1975. Nu skriver man ikke sådan! Nu er denne form for kunst højeste mode!

Skal offentlig støtte nu inddrages? Hvor forfærdeligt! Hvor deprimerende! Og naturligvis vil man begynde den sædvanlige debat: hvem skal afgøre, hvad der er kunst og hvad der er svineri?

maj 25, 2009

Nyt gammelt fra Brorsons muhammedanske kirke

Nissen flytter med.

Nej hvor sjovt. Her er han igen, Nørrebropræsten Erik Bastian Bock, som myndighederne og andre havde alverdens besvær med i 70´erne. Han er medlem af menighedsrådet i Brorsons muslimske Kirke!

Da den yngre generation nok ikke kender ham, er det vel på tide at repetere. Hans far, Daniel Bock, var indremissionsk. Selv blev han kapellan ved Helligkorskirken på Nørrebro og gjorde sig snart bemærket i daværende udflippede hashkredse.

Bock arrangerede flere happenings for Børnemagt i Christiania, bl.a. overnatning i Helligkorskirken, ligesom han med børnene brød ind på den nærliggende kommuneskole i skoletiden, men skoleeleverne slog dem på flugt og jog efter dem hujende og skrigende ned gennem gaden, så præsten og børnene måtte søge tilflugt i Folkets Hus i Stengade.

Bock arrangede også narkodebatmøde i kirkens menighedslokale under stor tilstrømning fra hashliberale miljøer, og på Christiania indrettede han ”Den kosmiske Kirke” i stueetagen på Multimediehuset og pyntede den med flitterstads.

I samme bygning holdt ”Børnemagt” til. Myndighederne gjorde alt for at fortie forholdene, men det lykkedes alligevel advokat Lindholt i Fremskridtspartiet at få sagen draget frem i lyset (Rosendalsrapporten!). Værten var efter sigende straffet for narkohandel, og forholdene var så usle og snuskede, at Børneværnet under normale forhold ville være skredet ind øjeblikkeligt, men nu kunne Københavns Børneværn selv udnytte fortielserne og fingere, at de da ikke vidste noget!!! (Øverste ansvarlige var børneværnets direktør Ernst H. Larsen)).

I 1974 stillede Erik Bock op som byrådskandidat på ”Børnemagt”s liste og 1978 på ”Børnelisten”

Sognepræsten ved Helligkors orkede ikke i længden med kapellanens besynderlige optræden, så en tid måtte Bock nøjes med at modtage sin præsteløn uden at gøre tjeneste.
Bocks kæreste pristes i et ugeblad, (”Alt for Damerne”?) for udvist femministisk selvstændighed og frisind ved ikke at ville giftes med faderen til hendes nyfødte! Men historien var efter sigende en anden: et menighedsrådsmedlem hævdede, at den ”frisindede” var proforma gift med en udlænding for at hjælpe vedkommen til et dansk statsborgerskab, og så måtte hun naturligvis vente til hun kunne blive lovformeligt skilt (men det må naturligvis arkiveres som landsbysladder!).

Kirkeministeren truede Bock med afsked, men fængselspræst Gitte Berg bakkede ham op.

Annelise Bock var lige så udflippet som sin storebror og deltog gerne i hans påhit. Hun var med i kirkespil i Helligkors julen 1973 og optrådte som dronning Margrethe i striptease på den af kulturminister Niels Matthisen støttede Christiania-Regnbueudstilling på Charlottenborg. Et fotografi af hende herfra offentliggjordes i Aktuelt som en hånlig hilsen til dronningens fødselsdag 16.4.77.
Annelise Bock var også aktiv i ”Det Ny Samfund” (Thylejren) og sammen med Erik optrådte hun i varietéen ”Christianitter uden trusser” i ”Fredens Ark” på Christiania. Det var vistnok i den forestilling, at hun knuste tulipaner mellem sine bare lår og trampede et hjerte fra en slagterbutik ud på et Dannebrogsflag...

Den dag kom, hvor sognepræsten gik af, og da man ikke anså Bock for lempelig for ansvaret med kirkebogsføringen, så kviede man sig ved at udnævne ham til ny sognepræst. Men sådan gik det nu alligevel, skønt de borgerlige havde overtaget regeringen. Penge var for dem mere værd end ideologier og hash: hvis de nøjedes med een præst ved kirken, kunne de spare en præsteløn. Således blev Bock sognepræst.

Istedløven hjem til FlensborgI forbindelse med De Sydslesvigske Årsmøder i næste uge vil Dansk Folkepartis medlem af Seksmandsudvalget for Sydslesvig, Søren Krarup, opfordre statsminister Lars Løkke Rasmussen til hurtigst muligt at indgå aftale med sin tyske kollega, kansler Angela Merkel, om at få det historiske monument, Istedløven, tilbageført til Flensborg Kirkegård, hvor den oprindeligt havde hjemme.


Istedløven, som i dag står bag Tøjhusmuseet i København, har haft en omtumlet tilværelse, men bør nu føres hjem til Flensborg, siger Søren Krarup.
- Det eneste rigtige er, at Istedløven står på den kirkegård, hvor de faldne fra Istedslaget ligger begravet, siger Søren Krarup, som foreslår regeringen, at opsætningen af løven passende kunne finde sted til næste år, den 10. juli 2010 – det er nemlig 90-årsdagen for Christian X’s ridt over grænsen, der markerede den nordlige del af Sønderjyllands genforening med Danmark.


- Det vil give den helt rette historiske sammenhæng og vil være en virkelig værdifuld national manifestation i forhold til vore danske sydslesvigere, som længe har ønsket den tilbage. For mit eget vedkommende vil det glæde mig at se løven vogte over general Schleppegrells og oberst Læssøes grave, siger Søren Krarup, som noterer sig, at Flensborg Byråd ved flere lejligheder netop har udtrykt ønske om, at Istedløven kom hjem til byen, hvor den hører hjemme.


Kunstneren H. W. Bissens monumentale skulptur, ”Istedløven”, blev opstillet på Flensborg Kirkegård i 1862 til minde om Treårskrigens Slaget ved Isted og de mange faldne danske soldater, der ligger begravet på kirkegården. Efter Danmarks nederlag i krigen 1864, hvor Flensborg blev tysk, førte prøjserne løven til Berlin, hvor den som sejrstrofæ blev opstillet i Lichterfelde Kaserne ved Berlin. Den 13. oktober 1945, efter det tyske nederlag i Anden Verdenskrig, fik Danmark af amerikanerne lov til at bringe løven hjem fra Berlin, hvorefter den blev opstillet bag Tøjhusmuseet i København – dens nuværende placering.


- I årenes løb har der indimellem været forskellige forslag til, hvor Istedløven skulle opstilles, men i dag, hvor forholdet mellem Danmark og Tyskland er så godt som ingensinde i historien, bør det være det rette tidspunkt at få bragt løven tilbage til sit hjem i Flensborg, siger Søren Krarup.


Kilde: pressemeddelelse 25. maj 09

maj 24, 2009

Visse svenske fagforeningesfolk pro brevcencur!

Sverige har - som danskerne givetvis har set - i mange år gjort sig bemærket som et temmelig udemokratisk land. Det er et resultat af ”Folkhemmet”s langvarige socialdemokratiske ideologi: farmand skal nok ordne alt for dig på bedste måde! Du behøver ikke selv at tænke, sæt bare kryds ved liste A!
Usædvanligt tillidsfuldt har den brede befolkning taget dette budskab til sig og tror i bundløs naivitet, at socialdemokratiet er landets frontkæmper og sikkerhed for demokrati.

Måske som en langtidspåvirkning fra naboen Sovjet gennem det kommunistiske parti ”Vænstern”, gør man, hvad man kan for at manipulere og kamouflere udemokratiske tiltag.

Nu er den gal igen. (Den er gal hele tiden, men nogle gange mere synligt end andre).

Postbudene i ”Citymail”* vil ikke uddele ting fra det fuldt opstillingsberettigede og voksende parti Sverigedemokraterne. Deres faggruppe ”Citymailklubben” i den svenske fagforening SEKO er dermed imod ytringsfriheden. Men det rækker ikke! Sverigedemokraterne kunne jo have lusket deres budskaber ud i lukkede kuverter uden afsenderadresse!!!!! Jamen, så bør brevhemmeligheden naturligvis afskaffes og brevene censureres af en eller anden STASI-afdeling.


*) CityMail Sweden AB er ifølge Wikipedia et postutdelningsfirma som bare uddeler post fra firmaer til firmaer eller til private.
Firmaet ejes af Posten Norge, og virker hovedsagelig i Sveriges storbys områder, i nordvest Skåne og Gotland, samt fra og med 2007 nogle dele af Danmark.

Røre i den europæiske andedam

Fredag 22. maj kl. 22 viste svensk TV i Kunskapskanalen en dokumentarfilm om, hvad de betegnede som højreextremismen i Europa. Den var ganske interessant. Der er åbenbart røre i andedammen i de fleste lande. Det er jo fuldt ud forståeligt med de oplevelser europæerne har haft med de mange muhammedanske indvandrere, som de i deres godhjertede naivitet åbnede dørene for i den tro, at de dermed gjorde noget godt. Så gik det som det altid gør i sådanne tilfælde: de godhjertede blev mere og mere rystede over, hvad der hændte og hvad de og deres landsmænd blev udsat for.
Jo mere de så og hørte og mærkede til disse fremmede folk, jo mere vrede blev de, og det kan man jo ikke fortænke dem i.

Jeg ved ikke, hvem der har lavet filmen, men det var givetvis en propagandafilm, hvis formål det var at forskrække den brede svenske befolkning og skræmme dem væk fra at stemme på de borgerlige Sverigedemokrater ved at bilde ´Anna i Kæret´ alt muligt ind! Nogle steder i filmen kunne det nok minde om nazisme eller fascisme, hvilket fremhævedes af p.k. politikere. Filmen måtte være lavet af personer på venstrefløjen, men pyt! Det var interessant og overraskende pludselig at høre, at der var en voksende opposition i de europæiske stater, som massemedierne ikke har omtalt.

maj 23, 2009

Paradeparlamentet

Denne gamle artikel om EU fortjener at læses engang til inden EU-valget:

Godheds-industrien, EU — Drokles on June 19, 2007 at 3:45 am
Fra Jyllands-Posten

Desværre virker resolutionerne ikke, for vore værdinormer deles slet ikke af den barbariske verden, som omgiver os, og den er helt ligeglad med paradeparlamentet. Hvis den verden skal laves om, kræves der oplysning, økonomiske sanktioner, regulær militær indgriben, revolutioner, og store reformprogrammer. Det, der virker i Europa, virker ikke i lande, hvor religionen hersker.
Og her kommer vi så til det paradoksale i hele historien: I Irak og Afghanistan har et fåtal af modige nationer prøvet at gøre det, som er nødvendigt for at give mennesker frihed. Især USA prøver at forhindre terror og vold ved at sende militære styrker og fange terrorister, men det er flertallet i parlamentet naturligvis imod. Parlamentets flertal kan ikke lide USA. Vi er nemlig de gode og tolerante. Vi mener, at alle kulturer er lige gode, og de, som mener noget andet, er racister og får Beate Winkler på nakken.
Hele denne gratisradikalisme hviler på den tankegang, at det er de rige landes skyld, at de fattige lande er fattige.
Læs den hele for den er veloplagt og
hunoristisk.

xxxxxxxxxxxx


Parade-parlamentet

Af MOGENS CAMRE, medlem af Europa-Parlamentet (DF)

Offentliggjort 19.06.07 kl. 03:00

EUROPA-Parlamentet er en forsamling af velmenende mennesker. Der er ikke det gode, vi ikke vil gøre. Det seneste eksempel talte Gitte Seeberg og Margrete Auken varmt om i radioen 12/6, nemlig en indsats mod det, der er betegnet som verdens største menneskerettighedskrænkelse: 175 millioner indiske kasteløses rædselsvækkende tilværelse.

De kasteløse myrdes, voldtages og undertrykkes i en grad, som er nærmest ufattelig i den civiliserede verden. Ingen ordentlige mennesker kan sidde stille og se på det, så nu vedtager Europa-Parlamentet sandelig en resolution imod skandalen. Selvfølgelig stemmer vi alle sammen for den.

Sådan gør Europa-Parlamentet så meget godt. Vi fordømmer kampene i Irak og Libanon, vi tager skarpt afstand fra borgerkrigen mellem Hamas og Fatah - og naturligvis fra Israels forsøg på at holde landets fjender fra at skubbe israelerne ud i Middelhavet.

Vi fordømmer overgrebene på Sahrawi-befolkningen i Vestsahara. Vi udtaler os klart og skarpt mod Kinas overgreb på tibetanerne - og på en hel del kinesere. Vi skriver resolutioner imod Iran og Nordkorea, og vi fordømmer overgreb på menneskerettighederne i nogle afrikanske og muslimske lande.

Andre værdier
Desværre virker resolutionerne ikke, for vore værdinormer deles slet ikke af den barbariske verden, som omgiver os, og den er helt ligeglad med paradeparlamentet. Hvis den verden skal laves om, kræves der oplysning, økonomiske sanktioner, regulær militær indgriben, revolutioner, og store reformprogrammer. Det, der virker i Europa, virker ikke i lande, hvor religionen hersker.

Og her kommer vi så til det paradoksale i hele historien: I Irak og Afghanistan har et fåtal af modige nationer prøvet at gøre det, som er nødvendigt for at give mennesker frihed. Især USA prøver at forhindre terror og vold ved at sende militære styrker og fange terrorister, men det er flertallet i parlamentet naturligvis imod. Parlamentets flertal kan ikke lide USA. Vi er nemlig de gode og tolerante. Vi mener, at alle kulturer er lige gode, og de, som mener noget andet, er racister og får Beate Winkler på nakken.

Hele denne gratisradikalisme hviler på den tankegang, at det er de rige landes skyld, at de fattige lande er fattige.

Gud har bestemt
Sandheden er, at det ikke er sociale hensyn, som fører inderne ud i den vanvittige kasteinddeling, men troen på, at det er Gud, der har ladet mennesker føde ind i lavere kaster som straf for ugerninger i et tidligere liv. Uretfærdigheden er således retfærdiggjort i en primitiv, religiøs opfattelse af, at verden skulle være reguleret af guddommelige kræfter.

Og det er samme overbevisning, som får muslimerne til at fastholde kvinder i tøjfængsel, nægter oplyst litteratur i deres skoler og afviser menneskerettighederne. Men det tør vi sandelig ikke sige højt, for så brænder de vore flag og ødelægger vore ambassader.

Europa-Parlamentets flertal vil ikke erkende de grundlæggende årsager til undertrykkelse, vold og fattigdom, så derfor nøjes vi med at stemme om en stak ligegyldige resolutioner. Det er faktisk ret sølle.

maj 22, 2009

Forskning er farlig

For et par dage siden fortalte jeg om det islamiske bogværk, som vil få os alle til at afsværge Darwins forskning og teorier og tro på Vorherre.Her er en tegning fra bogen, og som man ser er den viste ”evolution” forkert. Et krokodilleæg kan ikke indeholde et egern. Det var godt at få det slået fast.
Samme forfatter har skrevet om, hvordan Darwins teorier er ført til store politiske ulykker. Nazismen og Kommunismen er nemlig et resultat af Darwins lære.

Pro "burka og begrænset ytringsfrihed"

Som så mange andre 68´ere erklærer romanforfatteren Morten Sabroe sig positivt indstillet til ytringsfrihed, - - - når det gælder hans egne meninger. Og det er der jo ikke noget mærkeligt i. Sådan har alle mennesker det vel.. Men en del af dem mener faktisk, at ytringsfriheden også gælder andres meninger.

Dem hører Sabroe ikke til. Som ung journalist, færdiguddannet på Berlingeren, støttede han BT-Klubben og typografernes strejke i 1977, hvilket bidrog til avisens katastrofale nedtur.
Skal man tage Sabroe på ordet, hylder han islams ”burka og begrænset ytringsfrihed”. På tale om den gyldenblonde Geert Wilders i DRs Ugerevy 16. maj sagde han:”– jeg ved sku’ ikke så meget om Wilders”, - men : ”hvis jeg var chef for journalistforbundet, så ville jeg sige – du (Geert Wilders) skal have en burka på, og så skal du have begrænset ytringsfrihed.”

Sådan pjattet snak for åben mikrofon passer sig måske ikke for en seriøs journalist, men den er forståelig ud fra den kendsgerning, at Sabroe dyrker den særlig form for journalistik, der kaldes Gonzo-journalistik, hvor det ikke så meget er de reelle begivenheder, der er i fokus, men derimod stemningen, sjælen og skribentens følelser.

Truende arbejdsløshed for en vis faggruppe...?

Mens vore hykleriske, dobbelttungede politikere, fulde af forargelse (!?) angriber Geert Wilders og forsøger at spærre vejen for ham og hans dokumentarfilm ”Fitna” om den uhyggelige bagside af den islamiske kulturmedaille, fortæller Kristeligt Dagblad, at ”Iran vil mindske antallet af unødvendige henrettelser”.
En meddelelse, som kommer fra Iran selv den 11. maj 2009.

Jamen... hvor absurd! Hvor løgnagtigt! Geert Wilders angribes for at sige og vise den barbariske brutalitet, som ikke bare Vesten erkender, men nu til og med en og anden islamisk politiker i Iran! Men det rækker ikke med at sløjfe de ”unødvendige henrettelser”, hvis ikke man fjerner roden til alt det onde, som stammer fra ørkenrøveres primitive adfærd og tanke.

Unødvendige? Hvordan unødvendige? Er de syge? Eller gamle?
Ja, Iran kunne måske så spare lønnen til en masse bødler, men det kan kaste de pågældende ud i arbejdsløshed...


Kilde:

maj 21, 2009

Han bør stille til spanskrør på skoleinspektørens kontor

Dansk Folkepartis uddannelseordfører, Marlene Harpsøe, kæmper med problemerne i Folkeskolem, den manglende disciplin, mobningen m.m.
Altsammen skader, landet har pådraget sig, fordi de borgerlige politikere sov i timen, da det var tid...


Psykolog Jesper Jensen, f. 1930, kan vigte sig af at have været en af 68´ernes vigtigste nøglepersoner i nedbrydningen af folkestyret.

Han har skrevet en farlig bunke, og det tager så godt som altsammen sigte på at omvælte det daværende samfundssystem. Han har ydet sit til flere studenterevyer, bl.a. til nytårskomedien ”Gris på Gaflen”, hvor de marxistiske psykolog-søstre Agnete og Birgitte Diderichsen sang duet. Stykket blev udgivet af bladet ”Clarté”, organ for den marxistiske fraktion i Studentersamfundet.

Sammen med den pædagogiske medarbejder ved Land og Folk, Per Schultz, har han skrevet teaterstykker som ”Husker du vor skoletid” til Fiolteatret (grammofonplade med sange herfra fra det marxistiske Agitpop), ”Folket mod Lindø”, ”Du har et problem, René”, ”Den menneskelige Faktor”, ”Vi er allesammen Mennesker”, ”Gå stille – tal sagte” og ”Oprøret” (efter den svenske forfatter Sven Wernström – ham med Trælleserien, De ved). Efter nævnte Wernström har Jesper Jensen også lavet ”Max Lurifax”, mens ”Ejendomsret” er forfattet sammen med taxachauffør Magnus Johansson, der har begået flere stærkt venstreorienterede børnebøger på Borgens Forlag m.m. I samarbejde med Steen Albrechtsen har Jesper Jensen skrevet ”Gøngehøvdingen”. Endvidere skal nævnes ”Smil” og til teatergruppen ”Banden”: ”Luk vinduet op”, til skoleradioen ”Hvem bestemmer?”, til TV: ”Det


drejer sig om børn”, bogen ”Tag del”, ”Præk”, ”Den praktiske Socialisme og andre sange” (med sange fra ovennævnte stykker samt fra bl.a. ”Diskret Ophold” og ”Hva´skal vi lave?” (begge Fiolteatret), fra ”Dronningmøllerevyerne”, ”Fri for lur” (Svalegangen) og ”Øjet” m.m.

1965-66 var Jesper Jensen chefredaktør for ”Politisk Revy”.

Som produktiv forfatter med rette holdning kom Jepser Jensen ind i Statens Kunstfond.

På det mere faglige felt – hvis man kan kalde politisk psykologi og politisk kampskrifter sådan? – har Jesper Jensen sammen med psykolog, professor på Danmarks Lærerhøjskole, Thomas Sigsgaard, skrevet om ”Kammeratvalg i Skoleklasser”, mens han i samarbejde med andre venstreextremister som Søren Hansen og Bo Dan Andersen er mester for ”Hvad et Barn har Brug for” samt ”Den lille røde Bog for Skoleelever”. Da sidstnævnte bog blev oversat i England, nedlagde den engelske stat forbud mod udgivelsen. Forlæggeren klagede til Menneskerettighedskommissionen i Strasbourg, men en næsten enstemmig menneskerettighedsdomstol gav den engelske stat ret, da de fandt, at bogen ville have ”en skadelig moralsk effekt”.I tråd med ”Den lille Røde” har Jesper Jensen også lavet ”Skolebog nr. 1” sammen med førnævnte Per Schultz. Det er en opskrift for voksne på, hvordan man organiserer en proletariatets friskole, der kunne fremme samfundsomvæltningen. Der blev også oprettet en sådan skole.

”Om psykologi” er skabt i samarbejde med lærer Allan Berg Nielsen og den marxistiske psykolog Agnete Diderichsen, der også var med til Jesper Jensens ”Førskolepædagogik i DDR”.

”Om pædagogik” er skrevet sammen med lærer Steen Achton (med i DKP, FOLA, Mentalhygiejnen) og ”Det lille røde Lexikon” sammen med Litten Hansens meget aktive og skrivende søster, VS´eren Bente Hansen.

I nøglestillingen som afdelingsleder ved Danmarks Pædagogiske Institut har Jesper Jensen gjort en meget væsentlig indsats for at nedbryde skolesystemet. I et 4-punkts-program angiver han retningslinjerne: punkt 1 var at ødelægge disciplinen! Skønt enhver ved – eller netop derfor! – at uden discipin kan der ikke undervises, er hans program blevet fulgt til fjerde og sidste punkt!!!

Jesper Jensen har skrevet et hav af artikler i dagspressen, ”Politisk Revy”, ”Unge Pædagoger”, ”Mentalhygiejne” o.s.v., o.s.v., ligesom han tit har haft adgang til mikrofonen i vor røde radio.

Jesper Jensen, der – med sin marxistiske ideologi – aldrig ville kunne godtage, at vi anderledes-tænkende skulle være ligestillede med marxister, har pædagogisk tilrettelagt Ligestillingsrådets pjece ”Hvorfor er det altid mig?”


Men vi spurghte dengang: ”Hvorfor var det/er det - altid de r ø d e”.

De socialdemokratiske regeringer var åbenbart indforstået, og de borgerlige ikke et hak bedre. Folkleskolen, Folkets Skole, blev ødelagt og ændret til en holdningsbearbejdende skole med nedvurderede faglige krav.

Resultatet ser vi i dag.


Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 11/1979.


Edderkoppenet

Mikael Jalving skrev den 19. maj en kronik om den absurde situation, at professor Bent Jensen – sikkert den mest kyndige i den Kolde Krigs tildragelser mellem Sovjet og Danmark – ikke kan få fuld adgang til de danske arkiver, fordi nogen spærrer ham vejen.

Hvem og hvorfor monstro?

Jalving peger på departementschef Michael Lunn som en mulig edderkop. Han er søn af professor i psykiatri og overlæge på Rigshospitalet Villads Lunn. Han var ”forbenet kommunist i mange år og ven med Mogens Fog, kommunismens førende spindoktor i Danmark, hvis liv og virke historiker Morten Møller netop har gennemtrawlet i den nye biografi Mogens Fog, som fortjent har høstet flotte anmeldelser.”

Villads Lunn var også vicepræsident i Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1952 til han fyldte 60 i 1971, dvs i den periode, hvor Mentalhygiejnebevægelsen udviklede sig under psykolog Eggert Petersen til en veritabel kommunistpåvirket 5. kolonne-celle, der havde tråde ind i alle mulige statslige, kommunale og ngo-organisationer i håb om at kunne ændre samfundssystemet.

Se artiklen om Mentalhygiejnebevægelsens forbindelser i sidste nummer af Den Danske Forenings blad ”Danskeren”.

Kilde: Mikael Jalving: Brian, gør som Mogens Fog samt ovennævnte artikel i "Danskeren".


maj 20, 2009

Hash til skolebørn?

TV-nyhederne på DR1 omtalte onsdag aften, at der foregår hashsalg på Israels Plads, hvor skoleeleverne fra Zahles Skole holder frikvartér. Det er forældrene naturligvis ikke trygge ved.

Det er egentlig ikke nogen ny foreteelse.

Da hashen blev introduceret i Danmark i 60´erne og man blev klar over, at stoffet var i stand til at ændre tankegange, begyndte anarkistiske og/eller venstresnoede elementer bevidst at bruge det politisk og sprede det gennem skolebørn for at fremkalde en omvæltning af samfundet. Der nævntes bl.a. anarkistgruppen ”Zenith” fra VS-kredse. Henning Prins Kløvedal, Ebbe Reich Kløvedal og mange andre var ivrige fortalere for hash, og journalist Jacob Ludvigsen (redaktør for det subkulturelle ”Hovedbladet” og mederobrer af Bådsmandsstrædes Kaserne (Christiania)) uddelte gratis hash på Strøget og fik god reklame gennem diverse massemedier, mens Steen Larris skrev begejstret om brugen af hash og anden narko, så mindreårige kunne læse sig til det på biblioteket.
En mor, som så resultatet på nærmeste hold var Gerda Vinding, gift med professor Martin Ottesen ved Carlsberg Laboratoriet. Skønt hun selv var venstreorienteret kunne hun ikke acceptere den ansvarsløse hashforsyning til mindreårige og blev derfor primus motor til stiftelse af Landsforeningen til Bekæmpelse af Hash og Narkotikamisbrug i 1971.

Foreningen blev til stadighed angrebet og sværtet til fra socialistisk og hashliberal side. En del kommunistiske stater og adskillige oprørsgrupper på kloden solgte og smuglede narko ind i vestlige lande med det dobbelte formål at ødelægge vestens unge og skaffe sig store indtægter til krigsførelse.
Gerda Vindings forening fik kun en kort levetid på 2 år. Noget tydede på, at Gerda Vinding gav efter for den venstrefløj, hun selv var en del af, og nedlagde arbejdet.

Jorden er flad.

I anledning af gårsdagens omtale af "Atlas of Creation" har jeg modtaget nedenstående artikel:


"Jorden er flad..."
Af P.H. Bering

Jorden er flad, og Gud skabte verden og alt levende. Darwins udviklingslære om arternes oprindelse er falsk. Det skal man tro på for at være rigtig muslim.

Det fremgår af et afslørende interview med en fremtrædende pakistansk muslim "Når Islam får magt", som blev bragt for år tilbage på SIAD hjemmesiden fem-i-tolv. Den interview'ede er Maulana Nawabzadaa Nabiullah Khan, en fortrolig rådgiver for ’The Amir’ for det ledende pakistansk-islamistiske parti, Jamaat-e-Islami, Maulana Qazi Ahmed.
I vore øren lyder det latterligt, og samme Maulana Nawabzadaa Nabiullah Khan har som uddannet civilingeniør åbenbart også selv svært ved at tro på dette vås.
Ikke desto mindre er det den rette tro, for, som han siger: "Uanset hvad mennesket har behov for at vide, så findes det i Koran og Hadith. At vide mere vil skabe problemer såsom atombomben og fjernsynet".
Han har selvfølgelig ret i at viden skaber problemer. De undgås (måske), hvis vi glemmer alt hvad mennesket har lært og opdaget siden det spiste af kundskabens træ. Men det er unægtelig et meget stort måske!

For at få os til at tro på skabelsesberetningen fremfor udviklingslæren har et tyrkisk forlag udsendt en meget flot illustreret bogserie, "Atlas of Creation". Den kan så absolut anbefales, men kun for sit meget flotte billedmateriale. Selve argumentationen imod udviklingslæren holder ikke en nanometer. Indledningsvis viser man en simpel lup på stativ som dokumentation for mikroskopiens primitive stade på Darwins tid. Det er fup. Sådanne luppe bruges den dag i dag. Det kommer simpelthen an på hvor stor forstørrelse, man har brug for. Også Darwin har haft adgang til ganske gode mikroskoper, men det er faktisk ikke de meget store forstørrelser, man har brug for i det arbejde, han foretog.

Forfatteren er Harun Yahya. Han har tidligere lagt navn til bøgerne "The Evolution Deceit" og "Perished Nations". Den sidstnævnte beretter om nationer, som er gået under, fordi de ikke adlød Allah. Han starter med Noah og Syndfloden og fortsætter med Sodoma's og Gomorra's undergang. Søg på nettet under "Perished Nations". Også her er billederne meget flotte.
"Atlas of Creation" viser en masse spændende billeder af forsteninger (fossiler) fra forskellige geologiske tidsaldre. Sammen med dem vises fotos af nulevende dyr, der unægtelig ligner fossilerne til forveksling. Heraf udledes så at der ikke er sket nogen udvikling; fossil og nulevende dyr ser jo ens ud!
Desuden påstår hr. Yahya at der ikke findes overgangsformer, hvilket man jo skulle tro der jo burde, såfremt evolutions (udviklings)teorien skulle passe. Der burde være mange overgangsformer, for eksempel mellem krybdyr og fugle, påstår han.
Dertil er der at svare at sådanne former faktisk findes, og bare èt eksempel slår benene væk under kreationisternes argumentation. (Lige så sikkert som synet af bare èn sort svane er nok til at modbevise påstanden om at alle svaner er hvide, er påvisningen af bare èn udviklingsrække nok til at vise at Gud ikke kan have skabt dyrene én gang for alle).
De måske mest berømte er nok udviklingen af hesten og hvalerne, men også menneskets udvikling er efterhånden meget vel dokumenteret. De berømte manglende led - "the missing links" - kan man dog aldrig finde alle sammen. For hver mellemform, man finder som fossil, bliver der jo to andre, man nu mangler. På det punkt løber kreationisterne (modstanderne af udviklingslæren) aldrig tør for ammunition.
Desuden har det vist sig at udvikling af en ny art næppe er særlig langsom og gradvis, som man hidtil har troet. Normalt når arterne en udviklingsmæssigt stabilt niveau, hvorfra der ikke er konkurrence-fordele i at ændre sig yderligere. Så har vi en stabil art, som i heldige tilfælde kan eksistere uændret, endog gennem flere geologiske tidsaldre. Det kaldes ESS, Evolutionary Stable Strategies). Men udvikling og dermed forandring foregår, i hvert fald i nogle iagttagne tilfælde, i spring, over ret så få generationer, når en dyreart på èn eller anden måde bliver genetisk isoleret og udsat for udviklingspres. I så tilfælde finder man naturligvis næppe nogen forsteninger, der viser mellemformer.

I andre tilfælde har man nu masser af forsteninger fra Kina, der viser at fuglenes fjer kan have været ganske almindelige hos rovdinosaurer. Oprindelig har de formentlig været varmeisolerende dun, udviklet fra skæl. Først senere er de lange fjer udviklet til flyveredskaber, måske fra oprindelig at have været pyntegenstande i konkurrencen om hunnerne, som vi kender det fra fuglene.
Kreationismen, som hr. Yahya argumenterer for, bruger ofte "urmagerargumentet". Det går på at hvis vi finder et gammeldags lommeur, tabt ude i naturen, og vi åbner det og ser den fine mekanik, vil vi vel ikke tro på at uret er skabt ved at så og så mange jern-, kunststof-, kobber-, tin- og sølvatomer havde fundet sammen, sådan rent tilfældigt, på den præcist forarbejdede måde. Vi ville regne med at der fandtes en urmager.

På samme måde, når vi studerer naturen og ser hvor forunderligt og snedigt den er indrettet. En blæksprutteart har endda "opfundet" en lygte. Man kunne vel kalde det et "omvendt øje", som samler lyset fra selvlysende bakterier i bunden af "øjet" og sender det ud gennem linsen som en lyskegle. Her er det mest nærliggende at sige: "Det her må en en intelligent skaber have skabt" - med andre ord at acceptere påstanden om "intelligent design".
Men "urmagerargumentet" er en falsk analogi. Det er naturligvis umuligt at forestille sig at stoffet "af sig selv" ville finde sammen og danne et lommeur. Men det er IKKE umuligt at stoffet "af sig selv" finder sammen i større aggregater, som er forholdsvis stabile. Nyere forskning (i nanoteknologi) har faktisk vist at stoffet på det atomare plan besidder selv-organiserende egenskaber. Det er derfor ikke umuligt at forestille sig at der - over tid - spontant vil opstå komplicerede strukturer, hvoraf de mest stabile vil "overleve" og i sidste ende vil blive så komplicerede at de fremtræder som "levende"...... Ihukommende at vi endnu ikke har været i stand til at definere begrebet liv fyldestgørende.

Og nissen flytter med, hvis man vil postulere en skaber. For det rejser spørgsmålet: "Jamen, hvem har så skabt skaberen?" og "Hvem har skabt skaberens skaber?" osv. osv.. Vi føres ud i en såkaldt uendelig regres. Vi bliver nødt til at påstå enten er verden uendelig i tid, eller også har Skaberen skabt sig selv.
Så er vi tilbage hvor vi startede: Er verden uendelig i tid, kan alt lade sig gøre,
endog det selvskabte lommeur. Ellers må vi antage skaberen eller naturen har skabt sig selv, m.a.o. at der i selve stoffet, som det blev dannet nogle få hundredtusinder år efter "Big Bang", ligger egenskaber, som gør at der dannes liv. Ikke lige straks, men efter endnu nogle årmilliarder. I begge tilfælde er begrebet "Skaberen" overflødigt. Det er snittet væk af Occam's berømte logiske barberkniv. (Som foreskriver at man ikke indfører flere forudsætninger i en hypotese, end der er strengt nødvendigt til at forklare de gjorte iagttagelser).

NB: Dette udelukker ikke nødvendigvis Gud eller guder eller ånder og andre såkaldt "okkulte" fænomener. De kan jo udmærket være ledsagefænomener til bevidstheden. Det forhindrer heller ikke at man identificerer Skaberen med Verden/naturen. Det sidste muliggør endda at vi kan se os selv som en del af helheden. At "Atomfysikeren er atomernes måde at erkende sig selv på". Jeg husker desværre ikke hvor jeg har dette smukke citat fra, men det har en kraftig hinduistisk klang. Som det hedder i hinduernes pragtfulde Bhagavad Gita, hvor Gud som Krishna siger: "Alt er i Mig, ikke Jeg i alt".

Også muslimerne siger at deres Allah er almægtig og uforståelig for mennesker. Men jeg synes personligt at man kommer til større forståelse og mere tilfredsstillende erkendelse ved at acceptere at vi nu en gang har spist af kundskabens træ på godt og ondt, fremfor at forsøge at fordumme os selv og tro at jorden er flad.
Nogle mennesker har det måske godt med at forblive uvidende, som denne højtuddannede pakistanske islamist siger. Sikkert er det at viden skaber problemer. Men "man is born to trouble, as sparks fly upwards", som skrevet står. Problemer er livsvilkår og livsindhold.
Problemet for os overfor islamisten er at vi ikke mener at han har ret og - ikke mindst - at han vil støde sin opfattelse ned i halsen på os med vold og terror, hvis vi ikke godvilligt lader os omvende.

P.H. Bering

Den rette vej!


- er den vej, vi skal vælge,
hvis vi europæere skal undgå
islams undertrykkelse
og genvinde vor frihed!

maj 19, 2009

Hvem skabte hvad?

Darwins udviklingslære er en skrækkelig torn i øjet på islam. Mens den kristne tro udmærket godt kan forbinde skabelsestroen med Darwins udviklingslære, er dette en total umulighed for islam. Verden er skabt - ikke af vor Gud naturligvis - men af guden Allah, og Darwins forskning er det rene vrøvl.

Nu har man fra islams side sat ind med oliemillioner for at få has på dette vantro vrøvl og overbevise verdens mange forskellige vantro om Allahs indsats.
Det første bind af ialt planlagte syv bind, "Atlas of Creation", er udkommet og sendt til alverdens universiteter og lignende kundskabs- og forskningscentre og til biologilærere og politikere. Alene forsendelsen må have kostet en sand formue, for bogen vejer nok henimod sine 8 kg gætter jeg på.
Bogens 820 sider er lidt større i bredde og længde end et A 4
ark og viser de nydeligste fotos af vor klodes forsteninger af fortidens dyr samt nulevende dyr i massevis af alle arter.

Selvom araberne som folk ikke har skabt ret meget ved selvstændig forskning, så har de jo vore oliemillioner at øse ud af til propaganda af alle slags. De økonomiske omkostninger ved dette bogværk viser, hvor utrolig vigtigt det er for dem, at vi vantro ignorerer forskning og ikke tror det, vi tror, men at vi tror det, de tror.


Første bind af dette kolossale bogprojekt er skrevet af tyrkeren Adnan Oktar, født 1956 i Ankara. Han har studeret kunst ved Istanbuls Mimar Sinan Universitet og filosofi ved Istandbul Universitet og har siden 1980 skrevet flere bøger om politiske trosrelaterede emner under pseudonymet Harun Yahya. Ifølge omtalen af ham i ”Atlas of Creation” har hans skriverier bidraget til, at mange er vendt tilbage til eller har fordybet sig i deres tro på Allah. At udbrede troen er formålet med bogen.

Med hundredvis af flotte fotografier dels af fossiler og dels af nulevende dyr vil forfatteren bevise, at Allah skabte skabelsen, og at denne tro bør indføres i den europæiske biologiundervisning og –forskning.

Det stammer fra Muhammeds Koran! (Advarsel mod fotomateriale!)

TV DR 1 viste i går aftes 18.5.09 en lærerig dokumentarfilm om taliban i ”Swat-dalen” i Pakistan. Talibans islamtolkning synes endnu mere brutal end den, man ellers angiver som den mest extremt barbariske, wahabismen, i Saudiarabien.

Selvom TV af hensyn til vore europæiske sarte følelser udelod de værste ting, som f.ex. offentlig henrettelse, så fik seerne dog et tydeligt indtryk af brutaliteten. En mand holdtes fast liggende på maven på jorden så lang han var, mens en bøddel piskede løs på hans rygstykker under mandens skrig. Jeg husker ikke, hvad han efter sigende ”havde gjort”. Var det måske en af de to slagtere med tilbundne øjne, som man beskyldte for den frygtelige forbrydelse at have solgt kød, som ikke var halalslagtet efter koranens påbud (d.v.s. at dyrene (naturligvis uden bedøvelse) havde fået halsen skåret over og døde, mens blodet løb af dem under bøn til Allah).

Man så folk, der skrækslagne ventede på talibandomme i et hjørne af torvet, og man fik et levende indtryk af den terror, taliban udøvede direkte på den brede befolkning. Folk tør ikke svare på spørgsmål. De er rædselsslagne. Den pakistanske regering er svag og synes hjælpeløs. At folk forsøger at flygte fra den pakistanske provins, hvor taliban har taget over, er selvklart.


Men nu spørger jeg:
Hvordan er det muligt, at vor statsTV kan omtale og vise talibans terroriserende grusomheder, når vore svage og islameftergivende ministre fordømmer Geert Wilders ”Fitna”film – så at sige med samme emne? Ligegyldigt om det er her eller der i Mellemøsten, så stammer denne barbariske grusomhed fra profeten og koranen!

maj 18, 2009

Ni år senere!

En nu 23-årig indvandrer-efterkommer ved navn Danilo Henriquez, som deltog i mordet på den 17-årige svensker Daniel Wretstrøm i Stockholms-forstaden Salem i år 2000, præsenteres nu som som håbefuld Reggae-musiker af radiostationer i Sverige.

Mishandlingen og mordet på Daniel Wretstrøm 9.12.år 2000 huskes som den mest forråede og barbariske likvidering, man knapt kan forestille sig. Femten hæmningsløse blodtørstende galninger kastede sig over Daniel, som de angiveligt antog for nazist. (Man ville umiddelbart tro, at naziangivelsen passede bedre på ugerningslømlerne).

Danilo (se fot.) ”sonede” sin andel i torturen med - 40 timers samfundstjeneste! Senere har han fået en narko-dom, og nu hyldes samme misdæder på flere svenske radiostationer under navnet ”DanJah” og udgiver snart en CD-skive.


Kilde: Info14
Er Info 14 ikke en nazistisk blog? Det tror jeg.