maj 19, 2009

Hvem skabte hvad?

Darwins udviklingslære er en skrækkelig torn i øjet på islam. Mens den kristne tro udmærket godt kan forbinde skabelsestroen med Darwins udviklingslære, er dette en total umulighed for islam. Verden er skabt - ikke af vor Gud naturligvis - men af guden Allah, og Darwins forskning er det rene vrøvl.

Nu har man fra islams side sat ind med oliemillioner for at få has på dette vantro vrøvl og overbevise verdens mange forskellige vantro om Allahs indsats.
Det første bind af ialt planlagte syv bind, "Atlas of Creation", er udkommet og sendt til alverdens universiteter og lignende kundskabs- og forskningscentre og til biologilærere og politikere. Alene forsendelsen må have kostet en sand formue, for bogen vejer nok henimod sine 8 kg gætter jeg på.
Bogens 820 sider er lidt større i bredde og længde end et A 4
ark og viser de nydeligste fotos af vor klodes forsteninger af fortidens dyr samt nulevende dyr i massevis af alle arter.

Selvom araberne som folk ikke har skabt ret meget ved selvstændig forskning, så har de jo vore oliemillioner at øse ud af til propaganda af alle slags. De økonomiske omkostninger ved dette bogværk viser, hvor utrolig vigtigt det er for dem, at vi vantro ignorerer forskning og ikke tror det, vi tror, men at vi tror det, de tror.


Første bind af dette kolossale bogprojekt er skrevet af tyrkeren Adnan Oktar, født 1956 i Ankara. Han har studeret kunst ved Istanbuls Mimar Sinan Universitet og filosofi ved Istandbul Universitet og har siden 1980 skrevet flere bøger om politiske trosrelaterede emner under pseudonymet Harun Yahya. Ifølge omtalen af ham i ”Atlas of Creation” har hans skriverier bidraget til, at mange er vendt tilbage til eller har fordybet sig i deres tro på Allah. At udbrede troen er formålet med bogen.

Med hundredvis af flotte fotografier dels af fossiler og dels af nulevende dyr vil forfatteren bevise, at Allah skabte skabelsen, og at denne tro bør indføres i den europæiske biologiundervisning og –forskning.