marts 31, 2009

Udvid maskeringsforbuddet til hele det offentlige rum


Det foreslår Dansk Folkepartis Ungdom

I lyset af episoden i går, hvor en muslimsk kvinde iført en muslimsk beklædningsgenstand, der dækker hele ansigtet og kun efterlader plads til det øverste af næseryggen og øjnene – en såkaldt niqab -, blev afvist af en Arriva chauffør kræver Dansk Folkepartis Ungdom nu, at sagen bliver taget op i Folketinget, og at vi får udvidet straffelovens maskeringsforbud til at omfatte hele det offentlige rum.

Formand for DFU Århus og politisk næstformand for Dansk Folkepartis Ungdom, Anders Vistisen, udtaler: ”Jeg mener ikke, at man kan bebrejde chaufførens handlemåde i situationen. For det første har vi den seneste tid oplevet en eksplosion i antallet af voldelige overfald, hærværk og chikane af buschauffører i Århus-området begået af utilpassede muslimer. Derfor forstår jeg godt, når chaufførerne insisterer på at kunne se deres passagerer, så de senere vil kunne identificere eller beskrive dem overfor politiet, hvis det bliver aktuelt.”

Anders Vistisen fortsætter: ”Hvad der imidlertid er langt mere vigtigt, er at man i disse terrortider og mens bandekrigen raser omkring af os, ikke på nogen måde kan acceptere, at folk går klædt i en dragt der dækker dem fuldstændigt og gør det muligt for dem, at skjule deres egen identitet og samtidigt gemme våben, bomber og lignende. Retten til at skjule sig under tørklæder, niqab og lignende hører ikke med til religionsfrihed. Vi ville heller aldrig acceptere samme adfærd, hvis den blev udvist af andre grupper som rockere, autonome eller nazister. Det udgør simpelthen en for stor risiko for almindelige borgere, når giver efter for islamisternes krav om fuld tildækning af kvinderne. Byer i blandt andet Belgien har eksempelvis vedtaget forbud mod maskering, der indebærer, at en fuldstændig tilsløring som niqab eller burka er forbudt – Holland har også diskuteret et egentlig burkaforbud. Det forbud bør kopieres i Danmark”

Pressemeddelelse fra DF Århus 31.3.09
Illustrationen er fra den schweiziske lærebog "Den anden form for Krig" .

Rart at kunne identificere...

Bloggen "Polemiken" omtaler også Arrivabussagen, og der er følgende morsomme kommentar:db Says: marts 31st, 2009 at 14:31
"Jeg synes manden skulle have krævet sin kone dækkede øjenene også! Så havde han kunnet tage hende med i bussen som håndbagage!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arrivabussagen gav anledning til mange følelsesladede ytringer, men det er nu rart at kunne identificere sine medmennesker ind imellem. Det ønske lå bag oprettelsen af Kraks vejviser, da den blev startet af købmand og kgl. agent Hans Holck i 1770. Dengang var der ikke fortløbende numre på husene i Københavns gader, og det var let at gemme sig, hvis ikke man havde rent mel i posen. Merkur er som bekendt gud for både handel og tyveri og tilmed for idræt, så han hurtigt kunne smøre haser. En navneliste over byens erhvervdrivende ville gøre underværker, hvis der også kom numre på husene, - og det kom der.

Mon ikke de mennesker, der straks råber op om, at det da er i orden at hylle sig sådan ind, at ingen aner, hvem man er, gerne vil have hjælp hos politiet den dag, de får stjålet deres tegnebog af naboen i bussen og lignende situationer....


Må vi bede om ærlige referater

Jeg er rystet over, at nogle aviser har manipuleret historien om Arrivas chauffør på en måde, der sætter chaufføren i et dårligere lys.

Historien er fra Århus. Og Århus Stiftstiden skriver, at kvinden bar niqab, d.v.s. at kun hendes øjne var synlige. Men både Berlingeren og Kristeligt Dagblad taler alene om ”tørklæde”, hvorved man fordrejer sagen ganske betydeligt.

Hvad er det for politisk-korrekte journalister, der ikke neutralt kan videregive hændelsernes sande forløb og overlade til læserne at bedømme sagen ud fra relle oplysninger?

Tilhylning - inclusion - indelukket

En Arrivachauffør ville håndhæve maskeringsforbud og afviste en totalt indhyllet kvinde.

Jeg synes, hans opfattelse af maskeringsforbudet er meget forståelig, selvom den var forkert!

Som tiderne har udviklet sig til den model, de sidste årtiers godtroende politikerne burde have forudset (- og som nogle også forudså, men foretrak at fortie eller blev nedgjort af pk`ere), er der god grund til at kræve alle formummede gæster ud af deres ham.

At tilhylle sig hører ikke hjemme i Europa, og det tåbelige påskud, at kvinderne derigennem er beskyttet modvisse mandfolks beskidte tanker og beskidte handlinger, kan de kvitte. Europas mænd er ikke engle, men set i forhold til det store udland, må de nok betegnes som en mildere udgave af arten. Ovenstående så ofte anvendte begrundelse for tilhylning siger en masse om, hvordan mændene er i de lande, hvor kvinderne kommer fra!
Danske kvinders opførsel og tøj sladrer på samme måde om mændene her: vi kvinder frygter dem ikke umiddelbart. Det har vi ikke grund til. Vi gemmer os ikke. Vi ser på dem med et åbent ansigt.

Det er en af de mest værdifulde værdier, vi har! Som vi først er blevet rigtig klar over, da vi blev belært om forholdene i de islamiske lande. Og de værdier vil og skal vi beholde.

Tanken om, hvad en tilhyllet person indebær og eventuelt bær underskjørtet, kan i dag være foruroligende. Faktisk kan to arabere stå ved siden af dig på Hovedbanegården og planlægge et overfald på dig ude på gaden uden at du forstår deres sprog, og er de tilmed tilhyllede som værende kvinder, bliver det ikke bedre.

Ud med disse os ganske fremmede og tåbelige kvindedragter. Ud!

Indpakket. Inclusion.
Det bl´ir værre og værre!

marts 30, 2009

Samernes land

Hver hverdag er der på svensk TV 2 et kvartérs udsendelse fra samernes land (Lapland). Smukke landskaber og dragter, markeder og folkefester. Den internationale kvindedag den 8. marts var helt anderledes deroppe mod nord, end vi er vant til. Der var ikke politiske taler om ligestilling og ligeløn og kvinders karriere. Nej, de festede og dansede og blev fejret af deres mænd og børn.

Samisk sprog er blandt de små sprog i verden, som risikerer at forsvinde, men alligevel er deres status bedre i dag end for nogle år siden. De har fået indført undervisning i samisk i en del skoler, og sproget er blevet anerkendt som officielt, hvilket betyder, at man nu godt må anvende det ved henvendelse til myndighederne.
Same-TV omtaler ikke bare samernes i Sverige, men også i Norge

og Finland og undertiden ind på russisk område.Sàpmi:Sápmi är vår benämning på det område där vi samer under en lång tid har bebott. Det är den norra delen av Skandinavien och Kolahalvön. Det är ett område som sträcker sig från Idre i Dalarna i söder till Kolahalvön i Ryssland i öster. Vi finns i länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland och är dessa länders urbefolkning.
Hur många samer finns det?Hur många samer det finns är svårt att säga eftersom ingen officiell räkning skett. Men man brukar dock uppskatta att det finns mellan 50.000-80.000 individer. De flesta bor i Norge (50.000), följt av Sverige (20.000) och Finland (10.000) samt Ryssland (2.000).

Et ord fra A.P.Møller under forrige besættelse:

”…Landsmænd og studenter, I herrer i åndens rige, har I aldrig, når I sang: ”Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå” følt det samme hånende, indre spørgsmål som jeg: ”Hvad mener I egentlig med det? I vil jo ikke gøre noget for, at jert land skal bestå, og så kan det jo ikke bestå. Har I aldrig tænkt over det , så tænk over det nu og herefter og syn ikke med, hvis I ikke mener noget alvorligt med det. Ellers gør I jo blot nar af jer selv. . Ja, undskyld, men sådan er nu en gang livet! De værdier, man ikke vil værne om, mister man. ”Sit fædreland skylder man alt, hvad man kan udrette.

Sådan sagde skibsreder A.P.Møller i Studenterforeningen 7.2.1942.

- og det er næppe blevet billigere?

Det danske velfærdssystem, som fortrinsvis bygger på skattebetalinger og offentlige udgifter over livsforløbet var dømt til undergang fra begyndelsen, skrev bloggen "Danmark" fornylig

Det viser sig at indvandringen pr. individ fra ikke-vestlige lande koster det offentlige - i sidste ende virksomhederne - 2,5 mill. kr. pr. individ i gennemsnit over livsforløbet, hvorimod en dansker kun belaster med 750.000 kr. i gennemsnit. Forskellen er altså en faktor 3,3 gange.

Sidstnævnte beregninger stammer direkte fra Børsens referat af Velfærdskommissionens arbejde i artikel 1. december 2005.

marts 28, 2009

Mumledansk

Godt, at man vil gøre noget ved det dårlige sprog i DR og TV.
At sproget prioriteres lavt, er sandelig ikke kommet af sig selv. Det var en bevidst kamp fra venstrefløjens side imod hvad de hånende kaldte ”finkulturen”.
En af de vigtigste personer i denne kamp var Arne Skovhus.

Han er født i 1932, efter studenterexamen var han lærervikar, studerede derpå theologi og blev lærer ved ungdomsfængslet i Møgelkær.
Han var højskolelærer på Rødding og Krogerup og arrangerede Humlebæk- og Dronningmølle-revyer og endte som direktør for Fiolteatret på Halmtorvet, hvor repertoiret blev ”præget af social indignation og engagement, ligesom teatret aktivt tog del i fagforbundenes og venstrefløjens politiske liv” (skriver Wikipedia).
Der opførtes også børnestykker, hvor man politisk manipulerede med ungerne
som så mange andre steder dengang. Og da Landsforeningen for Mentalhygiejnen nedkom med underafdelingen BRIS, valgtes han ind i bestyrelsen.

I 1972 blev Skovhus forstander for Kristeligt Studentersettlement, og sådan et ord - ”kristelig” - kan være et trylleord, der kan åbne døre. Teaterverdenen forlod han ikke, men virkede i teaterråd og udvalg.

Som teatermand kæmpede Arne Skovhus for det politiske teater. Det skulle bidrage til at ændre samfundssystemet i marxistisk retning, og dette mål måtte aldrig tabes af syne. Fra at være SF´er gik han over til Venstresocialisterne og kom dér i ledelsen. Han var uhyre aktiv, Gennem artikler, foredrag, prædikener, diskussioner og teaterstykker holdt han VS-fanen højt. Hans prædikener i Præsteforeningens blad fik mange præster til at melde sig ud af foreningen. Til gengæld bakkedes han op af fhv. Kirkeminister Dorte Bennedsen og professor dr. theol Svend Holm-Nielsen, da han på grund af sympati med PLO beskyldtes for antisemitisme.

Arne Skovhus blev af kulturminister udnævnt til chef for Statens Teaterskole, en virkelig nøglepost. Teatre er massemedier, og massemedier er magt. Teatrene håndteres af skuespillere, og skuespillere oplæres på teaterskolen. VS´eren Skovhus vidste det, og tabte ikke målet af syne...

”Finkultuen” skulle væk, og det talte sprog på scenen skulle ikke stræbe efter tydelig udtale, tvært imod. Man skulle tale, som man gjorde det i hverdagen, på gaden og på arbejde. Dermed vandt det ukorrekte mumlesprog indpas på teaterscenerne.

Overskriden af grænserne

CROSSING BORDERS arrangerede debat på engelsk, torsdag 7. august kl 16-19 2008 i Chr. Hansens Auditorium, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5 A.
Tema: MEDIERNES ROLLE I EN KONFLIKTFYLDT VERDEN (Herunder: Hvad tør journalister skrive ?)

Deltagere: Unge journalister fra Danmark, Israel, Palæstina, Yemen, Jordan, Ægypten samt NADIA AL SAKAF, Yemen Times, THØGER SEIDENFADEN, Politiken, CHRISTIAN MOURITZEN, Berlingske Udland, JESPER HØJLAND, International Media Support (Ordstyrer: Garba Diallo).

***************************************************************************

MIT MØDE MED THØGER
Af Ole Gerstrøm

Jeg deltog i dette debatmøde, betalt af udenrigsministeriet, sammen med et halvt hundrede yngre journalisthåb fra Israel, Palæstina, Yemen, Egypten og Jordan. Der var flere kvinder end mænd, og kun én bar slør. Det var et godt tegn. I forhallen smilte en mellemøstlig skønhed venligt til mig. Vi faldt i snak. Hun laver lidt free lance journalistik for TV2 i Øst-Jerusalem. Jeg spurgte om hun var gift. Let tøvende, svarede hun nej. Jeg fortalte lidt om danske relationer mellem kønnene, og om dengang, jeg friede til min kone - uden at ane noget om hendes familie. Så startede mødet.

Thøger Seidenfaden kørte frem med sin særprægede opfattelse af journalistik. At man skal udvise respekt og følsomhed, først da kan man komme i dialog. Og han var dyb modstander af

Jyllands Postens nederdrægtige motiver til oprindeligt at bringe tegningerne. Da Politikenbragte tegningerne i anden omgang, var det fordi de var "news-worthy," at når man skriver om profet-krisen, så må man også vise lidt af, hvad det handler om.

I min kommentar til Thøger tog jeg udgangspunkt i Politikens grundlægger Viggo Hørup, og hans nådesløse kamp mod sine politiske fjender. Han var skarp, direkte og konfronterende. Præsterne og biskopperne fik med grovfilen. Jeg sagde, at denne stil var langt at foretrække frem for Politikens nuværende. Videre anførte jeg, at Politikens udviste følsomhed og respekt kunne betragtes som en fornærmelse over de journalister og redaktører i Mellemøsten og Det Fjerne Østen, som fik deres aviser lukket og kom i fængsel, som følge af deres dækning af profet-krisen.

Thøger kunne åbenbart ikke finde argumenter til at imødegå min brug af Viggo Hørup, så han tyede til løgnen og svarede "Hørup var ikke journalist, han var politiker. Så når jeg dermed har korrigeret denne historiske unøjagtighed, lad mig fortsætte ..."

Imidlertid havde jeg ikke sagt, at Hørup var journalist. Jeg havde sagt, at han var Politikens grundlægger. Thøgers svar var et løgnagtigt tågeslør.

Han fortsatte med at fortælle om retssagen i Jordan, hvor han er blevet stævnet for at have bragt den "blasfemiske" tegning. Han har endog sagt til jordanerne, at han ikke ville udelukke, at han kunne møde op i retten. Dette havde virkeligt gjort indtryk, så han kom i en god dialog med disse "profetens" forkæmpere.

En kvindelig paneldeltager, som er universitetslærer fra Yemen, brugte sin taletid på at fortælle om hvordan danskerne ikke bryder sig om regnvejr, hvorimod man i Yemen, bliver glade, når det regner. En mellemøstlig herre i panelet kunne fortælle de forsamlede journalistspirer om respekt for "profeten."

På vej ud, sagde jeg til Thøger "Jeg håber du får en retfærdig dom i Jordan." Han smilede venligt, som for at takke for forståelsen. Jeg fortsatte "men husk at betale dommeren godt." Han kiggede vredt på mig "du har jo ingen respekt." "Nej," sagde jeg, hvorefter vi skiltes.Et foto fra en anden oplevelse:
da Thøger vendte ryggen til trykkefriheden - og løb.

Gud bevare islændingene for barbarerne!

Kristeligt Dagblad bragte i torsdags 26/3 en artikel af lektor Jørgen J. Grimstrupi anledning af udgivelsen af hans historiske roman ”Laurids”.

Artiklen er meget aktuel på sin måde, selvom emnet er fra Chr. 4´s tid. Dengang drev de islamiske middelhavsstater pirateri langs alle europæiske kyster, til og med helt op til Island.
Det gjaldt ikke bare at skaffe værdigenstande men også levende mennesker til de arabiske og tyrkiske slavemarkeder.
Slaveri existerer den dag i dag både i Afrika og i Arabien, omend man gerne fortier det eller skjuler det under foregivende af læreplads eller lønnet arbejde o.l.

Den i avisartiklen omtalte theolog, Hallgrímur Pétursson, der blev gift med en af de få heldige løskøbte slaver, der sammen med mange andre var blevet indfanget på Vestmannaøerne, blev præst og psalmedigter på Island. I moderne tid mindedes man ham ved at bygge den store Hallgrimskirke i Reykjavik. De tre store klokker er opkaldt efter ham, hans kone Gudridur og hans datter Steinum, som var den eneste af hans mange børn, som nåede til voksenalder, men heller ikke meget mere. Inde i kirken hænger et billede af Hallgrimur.Klokkerne runger i ørerne på de turister, der har besteget tårnet for at spejde ud over havet. Kan de vække europæerne til besindelse af de farer, der lurer på dem? Eller hører de kun skrålene fra myndighedernes ”brød og skuespil”-festivals og tomme rapperier?
Der er ingen sørøvere at se på havet, så langt øjet rækker. Erik den Rødes søn, Leif Eriksson, står vagt foran kirken, en staut høvding forrest i skibsstævnen. Islændingene er stolte af deres land og deres historie. Og det bliver de forhåbentlig ved med, for det er nok det mest gedigne værn mod fremmede brutale og anmassende kulturer.

Gud bevare Islændingene for barbarerne!


marts 27, 2009

Angående grønlænderes fangstmetoder

Kære Marlene Harpsøe.
Du er helt galt afmarcheret. Se mit indlæg i går på min blog

Jeg har nu yderligere fået forholdene bekræftet hos Grønlands Hjemmestyre i Strandgade: sælerne yngler IKKE på Grønlands kyster, men kun i Canada og Alaska. Alene af den grund kan man altså ikke skyde grønlænderne i skoene (eller i kamikkerne), at de slår sælunger ihjel på isen.

Det ville være mere fornuftigt, om du ikke talte hen i vejret, men undersøgte forholdene.

Hvad med hellere at kontrollere islamiske halal-slagtemetoder og ulidelig lange dyretransporter? Hvordan går det med disse ting? Har halalslagtningen ikke sneget sig ind i de europæiske samfund i pengebegær efter handel med islamiske lande og er de lange transporter ophørt? Eller er det kun visse vågne journalister, der kan afsløre ulovlige forhold ved direkte at forfølge og afsløre transporterne?Halalmærke og Halalslagt

Danske slagterier betaler i øvrigt tribut til en imam for en halalslagtningsbøn, så de herværende muhammedanske ghettoer og paralelsamfund m.m. kan vokse og islamiseringen vinde terræn.Se også SPYDPIGEN december 14, 2008

Jacob Hougaard positiv til Eid-festen ! :
"Når vi i ”multikulturen”s navn godtager religiøse fester for nogle, må vi også gøre det for andre." Det siger han. "Man skal i multikulturen ”anerkende og fejre religiøse mærkedage”. Derfor inviterede han muhammedanerne ind på Københavns Rådhus til en hyggestund for den islamiske Eid-Al Adha, hvor unge muhammedanere fortalte, hvordan de fejrer ”eid” og om deres ønsker om, hvordan København kan bruges til at skabe rammerne for nogle gode eid-al-Ahra- dage.

marts 26, 2009

Tankeløse Brigitte Bardot

Jeg er ganske enig med Dansk Folkeparti i mange ting, men jeg kan absolut ikke godtage, at Marlene Harpsøe falder vore grønlændere i ryggen ved at ville forbyde dem at drive sæljagt. Human jagt er hurtig aflivning!

For mange år siden var Brigitte Bardot ude i samme ærinde uden at tænke sig om og uden at have undersøgt sagen. En Brigitte Bardot vil alltid have let adgang til propaganda på grund af sit yndige udseende og skuespillerkunst, så Green peace hoppede på limpinden! Men grønlænderne havde aldrig ført jagt på den måde, som Brigitte Bardot troede: ved at slå små søde sælunger med store bedende øjne ihjel med køller.

Resultatet var at Green Peace uden grund fik ødelagt afsætningen på sælskind og sat en kæp i hjulet for grønlændernes levevej.

En film deroppefra viste en gammel vindfuret fanger siddende på en klippefremspring ude i ødemarked, hvor der kun var sne og sne og is og sne milevidt.

Så sagde den gamle fanger: der er en dame, der siger, at vi skal leve af grøntsager!

Antallet bare stiger og stiger

Morten Uhrskov Jensen skrev den 21. marts om de utrolig mange voldtægter i Sverige.

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2009/03/21/dagens-ret-i-sverige-voldtægt/

Oplysningerne er dels hentet fra den norske hjemmeside om menneskerettigheder
http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=2383
og dels fra Sveriges Statistik på http://www.bra.se/.


Sidstnævnte er dog tidligere blevet grebet i, at ville forbedre statistikken ved lidt manipulation.
I Sverige voldtages dagligt knap fire piger under 15 år, det
bliver til 1.241 på årsbasis. Der er så også lige 973 unge kvinder mellem
15 og 17 år, der må lide samme skæbne. Og alt i alt præsterede Sverige i
2008 5.379 fuldbyrdede overgreb mod kvinder. Danmark, der har en
befolkning på ca. 60 procent af den svenske, havde i 2008 omtrent 570
anmeldte voldtægter.

”Læger uden grænser” har tidligere vist en fotoudstilling af den prisbelønnede sydafrikanske pressefotograf Jodi Bieber under titlen ”Voldtægt – et grusomt våben i krig.” Uden at vise selve den modbydelige handling giver fotografierne et skræmmende billede af resultatet: de afrikanske kvinders ydmygelse og skamfølelse, sorg, udstødthed fra stammen etc.

Men krig behøver ikke være med maskinpistoler.
Vi står midt i en såkaldt psykologisk krig, hvor strategien er en helt anden, men målet og resultatet mere eller mindre det samme.
En penis er det mest enkle og primitive våben, der findes, og manden har den altid på sig.
Visse muhammedanere opfatter Vesten og alle vantro som deres ”fjender” til trods for den gæstfrihed og hjælp, de finder.

Man gør i Sverige alt, hvad man kan for at fortie de faktiske forhold og berolige befolkningen, og ”Læger uden grænser” pålægger sig selv den grænse, at også de tier, når voldtægterne bare foregår i Europa.


Også det danske kriminalpräventive Råd forsøger at berolige befolkningen med en folder, der siger, at ovenstående situation er næsten lige så usandsynligt som den modsatte situation

EU skal ikke integreres i Tyrkiet !

EU´s forhandlinger med Tyrkiet hviler på et stadig mere tyndt grundlag. Landet anerkender fortsat ikke alle EU´s medlemslande, har til stadighed alvorlige problemer med at overholde de grundlæggende frihedsrettigheder – og med stor sandsynlighed kommer regeringspartiet AKP til at opleve endnu en sejr ved lokalvalget i Tyrkiet den 29. marts – partiet, der for nylig fik sit virke dømt antisekulært ved landets højesteret. På den baggrund har Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt rejst en forespørgselsdebat til udenrigsminister Per Stig Møller.

- Erdogans regering har siden sin tiltræden for seks år siden med stor succes igangsat en islamisering af Tyrkiet. Statsadministrationen, uddannelsessystemet, retsvæsnet og offentlige nævn besættes med folk, der støtter Erdogans og Güls islamiske parti. Eksempelvis blev 600 ledende medarbejdere fra TRT (Tyrkisk Radio og Television) sidste oktober udskiftet som led i en ´omstrukturering´, og siden er det ansete videnskabelige magasin ”Bilim ve Teknik” blevet ramt af censur, da man bragte et billede af Charles Darwin, hvis teorier strider mod regeringens holdning, siger Morten Messerschmidt.

- Vi har altså at gøre med et ansøgerland, som bliver stadig mere islamisk. Det er tydeligt, at regeringen bruger forhandlingerne med EU – og det pres, der herigennem lægges på landet – til at piske en stemning op i den tyrkiske befolkning. Det sås blandt andet i forbindelse med de danske muhammedtegninger, hvor den tyrkiske ambassadør og regeringen var blandt de skarpeste kritikere. Der er derfor ikke meget belæg for, at landet skulle kunne danne bro mellem den islamiske og vestlige verden, siger Morten Messerschmidt, der under debatten vil gentage sin anbefaling til regeringen om på linie med, hvad Sarkozy har lovet franskemændene, at love danskerne en afstemning om Tyrkiets optagelse.

Ligeledes har Morten Messerschmidt rejst debatten om, hvordan det går med udviklingen i de to senest tilkomne EU-lande, Bulgarien og Rumænien. Senest har EU måttet give omfattende krisehjælp til Rumænien, hvilket kun bekræfter billedet af, at de to lande er kommet alt for tidligt med i EU. Også i denne debat vil DF´s Morten Messerschmidt kræve svar af udenrigsministeren.


Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF torsdag den 26. marts 2009 /KH


Gammelt billede fra Tyrkiet: et kærestepar arresteres

marts 25, 2009

En fire år gammel historie

I stedet for at følge normale procedurer for nødlanding koncentrerede en tunesisk pilot sig om at bede til Allah.

Det kan man kalde tyrkertro!

Flyet styrtede i havet ud for Sicilien, og 16 mennesker mistede livet.

Piloten overlevede, men er nu ved en domstol i Italien dømt til 10 års fængsel, skriver avisen The Guardian. Den samme straf tilfaldt hans kollega i cockpittet.

Er der i øvrigt plads til bedetæppe?

Ifølge anklagerne burde piloten have koncentreret sig om at nødlande på Sicilien i stedet for at bede og dermed lade flyet styrte i havet.


Kilde: Politiken. Avisen kender åbenbart ikke forskel på Gud og Allah, eftersom de ikke skrev ”Allah”. Eller er det måske ikke tilladt at nävne den gud ved navn?

Forældrene skulle manipuleres!

Ritt Bjerregaard ønskede ”det kapitalistiske samfundssystem” sat på porten. Det kunne lettest gøres ved at påvirke børnene, sådan som mange af hendes lærerkolleger var i gang med fra slutningen af 60´erne med ”Unge Pædagoger” og ”Kommunistiske pædagoger” i fortroppen:

Psykolog Eggert Petersen, der gennem Mentalhygiejnen, havde vundet en vis position, udtænkte et nyt partiprogram for socialdemokratiet 1969: den videncentrerede skole skulle væk, lærerne skulle på holdningskurser, konkurrencer, examiner og karakterer afskaffes, eleverne være med til at bestemme, hvad de ville lære etc. Psykolog Jesper Jensen arbejdede på samme front og opstillede et 4-punkts program til afskaffelse af al disciplin i skolen...

De fleste politikere tog sig ikke særlig af det, der foregik på skolerne, bortset fra centrum-demokraten Erhard Jacobsen, der ihærdigt imødegik den kommunistiske indoktrinering i skolen og gennem radio og TV. Arbejdsmand og socialdemokrat Svend-Åge Laursen fandt skolen så dårlig, at han startede en privatskole i Solrød, som fik vind i sejlene.

Ritt Bjerregaard blev undervisningsminister 1975 og året efter trådte hendes nye skolelov i kraft.

Nu gjaldt det, at få befolkningen til at sluge kamelen! I eftersommeren 1977 meddelte en notits fra Ritzau, at Zahles seminarium som det første i landet ville undervise forældre i, hvad folkeskolen nu indebar. Politiken bragte nogle interviews fra seminariet, hvoraf det fremgik, at man ville rette de ”misforståelser”, som forældre måtte have angående folkeskolen og ”udrydde” myter om, at børnene var blevet dårligere til at stave og læse...

Aldrig har jeg været med til en sådan gang indoktrinering! Man fik simpelthen ikke et ben til jorden. Det var fabelagtigt dygtigt gjort. Erhard Jacobsen kunne godt spare sig at klage over læreres ”indoktrinering”. Hvordan kunne de andet, når de fra skolebænken havnede på et seminarium, hvor man fra første dag hjernevasker dem?

Lad os tage et exempel:
Et fotokopieret hefte med overskriften ”HVAD ER GOD UNDERVISNING?” (af seminarielærer Hans Jørgen Kristensen) skal belyse to forskellige undervisningsmetoder, Der ofres ialt 12 linjer på lærer A´s undervisning, men 24 sider på lærer B´s undervisning:

Lærer A: børnene er straks på plads og slår op i bøgerne. Der høres i lektie, og ny lektie gennemgås.
Lærer B: snakker med børnene om forskelligt og kommer ind på, om de kan bage. Snakken udvikler sig til, at de skal prøve at bage, og det giver anledning til mange spændende aktiviteter: forskelligt brød og kager, besøg på en fabrik, der synges bageviser, der tegnes og skrives om bagning, osv. osv. osv.

Svaret på heftets overskrift er givet på forhånd, og for at hindre forældrene i selvstændig tænkning, levner man dem ikke bitterste chance for mindste tvivl: man afspiller et langt lydbånd med interviews med lærer B, skolebørnene og alle andre implicerede. Alle er positive og glade for lærer B´s undervisning.

Spørgeskemaerne drejer sig udelukkende om lærer B. Var ungerne glade for at bage brød? Lærte de noget? Hvad lærte de? Noget, vi ikke lærte? osv. osv.

Ingen kan nægte, at børnene var glade, for det hørte vi jo. Ingen kan nægte, at de arbejdede sammen i grupper, for det gjorde de jo, og måtte derved indrette sig efter hinanden. Ingen nægter, at det var spændende at besøge en fabrik og se det ensformige arbejde ved de rullende maskiner. Ingen nægter, at børnene opdagede, at brød og kager kan omsættes i penge, og at det kræver en vis regnekunst, osv. osv.

Ingen taler om lærer A. Var børnene glade for eller kede af ham? Lærer A existerer simpelthen ikke i vore tanker. At sige noget om lærer A betyder bare, at man ikke har forstået emnet. Spørgsmålene drejer sig jo slet ikke om ham.

Men selvom man ikke hører en pind om lærer A og ikke skal synes om hans undervisning, bliver der dog ved at være eet stort problem ved lærer B´s undervisning, som vi vel ikke kan få svar på?

HVORDAN i al verden skal man nå at lære noget i dette ene liv, hvis alle detailler skal udføres på den måde?

HVOR MANGE liv har lærer B´s skolebørn til rådighed? For de må være anderledes skabt end normale børn! Selv de religioner, der tror på reinkarnation, mener nok ikke, at man kan tage viden og erfaring med sig fra det ene liv til det andet?

Dette forældrekursus var Ritt Bjerregaards opfindelse i samarbejde med ovennævnte cand.pæd. Hans Jørgen Kristensen fra kommunistiske pædagoger! Kurset var gratis, og lignende kurser skulle holdes på landets øvrige seminarier!

marts 24, 2009

Hun var en katastrofe!

Her kom en kommentar til "Kommunist i hjertet"Hej Gertrud

Ja, Ritt Bjerregaards landsskadelige politiske virksomhed, som nogen kalder karriere, har været af en så katastrofal og omfattende størrelse, at der må komme et efterspil eller en reaktion på et tidspunkt - i form af hvad er uvist - endnu. I det mindste må der rejses en skamstøtte af denne reinkarnation af Fanden - måske en til overrækkelse til "egnede emner"? Min vrede mod Ritt Bjerregaard er stor og gammel.

Hilsener
Kirsten

Angreb på koranudstilling

Af MARIE-LOUISE ANDERSEN

Offentliggjort 24.03.09

En koranudstilling i Norge blev udsat for hærværk og fjernet efter få
timer. Kunstneren giver dog ikke op og udstiller nu sine billeder i en
anden by.
Udstillingen "Det er ikke forbudt at tænke" blev fredag hængt op på
biblioteket i den norske by Porsgrunn.
I en serie på 12 grafiske billeder viser kunstneren Ahmad Mashhouri
illustrationer af de mest kontroversielle citater fra Koranen - f.eks:
"Straffen for dem der fører krig og prøver at lave optøjer mod Allah
og hans profet er at blive dræbt ved hængning eller få hænder og ben
amputeret."
"Mit mål er ikke at fornærme nogen eller deres tro. Mit mål er at
bidrage til en bedre forståelse af Koranen," lyder det fra kunstneren
til tv2nyhetene.no.
Angrebet efter timer
Da Ahmad Mashhouri i december udstillede på biblioteket i byen
Ulefoss, kom det til tumult allerede få timer efter, at billederne var
kommet op at hænge.
"Kort tid efter billederne blev hængt op, blev der et skrækkeligt
postyr her, så vi så os nødsaget til at fjerne billederne," forklarer
bibliotekschef Lillian Nilssen til tv2nyhetene.no.
Hun kan fortælle, at der befandt sig en række personer med
indvandrerbaggrund på biblioteket, da billederne blev hængt op, og at
det var de personer, som reagerede meget kraftigt. Flere af billederne
blev udsat for hærværk.
Tænk nyt
Ahmad Mashhouri håber, at han med udstillingen kan være med til at
åbne øjnene for nogle af sine trosfælder.
"I en moderne tid må vi tænke på en ny måde med nye ideer, og ikke
sådan som det var normalt for mange hundrede år siden," siger Ahmad
Mashhouri.
"Jeg beder muslimer om at tænke på, at religion er til for os, det er
ikke os, som er til for religionen. Der er mange ting, der er forbudt
i islam, men vi har lov til at tænke. Jeg ønsker ikke at nogen skal
bruke dette til at skabe foragt for muslimer. Jeg beder i stedet om
hjælp til at ændre de regler, som dræber mennesker ved hænging eller
stening. Vi må ikke dræbe andre, som har en anden tro. Kvinder er ikke
mindre værd end mænd," siger kunstneren til tv2nyhetene.no.
Stor interesse
Nu er udstillingen på biblioteket i Porsgrunn, og der har indtil
videre ingen problemer været.
"Der har været stor interesse for udstillingen, men ingen dramatik,"
siger bibliotekschef Margit Kiland til tv2nyhetene.no.
Hun fortæller, at hun godt var klar over, at udstillingen var
kontrversiel, før den blev hængt op. Hun vurderede dog, at billederne
var vigtige at vise offentligheden


http://kpn.dk/article1642324.ece
kpn.dk

Det manglede da bare andet!

Man skal have ret til selvforsvar i eget hjem, siger DF

Dansk Folkeparti går nu til justitsminister Brian Mikkelsen (K) for at få præciseret, at det som udgangspunkt altid er lovligt at forsvare sig imod bevæbnede røvere i ens eget hjem.

- Initiativet kommer på baggrund af flere sager, hvor borgere, som har forsvaret sig imod hjemmerøvere og butiksrøvere, pludselig bliver sat på anklagebænken, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup. Han henviser til dommen imod den tidligere urmager Michael Woolhead og gårsdagens varetægtsfængsling af en borger i Valby, som forsvarede sig mod hele seks hjemmerøvere, der trængte ind under en familiesammenkomst.

Der er et påtrængende behov for at få klargjort, at det er en menneskeret at forsvare sig mod væbnede røverier i eget hjem, mener Peter Skaarup.

- Stigningen i antallet af hjemmerøverier er markant i disse år. Det betyder, at mange mennesker bliver truet, slået og i ekstreme tilfælde myrdet under hjemmerøverierne. De, der overlever, får ofte dybe traumer og må leve resten af deres liv i frygt for igen at blive overfaldet i eget hjem. Det er derfor en vanvittigt krænkende måde at opføre sig på, og det er af afgørende betydning for ofrenes ve og vel, at de har ret til at forsvare sig mod disse grove krænkelser, siger Peter Skaarup.

- I forbindelse med varetægtsfængslingen af en 38-årig mand fra Valby, der forsvarede sin familie og sig selv med en kniv mod seks indtrængende og bevæbnede røvere, finder vi det betænkeligt, at den, der forsvarer sit hjem, ender med at blive varetægtsfængslet. Jeg vil derfor rette henvendelse til justitsministeren for at få en forklaring på, hvorfor man ikke må forsvare sig mod hjemmerøvere uden at risikere varetægtsfængsling, siger Peter Skaarup.

Dansk Folkeparti er om nødvendigt indstillet på at ændre selvforsvarsparagraffen i straffeloven, hvis det viser sig, at det i dag ikke er lovligt at forsvare sig med våben mod indtrængende, bevæbnede røvere i ens eget hjem.

PRESSEMEDDELELSE tirsdag den 24. marts 2009/KE

Kommunist i hjertet

I anledning af Ritts bebudede afgang som overborgmester bringer jeg her et citat fra hende fra midten af 70´erne som oplæg til folkeskolens totale omkalfatring:

”De reelle barrierer (for øget lighed i skolen) fremstår, fordi skolen afspejler det kapitalistiske samfundssystem, der er baseret på klassedeling mellem dem, der har, og dem, der ikke har, mellem dem, der bestemmer og dem, der bestemmes over. Skolen afspejler med sin prioritering af værdier og ved hele sin indretning dette samfundssystem. Heri er der intet mærkeligt, men man kan meget vel spørge, om det behøver at ske så håndfast, som det faktisk sker.

Udover at skulle tilpasse børnene til det kapitalistiske samfundssystem og få dem til at acceptere dets indretning som givet så at sige fra naturens hånd, udfylder skolen også andre funktioner i det kapitalistiske samfund. En væsentlig er opbevaringsfunktionen: den moderne industrielle produktion har i modsætning til landbrug og alsidig håndværksvirksomhed ikke brug for børn og ganske unge mennesker, og børn og unge skal derfor opbevares på en måde, som bevirker, at deres forældre står til rådighed for arbejdsmarkedet. Skolen opfylder denne funktion. Det giver samtidigt skolen nogle muligheder ved, at den måske mere bevidst, end det sker i øjeblikket, bruger sin rolle som opbevaringsanstalt til at bearbejde de reelle uligheder – ikke for at afskaffe dem, for det kan selvsagt ikke ske i eller gennem en undervisningssituation, men for dels at mildne det tryk, som klassesamfundet udøver på de svage, og for dels at fastholde, at det kapitalistiske klassesamfund ikke er en naturlig, men en kulturlig indretning, en indretning, der er skabt af mennesker, og som kan ændres af mennesker- - - -Denne (skolens) afspejling (af det kapitalistiske samfundssystem) viser sig naturligvis på adskillige måder, mest iøjenfaldende ved, at skolen konsekvent nedvurderer og latterliggør arbejderklassen og de værdier, som den konstituerer sig på, og tilsvarende tager udgangspunkt i og anlægger borgerskabets adfærd og målestokke som de eneste rimelige og anvendelige. At det forholder sig sådan, er jeg ikke i tvivl om, af den simple grund, at jeg selv har oplevet det.

Det viser sig tydeligt ved folkeskolens boglighed og konkurrencepræg. - - - - -”

Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 6/1977

De ignorerer Vestens love.


I Storbritannien mener man, at 500 piger – hovedsagelig fra Afrika - hvert år bliver kønslemlæstede på grund af kulturelle traditioner og islamisk religion, skønt dette blev forbudt i 1985.
Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect"

marts 23, 2009

En stueren Skt. Georg

Borgmester Boris Johnson i London vil fejre Skt. Georgsdagen med en hel festuge.

Den af muham-medanerne - med tanke på de kristne korsfarere - så hadede Skt. Georgsfane skal veje over rådhuset den 23. april, for den er stadig Englands fane og Georg er stadig Englands skytspatron.

Johnson ønsker med denne aktion at gøre den engelske fædrelandskærlighed ”stueren” igen

marts 22, 2009

Vildfarne

LO´s ugebrev A4 bragte den 17. marts en artikel om, at ”udsatte børn får hjælp for sent”, og det kan vi nok alle være enige om med Tøndersagen og andre grove sager i mente.

Men når man så studerer artiklen nærmere, ser man, at den er gennemsyret af Mentalhygiejnebevægelsens marxistisk påvirkede ideologi. Det er ikke så mærkeligt, for den spredtes med iver gennem socialrådgivere, psykologer og psykiatere og vandt anerkendelse gennem 68´erne

Jeg husker endnu formanden for Landsforeningen for Mentalhygiejne, den aldrende professor Poul Bonnevies spottende bemærkning på generalforsamlingen 1972 (?): Forældre i gamle dage troede, de kunne opdrage deres børn selv, disse kyllingemødre..., men nu er vi kommet længere. Nu har vi eksperter!

Dette var helt i tråd med foreningens ideologi, som stammede fra Amerika, hvor hovedformålet var at splitte kernefamilien og slå en brêche mellem forældregenerationen og børnene, så bred, at den ikke let kunne repareres. Samme mål stod at læse i den tidligere foreningsformand, psykolog Eggert Petersens politiske program for socialdemokratiet 1969. Dér hedder det i Punkt 2.3: ”Forældremyndighedens begrænsning, bl.a. ved retslig ligestilling af børn og voksne (f.eks. med henyn til voldsanvendelse)*, sikring af børnenes økonomiske uafhængighed af forældrene gennem uddannelsesløn, nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt etableringen af ungdomspensioner, so børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppen - for så vidt de dér trives dårligt ”
- og videre: ”Der gøres en anstrengelse for at skabe trivselsorienterede familier, dels gennem iværksættelse af de foregåend epunkter, dels gennem en organiseret uddannelse tilopdragere – og til at være ægtefæller.”

*) en ”retslig ligestilling” vil forhindre enhver form for opdragelse, eftersom børnene da er ligestillet med forældrene og ikke behøver at rette sig efter deres krav om at gå i seng, gå i skole, holde sig væk fra kriminalitet etc.

For at opnå familiesplittelse oprettedes BRIS, som med propaganda lokkede børn hjemmefra. Da organisationen fik øgenavnet ”BarneRov I Samfundet” oprettede BRIS en støtteforening, kaldet ”Børns Vilkår”, som kørte videre i samme spor, da BRIS blev nedlagt.


Jeg kan være enig i, at udsatte børn ofte får hjælp for sent, men når artiklens forfattere dermed åbenbart mener, at Mentalhygiejnens totalt unaturlige og perverse idéer er det eneste rigtige, som bør tvinges igennem – endnu tidligere end nogensinde.

Nej, samfundet er kørt helt skævt og i bund på grund af en amerikansk psykiaters perverse idéer i begyndelse af det 20. århundrede. Lad os komme ud af dette hjernemæssige morads jo før jo hellere.
Dengang der endnu existerede varme børnevenlige kyllingemødre var forholdene generationerne imellem - trods fattigdom og enkelthed - ikke helt så afsindige som nu.

Hvem mobber hvem?

Regeringen og venstrefløjen må støtte DF’s forslag mod religiøs mobning

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører og medlem af integrationsudvalget Martin Henriksen er rystet over de eksempler på religiøs mobning og undertrykkelse, som en rapport fra Aarhus Universitet har lagt for dagen. Ifølge rapporten foregår der omfattende mobning og forsøg på undertrykkelse af muslimske piger på mange uddannelsesinstitutioner.

- Rapporten underbygger det, Dansk Folkeparti længe har sagt og har forsøgt at dæmme op for. Stærkt religiøse piger og drenge forsøger at udøve social kontrol over piger, der forsøger at integrere sig i det danske samfund. Det er skandaløst, at vi tillader det i det danske uddannelsessystem, siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti har netop haft et beslutningsforslag i Folketinget om et forbud mod kulturelle og religiøse særhensyn på uddannelsesinstitutionerne. Tilsvarende ønsker Dansk Folkeparti et forbud mod muslimske bedesteder og et forbud med tørklæder på uddannelsessteder.

- Kulturelle og religiøse særhensyn fremmer parallelsamfundene og belønner de forkerte på bekostning af dem, der gerne vil integreres. Vi må erkende, at over for meget rettroende muslimer og fundamentalister kommer vi ikke langt med dialog – men hvis vi forbyder muslimske bederum og tørklædet, så fjerner vi helt automatisk en væsentlig del af de redskaber, som bliver brugt som sociale kontrolredskaber, siger Martin Henriksen og tilføjer, at der også bør være bedre støttemuligheder for de muslimske piger, der mobbes.

- Jeg efterlyser nu et reelt løsningsforslag fra både regeringen og oppositionen på dette problem. Hvis de ikke vil støtte Dansk Folkepartis gentagne forslag om et håndfast opgør med religiøs mobning i skolerne, så må de selv komme med noget bedre. Som vi kan se af rapporten fra Aarhus Universitet, så haster det, siger Martin Henriksen.

Kilde: pressemeddelelse 21.3.09

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


De, der mobber de muslimske piger, fordi de ikke er muslimske nok, er naturligvis de samme, der mobber deres danske skole- og studiekammerater, eftersom de er indoktrineret med had til Vesten.

marts 21, 2009

Væk med den politiserende domstol

En RESOLUTION fra DFU`s årsmøde i Videbæk, den 21. marts 2009

DFU-ultimatum: EF-domstolen må tøjres eller Danmark ud af EU!

Dansk Folkepartis Ungdom afholder denne weekend sit årsmøde i Videbæk. I den forbindelse har de delegerede tildelt DF’s spidskandidat til EU-parlamentsvalget i juni og mangeårig næstformand i DFU, Morten Messerschmidt, DFU’s æresmedlemskab.

I den forbindelse har Dansk Folkepartis Ungdom valgt at stille den danske regering et ultimatum, hvis vi fortsat skal kunne støtte dansk medlemskab af EU. Dansk Folkepartis Ungdom kræver tre håndfaste garantier, der skal sætte en stopper for EF-Domstolens politiske ageren!

For det første skal regeringen garantere, at Grundloven altid vil have forrang i forhold til EU-traktater og -lovgivning.

For det andet skal EF-domstolens rolle trækkes tilbage, så den ikke længere på politiserende vis ”skal værne om lov og ret”, som det står i traktaten, men derimod holde sig til en loyal fortolkning af lovgivningen.

For det tredje skal der indføres langt større gennemsigtighed i domstolens arbejde. Voteringer skal offentliggøres, dommere skal ikke kunne genvælges, og domstolen skal i dens virke tilpasses de modeller, vi kender fra velfungerende forfatningsdomstole.

Kan Dansk Folkepartis Ungdom ikke få en sådan garanti, må vi ubetinget anbefale en udmeldelse af EU-samarbejdet. I det tilfælde foreslår vi, at Danmark indfører den såkaldte EØS-model, som Norge i øjeblikket har.

Vi kan ikke længere se stiltiende til, at EU-dommere uden nogen form for demokratisk legitimitet med deres hemmelige voteringer langsomt, men sikkert eroderer det fundament, som Danmarks selvstændighed bygger på.

Derfor trækker vi nu en streg i sandet: Domstolen må tøjres eller Danmark ud af EU!

FIN

Der bor en del finner i Sverige, bl.a. flygtninge fra sidste krig. Mange holder deres sprog i hævd, så de er tosprogede. For nogle dage siden mindedes Sveriges finske indbyggere 2oo-året for krigen med zar Alexander den Førstes Rusland, som førte til, at Finland skiltes fra det Sverige, som det var vokset op med og måtte sværge zaren troskab.Først da det gamle Rusland brød sammen i revolutionen 1917, blev Finland et selvstændigt land.

En trussel mod det danske folk!

Gammel artikel - "Danmark på vrangen" på bloggen "Danmark" oktober 25, 2007.
Det er ikke blevet bedre siden.

Antallet af straffelovsforbrydelser i året første tre måneder af 2007 var 104.604, en stigning på 10.000. Volden er steget fra 3.716 til 4.600 tilfælde, en stigning 23,8 pct., når sammelignes med de første tre måneder af 2006.

Det samlede antal overtrædelser af straffeloven steg fra 95.944 til 104.604 fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 (9,0 pct.)

Indbrud i villaer og lejligheder steg fra 7.400 til 9.500 i 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2006 (28,4 pct.)

Volden steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) jvf: http://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/

Heraf vold mod offentlig myndighed, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent - endda en anelse mindre - som for voldskriminaliteten i almindelighed).

Vi ved naturligvis, at voldskriminaliteten mod offentlig myndighed vejer tungere i den officielle vægtskål, men tallene taler desværre for sig selv. Vi andre kan så håbe på, at de tungtvejende grunde til at bekæmpe/forhindre volden, måske standse tilgangen af kriminelle indvandrere og udvise de kriminelle, kunne være noget til overvejelse.

Sædelighedsforbrydelser, i alt, f.eks. : Steg fra 557 til 647 (16,2 pct.) Ejendomsforbrydelser, ialt f.eks.: Steg fra 89.026 til 97.798 (9,9 pct.)

Som i Malmö. Vågen av personrån som drabbat Malmö det senaste året är till en del “ett krig mot svenskarna”. Det säger elva unga rånare med invandrarbakgrund som motiv till att de bara ger sig på svenska ungdomar.
På dansk: Den bølge af røverier mod personer, som har ramt Malmö de seneste år er til dels "en krig mod svenskerne". Det siger elve unge røvere med indvandrerbaggrund som motiv til, at de bare kaster sig over svenske unge.

Kilde er DR-TTV, nr. 122, den 15. maj 2007:

marts 20, 2009

Sørgelig meddelelse

Det var en meget trist meddelelse!


fra Every Kinda People

20 mars 2009

Kurt Lundgren bortgången
Journalisten och debattören Kurt Lundgren avled under torsdagen.Kurt Lundgren blev 64 år. Han var tidigare redaktionschef på Ölandsbladet i många år och har tidigare arbetat på både Barometern och Östra Småland.Kurt Lundgren var en flitig bloggare och en lokal profil med ett historiskt intresse.Barometern
Upplagd av Knute kl. fredag, mars 20, 2009

5 kommentarer:
Knute sa...
Igår skrev jag två kommentarer till hans blogg och när jag idag såg att de inte blivit publicerade fick jag onda aningar. Jag fick aldrig träffa Kurt men en dag ska jag åka ut till Östra Ölands fria horisont och tänka på honom.
fredag, 20 mars, 2009
Knute sa...
Jag blir så arg, döden är så orättvis som rycker bort en människa när han står på höjden av sin intellektuella utveckling och närmar sig visdomen.
fredag, 20 mars, 2009
feminix sa...
Nej, är det sant? Nej, nej! Jag kommer att sakna honom så! Han skrev så klokt och med humor. När jag var arg eller upprörd så blev jag genast på bra humör när jag läste det han skrev... Får hans blogg vara kvar? Så att man kan gå in...


fredag, 20 mars, 2009
Berit sa...
Jag instämmer till fullo med Siv.Kväde över Kurt Lundgren som hastigt avlidit till stor sorg och saknad av oss som varje dag följt med och skrivit i hans blogg. Han var vår ljusglimt och de som fick förmånen att skriva på hans blott skall aldrig glömma att han lät oss vara med och dela hans börda över det som hände och den sorg han och vi alla kände över vad våra politiker lät ske i vårt älskade fosterland.Han delgav oss också intryck och impulser att få veta mer om de författare vars böcker han läste och recenserade. Jag vet inte vad jag skall skriva för att uttrycka min stora sorg och förlust över hans bortrgång. Tack för vad du var!Uppblåst ovän du fruktan lärde,tusen hjärtan du mod beskärde,tusen liv gav du åter värde,fanan frälst du ur striden bar.Nesligt ok med din död du bräckte,domnad ära till liv du väckte,tvådde skölden, som smuts betäckte,bragdens runor i den du skar.Vård på graven du ej behöver,hög som äran är skyn däröver.Allting döden i glömska söver,äran ensamt blir evig kvar.Siv Rochat
fredag, 20 mars, 2009
Anonym sa...
Mycket tråkigt att läsa att Kurt Lundgren har avlidit. Har läst hans blogg flera år nu, nästan varje dag om det varit möjligt.En av de första jag lade in som Favorit när det gäller bloggar. Stor saknad!/Mats (Malmö)
fredag, 20 mars, 2009

Indavl

Problemet er meget følelsesladet, men det bør ikke forties.

Et TV-program i Sverige hedder ” Det forbudte problem” og handler om fosterskader ved kusine-fætter ægteskab. Professor i genetik ved socialstyrelsen, Göran Annerén, synes, at det ville være bedst at tie om kendsgerningerne for ikke at skabe racisme og fremmedfjendtlighed.
Men det er ren stalinisme, når videnskab går i den politiske korrektheds tjeneste.

Der er kendsgerninger nok. Kvinder, som har sat 4 handikappede børn i verden, det ene efter det andet, uden at høre om risikoen. Hvis de havde fået noget at vide, var de måske holdt op efter det andet barn. Kvinder, som af svigerfar, er blevet tvunget til at ligge med sin fætter-ægtemand, som er hjeneskadet på grund af tidligere generations fætter-kusine ægteskab, - for – som det hedder - at føre slægten videre! Kvinder trækker det hårdeste læs samt sorgen på grund af en idiotisk sædvane.

Man taler om arbejdskraftsindvandring, men det er sygdomsindvandring. Hvis sløret blev løftet og statistik blev tilladt, ville det vise sig, at Sveriges institutioner er fulde af disse stakkels frugter af fætter-kusine ægteskaber til en pris af 4000 kr. i døgnet.

Og volden i slægten stiger også på grund af disse fætter-kusine-ægteskaber, for se, du kan fortsætte dit et liv efter en ex-hustru og en ex-mand, men en ex-kusine findes ikke! Du lever stadig videre i slægten med slægten.

Kilde: fra bloggen Every kinda people http://everykindapeople.blogspot.com

"Samarbejde" mellem danske og arabiske massemedier

Torsdag den 19. marts var alverden indbudt til gratis seminar om pressen med emnet ”Når danske og arabiske medier mødes”, arrangeret af ISM = International Medie Support, oprettet i 2005. Det var ikke slået stort op i pressen, men føltes nærmest lidt halvfordækt. Det foregik i det gamle Projekthus, sammenbygningerne mellem Rådhusstræde og Magstræde, og selvom narkohandlen måske (?) var en saga blot, skiltedes der med manglende vedligeholdelse, ligegyldighed og grafitti til minde om den røde højborg! (- og hvad, det er jo bygget på skiden jord - et ”Mag” var jo betegnelsen for et gammeldags lokum, og produktionen dér fyldte strandkanten op, så der blev gade og plads til huse.) Seminaret havde glemt at sætte skilt med lokalebetegnelsen op. ”Salon K” var vel ellers det flotteste lokale midt i forfaldet med vinduer ud mod strædet.

”The meeting will be conductes in Danish” hed det, og det gjorde det da også. Lederen, Torben Brandt, som ikke kunne få sin overheadprojector til at fungere, talte fejlfrit dansk i sin indledning. Resten var hovedagelig på engelsk. Det sprog er jo i den grad blevet adopteret af danskerne - at mange - selv de, der kalder sig ”eliten” - ikke mere kan udtrykke sig på dansk.

Mere detailleret hed dagens emne ”Kan man på samme tid styrke og nuancere vores egen og vore arabiske kollegers dækning gennem samarbejde?”
1. Nuancere dækningen af ”Det arabiske” i danske medier og
af Danmark i de arabiske medier.
2. Bane vejen for større ytringsfrihed i de arabiske medier.
3. Skabe varige bånd mellem kolleger og medieinstitutioner på
tværs af kulturelle grænser, og dermed større gensidig
indsigt og forståelse.

Arrangementet hører umiskendelig sammen med hele tsunami-propagandaen pro de arabiske lande (jvf. talen af CUK´s* daværende chef, Olaf Gerlach Hansens i Rabat 2005 og den såkaldte festival ”Images of The Middleeast”) for at europæerne endelig skulle godtage det, som EU og de arabiske lande aftalte i 70´erne: et tæt samarbejde mellem EU og de arabiske lande, som skulle føre til ”Eurabia” – en sammensmeltning af EU-staterne og de islamiske nationer.

Michael Irving Jensen, tidligere projektleder for "Images of The Middleeast", fortalte, at araberne sandelig også havde humor. Her var en historie: Nogle kvinderne snakkede om mænd. Én fortalte, at da hendes mand kom hjem, stak hun hånden ind mellem benene på ham og sagde. ”Dine nosser er kolde. Skal jeg ikke varme dem?” En anden kvinde prøvede metoden og flere andreville prøve.. Men så en dag kom en kvinde med et stort blåt øje. Hvad er der dog hændt, spurgte de andre. Jo, jeg stak hånden ind, og spurgte: hvorfor er dine nosser varme?.

Videre mente Irving, at TV viste for lidt til den store øvrige verden, f.ex. til Indien, i forhold til Mellemøsten.
Så fik Dansk Folkeparti en over næsen, fordi DF´eren Søren Espersen havde klaget over altfor arabvenlige journalister i
DR i 2002.
Og mediernes dækning af de mange forestillinger ved Irvings og CKUs arrangement ”Images of the Middleeast” i 2006 var yderst pover. Man var faldet over antologien af mellemøstlige forfattere, fordi den på krav fra Saudiarabien ikke havde medtaget (læs: havde ignoreret diskriminationsloven og bortcensureret) en israelsk forfatter. Saudiarabien havde betalt bogen!
Ligesom Jørgen Bæk Simonsen foretrækker Irving at ytre sig politisk-korrekt.

Men i een Ting havde Irving da helt ret: de danske medier har altfor dårlig dækning af ting, der foregår i det, som CKU – ganske mod hidtidige geografiske angivelser – kalder ”Mellemøsten”, nemlig samtlige islamiske stater i Nordafrika fra Arabien til Marokko.

Vi mangler således stadig (på mere end 30´de år!) en redegørelse og debat i de danske massemedier om den af EU (på alle EU-staters vegne) indgående traktat i Damaskus 1978 om arabernes frie indvandring i Europa og vor støtte til på alle felter at fremme arabisk kultur (læs: islam). Men dette ønskede man naturligvis ikke at komme ind på. Ligesom man også totalt ignorerede den kendsgerning, at det ikke bare er de arabiske massemedier, der døjer under regimernes censur, men så sandelig også i Danmark og andre europæiske lande, selvom det der foregår lidt mere diskret.

Europas journalister blev snøret allerede i 70´erne, og reglerne blev strammet senere.Olaf Gerlach Hansen sluttede overenskomst mellem CKU og ISESCO (= Islamic Education, Scientific and Cultural Organization) i 2005.


Til de læsere, der ikke husker islamiseringsfremstødet i Danmark fra 2005 og fremdeles, kik i blogarkivet, bl.a. september 2006 om "Images of The Middleeast".

marts 19, 2009

Skal afsagte domme ikke realiseres?

”Det er aldeles uacceptabelt og en direkte hån mod fredelige borgere, at 28 dømte bandemedlemmer går rundt på fri fod og kan lave ny kriminalitet, ligesom det er saboterende for den politimæssige indsats mod bandekriminaliteten. Dømte bandemedlemmer skal bag lås og slå omgående.”
Det siger Dansk Folkepartis næstformand Peter Skaarup, der er formand for Folketingets Retsudvalg. Han vil nu i et samråd i Retsudvalget have justitsminister Brian Mikkelsen til at redegøre for årsagerne til den manglende afsoning – og herudover kræve væsentlige opstramninger i indsatsen mod banderne.

”Ministeren skal naturligvis finde årsagen til, at de 28 bandemedlemmer render rundt på fri fod og dermed har fuld adgang til at engagere sig i volden og skyderierne på Nørrebro og andre steder. Ligger fejlen hos Kriminalforsorgen eller politiet? Det må vi have et svar på. Men vi stopper ikke her:
Med bandekrigen foreligger der en ekstraordinær situation, hvor det må sikres, at dømte bandemedlemmer kommer til straks-afsoning, og det må i den forbindelse også overvejes, om flugtforsøg skal medføre strengere konsekvenser, hvis den flygtende er medlem af en bande,” siger Peter Skaarup.

DF kalder justitsministeren i samråd om den manglende afsoning

PRESSEMEDDELELSE fra DF torsdag den 19. marts 2009

marts 18, 2009

Homosexuelles adoptivbørn

I nyhederne på DR1 tirsdag aften 17/3 så man en strålende glad ung mand, som var lykkelig over, at homosexuelle nu kunne få lov at adoptere. At han var glad for børn, lyste ud af ham.

Men journalisten spurgte, og det gjorde han ret i: hvad siger børn til tanken om at vokse op i et hjem, hvor der er to ”fædre” eller to ”mødre”. Børnene, der svarede var vel 7-10 år (?) og syntes åbenbart ikke, at det umiddelbart kunne være lykken. De havde alle på deres måde lagt mærke til, at far og mor ikke er ens eller handler ens. De havde for exempel forskellig mening om mad og madpakker eller orden i hjemmet, sovetid eller hvad ved jeg o.s.v.
Så børnene ville nok gerne have en af hver slags.

Hvad med børnene i homosexuelle hjem? Vil de ikke blive drillede og mobbede. I vore dage forsøger psykologer og pædagoger at bilde os ind, at man kan udrydde mobning, men det vil jeg se, før jeg tror det. Drillerier på godt og ondt hører med til livet. Sådan er menneskene nok sammensat, og dyrene vel egentlig med. Køb et fuglebrædt og studér fuglene. De større jager de mindre væk eller snupper maden for næsen af dem.

Jeg er temmelig sikker på, at der vil komme mange problemer for de børn, der vokser op med to ”fædre” eller to ”mødre”.

Et kik ind i dommervagten i København

Besøger man som tilhører Københavns Dommervagt en ganske almindelig formiddag, får man tankevækkende indblik i mellemøstlige karaktertræk.
Det store flertal af de fremstillede er arabiske muslimer.Indvandrere af ikke bare anden, men tredje generation. Navnelisten kan se sådan ud: Ali, Kasim, Mohammed, Salim, Ahmed, Kalim, Mustafa.Så kommer en enkelt dansk Brian eller Peter.Små varianterHvorefter sceneriet fortsætter med endnu en gang Ali, Kasim, Mohammed, Salim, Ahmed, Kalim, Mustafa osv.Og sigtelserne er, med små varianter, hver dag enslydende: drab eller drabsforsøg, grov vold og legemsbeskadigelse, groft røveri, tyveri, handel med stoffer af enhver art, trusler på livet, afpresning, momsfusk, sortbørshandel, socialbedrageri osv.Hele straffelovens register er repræsenteret.Ja, det er i sandhed kulturel berigelse, så det batter

Læserbrev fra Niels Rydung i JP 17.3.09

Mentalhygiejnen fortsat. 7

”Trekroner Aktiv” blev stiftet i 1972 som en lukket forening under Landsforeningen for Mentalhygiejne. Psykiater og DKP-medlem Ole Nygaard Jensen blev formand for foreningens forretningsudvalg.
Det angivelige formål var at omskabe Trekronerfortet ved indsejlingen til Københavns havn til ”aktivt arbejdsmiljø for personer med tilpasnings- og beskæftigelsesmæssige problemer. ”Her kunne man slå to fluer med et smæk: få saneret de ødelagte gamle bygninger, få gjort fint på øen etc. og få en del pensionister, invaliderede og arbejdsløse i gang med noget nyttigt og inspirerende. Man søgte støtte til projektet fra A.P.Møllerfonden. Man havde lagt sine ord så snedigt, at fonden åbenbart troede, at det var noget for gamle søfolk o.l. og derfor gerne pungede ud.
Men pensionister var - og er - et vidt begreb. Det omfattede ikke bare ældre og invaliderede, men også unge mennesker, der som narkomaner, alkoholikere, psykisk ustabile og/eller undertiden kriminelle blev ”invalidepensionister”.

Havnemesteren kunne senere hen i JyllandsPosten fortælle, at der ikke skete noget som helst positivt på øen under "Trekroner Aktiv"s regi. Kun blev der stjålet en lysmaskine.

I august 1977 kom der en artikel i Politiken om de gamle forter omkring København. De kunne bruges til noget fornuftigt, f.ex. til rekreation for ældre og således holdes i fin stand. Man omtalte i den forbindelse også Trekronerfortet, men kom ikke altfor meget ind på organisationen ”Trekroner Aktiv” og dens nedlagte moderforening: ”Vi har måttet sige nej til flere hundrede pensionister, der ville være med i dette arbejde. Havde vi blot fået støtte fra Københavns Kommune eller pensionistorganisationerne, så ville det have fungeret fint i dag. Vi har fået støtte fra Sonningfonden og A.P.Møllerfonden, men det var ikke tilstrækkeligt. Naturligvis håber vi stadig på, at man vil få øjnene op for de gode og fornuftige tanker, der er i dette projekt, som kan skabe et helt nyt udflugtsmål nær ved Københavns centrum. For byen og havnen ville det vel også være bedre, om indsejlingen til havnen ikke blev skæmmet af en skibskirkegård for herreløse skibe og en losseplads.”

Men mon ”Trekroner Aktiv” var de rette til opgaven? Mon ikke man ville være bedre tjent med søspejdere eller andre sunde folk end med mentalhygiejnikere og de narkomaner, som de levede højt på gennem deres såkaldte behandlings- og rådgivningscentre?

Udsagnet om, at hvis bare man havde haft penge tilstrækkeligt, så skulle I bare se, bitte børn – det kender vi til bevidstløshed. Vi har hørt det hundredvis af gange. Man når aldrig til så mange penge, at man kan vise det mindste resultat.
Havde vi bare haft penge nok, havde vi kunnet redde narkomanerne. Havde vi bare haft penge nok havde vi kunnet undgå ungdomsdrikkeri og kriminalitet. Havde vi bare haft penge nok, ville vi alle kunne trives. Havde vi bare haft penge nok, ville Trekroner have været en oase. Havde vi bare haft penge nok....nok....nok

Det er absurd selvmodsigende at hegle ned på den rådne kapital og de rådne kapitalister og så tro, at lykken afhænger af ”penge nok”
Eftersom hele Mentalhygiejnebevægelsen var gennemsyret af kommunistisk tankegang, var der dem, der ymtede om, at de rimeligvis ville hjælpe til, hvis den kolde krig gik over i den varme, og Sovjet ville besætte Danmark. I så fald ville det naturligvis være en strategisk fordel at have benene vel plantede i Christiania og på Trekronerfortet....

Som tidligere nævnt afslørede Statsrevisoratet Landsforeningen for Mentalhygiejne gebommerligt. Man havde manipuleret med papirer og regninger. Millioner af skatteborgernes penge var rullet igennem deres fingre til resultatsløse narkoafvænninger, restaurantsbesøg, rejse med narkomaner til Ægypten, biografbesøg, Christiania, taxakørsel, konferencer, drikkeri o.s.v., ,
Sådant kan man aldrig få penge nok til.

Moderforening opløstes som tidligere nævnt i 1976. Foreningens kerne, som udgjorde en
lukket forening for sig, existerer muligvis endnu, evt. under andet navn eller deres rådgivningscentre etc. er måske overgået til stat eller kommune? Underafdelingen BRIS, som tydeligst dyrkede hovedformælet: at skille børnene fra forældrene for at kunne skabe et ”helt nyt menneskesind”, er væk, men føres videre af ”Børns Vilkår” (lidt ændret?). Og ”Trekroner Aktiv”-projektet er taget af bordet.

Men eet er organisationerne og noget andet de enkelte mentalhygiejnikere. Adskillige af de navne, der indgik i ”Sindslidendes Vel”s ledelse blev rekrutteret fra den nedlagte Landsforening for Mentalhygiejne og fortsatte arbejdet. ”Sindslidendes Vel” tog afstand fra de græsrodsgrupper, der kæmpede for FN´s menneskerettigheders paragraf 16, stk 3: ”Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse”, hvilket tyder på, at også de går ind for opløsning af kernefamilien i tråd med formålet i den af psykiater Brock Chisholm i 1909 grundlagte Mentalhygiejnebevægelse.


Slut!

Kilder: bl.a. tidsskriftet AKTION og Familieværnets telefonavis fra 70´erne.

marts 17, 2009

Mentalhygiejnen fortsat 6

Jeg er ikke færdig med ”BarneRov I Samfundet”. Ved manipulation med ord og begreber vandt BRIS

forbavsende hurtigt terræn, men blev dog også imødegået både i presse og af en del vågne politikere, og på Christiansborg strøg man den direkte bevilling til BRIS. Det var muligvis grunden til, at BRIS-aktivisten, journalist Frode Muldkjær, der havde skrevet bogen ”Med børn skal man land bygge”, oprettede et støttefond, kaldet ”Børns Vilkår”. Støtten ydes som økonomisk bistand eller som konsulentbistand.” Konsulentvirksomheden og andet var naturligvis i BRIS´s ånd og gaves o. 1977 af følgende mere eller mindre marxistisk-prægede medarbejdere:

Svend Heinild, Birthe Kyng, Esther Facius, Agnete Engberg, Egon Clausen, Henrik Sidenius, Inge Fischer Møller, Orla Svendsen, Ulla Toft, Vagn Christensen, Annette Winding, Tine Bryld og den brugbar naïve Birgitte Oxdam.
Lidt senere opregnede ”Børns Vilkår” konsulenter og ledelse til ialt 33 personer: Ud over de ovennævnte Helle Degn, Peter Ege, Wivian Fuglsang, Peter Jansson, Jørgen Jepsen, Hugo Hørlych Karlsen, J. Kirkegård, Kirsten Lund, Mogens A. Lund, Frode Muldkjær, John Mølgaard, Birgitte Mørch, Lise Roos, Nina Quistgård, Peter Schiøler, Else Stenbak Frederiksen, Simon Thorbek, Aino Torsson, Jan Tøth, Bengt Zachau Christiansen.

Den første uddeling af ”Børns Vilkår”s pris, ”Peter Sabroe-Prisen” gik med 5000 kr. til støtte for den såkaldte ”Todesgade-Aktion” i ”Den sorte Firkant” på Nørrebro, hvor kommunens nedlægning af en børneinstitution vakte vild venstreextremist-spektakel. Prisen overraktes af Svend Heinild til Nina Bülow.

1979 var af regeringen blevet udråbt til et ”Børneår”, og alle gode venstrevredne kræfter i landet arbejdet intenst i 1978 for at få mest muligt ud af det. Også mange andre deltog, men kunne langtfra hamle op med de røde eller blev i nogle tilfælde bortcensurerede. Kulturministeriets repræsentant var tidligere MF (V) Birgitte Oxdam, som gang på gang havde vist sig velvillig indstillet over for Christiniaa, BRIS, Børns Vilkår etc. Hun var tydelig nok brugbar-naiv og overlod da også arenaen i børneåret til Søren Vinterberg, der var ansat i Kulturministeriets ”Arbejdsgruppe om Børn og Kultur”. Det rækker at læse Vinterbergs og Torben Weinreichs retningslinjer for Borgens børnebogskonkurrence for at få et billede af den marxistiske samfundsnedbrydning og psykiske overgreb mod børn!

BRIS existerer tilsyneladende ikke mere i Danmark. Derimod findes den i Sverige, men måske med andet formål end at skille børnene fra forældrene?

”Børns Vilkår” derimod fortsætter i Danmark, rimeligvis i BRIS´s ånd? To kvinder derfra, Bente Boserup og Hanne Hostrup Larsen gjorde sig nylig her i 2009 bemærket ved at anklage sekten ”Faderhuset” for grove metoder mod børn.
I virkeligheden er de måske to ud af eet stykke, bare komplet modsatrettede?
Jeg aner det ikke.

Kilde: Tidsskriftet AKTION

Der er stadig mere at fortælle om Mentalhygiejnen i Danmark.
Side i BRIS-bladet

Fortsættes!

marts 16, 2009

Mentalhygiejnen fortsat. 5

I 1969 kom foreningen BRIS til verden på Landsforenigen for Mentalhygiejnes daværende kontor i Fredericiagade i København. Den skulle blive det tydeligste tegn på den ideologiske målsætning, som den amerikanske psykiater havde udtænkt: at skille børnene fra forældrene. Under devisen ”Børns Rettigheder I Samfundet” kundgjorde de selv utvetydigt, at de altid tog 100 % parti for barnet, hvad enten det havde ret eller ej, imod forældre, skole og enhver anden myndighed. Derfor fik organisationen snart øgenavnet ”BarneRov I Samfundet”. De havde ikke bare hjælp fra alle Mentalhygiejnikere, men også på gadeplan af grupper som ”Børnemagt”, ”Børnefronten”, ”Børnenes Befrielsesfront” o.l., som alle opfordrede børn til at skulke fra skole og/eller løbe hjemmefra f.ex. til Christiania. BRIS uddelte direkte en folder i skolen om at komme væk fra forældrene og hjalp gerne med forklaring på, hvordan det kunne lade sig gøre med støtte fra staten.

Personligt blev jeg vidne til, at et fjortenårigt pigebarn, der havde rapset lidt småmønter i hjemmets tallerkenrække, men ikke ville finde sig i sin fars håndgribelige revselse med en kindhest, gemte sig på Christiania. Hendes forældre havde myndighederne ikke eet eneste ondt ord at sige om, de var begge arbejdsomme og reelle.
Københavns Børneværn havde BRIS-folk ansat, og pustede sagen op. Man tilbød forældrene, at pubertetspigebarnet kunne blive på Christiania i det snuskede Multimedia Hus, men det modsatte forældrene sig. Så blev hun indlogeret i et saneringsmodent hus på Blegdamsvej, som tilhørte DKP. Dér fik hun stjælet et smykke. Derpå fik hun af Kbh.s Kommune en eet-værelses lejlighed i Ryesgade. Hun berettede selv i TV om, hvordan myndighederne havde hjulpet hende med lejlighed og penge, - så andre umodne børn kunne blive inspirerede!

BRIS fik ikke bare foden indenfor i Børneværnet, men under den socialdemokratiske regering 1975 lykkedes det bl.a. gennem de mentalhygiejniske socialdemokratiske ministre, Eva Gredal og Lise Østergaard at få oprettet den af BRIS og BRIS-ideologerne ønskede statslige småbørnskommission. De socialdemokratiske vælgere blev ikke spurgt og dermed kørte BRIS-ideologien videre i statsregi. Propagandaen satte ind 1977 med citat fra et ægyptiske digt: ”Jeres børn er ikke jeres børn”.

Præsten Søren Krarup og hans ”Forældrenes Børnekommission” gik forrest i modstands-kampen. Han kæmpede bravt i Erik Nørgaards rødlige DR-program ”Bytinget” og gik af med sejren. Den brede befolkning ville selvfølgelig beholde deres børn og forældremyndighed, men den harme, der lød fra alle mentalhygiejnikere imod Krarup, røbede deres store skuffelse.


I pjecen ”Vore børn er vore børn” imødegik Krarup den generelle fare for ensretning i et expertstyret samfund, mens en anden gik i rette med Statens børnekommissions uartighed mod Danmarks mødre som værende ”underskudsmennesker”, der ikke magtede at opdrage deres egne børn.

Strafferammerne bruges ikke helt.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, beklager, at en undersøgelse fra Altinget viser, at straffene for vold stort set er uændrede under den nuværende regering, og han kræver nu en redegørelse fra justitsminister Brian Mikkelsen.

- Det er helt til grin at trække politikere rundt i manegen med en påstand om, at strengere straffe ikke virker, når vi ikke en gang har kunnet se, hvordan det fungerer i praksis. Det er altså ikke for sjov, at regeringen og Dansk Folkeparti siden 2001 har ønsket at skærpe straffene for vold. Det er fordi vi ønsker at gøre noget ved den personfarlige kriminalitet, siger Peter Skaarup.


Han peger på, at domstolene slet ikke udnytter strafferammerne for vold, og at de heller ikke gjorde det før skærpelsen af voldsparagrafferne – heller ikke selv om ønsket under den borgerlige regering har været, at straffene skulle sættes op med mindst en tredjedel. Gennemsnitsstraffen for vold efter den ”grove” paragraf er således kun steget fra 6,3 måneder i 2001 til 7,1 måneder de sidste tre år ifølge Altinget.


- Hvad nytter det i øvrigt, at strafferammen for vold efter den grove voldsparagraf er hævet til seks år, når domstolene ikke en gang udnyttede den gamle strafferamme på fire år, men i stedet kom ud med særdeles milde gennemsnitsdomme på 7,1 måneder. Den skuffende udvikling viser med al tydelighed, at Dansk Folkepartis ønske om egentlige minimumsstraffe er det eneste, der virker, siger Peter Skaarup.


- Det kan godt være, at strengere straffe ikke gør forhærdede forbrydere til bedre mennesker, men så længe de befinder sig bag tremmer, begår de ikke ny vold og er til fare for sagesløse borgere. Dette vigtige aspekt bliver desværre altid konsekvent ignoreret af strafferetseksperter og visse jurister, som i stedet benytter kritikken til at beskylde politikerne for at blande sig i domstolenes arbejde, siger Peter Skaarup.


Peter Skaarup vil nu bede justitsministeren redegøre for, hvordan han har tænkt sig, at håndtere det faktum, at der ikke gives strengere straffe i betydeligt omfang sådan som Dansk Folkeparti og regeringen har ønsket det.


Pressemeddelelse fra df 16.3. 09


Spydpigens kommentar: Venstrefløjens lobbyvvirksomhed har haft god fremgang i 40 år. På kriminologfeltet ikke mindst gennem professor Balvig, landsdommer Brydensholt, universitetslektor Jørgen Jepsen, journalist Erik Nørgaard, og videre Oluf Jørgensen, Berl Kutschinsky og Barbara Schwarz