marts 03, 2009

De må tilpasse sig!

DF: Ytringsfrihedsfjendtlige muslimer må rejse hjem eller tilpasse sig!

Dansk Folkepartis medlem af integrationsudvalget og uddannelsesordfører Martin Henriksen kræver på Dansk Folkepartis vegne, at regeringen handler på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS, der viser, at halvdelen af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande ønsker et forbud mod kritik af religion. Martin Henriksen kræver en handlingsplan fra integrationsministeren og undervisningsministeren snarest muligt.

- Jeg vil sige det meget klart til de her personer. Hvis man går og synes, at alting er meget bedre i Saudi-Arabien og Iran, fordi man der ikke må udtale sig kritisk om islam, så mener jeg ærligt talt, at man burde hive teltpælene op her i Danmark og så slå sig ned i de pågældende lande, så kan man mærke, hvad det vil sige at leve i et land, hvor der ikke er ytringsfrihed, for det er jo det, de her mennesker mener, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen påpeger, at undersøgelsen viser, at integrationen af muslimer har slået fejl.

- Det er der mange årsager til. En af de vigtigste er, at der ingen integrationsparathed er i store dele af den gruppe. En anden er at vi simpelthen ikke har stillet det helt fundamentale krav til indvandrere, der er kommet til Danmark, at de vestlige værdier om ytringsfrihed, demokrati, kønnenes ligeberettigelse osv. ikke er til diskussion. Politisk korrekte har derimod foregøglet dem og os selv, at de værdier, der karakteriserer muslimske lande er fuldt ud på højde med de værdier, der gælder i Danmark. Det er forkert, siger Martin Henriksen.

- Der bør oprettes særlige demokrati- og kulturkurser i uddannelsessystemet, som er målrettet unge muslimer, og på voksenområdet skal kommunerne forpligtiges til at have demokratikurser i forbindelse med aktivering ligesom virksomheder med mange muslimske medarbejdere også skal undervise i demokrati og den fælles danske kultur, siger Martin Henriksen.
Disse idéer vil Martin Henriksen bære videre til undervisningsministeren og integrtionsministeren.


PRESSEMEDDELELSE fra DF, notabene den 12. februar 2009/kkb