marts 18, 2009

Mentalhygiejnen fortsat. 7

”Trekroner Aktiv” blev stiftet i 1972 som en lukket forening under Landsforeningen for Mentalhygiejne. Psykiater og DKP-medlem Ole Nygaard Jensen blev formand for foreningens forretningsudvalg.
Det angivelige formål var at omskabe Trekronerfortet ved indsejlingen til Københavns havn til ”aktivt arbejdsmiljø for personer med tilpasnings- og beskæftigelsesmæssige problemer. ”Her kunne man slå to fluer med et smæk: få saneret de ødelagte gamle bygninger, få gjort fint på øen etc. og få en del pensionister, invaliderede og arbejdsløse i gang med noget nyttigt og inspirerende. Man søgte støtte til projektet fra A.P.Møllerfonden. Man havde lagt sine ord så snedigt, at fonden åbenbart troede, at det var noget for gamle søfolk o.l. og derfor gerne pungede ud.
Men pensionister var - og er - et vidt begreb. Det omfattede ikke bare ældre og invaliderede, men også unge mennesker, der som narkomaner, alkoholikere, psykisk ustabile og/eller undertiden kriminelle blev ”invalidepensionister”.

Havnemesteren kunne senere hen i JyllandsPosten fortælle, at der ikke skete noget som helst positivt på øen under "Trekroner Aktiv"s regi. Kun blev der stjålet en lysmaskine.

I august 1977 kom der en artikel i Politiken om de gamle forter omkring København. De kunne bruges til noget fornuftigt, f.ex. til rekreation for ældre og således holdes i fin stand. Man omtalte i den forbindelse også Trekronerfortet, men kom ikke altfor meget ind på organisationen ”Trekroner Aktiv” og dens nedlagte moderforening: ”Vi har måttet sige nej til flere hundrede pensionister, der ville være med i dette arbejde. Havde vi blot fået støtte fra Københavns Kommune eller pensionistorganisationerne, så ville det have fungeret fint i dag. Vi har fået støtte fra Sonningfonden og A.P.Møllerfonden, men det var ikke tilstrækkeligt. Naturligvis håber vi stadig på, at man vil få øjnene op for de gode og fornuftige tanker, der er i dette projekt, som kan skabe et helt nyt udflugtsmål nær ved Københavns centrum. For byen og havnen ville det vel også være bedre, om indsejlingen til havnen ikke blev skæmmet af en skibskirkegård for herreløse skibe og en losseplads.”

Men mon ”Trekroner Aktiv” var de rette til opgaven? Mon ikke man ville være bedre tjent med søspejdere eller andre sunde folk end med mentalhygiejnikere og de narkomaner, som de levede højt på gennem deres såkaldte behandlings- og rådgivningscentre?

Udsagnet om, at hvis bare man havde haft penge tilstrækkeligt, så skulle I bare se, bitte børn – det kender vi til bevidstløshed. Vi har hørt det hundredvis af gange. Man når aldrig til så mange penge, at man kan vise det mindste resultat.
Havde vi bare haft penge nok, havde vi kunnet redde narkomanerne. Havde vi bare haft penge nok havde vi kunnet undgå ungdomsdrikkeri og kriminalitet. Havde vi bare haft penge nok, ville vi alle kunne trives. Havde vi bare haft penge nok, ville Trekroner have været en oase. Havde vi bare haft penge nok....nok....nok

Det er absurd selvmodsigende at hegle ned på den rådne kapital og de rådne kapitalister og så tro, at lykken afhænger af ”penge nok”
Eftersom hele Mentalhygiejnebevægelsen var gennemsyret af kommunistisk tankegang, var der dem, der ymtede om, at de rimeligvis ville hjælpe til, hvis den kolde krig gik over i den varme, og Sovjet ville besætte Danmark. I så fald ville det naturligvis være en strategisk fordel at have benene vel plantede i Christiania og på Trekronerfortet....

Som tidligere nævnt afslørede Statsrevisoratet Landsforeningen for Mentalhygiejne gebommerligt. Man havde manipuleret med papirer og regninger. Millioner af skatteborgernes penge var rullet igennem deres fingre til resultatsløse narkoafvænninger, restaurantsbesøg, rejse med narkomaner til Ægypten, biografbesøg, Christiania, taxakørsel, konferencer, drikkeri o.s.v., ,
Sådant kan man aldrig få penge nok til.

Moderforening opløstes som tidligere nævnt i 1976. Foreningens kerne, som udgjorde en
lukket forening for sig, existerer muligvis endnu, evt. under andet navn eller deres rådgivningscentre etc. er måske overgået til stat eller kommune? Underafdelingen BRIS, som tydeligst dyrkede hovedformælet: at skille børnene fra forældrene for at kunne skabe et ”helt nyt menneskesind”, er væk, men føres videre af ”Børns Vilkår” (lidt ændret?). Og ”Trekroner Aktiv”-projektet er taget af bordet.

Men eet er organisationerne og noget andet de enkelte mentalhygiejnikere. Adskillige af de navne, der indgik i ”Sindslidendes Vel”s ledelse blev rekrutteret fra den nedlagte Landsforening for Mentalhygiejne og fortsatte arbejdet. ”Sindslidendes Vel” tog afstand fra de græsrodsgrupper, der kæmpede for FN´s menneskerettigheders paragraf 16, stk 3: ”Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse”, hvilket tyder på, at også de går ind for opløsning af kernefamilien i tråd med formålet i den af psykiater Brock Chisholm i 1909 grundlagte Mentalhygiejnebevægelse.


Slut!

Kilder: bl.a. tidsskriftet AKTION og Familieværnets telefonavis fra 70´erne.