marts 07, 2009

Hougaard igen!

Integrationsborgmesteren bruger salamimetoden - foreløbig med en treårig salamipølse med tvivlsomme ingredienser.

Jeg har fået tilsendt nedenstående indlæg fra en læser:


Jacob Hougaard er en fin repræsentant for politikere der ikke gider sætte sig ind i islam. Hvis han ikke gider det, og indrømmet det er kvalmende at tygge sig gennem koranens perverse udpenslinger af de
straffe der tilfalder vantro, så kan han læse hvad Erdogan i Tyrkiet siger. "Der er kun en islam, og den er ikke til diskussion", en
opfattelse samtlige lærde udi islam støtter ham i.

Der findes helt sikkert rare og venlige muslimer, men der findes ingen venlig og rar islam. Mange muslimer bør ses som ofre for en racistisk og facistisk ideologi, der fastholder deres lande stivnet i middelalderen.
Der var også mange rare og venlige tyskere, ikke desto mindre bekæmpede vi nazismen særdeles voldsomt, og med midler der gik hårdt ud over tyskere som ikke støttede nazismen.

Jacob Hougaard mangler evnen til at skelne mellem muslimer - personerne, og islam - ideologien. Trykker man ham lidt på maven, hiver han 'den flinke grønthandler henne på hjørnet' frem. Han skulle så prøve at klemme grønthandleren lidt med Aisha, som
Muhammed havde samleje med, da hun var 9 og han omkring 52, eller med de utallige voldsgerninger, der udføres i islams navn, og han vil blive forbavset over, hvor hurtigt den flinke grønthandler ændrer sig til en glødende forsvarer af koranen, profeten, haditherne og sharia.

Peter KrogstenJacob Hougaard i godt selskab ?