marts 14, 2009

Partiet Vänstern og Antisemitismen

Torsdag aften den 12. marts gik bølgerne højt i det svenske TV-program ”Debatt”, hvor journalist Janne Josefsson forsøgte at gennemføre en åben direkte samfunds-debat om de problemer, som knapt kommer på tryk, men TV-publikums opførsel lod noget tilbage at ønske. Det giver ikke mening at alle råber i munden på hinanden eller kalder andre ”idioter”.
Ophidselsen skyldtes det følelsesladede tema ”Vänstern* och antisemitism”. Sådant emne fører let til sammenblanding af det ”racistiske” begreb antisemitisme og det rent politiske: konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Antisemitisme møder man desværre mange steder, og det gjorde ikke sagen bedre, at
EU´s overvågningskontor, EUMC, i Wien omkring 1995 anså, at ”racisme” måtte være et godt udgangspunkt for angreb på Europæerne. For Europæerne var efter deres mening racistiske, selvom de åbenbart ikke selv kunne se det.
Angrebene skulle fremme Europæernes accept af EU´s traktatgodtagne masseinvasion fra de arabiske lande.

Derfor indledte lederen af EUMC, ”die Beate”, jurist og østtysk af herkomst, en undersøgelse 2002 af antisemitisme i Europa. Den forventedes at munde ud i, at nynazister og andre europæiske såkaldte”højreextremister” stod bag en voksende antisemitisme i Europa.

Det blev et afslørende nederlag for EU og EUMC. Det viste sig, at den værste antisemitisme stammede ikke fra nynazister, men fra de indvandrede muslimer, som bragte deres eget indoktrinerede had og Mellemøstens politiske konflikter med sig til Europa. Og naturligvis delte indvandrernes venstreorienterede venner denne antisemitiske holdning. ”Die Beate” blev forskrækket og gemte rapporten væk. Men den gik ikke, bordet fangede. Blandt andet danske politikere krævede rapporten frem, og frem kom den!


Janne Josefsson afsluttede den - som han sagde - ”inflammerede” debat.

*) Vänstern er Sveriges gamle kommunistparti, som med nuværende partiformand Ohly gerne igen kalder sig kommunister

Illustrationen: et vindu i musset i Synagogen i Budapest