marts 04, 2009

Familieværnets Telefonavis

I 1975 oprettedes ”Familieværnets Telefonavis”. Den fungerede i 10 år med to ugentlige
udsendelser og rummer enestående historisk dokumentation for 68´ernes nedbrydning af samfundssystemet og dansk kultur. På baggrund af marxistiske visioner og Mentalhygiejnens ideologi rettedes der vedvarende hårde angreb mod samfundets bærende elementer: kernefamilien og forældremyndigheden.
Venstrefløjens folketingspolitikere rettede henvendelse til justitsministeriet om at få sat en stopper for udsendelserne, men - teksterne er bevarede.


”Inspireret af telefonavisen hos ALS (Aktive Lyttere og Seere, stiftet af MF Erhard Jacobsen)
oprettede jeg i 1975 ”Familieværnets Telefonavis”. Nogen måtte jo gøre noget, ligesom under krigen, da duplikerede løbeblade spredtes ad privat vej. Begivenhederne bag kulisserne måtte ud, uafhængigt af pressens mere eller mindre kyndige eller politiserende journalister. Jeg tog ikke sigte på almindelig indenrigs og udenrigspolitik, men snarere på, hvad man kunne kalde småtingsafdelingen. Jeg lod hånt om partipolitik og var blottet for det moralbegreb, som mange er hæmmet af: at man ikke må angribe personer, men kun meninger. Det er nu engang personer, der undfanger idéerne, og derfor fandt jeg det nødvendigt at finde frem til, hvem der stod bag.
”Familieværnet skulle danne værn mod utidig og ulovlig indgriben i familielivet udefra”. Det var således rettet imod myndighedernes overgreb på personlig frihed, personlig pligt og ansvar inden for hjemmets fire vægge, ja hele den Fagre Nye Verdens big.brother-kontrol. Det er klart, at med sådan målsætning ville telefonavisen ikke blot være en torn i øjet på hele den fløj, der kæmpede for et marxistisk styre, men også for snæversynede partigængere...” (”Femte Kolonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur”.)

Nu er der blevet lavet et index over telefonavisernes indhold 1975-1985, så man lettere kan finde, hvad man måtte have brug for til belysning af hændelserne i 70´erne og 80´erne.