marts 21, 2009

Væk med den politiserende domstol

En RESOLUTION fra DFU`s årsmøde i Videbæk, den 21. marts 2009

DFU-ultimatum: EF-domstolen må tøjres eller Danmark ud af EU!

Dansk Folkepartis Ungdom afholder denne weekend sit årsmøde i Videbæk. I den forbindelse har de delegerede tildelt DF’s spidskandidat til EU-parlamentsvalget i juni og mangeårig næstformand i DFU, Morten Messerschmidt, DFU’s æresmedlemskab.

I den forbindelse har Dansk Folkepartis Ungdom valgt at stille den danske regering et ultimatum, hvis vi fortsat skal kunne støtte dansk medlemskab af EU. Dansk Folkepartis Ungdom kræver tre håndfaste garantier, der skal sætte en stopper for EF-Domstolens politiske ageren!

For det første skal regeringen garantere, at Grundloven altid vil have forrang i forhold til EU-traktater og -lovgivning.

For det andet skal EF-domstolens rolle trækkes tilbage, så den ikke længere på politiserende vis ”skal værne om lov og ret”, som det står i traktaten, men derimod holde sig til en loyal fortolkning af lovgivningen.

For det tredje skal der indføres langt større gennemsigtighed i domstolens arbejde. Voteringer skal offentliggøres, dommere skal ikke kunne genvælges, og domstolen skal i dens virke tilpasses de modeller, vi kender fra velfungerende forfatningsdomstole.

Kan Dansk Folkepartis Ungdom ikke få en sådan garanti, må vi ubetinget anbefale en udmeldelse af EU-samarbejdet. I det tilfælde foreslår vi, at Danmark indfører den såkaldte EØS-model, som Norge i øjeblikket har.

Vi kan ikke længere se stiltiende til, at EU-dommere uden nogen form for demokratisk legitimitet med deres hemmelige voteringer langsomt, men sikkert eroderer det fundament, som Danmarks selvstændighed bygger på.

Derfor trækker vi nu en streg i sandet: Domstolen må tøjres eller Danmark ud af EU!