marts 26, 2009

EU skal ikke integreres i Tyrkiet !

EU´s forhandlinger med Tyrkiet hviler på et stadig mere tyndt grundlag. Landet anerkender fortsat ikke alle EU´s medlemslande, har til stadighed alvorlige problemer med at overholde de grundlæggende frihedsrettigheder – og med stor sandsynlighed kommer regeringspartiet AKP til at opleve endnu en sejr ved lokalvalget i Tyrkiet den 29. marts – partiet, der for nylig fik sit virke dømt antisekulært ved landets højesteret. På den baggrund har Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt rejst en forespørgselsdebat til udenrigsminister Per Stig Møller.

- Erdogans regering har siden sin tiltræden for seks år siden med stor succes igangsat en islamisering af Tyrkiet. Statsadministrationen, uddannelsessystemet, retsvæsnet og offentlige nævn besættes med folk, der støtter Erdogans og Güls islamiske parti. Eksempelvis blev 600 ledende medarbejdere fra TRT (Tyrkisk Radio og Television) sidste oktober udskiftet som led i en ´omstrukturering´, og siden er det ansete videnskabelige magasin ”Bilim ve Teknik” blevet ramt af censur, da man bragte et billede af Charles Darwin, hvis teorier strider mod regeringens holdning, siger Morten Messerschmidt.

- Vi har altså at gøre med et ansøgerland, som bliver stadig mere islamisk. Det er tydeligt, at regeringen bruger forhandlingerne med EU – og det pres, der herigennem lægges på landet – til at piske en stemning op i den tyrkiske befolkning. Det sås blandt andet i forbindelse med de danske muhammedtegninger, hvor den tyrkiske ambassadør og regeringen var blandt de skarpeste kritikere. Der er derfor ikke meget belæg for, at landet skulle kunne danne bro mellem den islamiske og vestlige verden, siger Morten Messerschmidt, der under debatten vil gentage sin anbefaling til regeringen om på linie med, hvad Sarkozy har lovet franskemændene, at love danskerne en afstemning om Tyrkiets optagelse.

Ligeledes har Morten Messerschmidt rejst debatten om, hvordan det går med udviklingen i de to senest tilkomne EU-lande, Bulgarien og Rumænien. Senest har EU måttet give omfattende krisehjælp til Rumænien, hvilket kun bekræfter billedet af, at de to lande er kommet alt for tidligt med i EU. Også i denne debat vil DF´s Morten Messerschmidt kræve svar af udenrigsministeren.


Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF torsdag den 26. marts 2009 /KH


Gammelt billede fra Tyrkiet: et kærestepar arresteres