maj 31, 2008

EU fortsætter ad diktaturets vej

Dansk Folkepartis europaordfører, Morten Messerschmidt, er fortørnet over, at Europaparlamentet vil skærpe kravene for at danne politiske grupper og dermed reelt fratage partier, der er kritiske over for projektet, mulighed for at tale i Europaparlamentet og få andel i gruppestøtteordningerne på lige fod med større partigrupper. Nu vil han have de danske europaparlamentarikere til at tage affære.

- Det fremlagte forslag handler om, at de kræfter, som ikke støtter EU´s udvikling i retning af en superstat, skal have minimal taletid i parlamentet og så få penge som muligt til at imødegå den massive EU-propaganda med, siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt vil nu henvende sig til samtlige danske partier i Europaparlamentet, for at få dem til i deres grupper at sætte ind for at få standset forslaget om, at der fremover kræves 30 parlamentarikere fra mindst syv forskellige lande mod hidtil 20 parlamentarikere fra seks forskellige lande for at danne en politisk gruppe.

- Jeg vil have et klart svar på, om disse partier går ind for de nuværende regler eller er de tilhængere af at indskrænke demokratiet i EU yderligere. Svarene på min henvendelse vil jeg offentliggøre på min hjemmeside sammen med de europæiske partiers stillingtagen, så alle og enhver kan læse dem. Jeg er sikker på, at de skeptikere, der findes blandt socialdemokratiske og konservative vælgere vil se med stor bekymring på, at deres respektive grupper er foregangsmænd i et attentat mod demokratiet, som de jo ellers gang på gang hævder at ville have mere af i EU. Det her forslag går i den stik modsatte retning, siger Morten Messerschmidt.Christiansborg, den 27. maj 2008

Hvis Europas fyrster havde holdt sammen...!
Jeg ser på Monokulturs blog, at vi har passeret årsdagen 29/5 for tyrkernes ødelæggelse af Konstantinopel (Byzans) 1453. Lad os repetere:

Oriana Fallaci skrev om det i sin bog ”Fornuftens Kraft” 1. kapitel:

I 1356 snuppede tyrkerne Gallipoli, det vil sige halvøen som strækker sig hundrede kilometer langs med den nordlige bred af Dardanellerne. Derfra tog de udgangspunkt for at erobre det sydøstlige Europa. På et nul og nix invaderede de Trakien, Makedonien, Albanien. De tvang StorSerbien i knæ og med en (ny) femårig belejring lammede de Konstantinopel, som nu blev helt isoleret fra resten af Vesten.. Ganske vist standsede de i 1396 for at sætte sig til modværge imod mongolerne (også de islamiserede) , men i 1430 genoptog de marchen og besatte det venezianske Salonicchi. De løb de kristne over ende i Varna i 1444 og sikrede sig derved besiddelsen af Valacchien, Moldavien, Transilvanien, altså hele territoriet som i dag kaldes Bulgarien og Rumænien, og i 1453 belejrede de atter Konstantinopel, som den 29 maj faldt i hænderne på sultan Muhammed den Anden. Et uhyre som i kraft af den islamiske lov om brodermord (en lov som af dynastiske årsager giver en sultan ret til at myrde sine nærmeste familiemedlemmer) var kommet på tronen ved at skære halsen over på sin lillebror på tre år. Og apropos: kender du den beretning om Konstantinopels fald, som skriveren Phrantzes har efterladt os? Måske ikke. I Europa, hvor man alene fælder tårer for muselmændene, men aldrig for de kristne eller jøderne eller buddhisterne eller hinduisterne, ville det ikke være politisk korrekt at kende til detaillerne om Konstantinopels fald...

Indbyggerne som henunder aften, det vil sige under Muhammed 2´s kanonbeskydning af Teodosius´ bymure, tyer ind i Sofiadomkirken, giver sig til at synge salmer og påkalde den guddommelige barmhjertighed. Patriarken som i skæret af vokslysene holder den sidste messe og vil indgyde nyt mod i de mest skrækslagne råber: ”Vær ikke bange! I morgen vil I være i himmerrige og jeres navne vil leve videre lige til tidernes ende!” Børnene græder, mødrene sukker: ”Stille, sønneke, stille! Vi dør for vor tro på Jesus Kristus! Vi dør for vor kejser Konstatin den Elvte, for vort fædreland!” De osmanniske tropper, som under trommehvirvler bryder igennem hullerne i bymurene, river de genovesiske og venezianske og spanske forsvarere over ende og massakrerer dem alle ved at hugge dem ned med sine krumsabler, så bryder de ind i domkirken. De halshugger til og med de nyfødte. Med deres små hoveder slukker de lysene... Det stod på fra gry til eftermiddag, blodbadet.. Det standsede først, da Storvisiren steg op på Sofiakirkens prædikestol og sagde til massakrens udøvere: ”Hvil jer! Nu tilhører dette tempel Allah!”

I mellemtiden brændte byen. Krigsfolkene korsfæstede og spiddede folk på pæle. Janitscharerne voldtog nonnerne og skar halsen over på dem (firetusinde på få timer) eller lagde de overlevende i lænker for at sælge dem på markedet i Ankara. Og kurtisanerne lavede sejrens festmåltid. Den middag, hvor Muhammed 2. (for næsen af profeten) drak sig fuld i vin fra Cypern, og da han havde en svaghed for unge drenge, lod han den græsk-ortodokse storhertug Notaras førstfødte hente. En fjortenårig dreng, der var kendt for sin skønhed. I alles nærværelse voldtog han ham, og efter voldtægten lod han de andre Notaras-slægtninge hente. Drengens forældre, hans bedsteforældre, hans onkler og tanter, fætrer og kusiner. For øjnene af ham halhuggede han dem. En efter en. Han lod også alle altre ødelægge, alle klokker omsmelte, alle kirker omdanne til moskeer eller bazarer. Jo vist. Det var på denne måde, at Konstantinopel blev til Istambul. Hvad enten FN´s politisk-korrekte myndigheder og medløbere vil høre det eller ej!

Tre år efter, det vil sige i 1456 erobrede Osmannerne Athen, hvor Muhammed 2. igen omdannede alle kirkerne og de antikke bygninger til moskéer. Med erobringen af Athen fuldførte de invasionen af Grækenland, som de skulle beholde, det vil sige ødelægge i godt og vel firehundrede år. Derpå angreb de den venezianske republik...

maj 30, 2008

De vokser fra det.

Uriasposten bragte torsdag 29/5 et indlæg om etniske minoriteters kriminalitet med følgende citater fra massemedierne:

”Unge indvandrere vokser fra kriminalitet”

”Minoritetsunge mere kriminelle – men mange vokser fra det”

Ork ! Den har vi hørt før. Den er meget gammel.

Ved et møde i Birkerød Projekthus for over 30 år siden, nøjere sagt den 31.10.1974 forklarede daværende direktør for fængselsvæsenet og kriminalforsorgen Hans Henrik Brydensholt, hvor vigtigt det er, at befolkningen ikke får den opfattelse, at kriminaliteten er steget. Hvis ældre mener, det er farligt at gå ud og derfor bliver hjemme, så er ulykken allerede sket. Så har retssikkerheden fået et knæk! (Min kommentar: Retssikkerheden er altså et fiktiv begreb, afhængigt af, hvad befolkningen tror – og ikke af de faktiske forhold!)

Kriminalstatistikken 1962-72 fortalte ellers, at kriminaliteten på det tiår var steget til over det dobbelte!!! Indbrud f.ex. var steget med 350 %! Men - sagde Brydensholt - det var glædeligt at se, at sædelighedsforbrydelser var gået ned. Det skyldtes afkriminaliseringen! (Min kommentar: Sandt nok, når hidtidige forbrydelser gøres lovlige, så forbedres kriminalstatistikken naturligvis. Dengang drejede det sig om, at 11 paragraffer i straffeloven om sædelighedsforbrydelse blev liberaliseret. (Hvis man fjerner hele straffeloven og gør al kriminalitet lovlig, kan Danmark blive det mest lovlydige land i verden!)).

Ifølge Brydensholt var det mest effektive middel imod kriminalitet at undlade at straffe, og den allerbedste vej frem måtte formodentlig være slet ikke at opdage forbrydelsen! (sic!). (Min kommentar: Ud fra denne teori bør man altså afskaffe alt politi).
Direktør Brydensholt fortalte videre, hvordan de to væsentligste faktorer ved kriminalitet skyldtes l) den kriminelle alder og 2) det tilvante sociale miljø. Disse ting kunne kriminalforsorgen ikke ændre på, men de fleste holder op med forbrydelser, når de bliver 25-30 år, i reglen fordi de har fået familieinteresser. Dette var tanken bag orliovsordningen fra fængslerne: man kunne bidrage til, at de kriminelle stiftede familie og således få dem ud af kriminaliteten med alderen.


Brydensholt og Kriminalforsorgen baserede i 1974 sine teorier på kriminalforskning udført af militærpsykologen Bent Rieneck, der var leder af Landsforeningen for Mentalhygiejnes rådgivningscenter i Tårnby på Amager. Mentalhygiejnen var en af de celledannelser – måske den største – der så det som sin opgave at underminere vort samfund og parlamentariske folkestyre for at skabe et nyt samfund. Dets teorier og ideologi lever stadig i bedste velgående blandt 68´erne og i den af dem indoktrinerede generation.

SIADs demonstration lørdag udskudt

Den af SIAD (Stop Islamiseringen Af Danmark) annoncerede demonstration lørdag 31.5.08 kl. 13 på Axeltorv i København er udskudt til en senere lejlighed.

Læs selv SIADs hjemmeside Fem-i-tolv


Høne i Bur ka
rende og hoppe

maj 29, 2008

Hold dampen oppe!

Nu kommer det svenske Aftonbladet på arabisk! skriver bloggeren Dampmaskinen http://wordpress.com/tag/dampmaskinen/

Dhimmiposten Aftonbladet nu på arabisk

Set på http://www.aftonbladet.se/


Aftonbladets svenske læsere skal ikke fortvivle. Avisen vil endnu en tid udkomme på svensk, og når den tid er forbi om nogle år, så vil de svenske læsere ikke være værre stillet end de arabiske analfabeter!

Og så vil integrationen og ligestillingen være kommet et stort skridt videre!

På bare 5 måneder!

Den 104:e mordbranden för i år i Rosengård.

Malmö Stad och Staten har satsat hundratals miljoner kr av skattepengar på invandrarområdet Rosengård i Malmö. Fritidsaktiviteter, kurser, lokaler, teater, nöjen, sport, cykelkurser för muslimska kvinnor, bidrag till bilar, ”stimulansbidrag” till barn för att de ska masa sig till skolan och massor av andra mutor har flödat ut till de boende i Rosengård för att försöka få dem att uppföra sig laglydigt. Effekten har blivit den motsatta. Rån, inbrott, misshandel, mordbrand och annan kriminalitet är en naturlig del i det mångkulturella nya samhället.

Hur skulle det vara om politikerna i stället slopade alla bidrag och tvingade folk att jobba i stället för att satsa på gratisnöjen och bidrag ? (en förkrossande majoritet av rosengårdsborna jobbar inte). Då fanns det kanske mindre tid och ork att vara gangster. Bäst vore att införa Schweiz modell: om en invandrare begår brott utvisas hela familjen (enligt principen att inte skilja familjemedlemmarna från varandra).

I går inträffade den 104:e mordbranden för i år i Rosengård. Till detta kommer det okända antal mordbränder rosengårdsbor anlagt utanför stadsdelen. Det betyder att ”nya svenskar” anlägger en allvarlig mordbrand varje dag i Malmö.

Vad säger då politikerna, t ex sossepampen Ilmar Reepalu som styr Malmö. Ingenting. Inte heller övriga politiker i Malmö Stad, Region Skåne, riksdagen och regeringen För dem är problemet ”rasismen”. Hundratals miljoner pumpas in till olika antirasistprojekt och ”rasister” straffas hårt av samhället, allt för att skrämma och tämja svenskarna att hylla det nya mångkulturella Sverige.

Rosengård är bara en av de första äkta mångkulturella samhällen vi möter. Det mångkulturella samhället sprider sig i rasande fart och kommer snart att omfatta södra halvan av Sverige, från Ystad till Gävle. Du kommer inte att känna igen dig längre i ditt eget land. Du kommer att ständigt känna rädsla. Du kommer att vara ett lovligt byte för en främmande majoritet. Dina barnbarns barn kommer att höra talas om en myt och saga som beskriver ett lyckligt, välordnat samhälle kallat Sörgården, där mor är rar och far ror, och där befolkningen är blek, blond och blåögd. Den sagan kommer de inte att tro på. De lever i något som känns som helvetets förgård: det mångkulturella samhället.
Billed af Malmö borgmester

maj 28, 2008

Gå imod alle shariakrav - for dine børns skyld!

Den nordjyske modstandsbevægelse "Stop Isalmiseringen af Danmark" har annonceret nedenstående demonstration imod sharia og alt anden fremmed ondskab på Axeltorv i København på lørdag:

SIOE DEMO København
D. 31. maj på Axeltorv kl. 13.00-15.00

Demonstrationens temaer:
Ingen islamiske tørklæder i vores Folketing og offentlige stillinger!
(Tørklædet står for afskyen for kvinder. Det står for patriarkalsk skinsyge og totalitære islamiske mandssamfund. Koranen sura 33.60: "...sig til dine hustruer og døtre og de muslimske kvinder, at de skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig. Dette er det bedste, så de kan kendes (som rene) og ikke forulempes.")

Ingen islamisk sharialov i Danmark
- intet tegneforbud i Danmark
- ingen selvcensur i Danmark
- ingen flerkoneri i Danmark
- ingen halalslagtning i Danmark

Slogans:
- Stop nyfascismen (Nyfascisterne er dem der øver selvcensur og vil stoppe andres ytringsfrihed og friheden til at tale, tegne og male hvad man har lyst til.) - Ingen shariabanking her - Forbyd halalslagtning her - Ingen kvindediskrimination her - Ingen racisme her- Ingen diskrimination af homoseksuelle her - Ingen diskrimination af andre religioner her - Vi vil have vores frihed tilbage

Talerliste:
Stephen Gash, SIOE England
Anders Gravers, SIOE Danmark

Der afgår bus fra Jylland - ring og hør nærmere på tlf: 96771784

Tilladt er: Nationale flag, bannere og skilte m.v. med demonstrationens slogans og naturligvis SIADs muhammedtegning.

Forbudt er: Alle totalitære eller racistiske tegn, symboler, bannere og skilte.

Hvilke rævestreger har Fogh nu for?


At vor statsminister har kvittet demokratiets spilleregler for at stå sig godt med EU´s diktatoriske projekter har jo været klart længe, og efter nedenstående pressemeddelelse at dømme kan man vel vente sig, hvad som helst


Christiansborg, den 23. maj 2008/kkb

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Folkeparti har tabt tålmodigheden med statsministeren: Stiller forespørgselsdebat om folkeafstemning

- Den danske befolkning og Dansk Folkeparti er trætte af at deltage i statsministerens dilettantteater. Statsministeren må simpelthen løfte sløret for, hvornår danskerne skal til stemmeurnerne om de danske forbehold. Datoen er allerede fastlagt i statsministerens hoved, siger Morten Messerschmidt, der har tabt tålmodigheden med Anders Fogh Rasmussen og derfor nu rejser en forespørgselsdebat i Folketinget, der skal tvinge statsministeren ud af busken.

I forespørgselsdebatten vil statsministeren blive afkrævet svar om, hvornår han planlægger at afholde folkeafstemning.

- Anders Fogh Rasmussen holder befolkningen for nar. Mens han til udenlandske medier som Financial Times og Die Welt lover folkeafstemning til efteråret – også om euroen - ved den danske befolkning stadig intet. Statsministeren har iværksat sin kampagne for et ja herhjemme, men EU-skeptikerne skal åbenbart holdes i uvidenhed om afstemningens tema og dato så længe som overhovedet muligt, siger Morten Messerschmidt, der mener, statsministeren spekulerer i en meget kort valgkamp forud for afstemningen.

- Jeg frygter, at statsministeren ikke vil afsætte den nødvendige tid til en grundig debat om forbeholdene men vil udskrive en lynafstemning, hvor modstanderne af ophævelsen af forbeholdene ikke vil få mulighed for at komme til orde. Vi må have en grundig debat om forbeholdene og derfor må vi også have mindst lige så lang tid til at debattere forbeholdene som tilfældet var ved afstemningen i 2000, hvor afstemningen blev udskrevet den 9. marts 2000 til afholdelse den 28. september 2000, siger Morten Messerschmidt.

Hurra for den lille forskel

Det fremgår af en artikel i Jyllands-Posten 23. maj, at

iranske mænd må ikke bære slips om halsen. Det er vestlig kultur!


Det islamiske slips er det, der hænger ned fra galgen!

maj 27, 2008

Brev fra Norge

Også i Norge er de overrendt med asylansøgere, og det er på tale at oprette en teltlejr. Her er et alternativ forslag fra en nordmand:


Åpent brev til statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Teltleir for asylsøkere?

Undertegnede foreslår en enda bedre løsning enn teltleir: Send dem tilbake! Teltleir kan brukes inntil retur skjer! Enhver vet at ingen reiser kloden rundt og opp under Polhavets iskant for å få beskyttelse på grunn av forfølging! Alle som vil vite det, vet at det er pengene og de sosiale goder som trekker folkevandringer til Norge! Dette i tillegg til at myndigheter, og også trolig andre, har sendt signaler ut til den store verden at de så gjerne må komme hit.

Det er på tide å slutte med denne bløffen om beskyttelse mot forfølging. Folket er ikke dumme, men folket er holdt nede i frykt, av myndigheter, media og øvrige innvandringslobby, for å tie og samtykke. Så får globalistene av alle partikulører drive sitt spill uten å ta hensyn til hva folket mener. Dette skjer i alle diktaturer!

Men hvorfor ikke nå ta det drastiske skritt, som det nok må være, å spørre det norske folk om vi vil ha denne asylgalskapen lenger? Uverdig å tilby asylsøkere telt, sier SV og V. Hva kommer de fra da? Men det er uverdig for oss nordmenn å bli vanstyrt av disse politikergjengene og deres medhjelpere. Disse som kaller seg miljøpartier spør jeg: Norge har mindre enn 50% selvforsyningsgrad av mat, dere må hente maten til hver eneste en som dere skal ha inn i landet, og dere vil ha ubegrenset innvandring fra fjerne himmelstrøk, altså tusener på tusener årlig, hva da med problemer med langreist mat, med store kostnader og forurensing ved transport? Er det ikke så farlig med miljøet da? Den fattige verden har ikke så mye som en tørr brødskalk som nistepakke til de som reiser ut. Med 100 mill. nye mennesker hvert år avløser den ene sultkatastrofen den andre. Selv dette skjer i områder med et klima som tillater matproduksjon året rundt! Men miljøbevegelser, humanitære (les politiske) organisasjoner og såkalte miljøpartier kjemper for å få flest mulig hit til Norge, og et allerede overbefolket Europa. Europa er det tettest befolkede kontinent på kloden vår. Og flere mennesker, som får øket sin kjøpekraft til et nivå som de tidliger knapt kunne drømme om, fører til mere forbruk og mere forsøpling og forurensing, mere strømforbruk og kraftutbygging, mer nedbygging av matjord til infrastruktur, for å nevne noe.

Betyr ikke dette noe for disse påståtte "miljøaktivistene"? Trolig ikke! Reelle flyktninger må hjelpes i nærmeste trygge land, på eget kontinent. Dette må være FN sin fremste oppgave! Norge kan ikke hanskes med befolkningsoverskuddet i den tredje verden, selv om her er sterke krefter som ivrer nettopp for det!

Nå er vi lut lei denne asylgalskapen! Politikere, og andre med samme asyliver, orker vi ikke lenger skal bestemme for oss, uansvarlige som de er på alle plan! Nå vil vi bestemme selv, vi nordmenn, altså!


Norvald Aasen, 6983 Kvammen
tel: 57731844
Dato:22.05.08Illustrationen: gammelt norsk postkort
med Bjørnstjerne Bjørnsons "Løft dit
hoved, du raske gut!"

"Det sku være så godt, og så...."


2. generations indvandrere har man hørt om længe, og da det røde Ungdomshus på Jagtvejen kom i kikkerten suppleredes de fint af 2. generations husérere.

Deres forældre stod for ”Projekthuset” i Rådhusstræde 13. Oplægget til projektet lød så smukt: det skulle være et Folkets Hus, hvor borgere i alle aldre kunne komme og hygge sig sammen: der skulle være ”Legeland” for de mindste, Biografrum m.m.
Men det varede ikke længe, før ”Huset” var kendt som en hashbule, som selv politiet helst undgik. Grundstemningen blandt de mange unge var dyb mistro, først og fremmest til myndighederne og det ”etablerede samfund”, men også indbyrdes. Det sås ikke mindst ved de såkaldte ”husmøder” om aftenen, hvor man sjældent havde samme ordstyrer aftenen igennem og hvor ord som ”forræder” og ”pamper” lød mellem hujen og råben op. Det var alt andet end demokratisk påvirkning af børnene.

Det varede ikke længe, før drømmen om fælles brug af ”Huset” for alle aldre og afskygninger af Københavnere måtte opgives. ”Hashhuset” blev lukket 5. marts 1971. Man gik i tænkebox på Rådhuset: nogen – en organisation eller lignende – måtte tage ansvaret for ”Huset”, så det ved eventuel genåbning ikke igen blev et center for salg af euforiserende stoffer, men kunne holdes stoffrit.

Desuden måtte man sørge for, at kvarterets beboere ikke blev udsat for urimelig spektakel. Der var desuden klaget over hærværk, tiggerier, tyverier og røveri i de omliggende gader.

”Projekthus” åbnede igen. De politiskskolede røde satte sig tungt på det og fik forhindret ethvert forsøg fra borgerliges side på at være med til at bruge husets faciliteter, f.ex. til trykning af flyveblade, scenen, tidsskriftsamlingen...o.s.v..

maj 26, 2008

Hjemme er bedst

En mand i Stockhom sad i brummen i Huddinge i slutningen af forrige år, men i forbindelse med en gårdtur blev han glemt udenfor. Aldrig har en mand vel ønsket hedere at komme ind i cellen igen. Han var kun tyndt klædt og råbte og skreg på hjælp, men til trods for, at man kunne se, at han ikke var i cellen, var der ingen, der opdagede ham. Temperaturen sank ned til minus 8 grader, men først efter 18 eviglange timer kom han indendørs, temmelig nedkølet,

Nu har han fået en erstatning på 12.000 kr. Det varmer vel lidt.

Kilde: Världen idag.

maj 25, 2008

"Forvar hvad du har! "


De danske TV-nyheder fortalte i sidste uge - med en anelse af spydighed - om svenskernes ubådsjagt i Stockholms skærgård i 1982. Spydigheden var måske ikke så overraskede i betragtning af DR´s venstresnoethed.

Men svenskerne var nu skeptiske allerede dengang. Mand og mand imellem var der mange gisninger om, hvad det var for en mystisk lyd, søværnet havde hørt fra havdybet og optaget på bånd, - om det virkelig var en ubåd eller en slags undervandsscooter eller lignende. Da man af erfaring vidste, at den officielle ”forklaring til folket” ikke altid var rigtig, gik rygterne. Man ymtede om, at det i virkeligheden var marinen, der ville have udvidet budgettet for søforsvaret. Så hed det sig - af hensynsfuldhed over for russerne? - at det var mink, der var på spil!!! og nu – 26 år senere – kommer man med en ny version: lyden kom fra en gammel kutter, der virkede som taxiskib.

Året før – altså 1981 – var en russisk ubåd, U 137, til svenskernes forbløffelse gået på grund på Torrumskær inde i skærgården ved flådebasen i Karlskrona.

Dengang var svenskerne endnu i stand til nogenlunde at forsvare sit land, men sidenhen er rigsdagen jo blevet enig med sig selv om, at der ikke længere er nogen fare, og udgifterne til forsvar er åbenbart omdirigeret til gay-, genus- og ligestillingssatsninger.Men selvfølgelig er der til stadighed russiske skibe i den for både Rusland og for Sverige så vigtige Østersø. Vi ved, at tider altid ændres, og at fred hurtigt kan gå over i trusler. Vi ved, at den, der ikke er beredt, bliver overrumplet, og at den, der ikke vogter sit hus, indbyder uvelkomne gæster.

Den, der raljerer over ubådsjagten 1982, burde vide, at forsvar er en forudsætning for at bevare selvstændighed og tryghed. Det afslører noget alvorligt og ildevarslende om mentaliteten i Sverige, hvis man ikke længere vil forsvare frihed og selvstændighed og latterliggør forsvaret.
(Flaget er fra Københavns borgervæbning 1663 og har således intet med artiklen at gøre(.

Sveriges Tragedie om igen


Nogle har spurgt efter bogen ”Sveriges Tragedie”, der blev udgivet af ”Dansk Kultur” i 2007. Derfor tager jeg omtalen af bogen (fra 12. juli 2007) op igen her. Den danske udgave fås ved henvendelse på tlf: 42 42 02 01.

Bogen er i mellemtiden også udkommet på svensk, hvor den fås på tlf: 0046 – 042-29 44 87.


Sveriges Tragedie

Foreningen Dansk Kultur, som søger at værne om vore danske værdier, har på forlaget Rafael udgivet en lille letlæst bog under titlen ”Sveriges Tragedie” (ISBN 978-87-91107-21-4). Den fortæller løst og fast om forholdene i Sverige med illustrerende exempler på, hvor anderledes man håndterer de problemer, der opstår i forbindelse med indvandringen. Bogen ”viser på en afbalanceret måde, at Sverige har mistet sin selvopholdesesdrift, og at landet derfor glider hen imod et forfærdeligt nationalt, folkeligt og åndeligt sammenbrud, et sammenbrud, der også truer Norge og Danmark. En 5. kolonne sidder internt på magten i Sverige, og den importerer en ekstra 5. kolonne til landet. I denne situation har Sverige brug for både et folkeligt og åndeligt oprør mod nedbrydningen af landet.Resten af EU er også hårdt truet.”Lån den på biblioteket eller køb den hos Foreningen Dansk Kultur ved Nis Weihrauch, Kildebakken 57, 2860 Søborg, som har fået nyt tlf.nr. 2008: 42 42 02 01.

Uhæderlige gadenavne


Nu er sagen fremme igen!
I over 30 år har Sverige forsøgt at skjule tidligere ministres uhørte dumhed og mangel på almen anstændighed under Palmes socialdemokratiske regering.

Utallige romaner og film i verden handler om spioneri ved hjælp af prostituerede, der kan lokke ting ud af tomhjernede politikere, men lige tåbeligt handler de gejle.


Warsjawapagtens spionvirksomhed må have jublet over den svenske regerings naivitet, da de havde faste kontakter til polske prostituerede i en bordel hos rufferske Doris Hopp - tæt ved regeringens domicil. Et sted, hvor man lige kunne smutte hen i pausen.

Rigspolitichef Carl Persson så klart faren ved dette og advarede i 1976 regeringen om, at dette kunne gå ud over landets sikkerhed. Det drejede sig angiveligt om politikerne Tage Erlander, Gunnar Sträng, Olof Palme, Tage G. Petterson, Torbjörn Fälldin og Olof Johansson. Statsminister Olof Palme var klemt. Fra rigsdagens talerstol erklærede han, at det hele var pure løgn. Nu kom Rigspolitichefen dermed i klemme og anmeldte derfor sig selv, men frifandtes af rigsadvokaten: det havde ikke været forkert af rigspolitichefen at sende bemeldte skrivelse med advarsel til regeringen i 1976!!!

Men trods politiske anstrengelser for at skjule kendsgerningerne har det ikke været muligt at ”hælde cement” over sagen. Blandt de prostituerede, som ministrene benyttede, var der også et par mindreårige piger, som statens børneforsorg skulle tage sig af!!! Som voksne krævede de i 2007 en undskyldning fra staten og en erstatning for den behandling, de havde været udsat for som henholdsvis 14 og 15-årige! Det afvistes af rigssadvokaten. Sagen var forældet!!! Men kvinderne har ikke givet op, og sagen behandles for øjeblikket i justitsministeriet.

Vil staten igen forsøge at lyve sig fra al uanstændighed – og dermed gøre sig endnu mere uanstændig???
Hvornår fjerner man Olof Palme-gadenavnene i København og Århus?Kilde: Tidligere numre af Världen idag, sidste den21. maj 2008.

maj 24, 2008

Politisk symbol

`Urimelig grov forskelsbehandling` af religiøse mennesker, skriver folkeskolelærer Bodil Kornbek i Kristeligt Dagblad 23. maj angående det islamiske tørklæde, jødekalotten og det kristne kors, men hun overser problemets kerne: netop forskellen!

Det islamiske tørklæde er tidligere blevet sammenlignet med et Hitlerarmbind.
Ikke uden grund, for det ”islamiske” symbol er samtidigt et vigtigt politisk symbol, som symboliserer et diktatur, som ikke står tilbage for Hitlers, Stalins, Kinas og andres diktatturer, hvor man farer frem med trusler om død og også gerne effektuerer den. Symbolet kan dermed ikke på nogen måde sammenlignes hverken med vore dages jødekalot eller med det kristne kors. Det burde man vide som kristen folkeskolelærer. Og det er alle ansvarlige politikeres pligt at forsvare befolkningen mod sådanne fremtidsudsigter.

Vor grundlovssikrede religionsfrihed drejer sig om tro. Det er nok de fleste danskere ligegyldigt om deres medmennesker tror, at de kommer i himmelen og eller i helvede, men de skal ikke drive politisk propaganda med det mål at påtvinge andre en bestemt dominerende, udansk og anstødelig holdning.

Bodil Kornbek spørger efter argumentation og dokumentation mod det islamiske tørklæde. Læs verdenshistorien og sæt dig bedre ind i problemet ”religiøst tørklæde”.

maj 23, 2008

Skal vi tolerere alt?

Studerende Gülay er da en ualmindelig øretæveindbydende blogger. Hun synes at benytte enhver lejlighed til at rakke ned på danskerne, hvis selvstændighed og frihedsånd hun ikke synes at forst og heller ikke at ville sætte sig ind i.
Hun roser Norge som "et umådeligt mangfoldigt og tolerant land". "At tolerere" betyder at se overbærende igennem fingre med ting, som ikke er rigtig acceptable.

Hun glæder sig over de mange norske flag og smukke folkedragter den 17. maj i Oslo. Det glædede os sandelig også i Danmark. Ikke mindst i betragtning af - hvad Gülay NB glemte at fort lle - at muhammedanerne var løbet storm mod de norske traditioner og krævede at få lov at svinge med deres egne flag - fra det hjemland, de officielt var flygtet fra. Det krav blev heldigvis afvist. Det ville have været en uhyrlig indtrængen i et andet lands nationale traditioner og befolkningens følelser. Hvorfor?

Men i Danmark!!! skrev Gülay, - hvis man har ´en anden etnisk baggrund end dansk, og en anden religiøs baggrund hetzes man konstant og evigt og bekriges på alle måder fra Demokratiets højborg Christiansborg!
Jeg synes ikke, Gülay skal udsætte sig for dette i al evighed, men hellere rejse hjem jo før jo hellere.
Stort set anede vi ikke noget om Mellemøstens folk, men troede, at de mere eller mindre var som andre mennesker.
Hvordan kan Gülai tro, at vi skal være "tolerante" over for fremmede gæsters overfald, røverier, mord, storsnudethed, evindelige krav etc. etc. Hvem lærte andre folkeslag had og hetz?? Se på dine trosfællers opførsel og gerninger. Se ind i dig selv.

maj 22, 2008

Svensk demokrati

Skoleafslutninger har længe været et problem i Sverige. Må man hejse det svenske flag? Må man synge ”Den blomstertid nu kommer”? Må man henlægge afslutningen til kirken med eller uden præsteforkyndelse?

Loven over alle love hedder: Man må ikke krænke nogen. Hvilket indskrænket menneske står bag den sætning? Så må vi have mundkurv på alle sammen, for der vil naturligvis altid være nogen, der erklærer sig ”krænket” – noget man altid kan hævde, da det er ubevisligt.

”Vi vil forebygge, at elever føler sig krænkede” siger skolestyrelsen i Østhammar i Uppland, og imødegår dermed, at 92 – tooghalvfems – procent af skolebørnene vil holde afslutningen i kirken.

De ”krænker” ikke bare 92 % af skoleeleverne. De krænker demokratiet!

maj 21, 2008

Det multikulturelle kaos

I Sverige vedtog rigsdagen (i 1997 ?) uden videre, d.v.s. uden at sagen og formålet var blevet omtalt, endsige debatteret, at Sverige var et multikulturelt samfund.

Nu viser det sig, at undervisningsminister Bertel Haarder på en lignende måde vil slå fast, at Danmark er multikulturelt. Han bruger undervisningsvejledningen for HF til dette trick. Det rejste en bunke kritik, både fra hans egen partifælle, Søren Pind og DF, ja til og med fra de konservative.

Men hokus-pokus-filiokus fik Fogh Rasmussen manipuleret undervisningsministerens udtalelse: der er ikke tale om Danmark, men om hele verden, og den er multikulturel. Det kan man jo se!

Groteskt

Madvarer er blevet dyrere. Det rammer Danmarks fattigste, skriver Information 21/5 og fortæller over to sider om, hvor skrækkeligt det er for familien Jensen/Baalbaki, der består af to voksne og 8 - otte - børn fra 15 år til 10 måneder. Moderen Gitta Jensen er dansk og 40 år, så hun kan måske nå at få et par unger til. Imad Baalbaki er fra Libanon og flygtede til Danmark i 1985.

De kan ikke købe tilstrækkelig med frugt og grønt, fisk og kød. Lægen siger, at børnene lider af D-vitamin-mangel. Pakker pigerne sig måske også ind, så de heller ikke får solens vitaminer? Familien har så godt som ingen møbler og sidder på gulvet, når de spiser, og lægger madrasser ud til natteleje.

”At det skal gå ud over børnene, det synes jeg er grotesk” siger fru Jensen. Hun troede åbenbart, at børn var gratis”.

Groteske fru Gitta.

maj 20, 2008

Væk med moskéen!


Den kendte journalist, Oriana Fallaci, som lige fra sin deltagelse i den italienske modstandsbevægelse som 14-årigt pigebarn, satte frihed over alt andet, var en uforknyt og kyndig modstander af islam. Hun advarede italienerne om den fremtid, de var på vej ud i gennem flere bøger, og hendes skrifter blev revet væk næsten inden, de var kommet i boghandlernes vinduer.

Muslimvenlige kredse prøvede at få ram på hende og bluedes ikke for at kræve den da dødssyge kvinde stillet for retten, men - kom forsent.

Nu får hun sit navn på et gadeskilt i den lille by Oppeano en snes km syd for Verona. Byrådet blev enige om at rive en moské ned, og købe arealet for 70.000 Euro for at udlægge det til parkering og grønt område under navn af Oriana Fallaci Pladsen. Bag initiativet står borgmester Alessandro Montagnoli fra Berlusconis parti Lega Nord.

”Mine bysbørn ønskede ikke, at muhammedanerne slog sig ned her”, forklarede han, ”først og fremmest fordi det kunne skabe problemer med trafikken og samlivet med de dérboende.”


Kilde: La Repubblica 18.5.08

maj 19, 2008

Folkeafstemning i Zürich gik imod Romklubben.

Den 24. Februar 2008 skete der noget usædvanligt i Zürich. I en folkeafstemning afslog borgerne i denne meget internationale by anmodningen fra en af verdens mest globalistiske og indflydelsesrige selskaber om at oprette hovedkvarter i byen.

Listen over denne klubs æresmedlemmer omfatter mange meget prominente navne, som f.eks. Michael Gorbatjov, dronning Sophia of Spanien, dronning Beatrix af Holland, Prins Philippe af Belgien, Jacques Delors, tidl. EU Kommissionspræsident, manden bag EU og det Eurabiarojektet, endog den tidligere Svejtsiske præsident Kurt Furgler. Prins Hassan, kong Abdullah af Jordans bror, er lige gået af som formand etc. Så hvorfor er selskabet ikke velkomment i Zürich? Og hvorfor en folkeafstemning?

Svaret vil med al ønskelig tydelighed fremgå af det følgende: Klubben ville have penge af byen ! og er desuden samfundsomstyrtende og demokratiets arge fjende. Men byrådet var stærkt for klubben!

Michael Gorbatjov, tidl. præsident for Sovjet Unionen, er æresmedlem af Club of Rome.

Club of Rome er en vidtforgrenet propaganda/opdragelses organisation for den Nye Verdensorden

Nul penge!

Hvordan man skal redde den svenske marines musikkorps, der stammer fra 1680, når man i dag ikke har mulighed for at forsvare Sverige, hvis det skulle blive angrebet, turde være en gåde!

Sverige har med sin enorme indvandring bragt sig selv til tiggerstaven!

Rädda Svenska Marinens Musikkår från nedskärningar

Omistliga delar av det som gör Sverige till vårt fosterland håller på att förskingras. Just nu är det Marinens Musikkår i Karlskrona som är utsatt för det blinda sparnitet. Tala om för politikerna att vi vill ha våra viktiga traditioner kvar. Gör det genom att skriva på uppropet här:

http://www.bevaramarinensmusikkar.se/

Jag blev nummer 21 100 i raden av engagerade svenskar. Skicka denna uppmaning vidare till dina vänner och bekanta, så att vi blir mångdubbelt fler.


En annan tradition har redan för flera år sedan drabbbats av besparingarna: Den Beridna Högvakten. Den lever vidare bara genom att vi är många som stöttar i en privat förening:

http://www.beridnahogvakten.se/index.asp

Har man en gång eskorterat några utländska turister, då Beridna Högvakten passerade, inser man att vi här har en sekelgammal tradition som är synnerligen värdefull för bilden av Sverige i världen. Gör gärna en insats även för den genom att bli medlem.


Att sedan kulorna och krutet är ännu viktigare än dessa skådespel, hoppas jag kunna återkomma till. Läget förefaller mest som en overklig saga, vilken det är svårt att se något sätt att påverka.


Jag hoppas alla vill skriva på ! ! !


HH//Sture, Helsingborg

maj 18, 2008

EU´s narkopolitik


Lige siden narkotika introduceredes i Europa i 60´erne har der været skrevet alverdens meninger om de dermed følgende problemer.

Verdens narkohandel giver utrolige indtægter, som af flere stater, organisationer og grupper kan bruges til militær indsats. Desuden kan handelen bidrage til nedbrydningen af andre landes befolkninger. Folks politiske ståsted i verdens konflikter har derfor betydning for deres syn på narkotika.

Narkohandelen, som i høj grad blev brugt/bruges af kommunister og andre røde folk, blev derfor godtaget og støttet af venstrefløjssympatisører, og efterhånden som propagandaen virkede gav borgerfløjen op. De indskrænkede sig til en såkaldt ”skadereducerende politik” - mere snak end handling!

Denne politik har EU godtaget nu i april – den såkaldte ”Cataniabetænkning”, som gik igennem med overvældende flertal: 600 JA-stemmer mod 35 Nej og 32 nedlagte stemmer.

Kaotisk flerkultur?

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Martin Henriksen udtaler den 18.5.08 sin forundring over, at undervisningsminister Bertel Haarder (V) har godkendt en undervisningsvejledning til det toårige HF-kursus, hvori det konstateres, at Danmark er et ”flerkulturelt” samfund. Materialet bør omskrives, mener Martin Henriksen. Han mener, at undervisningsvejledningen kan misbruges til at påtvinge eleverne et kulturradikalt samfundssyn.

Den omtalte undervisningsvejledning skal bruges til et tværfagligt samarbejde mellem historie, religion og samfundsfag på det toårige HF-kursus.

- Jeg undrer mig meget over, at undervisningsminister Bertel Haarder (V) uden videre har godkendt præmissen om et ”flerkulturelt samfund”. Vi lever i en dansk kultur – og selvom vi naturligvis har borgere med andre kulturelle baggrunde, så må vi fastholde, at den danske kultur har førsteprioritet i undervisningen, siger Martin Henriksen.

- I materialet opfordres eleverne til at diskutere den danske folkekirkes fremtidige tilknytning til staten. Jeg så hellere, at eleverne blev opfordret til at diskutere, hvorvidt Danmark er et flerkulturelt samfund – i stedet for at man giver en så kontroversiel konklusion på forhånd. Ministeren har begået en åbenlys fejl, og jeg forventer, at den bliver rettet så hurtigt som muligt, siger Martin Henriksen.

Han opfordrer til, at vejledningen trækkes tilbage og omskrives.

Undervisningsvejledningen kan findes her:

http://us.uvm.dk/gymnasie/vejl/documents/
kulturogsamfundsfaggruppenhf2.pdf

17. maj17. maj-dagen fejredes i Köbenhavn med sol, fest, flagrende faner, flotte folkedragter, fyldt Christianskirke, 17. maj-tog til Kong Håkons Kirke, nogle siddende, mange stående med pölser, römmegröd, kaffe med vafler i begge händer etc.
Havde jeg personligt vidst bedre besked med festdagen praktiske side havde mine 18 gäster til min fars (119 års) födselsdag den 17 maj haft en lidt mere bekvem festdag, men de tog det med strålende humör, smittet af den dejlige feststemning! Som kun nordmänd kan fremtrylle på 17. majdagen!Tak Norge!Måtte Norge og Danmark overleve nutidens ragnarok!


maj 16, 2008

Forsvarets øverstbefalende: Sverige kan ikke længere forsvares


Skal Sverige kunne forsvare sig mod angreb? Spørg svenskerne og svaret bliver et kraftfuldt JA. Spørg politikerne og svaret bliver en mumlen om, at truslen mod Sverige er afskaffet. Det er rigsdagen nemlig blevet enige om. Spørg den øverstbefalende for forsvaret, Håkan Syrén, om rigsdagens håb stemmer overens med virkeligheden, og svaret bliver - i henhold til hans besked til regeringen i torsdag - et bestemt NEJ.

I Håkan Syréns forslag til regeringen slås det fast: Sverige kan ikke forsvare sig! Det er et skæbensvangert besked til et land som gennem lang tid og i stor politisk enighed har opbygget et stærkt og effektivt forsvar, som har været velforankret i befolkningen. Men med de nu foreslåede nedlæggelser af centrale styrker i Nordland efterlades vigtige dele af Sverige i princippet uden noget forsvar.

Det er uacceptabelt, ikke bare ud fra forsvarsynspunkter, men også fordi en sådan svækkelse i sig selv skaber ustabilitet og indbyder til forsøg på at udnytte og drage fordele af en ny situation. Det er en enkel menneskelig psykologi der forstås af alle; den som rejser bort og efterlader huset ulåst, fordi der ikke bor nogle tyve i nærheden, kan regne med ubehagelige overraskelser, når han kommer hjem.

Et land kan aldrig nogensinde sige at trusler eller risici er forsvundne for altid. De kan være mere eller mindre tydelige, de kan i perioder lyse med deres fravær. Men en sikker forudsigelse er, at tider altid ændres, gode følges af dårligere, fredstider følges af tider med konflikt, trusler og uro. Sådanne markante forandringer, i begge retninger, er sket inden for de sidste femten-tyve år. Kommunismens sammenbrud i begyndelsen af 90´erne indebar også et forfald og sammenbrud af den sovjetiske militærmagt. At et angreb mod Sverige skulle have kunnet komme fra det nye Rusland i de år var usandsynligt.

Men meget har ændret sig siden da. Rusland er blevet genopbygget, ikke mindst militært. Landet præges af et behov for revanche og af et ønske om at genindtage en stormagtsposition. Det må rimeligvis få konsekvenser også for det svenske forsvar. Men det synes ikke at være tilfældet, i hvert fald ikke på det politiske ansvarsnivau. Rigsdagens bedømmelse er, at trusselbilledet er væk.

Men et trusselbillede kan hurtigt vokse frem. Ingen troede, at Hitler – ikke engang på lang sigt – ville kunne opbygge en militærmagt som skulle kunne true naboerne. Det tog ikke engang ti år. På samme måde vil Sovjet i løbet af en halv snes år have styrket sine militære stillinger yderligere. Hvis Sverige efterlader feltet frit åbent på Nordkalotten med dets strategiske position og værdifulde resurser, kan der meget vel opstå en fristelse til at flytte stillingerne frem.
At en moderatstyret regering nedlægger Sveriges forsvar har aldrig været set på landkortet. Det er så usandsynligt, at det svenske folk endnu ikke har fattet, at det sker. Moderaterne har jo altid været i opposition til nedskæringer i forsvaret. Også kristdemokraterne har udgjort et værn for svensk forsvarskraft. At partierne nu i regeringsstilling driver en forsvarspolitik, som vinder begejstring til og med i kommunistpartiet, er dybt foruroligende.

Regeringens vælgere må markere sig og kræve: slå ikke vort forsvar ud!

Kilde: Världen idag 16.5.08

maj 15, 2008

Ny korantolkning?

Nu har vi fået en talsmand-duo i Det Islamiske Trossamfund i Danmark, med en kvindelig dansk
konvertit, Bettina Meisner, som den ene. Det ser ud til at være den helt rigtige talskvinde, man har fundet frem til denne gang. Det viser sig nemlig, at hun har været gift med den terrordømte Said Mansour, den fængslede marrokanske terrorist. Denne oplysning er dog nærmest tiet ihjel i medierne.

Hun får ikke lov at stå alene, så hun har en med-talsmand i en mandlig imam ved sin side. Og det skyldes jo nok, at i islamisk regi, er kvinden manden underlegen. MEN at KUN hun kommer i TV-avisen (og TV2 Nyhederne), skal jo nok forlede os til at tro, at der er ligestilling mellem
kønnene i islam. Hvor dumme tror de, vi danskere er, at vi køber den løgn?

Hun udtaler til Jyllands-Posten 6/5-08, at hun glæder sig til at fortælle folk, at der ikke er nogen
modsætning mellem islam og danskhed.

Jamen, Allah - du milde -, hvornår er det blevet "danskhed" at undertrykke kvinder, dyrke flerkoneri eller seksuel omgang med 9-årige (jvf. Aisha, Muhammeds yndlingshustru, som han ægtede, da hun var 6 år),

Manden har den totale magt over sine kvinder. Kvinder, som ikke er tildækket, f.eks med tørklæde, er urene og risikerer at blive voldtaget. Og så har jeg endda ikke nævnt de uhyrligheder, som koranen påbyder som straf til de vantro , hvis ikke de lader sig omvende til islam.

Indtil videre har Bettina Meisner dog svaret uklart på selv ufarlige spørgsmål. Så vi er spændte på, hvorledes hun vil forklare os, hvordan vi skal tolke de mange vers i koranen, der påbyder drab på alle vantro eller lover os alverdens pinsler.

For hvis hun har reelle hensigter, burde det jo ikke være så svært at melde klart ud!Elin Landler

maj 14, 2008

Det handler om VILJE


Sverige er ved at afskaffe sit militære forsvar, rimeligvis for at spare penge, eftersom indvandringen koster så extremt meget. Det er naturligvis skrækkeligt, at vi ikke kan forsvare os mod russerne, hvis de f.ex. skulle få den idé at besætte Gotland under foregivende af, at deres gasledning gennem Østersøen er truet af terrorister. De kunne påberåbe sig, at de måtte gribe ind og forsvare øen, eftersom Sverige ikke har noget militær dér.

Men der findes flere gunde til at vi bør beholde vort forsvar:

Problemet er, at forsvaret tydeligvis ikke kan se, hvilken type krig vi vil få i en ikke alt for fjern fremtid. Nemlig væbnede opløb, eventuelt militære, med støtte af visse muslimske nationer. Forsvaret ville gøre klogt i at sende en delegation til Israel og måske også til de kristne områder i Libanon. Dér udkæmpes der krig, som ligner det, vi er ved at få i Europa. Hvordan kan vi f.ex. stoppe uniformsløse soldater i tætbefolkede områder i Malmø, som vil sende raketter mod København? Forsvarsmagten hovedopgave er at forberede sig på denne slags krig.

Forsvar, hvad der er vort – det handler om VILJE.

Det virker måske søgt at jævnføre den pågående lavintensive intifada i svenske og danske forstæder med borgerkrigen i Libanon, men ikke hvis man kikker på hvad der foregår i Paris og andre steder i Vesteuropa. I Frankrig er politiet magtesløst, og militæret kan man ikke sætte ind, fordi en femtedel af officererne er muslimer.

Væbnet opløb, som støttes af muslimske stater? I Tyskland bor der ca. 10 millioner tyrkere, og Tyrkiets statsminister Erdogan blander sig stadig i den tyske indenrigspolitik, bl.a. med formaninger om, at assimilering er en forbrydelse.

I Mellemøsten synes en storkrig ubønhørligt at nærme sig på grund af Irans støtte til Hizbollah og Hamas og andre islamistiske bevægelser. I en sådan situation vil Europas 55 millioner muslimer ikke sidde med armene over kors og kikke på.

Oversat fra svensk blogger: ”Every kinda people” 14.5.08:

Minaret?Nej, udluftning fra kloakkerne ved Svanemøllen

i København.

maj 13, 2008

Sov bare videre!

Nu da Lissabontraktaten bliver ratificeret i EU-vasalstaterne, og EU dermed føler sig endnu sikrere i sadlen, bliver det mere og mere klart, at EU-feudalstaten er godt på vej ind i et diktatur.

Der er ifølge Daily Telegraph nu tale om, at EU vil oprette sine egne ambassader og derved få større magt gennem et fast greb om udenrigspolitikken. Det er nyt, men ikke på nogen måde overraskende. Det har længe været tydeligt, at EU var på vej ind i et diktatur, og at befolkningerne allerede var så lammede, at en reel modstand syntes udelukket.

Så vend dig bare om på den anden side og sov videre!

Se bloggen: Euro-med http://euro-med.dk/

Er man uden skyld, hvis man bare står og ser på?

Der er noget galt med loven, når lovbrydere kan gemme sig i et kollektiv og blive frifundet.

Det vil være svært at finde de fodboldgale mennesker, som har raseret tre togvogne, hedder det. De vil givetvis skyde skylden på hinanden og lyve sig fra det.
Problemet kommer frem gang på gang, hvor flere er sammen om et eller andet, måske bare et par stykker, måske en hel gruppe.

Men har man ikke pligt til at gribe ind, hvis man ser ulovligheder og forbrydelser blive begået? - enten ved 1) selv at tage affære, hvilket i dagens Danmark kan være særdeles farligt, eller ved 2) at henvende sig til politi eller anden myndighed.
Kan det være rigtigt, at man er uden skyld, hvis man bare står og ser på? Jeg mindes en sag i Sverige for længe siden, hvor to mand overfaldt en tredie og dræbte ham – med en stegepande.
De to skød skylden på hinanden. Politiet kunne ikke bevise, hvem der havde ført det dræbende slag, så – begge to blev frifundet af mangel på bevis!

maj 12, 2008

Dobbelt statsborgerskab

Det svenske udenrigsministerium advarer på sin hjemmeside om, hvad der kan ske, hvis man gribes i udlandet og har dobbelt statsborgerskab.
Mange tror, at den svenske ambassade automatisk stiller op og bekoster advokat for den, der bliver pågrebet. Det sker kun i særlige tilfælde, f.ex. hvis vedkommende risikerer dødsstraf. I de allerfleste tilfælde må man selv bekoste advokat, hvis man ikke er tilfreds med den, der beskikkes.
Rent juridisk er det ikke meget udenrigsministeriet eller andre svenske myndigheder kan stille op. I henhold til internationale konventioner har et land ret til at ignorerer dobbelt statsborgerskab.

Situationen i Iran er extra svær. Det er ikke usædvanligt, at nye svensk-iranere gribes allerede på flyvepladsen i Iran og at deres iranske pas beslaglægges. Ofte lyder anklagerne på spioneri. Efter at det nye regime er kommet til, er situationen blevet forværret, og mistanken mod dem, der har dobbelt statsborgerskab, øger.

Dobbelt statsborgerskab er et problem, som tager til. Statsborgerskab er noget værdifuldt og det stiller krav til indehaveren. At misbruge statsborgerskabet i eet land og blive accepteret i et andet må ændres. Det kan ikke være godt, at mange statsborgere kan glide rundt mellem landene og drive en slags statsborgershopping-virksomhed, efter hvad der nu passer dem bedst i øjeblikket.

Det er uacceptabelt, at mennesker, som kommer til Sverige og søger asyl fra et land, som de ikke tør rejse tilbage til, alligevel beholder statsborgerskabet til hjemlandet, - og hvordan kan de i øvrigt tage på ferie i et land, de er flygtet fra?


Da loven om dobbelt statsborgerskab indførtes i Sverige i 2001, havde ca. 300.000 personer i Sverige dobbelt pas, skønt det ikke var tilladt. Det drejede sig efter sigende om mennesker fra lande, hvor det var særlig indviklet eller helt umuligt at opsige sit statsborgerskab.
Nogen statistik over hvormange personer, som i dag har dobbelt statsborgerskab findes ikke, men det anslås af indvandrerkontoret til 400.000, et tal, som udenrigsministeriet mener er realistisk, omend måske lidt i underkanten.

Big Brother i FNIslamiske stater har gennemført en resolution som indebærer, at FN´s expert angående ytringsfrihed skal overvåge personers og mediers negative kommentarer om islam.
Den juridiske expert, Ambeyi Ligabos, arbejdsopgave har hidtil været at rapportere om diktatorers og undertrykkende regimers handlinger. Hans arbejdsopgaver inkluderer nu også at rapportere om nedvurderende kommentarer om den fredelige og elskelige religion islam.

FN´s styrelse for Menneskerettighederne domineres af arabstaterne, hvilket betyder at sætte ræven til at vogte gæs.
Resolutionen gik igennem med 32-0. USA er ikke medlem af rådet og de europæiske lande undlod at stemme.

Sådan her fungerer det:
Stort set er alle verdens terrorister muslimer. Islam er ansvarlig for mere vold i verden end nogen anden organisation eller stat.
I stedet for at beskytte min rettighed til at udtrykke mig ser FN det som sin opgave at begrænse, hvad jeg siger.

Restriktionen er tydelig:
”Hellere restriktioner for enkeltindivider end at understrege regeringernes pligt til og ansvar for at garantere, opretholde, fremhæve og beskytte menneskerettighederne. Ser I nu, hvad FN handler om? Fremfor at beskytte ytringsfriheden, ser de det som deres opgave at begrænse den. Den muslimske verden må overvåge hadet og volden i sine egne rækker i stedet for at forsøge at kvæle kritikken. Så længe de ikke gør det, er islam den farligste religion i verden.

Kilde: oversat fra den svenske blog Every kinda people 4.4.08
Illustration: kalkmalerier af räven, der prädiker for gæssene
men bliver hängt til sidst.

Hvad er helligånden mod Karl Marx?

I dag er det 2. pinsedag – i Danmark, men i Sverige er det hverdag. Svenskerne ønskede at holde fri på ”Svenska Flaggans Dag” den 6. juni og ville derfor bytte sig den til mod 1. maj, hvor det ofte er ganske køligt endnu og træerne ikke har pyntet sig med grønt.

Men at bytte 1. maj bort kunne den socialistiske fløj ikke godtage. De håbede vel stadig på en genopliven af optog med musik og røde faner gennem byerne.
Så enden på det blev, at man byttede 2. pinsedag væk for ”Svenska Flaggans Dag”.

Hvad er Helligånden mod Karl Marx?

maj 11, 2008

Kulissepoliti som i Sverige

Det er ikke bare i København, at politiet undlader at gribe ind mod ulovligheder fra de autonomes side og fra anden avl fra 68´erne. Det ses over hele landet.

Da folk, der ville hylde FN´s menneskerettigheder og vor grundlovs frihedsrettigheder, blev lokket i baghold på Christianshavn 21.10.07 og slået ned med jernrør, ignorerede politiet sagen og henlagde den.

Her er en rapport fra Aalborg, hvor SIAD (Stop islamiseringen af Danmark) kæmper for bevarelse af vore grundlovsrettigheder og den 8. maj talte imod den barske og umenneskelige sharialovgivning:


En mærkelig manifestation i Aalborg 8. maj.

De autonome støttede shariabanken Hobro Sparekasse

Manifestationen var lovligt anmeldt og var rettet imod den af visse banker indførte sharialov. Politiet havde forhånds forbudt de demonstrerende at standse op ved Hobrobanken. Derfor var overraskelsen stor, da de nåede frem, for det viste sig, at de autonome havde dannet levende skjold om shariabanken.

De autonomes demonstration var ikke anmeldt og dermed ulovlig!

Hovedparten af de autonome var maskerede, hvilket er ulovligt.

De brugte tudehorn og råbte og skreg. Sådan adeurorden er ulovlig.

Det hele blev overvåget af omkring 30 betjente, der først greb ind efter en lille halv time, da de opløste de autonomes ulovlige demonstration. Da nogle autonome havde taget og ødelagt nogle af Siads skilte, sørgede politiet for anmeldelse.
Det var mærkeligt at se autonome som en slags hjælpepoliti for en fremmed magt og for shariafinansiering i Danmark. Deres sorte tøj mindede om forrige besættelses hippokorps.


SIAD udtalte bagefter:
Vi har intet at udsætte på de alm. Politibetjente Men meget at udsætte på en politiledelse, der forbyder en lovlig anmeldt demonstration at stoppe op mere end tre minutter foran banken, når det så viser sig, at de autonome uden anmeldelse får lov at blokere gaden og udføre deres ulovligheder.

Men den nye sammensatte politiledelse har åbenbart lært af kollegaer i København. Det er bedre at finde sig i ulovligheder fra de autonome, end at gribe ind. Læs JPs artikel 8. maj om fredning af de autonome.

Siad indgiver selvfølgelig en officiel klage over politiet til Justitsministeren. For med den nye strategi [læs: opgivenhed] overfor de autonome, har de givet grønt lys for gadevold og hærværk. Politiledelsen har tilsidesat Grundloven til fordel for voldelige elementer.Som jeg skrev som kommentar på Hodjas blog ”Ulighed for loven” 10. maj:

Man får derfor den - ikke usædvanlige tanke - at magthaverne ser gennem fingre med de autonomes overfald på andre borgere, fordi magthaverne har brug for disse overfald for at bekæmpe den modstand, der er på borgerfløjen imod EU´s og vore egne politikeres politik. Denne modstand skal for alt i verden nedkæmpes, hvis EU-staten og dens allierede - de islamiske stater i Mellemøsten og Nordafrika skal beholde magten og få gennemført det i gangværende Eurabia-projekt.

Opdager man fiksérbilledet, falder brikkerne på plads

I psykologisk krigsførelse indgår den meget vigtige proces at forvandle og/eller manipulere ordbegreber, så de får nye nuancer eller en helt ny betydning

Der er et engelsk ord, som har en enorm effekt, hvis man udtaler det i nogen politisk diskussion herhjemme. Det kan give politikere og pressefolk panikagtige glimten i øjnene og en hurtig skiften emne, og det kan for altid gøre venner til uvenner, så grundigt, at endog julekortet med det stereotype god jul og godt nytår falder bort.

Nogle kundgør en gang for alle – i reglen uden dybere granskning i emnet – at det ord tror de ikke på og bandlyser dermed både ordet og dets begreb og enhver diskussion om det.

Ordet er ”conspiracy” – sammensværgelse. Angsten for ordets indhold tyder på, at alle, der ihærdigt afviser det, alligevel har en eller anden idé om, at det rummer noget, som kunne være sandt, men også ubehageligt og måske endog farligt for personen selv, for ellers behøvede de jo ikke at afvise det så katagorisk.

Den conspiracy, der antydes, er den, som Gary Allen – vist var den første, der fik øje på og skrev om. En ”conspiracy” om, at verdens storfinans har magt ikke bare over enorme foretagender af alle slags, men dermed også magt både over eget land, og over mange andre lande, en verdensdel eller hvorfor ikke tage munden fuld og sige over verdenen som helhed. Da penge og magt så godt som aldrig får nok, så synes magten at drømme om at underkaste klodens befolkninger ”en ny verdensorden”, hvor undersåtterne arbejder og slider for magthaverne, så storfinansen dermed yderligere øger sin kapital og sin magt og gør alle andre afhængige af den. Ligegyldigt om det er marxistiske revolutioner eller højredrejede diktaturer, så skal der penge til, og altid er der nogen, som spinder guld på dette og på krig og meget andet, ja, endog på hungersnød, naturkatastrofer etc.

Ordet ”conspiracy” har fjantet klang af frimureri eller drengeleg i hemmelige huler, hvor man blander blod og sværger evig troskab.

Hvis man afløste ordet ”sammensværgelse” med det, det ret og slet handler om, nemlig ”aftaler under bordet”, ”studehandler”, ”overenskomster” og ”traktater”, som forties eller manipuleres af politikere og massemedier, så ville man være ude over problemet med ordet ”conspiracy”. Så ville alle nikke genkendende og vide og forstå, hvad det drejer sig om.

maj 10, 2008

Skrukhøne

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech advarer i Kristeligt Dagblad 9.5.08 imod ”religionsforskrækkelse” og hævder, at ”kampen mod muslimske kvinders tørklæde i højere grad (er) udtryk for angst for religion.” Ikke den bestemte religion, islam, som hun åbenbart ikke tør nævne ved navn. Man kunne da forstå hendes tanke, hvis hun havde skrevet ”angst for Allah, som jo næppe står tilbage for sin samtids Baal i grusomhed.
Men nej, Rønn Hornbech tager munden fuld og mener Gud hjælpe mig angst for alle religioner! Er danskerne slagne af angst og gemmer sig af skræk for alverdens troende---? Det lyder som en sindsforstyrret tanke. Rønn kalder det da også ”religionsfobi” – altså åbenbart en slags mental sygdom?

Samtidigt siger hun meget selvmodsigende, at ”mange danskere slet ikke synes at kunne tage andres religion alvorligt.” Hendes påstand om ”angst” tyder da på det modsatte!

Rønn Hornbech véd med sikkerhed, at muslimske kvinder ”i langt de fleste tilfælde (bærer tørklæde) af egen fri vilje”, - hvad det så er for en størrelse.
”Egen fri vilje” var noget man diskuterede heftigt i gymnasiet, og som vi sikkert kan diskutere evindeligt uden nogensinde at blive færdige.


Rønn Hornbechs artikel får en til at tænke på en skrukhøne, der farer forvirret rundt med lidt skruk her og der.

maj 08, 2008

Ved Sortehavet

I slutningen af 2007 advarede Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov om, at Kosovo med en selvstændighedserklæring kunne udløse en kædereaktion ”på Balkan og i andre dele af verden. De som har sådanne planer må meget nøje overveje konsekvenserne.”

Men trods advarslen udråbte Kosovo sin selvstændighed i februar med støtte fra EU og USA.

Nu siger Georgiens integrationsminister ved et besøg i Bryssel 6.5.08, at Georgien og Rusland er meget tæt på krig. Sagen er den, at Rusland har besluttet at sende troppeforstærkninger til den georgiske delstat Abchazien. I 1992 erklærede nogle abchaziske separatister delstaten for en selvstændig republik, uden dog at modtage anerkendelse fra omverdenen, og konflikten blev ikke løst. Mange Georgiere flygtede fra området.

Selvom Sverige ligger langt fra Georgien, lyder der igen advarende røster imod den svenske indskrænkning - for ikke at sige afskaffelse - af landets forsvar. Politikerne lod sig besnære af, at vi aldrig tidligere har levet i en så fredelig verden som nu.

Men det bliver efterhånden klart, at landet må have en ny sikkerheds – og forsvarspolitik.Hundevov i domkirken

Det var en rigtig god oplevelse, at TV-nyhederne i onsdags lod os få nogle glimt af bisættelsen af en af Københavns hjemløse existenser, der havde forladt denne verden i en relativ tidlig alder.


Selvom seerne ikke kendte den afdøde og gutterne, følte de alligevel, at en hyggelig jovial samhørighed sneg sig ind på dem, beslægtet med Storm Petersen godmodige (men romantiserede) ”Alkabiades” og ”Sofokles”...


Ingen forargedes vel over, at hunde havde fået lov at være med i kirken. Man kom til at tænke på den dejlige svenske vise ”Hej speleman, får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har vart en riktig vän...”
Det var en rigtig god oplevelse, at TV-nyhederne i onsdags lod os få nogle glimt af bisættelsen af en af Københavns hjemløse existenser, der havde forladt denne verden i en relativ tidlig alder.

Selvom seerne ikke kendte den afdøde og gutterne, følte de alligevel, at en hyggelig jovial samhørighed sneg sig ind på dem, beslægtet med Storm Petersen godmodige ”Alkabiades” og ”Sofokles”...

Ingen forargedes vel over, at hunde havde fået lov at være med i kirken. Man kom til at tænke på den dejlige svenske vise ”Hej speleman, får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har vart en riktig vän...”

maj 07, 2008

Tvetunget som slanger

Islam taler som bekendt med to tunger. Det ses måske tydeligst i de to dokumenter om menneskerettigheder.

FN´s menneskerettigheder fastslår i § 18, at
Alle har ret til at have en tro
at give udtryk for denne privat eller i fællesskab,
samt at bytte tro eller at opgive sin tro.
Verdens 57 islamiske lande har skrevet under på dette.

Men samtidigt fremkom de med Kairodeklarationen, som skulle være en islamisk version af menneskerettighederne. Den holde sig ikke til de islamiske stater, men gælder alle muhammedanere, hvor end de bor i verden. I henhold til denne Kairodeklaration er religionsfrihed begrænset af sharialoven., og derved er religionsfrihed ”en by i Rusland”. Straffen er ifølge islamisk tradition døden eller livsvarigt fængsel.

Avisen Världen idag opfordrer i sin leder den svenske regering til at kulegrave forholdene omkring tidligere muslimer,. De såkaldte ”æresmord” gælder ikke bare unge islamiske piger, som opfører sig for vesterlandsk. År 2000 fandt imamen i Jønkøping det helt i orden, om frafaldne muhammedanere fik halsen skåret over, men desværre var det jo ikke tilladt i Sverige.

I Danmark har Abdul Wahid Pedersen ladet os forstå, at han selvfølgelig vil være med på noderne, når shariaen bliver indført i Danmark.

Usympatisk

Åbent brev til lederen af Socialdemokratiet Helle Thorning Schmidt.

Kære Helle Thorning Schmidt.

Tak for din beslutning om, at myndighedspersoner i Danmark ikke må bære islams politisk/religiøse symbol: tørklædet.

Men det er ikke nok. Det er en kortsigtig beslutning. Mænd i folketingets Præsidium rakte i historisk uforstand og manglende forestillingsevne den første skive i salamiteknikken til en islamisk fundamentalist. Vil du nu skære skive 2 og 3? Hver indrømmelse følges af nye krav.

Forbud mod det islamiske politiske tørklæde bør gælde alle stats- og kommunalansatte. (I virkeligheden burde det gælde alle landets kvinder generelt). Som dansker vil jeg ikke på et offentlig kontor i Danmark expederes af nogen, der bærer islamisk tørklæde og dermed signalerer, at hun - trods underkuelsen - inderst inde, i sit hjerte føler sig bedre end mig og i sin ”renhed” hævet over min person.
Mine forfædre har kæmpet for et frit Danmark og et frit folk. Dets kvinder skal ikke ydmyges af fremmede indvandrere med herrefolksmentalitet, som er imod vort land og dets styre.

Denne evige demonstration af deres diktatur-politiserende tro er meget usympatisk, netop fordi den er en - politisk demonstration. I kristendendommen hedder det, at man skal gå ind i sit lønkammer. Uden nogen bevidst tanke på denne læresætning er den - trods sekularisering og atheisme - så indgroet hos os, at det forarger at se folk blære sig med, hvad de tror og ikke tror.

Med venlig hilsen

G.Johnsen
Bare lidt moderat

maj 06, 2008

Mugabe og Amdi Petersen

Hvordan går det med Mugabes Zimbabwe? En ting er at jage alle de hvide farmere ud af landet og inddrage deres jord, og en anden at få den sorte befolkning til at klare landbruget.

Men jorden blev for en del overtaget af andre hvide, nemlig af det danske kommunistiske Tvindimperium. Dets leder, Mogens Amdi Petersen, der talte - åh, så varmt for de fattige i ulandene - udviklede sig til en rigtig storkapitalist, der driver sit internationale foretagende i væste kolonistil med billig indfødt arbejdskraft. Han har nydt Mugabes bevågenhed og nære venskab. "I er en del af os," sagde Mugabe. "Jeres revolutionære ånd er blandet med vores. Må den enhed, der knytter vore hjerter sammen, vare ved."

Men nu har de usikre forhold i Zimbabwe bevirket, at Amdi Petersen flytter hovedkvarteret fra Zimbabwe til Mexico, hvor Jörn Utzon har bygget et kæmpe konferencecenter til mellem 50 og 90 millioner kr.. Mexico har - ligesom Zimbabwe - ingen udleveringsaftale med Danmark angående lovovertrædere. Dansk politi har længe været på jagt efter Amdi for at forkynde, at han skal møde i Danmark til en ny retssag, eftersom anklagemyndigheden ankede byrettens frifindelse af Amdi Petersen og andre Tvindfolk for skattesvig og underslæb i millionklassen.

Men er vi danskere ikke selv skyld i, at Amdi kunne tage staten ved næsen?

Hans program for "Det nødvendige Seminarium" talte sit tydelige sprog, men naive og ukyndige politikere, bl.a. i Kristeligt Folkparti hoppede på limpinden og godtog projektet, hvis bare de selv
kunne få et kristent gymnasium et eller andet sted...

Det nødvendige Seminarium og Den rejsende Højskole blev vigtige elementer i 68´ernes åndelige nedbrydning af dansk kultur. Ingen på borgerfløjen gad sætte sig ind i, hvad der foregik, så 68´erne kunne nogenlunde uforstyrret gøde jorden for den politiske misære vi sidder i i dag.


Kilde: bl.a. "Det nødvendige Seminarium" i Holstebro Dagblad 1.11.1972

Religiøsiteten slår tilbage

Under den kolde krigs Sovjetpropaganda blev Sverige ligesom flere andre lande i Vesteuropa
sækulariseret. Så meget mere bemærkelsesværdigt er det, at religiøsiteten åbenbart er vendt voldsomt tilbage under landets nuværende ”mangkulturelle” kaos. ”Tusentals kristna hyllade Jesus på Stockholms gator” i lørdags, stod der i avisoverskriften, og et foto bekræftede situationen. Det officielle tal lød på 12-15.000 deltagere. De sluttede af i Kungsträdgården, hvor dronning Silvia talte om kristne vurderinger.

I den kulturelle mangfoldighed ”kan vi se noget af Guds storhed og skaberglæde,” sagde hun, ”men det indebærer ikke, at alt er i orden eller godt.”

Kilde: Världen idag 5.5.08

Nye broer

Vi har i ugevis, månedsvis og år hørt propaganda for islam, så det hænger os ud af ørene, - men nu skal der sættes extra hårdt ind imod os vantro, så vi overgiver os til Allah. For at retfærdiggøre vore fejge og forræderiske politikeres handlinger? De arme var tvungne til at gøre, som de gjorde - over for overmagten.
Nej, det var jo dem selv, der åbnede Europas døre.


Det islamiske Trossamfund har mødt højlydt kritik. Tyrkiske muslimer er oprørt over, at Trossamfundets formand, den dobbelttungede Kassem Said Ahmad, uden videre gjorde sig til talsmand for dem. ”Vi har fælles religion, men de (=det Islamiske Trossamfund) repræsenterer ikke os. Fanatikerne kan ikke tage patent på islam.”

Kassem Ahmad gjorde rigtig fadæse i februar ved at tilslutte sig Hizb-ut-Tahrirs demonstration i København i februar imod Vesten og pro islams magtovertagelse og oprettelse af et islamisk kalifat. Det rejste en storm af kritik fra hele det politiske spektrum fra Pia Kjærsgaard (DF) til Villy Søvndal (SF). De fandt det bekymrende, at en formand for Islamisk Trossamfund bakkede op om Hizb-ut-Tahrirs synspunkter. Imam Mostafa Chendid havde kaldt Kassem Ahmads deltagelse i demonstrationen for en fejltagelse, og havde håbet, at han fortsatte som talsmand. Men Kassem Ahmad måtte i marts trække sig fra posten.En etnisk dansk kvinde skal derfor fremover være med til at tegne Det Islamiske Trossamfund i offentligheden. Den 42-årige konvertit Bettina Meisner, der er uddannet folkeskolelærer. Hun skal sammen med Imran Shah, der også er formand for foreningen Muslimsk Ungdom i Danmark, tage over efter Kasem Said Ahmad.Afsløring og kritik af Kasem Ahmad kaldes af trossamfundet for ”voksende offentlig interesse”. Og udnævnelserne omtales som et led i en række "organisatoriske ændringer og omstruktureringer".
Den rundkindede Bettina Meisner drømmer om at ”bygge broer” og eventuelt at arrangere fredsdemonstrationer.


Nye Broer i stedet for dem, der er brudt sammen

Kilde: Ritzau 5.5.08

maj 05, 2008

Anklagemyndigheden brudt sammen

Kampen mod kriminaliteten har nu givet anklagekrise i Sverige

Der hersker akut økonomisk krise inden for anklagemyndigheden i Sverige. Det beror på, at samfundet satser på at bekæmpe kriminalitet som bidragssnyderi, narkotrafik og vold, mener rigssadvokaten Anders Perklev.

Mens politianmeldelserne har øget, er anklagerne mindsket. Det har skabt krise og henlagte sager.

Sidste år brugtes hele budgettet. Man reddede situationen ved nye ansættelser og extra personale. Men det går ikke i år. Alle solemærker peger på, at man har brug for 26 millioner kr. mere, men at regeringen ikke kan afse dem. For en uge siden beordrede rigsadvokaten derfor øjeblikkelig stop for overtidsarbejde, tjenesteledighed, nyansættelser og gav ordre til, at anklagekontorerne senest 9. maj måtte afskedige salærbetalt personale (f.ex. pensionerede anklagere og extraarbejdende studerende)

Det er anden gang på bare 8 måneder, at myndigheden griber til akutte besparelser.

Kilde: Svenska Dagbladet 29.4.08

Trykkefriheden trues alt mere i et indforstået EU


Trusler og vold tager til imod journalister i EU, og for første gang nævner rapporten fra
”Internationale reportere uden grænser” også svenske journalister. De er ellers generelt set mere politisk korrekte end mange andre og fortier eller manipulerer gerne kendsgerninger.

Örebroavisen, Nerikes Allehanda, offentliggjorde kunstneren Lars Vilks tegning af en Muhammedhund og blev anmeldt for hets mod folkegruppe. Anmeldelsen afvistes af statsadvokaten, men den lokale muhammedforening arrangerede protestoptog mod avisredaktionen, som måtte sikre sig og give journalisterne livvagtsbeskyttelse.

I Gøteborg blev nogle journalister, der ville rapportere om et skuddrama i forstaden Bergsjö, udsat for trusler og mishandling og blev tvunget til at aflevere deres film.

I Italien er maffiaen den største trussel, og i Nordirland får journalister stadig dødstrusler trods fredsprocessen.

Kilde: TT (via Världen idag 5.5.08)


Med ratificeringen af EU´s grundlov – den såkaldte ”Lissabontraktat” og dermed afskaffelse av vor grundlovs frihedsrettigheder vil vi givetvis i de kommende år se flere og flere trusler mod redaktioner, der ikke overholder den p.k. linje, som EU og dets allierede, islam, kræver.

Går den, så går den.


Den 2. maj omtalte jeg de nye fodgængerskilte, som det svenske vejvæsen vil indføre. De er i virkeligheden inspireret af noget studenterpjank i 2003, en satire på Gudrun Schymans forvrøvlede feministgalskab (se illustrationen).

Hun var leder af det svenske kommunistparti, men måtte gå af 2003 efter flere skandaler med drikfældighed, groft skattesnyderi og extreme ”feministiske” udfald mod kernefamilien under feltråbet ”Død over Familien”. Hun krævede extra skat lagt på mænd for deres ”vold mod kvinder”, da de ikke var bedre end talibanerne!

Efter sit nederlag stiftede Schyman partiet ”Femministisk Initiativ”, som hun mener har en chance ved næste valg. Kommer vejskiltene op, bliver de en slags valgplakater for Schyman.

Sidder der en kommunistisk ærkefemminist i vejvæsenet?

maj 02, 2008

Hyp, lille Lotte!


Der er ingen tvivl om, at Poul Erik Andersen med sit indlæg i JyllandsPosten den 2. maj udtrykker de tanker, som masser af danskere gør sig i disse dage ved at se udenrigsminister Per Svig Møllers og statsminister Anders Fogh Rasmussens fejge optræden og landsforræderiske svigten. De to har efter lang tids passivitet og eftergivenhed sat kronen på værket i april måned ved at lade ”fjenden” overtage dansk retsvæsen og dansk folketing og selv stikke hovedet i det arabiske ørkensand. De herrer er ikke deres stillinger og befolkningens tiltro værdige.

Uden at røbe noget til de tillidsfulde vælgere i Europa, gik de gladeligt med på EU´s løfter til araberne om at tage imod al deres overskydende arbejdskraft og fremme arabisk kultur, d.v.s. fremme islam i Europa, samt at sammenslutte de europæiske lande med Mellemøstens og Nordafrikas stater.

Jordans chefanklager har tydeligt nok fundet nogle gode samarbejdspartnere i Strandgaden på Christianshavn og på Christiansborg.

Tyrkiet holder EU for nar

Tyrkiets seneste ændring af loven for ytringsfrihed er rent teaterspil, der skal narre EU til at genoptage forhandlingerne om Tyrkiets medlemskab af EU. Det siger Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt.

"Det er tydeligt, at den tyrkiske regering med enkelte reformer forsøger at aflede opmærksomheden fra den islamisering af landet, som er regeringens egentlig ærinde. De seneste ændringer af loven om ytringsfrihed er kun kosmetiske og vil ikke reelt give borgerne ret til frit at debattere eksempelvis besættelsen af Cypern og folkemordet på armenerne," siger Morten Messerschmidt.

"Så sent som for en uge siden blev over 50 borgmestre dømt for at have skrevet et brev til Danmarks statsminister. Og for to uger siden udtog den tyrkiske statsanklager anklageskrift imod regeringen for netop at forsøge at omdanne Tyrkiet til en islamisk stat. Hver uge ser vi tegn på dette - og man må forundres over, at det endnu ikke er gået op for EU, at forhandlingerne med Tyrkiet i virkeligheden ikke medvirker til at bygge "bro mellem kulturer", men snarere forstærker forskellene," siger Morten Messerschmidt.

"Der er således igen grund til at slå fast: Tyrkiet har ingen plads i EU, så længe nationen igen og igen overtræder de grundlæggende frihedsrettigheder. Det faktum ændres ikke, selvom Tyrkiet forsøger at narre EU ved at flytte et par kommaer i deres parodi på en lovgivning," siger Morten Messerschmidt.Pressemeddelelse fra DF 30.4.08

4 breve - afslørende for EU-politikken

Kære læsere!

Dette indläg er meget langt. Det består i virkeligheden af 4 breve. De har faktisk väret bragt tidligere på originalsproget svensk, og de har også väret udsendt som e-mail til en stor gruppe mennesker i Danmark og Norge. Men her kommer de fire breve samlet på dansk, oversat af läge Jörgen D. Grönbäk.

Der findes heldigvis personer, som stædigt gransker og graver i ting, der foregår fordægt bag politikernes døre. En af dem er den utrættelige og grundige Inger-Siv Mattson. Hendes 4 breve er sendt til den svenske regering. De afslører EU-politikerne og deres medløbere.
Det gælder det katastrofale projekt at forene Europa, Mellemøsten og Nordafrika, som man er i fuld gang med, og som snart skal endelig vedtages.

Det gælder dine og mine børns og efterkommeres fremtid.

Jeg bringer de fire breve samlet her. De citerede politikersvar står med kursiv.

Hent det ned til jeres arkiv. Læs det, brug det og spred det!

- - - - - - - - - - - - - - -


Første brev af fire:
Nacka, den 12. marts 2008.

Statsminister Fredrik Reinfeldt,
UD Utrikesminister Carl Bildt,
EU-minister Cecilia Malmström.

Emne: EU's udvidelse mod Syd - ”A wider Europé” og Romtraktaten (1)

Regeringen mørklægger EU’s forestående udvidelse mod Syd,
eller Hvad stort sker, sker tyst.

Med henvisning til tidligere - ubesvarede - breve daterede den 22. marts 2007 og 23. februar 2008 om EU's udvidelse mod Syd - ”A wider Europé” - og Romtraktaten vil jeg være taknemlig om statsministeren kan bekræfte eller dementere oplysningen i Der Spiegel om en nær forestående udvidelse af EU på den anden side af Middelhavet.
Ved EU’s topmøde i Paris den 13-14. juli skal EU – i henhold til et forslag fra Frankrigs præsident, Nicholas Sarkozy, og Tysklands forbundskansler, Angela Merckel, – beslutte, at EU - foruden Tyrkiet – skal optage følgende nye medlemmer: Den Arabiske Maghreb-Union (Algeriet, Marokko, Tunesien), Egypten, Den palæstinensiske myndighed/PLO, Jordan, Libanon, Syrien samt Israel.
Så sent som den 17. maj 2005 nægtede medlem af udenrigsnævnet, Lars Bjarme, skriftligt, at Barcelonaprocessen indebar et skridt på vejen mod en udvidelse af EU mod Syd, dvs. ”A wider Europé”: ”Nogen udvidelse af EU til at omfatte lande i Mellemøsten og Nordafrika er hverken aktuelt eller planlagt. En sådan udvidelse er heller ikke konstitutionelt mulig. Kun europæiske stater kan i henhold til Maastrichttraktatets artikel 49 blive medlemmer af Den Europæiske Union.”
Der er åbenbart sket noget siden denne dementi/løgn, afsløret ved kendskab til det forslag, som Sarkozy og Merckel lægger frem på det ordinære martsmøde, og som altså skal vedtages på EU’s topmøde i juni.”A wider Europé”
Selv Libyen siges at være på vej mod et regulært medlemskab i EU via den s.k. Barcelonaprocessen (BP) eller EU’s Middelhavssamarbejde. Efter regeringsforslag 2003-05-21 blev Libyen allerede 1999 tilbudt at deltage som fuldgyldigt medlem i Barcelonaprocessen (BP) på det vilkår, at Libyen accepterade BP’s aquis -dvs. EU’s vilkår for en associeringsaftale med EU. Eftersom Libyen nu åbenbart har opfyldt disse vilkår, vil jeg gerne vide, hvor langt Libyens medlemskab i BP er skredet frem, og hvorledes associeringsaftalen med Libyen er udformet. Jeg vil gerne have en kopi.
Også Mauretanien er nu igen nævnt som medlem i Barcelonaprocessen. Da arabiske lande tidligere krævede, at Mauretanien skulle blive fuldgyldigt medlem i BP og derigennem komme på tale til MEDA-bistand (1) krævede EU, at landet skulle forlade EU’s Lomé-samarbejde, dvs. EU’s bistand til afrikanske lande. Mauretaniens regering bedømte dog Lomé-samarbejdet som mere økonomisk fordelagtigt og afstod fra medlemskab i BP. Under det franske ordførerskab år 2000 erklærede landet, at man kun var interesseret i observatørstatus i processen. Hvad har fået Mauretanien til at ændre holdning? Er den økonomiske bistand fra BP blevet mere fordelagtig end Lomé-samarbejdet?
Hvordan er forholdet med Yemen, som sommeren 2000 søgte om medlemskab i Barcelona-processen, men blev afvist af EU-landene? EU havde dengang et bilateralt samarbejde med Yemen. Består dette stadigvæk? Eller har også Yemen i dag en associeringsaftale med EU?

Hvornår ophævedes Romtraktaten?
Jeg ønsker stadigvæk svar på de spørgsmål, jeg stillede i tidligere breve om, hvornår og hvorledes Romtraktatens artikel 237 og Maastrichttraktatens artikel 49, dvs. EU’s Europaklausul - som slog fast, at kun europæiske stater kan blive medlemmer i EU - ophævedes, uden at EU’s medborgere blev oplyst om dette. Efter Lars Bjarme var jo for godt to år siden en udvidelse af EU på den anden side af Middelhavet ”ikke konstitutionelt muligt”. Ved hvilke beslutninger er udvidelsen mod Syd i 2008 pludseligt blevet ”konstitutionelt muligt”? Jeg formoder, at det udvidelsesvenlige Sverige sluttede op om ophævelsen af Europaklausulen. Hvorfor er svenskerne ikke blevet informeret om denne gennemgribende forandring i den nye EU-grundlov – kaldet ”traktaten”- som indeholder annullering af Europaklausulen?
Jeg antager, at EU’s Europaklausul blev ophævet for at gøre det muligt for Tyrkiet at ansøge om medlemskab i EU, eftersom den klarsynede Tyrkiet-modstander, premierminister Giscard d’Estaing, i efteråret 2000 konstaterede, at ”Dets (Tyrkiets) hovedstad ligger ikke i Europa. 95% av dets (Tyrkiets) befolkning lever uden for Europa. Det er ikke et europæisk land.”

I et udførligt interview i Le Monde for nogle år siden slog Giscard d’Estaing fast, at
”det tyrkiske medlemskab kan kun virkeliggøres med Europas undergang som pris.”
Ved for Tyrkiets skyld at ophæve artiklerne 237 respektive 49 har EU også åbnet sluserne for alle andre stater på den anden side af Middelhavet. Som bekendt ansøgte Marokko allerede i 1987 om fuldgyldigt medlemskab i EU. Den gang blev det heldigvis Nej; men nu er det tilsyneladende tid for et Ja!

Sharia-Unionen Eurabia (2)
Hvor længe varer det, før EU skifter navn til AEU, Arabisk-europæiske Union? eller måske snarere AEF, Arabisk-Europæiske Federation? Eller hvorfor ikke ”Sharia-Unionen Eurabia”?
I Barcelonadeklarationen blev det slået fast, at i processens lande anerkendes retten til at ”choose and freely develop its own political, socio-cultural, economic and judicial system”! (at vælge og frit at udvikle dets egen politiske, social-kulturale, økonomiske og juridiske system) Intet tyder på, at de arabiske stater nogensinde kommer til at acceptere noget andet juridisk system end ”sharia” og helst vil sprede dette til andre lande! Allerede i dag findes jo flere s.k. shariadomstole i f.ex. England. Krav om shariadomstole er som bekendt fremført selv i Sverige.
Her foran EU’s forestående og omfattende udvidelse mod Syd under mottoet ”A wider Europe” foreslår jeg, at De og Deres EU-kolleger overvejer den franske filosof fra 1500-tallet, Michel de Montaignes kloge ord: ”Ved randen af en afgrund findes kun én ting at gøre: tage et skridt tilbage.”
På forhånd tak for hurtigt svar på mine spørgsmål, som jeg endnu en gang vil påpege ikke er retoriske, men kræver konkrete svar - gerne i overensstemmelse med sandheden!

Inger-Siv Mattson, pensioneret international sekretær ved et statsligt forskningsråd,
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

PS.: Jeg bad i mit brev af 23. februar 2008 om de seneste regeringsforslag ang. Barcelonaprocessen og MEDA til ovenstående adresse, men har endnu ikke modtaget disse. Hvornår kan jeg forvente at modtage dem? DS.

(1) Forkortelsen MEDA står for ”mesures d’accompagnement aux réformes des structures économiques et sociales dans les pays tiers méditerrannéens”
(2) Eurabia anvendtes første gang i midten af 1970-erne, da en avis med dette navn blev udgivet i Paris af Lucien Bitterlin, ordfører i The French-Syrian Friendship Association. Eurabia publicerades af bl.a. Middle East International (London), France-Pays Arabes (Paris) og The European Coordinating Committee of the Associations for Friendship with the Arab World – som var en knopskydning på det daværende EF!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Andet brev af fire:
Nacka, den 13. marts 2008.

Statsminister Fredrik Reinfeldt,
UD Utrikesminister Carl Bildt,
EU-minister Cecilia Malmström

Emne: EU’s Udvidelse mod Syd – “A wider Europe” (2)
“Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference,
den 27. and 28. November 1995”.

”Ord, ord, ord…”
Ved den konference, som blev holdt den 27-28. november 1995 i Barcelona, vedtog man den aftale, som erstattede den tidligere s.k. ”arabisk-europæiske dialog”, og den fik da det mere rummelige navn Barcelonaprocessen eller EU’s Middelhavssamarbejde. Konferencen lededes af Javier Solana, og samtlige af de daværende EU-landes udenrigsministre deltog. Sverige repræsenteredes af Lena Hjelm-Wallén. Følgende arabiske staters udenrigsministre deltog i mødet og stemte for deklarationen: Algeriet, Egypten, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien. Den palæstinensiske myndighed/PLO repræsenteredes af terroristlederen Yassir Arafat. Selv Tyrkiet, Cypern og Israel stemte for deklarationen, som bl.a. påpegede:

* stressing the importance of the Mediterranean and moved by the will to give their future relations a new dimension, based on comprehensive cooperation and solidarity, in keeping with the privileged nature of the links forged by neighbourhood and history
* aware that the new political, economic and social issues on both sides of the Mediterranean constitute common challenges calling for a coordinated overall response
* resolved to establish to that end a multilateral and lasting framework of relations based on a spirit of partnership, with due regard for the characteristics, values and distinguishing features peculiar to each of the participants
*convinced that the general objective of turning the Mediterranean basin into an area of dialogue, exchange and cooperation guaranteeing peace, stability and prosperity requires a strengthening of democracy and human rights…

Siden mødet i 1995 har landenes udenrigsministre regelmæssigt holdt møder for at overvåge, at deklarationens principper blev implementeret i EU’s udenrigspolitik.
Magten og mørkelægningen
I Sverige har der været total medietavshed om disse møder og om de beslutninger, som blev vedtaget. Givetvis er også de ansvarlige politikere tavse som graven. At de meget vidtgående konsekvenser af EU’s intime samarbejde med de arabiske stater – af hvilke flere kan betegnes som de rene skurkestater – skulle komme ud til medborgerne ville givetvis være alt for belastende.
Således står der f.eks.i artiklerne 64-65 i den associeringsaftale med Tunesien og Marokko, som den daværende svenske regering overleverede til rigsdagen til ratificering den 12. oktober 1995 respektive den 9. maj 1996: ”Tunesiske/marokkanske medborgere, som har tilladelse til at arbejde i en medlemsstat, inden for EU, må ikke diskrimineres pga. sin nationalitet hvad angår arbejdsvilkår, løn og opsigelse. Arbejdstagere med tunesisk/marokkansk medborgerskab og deres familiemedlemmer, som er bosat i en medlemsstat inden for EU, må ikke behandles diskriminerende i spørgsmål om social tryghed dvs. sociale forhold ved sygdom, graviditet, invaliditet, alderdom, til overlevende, ved ulykkestilfælde ved arbejde, erhvervssygdom, dødsfald, arbejdsløshed samt familieunderhold.”
”Forsikrings-, ansættelses- eller bosættelsesperioder i forskellige medlemsstater inden for EU skal lægges sammen ved beregning af de sociale fordele. Pensioner og forskellige former for livrente skal kunne overføres til Marokko.” /…/ ”Familiebidrag skal sendes til tunesiske familiemedlemmer, som er bosat i fællesskabet, og pensioner samt forskellige former for livrente skal frit kunne overføres til Tunesien.”
Artiklen afsluttes med den udglattende bemærkning, at ”medborgere i en medlemsstat skal gives tilsvarende/samme behandling” i Tunesien respektive Marokko. - Som om disse arabiske stater skulle have samme velfærdssystem som f. eks. Sverige!
I Barcelonadeklarationen genfinder man samme hykleri i formuleringen om, at man skal efterstræbe ”creating an area of shared prosperity.” Hvem, som skal stå for den fordelingspolitik, og som forventes at dele ud af velfærden, ved vi kun alt for vel!

Arabiseringen af EU – et demokratisk underskud.
Magnus Karaveli skrev for en halv snes år siden, at ”nationalismen er grundlaget for demokratiet. Nationalstaten har udgjort en arena for demokratiet. En europæisering som drives alt for langt, som tager magten fra nationalstatens institutioner, kommer derved til at undergrave demokratiet.”
Hvor en ”arabisering/islamisering, som drives alt for langt ….” vil føre hen, vover man slet ikke tænke på!
Hvorledes mener EU at stå vagt om demokratiet i intimt samarbejde med stater og regeringer, som hverken accepterer eller respekterer demokratiet og dets grundlæggende værdier, som f eks. menings-, ytrings- og religionsfrihed?
I reglerne for EU’s bistandssamarbejde med de sydlige partnerlande, MEDA, findes ganske vist krav om respekt for menneskerettigheder, demokratiets grundlæggende frihed og rettigheder, samt retsstatens principper. (3). Bl.a. findes en ”suspensionsklausul”, som foreskriver, at EU kan vedtage sanktioner mod de lande ”som ikke opfylder disse grundlæggende forudsætninger.”
Hvilken troværdighed anser De, at disse – til intet forpligtende - regler har? Mener De, at de arabiske partnerlande lever op til dem? Hvilke sanktioner har EU hidtil vedtaget mod de arabiske stater, som ikke opfylder ”disse grundlæggende forudsætninger”? I hvilke sammenhænge og mod hvilke arabiske stater er ”suspensionsklausulen” blevet anvendt?
Barcelonadeklarationen garanterer endvidere, at en”greater understanding among the major religions present in the European-Mediterranean region will facilitate greater mutual tolerance and cooperation. Support will be given to periodic meetings of representatives of religions /…/ with the aim of breaking down prejudice, ignorance and fanaticism and fostering cooperation at grass-roots level.” I deklarationen henviser man til et møde i Stockholm den 5-17. juni 1995, hvor disse krav blev fastlagt. Så nu ved vi, hvorfra al propaganda for islam og alle krav på vor forståelse af muslimerne kommer! Toleransen og respekten er, som altid, eensidig i Vestens s.k. dialoger med araberne! Der findes jo indtil nu intet, som tyder på at EU’s arabiske partnere pålægges samme krav på respekt for kristendom (eller jødedom), som vi forventes at vise islam og muslimerne!
I det første kapitel af Barcelonadeklarationen - Politiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål - forpligtede parterne sig til bl.a. at ”forstærke deres samarbejde med det formål at forebygge og bekæmpe terrorisme, især ved ratificering og tilpasning af de internationale aftaler, som de har underskrevet, ved tilslutning til sådanne aftaler samt ved andre passende foranstaltninger.”
Hvad synes statsministeren og udenrigsministeren - med tanke på hvad, som er sket i bl.a. Madrid og London - at EU har opnået med dette?
Nogle punkter i deklarationen vedrører indvandringen til EU. Bl.a. erklærer man at ville bekæmpe illegal indvandring. Hvor har EU siden 1995 haft held med det? Yderligere slås det fast, at ”de legale indvandreres livsvilkår i unionen skal forbedres.” Med tanke på de hundreder af milliarder, den gigantiske import af bl.a. arabere koster de svenske skatteydere, er dette en passus, som de svenske regeringer såvel til Venstre som Højre uden nogen som helst begrænsninger har accepteret!
Er de krav på lempeligere visiteringer til EU-landene, som især Maghreblandene og Egypten har presset på for i deres respektive associeringsaftaler, blevet imødekommet?
Andre punkter, som svenske magthavere til fulde har accepteret, er de, som drejer sig om kravet om, at europæerne skal ”respect and ensure respect for diversity and pluralism in their societies, promote tolerance between different groups in society and combat manifestations of intolerance, racism and xenophobia.” Denne accept har i årtier resulteret i for skatteyderne dyrebare, men meningsløse, s.k. antiracismekampagner og hidsige angreb på alle, som dristede sig til at kritisere den førte indvandrings- og integrationspolitik.
Barcelonadeklarationen indeholder også direktiver for medier, som pålægges streng selvcensur: ”they /udenrigsministrene/ reaffirm that dialogue and respect between the cultures and religions are a necessary pre-condition for bringing the peoples together. In this context the stress the importance of the role of mass media can play in the reciprocal recognition and understanding of cultures as a source of mutual enrichment” (Sic!)
I denne sammenhæng vil jeg gerne citere professor Per Bauhn, som i SvD den 2. marts 2006 under rubrikken ”Rædsel for vold kaldes ”tolerance” konstaterede: ”At bukke og skrabe for fanatikere var en dårlig politik i 1933, da man i de nordiske lande /også/ opfordrede sin egen presse til ”ansvarlighed” for ikke at støde Hitler. Det turde være en dårlig politik også i dag i mødet med den radikale islamisme!”

Hvis vurderinger skal gælde?
Hvorledes stiller den svenske regering sig til arabernes opfattelse, at ”samarbejdet er alt for eurocentreret”? - ”Særlig Egypten har reageret stærkt mod, hvad man opfatter som forsøg på i pakkeform at presse Vestens værdinormer ned over araberne.” (1) Hvorledes stiller regeringen sig til de arabiske krav om ”større respekt for og hensyntagen til arabiske værdier og forhold”? (2)
Det ville unægteligt være interessant at få at vide, hvilke af de ”arabiske værdinormer” det er, som skal ”respekteres”! Sharia? Taqyja? Indskrænkninger i demokrati og ytringsfrihed? Stening af kvinder som mistænkes for utroskab? Kønslemlæstelse af småpiger? Gruppevoldtægter? Tvangs- kusin- barnegifte? Dødsstraf? Offentlige henrettelser? Terrorisme? Eller hvad?
En anden passus som vækker spørgsmål er, at ”the Euro-Mediterranean partnership must contribute to improving the living and working conditions and increasing the employment level of the population in the Mediterranean partner states, in particular of women and the neediest strata of the population.” Hvorledes det skal lykkes EU, – som ikke engang kan “skabe” arbejde til sine egne befolkninger og endnu mindre til de arabere (og afrikanere), som er indvandret til Europa -, at skabe arbejde i de arabiske stater, er en gåde!
Jeg mistænker af gode grunde, at denne passus er baggrunden for den ihærdige propaganda, som EU’s politikere og store arbejdsgivere driver for at øge den ikke-europæiske indvandring af arbejdskraft! Politikerne har m.a.o. fundet på, at import af arabisk s.k. arbejdskraft er nødvendig, for at - som det plejer at hedde - ”garantere fortsat velfærd i Europa”. Den velfærd, som det ikke er lykkedes araberne at skabe i deres egne lande, skal de altså nu bidrage med for at berige Europa! Tror man på dette, tror man formodentlig også, at Jorden er flad, at månen skal trille ned, at nissen kommer med julepakkerne, og at storken kommer med de små børn!

Hvor meget betaler de svenske skatteydere til Barcelonaprocessen og MEDA?
Som bidragyder til det europæisk-arabiske projekt ønsker jeg også at vide, hvor stor budgettet er for MEDA III i indeværende 7-års-periode 2007-2013, samt hvor stor andel Sverige bidrager med.
Allerede i den første Barcelonadeklarationen blev det slået fast, at “the economic and financial partnership /…/ will be based on a substantial increase in the European Union’s financial assistance to the partners.” Findes der efter regeringens opfattelse nogen som helst begrænsninger for denne ”substantielle øgning af EU’s økonomiske bistand” til araberne?
Efter Barcelonadeklarationen 1995 afsatte EU 4.685 millioner euro (ecu) af sit budget for samarbejdsperioden 1995-99. Desuden bevilgede den Europæiske Investeringsbanken, EIB, de arabiske stater et substantielt bistandslån. Et væld af bilaterale bidrag til diverse enkelt-projekter fra medlemsstaterne blev også garanteret af EU-kommissionen.
Efter regeringens PM 2003-05-21 gik MEDA-bistanden i perioden 2000-2006 op til 5,35 milliarder euro! EIBs tilskud for 2000-2007 blev til 6,4 milliarder euro som bistandslån. Yderligere en milliard euro blev afsat som reserve. I PM’et konstateredes det, at ”bistanden fra EU således i de kommende syv år totalt beregnes at gå op til 12,75 milliarder euro.”
Hvorledes er det for øvrigt gået med planerne om og financieringen af den Eurotunnel, som Spanien og Marokko i 2003 blev enige om at bygge? Står Spanien – dvs. EU - alene med omkostningerne for denne tunnel eller bidrager Marokko også? Kommer Spanien alene til at bære ansvaret for den strøm af s.k. ”flygtninge”, som forventes at udnytte togtunnelen til at tage sig til Europa?

Afslutningsvis…
EU har ved udvidelsen mod Syd under mottoet ”A wider Europe” slået ind på en meget farlig vej og har sanktioneret den forudsigelse, som Algeriets præsident Houari Boumedienne fremførte ved FN’s generalforsamling i 1974: ”One day millions of men will leave the southern hemisphere of this planet to burst into the northern one. But not as friends. Because they will burst in to conquer, and they will conquer by populating it with their children. Victory will come to us from the wombs of our women.”
Med tanke på den fare, demokratiet og Europas demografiske udvikling udsættes for ved EU’s udvidelse mod Syd samt pga. de gigantiske økonomiske ofre, de europæiske skatteydere må bringe for projektets gennemførelse, vil jeg endnu en gang henvise til Michel de Montaignes kloge ord: ”Ved randen af en afgrund er der kun én ting at gøre: tage et skridt tilbage.”
Hvorfor ikke også betænke Salman Rushdies advarsel for en halv snes år siden: ”Om 25 år vil vi undres over, hvorfor vi i toleransens og acceptansens navn bagbandt vore hænder, sled vore struber op og opgav det vesterlandske samfund.”

Inger-Siv Mattson, pensioneret international sekretær ved et statsligt forskningsråd,
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

(1) Regeringens PM 2003-05-21.
(2) Idem
Øvrige kilder: Barcelona Declaration Adopted ved the Euro-Mediterranean Conference 27-28. November 1995.
Regeringens foranstaltninger til associeringsaftale med Tunesien 95/96:34, Marokko 95/96:195, Israel 95/96:185, PLO 97/98:74, Jordan 98/99:57, Egypten 2001/02:78.
Europe and the Mediterranean: towards a closer partnership. An overview of the Barcelona Process in 2002, European Commission 2003.
The Euro-Mediterranean Partnership – The Barcelona Declaration, European Commission 2005, Kommissionær Ferrero-Waldner, Directorate General External Relations.
Barcelona: The Regional Dimension, The Barcelona Process continues, Bridging the Mediterranean: The Barcelona Process, Barcelona: The Bilateral Dimension, The European investment Bank og landsrapporter over EU-program i Syrien, Libanon, Jordan, Palestina/PLO, Marokko, Tunisien, Israel og Tyrkiet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Tredie brev af fire.
Nacka, den 29. marts 2008.

Statsminister Fredrik Reinfeldt,
UD Utrikesminister Carl Bildt,
EU-minister Cecilia Malmström.

Emne: EU’s Udvidelse mod Syd - Middelhavsunionen 3.

Eftersom det nu står klart, at EU skal danne en Middelhavsunion omfattende et titals araberstater bl.a. Maghreblandene, Egypten, Jordan, Libanon, Syrien, Palestinske Myndigheten/PLO m.fl., vil jeg gerne have en forklaring på, hvorfor UD’s medlem Lars Bjarme så sent som den 17. maj 2005 (1) skriftlig nægtede, at nogen som helst planer om en sådan udvidelse eksisterede: ”En sådan udvidelse af EU til at omfatte lande i Mellemøsten og Nordafrika er hverken aktuel eller planlagt. En sådan udvidelse er heller ikke konstitutionelt mulig. Kun europæiske stater kan i henhold til Maastrichttraktatens artikel 49 blive medlemmer af den Europæiske Union.”Hvorledes kan det, som hverken var ”aktuelt, planlagt eller konstitutionelt muligt” i 2005, tre år senere være en realitet?
At hr. Bjarme løg mig lige op i ansigtet, er ingen nyhed for mig; men den åbenbare løgn er nu blevet bekræftet. Denne udvidelse af EU mod Syd har nemlig været ”aktuel og planlagt” sedan den 27-28. november 1995, da denne aftale, dvs. Barcelonadeklarationen - som erstattede den tidligere ”arabisk-europæiske dialog” fra 1970-erne – blev vedtaget af EU’s udenrigsministre. -(15.12.1973 i Kbh. - JDG)-
Muligvis stemmer det, at EU’s udvidelse mod Syd ”ikke var konstitutionelt muligt” i 2005; men åbenbart er Romtraktatens artikel 237 og Maastrichttraktatens artikel 49 dvs. EU’s Europaklausul siden dengang ophørt at gælde. Jeg har i flere breve - såvel til den foregående som til den nuværende regering – stillet spørgsmål om, hvorvidt denne udvidelse var konstitutionelt muligt med tanke på Europaklausulen, men givetvis aldrig fået noget svar på dette særdeles relevante spørgsmål. (2)

Magten og mørkelægningen
Under rubrikken Associeringsaftale skriver hr. Bjarme i sit brev: ”EU har indgået associeringsaftale med et antal lande inden for Barcelonaprocessen. Disse aftaler stiler ikke mod EU-medlemskab og intet i aftaleteksterne kan påberåbes for en sådan tolkning.”
Hvorledes stemmer denne påstand med, at såvel Tyrkiet som Malta og Cypern havde tilsvarende associeringsaftaler med EU, inden de blev kandidatlande respektive medlemmer i EU? På denne baggrund kan associeringsaftalen med araberne ikke tolkes som andet end et første skridt mod et fuldgyldigt EU-medlemskab!
Om hr. Bjarmes påstand er korrekt, har EU åbenbart ikke fulgt sine egne aftaletekster, eftersom man nu har dannet en Middelhavsunion.
Planerne for denne udvidelse på den anden side af Middelhavet er blevet hemmeligholdt for svenskerne. I ja-sidens kampagne for Sveriges EU-medlemskab blev der, så vidt jeg mindes, ikke sagt et eneste ord om planerne om en Middelhavsunion. Var disse planer kommet frem til vort kendskab i tide, havde Sverige forhåbentlig stået uden for EU i dag.
For at få sandheden at vide om EU’s udvidelse mod Syd er svenskerne tvunget til at søge informationer udenlands.
Den franske præsidents og den britiske udenrigsministers udtalelser kan vel næppe have undgået den svenske udenrigsminister. Spørgsmålet er, hvorfor den ellers så snakkesalige hr. Bildt ikke nævnte noget om disse udtalelser i sine udenrigspolitiske orienteringer, og han har i det hele taget ikke i nogen som helst sammenhæng udtalt et eneste ord om en så gennemgribende forandring af EU!
Udvidelsen indebær jo, at hundreder af millioner arabere får helt fri adgang til Europa, eftersom den frie bevægelighed også omfatter dem. Allerede de nuværende associeringsaftaler stadfæster jo vidtgående rettigheder for de arabere, som vil arbejde i valgfrit EU-land. (3)

Påståede konspirationsteorier er i dag en realitet
De advarsler – som magthaverne regelmæssigt affærdiger som konspirationsteorier – har nu vist sig at være en meget nær forestående virkelighed. Detailudformningen af Middelhavsunionen skal præsenteres ved EU-topmødet i Paris den 13. juli.
Åbenbart troede herrerne Reinfeldt & Bildt m.fl., at sandheden ikke skulle nå frem i kapløb med dem!
For kun nogle få måneder siden – i november sidste år - sagde den britiske udenrigsminister David Miliband åbent, att ”the European Union should expand to include the Muslim Middle East and North Africa.”
Ifølge Herald Tribune talte præsident Sarkozy allerede i maj sidste år om, at ”tiden er inde til at oprette en Middelhavsunion mellem Europa og Afrika.”
Tidligere havde han beskrevet Middelhavsregionen som ”en nøgle til vor indflydelse i verden.” Tror hr. Sarkozy, at en tilnærmelse til araberne vil styrke hans og EU’s indflydelse, så tror han formodentlig også at Jorden er flad, at månen vil rulle ned, at storken kommer med de små børn og nissen med julegaverne.
Araberne har ofte klaget over, at ”samarbejdet er alt for eurocentreret,” Særlig Egypten har reageret stærkt imod, hvad man har opfattet som forsøg på i pakkeform at prakke araberlande de vestlige værdinormer på. De arabiske regeringer kræver bestandig ”større respekt for og hensyn til arabiske værdinormer og forhold.” (4)
Spørgsmålet er, hvilke af de ”arabiske værdinormer og forhold” er det, at vi skal visa større respekt? Fuld frihed til at udøve sin intolerante og overtroiske religion – inklusive den grusomme halalslagtning - har de jo allerede ligesom retten til at bygge moskeer, hvor som helst det passer dem!
Med rene ord må kravet om ”større respekt” derfor indebære ”større respekt” for terrorisme – f.eks såkaldte selvmordsbombere, dødsstraf, offentlige henrettelser, indskrænkninger i vort demokrati – ikke mindst i vor ytrings-, menings- og religionsfrihed samt hidsige overgreb mod menneskerettigheder, kvindeundertrykkelse, f.eks. stening af kvinder, kønslemlæstelse, tvangs- børne- og fætter/kusineægteskap, s.k. ”æresdrab”, voldtægt inden for ægteskabet, gruppevoldtægter m.m. m.m.

Middelhavsunionen - en forskønnende omskrivning af Eurabia
Den jødiske historiker og forfatterinde Bat Ye’or - født i Kairo - har i sin bog Eurabia – The Euro-Arab Axis afsløret, hvorledes de europæiske ledere i årtier og under ”største mulige tavshed” har lagt planer om en vidtgående samkørsel med araberne og den muslimske verden. ”The transformation of Europe into Eurabia is the result of a deliberate strategy that foolishly was set in motion by French Gaullists who wanted to create a European-Arab counterweight to the United States. Today the European Union is continuing this policy, which aims to create a united Mediterranean continent based on a symbiosis between the Northern and Southern shores of the Mediterranean.”
Bat Ye’or har i sin bog beskrevet, hvorledes EU de seneste 35 år videreudviklede denne strategi, og at fremme af en muslimsk indvandring til Europa er en vigtig del i planen at skabe et flerkulturelt Eurabia. ”Immigration is part of the whole strategy, which is an ambition to create a new civilizational concept based on multiculturalism, on the dissolution of people´s typical characteristics.”

Bat Ye’or har endvidere påpeget, at araberstaterne efter EU’s udvidelse mod Øst var urolige for at bidragene til bl.a. Maghreb-landene skulle mindskes. ”They made Europa promise that EU funds to the Southern shores of the Mediterranean would not diminish, but also that immigration from Arab countries would not be stopped in favour of immigration from Eastern Europe. This is the real reason why ”the Polish plumbers” are not welcome while people from the Maghreb still continue to flock in Europe.”
I en interviuw i forbindelse med et internationalt møde i Haag med vesterlandske jihad-experter advarede Bat Ye’or om, at ”we will not be able to act responsibly so long as we do not understand the dynamics., the spirit and the functioning of Eurabia, a concept that has been concieved in Europe and by Europeans, and has not been imposed upon us from outside.” Det er m.a.o. vore egne politikere, som forråder deres egne folk, hvilket må betegnes som det største forræderi i Europas historie. Dette forræderi - som mange af os længe har været medvidende om - er i Sverige indigneret blevet affærdiget som ”konspirationsteorier fra det extreme højre.” Bat Ye’or konstaterer, at ”Europeans are fast becoming second class citizens in their own countries.”
Afslutningsvis er der grund til endnu engang at citere den franske 1500- talsfilosof Michel de Montaigne: “Ved randen af en afgrund er der kun ét at gøre: tag et skridt tilbage.”

Inger-Siv Mattson, f d international sekretær ved et statsligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

(1) Brevet fra UD og Lars Bjarme savnedes af en eller anden årsag dnr!
(2) Skrivelser om Romtraktaten: 19. maj 2004 (Göran Persson, Laila Freivalds) ”EU’s udvidelse mod Syd - brød med Romtraktaten?
22. marts 2007 (Carl Bildt) Romtraktatens efterlevelse.
23. februar 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt) ”En dybtgående dialog med den muslimske verden” – Romtraktatens efterlevelse og EU’s udvidelse mod Syd.
12. mars 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Cecilia Malmström) EU’s udvidelse mod Syd – ”A wider Europe” og Romtraktaten.

Øvrige skrivelser om Barcelonaprocessen: 20. marts 2005 (Laila Freivalds, Göran Persson) Emne: Barcelonaprocessen og pårørende til udenlandske medborgere skal få opholdstilladelse, 19. september 2003 (Persson, Lars Stjernkvist, Pär Nuder, Gunnar Lund, Lena Hjelm Wallén) Emne: EU’s Udvidelse mod Syd på anden side af Middelhavet, 11. maj 2004 (Persson, Freivalds) Emne: EU’s Udvidelse mod Syd, 8. februari 2004 (Persson) Emne: Barcelonaprocessen, 12. november 2003 (Persson, Stjernkvist, Nuder, Freivalds, Lund, Hjelm-Wallén) Emne: EU’s udvidelse på anden side af Middelhavet, 13. augusti 2004 (Freivalds) Emne: Barcelonaprocessen og udlevering af mistænkt terrorist til Tyrkiet, 18. september 2004 (Freivalds) Emne: Barcelonaprocessen og de bortrøvede palæstinensiske børn, 5. mars 2006 (Freivalds, Jämtin) Emne: Bojkotter de også bistanden? 1 - EU’s MEDA-bistand/EUs skatteydere tvinges til at bekoste sin egen undergang: Eurabia, 10. marts 2006 (Freivalds, Jämtin) Emne: Bojkotter de også bistanden? 2 - Syrien, 11. marts 2006 (Freivalds, Jämtin) Emne: Bojkottar de også bistanden? 3 - Libanon, 13. marts 2006 (Freivalds, Jämtin) Emne: Bojkotter de også bistaden? 4- Palæstina, 23. marts 2006 (Freivalds, Jämtin) Emne: Bojkotter de også bistanden? 5 - EU udvider samarbejdet med araberne og forbereder til Eurabia, 24. marts 2006 (Freivalds, Jämtin) Emne: Bojkotter de også bistanden? 6 – Regeringens Eftergivenhed får ros af araberstaterne. 13. marts 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Cecilia Malmström ) Emne: EU’s udvidelse mod Syd – ”Towards a wider Euorope”
(3) Se brev dateret den 13. marts 2006 ”EU’s udvidelse mod Syd – ”A wider Europe”
Regeringens PM 2003-05-21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det fjerde og sidste brev fra Inger-Siv Mattson til den svenske regering angående EU.

Nacka, den 30. marts 2008.

Statsminister Fredrik Reinfeldt,
UD - Utrikesminister Carl Bildt,
EU-minister Cecilia Malmström.

Emne: EU’s udvidelse mod Syd - Middelhavsunionen 4.

Middelhavsunionen og manglende demokrati.
”At lede efter demokrati i den arabiske verden er som at sende en blind mand ind i et mørkt rum for at lede efter en sort kat, som ikke er der.” (1)

Verdens formodentlig dygtigste ekspert på islamisme - professor i statsvidenskab Bassam Tibi (2) har konstateret, at ”målet for de islamiske fundamentalister er at afskaffe den vestlige sekulære verdensorden, dvs. demokratiet, og erstatte denne med en ny islamistisk, guddommelig orden. Verdenspolitisk set indebærer dette, at vi styrer mod en stadig mere intensiv civilisationskonflikt mellem Vesten og Islam. Islamisternes mål er en imperialistisk, nyabsolutistisk(diktatorisk) verdensmagt: Islam.”
Samtidig med, at EU’s og araberstaternes udenrigsministre mødtes i foråret 2004 i Bruxelles for at diskutere, ”hvorledes demokratiet kan fremmes i Mellemøsten”, konstaterede en højt placeret EU-tjenestemand, at ”de har oftest intet at vinde ved demokratiske reformer. Egentlig drejer det sig jo om, at vi beder dem om at reformere sig selv bort.”
En saudisk minister afviste også meget rigtigt EU’s forslag om et ”demokratidokument om menneskelig frihed og menneskerettigheder for Mellemøsten” med ordene, at han frygtede, at et sådant dokument ville få ”uønskede følger for mit lands enevældige kongestyre.”
Med tanke på, hvordan det ser ud i araberlandene, når det drejer sig om ”demokrati og menneskerettigheder”, forekommer det ikke, som om EU – trods alle milliarder som allerede er blevet investeret i den arabisk-europæiske dialog/Barcelonaprocessen/MEDA-bistanden/Middelhavsunionen – har været særlig fremgangsrig i sine ”demokratiske bestræbelser. ”Milliarderne er m a o. kastet i havet – eller snarere i Middelhavet!
I anledning af de ubeføjede voldsomme reaktioner på grund af de danske karikaturtegninger konstaterede dr.fil. Roberta Seid og Roz Rothstein under rubrikken The double standard of islam: ”The radical Muslim message is clear: we can insult your religions. We can desecrate and destroy your holy places and kill your co- religionists, but you cannot do something as trivial as publishing satirical drawings of our sacred symbols. Only our religion should be honoured and respected. The world must defer to our rules and sensitivities. If you violate them, we will erupt in riots and violence and call for your deaths.
In short, the incident has laid bare radical Islam’s impassioned battle to dominate the West and impose Islamist values and a radical Islamist world order. They are trying to get us to respect Islam according to their rules not through persuasion but through intimidation and violence. Those who do not obey will be subject to a savagery and rage that radical Muslims unapologetically justify in the name of Allah and Mohammed. Anti-western governments like Iran and Syria and radical islamists will cynically fan the flames.”

Middelhavsunionen og mangel på respekt for menneskerettigheder.
Når det drejer sig om arabernes ”respekt for menneskerettigheder”, er det nok at tage det seneste medlem i Middelhavsunionen, Eurabia, som et advarende eksempel - nemlig Syrien. ”Syrien har tiltrådt hovedparten af de centrale MR-konventioner, dog i visse tilfælde med omfattende reservationer. FN’s MR-kommitté har udtrykt uro over, at dødsstraf og offentlige henrettelser blev genindført i 2002. Kommittéen er også foruroliget over rapporter om, at alvorlig tortur forekommer i forbindelse med frihedsberøvelse /…/ Sharialoven virker i flere tilfælde diskriminerende mod kvinder /…/ Loven forudser strafnedsættelse ved æresdrab og straffrihed for voldtægtsmænd, som gifter sig med sine ofre.” Syrien har udtrykkeligt gjort en generel reservation til FN’s konvention om at afskaffe alle former for diskriminering af kvinder, CEDAW og til FN’s børnekonvention, CRC, ”i det omfang disse ikke er i overensstemmelse med national lovgivning og den muslimske shariaret.”
Efter en PM fra UD om Menneskerettigheder i Syrien 2005 ”forekommer der chikanerier for journalister, såvel som censur, også af Internet. /…/ Syriens eneste ikke-statslige politiske diskussionssalong, Attasi Forum, blev lukket i 2005 /…/ Retssikkerheden forværres ved forekomsten af et stort antal indflydelsesrige sikkerhedstjenester, sikkerheds- og militærdomstole og en udbredt korruption. Politiske aktiviteter, som rejser spørgsmål til, eller som prøver at ændre, det rådende system, tolereres ikke. /…/ Hverken parlaments- eller præsidentvalg kan betragtes som frie.”
Efter UD’s PM 2005-09-20 med Landsrapport fra Syrien, er Syrien ”en sekulær (?) republik af autoritær karakter, og konstitutionen stadfæster, at præsidenten skal være muslim, og den slår Baathpartiets stilling fast i landets styre /…/. Ledende personer fra terroristlistede palæstinensiske organisationer tillades ophold i Syrien.”

Det er sandelig hyggelige sengekammerater, EU har skaffet sig i Middelhavsunionen!

Magten er tavs som graven
Viljen hos EU’s ledere til at imødekomme alle krav fra de muslimske lande er så dybt rodfæstet i deres DNA, at de fuldt bevidst sælger deres folk og deres lande og tillader en islamisering af Europa.
Som så ofte før, er der grund til endnu en gang at minde om den franske 1500-talsfilosof Michel de Montaignes kloge ord: ”Ved randen af en afgrund er der kun ét at gøre:

Tag et skridt tilbage!.”

Desværre har Europas ledere allerede styrtet Europa og de europæiske folk ned i afgrunden ved det største forræderi i Europas moderne historie!
Til afslutning vil jeg derfor hellere citere Salman Rushdie, som for en halv snes år siden konstaterede: ”Om 25 år kommer vi til at undres over, hvorfor vi i toleransens og acceptansens navn bagbandt vore hænder, sled vore struber op og opgav det vesterlandske samfund.”

Inger-Siv Mattson, f. d. international sekretær ved et statsligt forskningsråd.
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka.


(1) Stefan Dominique i Verden i dag.
(2) Muslim, født i Syrien, uddannet i Tyskland, professor vid universitet i Göttingen.

Øvrige kilder: The Barcelona Declaration 27-28. november 1995, Europe and
The Mediterranean: towards a closer partnership, European Commission,
Landsrapport fra Syrien fra den Svenske ambassade i Damaskus 2005-09-20,
UD Menneskerettigheder i Syrien 2005.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX