marts 31, 2014

Pim FortuynMorderen, som så bestialsk dræbte den hollandske politiker og islam-kritiker Pim Fortuyn bliver løsladt den 2. maj i år efter at have udstået 2/3 af sin straf.
(Skrevet af Sinischa Basic, islamkritik-objektiv.com).

Justitsministeriet i Haag betonede, at denne før-tids løsladelse af Volkert van der Graaf, som tidligere optrådte som militant veganer og dyreretsaktionist ved forskellige radikale dyrerets- og miljøorganisationer, var i overensstemmelse med retsreglerne. Titusinder hollændere havde højlydt protesteret mod løsladelsen.

Ministeriet erklærede, at risikoen for, at han skulde gentage en sådan forbrydelse var meget lille. Van der Graaf havde skudt politikeren den 6. maj 2002 få dage før parlamentsvalget foran en radiosender i Hilversum . Mordet havde i høj grad ophidset Holland, eftersom Fortuyn dengang var favorit til parlamentsvalget. Den nu 44-årige Van der Graaf skal efter løsladelsen holde sig til strenge pålæg. Således får han en elektronisk fodlænke og må ikke tale med journalister.Kilde: den tyske Politically Incorrect 29. marts 2014.

marts 30, 2014

Hallo, gamle Jas!


Hvem har ikke hørt historier fra Afrika, hvordan man ikke har forstået at reparere vigtige hjælpemidler og værktøj som f.ex. traktorer, som man har fået i gave fra udlandet, hvorefter det bare kasseres.
Nu ser vi Gud hjælpe mig Sverige i lignende situation. Statsminister Reinfeldt og medløbere har - i tro på fred - i årevis skåret så hårdt ned på forsvaret, at man nu konstaterer, at det er i yderste forfald. På TV-nyhederne kunde man til sin undren høre og se, at man af mangel på reservedele til deres bekendte Jas-fly nu må slagte tre færdige Jas-fly i Luleå for at få reservedele til andre!!

Forsvarsminister Karin Enström

marts 29, 2014

EU pro muhammedansk pedofili

EU vil lovliggøre pedofili

Den sag, jeg vil skrive om, er langt større end man i første omgang aner, men lignende ting i andre lande lader formode, at de har eet og samme udgangspunkt, nemlig i EU.
Taktikken bag disse sager er for normale mennesker så usandsynlig, at de nægter at tro det,
hvad der så netop giver "fjenden" og hans taktik et forspring. Nej, lad mig begynde et andet sted:


Langt de fleste hundyr bliver rasende, hvis man angriber deres afkom, og forsøger at redde det, med mindre situationen på forhånd er helt håbløs.
Den kulturkamp, vi er havnet i med indvandring fra lavt udviklede lande, er ikke nogen åben krig med våben, men en krig mod de enkelte individer, f.ex. med konstante og tiltagende overfald på
hvem som helst på gaden, der hurtigt tvinges i gulvet for derefter at sparkes eller trædes ihjel. Gælder det kvinder, voldtages de.
Tro mig eller lad være: i øjeblikket er man fra højere sted i Europa i gang med lignende taktik: man angriber det enkelte individ, men ikke med fysisk, men med psykisk vold. Man finder en anledning, den være sig nok så ringe, til at fjerne barnet fra forældrene. Anledningen kan f.ex. være som i Sverige, at forældre selv underviser deres barn i underskolekundskaber, hvilket er forbudt. De fjernede børn bliver sat i pleje eller på institution. At børnene her skulde have det bedre end hjemme, kan man indbilde sig. I Sverige har de været nødsaget til at give fjernede børn - der i mellemtiden er blevet voksne - pengeerstatning for en tabt bartndom!!!

Magtfulde myndigheder kan også fjerne børn på mere listige måder, viser det sig nu. Man kan
gennem skoleundervisning tvangsindlægge ungerne til accept og medvirken til splittelse af deres familie uden at de selv naturligvis forstår denne ondskabens taktik. EU begyndte allerede med Lissabontraktaten 2008 at arbejde i det dulgte på denne måde. Teksten i Lissabontraktaten åbnede nemlig - som afsløret - for mulighed for ny lovgivning som tillod pedofili, sexuel brug af
børn. Det gjaldt for EU at komme videre med sine integrationsplaner af de uintegrerbare muhammedanere, der strømmer ind i Europa fra Afrika.. De vil jo på alle punkter fortsætte deres "kultur", og den består bl.a. i, at pedofili er accepteret og meget almindeligt, både i fri udøvelse inden for familien eller som giftermål med barnebrude. For ikke-muhammedanere er alene tanken på pedofili vederstyggelig, men man har i nogle år drevet propaganda for sex i alle former, og tankegangen synes at have udviklet sig fra accept af homosexualitet til begyndende accept af pedofili. Rimeligvis bl.a. gennem den kendsgerning at en svensk sex-forening, RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande lykkedes med at komme ind i FN 2007 som rådgivende element for diverse lande.

Nu har EU så i samarbejde med WHO (World Health Organisation) lagt op til en tvungen sexundervisning fra 2015 fra børnehavealderen (WHO anbefaler tilmed "from birth!) i alle sexformer, herunder også netop pedofili. Forældre har gjort oprør mod, at man således fra myndighedsside fuldkommen vil ignorere forældremyndigheden. Der vendes helt op og ned på samfundet og dets love. WHO hævder, at sexundervisning i alle former er absolut nødvendig for barnets sundhed og velvære. Forældre bryder sig næppe om snusket politisk sex-undervisning,
men får næppe den fjerneste kontrol med undervisningen

Her vil læsende forældre nok afbryde mig og protestere. De kan ikke forestille dig, at det kan gå, som jeg siger. Men jeg har jo set en snært af dette før: da visse pædagoger i skolen i 70'erne brugte pornografiske lærebøger eller direkte pornohefter.

I Sydtyskland er et forældreoprør mod EU's planlagte sexundervisning i gang med demonstrationer, og i Schweiz lægger man langsomt op til folkeafstemning om sagen.

Den svenske "Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter", sigter specielt på forældre og børns menneskerettigheder i Norden. De forsøger at gøre noget imod de altfor mange unødvendige og ulyhkkelige fjernelser af børn fra hjemmene, der ofte foregår med yderst tvivlsomme argumenter og indhyldes i tåge ved påberåbelse af "tavshedspligt". Sverige har et dårligt rygte for denne trafik, idet det gang på gang har vist sig, at plejeforældre eller institutioner, hvor de fjernede børn anbringes ikke bliver kontrolleret ordentlig for opførsel herunder mulig pedofili. Staten har følt sig tvungen til at råde bod på dette ved til de - efterhånden voksne børn - at udbetale en slags "erstatning" for mistet barndom.

Nu viser det sig, at ovennævnte "Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter" har været til en større konference i Europaparlamentets Petitionskommitté (PETI) afdeling nu den 19 marts 2014 angående tvangsfjernelse af børn og tvangsbortadoptering i Storbrittanien. Det drejede sig angiveligt omkring 1000 børn om måneden uden at nogen greb ind. https://www.youtube.com/watch?v=rAPWzDw_KG4
Videre fremgik det, at NKMR havde sendt en rapport om forholdene i Sverige, Norge, Danmark og Finland den 23. december 2013 til ovennævnte Europaparlaments Petitionskommitté (PETI) afdeling , men at de endnu ikke havde modtaget noget svar.

En billedtekst fra konferencen fortalte:
Det maximale choc - også kendt som sandheden:
Højesteretsdommer og børnesex-ringen: Rådgiver for den engelske dronning og stifter af en pedofilgruppe, som arbejder for at forbrydere ikke skal havne i fængsel. Lord Justice Adrian Fulford udsås sidste år til rådgiver for den engelske dronning. Han var en vigtig medhjælper af den berygtede pedofilgruppe for informationsudbytte (PIE). Politiet mistænker, at gruppen bedriver overgreb på børn på "industrielt niveau". Fulford afsløres som en af dem, der står bag kampagnen for at forsvare PIE. De krævede at børns alder for accept af sex (pedofili) skulde sættes ned til kun 4 år.


Et sygt samfund! Det er hvad det er! Muhammedanerne vil have deres "kultur" med sig ind i Europa og vil ikke risikere straf for lidt pedofili. Og EU giver efter, sådan som de hele tiden har gjort det. Det her er så svært at fatte, at mange sikkert vil tro, at det er misforstået. De vil indbilde sig, at familien er beskyttet gennem forældremyndigheden, men sådan er det ikke. En magtfuldt diktatur kan gennemtrumfe de love, de vil. 

Gertrud Galstermarts 28, 2014

Kan vi lære af Kina?

Kan vi lære af Kina?

Tak til professor Egelund for en klar og tydelig opsang angående folkeskolen, skrevet for et års tid siden. Den kunde have været skrevet allerede for 20-30 år siden eller mere, for allerede da så man resultaterne af den nye pædagogik fra 60'erne. Og der var da også både vågne lærere og forældre som forsøgte at råbe op, men som blev kvalt af medierne og politisk korrekte psykologer og lærere.
Men sådan vilde det naturligvis også være gået Egelund, og så var han næppe blevet udnævnt til professor!

Niels Egelund "glemmer" en vigtig brik i spillet eller vil ikke ødelægge sit gode navn og rygte med at nævne det. Folkeskolens udvikling fra 60'erne til Ritt Bjerregårds lov om sit folkeskole-experiment,
er helt i tråd med de kommunistiske langtidsmål, som vi kender dem fra 1963. Heri gives der anvisning på, hvordan DKP-medlemme og medløbere kan ødelægge samfundet indefra gennem pædagogikken og undervisningsmaterialet i folkeskolen, ja, for så vidt allerede i daginstitutionerne.


Dansk Folkeskole og Kinas skolesystem, som Egelund beskriver, er som hvidt og sort. Vi sidder tilbage som de dovne dumrianer, mens børnene i Kina kan og vil frem i verden. Begge undervisningssystemer har samme politiske udgangspunkt fra kommunismens drøm om verdensrevolutionen: de demokratiske stater skulde nedbrydes og ødelægges indefra og efter ragnarok genopstå som kommunistiske stater, der jo - som alle da vilde kunne se - havde dygtige undervisningssystemer og en dygtig og stræbsom befolkning.


Kilde: https://www.google.se/search?q=Egelund+Kan+vi+l%C3%A6re+af+Kina&oq=Egelund+Kan+vi+l%C3%A6re+af+Kina&aqs=chrome..69i57j0.18932j0j7&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=122&ie=UTF-8

marts 27, 2014

Kim Jong-Un regerer

Et direktiv, publiceret i Pyongyang, bestemmer, at mændene i Nordkorea skal anlægge den hårfrisure, som diktator Kim Jong-Un bærer, hvilket har givet blandede følelser ud over landet.Nordkorenere, der er udvandret og bor i Kina, klager over, at hårstilen ligner den, som kinesiske smuglere bruger.

Det er ikke nyt, at diktatorer går så langt, at de vil bestemme, hvordan deres undersåtter går klædt eller hvordan de klipper håret eller skægget. Hvad mon vi kan vente os af EU ? De er jo meget muhammedvenlige.

Jeg husker sandt at sige ikke, hvor denne 
illustration hører hjemme. Er det fra 
Peter den Stores Rusland?

Væk med skægget!
Kilde: Mar 26, 2014, 06:45PM |Dana Nasi

Den katolske kirke contra islams bagstræben

THIS IS EYE OPENING

When the Catholic Church was founded, there were no hospitals*.

Today, one out of five people in this country of the USA receive their medical care at a Catholic hospital.............
When the Catholic Church was founded, there were no schools. Today, the Catholic Church teaches 3 million students a day, in its more than 250 Catholic Colleges and Universities, in its more than 1200 Catholic High Schools and its more than 5000 Catholic grade schools in the U.S.
Every day, the Catholic Church feeds, clothes, shelters and educates more people than any other organization in the world.

The new Obama Health Mandate could end all this and the tax payers would have to make up the loss. Also, all Catholic adoption services would come to an end; a human disaster. ( They have already been shut down by city and State ordinances in San Francisco and Illinois. )
There are more than 77 million Catholics in this country. It takes an estimated 50 million Catholic votes to elect a president. I am asking all of you to go to the polls in 2014 and be united in replacing all Senators and Reps with someone who will respect, not only the Catholic Church, but also all Christians, and all Religions (with the exception of Islam).

Mr. President, you said, "The USA is not a Christian Nation". You are wrong! We are a Christian Nation founded on Judeo-Christian values allowing all religions in America to Worship & Practice Freely. Something Islam will never do.
Oh, and by the way Mr. President, on your so-called 'MUSLIM HERITAGE' IN America ...I was just wondering:
� Have you ever been to a Muslim hospital?
� Have you heard a Muslim orchestra?
� Have you seen a Muslim band march in a parade?
� Have you witnessed a Muslim charity?
� Have you seen Muslims shaking hands with Muslim Girl Scouts?
� Have you seen a Muslim Candy Striper in a local hospital?
*Have you ever seen a Muslim do anything that contributes positively to the American way of life?*
*DON'T KEEP THIS - SEND IT OUT TO YOUR LIST.* *Let's circulate this to as many as possible.*

*- - - - and do vote in November, 2014*
- - - - - - - - - - - - - - -

*) When the Catholic Church was founded, there were no hospitals*.
Spydpigen skriver her en kommentar:
Det kommer nok an på, hvad man forstår ved hospital samt tid og sted. Man kender trods alt til, at man langt tilbage i tiden har haft omsorg for sårede krigere og syge. Så vidt jeg husker er der i Natioalmuseets oldtidssamling kranier, som man har forsøgt at reparere i levende live...
Naturfolk har ofte stor erfarenhed i medikamenter fra planter etc.

Den katolske kirke gør uden tvivl en stor indsats i forskellige retninger, men de bør snarest muligt afskaffe det naturstridige coelibat, som har resulteret i en grim plet på deres navn! Og som skader øjenåbneren.

marts 26, 2014

De med deres Hen-syn


Han - Hun - og Hen i vejret

68'ernes sexrevolte skulde med fri sex af alle arter bidrage til ødelæggelse og sammenbrud af
samfundet, som det bl.a. fremgår af de Kommunistiske Langtidsmål.

Her er det Socialistisk Ungdomsfront (SUF) som med klistermærker i Københavns gader bakker op om EU's igangværende kampagne for introduktion og lovliggørelse af pædofili - sexmisbrug af børn - så vi ikke skal stå tilbage for muhammedanere.


Det firestavelsesord er uegnet til gadeskråleri !

Socialistisk Ungdomsfront - SUF - stikker på næven.

EU's uoplyste enevælde


Til Jyllands Posten 27. februar siger skatteminister Morten Østergaard:" De sociale rettigheder er en hjørnesten i det indre marked. Det er forudsætningen for, at arbejdstagerne kan føle sig trygge ved at søge arbejde i et andet EU-land". Formelt rigtigt, men uden nogen som helst rod i virkeligheden. Der er ikke ens vilkår i EU-landene, og det bliver der næppe. Prøv at tage arbejde i Rumænien, eller Grækenland eller Polen - hvilket i sig selv ikke er let, fordi der ikke er meget arbejde - men skulle det lykkes, så bed om at få en børnecheck sendt hjem til dine børn i Danmark.


De vil grine dig ud af socialkontoret.
Hele problemet ligger i, at mennesker er forskellige og derfor er lande forskellige, men det forskruede EU-enevælde vil skabe ens vilkår for flittige og dovne, dygtige og udygtige, ansvarlige og uansvarlige. Det kan kun gennemtvinges ved at ophæve grænser og national lovgivning, så de flittige, dygtige og ansvarlige kommer til at dele lige med de dovne, udygtige og uansvarlige. Sådan ødelægger man fremskridt, orden og hæderlighed. Det er opskriften på at ødelægge det Danmark, vi møjsommeligt har opbygget siden 1849-grundloven. Arbejdsmarkedspolitikken, beskæftigelsen, de sociale systemer brydes ned, hvis vi ikke sætter grænser om at vores land, vores produktion, vore sociale systemer er forbeholdt dem, som skaber dette.


Denne regering er ligeglad med den danske befolkning. Den lader kriminelle fra hele verden strømme frit ind, den bruger danskernes penge til håbløse opgaver udenfor landets grænser og den lader for hver dag nye klienter strømme ind - samtidig med, at den skærer ned i ydelserne til danske ældre, syge og ledige.


Det ser ud til, at selv medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe er ved at kunne se det.


Mogens Camre, 27. februar 2014

marts 25, 2014

Børn som sex-slaver

UK: Child Sex Slavery, Multiculturalism and Islam

by Soeren Kern
March 24, 2014 at 5:00 am
http://www.gatestoneinstitute.org/4226/uk-child-sex-slavery

"[T]he agencies responsible for child-protection have almost entirely failed in their job to protect vulnerable children. From a fear of being called 'racist,' police forces across the country have buried the evidence.... Political correctness would be used to make sure that people did not speak about this phenomenon." — from Easy Meat: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery
"[A] 2010 document by the Rotherham Safeguarding Children Board stated that, 'great care will be taken in drafting…this report to ensure that its findings embrace Rotherham's qualities of diversity. It is imperative that discussions of a wider cultural phenomenon are avoided.'" — from Easy Meat: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery

British authorities enforcing political correctness have allowed Muslim paedophile gangs to sexually abuse children with impunity for more than two decades, according to a comprehensive new study that examines the harrowing epidemic of child grooming in towns and cities across Britain.
The meticulously documented report, entitled, "Easy Meat: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery," shows how officials in England and Wales were aware of rampant child grooming—the process by which sexual predators befriend and build trust with children in order to prepare them for abuse—by Muslim gangs since at least 1988.
Rather than taking steps to protect British children, however, police, social workers, teachers, neighbors, politicians and the media deliberately downplayed the severity of the crimes perpetrated by the grooming gangs in order to avoid being accused of "Islamophobia" or racism.
The conspiracy of silence was not broken until November 2010, when it was leaked that police in Derbyshire had carried out an undercover investigation—dubbed Operation Retriever—and arrested 13 members of a Muslim gang for grooming up to 100 underage girls for sex.


Seven members of a child sex grooming gang in Oxford who were found guilty in 2013 (clockwise from top left): Kamar Jamil, Akhtar Dogar, Anjum Dogar, Assad Hussain, Mohammed Karrar, Bassam Karrar, and Zeeshan Ahmed.
They were sentenced to a combined 95 years in prison for raping, torturing and trafficking British girls as young as 11.

Shortly thereafter, the Times of London published the results of a groundbreaking investigation into the sexual exploitation and internal trafficking of girls in the Midlands and the north of England. In January 2011, the newspaper reported that in 17 court cases since 1997 in which groups of men were prosecuted for grooming 11 to 16 year old girls, 53 of the 56 men found guilty were Asian, 50 of them Muslim, and just three were white.
In September 2012, the Times published another exposé that revealed the hidden truth about the sale and extensive use of British children for sex. The article showed that organized groups of Muslim men were able to groom, pimp and traffic girls across the country with virtual impunity. Although offenders were identified to police, they were not prosecuted. A child welfare expert interviewed by the newspaper said the government's reluctance to tackle such street grooming networks represented "the biggest child protection scandal of our time."

But the latest study—which avoids sensational details and confines itself to exposing where officialdom has failed—demonstrates that even the coverage in the Times has understated the scale of the problem:
"There is far more to this story than has come out so far. The population are already outraged by what they have learned in the last year or two, but know only a fraction of the scandal... This massive over-representation of Muslim men in this crime spree has been borne out by the prosecutions of the last three to four years, but it is clear that it must have been known long ago and should have been made public. Because the predators were Muslims, the agencies responsible for child-protection have almost entirely failed in their job to protect vulnerable children. From a fear of being called 'racist,' police forces across the country have buried the evidence."
"On the rare occasion when the phenomenon [of child grooming] would be discussed in more than the briefest details, political activists and the authorities would come together to stop the public from knowing more. Political correctness would be used to make sure that people did not speak about this phenomenon, enabling the perpetrators free rein to sexually abuse schoolgirls for decades. Yes, decades. We know that in an age where parents are not allowed to smack their children, this sounds unbelievable."

The report shows that even documents that supposedly address the problem of child grooming have gone out of their way to avoid discussing why some "ethnic groups" are massively over-represented as perpetrators—the study calculates that Muslims are 154 times more likely to be perpetrators of these crimes than non-Muslims—while the schoolgirl victims are overwhelmingly of a different ethnic group.
"The perpetrators have been overwhelmingly men from Muslim communities, and the victims have been overwhelmingly girls from non-Muslim communities (Sikhs, Christians and Atheists). Yet the professionals never deemed it important to declare this, or even denied the pattern existed."
"Despite government agencies in Rotherham [a large town in South Yorkshire, England] knowing about (and privately discussing) the Muslim grooming gangs from 1996, a 2010 document by Rotherham Safeguarding Children Board stated that 'great care will be taken in drafting…this report to ensure that its findings embrace Rotherham's qualities of diversity. It is imperative that suggestions of a wider cultural phenomenon are avoided.'"

One of the defining features of child grooming is the ethnic/cultural homogeneity of the gang members, and the refusal of other members of their community to speak out about them or to condemn their behavior. According to the report, the gangs are often made up of brothers and members of their extended family, many from Pakistan, who take part in the grooming and/or rape of the schoolgirls.
The report states that grooming gangs target young girls, aged between 11 and 16, because the gang members want virgins and girls who are free of sexual diseases. "Most of the men buying sex with the girls have Muslim wives and they don't want to risk infection," the report states. "The younger you look, the more saleable you are."
"The schoolgirls they target are overwhelmingly non-Muslim, while the gangs are overwhelmingly Muslim. The girls are often lured into the clutches of the gang using a young Muslim man who befriends/seduces the girl. None of this is accidental; here we are not talking about cross-cultural romantic relationships. What is so unusual about this disparity in ethnicity, is that mostly Muslims in Britain have little or no interaction with the indigenous population."
The scale of the problem is truly horrifying. According to Parents against Child Sexual Exploitation (PACE), a national charity focused on working with the victims of child grooming and their families, at least 10,000 British children are in the clutches of the gangs at any one time, and at least 1,000 new girls are being groomed by gangs each year.

But this is "just the tip of the iceberg," according to a document published by the House of Commons, which estimates that at least 20,000 British children are at risk of sexual exploitation by grooming gangs.
Meanwhile, prosecutions are few and far between. The report calculates that for every man convicted of such crimes, there are between two to ten other men who were directly implicated, but for whom there was insufficient evidence to secure a conviction. "If this is true," the authors write, "it means that with this crime there are very many perpetrators getting away with it."
Finally, the authors of the report examine the links between Islamic culture and doctrine and the crime of child grooming. They note:
"There is not one case where it was non-Muslim men grooming Muslim girls, and that despite the fact that 95% of the men in Britain are not Muslims…There is no evidence at all that non-Muslim men are grooming Muslim children, but ample evidence that Muslim men are directing their grooming at non-Muslim schoolgirls."

At the same time, "the notion that Islam could be the basis for this criminality is always ruled out of the question, with no investigation of Islamic theology, the history of Islam, or the rulings of Sharia law."
The authors then provide a thorough examination of Islamic sacred texts (pp. 222-268) and conclude, among other observations:
1) "The laws in various Islamic states show that they think that Aisha [who was married to Mohammad at the age of six] was under 10 when Mohammed had sex with her. And to Muslims, Mohammed is regarded as the perfect man; it is part of their religion that they should emulate his behavior."
2) "Muslim men are taught in mosques that women are second-class citizens, little more than chattels or possessions over whom they have absolute authority."
3) "The Koran makes a distinction between legal wives and slaves, and instructs Muslim men that they can have sex with either their wives or their slaves."
4) "Not only are Muslim men permitted legally and morally to rape their slaves, but they are also forgiven if they turn a slave girl into a prostitute."

Børn som sex-slaver

UK: Child Sex Slavery, Multiculturalism and Islam

"[T]he agencies responsible for child-protection have almost entirely failed in their job to protect vulnerable children. From a fear of being called 'racist,' police forces across the country have buried the evidence.... Political correctness would be used to make sure that people did not speak about this phenomenon." — from Easy Meat: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery
"[A] 2010 document by the Rotherham Safeguarding Children Board stated that, 'great care will be taken in drafting…this report to ensure that its findings embrace Rotherham's qualities of diversity. It is imperative that discussions of a wider cultural phenomenon are avoided.'" — from Easy Meat: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery
British authorities enforcing political correctness have allowed Muslim paedophile gangs to sexually abuse children with impunity for more than two decades, according to a comprehensive new study that examines the harrowing epidemic of child grooming in towns and cities across Britain.
The meticulously documented report, entitled, "Easy Meat: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery," shows how officials in England and Wales were aware of rampant child grooming—the process by which sexual predators befriend and build trust with children in order to prepare them for abuse—by Muslim gangs since at least 1988.
Rather than taking steps to protect British children, however, police, social workers, teachers, neighbors, politicians and the media deliberately downplayed the severity of the crimes perpetrated by the grooming gangs in order to avoid being accused of "Islamophobia" or racism.
The conspiracy of silence was not broken until November 2010, when it was leaked that police in Derbyshire had carried out an undercover investigation—dubbed Operation Retriever—and arrested 13 members of a Muslim gang for grooming up to 100 underage girls for sex.

Seven members of a child sex grooming gang in Oxford who were found guilty in 2013 (clockwise from top left): Kamar Jamil, Akhtar Dogar, Anjum Dogar, Assad Hussain, Mohammed Karrar, Bassam Karrar, and Zeeshan Ahmed.
They were sentenced to a combined 95 years in prison for raping, torturing and trafficking British girls as young as 11.

Shortly thereafter, the Times of London published the results of a groundbreaking investigation into the sexual exploitation and internal trafficking of girls in the Midlands and the north of England. In January 2011, the newspaper reported that in 17 court cases since 1997 in which groups of men were prosecuted for grooming 11 to 16 year old girls, 53 of the 56 men found guilty were Asian, 50 of them Muslim, and just three were white.
In September 2012, the Times published another exposé that revealed the hidden truth about the sale and extensive use of British children for sex. The article showed that organized groups of Muslim men were able to groom, pimp and traffic girls across the country with virtual impunity. Although offenders were identified to police, they were not prosecuted. A child welfare expert interviewed by the newspaper said the government's reluctance to tackle such street grooming networks represented "the biggest child protection scandal of our time."
But the latest study—which avoids sensational details and confines itself to exposing where officialdom has failed—demonstrates that even the coverage in the Times has understated the scale of the problem:
"There is far more to this story than has come out so far. The population are already outraged by what they have learned in the last year or two, but know only a fraction of the scandal... This massive over-representation of Muslim men in this crime spree has been borne out by the prosecutions of the last three to four years, but it is clear that it must have been known long ago and should have been made public. Because the predators were Muslims, the agencies responsible for child-protection have almost entirely failed in their job to protect vulnerable children. From a fear of being called 'racist,' police forces across the country have buried the evidence."
"On the rare occasion when the phenomenon [of child grooming] would be discussed in more than the briefest details, political activists and the authorities would come together to stop the public from knowing more. Political correctness would be used to make sure that people did not speak about this phenomenon, enabling the perpetrators free rein to sexually abuse schoolgirls for decades. Yes, decades. We know that in an age where parents are not allowed to smack their children, this sounds unbelievable."
The report shows that even documents that supposedly address the problem of child grooming have gone out of their way to avoid discussing why some "ethnic groups" are massively over-represented as perpetrators—the study calculates that Muslims are 154 times more likely to be perpetrators of these crimes than non-Muslims—while the schoolgirl victims are overwhelmingly of a different ethnic group.
"The perpetrators have been overwhelmingly men from Muslim communities, and the victims have been overwhelmingly girls from non-Muslim communities (Sikhs, Christians and Atheists). Yet the professionals never deemed it important to declare this, or even denied the pattern existed."
"Despite government agencies in Rotherham [a large town in South Yorkshire, England] knowing about (and privately discussing) the Muslim grooming gangs from 1996, a 2010 document by Rotherham Safeguarding Children Board stated that 'great care will be taken in drafting…this report to ensure that its findings embrace Rotherham's qualities of diversity. It is imperative that suggestions of a wider cultural phenomenon are avoided.'"
One of the defining features of child grooming is the ethnic/cultural homogeneity of the gang members, and the refusal of other members of their community to speak out about them or to condemn their behavior. According to the report, the gangs are often made up of brothers and members of their extended family, many from Pakistan, who take part in the grooming and/or rape of the schoolgirls.
The report states that grooming gangs target young girls, aged between 11 and 16, because the gang members want virgins and girls who are free of sexual diseases. "Most of the men buying sex with the girls have Muslim wives and they don't want to risk infection," the report states. "The younger you look, the more saleable you are."
"The schoolgirls they target are overwhelmingly non-Muslim, while the gangs are overwhelmingly Muslim. The girls are often lured into the clutches of the gang using a young Muslim man who befriends/seduces the girl. None of this is accidental; here we are not talking about cross-cultural romantic relationships. What is so unusual about this disparity in ethnicity, is that mostly Muslims in Britain have little or no interaction with the indigenous population."
The scale of the problem is truly horrifying. According to Parents against Child Sexual Exploitation (PACE), a national charity focused on working with the victims of child grooming and their families, at least 10,000 British children are in the clutches of the gangs at any one time, and at least 1,000 new girls are being groomed by gangs each year.
But this is "just the tip of the iceberg," according to a document published by the House of Commons, which estimates that at least 20,000 British children are at risk of sexual exploitation by grooming gangs.
Meanwhile, prosecutions are few and far between. The report calculates that for every man convicted of such crimes, there are between two to ten other men who were directly implicated, but for whom there was insufficient evidence to secure a conviction. "If this is true," the authors write, "it means that with this crime there are very many perpetrators getting away with it."
Finally, the authors of the report examine the links between Islamic culture and doctrine and the crime of child grooming. They note:
"There is not one case where it was non-Muslim men grooming Muslim girls, and that despite the fact that 95% of the men in Britain are not Muslims…There is no evidence at all that non-Muslim men are grooming Muslim children, but ample evidence that Muslim men are directing their grooming at non-Muslim schoolgirls."
At the same time, "the notion that Islam could be the basis for this criminality is always ruled out of the question, with no investigation of Islamic theology, the history of Islam, or the rulings of Sharia law."
The authors then provide a thorough examination of Islamic sacred texts (pp. 222-268) and conclude, among other observations:
1) "The laws in various Islamic states show that they think that Aisha [who was married to Mohammad at the age of six] was under 10 when Mohammed had sex with her. And to Muslims, Mohammed is regarded as the perfect man; it is part of their religion that they should emulate his behavior."
2) "Muslim men are taught in mosques that women are second-class citizens, little more than chattels or possessions over whom they have absolute authority."
3) "The Koran makes a distinction between legal wives and slaves, and instructs Muslim men that they can have sex with either their wives or their slaves."
4) "Not only are Muslim men permitted legally and morally to rape their slaves, but they are also forgiven if they turn a slave girl into a prostitute."
5) "There are also features of Islam which are supremacist and which look with contempt at non-Muslims."
6) "The Hadiths also permit Muslims to rape women who are captured after a battle (whereupon they become the property of Muslims, that is, they become slaves)."
At the same time, British judges are increasingly using Islamic Sharia law to justify light sentences for Muslims who rape underage girls:
"As late as May 2013, the media were reporting that a Muslim man in Nottingham who had 'raped' an underage girl, was spared a prison term after the judge heard that the naïve 18-year-old attended an Islamic faith school where he was taught that women are worthless. Rashid told psychologists he had no idea that having sex with a willing 13-year-old was against the law; besides, his education had taught him to believe that 'women are no more worthy than a lollipop that has been dropped on the ground.'"
The report is emphatic in blaming the doctrine of multiculturalism for Britain's lack of resolve in confronting the grooming gangs:
"Multiculturalism is a fundamentally incoherent doctrine, invented to conceal the serious conflicts which have arisen when peoples from vastly different cultures, with different values, are forced to live together."
"Political correctness and the doctrine of multiculturalism meant that the professionals whose job it was to help the vulnerable were consciously commanding that these diverse cultural values could not be discussed."
"Multiculturalism came about in order to deny that there is any significance to cultures having different values and to conceal that there will be conflict when these incompatible values come together. Political correctness is the means by which such denial is enforced."
"Those who propound and defend multiculturalism say that people from different cultural backgrounds have different values, and that we must all accept these values as being of equal validity. But when it comes to examining what those different values are, multiculturalists suddenly lose interest in the details of these differences and lose interest in the consequences that follow from these different values. Yet we have seen, that even those Muslims who are classified as liberal or moderate have views which would be considered extreme if those views were espoused by a non-Muslim in Britain. Are we really surprised that conflicts and problems arise when communities with different values are living side-by-side? These conflicts are just concealed by the advocates of multiculturalism. Proponents of multiculturalism dare not examine the views of Islamic fundamentalists, that (significant) minority of Muslims in Britain who want Sharia law."
"Multiculturalists think that Muslims will embrace multiculturalism; yet Islam was established 1,300 years ago to destroy multiculturalism."
"Islamic society is a totalitarian society, all other values are to be subordinated to Islamic values. But if anyone in Britain dares to criticize Islam, they will be denounced and told they live in a multicultural society, and must accept these totalitarian values."
The report concludes: "Every decade, the Muslim population of Britain almost doubles in size, so there is every reason to believe that without some massive changes in our society, the activities of these gangs will grow and grow."
Soeren Kern is a Senior Fellow at the New York-based Gatestone Institute. He is also Senior Fellow for European Politics at the Madrid-based Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Follow him on Facebook and on Twitter.

EU og WHO angriber familienI menneskers (og andre skabningers) verden er børnene det, der står dem nærmest, og som de - gerne med livet som indsats - forsøger at redde i en farlig situation. Men også i de mindre farlige, hvor der ikke er tale om liv eller død, forsøger forældre at beskytte børnene mod verdens ondskab.
Dette turde være normen. En naturlov, som diktatoriske stater gang på gang forsøger at bekæmpe ved tvungne statslige opdragelsessystemer (jvf Hitlerjugend, sovjetiske pionerer og - hvad hedder de i Kina: "Mao-børn"?).

Nu først bekender EU rigtig kulør. Nu kan de ikke længere skjule deres hang til diktatur og total umyndiggørelse af den individuelle forældreret. Se på, hvad der sker i Tyskland:

Initiativorganisationen "Familieværnet" opfordrer i samarbejde med Baden-Württemberg Forældreinitiativ "Beskyt vore Børn" og med journalist Birget Kelle og talrige andre familieorganisationer i en bred forbindelse til kundgørelse og demonstration i Stuttgart mod den omstridte sexundervisningsplan

Under mottoet "Værn om forældremyndigheden - opfordres alle borgere at komme til Stuttgart for at demonstrere for bevarelse af den lovssikrede forældremyndighed imod påtvungen køns-ideologi og sexualisering af vore børn gennem undervisning"

Frem med vaffeljernet!

Det er i dag tirsdag den 25. marts, Mariæ bebudelsesdag, som på svensk også kaldes Våffeldagen,
Våfflordagen! (=Vaffeldagen, hvor man skal spise vaffler).

Hvorfor det?
Jo, det er en folkelig, sproglig forvanskning af
"Vårfrudagen" (Vor Frue Dag)

Vaffeljern er vist mere almindelig i et svensk køkken end i et dansk eller hur? Det må de vel kunde svare på - alle de forfærdelig mange kokke og køkkenskrivere, vi belemres med hver eneste dag i TV og radio som om der ikke fandtes andet på jordkloden end at æde og more sig! For lidt og for meget er Fandens mål, hedder det.

Ordet vaffel stammer efter sigende fra plattysk for "vokskage, honningkage" (på højtysk: "Wachskuchen"), da vaffelmønstret jo minder om biernes voksceller.
marts 24, 2014

EU-medlemskabets velsignelser

Gammel lederartikel på SIAD's hjemmeside ca. medie 2009. Den hed vistnok "5-i-12".

Side 412 Artikel 21 i Lissabon Traktaten, der er identisk med Artikel 2-81 i EU Traktaten af 2004, lyder, "Enhver diskrimination på basis af ...sexuel orientering .... er forbudt”.

I alle tidligere traktater såsom Nice Traktaten findes dog en protokol som undtager pædofili fra forbudet mod diskrimination. (Man har altså lov at diskriminere og kritisere pædofili. Spydpigen) Men i Lissabon-traktaten findes ingen protokol om pædofili (Niels Erik Søndergaard, Nordjyske Stiftstidende 18 aug, 2008). Det et mildt sagt usandsynligt at dette er en forglemmelse. Tværtimod; det er helt tydeligt at udeladelsen er foretaget bevidst fra EU-juristernes side. Hvorfor? Vi kan kun gætte, men et rimeligt gæt er at nogen har givet juristerne et tip - eller måske et vink med en vognstang - om at pædofili ikke bør være forbudt i EU!

Men hvem har gjort det, og hvorfor? Jo, pædofili er en anerkendt folkesport blandt i alt fald Ayatollah Khomeini's tilhængere. Den store Ayatollah beskrev selv hvordan en mand endog kunne have fornøjelse af spædbørn. Alle muslimers store forbillede og rollemodel, selveste Allah's budbringer Muhammed (fvmh), giftede sig som bekendt med en lille seksårig pige, Aïsha. der legede med dukker. Så i muslimers øjne er pædofili IKKE nogen forbrydelse. Med det stigende antal muslimer i Europa er det naturligt at vi vantro's gammeleuropæiske fordomme mod sådanne handlinger ikke bør støttes af lovgivning – tværtimod!Vort syn på dyremishandling skal også revideres:
"EU-parlamentet stemte i maj (2009) om et forslag, der medfører at dyr, der slagtes til religiøse fester, nu skal kunne slagtes privat uden forudgående bedøvelse i op til 10 dage før festen samt desuden, at EU skal forbyde medlemslandene at indføre eller beholde nuværende forbud mod rituel slagtning på slagterier, som visse lande har. Der findes ingen rationelle grunde for at undlade bedøvelse før halssnittet anlægges på store dyr. Der var desværre flertal for forslaget." (Dyrlæge Lene Kattrup, Weekendavisen 4. juni 2009).
Kan vi "gammeldanske" ikke ændre vort syn på børnesex og dyremishandling, så skal vi i alt fald finde os i at disse forbrydelser ikke retsforfølges i Danmark. - Så længe Danmark er medlem af EU, vel at mærke!
Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt landsforræderi”).


P.H.Bering

SIAD = STOP ISLAMISERINGEN AF DANMARK

Hvad foregår der i Milano?

Man vil bygge en ny moskè, som gerne skulde stå færdig til en udstilling i 2015, hvor man regner med besøg af en del arabere. Men der er - som altid - delte meninger om sagen, både hos os udenforstående "vantro" og blandt muhammedanerne selv. Man skal jo ikke et øjeblik tro på deres evindelige snak om "fred". Vi ser hvordan de gladeligt myrder hinanden i sunni og shia.
I Milano har en gruppe kvinder sendt et interessant brev til borgmesteren, som tyder på en kristen påvirkning, som man dog næppe skal tillægge alt for megen tiltro. Den illustreres af nedenstående aktuelle billede om Marias bebudelse (25. marts) i det muslimske ungdomsmedie "Yalla Italia".

I brevet fra de muslimske kvinder til borgmester Pisapia, advarer de: "Pas på med moskèen"
Gruppen har stærke meninger om projektets ledelse og om visse imamer af typen "gør det selv!"
Det rejser ny tvivl om moskèbyggeriet. Denne gang inde fra selve den islamiske verden og det vejer tungt, da den føres frem af en gruppe kvinder ved direkte henvendelse til borgmesteren 19.2.3014.Brevet skulde kaste nyt lys over det islamiske kultcenter. Budskabet er blevet afsløret af nogle medier for anden generations invandrere: "Brev 22" og "Yalla Italia". Indeholdet er sprængstof, især med tanke på, at det er fra en gruppe "muhammedanske kvinder, hvem byens fremtid ligger på hjerte"
Og man ved, at kvindernes rolle er afgørende i forbindelse med islam. Tænk bare på spektaklet med omklædningsrummet til de muslimske kvinder ved svømmehallen i Via Padova!


Første bemærkning til borgmesteren gælder "valg af ledelse til den kommende moskè". Det aktuelle projekt er blevet præsenteret for kommunen af Caim (= Samarbejdet mellem de islamiske foreninger i Milano), og deres synspunkt - skriver de muslimske kvinder - har "vakt nogen forbløffelse hos os angående konsekvenserne for det islamiske samfund".
(...)
I Milano-muslimernes projekt skal det gamle rock-koncerthus, Palasharp, vige for en moskè. Projektet er endnu ikke offentliggjort, men man ved, at det ikke vil være noget problem at få finansieret islamiske centrer. Men mange spørger sig selv, hvor disse fonde kommer fra. Og ifølge mediet "brev 22" (som siger, de har set brevet, som endnu ikke er offentliggjort) skulde ledelsen af Caim være en af de problemer, som de muhammedanske kvinde antyder over for borgmesteren. De er bekymrede for den mulige "instrumentering af vor religion, ikke bare fra verdslige og kristne menneskers side, men især også fra muhammedanerne selv".
Kvinderne vilde altså have en moskè, "der er neutral og afspejler alle muhammedanere uden grupperinger og politiske interessere", - "et sted med sammenhold, ja, men på grundlag af etik, moral og religion, ikke på basis af et og andet politisk parti"


På baggrund af det skisma der er i Milanos muslimske verden og som vil dukke op igen, burde der være en anden vision om religion og politik, mener kvindegruppen (hvad der også er i Mellemøsten) . Kvindernes henvendelse til borgmesteren er altså advarsel imod mulige "ødelæggende imamer af typen "gør det selv"".


Kilde: den italiensk blog "lisistrata,com/news/" og billedet fra det muslimske ungdomsmedie "Yalla Italia"

marts 23, 2014

Pædofili skal lovliggøres

Det er tilsyneladende kun meget få, der véd, hvad Lissabontraktaten indeholder af særegne "godbidder".

Derfor blev der nedenstående flyveblad trykt på 4 sprog, da Lissabontrakteten blev vedtaget. Den danske tekst ses her nedenfor (uden billedmaterialet).  Desværre kan lay-outen ikke lægges ud her på bloggen til direkte kopiering, så I må nøjes med gengivelse af selve teksten:  

Nu er denne tekst desværre blvet meget aktuel, for nu forlanger EU, at småborh og skoleelever fra første klasse skal undervises i sex, herunder pædofili. Se indlæg fra de sidste dage her på Spydpigen


Flyveblad fra 2008:
Forældre!

Pas på børnelokkere!

I fyrre år har man påtvunget børn psykiske oplevelser, som mange gerne
havde været foruden. Man bibragte dem ord og billeder, som psykisk kunne klæbe til deres livsopfattelse. Med billedbøger, skolebøger og ”skøn”litteratur, bollerum, børneteater og film har man fyldt dem med sexuelle oplevelser bag forældrenes ryg og forklaret, at alle er lige og alt acceptabelt. Man ikke bare ignorerede forældremyndigheden, men angreb den. ”Død over familien!” hed det i Sverige. Kernefamilien skulle væk og børn opdrages af ”experter” for at skabe helt nye værdier. Forehavendet røbede man ikke rigtigt! Men det lyser ud af det politiske program, som direktøren for Mentalhygiejnen, psykolog Eggert Petersen, udarbejdede for Danmarks største parti, socialdemokratiet, 1969.
Forældre er ret værgeløse, hårdt spændt for i det daglige arbejde uden større tid til at følge med i den mere fordækte samfundsudvikling.

Samfundets officielle accept og lovgivning for at hjælpe minoriteter, herunder sexuelt afvigende, åbnede for nye aspekter.
Sverige går foran. RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, fik foden indenfor i regeringen og opnåede – trods årelang modstand – obsevatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL som ”experter” påvirke beslutninger i menneskerettigheds- og sundhedsspörgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). De viser fotos af ”homosexuelle småbørn”, går ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at gøre drenge til piger – og omvendt.
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, er Sveriges dominerende kondomsælger. Der er penge i sex, og kondomer giver ”frihed”.

Børneporno spredes på internet og inspirerer pædofile. Har du glemt Marc Dutroux-sagen i Belgien? Pædofili kan ikke bare ignoreres. Nu mindre end nogensinde. Dit barn kan blive væk!

Hvad siger EU til sådan noget?

Lissabon-traktaten, som ansvarsløse politikere har underskrevet uden at hefte sig ved indholdet, går ind for at EU-lovliggøre pædofili. Ikke åbent og ærligt, men ved fix-faxerier med teksten:

”Side 412 Artikel 21 i Lissabon Traktaten, der er identisk med Artikel 2-81 i EU-traktaten af 2004, lyder: ”Enhver diskrimination på basis af …sexuel orientering…. er forbudt”.
I alle tidligere traktater så som Nice Traktaten findes dog en protokol som undtager pædofili fra forbudet mod diskrimination. Men i Lissabontraktaten findes ingen protokol om pædofili (Niels Erik Søndergaard, Nordjyske Stiftstidende 18. august 2008).
Det er mildt sagt usandsynligt at dette er en forglemmelse. Tværtimod det er helt tydeligt, at udeladelsen er foretaget bevidst fra EU-juristernes side. Hvorfor? Vi kan kun gætte, men et rimeligt gæt er, at nogen har givet juristerne et tip – eller måske et vink med en vognstang – om at pædofili ikke bør være forbudt i EU!” (Bering, Nordjyske Stiftstidende juni 09)

- måske af hensyn til EU´s muslimske ”gæster”? Pædofili er tilladt i islam. Ayatollah Khomeini skrev retningslinjer for sex til det iranske folk i sin bog ”Tahrirolvasyleh” både om brugen af dyr og af børn: en mand kan have nydelse selv af et lille barn, helt ned til spædbarnsalderen. (Sic!)

Hvad siger Vestens mødre?

Hvad siger irerne til pædofiltraktaten?

Siger de JA ?
(Flyveblad fra 2009 om 
Lissabontraktatens
godkendelse af pedofili -
ved hjælp af manipulation 
med EU-tekstens ordlyd)

Jämställdhet? (=Ligestilling)

Sverige arbejder selvglad og stolt på "jämställdhet" (ligestilling) i alle situationer, hvilket naturligvis er en meget svær opgave, da Vorherre nu engang har skabt Adam og Eva forskellige.
Og langt hen af vejen har Vorherre haft succes og har oppe i sin himmel kunnet høre, at man råbte "hurra for den lille forskel". Men nu skal det ændres, i Sverige ! Jeg har set skilt med en kvinde ved en fodgængerovergang, for begge køn må jo have et skilt, så de på det punkt er ens. Men hun var i skjørt, som om pigerne ikke også leger cowboys og overlader skjørterne til muhammedanermænd og indere. Islamkonernes store telte får ikke plads på et skilt.

Men nu har en eller anden fabrikant opfundet en anordning for kvinder, en lille tissetragt, som efterligner mændenes medfødte urin-arrangement. http://www.alltomstockholm.se/stadsliv/article4093376.aos
Så kan kvinderne få lov at tisse inde på mændenes pissoirer. Hvilket fremskridt! God fornøjelse. Husk en næseklemme!

Hvis galskaben fortsætter skal hospitalerne vel indoperere et dræningssystem på kvinderne.

Det er længe siden, jeg læste Herodots rejsebeskrivelser (fra 400-tallet f.Kr.), og min hukommelse kan narre mig, men jeg mener helt sikkert at kunne huske, at han om de ægyptiske kvinder skrev at de tissede stående. Hvordan det er foregået ved jeg ikke.


Svenskernes "jämställdhet" er noget forvrøvlet nonsens, hvilket fremgår med al tydelighed af personnumrene: mænd har lige endetal, kvinder har ulige, effen og ueffen, det kan aldrig blive det samme!


      Et bevaret gammelt Pissoir midt i Københavns Centrum, på Nytorv to skridt fra Strøget.