marts 02, 2014

Vilde bruge deres børn politisk!

Over 1000 personer mødte op til ny demonstration imod Sydvesttysklands grøn-røde landsregerings plan for skoleundervisningen og præmatur sexualisering

De kom igen! Modstanderne mod skoleplanen demonstrerede kraftigere og mere beslutsomt end før og med en medrivende kulisse af utallige bannere og plakater. Efter at der ved den første demonstration for en måned siden ifølge det opgivne officielle tal deltog 600 personer, så talte forskellige meedier i dag om 800. Men ifølge iagttagelser på stedet var der klart over 1000 borgere, som viste deres modstand på gadeplan.

Gennem talerne og budskaberne på plakaterne blev det klart, at man her havde at gøre med en ny, modstandsdygtig og voksende bevægelse. De, der var med i dag, gik hjem med følelsen af: der skete noget og der vil ske mere!


En større gruppe tyskere var vågnet op og gik til modstand lørdag 1. marts 2014.
Man vilde benytte deres børn politisk, ligesom man har gjort i andre lande for 40 år siden

De kommunistiske langtidsmål slog ned i Sydtyskland, båret frem af det grøn-røde parti.

De kommunistiske langtidsmål er et effektivt middel til at nedbryde og ødelægge Vesten og alle andre demokratiske samfund indefra. De bruges af enhver sand kommunist, og jo mere ”borgerfløjen” hævder at kommunismen er død, overstået eller umoderne, jo letterer spil har han! Faktisk er disse langtidsmål blevet alment accepteret (ikke mindst i den sociale sektor) i den vestlige verden.


De 45 kommunistiske langtidsmål” fremkom i USA´s Kongresrapport af 10. januar 1963. De blev taget fra bogen ”Den nøgne kommunist” af W. Cleon Skousen, som begyndte sine indgående studier af kommunisterne inden sine 16 års tjeneste i ”The federal Bureau of Investigation”. Disse mål blev samlet fra rapporterne efter Kongreshøringerne og ved hjælp af tilgængelige bøger af ex-kommunister.Følgende 3 meget vigtige punkter lægger an på at påvirke børnene med kommunistisk tankegang. De er blevet brugt bl.a. i Danmark og Sverige


17: Skaf kontrol over skolerne. Brug dem som indføringssted for socialisme og fortløbende kommunistisk propaganda. Nedbryd studieplanerne. Skaf kontrol over lærernes organisationer. Put det kommunistiske partis linje ind i lærebøgerne.
40: Nedvurdér familien som begreb. Fremelsk kønslig omgang i flæng og gør det let at blive skilt.

41: Skab behov for børneopdragelse uden for forældrenes ”negative” indflydelse. Ophjælp fordomme, mentale blokeringer og hæmninger hos børn for at undertrykke forældrenes indflydelse.


Netop disse tre punkter er basis for den skoleplan som sydvest Tysklands grøn-røde Landsregering har udarbejdet, og som gav anledning til en fantastisk modstandsdemonstration lørdag 1. marts, da forældre pludselig forstod, hvad der foregik i skolen, og at det gjaldt Lillepeters syn på verden og forældres ret til selv at vejlede deres børn.


Kilde: bl.a. Politically Incorrect  1.3.2014