marts 24, 2014

Hvad foregår der i Milano?

Man vil bygge en ny moskè, som gerne skulde stå færdig til en udstilling i 2015, hvor man regner med besøg af en del arabere. Men der er - som altid - delte meninger om sagen, både hos os udenforstående "vantro" og blandt muhammedanerne selv. Man skal jo ikke et øjeblik tro på deres evindelige snak om "fred". Vi ser hvordan de gladeligt myrder hinanden i sunni og shia.
I Milano har en gruppe kvinder sendt et interessant brev til borgmesteren, som tyder på en kristen påvirkning, som man dog næppe skal tillægge alt for megen tiltro. Den illustreres af nedenstående aktuelle billede om Marias bebudelse (25. marts) i det muslimske ungdomsmedie "Yalla Italia".

I brevet fra de muslimske kvinder til borgmester Pisapia, advarer de: "Pas på med moskèen"
Gruppen har stærke meninger om projektets ledelse og om visse imamer af typen "gør det selv!"
Det rejser ny tvivl om moskèbyggeriet. Denne gang inde fra selve den islamiske verden og det vejer tungt, da den føres frem af en gruppe kvinder ved direkte henvendelse til borgmesteren 19.2.3014.Brevet skulde kaste nyt lys over det islamiske kultcenter. Budskabet er blevet afsløret af nogle medier for anden generations invandrere: "Brev 22" og "Yalla Italia". Indeholdet er sprængstof, især med tanke på, at det er fra en gruppe "muhammedanske kvinder, hvem byens fremtid ligger på hjerte"
Og man ved, at kvindernes rolle er afgørende i forbindelse med islam. Tænk bare på spektaklet med omklædningsrummet til de muslimske kvinder ved svømmehallen i Via Padova!


Første bemærkning til borgmesteren gælder "valg af ledelse til den kommende moskè". Det aktuelle projekt er blevet præsenteret for kommunen af Caim (= Samarbejdet mellem de islamiske foreninger i Milano), og deres synspunkt - skriver de muslimske kvinder - har "vakt nogen forbløffelse hos os angående konsekvenserne for det islamiske samfund".
(...)
I Milano-muslimernes projekt skal det gamle rock-koncerthus, Palasharp, vige for en moskè. Projektet er endnu ikke offentliggjort, men man ved, at det ikke vil være noget problem at få finansieret islamiske centrer. Men mange spørger sig selv, hvor disse fonde kommer fra. Og ifølge mediet "brev 22" (som siger, de har set brevet, som endnu ikke er offentliggjort) skulde ledelsen af Caim være en af de problemer, som de muhammedanske kvinde antyder over for borgmesteren. De er bekymrede for den mulige "instrumentering af vor religion, ikke bare fra verdslige og kristne menneskers side, men især også fra muhammedanerne selv".
Kvinderne vilde altså have en moskè, "der er neutral og afspejler alle muhammedanere uden grupperinger og politiske interessere", - "et sted med sammenhold, ja, men på grundlag af etik, moral og religion, ikke på basis af et og andet politisk parti"


På baggrund af det skisma der er i Milanos muslimske verden og som vil dukke op igen, burde der være en anden vision om religion og politik, mener kvindegruppen (hvad der også er i Mellemøsten) . Kvindernes henvendelse til borgmesteren er altså advarsel imod mulige "ødelæggende imamer af typen "gør det selv"".


Kilde: den italiensk blog "lisistrata,com/news/" og billedet fra det muslimske ungdomsmedie "Yalla Italia"