marts 19, 2014

EURABIA-feuilletonen 3.

Her fortsætter EURABIA-feuilletonen, taget fra bloggen EURO-med.dk, redigeret af øjenlæge Anders Bruun Laursen

forsat (fra: I Mødet i Cairo deltog også formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek. (ANSAmed).

3.

I min artikel om missionen for EUs Middelhavsunion fra 9 november 2009 omtalte jeg endvidere ANSAmeds rapport fra Confindustria mødet på Capri i efteråret 2009, hvor generalsekretæren for Italiens udenrigsministerium, Giampiero Massolo, opfordrede til en bredere definition af Middelhavsunionen til også at omfatte Golfstaterne (Franco Frattini, italiensk udenrigsminister, tidligere EU-kommissær: Den Persiske Golf skal være Middelhavsunionens 3. kystANSAmed 20 okt. 2009 ) og - en dag - Irak tillige, hen imod en regional tilgang, der vil forbinde Middelhavet, Nordafrika og Golfen. Men Italiens udenrigsministerium, tilføjede han, arbejder også hen imod en global strategi.''

Dette lyder farligt. Men her er flere foruroligende tegn på liv fra det Euromediterrane uhyre:

Kast først et blik på den gruopvækkende aktivitet, som afspejles i denne
ANSAmed oversigt. Her er en liste over ENPI-financierede Euromediterrane projekter.
ENPI er EU's finansielle program for dens “partnere”, der deles i 2 grupper: den østlige del af gruppen - og den sydlige (euromediterrane) Gruppe. Sidstnævnte modtager omkring 2 / 3 af de tildelte midler - dvs. 333 mio euro 2007-2010. For perioden 2007-2013 er 12 milliarder euro afsat til de 2 partnergrupper. Her er handlingsplanerne  for Euromediterranien-"partnerlandene".
EU Pressemeddelelse af 9. okt. 2009, Benita Ferrero Waldner, EU Kommissær for Eksterne Forbindelser: Et af de mest indlysende fordelagtige tiltag er øverst på vores dagsorden i dag - at udvikle et integreret og sammenkoblet marked for grøn energi med Middelhavs- og Golflandene. Vi har allerede gjort visse fremskridt. Vi har støttet den gradvise integration af el-markederne i Maghreb, og samarbejdet mellem Middelhavslandenes reguleringsmyndigheder på energiområdet. Vi har også støttet energieffektivitetspolitikker gennem vellykkede demonstrationsprojekter og oprettelse af et regionalt vedvarende energicenter i Cairo. Og et af Middelhavsunionens flagskibsprojekter er den Euromediterrane Solarplan.
I Golfen har vi haft et omfattende samarbejde mht. integration af elmarkederne og fossile brændstoffer. Og vi er nu ved at øge vores samarbejde om vedvarende energi, især solenergi, med en aftale om at iværksætte en fælles forskning, udvikling og en teknologisk platform om ren energi. Men disse bestræbelser, hvor vigtige de end er, har kun bragt os så langt. Nu er det på tide at forpligte os til foranstaltninger, som vil virkeliggøre visionen om, at et grønt energimarked for EU-Middelhavs-Gulflandene bliver en realitet.
(ANSAmed) - Bruxelles, 5. oktober, 2009 - den 18. og 19. oktober  mødes Det Økonomiske og Sociale Råd i Euromed-netværket i lokaler i det Alexandrinske Bibliotek. Begivenheden, der annonceres på internettet (www.enpi-info.eu ), er sponsoreret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Råd og her, og vil beskæftige sig med spørgsmål af fælles interesse for fremtiden for Middelhavsområdet. De to-dages arrangement vil blive åbnet med opdateringer om udviklingen af Middelhavsunionen (UFM) og den rolle, som Det Økonomiske og Sociale Råd (ESC) skal spille, med repræsentanter for EU og det egyptiske fælles formandskabsskab for UFM og Europa-Kommissionen. Et andet centralt spørgsmål, der skal undersøges, vil være den finansielle og økonomiske krise i Euromed-regionen. Den europæiske ESC vil fokusere mere på miljøet, og især i spørgsmålet om klimaændringer i Middelhavsområdet. Maltas ESC vil beskæftige sig med spørgsmålet om inddragelse af civilsamfundet i partnerlandene i Middelhavsområdet i Middelhavsunionens fremtid og i forbindelse med kulturelle og demografiske ændringer. (ANSAmed).

(ANSAmed) - Bruxelles, 14. oktober 2009: - "At skabe et euromediterrant frihandelsmarked er stadig et vigtigt mål," sagde EU's kommissær for eksterne forbindelser, Benita Ferrero Waldner, i en tale ved US Handelskammerets plenarforsamling i Bruxelles . "I juli underskrev vi vores første aftale med Israel," tilføjede Ferrero Walder, "og vi forventer at afslutte forhandlingerne om liberalisering af tjenesteydelser og retten til at etablere en virksomhed i Ægypten, Marokko, Tunesien og Israel næste år." I EU-kommissærens øjne, "er måske den største beklagelse, at ikke alle de nærliggende lande på den sydlige kyst - og jeg henviser til Algeriet, Libyen og Syrien - har taget imod vores tilbud om tættere forbindelser."

(ANSAmed) - Reggio Calabria 21 okt.- Byerne i Middelhavsområdet skal ses som en skatkiste, hvor en fremtid præget af fred, respekt for mangfoldighed og solidaritet, og dermed velstand, kan bygges.  Byerne har godkendt en erklæring "til dette formål, hvis første underskrivere er borgmesteren i Calabrien, Giuseppe Scopelliti, og borgmesteren i Rabat, Fathallah Oualalou. Erklæringen "forpligter underskriverne til at fremme interkulturel dialog og samarbejde, men den har også til formål at bidrage til oprettelse af et Euromediterrant område, hvor der er fred, stabilitet og udvikling, baseret på princippet om økonomisk, social og territorial samhørighed, i harmoni med målene for Middelhavsunionen (UPM), og dette er det første praktisk forslag. “En fælles tilgang til byudvikling'', sagde repræsentanter for byerne, ''kunne genskabe Middelhavets strategiske og geopolitiske rolle  og foreslå gensidige fordele for begge vore kyster, i form af at begunstige udvikling, beskæftigelse og handel i hele regionen''. Erklæringen indeholder også et 'politisk' element, hvor en aktiv rolle kræves tilbage til Middelhavet mhp. at  begunstige det regionale samarbejde mellem de to kyster. Byerne vil mødes igen snart, for at vise, at de har travlt: Det næste møde vil finde sted i Lissabon i januar 2010.
Fortsættes