marts 06, 2014

Halve sandheder er halve løgneLæs denne artikel nøje igennem på Denkorteavis i dag! Den er vigtig for alle, både skatteborgere
og andre.

Skal alle EU-borgere have børnebidrag fra dag 1 i Danmark, sådan som EU foreslår?

Hvorfor arbejder EU på det?
1) for at lokke endnu flere indvandrere fra EU's mindre udviklede stater til Danmark?
(jvf. Georg Soros's og borgmester Allerslevs planer!)
2) for at fremme den økonomiske nedgang (ødelæggelse) af Europa, så vi hurtigere når befolkningernes almene økonomiske nulpunkt?
3) Og/eller for at foregribe den af EU-ledelsen ønskede udvikling: at EU opfattes stadig
mere eksakt som én stat, styret fra Bryssel.

(4. Og drømmer EU om yderligere fremmed indvandring - lidt senere - fra Nordafrika med samme støtte for børnefamilier? Man kan jo uden at arbejde leve af at avle mange børn!)