januar 30, 2016

Danmark en bananstat


Fra   Erik Dagø   fredag January 29, 2016 
Der er efterhånden ikke langt imellem, at store skandaler dukker op. For SKATs vedkommen svindles for milliarder uden indgriben; tusindvis af mellemøstlig og afrikansk ros vælter ind over Danmarks grænser ude hindring. Politiinspektør Kim Kliver, der på rigspolitichefen og “Danmarks vegne “gav lov” til ind- og gennemrejse til Sverige,  stod stor og rund og fortalte, at det var den letteste løsning!

Nu kommer måske ca. ½-delen tilbage til evig forsøgelse i Danmark – udvist af Sverige! Jeg har lagt mærke til, at Kliver nu bevæger sig rundt ved grænsekontrollen ved Rødbyhavn. Han gik jo ellers og hyggede sig hos rigspoliti-chefen i Kbhvn.  Er han mon forflyttet? Ihvertfald kravlede han op i lastbil for kontrol her fredag aften. Er han blevet ofret pga. et udueligt Folketing? Og hvad med minister Karen Ellemann, der intet ved om mindreårige som barnebrude – noget alle ved forekommer i mellemøstlige lande!
Og hvorfor har asylmafiaen/centrerne ikke indberettet det? Alle ved også, at der skal “kongebrev” til for at blive gift, hvis man ikke er fyldt 18 år!

At muslimske psykopater - fængslet for mord - kan være anbragt i samme fængsel/arresthus og tilmed have forbindelse med hinanden via deres mobiltelefoner, er så ekstemt, at al god, gammel og gennemprøvet sikkerhed i politi- og fængelsvæsen er smidt ud sammen med tjenestemandsetikken! Det er grusomt at se på, når jeg ser 44 år tilbage på et helt andet og sikkert system, hvor de ting, der sker nu, ALDRIG ville forekomme! Godnat Danmark! 

 Erik Dagø

januar 26, 2016

Det medbragte HAD

På dette tidspunkt har alle danskere nok hørt om mordet på en ansat ved et bosted for "ensomtkommende børn og unge" (15-18 år), syd for Gøteborg.
22-årige Alexandra Mezher, som trods oplysning om 2 og 3-mands-arbejdsgrupper, nu angiveligt arbejdede ensom som nattevagt, blev myrdet 25. januar (ca. 7.46) en halv time før morgenafløsningen!

Og nu (26/1) har jeg læst flere artikler om samme sag for at få det hele med
15-åring anhållen för dödliga knivdådet
Misstänks för mord alternativt dråp: "Hon blev knivhuggen i ryggen".

Karakteristisk for svenske massemedier er det, at man sørgede for pæn omtale af den åbenbare gerningsmand, en 15 -årig pojk, som måske kunde have haft traumatiske oplevelser....., ligesom man syntes glad for at kunne vælge nogle udtalelser, som en fremmed kvinde i personalet, Amal Hassan, kom med: `Jag har aldrig tänkt att det ska hända något konstigt här. Alla är alltid trevliga och glada`.

Det var samme venlige Amal Hassan, som fortalte den svenske presse:
"- - att personalen alltid arbetar i par.
– Vi jobbar aldrig ensamma, utan två och två. Om det behövs är vi tre, säger Amal Hassan.

Var det måske de officielle regler?

Politiets talsmand Thomas Fuxborg fortæller til nyhedsbureauet TT, at svensk politi har "fået flere af denne type udrykninger det seneste halve år, i takt med at der er kommet mange flygtninge og migranter til landet" - "Siden efteråret har vi flere gange om ugen fået opkald om forskellige typer af vold på bosteder. Dem havde vi ikke før, og det har givet os meget arbejde, siger talsmanden.

Alexandras familie, som ifølge svensk presse "från början kommer från Libanon", har naturligvis selv i sorgen ikke kunnet undgå at drøfte den almene situation af invasionen i Sverige: "– Det är de svenska politikernas fel att hon (Alexandra) är död, siger en af hendes kusiner.

Og hvad nu?
På måndagen anhölls en 15-åriga pojk på sannolika skäl misstänkt för mord. Det är kollusionsfaran (= vanskeligheden med bevisförelse) och brottets allvarlighet som gör att han är anhållen, säger åklagare Linda Wiking.
Hur ställer han sig till misstankarna?
– Jag vill inte gå in på vad det är han berättat. Han är hörd vid ett tillfälle och vi kommer höra honom igen, säger åklagare Linda Wiking.
Hon tillägger:
– Vi har en person som är misstänkt för brott. De andra som finns där är inte på något sätt misstänkta för brott - tvärtom!.
Ja, tvärt om! Politiet har takket dem for deres ikke ufarlige - bedre sagt: dødsfarlige indsats, som muligvis forhindrede flere mord på stedet.

Inget Motiv
Noget motiv kendes ikke direkte, men behøves der egentligt noget? Nordens landes lovgivning har ikke de love, der er brug for. De kommer nok, når muslimerne tager over!

januar 21, 2016

Død på stedet

Iranier skubbede kvinde ud foran tog.

Iranier knuffade 20-årig svensk kvinna framför tåg i Berlin
Publicerad 20 januari 2016 kl 21.37
UTRIKES. En 20-årig svensk kvinna mördades i Berlin när en 28-årig iranier plötsligt knuffade ut henne framför ett tåg på tunnelbanestationen Ernst-Reuter-Platz sent på tisdag kväll. Samtidigt vilseleder och mörkar media kraftigt vid rapporteringen av händelsen.

Den för kvinnan helt okände iraniern knuffade henne mot det inkommande tunnelbanetåget och hon dog direkt, skriver Berliner Zeitung.

Tyskar på platsen grep mannen direkt och höll kvar honom tills polisen anlände.

Enligt Berliner Zeitung är den 28-årige iraniern född i Hamburg av invandrade föräldrar. Han saknade fast bostad och hade kort före mordet misslyckats med att få en bostad i ett härbärge. Enligt åklagarna kan det vara ett motiv för mordet.

Media mörkar
Invandrares brott mot vita kvinnor är för närvarande ett omdebatterat ämne i Tyskland, och Berliner Zeitung mörkar följdriktigt att det rör sig om en svensk kvinna. Istället antyder tidningen att det rör sig om en intern invandrar­uppgörelse genom att skriva att mordoffret "är en tyska med invandrarbakgrund".

Svenska Aftonbladet – som i sin tur mörkar att gärningsmannen var invandrare – har å sin sida talat med UD:s pressjour som bekräftar att man känner till att en svensk kvinna i 20-årsåldern dödats i Berlin.

Berlins inrikesminister Frank Henkel har kommenterat fallet genom att kritisera myndigheterna i Hamburg, varifrån mannen kommer. Den 28-årige invandraren ska nämligen ha en betydande våldshistoria bakom sig, men har ändå tillåtits att röra sig utomhus fritt.

– Man måste ju fråga sig varför* den här mannen inte stoppats tidigare, säger Henkel enligt Berliner-Zeitung.


Spydpigens kommentar:
*) Måske fordi Hamborg noget blåøjet indgik en aftale med byens muslimer 12. november 2012.

Invasion og Information


En taktik, som indgår som et vigtigt element i det, man kalder "Den anden for for krig" eller "Psykologisk krigsførelse" (krig uden militære våben) er at kalde reelle forhandlinger, aftaler, hændelser o.l. for ligegyldige "konspirationer" og omvendt. Det skaber usikkerhed og forvirring. Hvad skal man tro? Det bliver ikke bedre, når myndigheder og massemedier mørkelægger ting af hensyn til egen status og/eller politisk korrekthed.

Den overvældende invasion af blandede udefinerbare personer fra den tredie verden med en iøjenfaldende stor mængde ensomt kommende unge mænd i normal soldateralder og -muskulatur har vakt opsigt. Var det virkelig dem, EU tidligere lovede os skulde tage sig af os gamle, når vi ikke selv længere kunde tørre os i numsen?

Denne invasion var EU med på. De vilde have alle Middelhavets Sydkyststater - d.v.s. alle Nordafrikas stater med i deres partnerskab....
Journalist Niklas Orrenius ved Sydsvenskan  tilslørede kendsgerningerne som "konspiration", men blev irettesat med nedenstående brev fra øjenlæge Anders Bruun Laursen, som havde fulgt sagen nøje på sin blog:


----- Original Message -----
From: Anders Bruun Laursen
To: sydsvenskan@sydsvenskan.se
Sent: Tuesday, September 08, 2009 6:39 PM
Subject: Niklas Orrenius: "Eurabia" jämnförs med konspirationsteorier


Til redaktøren for Sydsvenskan.

Vedr. "Eurabia" jämförs med konspirationsteorier
Av Niklas Orrenius
Publicerad 5 september 2009 11.57 | Uppdaterad 5 september 2009 11.57

Jeg har nu i 4 år studeret EUs forhold til arablandene omkring Middelhavet. Og jeg må give Orrenius ret i hans mening om konspirationsteori omkring ”Eurabia”. Men desværre er det folk som Orrenius, der står for konspirationsteorierne. For Eurabia – eller som det hedder siden 1995 – er en politisk realitet, dokumenteret af EUs egne dokumenter, se nedenfor.

Det udtryk, som Niklas Orrenius anvender, "Eurabia" (fra Bat Ye´ors bog Eurabia, 2005), skaber forvirring, fordi det er et ord, som fuldt ud dækker forhistorien – indtil Barcelonadeklarationen af 1995, hvor Sveriges udenrigsminister, Lena Hjelm-Wallen var med til at skabe ”Det Euromediterrane Partnerskab”, som det kan ses i dette originaldokument, der nu er fjernet fra internettet http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-27-28-11-95.pdf

Den 13. August sidste år blev dette partnerskab under tilstedeværelse af Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt udråbt til ”Barcelona Processen : Unionen for Middelhavet” – altså en regulær union omfattende alle Middelhavslande + resten af EU, som De kan se af dette officielle dokument. .http://www.emuni.si/Files//Dokumenti%20PDF/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterranean-EN.pdf .
Som Sarkozy sagde i den anledning:” Vi vil lave Middelhavsregionen om til et område med fred, og vi vil bygge, hvad vi har bygget med EU”! http://www.ansamed.info/en/top/ME11.@AM09321.html

På 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli 3. december 2003 lovede EUs udenrigsministre ”partnerlandenes” borgere EUs 4 fundamentale friheder – herunder fri bevægelighed i euromediterranien-området - til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt. http://euro-med.dk/?p=1212 (dette originaldokument er nu fjernet fra internettet).
q
Denne status blev 13. okt. 2008 tildelt Marokko, hvis borgere herefter har fri adgang til EU-landene. Andre vil følge efter. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1488&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en . Interessant er her EU/Marokko-handlingsplanen http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf

I 2002 fortalte EU-kommissær Louis Michel det belgiske parlament, at EU skulle omfatte hele Nordafrika http://www.brusselsjournal.com/node/2018 . Forfatteren til denne artikel, Paul Belien, er gift med et belgisk parlamentsmedlem, som hørte den udtalelse.


Det er vel derfor, at EU nu har oprettet hvervekontorer overvejende i det muslimske Afrika for inden 2050 at få lokket 50 millioner afrikanere + deres familier til EU – som meddelt i the Daily Express d. 11. okt. 2008 http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%20hamiltonMORE

De får svært ved at betegne ovenstående som konspirationsteori. Jeg kalder det konspirationspraksis. Dette blot til Deres orientering - skønt jeg på trods heraf ikke forventer nogen korrektion af Orreniu´artikel - eller mere lødig information af læserne om Euromediterranien/Middelhavsunionen - Europas undergang.
Skulle De være interesseret i at vide mere, så se min blog d. 10. juni, 2009: ”Euromediterranien Processen fra Eurabia til Middelhavsunionen” http://euro-med.dk/?p=8949 - eller på engelsk http://euro-med.dk/?p=9049 - eller på tysk http://euro-med.dk/?p=9023 . I den anledning kan jeg også anbefale Dem at se på ”symbolism” eller ”Symbolik” – foklaringen af headeren.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. ögonläkare
Toftevej 3


DK-4140 Borup

januar 20, 2016

Al-Mahgreb (Solnedgangens lande)

Fra JP via Ole Gerstrøm
Der skrives i link-artiklen om nordafrikanere nedenfor: "...har 40 pct. af asylsøgerne fra regionen begået kriminalitet inden for et år efter deres ankomst". Men der burde vel retteligt stå "dømt for kriminalitet." Antallet af syndere er givetvis langt højere. Ole G.

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/international/ECE8365636/nordafrikanere-er-en-voksende-tysk-hovedpine/
Nordafrikanere er en voksende tysk hovedpine

 JP.INTERNATIONAL 13.01.2016 KL. 21:12
40 pct. af de nordafrikanske asylsøgere er kriminelle, viser en analyse fra Köln.

ANGELA MERKEL TYSKLAND
MICHAEL KUTTNER, JYLLANDS-POSTENS KORRESPONDENT

BERLIN — Undertiden skal man høre godt efter for at forstå meningen, når stats- og regeringschefer tager ordet. Således også på et pressemøde i Berlin tidligere på ugen.
Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, havde inviteret Algeriets premierminister, Abdelmalek Sellal, og efter at have skridtet et militært æreskompagni af i øsende regnvejr havde de udvekslet synspunkter, fortalte de. Merkel roste Algeriet for at være »et anker af stabilitet« i det urolige Nordvestafrika. Sellal sagde, at han gerne så tyske investeringer i sit land.
Det var efter disse høfligheder, at kansleren berørte antallet af algeriske indvandrere, der de seneste måneder åbenbart er eksploderet og, sammen med tilrejsende fra de øvrige såkaldte Mahgreb-lande, som Marokko og Tunesien, er en stigende hovedpine for forbundsregeringen. »Merkel og Sellal talte også om emnet migration,« hedder det i en officiel tysk meddelelse.
»Da kun ganske få algeriere anerkendes som flygtninge, opstår i mange tilfælde spørgsmålet om hjemsendelse på dagsordenen,« fortsættes det, og så kommer et direkte citat fra Merkel på pressemødet:
»Vi har nu gennem længere tid haft en hjemsendelsesaftale med Algeriet. Men det drejer sig jo også altid om at gøre den operativ på egnet vis.«

Bag de 23 ord

Hvad der skjuler sig bag ordene – 23 på tysk og 26 i dansk oversættelse – er et af de mest eksplosive forhold i den tyske asyldebat. Unge mænd fra Mahgreb-landene, især Algeriet og Marokko, vækker over alt opsigt som kriminelle. De stjæler og overfalder, de snyder på stort set alle områder, og der har åbenbart ikke været meget, myndighederne har kunnet gøre ved det.
Ikke alle tilrejsende fra Mahgreb overtræder loven, men i Köln, hvor seksuelle overgreb nytårsnat har udløst international bevågenhed, har en afdeling af kriminalpolitiet siden efteråret analyseret den nordafrikanske kriminalitet. Ifølge analysen, offentliggjort af Spiegel Online, har 40 pct. af asylsøgerne fra regionen begået kriminalitet inden for et år efter deres ankomst. For syrere er tallet kun 0,5 pct.

»Uforskammede«

I Düsseldorf slår en kriminel fra Mahgreb til hver tredje-fjerde time, hedder det i en anden, fortrolig analyse fra Kölns naboby. Der er mere end 2.200 kriminelle fra det nordvestlige Afrika, og de optræder generelt »uforskammet og respektløst«, hedder det fra politiet ifølge Spiegel Online. Mange har smidt deres papirer væk og lader, som om de er syrere.Den positive nyhed, som ofte fremhæves af politiet, er, at kun ganske få asylsøgere er kriminelle. Den dårlige er, at lovovertræderne er meget aktive, så et begrænset antal kan begå mange lovbrud.
Problemet, som blev antydet af Merkel på pressemødet, er, at nordafrikanere, selv om de dømmes til udvisning, ofte ikke kan sendes tilbage. Enten er de gået under jorden, eller deres hjemlande, f.eks. Algeriet eller Tunesien, nægter at modtage dem. I Algeriet er det næppe heller befordrende, at statschefen, Abdelaziz Bouteflika, er alvorligt syg og stort set forsvundet fra offentligheden, så ingen rigtigt ved, hvem der har magten.
I Tunesien, hvor Det Arabiske Forår har bidt sig nogenlunde fast, kæmper man mod islamistisk terror, og Tyskland synes tilbageholdende med at lægge alt for stort pres på de i forvejen udfordrede myndigheder. Sellal sagde i Berlin, at man vil tage kriminelle landsmænd tilbage.
»Men vi skal naturligvis sikre os, at de virkelig er algeriere,« erklærede han.

januar 19, 2016

En tysk by har aflyst sit årlige karneval i næste måned af angst for sexuelle overgreb på kvinder ligesom det, der foregik i Køln ved nytår.
I Rheinberg siger man, at "det ikke kan udelukkes", at fulde flygtninge kommer til byen for at chikanere kvinder.

Politiet i Køln har fået over 500 anmeldelser om sexuelle overgreb og røverier nytårsaften, begået af kriminelle asylsøgere.
Man ser frem mod yderligere 200 invaderere i Rheinberg i begyndelsen af næste måned.
Den tyske regerning er tydeligt nok uden enhver kontrol og synes at ville importere voldsmænd indtil landet er ødelagt.
Byens styrende har sagt , at de tror, at et "problematisk publikum vil dukke op, eftersom det ikke bliver så let for politi og sikkerhedspersonale at kontrollere dem....
Det er en perfekt mulighed for sexuelle chikaner imod ikke-muslimske kvinder og at lade en bombe eller to sprænge.

Karneval  er en tradition fra  middelalderen i Rhinlandet og andre dele af Tyskland. En kulturarv, som nu permanent raderes af hensyn til politisk-korrekthed.
Stump for stump kommer hver lille ting i den tyske kultur at brydes ned af de indtrængende muslimer, og det samme vil ske i alle andre samfund, som falder i hænderne på islam.


Kilde: den svenske blog "Every kinda people" ved Berit 19.1.2016

Troen flytter bjerge

Derfor bruger Islam sexkortet
HVORDAN, OG HVORFOR 

Fra SYNOPSISBLOGGEN 18.1.2016
ved  LT. COLONEL JAMES G. ZUMWALT, USMC (RET)
Trods de store forskelle mellem Vestens kultur og Islams kultur, så har de noget tilfælles. I begge kulturer sælges sex. Men det er ved måden sex benyttes på, at ligheden holder op. I Vesten bruges sex til at sælge produkter, i Islam bruges sex til at sælge død.

Nu hvor islamismen fortsætter med at afsætte blodige fodaftryk på Planeten er det blevet stadig mere vigtigt for ikke-muslimer af forstå helt præcist, hvordan denne religion benytter ‘sexkortet’ og dermed lader legioner af mandlige tilhængere blive villige til at dø for sex.
Blandt de mange islamiske lærde og gejstlige der anbefaler de sex-belønninger der venter de troende i det næste liv er den saudiske Sheik Yahya Al-Jana’. I en forelæsning sidste måned beskrev han jomfruerne i Paradiset der venter på de rettroende, som det for århundreder siden blev lovet af Allah. Mændene har rigtig meget at glæde sig til, i modsætning til de muslimske kvinder.

 (Advarsel: Nogle læsere vil finde følgende uddrag i oversættelse af Sheikens forelæsning, ved ikke-profit-organisationen MEMRI, noget foruroligende, men ikke desto mindre er det meget betegnende for profeten Muhammads behov for at appellere til de liderlige begær hos hans publikum på den tid - de uuddannede beduiner. Uheldigvis fortsætter denne appel nu her 1400 år senere.) .
 “Der er ikke mange kvinder i Paradis. Det er for det meste mænd der kommer der. (Profeten Muhammad) sagde at nogle kvinder slet ikke vilde kunne mærke duften af Paradiset, selvom den ellers kunde mærkes i en afstand af 500 år.`
 “Hvorfor? Fordi de ikke bærer slør, de spiller på deres charme, er iført tætsiddende tøj i indkøbscentre, og er iført parfume og smykker, taler med unge mænd og sender deres billeder ud på de beskidte sociale medieplatforme.” .
 “Allah beskrev (Paradisets jomfruer) meget udførligt. Han beskrev endog deres bryster: ‘Ja, i sandhed er det for den fromme et triumfens sted, haver og frugthaver, og kvinder med fyldige bryster i rette alder.’ Kvinder med fyldige bryster i rette alder henviser til Paradisets jomfruer. Allah beskrev deres bryster for at lade dig vide, hvad du kan forvente i Paradiset.”

 “Der er intet skammeligt ved at tale om disse ting. (Allah) ønsker du skal stræbe efter Paradiset. Dette budskab er rettet mod mennesker der vil går glip af Paradiset, fordi de lader deres midlertidige begær tage over. Jomfruernes bryster i Paradiset er som granatæbler. De hænger ikke. De er smukke.”
 “Hvor er I der elsker kvinder? Hvor er I der begærer disse jomfruer? Hvor mange menneske er gët glip af de lovede jomfruer på grund af en utilsløret skøge? Allah omtalte sex, for at du skal have lyst til at komme i Paradiset. Der er ikke blot mad, drikke og lykke. Der er også sex, kvinder som ikke er som dem, du møder i denne verden.”
 Allah sagde, ‘I sandhed vil beboerne i Paradiset være travlt optaget af dejlige ting den dag. De og deres hustruer vil ligge på udsmykkede lejer’...Ibn ‘Abbas (Muhammads fætter og respekteret lærd i Islam blev udspurgt): ‘Allah sagde beboerne i Paradiset ville være travlt beskæftiget. Hvad er det så der holder dem travlt beskæftiget? Hvad er det, ohh Ibn ‘Abbas?'
 Ibn Abbas sagde: ‘De vil have travlt med at bryde deres jomfruhinder’ ...Er der sex i Paradiset? Jovist, Ibn ‘Abbas fortalte at profeten Muhammad blev spurgt: ‘Oh Allahs budbringer, vil vi få sex i Paradiset med vore hustruer ligesom på Jorden?’
 Muhammad sagde: ‘Ved Allah, en mand vil få hundred jomfruer på en enkelt morgen.’ Og det som er endnu mere forbløffende er, at hver gang han vender tilbage til dem vil han finde at hun er jomfru igen, og at hun er endnu mere feminin og fuld af begær. Han vil finde hende som jomfru igen, ikke som kvinder i denne verden, hvis jomfruhinde en gang brydes, og så er det det. Hver gang han vender tilbage fra at møde Allah, vil han finde hende som jomfru igen.”

 “Beboerne i Paradiset vil få styrke som hundrede mænd når det drejer sig om at spise, drikke og dyrke sex, fordi nogle af beboerne i Paradiset kan være gift med et hundrede jomfruer eller endog flere. Han vil få hundred mænds kraft, således at om morgenen vil han være i stand til at have sex med hundrede af Paradisets jomfruer.”
Ja, profeten Muhammad forstod alt for godt den mandlige psyke.
 For at fremme islams succes som en ny religion der skulle være i stand til at stille med en hær af krigere, der var forpligtet til at dø for Allah, ja så forstod Muhammad den tiltrækning det andet køn har på mænd, og hvordan begær kunne benyttes til at skabe en uovervindelig hær.
 Muhammad betragtede en kvindes tiltrækning i dette liv som en distraktion for hans krigere, hvor deres opmærksomhed om opgaven ved islamisk erobring blev afledt. Han havde brug for at få løsnet det stærke bånd der skabes ved et ægteskab, og vende krigerens energi mod ikke at være bange for at dø på slagmarken.

 Han besluttede at den bedste metode til at maksimere en krigers fokus på kamp, og ikke familien, var at nedtone vigtigheden af kvinder i dette liv. Dette betød at man ihærdigt måtte prædike, at kvinder var underordnede tjenere og anden klasses borgere der skulle betjene mændene i dette liv. For yderligere at reducere hengivenheden hos en given kærlig hustru gik Muhammad ind for at man måtte have flere hustruer.
 For at fjerne frygten for døden i en krigers indsats besluttede Muhammad at det bedst kunne gøres ved “genbrugs” jomfruerne som mændene ville finde i livet efter dette. Et sådant løfte om et seksuelt paradis ville lade krigeren dø med et smil om munden - i ren forventning om indfrielsen af Allahs forjættede løfte.
 For den kriger, der med succes overlevede og vandt på slagmarken og gjorde sig fortjent til på et senere tidspunkt at komme i det seksuelle paradis, var der endnu en appellerende forordning fra Allah. Krigerens seksuelle begær kunne tilfredsstilles ved hans ret til at tage fangne kvinder som egne sexslaver.
 Det er meget betegnende når en religion lægger så stor vægt på at tilfredsstille mandens seksuelle ønsker. At det skulle ske i den udstrækning som Sheik Yahya Al-Jana fremlægger i sin forelæsning i beskrivelsen af en jomfrus kropsdele i Paradiset burde give anledning til bekymring blandt uddannede troende såvel som ikke-troende.
 En sådan kvindelig seksuel udnyttelse bringer minder om “fup” religionerne i det 20. århundrede ved “selvbestaltede profeter” som Jim Jones og David Koresh.
 Da Jones og Koresh markedsførte henholdsvis the People's Temple og the Branch Davidians, kunne uddannede observatører med lethed se hvad disse religioner virkelig var - nemlig kults.
 Den kendsgerning at profeten Muhammad har haft en begyndelse for 1400 år siden - og frem til Jones og Koresh - burde ikke afholde os fra at se Islam med de samme øjne.


 Lt. Colonel James G. Zumwalt, USMC (Ret.), is a retired Marine infantry officer who served in the Vietnam war, the U.S. invasion of Panama and the first Gulf war. He is the author of "Bare Feet, Iron Will--Stories from the Other Side of Vietnam's Battlefields," "Living the Juche Lie: North Korea's Kim Dynasty" and "Doomsday: Iran--The Clock is Ticking." He frequently writes on foreign policy and defense issues.

 http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/how-and-why-islam-plays-the-sex-card?f=must_reads#ixzz3psa615TO

KlimakludderDet sydligste Syditalien har haft snevejr, og nogle har moret sig med at lave en snemand, - eller snekone skulde jeg måske sige.

I januar for et år siden kunde jeg fortælle om snevejr i Saudiarabien, ca. 1500 km nord for Riad, - en meget sjælden begivenhed.
Og måske netop derfor omgivet af mystiske forestillinger. Nyhedsmediet "Golfnyhederne" fortalte, hvordan en kendt theolog strax tog til orde imod sådan noget: `at lave en snemand som et menneske eller et dyr for sjov eller som leg, var ikke acceptabelt i islam`.
I følge de islamiske regler må man kun afbilde genstande som både, frugt, huse og lignende uden at løbe ind i religiøse anstødsstene.

Ifølge teologen er det absolut forbudt at lave dukker i form af mennesker eller dyr. Det gælder både for malerier og skulpturer. Snemænd er ingen undtagelse. I henhold til saudisk lov kan enhver teolog udstede en fatwa. Fra regeringens side var der ingen kommentar til denne snemands-fatwa.

Endnu har den muslimske invasion i Europa ikke fået gennemtrumfet noget "moralpoliti", som kan forhindre vore børn i at bygge snemænd med kuløjne og en gulerodnæse!
Nyd det inden den forrykte fremmede fanatisme får magten.

Kilde: "LiberoQuotidiano.it!

   

januar 18, 2016

Hvilke rævestreger ligger og venter?

Fra Dansk eller tysk TV. Politik.  ?

Neues Islamgesetz: Bilanz
Das neue Islam-gesetz gilt seit einem Jahr. Am 1. März läuft eine Übergangsfrist aus, bis dahin müssen sich  Moscheen und Islamischen Vereine registrieren lassen. Die Bezahlung von Imamen aus dem Ausland ist nur mehr bis Ende März erlaubt.
Rund 400 Moscheen gibt es i Österreich  künftig müssen sie alle unter das Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGG) begeben, wenn sie religiös tätig sein wollen. Ansonsten droht ihre Schliessung. IGG-präsident Sanac geht davon aus, dass 99,5 % der Moscheen das tun werden. Derzeit haben sich aber  262 Moscheen bzw. 90 Fachvereine bei der IGG registrieren lassen.

Oversat af Gertrud:


Fra dansk text-TV 16.1.2016 (?) sendt fra Bodil Clausen

Den ny islam-lov i Østrig har været gyldig et år. Den 1. marts løber overgangsfristen ud og inden da må moskeerne og de islamiske foreninger lade sig registrere. Betaling til imamer fra udlandet er kun tilladt indtil slutningen af marts.

Ca 400 moskeer er der i Østrig. De må alle underlægge sig det Islamiske Trossamfund (IGG), hvis de vil beskæftige sig med religion. Ellers må de lukke. Formanden for IGG, Sanac, regner med, at 99.5 % af moskèerne vil gøre det.


Men for øjeblikket har 262 moskèr eller Fagforeninger ladet sig registrere hos IGG.

Bare en lille drejning !


Da jeg ikke kan tjekkisk, må jeg nøjes med denne meddelelse efter at den er gået igennem et fransk og et dansk nyhedsbureau og evt. er blevet noget manipuleret !

Tjekkiets Præsident fortsætter sin kamp mod flygtninge: 
'Det er umuligt at integrere muslimer i Europa'
Tjekkiets præsident, Milos Zeman, siger i et tv-interview, at "det i praksis er umuligt at integrere muslimer i Europa."
»Erfaringer fra Vesteuropa viser, at det i praksis er umuligt at integrere muslimer i de europæiske samfund, og at de bør holde sig til deres egen kultur i deres egne lande. Lad dem ikke tage den med sig til Europa, så vi kan undgå hændelser, som dem, vi så i Köln,« siger det tjekkiske statsoverhoved.
»Integration er mulig med kulturer, der har ligheder, og hvor lighederne igen kan være forskellige,« siger Zeman og fremhæver, at vietnamesiske og ukrainske samfundsgrupper har været i stand til at blive integreret i Tjekkiet.

Før jul sagde Zeman i sit julebudskab til den tjekkiske befolkning, at flygtningestrømmen mod Europa var en "organiseret invasion".
»Unge mænd fra Syrien og Irak bør gribe til våben og gå i krig mod Islamisk Stat (IS) i stedet for at begive sig til Europa. Jeg er dybt overbevist om, at vi står over for en organiseret invasion, ikke en spontan bevægelse af flygtninge,« sagde Zeman i sin juletale.
Zeman har beskyldt Det Muslimske Broderskab i Egypten for at have organiseret flygtningestrømmen.
»Islamister i Det Muslimske Broderskab bruger penge fra adskillige stater til at finansiere flygtningestrømmen for gradvist at vinde kontrol over Europa,« sagde han tidligere i denne måned.
Kun få asylansøgere har søgt til Tjekkiet, som har 10,5 millioner indbyggere. Regeringen i Prag har accepteret EU's kvotesystem, som vil fordele 160.000 flygtninge i medlemslandene.
Det er ikke første gang, at den 71-årige Zeman har lagt sig på den hårde linje i spørgsmålet om den strøm af migranter og flygtninge, der kommer til EU.

I november deltog Zeman, der er venstreorienteret, i en islamkritisk demonstration i den tjekkiske hovedstad, Prag.
Zeman var sammen med politikere på den yderste højrefløj og en halvmilitær gruppe.
Bohuslav Sobotka, der er Tjekkiets premierminister, og han har tidligere kritiseret Zemans udtalelser.

/ritzau/AFP

Tryk på Peberspray`en
Da der sært nok stadig er kvinder, der ikke har fattet alvoren bag indvandringen, og der endog findes begavede kvinder, som tror, at de kan påvirke koran-troende, skønt islam under strengt regimente i 1400 år har vist, at ingen har kunnet eller turdet tænke selv, da det let kunde medføre de rædsommeste pinsler og død, dikteret af andre fra samme religion. Vi ser det tydeligt i funktion i dag.

På baggrund af de mange sexuelle overfald på europeiske kvinder omkring nytår indser man nu, at disse kvinder ikke har den mindste chance hvis det er dem forbudt at gøre modstand. Sådant forbud må omgående fjernes.
En peberspray er ikke ueffen, og givetvis vil en del kvinder kunde redde sig med en sådan tingest - men tro ikke, at man dermed har løst et uhyggeligt problem. En muslimsk mand vil føle det dybt krænkende at blive besejret af en kvinde. Det kan få hans had til at stige adskillige grader og give extra vild energi. Og hvad gør hans kammerater i kredsen....


Giv kvinder ret til at forsvare sig
af Geert Wilders og Machiel de Graaf  •  18. Januar 2016

Geert Wilders: "Taharrush er det arabiske ord for det fænomen, hvor kvinder omringes af grupper af mænd og bliver seksuelt chikaneret, forulempet, befamlet, voldtaget. En kultur, som har et særligt ord for seksuelle overgreb på kvinder ved grupper af mænd, er til fare for alle kvinder." Billedet til højre: Denne måned har oplevet folkelige protester i Tyskland som en reaktion på de seksuelle masseovergreb nytårsaften i Köln og andre byer.
"Kulturberigelsen" har givet os et nyt ord: Taharrush. Husk det, vi kommer til at beskæftige os meget med det. Taharrush er det arabiske ord for det fænomen, hvor kvinder omringes af grupper af mænd og bliver seksuelt chikaneret, forulempet, befamlet, voldtaget. Efter taharrush nytårsaften i Köln har mange kvinder købt peberspray. Hvem kan klandre dem for det?
En kultur, som har et særligt ord for seksuelle overgreb mod kvinder ved grupper af mænd, er til fare for alle kvinder. Selve eksistensen af ordet indikerer, at fænomenet er vidt udbredt. Fru Merkel, premierminister Rutte og alle de andre åben-dør-politikere kunne og burde have vidst dette.


Læs videre på:  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15253dc130da7dae

For at abonnere på Gatestone, gå til http://da.gatestoneinstitute.org/list_subscribe.php


januar 17, 2016

Islamkristen bisp


Apropos biskop Marianne Christiansen::


FRI OS FOR DEN RØDE BISP!

 I 1983 valgte TV at transmittere den sædvanlige juleaftens gudstjeneste fra Lundehuskirken på Østerbro i København. Prædikant var Birthe Andersen, og besjælet af en kommunistisk åbenbaring holdt hun en dundertale imod kapitalismen og USA og forstærkede dermed den politiske linje fra prædikestolen, som flere var begyndt på. Om TV med vilje havde valgt hende ud til julefesten, skal være usagt. Hun var i kirkekredse ikke ukendt som venstreorienteret slagsbror lige fra sin deltagelse i studenteroprøret 1968 til Kirkedagene. Men TV-medarbejderne havde dog - i den søde julestund - undladt at filme de demonstranter, der var mødt frem i hendes kirke med politiske slagord i håb om at få dem på fjernsynsskærmen.

 Om de var kommen af sig selv eller på direkte tilskyndelse af præsten, må overlades til tankernes frie spil, men hun havde accepteret deres optræden! Det var jo blot en virkeliggørelse af opfordringen på sommerens Kirkedage i Silkeborg: „BZ din kirke!“

 Birte Andersens julebudskab fik Centrumdemokraternes leder, Erhard Jacobsen til at fare ud, og i det hele taget gav det anledning til mange ufredelige dønninger i pressen. Skønt det næppe kunne være korrekt at forvandle kirken til en politisk slagmark, fandt biskop Ole Bertelsen ikke årsag til at påtale dette - sikkert på grund af sin egen holdning, idet han politisk hyldede SF og gik ind for Christiania.*

 Altså var det nu „in“ at demonstrere i kirken!Noget senere skulle biskoppen indsætte nye præster i deres præstegerning (26.2.1984). Jeg kendte ikke ceremoniellet, men indfandt mig i god tid i Vor Frue Kirke og satte mig på forreste bænk i midterskibet. Efterhånden fyldtes kirken, og den var tæt besat, da højtiden begyndte. Under orgelbruset drog de nye præster sammen med ældre kolleger op gennem kirken i procession og dermed forbi min stol. Jeg takkede himlen for, at jeg ikke havde taget paryk og blå briller på, for så havde det været pinligt at blive afsløret af den røde præst, Hans Nebel. Vore øjne mødtes, da han skred forbi.

 Gudstjenesten gik sin gang, mens jeg spekulerede som en gal på, hvornår og hvordan jeg skulle klare det, jeg havde indladt mig på. Jeg kunne endnu droppe sagen og slippe derfra. Tanken om at skulle demonstrere i domkirken helt muttersalene gav mig ærlig talt hjertebanken af bekymring, som jeg måtte overvinde med beroligende ord til mig selv: Vorherre var nok ligeglad, og hvad kunne der til syvende og sidst ske andet end, at kirketjeneren viste mig bort?

 Vi var langt inde i gudstjenesten, da jeg endelig smed min lodenfrakke og dermed lod den citrongule tynde sommerfrakke komme til syne nedenunder. Med stor skrift stod der malet hen over forsiden på den: „Ingen kan tjene to herrer“ og på ryggen: „Fri os for vor røde bisp!“ Men ingen kunne nyde synet dér, hvor jeg var i kirkestolen. Jeg måtte ud på gulvet. Med bæven tænkte jeg på, hvordan det skulle spænde af, men trøstede mig igen med, at jeg højest kunne blive smidt ud. Jeg åbnede kirkestolens låge, trådte ud på midtergulvet og gik ganske langsomt op til korgitteret, åbnede det, steg indenfor og satte mig over for præsterne på den nordre side, der var beregnet til de vordende pastorers familiemedlemmer.
 Jeg afventede det videre forløb af ordinationen. Nebel og hans kolleger overfor kunne ikke undgå at se indskriften på forsiden af mig, og der bredte sig en vis hvisken...Og hvad nu? Hvordan skulle jeg vække opsigt? Hvordan skulle jeg få vist bispen min demonstration? Nu havde præsterne set den, men Ole Bertelsen....
 Vi nåede til nadveren. Den uddeltes ikke af biskoppen, men han sad ved siden af, bare et lille stykke fra knæfaldet, og nadvergæsterne måtte stå i kø for at nå frem. Det var min chance! Jeg stillede op i rækken lige foran Bertelsen. Han kunne ikke undgå at se mig, selv med sin bedste vilje. Da jeg nåede frem til knæfaldet og nadveren, afslog jeg både brød og vin for en ordens skyld. Efter nadveren, da der igen var faldet ro over menigheden, gik jeg ned til min kirkestol, tog min lodenfrakke og skred langsomt , meget langsomt, som det sig hør og bør i en kirke, ned ad midtergangen og ud.

 Hverken Kristeligt Dagblad eller nogen anden avis bragte et ord om demonstrationen!
 Nej, naturligvis ikke!

 Kun kom der et par uger efter et læserbrev fra en forarget kvinde i Helsingør - Skrevet og sendt af mig!


 *) Da Ole Bertelsen blev ordineret til biskop i 1975, optrådte en hippipige i rødt foran domkirken med skilte som: „Leve den røde biskop!“, „Leve Bock“, pastor Søbye og Thorsen“, „Mere støtte til Thorsen!“ og „Vi vil have mere teater i kirken!“. Hun fik ikke lov at stå der så længe, før politiet gænnede hende væk, men Ekstrabladet nåede da at snuppe et billede og skrev i avisen, at denne „Folkets repræsentant“ „skidegodt“ var blevet fjernet af „en politimand der hed Egon“. På billedet, man ser hvordan....

(Jeg tilstår:)

Det var bare mig, Gertrud, der var ude med sort propaganda.


januar 16, 2016

Moralens vogter i Malmø

Tidligere borgmester i Malmø Ilmar Reepalu optrådte i Sveriges TV-nyheter her til aften  for at påtale den dårlige moral, der herskede i "Kommunal" - Kommunalarbetareförbundet angående udenrigsminister Margot Wallströms lejlighed i Stockholm.

Reepalu som moralens vogter !

Men jeg har ikke glemt dig, Reepalu og dine upassende, lidet moralske tiltag, både med hensyn til forfulgte jøder i Malmø og din manglende omsorg for gamle udslidte mennesker.

Nedenstående tekst stammer fra bogen "Sveriges Tragedi", på dansk: "Sveriges Tragedie", udgivet 2007.


Åldringen i Malmö
Från Malmö visade teve 2005 hur dåligt livet kunde vara för en åldring på 98 år. Efter en mindre operation på sjukhuset vägrade han att åka hem till sin egen lägenhet. „Jag klarar det inte, jag orkar inte mer…“
Det var pinsamt att se. Mannen kunde knappt stappla runt och behövde hjälp… Men det var inte sjukhusets ansvar. Han skickades runt, från den ena avdelningen till den andra…
„Nu sitter jag här i stolen och här stannar jag tills att ni hittar hjälp till mig,“ sa han, dödstrött på livet.

En av tittarna, som mer än någon annan kände till förhållandena i Malmö, blev så rasande att han efteråt på natten skrev ett brev till kommunalrådet Ilmar Reepalu. Denne hade tidigare givit uttryck för att Malmö var överbelastat med invandrare och kunde inte klara av mera! Men han blev satt på plats av sina partikamrater – socialdemokraterna.

Hår är brevet till Reepalu från den 19 april 2005:

„Hej Ilmar!
Både du och jag förväntar oss en trygg och behaglig ålderdom. Jag har de senaste dagarna följt turerna kring en gammal man i massme-dierna som inget hellre vill och har med all rätt krav på det svenska samhället, att få en trygg tid under sina sista år i livet. Han har jobbat och slitit och betalt skatt efter sin förmåga hela sitt liv och nu blir han utsatt för en omänsklig behandling genom att skickas runt som ett paket mellan olika så kallade vårdformer. Psykisk misshandel. Han har rätt till ett eget boende efter sin egen vilja med den hjälp han behöver.

Punkt slut.

Du visar än en gång prov på din omänskliga sida, som en desperat sosse i nöd. Malmö kommuns kassa tillåter faktiskt den lilla utgift som det innebär att låta Gustav och många andra pensionärer leva ett bra liv i Malmö under sina sista levnadsår.
Du måste naturligtvis ändra inriktningen på ekonomin och låta mer pengar gå till åldringsvården. Dra in ditt gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö (läs Rosengård) och låt svenskarna som jobbat och slitit i ett helt liv för att bygga upp Sverige, få ta del av vårt välstånd.

Jag heter Bengt Lindström och jobbar som polisinspektör i Malmö sedan många år. Är för närvarande yttre befäl och chef för samtliga poliser i Malmö som jobbar i yttre tjänst.
Tänker inte stanna kvar i Malmö och bli pensionär. Jag har mycket stor erfarenhet och kunskap om Malmö och dess positiva och negativa sidor men nu är måttet faktiskt rågat.
Du är en representant för Malmö kommun och har visat ett synnerligt dåligt ledarskap med ett omdöme och brist på empati som är lika med noll. Sydnytt har dessutom försökt ställa frågor till dig som du på ett oförskämt sätt har vägrat svara på. Hoppas du själv blir gammal och svag och blir beroende av hjälp. Fy fan vad jag hatar dig och ditt jävla sosseparti.

Jag kräver att du tar en del av pengarna som du och dina jävla sossekollegor lägger på kriminelle Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra svenska pensionärer istället.
Hälsningar från en 43-åring som skäms över att bo i Malmö.“


Brev till myndigheter är som tidigare nämnt (i boken) offentliga. Polisen blev anklagad för rasism men blev frikänd av tingsrätten. Polisväsendet avskedade honom.
Då han blev frikänd av rättsväsendet kräver han nu sitt arbete tillbaka och skadestånd på 120 000.
Också Arbetsrätten frikände polismannen och han ansattes igen i polis-kåren, men med en annan befattning.

januar 15, 2016

Naivitet ud over alle grænser


Efter de mange arrangerede sex-overgreb på europeiske kvinder har et flertal uden om regeringen  rejst krav om, at mandlige asylansøgere skal på kursus i seksualmoral.

HENRIK DAY POULSEN skriver 14. JANUAR 2016 b.dk om dette tåbelige forslag:

"At tro, at et kursus i seksualmoral kan ændre en fasttømret opfattelse af kvinders og mænds rolle i samfundet er hamrende naivt, grænsende til det stupide. Når vi er voksne, kan vi slibe kanter af vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Vi kan ikke ændre den totalt.

Derfor skal vi i Skandinavien erkende, at fortsat import af unge, muslimske mænd fra samfund med en hel anden opfattelse af sex og kønsroller på sigt vil medføre, at kvinder og homoseksuelle må redefinere deres rolle i samfundet. Når unge muslimske mænd i Köln bevidst spekulerer i at danne store grupper, som forulemper kvinder og som politiet er bange for at intervenere overfor, vil kvinder og homoseksuelle skulle forholde sig til, om det er sikkert at gå ude om aftenen til festivaler og andre begivenheder, hvor der kommer mange mennesker.

Illusionen om, at et aftenskolekursus kan ændre på en opfattelse af kønsrollemønsteret hos nordafrikanske mænd, der er opvokset i en macho kultur, hvor kvinder skal underlægge sig manden, bøsser er afskum og jøder legitime byttedyr, er hamrende naiv og et udtryk for den frustration hos skandinaviske politikere, der er et resultat af Angela Merkels og Sveriges udlændingepolitik. 
Der er intet quick fix i denne sag. Hvis vi ikke omgående returnerer de nordafrikanske mænd, der ikke er villige til at integrere sig og respektere kvinder, bøsser og jøder, vil vi på sigt få et samfund, hvor de nævnte gruppe ikke kan færdes frit i det offentlige rum. For kvinders vedkommende kan de dog, såfremt de er tildækkede og ifølge med et mandligt familiemedlem, vise sig offentligt. Bøsser og jøder: vi må acceptere at brænde i helvede."


Dette her synes at være et kursus i Nordafrika:
 https://www.facebook.com/okotete.onome/videos/10206511728284583/

Mand jer op !
Politikeren Heidi Wang (Liberal Alliance) skriver følgende på sin Facebook profil: 

"Mand jer op!

Handler overgrebet på hvide kvinder i Tyskland om kvindesyn?

Nej, for fanden. Det handler om mandesyn! Hvad tror I, disse mænd ville have gjort, hvis der kommet en flok hvide mænd, der forulemper deres kvinder? Det er manglende respekt for mændene i det pågældende land! Så kære danske mænd:
Mand jer op og sæt en ære i at beskytte jeres kvinder i Danmark, så der ikke sker noget lignende herhjemme! Glem alt om det feministiske pis! Vi vil have rigtige mænd, der ikke bare græder, snakker, strikker eller debatterer. Vi vil have mænd, der bruger deres vaskbræt til at handle! I er garant for vores tryghed og sikkerhed. Politi og politikere er handlingslammet!"

Fundet på internet         Sexovergreb - tahrir  (angiveligt i Cairo)

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=29813462#editor/target=post;postID=9128746143325082091
(JP Premium International ?)

januar 14, 2016

Afsløring af avisernes mørkelægning og løgnaktighed.


Dagens Nyheter klædt af til skindet.

Sverige og sex-trakasseringen – peker mot noe dypere

https://www.document.no/2016/01/sverige-og-sex-trakasseringen-peker-mot-noe-dypere/

HANS RUSTAD 14.01.2016 kl. 09.39

Fagbladet Journalisten.no har gått grundig inn i sextrakasseringen på festivalen "We are Sthlm." Det som kommer frem handler om langt mer enn grove hendelser på en enkeltstående festival. Mørkleggingen av sexovergrepene sier noe om en ideologi som overkjører alminnelige menneskelige hensyn, i dette tilfelle unge jenters integritet helt ned i 12-13 år. Det offisielle Sverige er blitt moralsk korrupt.

Søkelyset rettes nå mot Dagens Nyheter som søndag var først ute med å fortelle om mørkleggingen, først i en kommentar av Lasse Wierup, senere med nyhetssaker om politiloggene som fortalte om trakasseringen. Avisen kunne fortelle at sex-overgrepene ble mørklagt for ikke å gi vann på mølla til Sverigedemokratene. Nå viser det seg at Dagens Nyheter selv var den som sørget for......

Arrangerede sex-angreb også i Danmark

Nordjyske kvinder føler sig forulempet af asylansøgere

Fra /ritzau/ 
12. januar 2016, 17:09

Flere kvinder i Thisteds natteliv har følt sig generet af asylansøgere. Nu vil kommunen stramme op.

Flere kvinder i Thisted Kommune har klaget over, at de har følt sig generet af udenlandske asylansøgere i nattelivet.
Nu vil kommunen iværksætte en række tiltag for at undgå problemer mellem de lokale og asylansøgere.
Det fortæller Lars Sloth, direktør for børne- og familieforvaltningen i Thisted Kommune og ansvarlig for asyl- og flygtningeområdet.
- Flere piger har følt sig utrygge på gaden, hvor de er blevet antastet af asylansøgere. Det samme er sket ude på dansegulvet i nattelivet, siger han til Ritzau.
Lars Sloth understreger, at politiet ikke har været involveret. Der har ikke været nogen anmeldelser eller sigtelser, oplyser han.
Thisted Kommune er en af de kommuner, der har asylansøgere indlogeret i teltlejre.
Generende opførsel og ubehagelige tilnærmelser er lige nu et brandvarmt emne i Europa. I de seneste dage er der poppet sager op fra Köln og senest Stockholm, hvor kvinder har følt sig generet af udenlandske mænd.
- Vi vil forsøge at øge kommunikationen med de her mænd for at fortælle dem, hvad god opførsel er, og hvordan man opfører sig i og uden for bylivet. Det betyder, at vi i den kommende weekend sender SSP-medarbejdere med ud i nattelivet, siger Lars Sloth.
Han understreger, at der er tale om asylansøgere og ikke lokale nordjyder, der står bag chikanen. Han har dog ikke noget tal på, hvor mange mænd der har deltaget.
Ud over ubehagelig opførsel på byens beværtninger og diskoteker, er der også en række af asylansøgerne, der drikker for meget.
- Vi har i den seneste weekend oplevet, at der er flere asylansøgere, der drikker sig lidt for beruset og er blevet kørt i detentionen. Det er selvfølgelig at gå over grænsen, lyder det fra Lars Sloth.
To mænd er blevet hentet af politiet. Den ene gang skete det i teltlejren, mens den anden mand blev hentet ude i nattelivet.
/ritzau/

Befamlingsnatten i Køln

Fra Geoffrey Cain til Information. Den noget upassende spøgefuldhed til et dybt alvorligt emne synes fremkaldt af en totalt tomhjernet ytring fra en "kvindesagsforkæmper"!:


"En af de mest forbløffende følger af befamlingnsnatten i Køln er feministernes venden på en tallerken. Nu er det ikke længere​ sex-chikane, hvis en vildt fremmed stikker hånden ned i kvindernes underbukser. Nej, det opfattes snarere "som en kompliment", skrev en kvindesagsforkæmper i Politiken.

Javel? Det er sandelig nye toner, må jeg sige.


​Og hvis jeg havde vidst det for 40 år siden, havde mit liv nok formet sig temmelig meget anderledes."I fjendens sold

Eva Vosegaard sendte mig igår et indlæg fra Moses Hansen, hvis indsats vi vist alle kender uafhængigt af vore egne mere eller mindre religiøse tanker.

Jeg må erkende, at jeg tager hatten af for Moses og værdsætter hans gedigne tro og kamp for kristendommen langt højere end den overfladiske og forvirrede bislop, Marianne Christiansens fremfærd i Haderslev med hendes proselytter fra den kommunistiske Kammerat Jesu Folkekirke og deres ModerVor.

januar 13, 2016

Anholdt


Nordfront.se   13 jan 2016

Häktad för mord på skolpojke i Broby     Ahmed Mustafa Al Haj Ali
Infogad bild 1

En 14-årig syrier har blivit omhändertagen av de sociala myndigheterna misstänkt för mordet på den 15-årige litauiske pojken, Arminas Pileckas. Händelsen inträffade i måndags på Göingeskolan i Skåne. Uppdaterad med film.
skolmord
Arminas Pileckas blev endast 15 år gammal.
Det var i måndags som den 15-årige litauiske pojken, Arminas Pileckas, knivhöggs till döds på Göringeskolan i Skåne. 15-åringen ska ha suttit i skolans korridor tillsammans med ett par vänner under en lunchrast, när en 14-årig pojke gick fram och högg honom till döds bakifrån. Kniven ska ha träffat hjärtat och 15-åringen ska ha skadats allvarligt.
En skolkamrat ska ha försökt att rädda Arminas liv genom att ha försökt stoppa blödningen. Polis och ambulans kom till platsen och Pileckas fördes akut till sjukhus. Han avled en stund senare.
Den misstänkte gärningsmannen, en 14-årig syrier vid namn Ahmed Mustafa Al Haj Ali som nyligen kom till Sverige, har nu omhändertagits av de sociala myndigheterna. Bild på den misstänkte gärningsmannen går att se här.
Enligt uppgifter ska gärningsmannen ha planerat mordet på Arminas Pileckas under en något längre tid. Bland annat ska han under jullovet ha sökt på nätet efter sidor som lär ut hur man dödar någon.
Arminas Pileckas föräldrar har nu gått ut och pratat med litauisk media där de bekräftar att Arminas hamnade i konflikt med den syriske gärningsmannen i samband med att han ska ha sexuellt trakasserat kvinnliga skolkamrater. Detta ska ha lett till att Ahmed kände sig kränkt och hämnades genom att knivhugga Arminas till döds.

Ækel utryghed

Fremmedes arrangerede sex-angreb i EU 
- også i Danmark

Nordjyske kvinder føler sig forulempet af asylansøgere

Af /ritzau/  12. januar 2016, 17:09
Flere kvinder i Thisteds natteliv har følt sig generet af asylansøgere. Nu vil kommunen stramme op.
MERE OM EMNET

Asylansøgere
Kvinder
Thisted
Flere kvinder i Thisted Kommune har klaget over, at de har følt sig generet af udenlandske asylansøgere i nattelivet.

Nu vil kommunen iværksætte en række tiltag for at undgå problemer mellem de lokale og asylansøgere.

Det fortæller Lars Sloth, direktør for børne- og familieforvaltningen i Thisted Kommune og ansvarlig for asyl- og flygtningeområdet.

- Flere piger har følt sig utrygge på gaden, hvor de er blevet antastet af asylansøgere. Det samme er sket ude på dansegulvet i nattelivet, siger han til Ritzau.

Lars Sloth understreger, at politiet ikke har været involveret. Der har ikke været nogen anmeldelser eller sigtelser, oplyser han.

Thisted Kommune er en af de kommuner, der har asylansøgere indlogeret i teltlejre.

Generende opførsel og ubehagelige tilnærmelser er lige nu et brandvarmt emne i Europa. I de seneste dage er der poppet sager op fra Köln og senest Stockholm, hvor kvinder har følt sig generet af udenlandske mænd.

- Vi vil forsøge at øge kommunikationen med de her mænd for at fortælle dem, hvad god opførsel er, og hvordan man opfører sig i og uden for bylivet. Det betyder, at vi i den kommende weekend sender SSP-medarbejdere med ud i nattelivet, siger Lars Sloth.

Han understreger, at der er tale om asylansøgere og ikke lokale nordjyder, der står bag chikanen. Han har dog ikke noget tal på, hvor mange mænd der har deltaget.

Ud over ubehagelig opførsel på byens beværtninger og diskoteker, er der også en række af asylansøgerne, der drikker for meget.

- Vi har i den seneste weekend oplevet, at der er flere asylansøgere, der drikker sig lidt for beruset og er blevet kørt i detentionen. Det er selvfølgelig at gå over grænsen, lyder det fra Lars Sloth.

To mænd er blevet hentet af politiet. Den ene gang skete det i teltlejren, mens den anden mand blev hentet ude i nattelivet.

/ritzau/

Spydpigens kommentar:

Umiddelbart får man det indtryk, at nævnte direktør for børne- og familieforvaltningen i Thisted Kommune og den ansvarlige for asyl- og flygtningeområdet, Lars Sloth, er aldeles uvidende om, hvordan så fremmede elementer kan opføre sig. januar 12, 2016

Fra en svensk blog:12 JANUARI 2016

Rapefugees är inte välkomna


Misslyckandet att mörklägga de omfattande sexuella övergrepp som begicks av muslimska män på nyårsafton i Köln och på andra håll, har öppnat dammluckorna och Tyskland exploderar av ilska gentemot Merkel.

Agence France-Presse är en del av vänster-etablissemanget och är därför inte vänliga mot "främlingsfientliga" patrioter som motsätter sig att deras land invaderas av fientliga utlänningar, men måste ändå rapportera att tyskarna har fått nog: 


Genom att skandera “Ut med Merkel” och vifta med tyska flaggor, visade anhängare av den xenophobic pegida-rörelsen sin ilska  mot invandrare efter mängder av sexuella övergrepp i Köln.
Med banderoller och skyltar med slagord som "Rapefugees inte välkomna", anklagar högerdemonstranter Merkel, för att hon, genom sin liberala hållning gentemot de som flyr från krig,  låter invandrare löpa amok i Tyskland. 
"Merkel har blivit en fara för vårt land. Merkel måste gå ", säger en av pegida-medlemmarna. 
"Frau Merkel, Frau Reker, ni är kvinnor! Var är er solidaritet? Vad är kvinnor värda i detta samhälle?

Till och med New York Times, som är den största vänsterblaskan, måste också ha svängt till “högersidan” och blivit “xenophobic” eftersom de håller med om att Merkel måste gå.

I Sverige framkommer det nu att liknande händelser som de i Köln har undanhållits allmänheten av rädsla för att det kan ge röster åt Sverigedemokraterna.

“DN:s avslöjande om händelserna på ungdomsfestivalen We are Sthlm i somras har väckt stor debatt. Enligt polisens officiella version gick det relativt lugnt till under evenemanget i Kungsträdgården i Stockholm. Interna polisrapporter som DN tagit del av visar dock att omfattande sexuella trakasserier förekom mot unga tonårstjejer i publikhavet. Förövarna uppträdde i stora gäng. ”Dessa är så kallade flyktingungdomar företrädesvis från Afghanistan”, står det i en av rapporterna.
Slutsats:
Vi kan inte låta allmänheten få vetskap om sexuella mass-övergrepp, eftersom de kan rösta på det parti som vill stoppa dem.” 

1 KOMMENTARER:

Knute sa...
Så mörkade Dagens Nyheter omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm

http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

Nu er det ikke sjov, Eliasson


Det, vi hørte om nytårsfesterne i Køln, de sanseløse sexoverfald på kvinder, foregik også mange andre steder i Europa, hvilket tyder på, at der nok ligger en fælles idè bag. Muslimernes "Psykologiske Krigsførelse" har grebet til den mest lave, primitive form for kamp mod de enkelte individer, og her er der nok at gøre: kvinder, gamlinger og børn er lette ofre, og den individuelle terror skaber angst. Det bliver ikke bedre af, at de officielle myndigheder, politivæsenet etc., har en tendens til at ignorere overgrebene, mens massemedierne overdænger os med beroligende meldinger, som ikke har rod i virkeligheden.

Læs her om hvordan politiet i Stockholm svigtede:

http://www.friatider.se/eliasson-lovar-utreda-polisens-p-st-dda-m-rkl-ggning
“När statsministern, inrikesministern samt polischefen nu säger att de skall gå till botten med något så bör vi nog ställa oss frågan med vad. Eller kanske framför allt, vad de kommer komma fram till. Om det är så att de själva kanske varit, och är, en del av problemet och inte en del av lösningen skriver Johan Westerholm på Ledarsidorna.se och fortsätter med en berättelse av en polis…”.:
http://ledarsidorna.se/2016/01/pa-samhallets-botten/


Tidligere grinede vi nok af denne tegning >

Men nu er det ALVOR !

Der findes vitterligt mænd - endda en på verdensplan meget stor
religiøs gruppe, som ikke er kommet længere end manden her på
tegningen


Multikultur-ideologiens endeligt

De, der havde deres sunde fornuft i behold, da politikere indførte "multikulturen" forstod at dette projekt kun kunde have eet slutresultat, når al "kultur" - både skidt og kanel var godtaget: totalt kaos! fulgt af krav om en monokultur med ret og orden.
Den monokultur skulde være kraftig og magtfuld for at klare opgaven. Islam måtte være det, man
pejlede efter.Det multikulturelle projekts endeligt
Af Søren Hviid Pedersen, cand.scient.pol. og ph.d.
10. januar 2016, 22:30
Ved nytårsfesten kunne man i Köln opleve overgreb på tyske kvinder begået af såkaldte flygtninge fra Syrien og migranter fra Nordafrika. Geografiske områder, der alle er karakteriseret ved at være muslimske.

Søren Hviid Pedersen: »Sandheden kan ikke undertrykkes, og sandheden er en hård tugtemester for multikulturalister, kulturradikale og andre »humanister«, der alle er mest kendt for at fornægte den skinbarlige virkelighed. Den sandhed, der trænger sig på er, at det ikke er muligt at forene en islamisk kultur med en vestlig.«
Den kultur der skaber terrorens tsunami og som hærger Mellemøsten, har sine egne perverse efterdønninger i Europa. Ikke kun sådan at forstå at vi her, i hjertet af Europa, oplever terroranslag og radikal islamisme, men vi »høster« også de fordærvede frugter, der er et resultat af den kultur, som skaber islamistisk terror.
    Det er en kultur, der manifesterer sig i en total afvisning af de værdier, der er gældende i Europa. Mere konkret oplever vi en ren voldtægtsepidemi, som den kom til udtryk i Köln i Tyskland. Det land der, sammen med Sverige, har brystet sig af at være en form for »humanistisk stormagt«, høster nu frugterne af sin »humanisme«.
Ved nytårsfesten kunne man i Köln opleve overgreb på tyske kvinder begået af såkaldte flygtninge fra Syrien og migranter fra Nordafrika. Geografiske områder, der alle er karakteriseret ved at være muslimske. Det tyske politi raporterer, at næsten alle af dem, de kunne pågribe i forbindelse med overgrebene, havde enten papirer fra de tyske myndigheder, der forvalter flygtninge, eller også var de, som sagt, migranter fra Nordafrika.
Op til 90 tyske kvinder blev enten voldtaget eller groft seksuelt forulempet af disse migranter og flygtninge. Sagen blev ’selvfølgelig’ forsøgt neddysset, man skulle jo ikke ødelægge glansbilledet af det lykkelige multikulturelle Tyskland, denne humanistiske supermagt. Men i de seneste dage er det gået op for den brede tyske og europæiske offentlighed, hvad der rent faktisk skete i Köln.
Sandheden kan ikke undertrykkes, og sandheden er en hård tugtemester for multikulturalister, kulturradikale og andre »humanister«, der alle er mest kendt for at fornægte den skinbarlige virkelighed. Den sandhed, der trænger sig på er, at det ikke er muligt at forene en islamisk kultur med en vestlig.
Mennesket er et kulturvæsen, og vi er alle børn af en kultur, ganske som vi er børn af bestemte forældre. Kulturen er vores grundfæstning, derfor værner vi alle om vores kultur, ganske som de muslimske migranter og »flygtninge«. For disse migranter og flygtninge gør nogle kulturelle og religiøse forestillinger sig gældende, der åbenbart legitimerer at voldtage og forulempe kvinder, der bevæger sig i det offentlige rum.
Hvis der på nogen måde skal komme noget godt ud af denne hændelse i Köln, så må det være, at Europa nu åbent erkender, at det multikulturelle projekt er lagt i graven.Enhver forestilling om, at den kristne og muslimske kultur kan omfavne hinanden og berige hinanden, er ren ideologi og virkelighedsfornægtelse.
Der er et eller andet paradoksalt i, at mennesker, der flygter fra terror, krig og tortur, stadig vedkender sig en kulturel og religiøs identitet, der i første omgang er ophav til alt det, de flygter fra. Men sådan er verden så underligt skruet sammen, og vi kan kun håbe på, at ansvarlige politiske beslutningstagere indser alvoren af situationen i Europa såvel som i Danmark, og drager de nødvendige konklusioner.