april 30, 2014

Svensk islamisk folkedragt

Den stockholmske forstad Fittja blev sidste år udskrålet som muhammedansk område, så det kan ikke undre nogen, at man nu i kommunens "Mångkulturcenter" har åbnet en udstilling om, hvordan man islamiserer landet. Den har kastet sig over de gamle svenske folkedragter, som er fra en tid, da kvinderne ikke på nogen måde behøvede almen beskyttelse mod uanstændige mænds brutale overfald, men roligt kunde gå til dans på sommerengen i de lyse nætter.

Folkedragter er som mange andre sager i folkelivet traditionsbårne med reminisenser fra den mere velhavende del af befolkningen. Men i dag koster en ægte folkedragt mange tusinder kroner, eftersom den naturligvis er håndlavet helt igennem med de rigtige ingredienser og værktøj.

Den politiske udstilling i Fittja lægger naturligvis an på, at folkedragterne gik af mode vel nok mest på grund af den dyre forarbejdning), og at forsøg på at holde dem i live under de svenske industrialiseringstider var forgæves trods en vis indsats fra grundlæggeren af Skansen og Nordiska Museet, Hazelius. I 30'erne tog man ivrigt fat på diverse uhistoriske, overfladiske forestillinger om dragternes udseende, hvilken usaglighed blev imødegået af den kendte svenske æresdoktor og folkelivsforsker ved Nordiska Museet, Sigurd Erixon. Den dragt som dronning Silvia fik i 1983 har intet som helst med folkedragt at gøre. Hun kunde lige så godt svøbe sig i Svenska Flaggan.

Udstillingen i Fittja "Dressing Swedish from Hazelius to - (den fiktive) - Salander" har først været vist i USA. Den er en udmaning fra den multikulturelbegejstrede fil.dr. Charlotte Hyltèn-Cavallius, der har det svært med svensk (- Hun er "styrelseledamot i IMER-förbundet och medlem i arbetsgruppen för implementeringen av konventionen om det immateriella kulturarvet." IMER står for International migration og etniske relationer.

Den nye islamiske "Sverigesdragt" med hijab fra 2009 er tegnet, nej designet om jeg må be`- af Ful design, producent Erik Annerborn, som påpeger, at en folkedragt ikke er "något evigt" (som Allah ?), og at dragttegnerne - som mange andre mennesker i dag - er blevet truet på livet.

I forbindelse med udstillingen i Fittja er der arrangeret 3 seminarier, hvor der er mulighed for debat og konvertering til islam.
Kilde: Botkyrkatidningen "Mitt i Botkyrka" den 29. april 2014

april 28, 2014

Syv usandheder og deres tilbagev isningAf Morten Messerschmidt (DF)
27. april 2014, 17:15
  Morten Messerschmidt (DF) Foto: Pressefoto

  Valgkampen er gået ind i sin sidste måned og dermed bliver ikke bare valgløfterne mere vidtløftige; men også angrebene på især mig og Dansk Folkeparti mere kreative. Jeg har allerede fået en forsmag på, hvad de øvrige partier spreder af rygter og usandheder om mig og min politik. Derfor giver det mening allerede her og nu at imødegå i hvert fald syv af dem.
  1) Et velfærdsforbehold er uforeneligt med indre marked og vil tvinge Danmark ud af EU.
  Som en reaktion på, at EU nu har underkendt vore optjeningsprincipper og i stigende omfang lader andre eu-landes borgere få adgang til danske velfærdsydelser, har jeg formuleret, at Danmark bør gå efter et velfærdsforbehold. Et velfærdsforbehold vil én gang for alle slå fast, at det alene er Folketinget – og ikke EU – der afgør, hvem der kan få danske socialydelser og hvornår. Dette er ikke et brud med EU eller indre marked, men en begrænsning, så samarbejdet vender tilbage til, hvad der oprindeligt var hensigten. Inddragelsen af sociale ydelser er et relativt nyt fænomen, drevet frem af først og fremmest EU-domstolen, og det er forkert at antage, at et indre marked ikke kan fungere uden.
  Det gjorde det i 80erne og naturligvis kan man rulle en udvikling tilbage uden at skulle vende det hele ryggen. Jeg er grundlæggende tilhænger af idéen om, at arbejdskraft skal kunne bevæge sig over grænser; men ikke at det er EU, som fastlægger, hvornår man kan få SU, børnepenge, kontanthjælp eller dagpenge. Hvis unionspartier ønsker, at det skal være en del af EU, burde de have sagt det, da vi stemte om traktaterne. Det er aldrig sket. Tværtimod er vi gang på gang blevet fortalt, at socialydelser netop ikke ville være en del af eu-samarbejdet. Se eksempelvis denne film vedr. valgkampen i 1972.
  2) Dansk Folkeparti vil i virkeligheden have Danmark ud af EU.
  Det er meget ved EU, som er skidt og som ikke fungerer. Landbrugsstøtten er skadelig. Strukturstøtten er lige til at grine af (hvis ikke det var vore penge, der blev spildt). Overreguleringen er omfattende. Og EUs indblanding i sager, der aldrig skulle have været et fællesanliggende, er enorm. Men når det er sagt, så er der bestemt også områder, hvor EU giver mening.
  Handel uden tekniske handelshindringer mellem landene er en fremragende idé. Muligheden for at indgå frihandelsaftaler med andre dele af verden er godt, ligesom fælles miljø- og forbrugerbeskyttelsesregler og en fælles indsats for at blive energipolitisk uafhængige er gode tiltag. Men hvorfor skal det være enten eller? Hvorfor skal man enten ”være så tæt på kernen som muligt” eller helt melde sig ud? I min optik bør EU være et samarbejde, der tilstræber at passe så godt til hvert medlemsland som muligt. Eurozonen bliver utvivlsomt nødt til at føderalisere sin finanspolitik, hvis euroen skal overleve. Dem om det. Men hvorfor skulle vi opgive at være med i dele af EU, fordi vi afviser den (i øvrigt fallerede) fælles valuta? Nej, EU bør netop give fleksibilitet til, at lande som Danmark, UK og andre kan tage forbehold og stå uden for dele af det integrerede samarbejde, som andre lande måtte indgå i.
  3) Dansk Folkeparti vil ud af Europol.
  Jeg kan godt se mening i, at landenes politimyndigheder samarbejder. Jeg kan også se fordele i, at Danmark er medlem af Europol, selvom vi må konstatere, at Europol ikke har forhindret den grænseoverskridende kriminalitet i at blomstre op siden østudvidelsen. Jeg ser derfor gerne, at Danmark forbliver i Europol. Men når unions-partierne påstår, at det er Dansk Folkeparti og retsforbeholdet, der tvinger os ud af Europol, taler de mod bedre vidende. Det er nemlig Lissabontraktaten, som flytter Europol ind i det danske forbehold (traktatens søjle 1). Det vidste unionspartierne udmærket, da de stemte for. Men de gjorde intet for at sikre, at Danmark kunne forblive i Europol.
  Det kunne have været sikret ved at insistere på en parallelaftale som forudsætning for dansk tilslutning til Lissabontraktaten. Men af dumhed, naivitet eller kynisk spekulation gjorde man det ikke. Spekulation, fordi det medfører, at retsforbehold, der egentlig skulle værne os imod EUs udlændinge- og straffelove, kan undermineres af andre argumenter. Unionspartierne går således bevidst efter at få så meget ind i retsforbeholdet, at de kan overbevise danskerne om, at det skal afskaffes. Det er en underlig blanding af selvpineri og uhæderlighed. Værst er det imidlertid, at de konstant (dog mest i opposition) kræver, at retsforbeholdet afskaffes. Det har de gjort i 22 år uden at udskrive en folkeafstemning – rent hykleri. Men desværre hykleri med den konsekvens, at EU ikke tilbyder os en parallelaftale om Europol. Hvorfor skulle de det, når danske regeringer på skift meddeler, at retsforbeholdet vil blive afskaffet? Alt i alt en uklædelig optræden.
  4) Dansk Folkeparti tror, at grænsekontrol kan fjerne al kriminalitet.
  Jeg tror bestemt, at grænsekontrol kan have en effekt mod kriminalitet. Når eksempelvis de svenske toldere, som langt mere permanent end her i Danmark kontrollerer den svenske side af Øresundsbroen, finder narko i hvert femte bil, der standses, er det et godt tegn. Og hvis national grænsekontrol ikke virker, er det da i øvrigt underligt, at unionspartierne holder fast i, hvor vigtigt det er med ekstern grænsekontrol. Hvis grænsekontrol mellem Polen og Ukraine virker, hvorfor så ikke mellem Polen og Tyskland, eller Tyskland og Danmark? Det hænger ikke sammen. Når det er sagt, er jeg da udmærket klar over, at grænsekontrol ikke løser alle problemer. Derfor er det også kun godt, hvis vore politimyndigheder forstår at samarbejde og udveksle oplysninger. Dermed er jeg også tilhænger af de programmer som SIS, SIRENE, mv. Men hvorfor skal det være et valg mellem samarbejde og grænsekontrol? Hvorfor kan vi ikke få begge dele – ligesom briterne! Jeg forestiller mig det som en villavej, hvor beboerne bliver enige om et naboværn, hvor man varsler hinanden, når man ser noget mistænkeligt. Her ville ingen vel så forbyde naboerne at låse døren om natten under påskud af, at det var enten samarbejde eller låste døre? Naturligvis kan vi gøre begge dele.
  5) Hvorfor stiller du op til EU-parlamentet, når du vil lukke det?
  Jeg synes, magten mellem EUs institutioner i dag er helt skæv. Der er alt for meget magt i de føderale organer som Kommissionen, Domstolen og EU-parlamentet. Og som et led i en reform af EU så jeg helst EU-parlamentet nedlagt og erstattet af de nationale parlamenter. Grundlæggende er det en farce at tale om EU-parlamentet som et parlament. Det kan højst betegnes som en forsamling af 28 stænder, der hverken har sprog, offentlighed, medier eller meget andet tilfælles. Derfor er der intet europæisk demos og følgelig intet europæisk demokrati. I det lys synes jeg, det burde være de nationale parlamenter – og ikke et EU-parlamentet – der udgjorde andetkammeret til Rådet. Det har desværre nok lange udsigter. Og derfor: ligeså længe EU-parlamentet findes og har så stor magt, vil jeg kæmpe for, at Dansk Folkeparti har så stærk indflydelse som muligt. Hovedparten af lovene i Danmark kommer fra EU. Og hovedparten af disse er blevet til gennem EU-parlamentet. Det er jeg imod. Men ligeså længe det forholder sig sådan, skal Dansk Folkeparti naturligvis være til stede; ligesom vi i øvrigt stiller op og er tilstede i landets regionsråd, selvom vi synes, at de bør nedlægges og sundhedspolitikken lægges ind under sundhedsministeriet.
  6) Et nej til EUs patent vil skade danske arbejdspladser
  Debatten om EUs patent må inddeles i to. For det første registreringsdelen, hvor jeg bestemt kan se en fordel i, at danske virksomheder fremover kun skal henvende sig eet sted for at få deres patent registreret i stedet for de 28 forskellige steder som i dag. Og dernæst for det andet tvist-delen, hvor der med eu-patentet oprettes et domstolssystem, så en patent-dom i en hvilken som helst af de deltagende lande har retsvirkning i alle de øvrige. Når det er vigtigt at dele disse to ting op, skyldes det, at vi under alle omstændigheder får fordelen ved registreringen. Allerede nu ved vi, at 25 af EUs lande (alle undtagen Danmark, Spanien og Italien) vil lave en fælles patentansøgning.
  Den kan danske virksomheder også benytte sig af og det betyder, at det – uanset om vi stemmer ja eller nej bliver billigere og nemmere for danske virksomheder at få patentbeskyttelse i EU. Hvor de i dag skal søge i 28 lande, skal de fremover kun søge i fire. Det er godt. Men det bliver først rigtigt godt, hvis Danmark holder sig uden for. Og det skyldes tvist-delen. Går Danmark med i eu-patentet, betyder det nemlig, at en dom om et eu-patent, der måske falder i Grækenland, Rumænien eller Frankrig, også gælder umiddelbart i Danmark. Det betyder, at en dansk borger eller virksomhed skal være klar til at tage til ethvert af de deltagende lande for at forsvare sig – og hvis man taber sin retssag i eet af disse lande, gælder dommen også i Danmark. Går Danmark med i eu-patentet, har vi som borgere eller virksomheder altså ingen mulighed for at kræve en retssag om vort danske patent ført ved de danske domstole. Vi vil blive trukket rundt i EU alt efter, hvor sagsøger har den bedste mulighed for at vinde sagen. Står vi derimod uden for EU-patentet, vil en sådan dom ikke have retsvirkning i Danmark. Så vil enhver have krav på, at retssager om danske patenter skal behandles ved de danske domstole. Men uanset om vi går med eller ej, bliver det altså billigere og nemmere at søge patent i EU – også for danskere. Derfor er påstanden om, at et nej koster arbejdspladser, forkert.
  7) Dansk Folkepartis gruppe i EU-parlamentet har ingen indflydelse.
  Dansk Folkepartis gruppe i EU-parlamentet, Europæisk Frihed og Demokrati (EFD), er grundlæggende en oppositions-gruppe. Vi ønsker nemlig et andet samarbejde i EU end det, der gælder i dag. Også naturligvis er det rigtigt, at man som opposition ikke har ligeså stor indflydelse som flertallet, der i EU-parlamentet udgøres af politikere, som ønsker, at EU skal have mere magt og flere beføjelser. Vi ønsker det modsatte. Og som i ethvert andet politisk system, kæmper vi derfor for at blive så store, at vi kan få vores politik igennem. Ude i EU i er der blandt befolkningerne en massiv skepsis – og det er denne skepsis, som vi gerne vil tage med direkte ind i EU-parlamentet, så vi kan få EU ændret. EU skal have langt mindre indflydelse end i dag på vores velfærdspolitik, udlændingepolitik, budgettet og meget mere. Det håber vi at få større opbakning til ved valget. Men at være i opposition betyder imidlertid ikke, at man er helt uden for indflydelse. Indflydelsen går bare gennem andre kanaler end dem, vi normalt kender.
  Eksempelvis er det på grund af mit arbejde, at vi nu har fået åbnet for afstemningerne i EU-parlamentet. Da jeg blev valgt i 2009, var udgangspunktet for alle afstemninger, at de foregik ved håndsoprækning. Det betød, at ingen vælgere eller journalister kunne se, hvordan vi havde stemt. Da jeg rejste dette i forfatningsudvalget, var der først stor skepsis. Men gradvist tilsluttede flere og flere sig mit ønske om, at afstemningerne skulle være elektroniske. Som politiker må man stå til ansvar for sine vælgere. I dag er det derfor lykkedes at ændre reglerne, så endelige afstemninger altid er elektroniske og offentlige. En stor sejr for åbenheden. Og et billede på, at man også som lille gruppe og eu-kritiker kan rykke tingene i den rigtige retning.
  Frem mod valget vil anklagerne og skræmmebillederne blive stadig mere intense. Jeg håber dog, at disse syv korte forklaringer kan afmontere bare en del af dem…
  Fortsat god valgkamp,
  Morten Messerschmidt

april 27, 2014

Det har ikke noget med dansk kultur at gøre!

I går, da der var generalforsamling i de sørgelige rester af Dansk Kultur, kom jeg i tanker om en oplevelse, jeg havde, for mange år siden. Det kan måske have interesse for andre, der ikke har haft samme erfarenhed.


Svanemølleværket

Dørrene smækkede i. Toget kørte. Hun vendte sig og gik. Der var ingen mennesker på perronen. Der var ingen perron, ingen trappe, ingen billetkontrol. Ingen gade....
Der var kun dette fortrukne ansigt, der stod og dirrede foran hendes indre blik som et spejlbillede....

- - - -

Skulde hun gå ind i kupèen eller blive udenfor med rygsæk og pakkenelliker? Nogen sagde noget bag hende. Det lød som et spørgsmål. Hun vendte sig og stod ansigt til ansigt med en lille ældre herre. Gråhåret med brune øjne.
"De er køn", bemærkede han med et tomt tonefald som om han spurgte om toget gik til Holte eller til Ordrup.
"Nå", svarede hun, hverken stødt eller smigret, for hvad mente manden? Gjorde han nar, eller var
det hans måde at sige komplimenter på?
Han begyndte at snakke og spørge om dit og dat på en underlig fraværende måde, imens de begge gennem dørruderne så byen glide forbi. Af og til skævede hun gennem øjenkrogene, hvad mon han var for en? Sikkert en akademiker, måske arkitekt, eller måske han havde haft en lille fabrik for farmaceutiske præparater...
Samtalen var ujævn med mange pauser. Han mumlede ligesom for sig selv engang imellem, og hun vidste ikke, om hun skulde spidse øren og svare eller bare lade som ingenting
Havnen gled forbi med lagerbygninger og skibe. Kranernes stålskeletter svingede rundt med store kæber, som slugte fragtbådenes sorte læs og spyede dem raslende ud igen så kulbunkerne voksede. Atlas slæbte tålmodigt på jordkloden på taget af en bygning. Hullerne i samtalen blev bredere og dybere. Skulde hun sige noget?
"Jeg er ingeniør", sagde den lille gråhårede mand - ovre ved det store byggeri dèr"" Han nikkede over mod det ny elektricitetsværk, der var ved at skyde i vejret.

Ny pause.

"Engang imellem falder der nogen ned, lød det i en underlig tone.

Hun gøs indvendigt. Det var som om den fremmedes klangløse indledning til samtale, hans mumlen og fraværenhed og de lange ophold pludselig fik dybere mening, som om der lå noget usagt og uhyggeligt bag....

Hun så det røde murværk med de høje stilladser omkring. Nogle arbejdsmænd, der arbejdede ved et simpelt hejseværk og tog imod spande med mørtel og trillebører fulde af sten, som på de udlagte planker blev rullet hen til håndværkerne. Alle syntes at færdes hjemmevant deroppe. Dybt under dem stod baljer og spande og en cementblander mellem dynge af cement, mursten og jernbjælker, og det flød med henkastet papir og ølflasker.
"Det forstår De naturligvis ikke. De er så ung. De har været på ferie, ude og more Dem. Næh, det forstår De ikke." Hans stemme dirrede. Toget rullede ind på stationen, hvor hun skulde af. Hun hankede op i sit habengut.
"I dag var det min søn!" brast det ud af den lille herre i vild fortvivlelse. Gråden overmandede ham.
Hun vilde sige noget, men ikke et ord kunde hun få frem, og hvad skulde hun også sige? Hun stod allerede på perronen. Folk steg ud uden at ænse ham. Hun nåede lige at knuge hans hånd, så smækkede dørene sammen. Det sidste hun så bag vinduet var et smertefuldt fortrukket ansigt. Den lille gråhårede herre havde trængt til et venligt ord, og hun havde ikke sagt noget, ikke gjort spor, bare gået sin vej.

"I dag var det min søn!" - "I dag var det min søn", hamrede det i hendes hoved
En hestevogn svingede forbi med klirrende ølflasker. Gå ikke og se så sur ud!" råbte kusken og vinkede grinende.
Mon ikke det stod på kioskens løbeseddel? Så kunde hun måske se navnet i avisen og finde frem til den ulykkelige far og sende ham nogle blomster. Hun var jo bare gået sin vej... Hun standsede ved kiosken, hvor de flammende gule løbeblade sad i klemme i en grønmalet træramme og med store bogstaver udskreg de sidste forfærdelie hændelser. Der stod ingenting. Måske var det ikke nået at komme på, - eller også var der vigtigere nyheder.

Avisens oplysningskontor vidste heller ikke besked. Kunde man være bekendt at ringe direkte til byggepladsen? Det passede sig måske ikke netop nu? Men hun fik ikke ro, før hun havde firmaet i den anden ende af tråden.
"Styrtet ned? - Næ, det er der da ikke."
Jamen den ældre herre, i S-toget, samtalen, den fortvivlede hulken, ansigtet bag ruden?
"Det var underligt. - - Åh - for resten, hvordan så han ud? Ældre herre, sagde De . Var han lille, gråhåret og havde brune øjne?"
"Netop", udbrød hun spændt...


"Nå-åh, så ved jeg, hvem det er. Han er ikke ansat her mere, og hans søn er ikke kommen noget til. Det er det rene digt. Han lider af delirium."

april 26, 2014

En Mærkelsag


mrhs-2


april 25, 2014

Pædofili i islam forsvares som "ægteskab"

Se dansk kommentar nederst!

http://frontpagemag.com/2011/07/26/new-saudi-fatwa-defends-pedophilia-as-marriage/

New Saudi Fatwa Defends Pedophilia as “Marriage”

Posted by Raymond Ibrahim on Jul 26th, 2011

Muslim “child-marriage” — euphemism for pedophilia — is making headlines again, at least in Arabic media: Dr. Salih bin Fawzan, a prominent cleric and member of Saudi Arabia’s highest religious council, just issued a fatwa asserting that there is no minimum age for marriage, and that girls can be married “even if they are in the cradle.”
Appearing in Saudi papers on July 13, the fatwa complains that “Uninformed interference with Sharia rulings by the press and journalists is on the increase, posing dire consequences to society, including their interference with the question of marriage to small girls who have not reached maturity, and their demand that a minimum age be set for girls to marry.”
Fawzan insists that nowhere does Sharia set an age limit for marrying girls: like countless Muslim scholars before him, he relies on Koran 65:4, which discusses marriage to females who have not yet begun menstruating (i.e., are prepubescent) and the fact that Muhammad, Islam’s role model, married Aisha when she was 6 years old, “consummating” the marriage — or, in modern parlance, raping her — when she was 9.
The point of the Saudi fatwa, however, is not that girls as young as 9 can have sex, based on Muhammad’s example, but rather that there is no age limit whatsoever; the only question open to consideration is whether the girl is physically capable of handling her husband/rapist. Fawzan documents this point by quoting Ibn Batal’s authoritative exegesis of Sahih Bukhari:
The ulema [Islam’s interpreters] have agreed that it is permissible for fathers to marry off their small daughters, even if they are in the cradle. But it is not permissible for their husbands to have sex with them unless they are capable of being placed beneath and bearing the weight of the men. And their capability in this regard varies based on their nature and capacity. Aisha was 6 when she married the prophet, but he had sex with her when she was 9 [i.e., when she was deemed capable].

Fawzan concludes his fatwa with a warning: “It behooves those who call for setting a minimum age for marriage to fear Allah and not contradict his Sharia, or try to legislate things Allah did not permit. For laws are Allah’s province; and legislation is his excusive right, to be shared by none other. And among these are the rules governing marriage.”
Fawzan, of course, is not the first to insist on the legitimacy of pedophilia in Islam. Even the former grand mufti of Saudi Arabia supported “child-marriage,” since “the Koran and Sunna document it.”
Nor is this just some theoretical, theological point; the lives of many young girls are being destroyed because of this ruling. Recall, for instance, the 13-year-old girl who died while her much older husband was copulating with her (it was later revealed that, due to her reluctance, he was tying her up and “raping” her — as if there were another way to describe sex with children); or the 12-year-old who died giving birth to a stillborn; or the 10-year-old who made headlines by hiding out from her 80-year-old “husband.”
Then there are the countless anonymous girls who do nothing to warrant any media attention — such as die — and have learned to live with their elderly husbands pawing at them, like, no doubt, the girl who married Islam’s most popular cleric, Yusuf Qaradawi, when she was 14. What do we make of the fact that it is always Islam’s religious, authoritative voices — not aberrant voices, not “terrorists,” “extremists,” or any other euphemism coined for the occasion — that are constantly demonstrating Sharia’s savageries? Weeks before this fatwa, a female politician and activist in Kuwait called for institutionalizing sex-slavery (recommending that Muslims buy and sell female Russian captives from the Chechnya war); a popular Egyptian preacher not only said the same thing, but added that the solution to Islam’s poverty is to go on jihad and plunder the lives and possessions of infidels.
Sounds odd? Perhaps; but it is perfectly consistent. After all, distilled and in the eyes of the non-believer, Sharia law is nothing less than a legal system built atop the words and deeds of a 7th century Arab, whose behavior — from pedophilia and sex-slavery to war mongering and plundering — was very much that of a 7th century Arab. Having enticed or enslaved his contemporaries into following him, his teachings continue to entice and enslave their descendants; and, now as then, it is always the innocent who suffer.


Spydpigens kommentar:

NB   EU og WHO samarbejder for tiden om at knække og afskaffe forældremyndigheden i EU, således at de - uden forældrenes modstand - kan påvirke alle Europas børn gennem indoktrinering.
Tvungen undervisning i alle former for sex - herunder pædofili - skal gennemtvinges fra ca. 3-4 år.
I Storbrittanien er der forslag om, at børns aldersgrænse for accept af pædofil handling skal nedsættes til....4 år, fire år!

Lissabontraktaten, som samtlige EU-lande vedtog i 2007, havde en ny tekst i forhold til tidligere traktater, som ingen politikere hæftede sig ved: den åbnede for den mulighed at ændre lovgivningen om sexuelle forhold og lovliggøre pædofili.


Koptisk undervisning

april 24, 2014

Næste skridt: expropriation!

http://snaphanen.dk/2014/04/23/beslagta-svenskarnas-hus/

Den svenske stat  er i et slemt dilemma: de elsker udlændinge langt mere end deres eget folk, og 
de har - sort på hvidt - lovet hele Syriens befolkning, fjender eller venner til Vorherre, og mange 
andre, at de vil tage sig af dem, men....
der er nu o. 20.000 asylanter og der er ikke boliger nok. Både sande og falske flygtninge og 
illegale indvandrere bryder sig ikke om at leve i containere eller jordhuler.

Men det er der råd for, (Gud ske lov!). Sverige har som andre lande en expropriationslov, som
tillader expropriation af privat ejendom, hvis det er til gode for det store solidariske fællesskab. 
Der er et hav af fritidshuse (som ikke tilhører politikere!) langs kysterne og ude i skærgården og 
i de store skove.. 
Dem kan man expropriere til alverdens udlændinge, som Julia Cæsar skrev i september 2012:
"Egen härd är inte din" (din egen arne er ikke din)  Det svenske folk er velopdraget (gennem
 "Folkhemmet") og godtager alle sindssvage politiske forslag.
1-Indspilning i fuld skærm 23-04-2014 103116


Ingen øl i Brunei

Det velhavende islamiske sultanat indfører nu sharia i deres straffelov. Det vil sige, at de som drikker alkohol, vil blive pisket. Homosexualitet, æresbrud, tyveri og voldtægt vil blive stenet. Den der modarbejder islam eller fornærmer profeten Muhammed risikerer også dødsstraf. Publicering af ikke-islamiske skrifter forbydes.


Brunei omtaltes ret positivt i forbindelse med den svenske konges besøg dèr for nogle år siden. Måske var det kunstigt opstillet propaganda? Men i så fald er det slut med det nu, og man henfalder til det samme barbari som i andre muslimske lande.

Sultanen af Brunei. Hassanal Bolkiah hører til de rigeste mænd i verden.


Kilde: Politically Incorrect 23. april 2014

april 22, 2014

Det var en aftagende måne

Den tyrkiske kandidat for den tyske kristdemokratiske union i byen Neuss, som vi hørte om i går,
var ikke heldig med sin uddeling af indkøbstasker. Det skulde jo ellers have været en reklame for partiet, men var rimeligvis hans egen idè. Han havde i begejstring for sit hjemland sat den muslisme halvmåne ind i partinavnet, og det brød partiet sig åbenbart ikke om


.

Månesyg

I Tyskland er der snart kommunalvalg, og igen oplever man, at manglende kundskab og overdådig naivitet får kristne mennesker til at hjælpe islam fremad i deres erobring af Europa. Den tyske kristdemokratiske Union, CDU, har i byen Neuss opstillet en muslimsk kandidat, Yasar Calik. Han fornægter ikke, at han dyrker en religion, som truer kristne med forfølgelse og død. Han har tydeliggjort sit tilhørsforhold ved at forsyne partinavnet med en halvmåne på valgplakaten. Og med dette påtrykte logo som reklame uddeles der indkøbstasker i stof.

Kilde: Politically Incorrect 21. april 2014


april 21, 2014

J'accuse!

Uden aktiv støtte gennem vestlige intellektuelle, præster, politikere, kunstnere, mediefolk, forfattere og journalister vilde Europas islamisering aldrig have været mulig.

Kilde: Michael Mannheimer på Politically Incorrect - NB den 22. august 2009


JA til sund fornuft - Nej til EU's Patentdomstol

Repetition: 

Kristian Thulesen Dahls ugebrev den 14. oktober 2013

Ja til sund fornuft – Nej til EUs Patentdomstol
Lad os lige få én ting på plads med det samme: Det er ikke hverken Dansk Folkeparti - eller Enhedslisten for den sags skyld - der udskriver folkeafstemninger. Det er statsministeren. Således er det også statsministeren, der afgør, om vi skal have en folkeafstemning om EU Patentdomstolen.
Helle Thorning-Schmidt sagde i sin åbningstale forrige uge, at hun ville afholde folkeafstemning den 25. maj næste år, hvis ikke hun i Folketinget kunne få det krævede flertal for at tiltræde den nye EU domstol.
Det flertal vil Dansk Folkeparti ikke sikre. Dels fordi vi ikke ønsker, at Danmark tiltræder EU Patentdomstolen på nuværende tidspunkt, dels fordi statsministeren ikke har villet forhandle med os om den voksende velfærdsturisme, vi blandt andet ser fra Østeuropa.
Og i samme omgang vil jeg også gerne slå fast: Dansk Folkeparti ser meget gerne en folkeafstemning!
Danskerne er blevet snydt for rigeligt med afstemninger, der vedrører EU. Det er som om, at der på Christiansborg og i nogle erhvervsorganisationer har bredt sig en stemning af, at det nærmest er en katastrofe, at vælgerne spørges. Det er - i et demokrati - en noget underlig holdning at have.
Statsministeren har kaldt os krejlere, fordi vi har foreslået, at regeringen indkalder partierne til forhandling om et nyt nationalt kompromis, der skal dæmme op for den voldsomme tilgang af EU-borgere, der hæver danske velfærdsydelser uden at have bidraget nævneværdigt til den danske velstand. Hvis vi kunne få gjort noget afgørende ved det, ville vi til gengæld acceptere dansk tilslutning til Patentdomstolen, selv om vi - som nævnt - mener, at Danmark ikke bør tiltræde EU Patentdomstolen på nuværende tidspunkt.
Det ville vi, fordi vi anser den såkaldte velfærdsturisme for, sammen med østeuropæiske løntrykkere, at være en af Danmarks største udfordringer i disse år, og kunne vi i Folketinget løse dét problem på tværs af traditionelle parti-uenigheder, kunne vi leve med det, trods alt, noget mindre problem med Patentdomstolen.
Det er ikke krejleri, det er politik! Og at der i politik er et element af handel, giv-og-tag, noget-for-noget, dét er i sandhed ikke nogen nyhed!
Men statsministeren har ikke på noget tidspunkt villet forhandlet med Dansk Folkeparti. Statsministeren har forsøgt at diktere os, at vi skal gå ind for Patentdomstolen, men vi lader os ikke diktere af hverken statsministeren eller af EU! Men når man ser statsministerens ageren i forhold til EU, så giver det måske en bedre forståelse af hendes indstilling til tingene. For i spørgsmålet om børnecheck til andre EU-borgere, har regeringen jo valgt at lægge sig fladt ned på maven og lade sig diktere af EU! Blot fordi EU-kommissionen - der jo består af embedsmænd - mener, at det danske optjeningsprincip er forkert - retter Helle Thorning-Schmidt ind. Hun burde kæmpe for den sunde fornuft!
Tilbage til EUs Patentdomstol.
Først og fremmest er der en stor usikkerhed forbundet med, hvordan den overhovedet kommer til at fungere i praksis. Store lande som Italien og Spanien står uden for, og vi har før set, at EU er kommet med nye tiltag, der blev solgt som nærmest det bedste siden opfindelsen af glødepæren for senere at vise sig at være noget mere problematisk. Behøver jeg her at nævne Euroen? Derfor er det en god ide på nuværende tidspunkt at sige nej tak til dansk tilslutning til EUs Patentdomstol. Når vi så har set, hvordan denne i grunden udvikler sig i praksis, så kan vi altid genoverveje Danmarks position. Reglerne er udformet, så Danmark altid kan melde sig ind - så vi har altså muligheden for at afvente og se!
Desuden vil det fuldt ud være muligt for danske virksomheder at søge et EU-patent, selv om Danmark ikke er med i EUs Patentdomstol. Mange har hæftet sig ved, at det er billigere for danske virksomheder at søge et EU-patent i stedet for 25 forskellige patenter. Fremover kan man så altså tage EU-patentet ved siden af det danske patent. Besparelsen kommer således stort set fuldt i hus, uanset om Danmark er med fra starten eller ej!
Men det har så den fordel, at hvis en mindre dansk virksomhed taber en patent-tvist mod et stort internationalt firma ved en domstol i for eksempel Rumænien, så har denne mindre virksomhed ikke tabt sit patent i Danmark, hvad firmaet jo ville gøre, hvis Danmark var med i Patentdomstolen.
Men den Konservative Europaparlamentariker, Bendt Bendtsen, bryder sig ikke om denne form for praktisk tænkning: At Danmark kan høste eventuelle fordele ved EUs Patentdomstol, selv om vi ikke er med i denne. Ja, han har endog kaldt denne tankegang for ”nasseri”. Javel, ja. Var det så også ”nasseri”, da danskerne valgte at stå uden for Euroen? Nej, det var det helt rigtige valg, og det vil det også være, hvis danskerne siger ”ja” til sund fornuft og ”nej tak” til EUs Patentdomstol.
Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Vor "sociale" regering svigter indvandrerpiger

DF-pressemeddelelse 21.4.2014

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, er rystet over den voldsomme stigning af unge piger med indvandrerbaggrund, der søger hjælp hos myndighederne, fordi de frygter for eksempelvis tvangsægteskaber og genopdragelsesrejser.

- Det er godt, at de unge søger hjælp, men det er meget, meget trist, at det åbenbart går så dårligt med integrationen. Vi må have disse pigers forældre til at forstå, at de altså bor i Danmark, og her bruger vi for eksempel ikke tvangsægteskaber. Problemet er især, at regeringen håndterer problemet med de fineste fløjlshandsker på. Disse bestemte indvandrermiljøer, der holder fast i kvindeundertrykkelse, opfatter tiltag som mangfoldighedsprojekter og dialog som svaghed, der kan udnyttes, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen mener derfor, at der skal konkrete og hårde tiltag på banen. Og han giver ikke meget for integrationsminister Manu Sareens udmelding om, at der skal laves et overblik over hvor mange unge, der bliver sendt på genopdragelsesrejser.

- Hvorfor i al verden har ministeren ikke sat dette i værk for længst? Det er et patetisk forsøg på at få det til at se ud som om, at man handler. Sandheden er jo, at regeringen lavede en udlændingeaftale med Enhedslisten og Liberal Alliance i 2012, som gjorde det langt lettere for indvandrerforældre at sende deres børn på genopdragelsesrejser i hjemlandet. Hvis vi vil hjælpe de her indvandrerpiger, så skal vi sikre, at genopdragelsesrejser bliver mødt med skrappe sanktioner. For eksempel bør der være mulighed for at forældrenes opholdstilladelser inddrages. I dag står kommunerne magtesløse, når de opdager, at et barn er blevet sendt af sted. Desuden skal der udvisningsstraffe på bordet ved tvangsægteskaber, for vi ved af erfaring, at visse personer nærmest kun respekterer risikoen for udvisning, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen tilføjer, at regeringen bør tilbyde flere sikrede pladser og beskyttede boliger til indvandrerpiger og drenge, der søger om hjælp i disse sager. 


april 19, 2014

Ude af kontrol

Trods vinterstorme er tusinder afrikanere kommet over Middelhavet til Europa. De næste måneder ventes en direkte stormen frem. De illegale msseindrejser til EU kom ud af kontrol. Mens der i det første årskvartal af 2013 kom ca. 1000 mennesker til Italien med båd, så kom der allerede i de første tre måneder af det indeværende år 18.000 ifølge FN's flygtningehjælp. Og den helt store bølge af flygtninge kommer først nu, for først nu bliver vejret på Middelhavet bedre. Om vinteren kan det være et farligt hav.

Alene i Libyen venter op til 600.000 mennesker på lejlighed til overfart ifølge italienske vurderinger. Professionelle slæbebådsbander gør deres livs forretning. Efter at 387 mennesker druknede ved Lampedusa i oktober er grænseværnet gået over til at hjælpe afrikanerne ved landingen i stedet for at forhindre illegale grænseoverskridelser og sende dem tilbage. Men eet står fast, at jo flere, der kommer uskadt over, jo flere venner og slægtninge i Afrika får mod til at følge efter.

Som forventet runger nu råbet i EU på "mere solidaritet", og det rettes ikke overraskende imod Tyskland. Både socialdemokraternes spidskandidat, den tyske Martin Schulz, ligesom også hans af EU understøttede luxemburgske modkandidat Jean-Claude Juncker kræver af tyskerne at de tager imod flere Afrikanere for at aflaste Italien.

Kilde: Hans Heckel på Politically Incorrect 19.4.2014
Skrækkeligt som det kan gå! En borgerliste til kommunalvalg i Tyskland vil stoppe vold og kriminalitet, men ak! trykkeriet har klokket i det, så forbryderens ansigt er blevet ganske mørkt som om det var en neger.
Femhundrede ødelagte plakater. De har kostet 1500 Euro, og det er forsent at få lavet nye.

Partiets talsmand, Herr Reinnbold, beklager det dårlige resultat.


Kilde: Politrically Incorrect 19.4.2014

Hvorfor nej til alt fra EU?

     
Dato: 18. april, 2014

 
 
Det kan lyde næsten for kompromisløst, men er det ikke. EU har vist sig at være alt det, som modstanderne i 1972 frygtede. Og en hel del til. EU er vor tids svøbe, idet ophøret af Danmarks og de europæiske nationalstaters suverænitet er ensbetydende med at sige farvel til Europa og dermed til den så langt vigtigste del af den vestlige verden. USA, Canada, Australien og New Zealand forandres også voldsomt i disse år, og deres fremtid er usikker. Europa som kernen i den vestlige kultur er derfor afgørende at få bevaret. Kun ved opretholdelsen af en samlet europæisk kultur med rod i de europæiske folks afstamning og i kristendommen kan Danmark gøre sig håb om en fremtid for vore efterkommere.

Om Danmark må det altid handle først og fremmest, men dette kan kun ske ved at medtænke hele Europa. Det danske folks kamp mod EU kæmper vi således ligefuldt med svenskerne, tyskerne, englænderne, hollænderne, franskmændene og så videre.

EU´s utilgivelige synd er organisationens erklærede krig mod de europæiske nationalstater. Så sent som for få dage siden udtalte EU-kommissionens formand Manuel Barroso, at “De gamle dæmoner er ved at vågne igen”, og Barroso advarede imod “nationalister og EU-modstandere, som ikke bidrager til at komme væk fra Europas gamle, aggressive natur og stærke nationalisme, som satte skub i Første Verdenskrig.” Lederen af den liberale gruppe i EU-parlamentet, Guy Verhofstadt, stemte i ved at påstå, at det skyldes det “europæiske projekt”, at der ikke er krig i Europa.

Historieløsheden er chokerende hos de to herrer. Begge overser de det faktum, at Europa før den første verdenskrigs udbrud i 1914 ikke bestod primært af nationalstater, men af imperier. Samtlige fem stormagter, Storbritannien, Frankrig, Rusland, Tyskland og Østrig-Ungarn, var imperiedannelser, om nogen var. Storbritannien og Frankrig var det i kraft af deres kolonier, Storbritannien også som følge af besiddelsen af Irland, hvor ønsket om selvstændighed var næsten universelt fraset Nordirland. Rusland var en imperiemagt i udtalt grad med kun ca. 45 procent etniske russere i kæmperiget i år 1900. Tyskland var det på grund af landets annektering af Sønderjylland, af Alsace-Lorraine og af den mere end hundrede år lange besættelse af polske områder mod øst. Og Østrig-Ungarn var det mere end alle andre med dobbeltmonarkiets kontrol over tjekker, slovakker, serbere, slovenere, ukrainere, polakker, rumænere med mange flere mindre folkeslag.

Det var dette imperiernes Europa, der gik i krig med hinanden i de skæbnesvangre dage i juli og august 1914. Det var ikke nationalstaternes Europa med Danmark, Norge, Sverige og Holland i spidsen. Danmark havde et uforløst grænseproblem med Tyskland, men var ellers en endog meget ensartet nationalstat, hvor især de fordelingspolitiske spørgsmål delte vandene. Hvad angik forsvaret af Danmark slog det også gnister, men det skyldtes netop kun, at imperiet Tyskland havde ranet hele Sønderjylland efter krigen i 1864. Danmark var i modsætning til stormagterne i Europa ikke besat af stridigheder mellem nationaliteter. Danmark ønskede ikke at være et imperium, blot en nationalstat.

Europas nationalstater anno 1914 ønskede fred, mens Europas imperiemagter kastede Europa ud i en ødelæggende krig. Krigens afslutning bragte den nordlige del af Sønderjylland hjem til Danmark efter en afstemning, der foregik på retfærdig vis. Det ses også af, at ikke engang forbryderen og den ultimative imperiebygger Adolf Hitler krævede en revideret grænse mellem Danmark og Tyskland efter besættelsen den 9. april 1940.

Fredsslutningerne efter den første verdenskrig var på en række områder lidet gennemtænkte. Særligt hævdelsen af Tysklands eneskyld for krigen var et psykologisk fejlgrab af dimensioner. Krigsskadeerstatningerne, som Tyskland blev pålagt, var den næste kæmpefejl. Og adskillelsen af Østpreussen fra det øvrige Tyskland var en tredje. Det skal indrømmes, at det var særdeles vanskeligt at løse alle nationalitetsproblemer blot nogenlunde tilfredsstillende. Sudetertyskerne i den nye statsdannelse Tjekkoslovakiet springer særligt i øjnene.

Ved en kombination af begivenheder udefra, den store depression fra 1929, og en tysk generation af borgerlige politikere, der intet begreb af nazisternes nihilisme og megalomani, måtte Europa sande, at det mest umenneskelige styre i Tyskland var en realitet. Resten er historie, den mest modbydelige af slagsen, med folkedrab på knap seks millioner europæiske jøder og mange millioner andre europæere, især slaviske folk i Østeuropa.

Det tyske vanvidsimperium brød sammen i 1945, og hvad blev læren hos Europas toneangivende eliter, der nu måtte sande, at verden havde fået to magter, supermagter, USA og Sovjetunionen, der var stærkere end alle andre, inklusive Europas gamle stormagter? Svaret var Gud hjælpe mig, at en ny imperiedannelse var vejen frem. Jean Monnet og Robert Schuman står som EU´s fædre, idet de begge afsvor deres nationale loyalitet for i stedet at skabe en fælles europæisk identitet. Der var blot ét problem, som Monnet og Schuman aldrig begreb: Europæerne havde allerede en europæisk identitet. Det fulgte logisk af det forhold, at Europa og også den samlede vestlige verden for længst var netop én samlet kultur, alle forskelligheder til trods. En kunstig skabelse af et nyt Europa ville med andre ord betyde en underminering af nationerne, der udgjorde det sande Europa.

Resultatet kender vi. Et Europa, der gennem forsøget på at ophæve selvbestemmelsesretten hos Europas folk kombineret med en afsindig udlændingepolitik, der giver adgang for alverden, er ved at forandre Europa til noget, det aldrig har været.

Europas egentlige mening er at give stemme og suverænitet til Europas mange forskellige folk: Baskere, flamlændere, skotter, montenegrinere, danskere, svenskere, og hvad de alle sammen hedder. Europas mening er det partikulære, er det specielle, på bekostning af det generelle, på bekostning af det imperiale.

Det giver altid og uden undtagelse kun mening at stemme nej til det forheksede Europa, i skikkelse af EU, som vore eliter guddommeliggør. Om det er i dag, den 25. maj eller næste gang EU´s kværnende maskineri går i gang, spiller ingen rolle.

Nej tak, må det hedde.

Morten Uhrskov

april 18, 2014

Stryg 75% af EU's budget!

Europaparlamentarikeren Morten Messerschmidt vil arbejde for at afskaffe både landbrugsstøtten og EU's strukturstøtte.

Af: Ritzau /Nyheder

Europaparlamentarikeren Morten Messerschmidt mener, at der skal stryges 75 procent af EU's budget. (Foto: Henning Hjort)
 Afskaf landbrugsstøtten og strukturstøtten. Så er budgettet barberet med tre fjerdedele, og pengene kan vende tilbage til hjemlandene.
Sådan lyder forslaget fra Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti og spidskandidat til det kommende EU-valg.
- Landbrugsstøtten er direkte skadelig for landbruget, den tredje verden og forbrugerne, så vi bør lave en plan for, hvordan den hurtigst muligt kan aftrappes, siger han.
- Strukturmidlerne er forbundet med svindel, fordi landene betragter pengene, der kommer fra EU, som frie midler og omgås dem med stor ansvarsløshed. De programmer bør også afvikles, mener Morten Messerschmidt.
Pengene gør mere gavn i medlemslandene, siger kandidaten, der ikke synes, det giver mening, at Danmark skal kæmpe for, at penge, som vi selv har sendt til Bruxelles, kommer tilbage til landet.
Gennem strukturstøtten kan medlemslandene søge støtte til lokale projekter, og støtten udgør omkring 35 procent af EU's budget.
Landbrugsstøtten står for omkring 40 procent. Allerede i 2007 vedtog Folketinget en principiel beslutning om at afvikle landbrugsstøtten. Men flertallet af EU-landene er imod, og derfor er det ikke blevet betragtet som realistisk.
Morten Messerschmidt frygter dog ikke, at hans forslag ikke kan gennemføres.
-Jeg har hørt mange tale kritisk om både landbrugsstøtten og strukturstøtten. Det handler bare om, at man vil det, at man tør det, og at man ikke bare dukker sig, fordi man er bange for franskmændene, siger han.
Frankrig er en af de ivrigste fortalere for landbrugsstøtten.
Morten Messerschmidt vil nu forsøge at samle en gruppe af parlamentarikere, der vil arbejde for at barbere budgetterne. Når der om syv år endnu en gang skal lægges en ramme for EU's langtidsbudget, skal parlamentarikerne få afskaffet støtten over en årrække.


Kilde: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article2256315.ece?track=lokalavisen    7. Apr 2014

Hamed Abdel-Samad: islam og demokrati er uforeneligt

Det er ikke bare i Danmark, at visse muslimer er begyndt at se på sig selv og på deres sære hadfulde religion. I Tyskland har Hamed Abdel-Samad skrevet bogen "Den islamiske Fascisme", hvilket har givet ham adgang til flere medier. Fornylig blev der lavet en video med ham i den stærkt islamiserede Berliner-forstad, Berlin-Kreuzberg, hvor han havde fem vagter med sig. Han har holdt foredrag på skoler og fået indtryk af tiggende tidsbomber.
"Islam må man lige så lidt kritisere som mafiaen", siger han
Han trækker paralleler mellem fascistiske og islamiske bevægelser. Begge forherliger vold og vil dele verden i godt og ondt, idet man går ud fra sin egen overlegenhed og "forgifter" sine egne folk "med had".
"Islam og Demokrati kan ikke forenes", fordi vejen til totalitarisme forud er indtegnet i selve islam med dets gud, Allah, hvem man ikke må stille spørgsmål.


Kilde: Politically Incorrect 14.4.2014

Åbent brev angående moskèbyggeriet i Haderslev

Åbent brev fra Poul Berg til MB Gjesing i Haderslev angående medansvar for moskèbyggeriet


Kære Gjesing.
Fra mig bliver der ikke sendt mails til byrådsmedlemmer, biskop og domprovst for sjov.
Situationen i dagens Danmark er lige så alvorlig, som da tyskerne rykkede over grænsen i 1940 og hele den lange tid med den kolde krigs trusler fra Sovjetunionen.
Under de tidligere nævnte tog nogle socialdemokrater (- og andre) det heller ikke så tungt. Specielt under den russiske trussel tog man det let blandt ledende A-politikere, hvor mange mente, at USA var farligere end Warzawapagtlandene. Det er jo det, som partiet i dag har forsøgt at lægge låg på ved at forbyde Bent Jensen adgang til papirerne, som man ikke allerede har destrueret.
Efter 1945 blev der gjort op med en del af medløberne, hvilket desværre aldrig er sket med dem, der i vid udstrækning støttede og arbejdede for kommunismens overtagelse som direkte landsforrædere. Det, jeg gerne vil have jer til at se, er, hvad der reelt foregår i hele den frie verden, hvor man lukker bærere af arabisk kultur og den tilhørende religiøse opfattelse ind, hvor man hver eneste dag bøjer af for krav, der dikteres af koranen. Mange tror, at det er en hellig bog, men i virkeligheden er den bare en anden form for "Mein Kampf". Her skulle der gerne efter krigen komme et opgør med medløberne.
I dag bebrejder mange sig selv, at de ikke troede på, at Hitler ville gøre det, han havde skrevet om. I dag tror mange, at muslimerne ikke vil gøre, hvad koranen forlanger af dem. Den taler om drab på alle, der ikke anerkender Muhammed - og du går ikke ram forbi, bare fordi du vil give dem lov til at bygge en moske, som i virkeligheden er en fæstning, hvorfra man planlægger krigen, som de har indset, at de ikke kan vinde med våben.
De er snedigere end som så. Ved at spille offerrollen som mindretal, der bliver forhånet, lykkes det dem at få enhver, der udtrykker sig sandfærdigt om deres forehavende, indstævnet efter paragraf 266b, hvor beredvillige advokater og dommere deltager aktivt i arabernes kamp mod os. Det ville være en øjenåbner også, hvis du fandt ud af, hvor mange unge piger af f.eks. svensk afstamning, der bliver voldtaget hver eneste dag. Her taler vi om et meget stort tal. Dette sker ikke blot fordi, de unge indvandrere er særligt trængende, men fordi det er en kampmetode, der i første omgang ødelægger pigerne både psykisk og legemligt, og i anden række ødelægger man familierne samtidig med, at der sættes en skræk i hele befolkningen, så hverken de voksne eller deres børn tør færdes ude - specielt efter mørkets frembrud.
I store dele af verden er muslimerne i flertal. Har du lagt mærke til, at de der er i fuld gang med folkemord. I Egypten er der kun 10% af den oprindelige befolkning, der endnu ikke er dræbt, tilbage. Kristne bliver slagtet i og udenfor deres kirker. Herhjemme har man også nogle steder måttet betale for vagter omkring kirkerne - på et begynderstade.
Du forlanger at blive slettet af min mailliste. Jeg forstår dig så udmærket, for det er ikke hyggelige noter, men eftersom du er en offentlig person i et byråd, der skal tage stilling til sager, som mange af jer ikke er helt fortrolige med, er det et voldsomt krav. Chefen på skattekontoret kunne vel heller ikke forbyde en borger at maile, hvis denne mener at have problemer med skatten. I hvert fald kunne han ikke kalde det spam. Jeg er bange for, at din eneste mulighed er at få lavet et polititilhold, hvilket efter politimestrenes indstilling til muslimerne vist heller ikke skulle være så svært.

Jeg vil dog indtil videre gerne sende en VENLIG hilsen.
Sendt som åben post.
Poul Berg
Spydpigens Kommentar:

Til Byrådsmedlem i Haderslev, hr. Jens Christian Gjesing

Jeg ser, at Poul Berg har sendt dig et åbent brev med skrappe oplysninger om muslimers virke, som du irriteret kalder "spam", hvilket det i egentlig forstand nok er, men det må du ikke sige højt for så krænker du "religionen".

Jeg synes faktisk, at det er enhver borgers pligt i et demokrati at komme politikerne til hjælp, når disse mangler kundskab, så et uheldigt tyndbenet og skæbnesvangert forslag i et byråd kan blive behørigt afvist.


Gertrud Galsterapril 17, 2014

Sådan gik det til !

Her er god og lærerig information til læsning i påskedagene. Det er sendt mig fra den utrættelige modstandsmand, som driver bloggen lilliput-information

17. april 2014

15 INDLÆG SKULLE VÆRE ALT RIGELIGTRate This

Og her berettes end ikke om børneødelæggelsen, om økonomi- og pengeødelæggelsen, ikke om skole- og uddannelsesødelæggelsen, ikke om menneskeskabt klima-svindelen eller om de øvrige ødelæggelser, der er sat værk for at for få omdannet Vesten til en totalitærstat efter Leo Trotskys og Islams opskrift, uden at vi sætter os til modværge i tide. Vi har beskrevet det hele, men du har ikke tid til at læse alle 2.667 øvrige indlæg. Du kan ikke finde noget særligt herom på andre blogge, men du kan bruge søgemaskine til højre i kolofonen ved at søge på ét, to eller tre af de mest betydende ord i teksten (forbundet med et + eller blot med et ophold efter hvert ord). Du vil efter at have læst disse 15 indlæg være meget foran de millioner i Danmark, der har valgt ikke at blande sig og/eller som tror på mainstream-medierne og officielle informationsorganer. Det er ikke behageligt at vide besked, men vi fandt det nødvendigt for selvrespekten at imødegå de løgne, som vort såkaldte demokratis aktører leveredes os dagligt, nu vi havde forudsætninger derfor. Vi har på denne blog fra begyndelsen den 18. maj 2006 valgt at dokumentere vore oplysninger og også valgt at indrømme, hvis vi tog fejl.

http://danmark.wordpress.com/2009/05/05/europaeerne-rendes-over-ende-med-stoerste-hast-amerikansk-dokument/

http://danmark.wordpress.com/2014/04/08/nu-kommer-pressens-indrommelser-lidt-pa-skromt-hvor-er-de-ansvarlige-gemt-sig/

http://danmark.wordpress.com/2014/02/05/udo-ulfkotte-rejser-de-sporgsmal-i-tyskland-som-vi-ogsa-rejste-i-danmark-om-velfaerdens-slagside/

http://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

http://danmark.wordpress.com/2014/02/02/hvad-koster-indvandringen-europa/

http://danmark.wordpress.com/2014/01/24/bruxelles-antwerben-og-amsterdam-er-overtaget-belgien-og-holland-er-overtaget-2030/

http://danmark.wordpress.com/2014/01/10/8-ud-af-10-briter-vil-mindske-indvandringen-norge-og-sverige/

http://danmark.wordpress.com/2012/04/27/stryhn-viser-vejen-at-offentligheden-forvirres-har-mainstream-medierne-ene-ansvaret-for/

http://danmark.wordpress.com/2013/12/13/80-pct-af-de-voldskriminelle-i-berlin-har-indvandrerbaggrund-melder-statsanklageren-i-berlin/

http://danmark.wordpress.com/2013/08/22/fn-advarede-i-2008-mod-indvandringen-til-eu/

http://danmark.wordpress.com/2013/08/21/hvad-er-vaerst-dumhed-eller-ondskab-de-raevesovende-mentalrobotter-er-vaerst/

http://danmark.wordpress.com/2013/06/09/magtsamlende-bedrag-der-igen-forer-til-okonomisk-kollaps-eller-krig/

http://danmark.wordpress.com/2012/11/07/danmark-bliver-med-sikkerhed-et-omrade-uden-erhvervsmuligheder/

http://danmark.wordpress.com/2013/05/22/hvorfor-fortaeller-medierne-ikke-hvad-en-ikke-vestlig-indvandrer-koster-landets-skatteborgere/

http://danmark.wordpress.com/2013/03/31/anzahl-anteil-der-migranten-und-der-sozial-leistungen-in-deutschland-deutsches-og-dansk-version/