april 21, 2014

J'accuse!

Uden aktiv støtte gennem vestlige intellektuelle, præster, politikere, kunstnere, mediefolk, forfattere og journalister vilde Europas islamisering aldrig have været mulig.

Kilde: Michael Mannheimer på Politically Incorrect - NB den 22. august 2009