april 03, 2014

Kultur og Ukultur

SVT's Smålandsnyheter i går, onsdag 2. april 2014, var èn stor jammer fra Växjö, hovedbyen i det smålandske landskab Kronoberg. Der var ikke den kriminalitet, man ikke havde stiftet bekendtskab med: fra almindeligt indbrud til hjemmerøverier, overfald på sagesløse personer, narkotikahandel, personer med våben og skydeveste, voldtægter, mord etc. Og der er altfor lidt politi. Det hele er for så vidt ikke nogen overraskelse i dagens Sverige, men det er ikke mindst resultatet af Växjös Kommunens naive politik i begyndelsen af det nye årtusinde, da man var blevet så klog, at man kunde undvære hovedet. Kommunens politikere vilde have en moskè, og det fik man så, trods beboernes vilde protester og triste anelser. På trods af de dominerende politisk korrekte massemedier havde man endnu dengang gode muligheder for at læse sig til kundskab andetsteds og tage advarsler ad notam, men man "struntade" i det og besluttede at tillade opførsel af en moskè i et byområde, som går under navnet "Araby", lige nord for Växjös bycentrum.

 Araby er i dag Växjös mest multikulturelle og mest tætbefolkede bydel. Den byggedes i 60' -70'erne og består af udlejningslejligheder i 3-4 etager. Det synes at være det mest utrygge sted i hele byen i følge en undersøgelse, som Smålandsposten gjorde i slutningen af 2007, og der er stor arbejdsløshed: kun 55 % af de arbejdsføre har job, sammenlignet med de 78% i den øvrige Växjö Kommune. Sidste år fik man at vide, at 40 % af de unge i Araby savnede beskæftigelse. De var hverken i arbejde eller i gang med uddannelse og rimeligvis uden selvstændigt initiativ. Gymnasieskolen blev nedlagt på grund af dårlige resultater og social utryghed.

Hvornår opdager svenskerne, at en moskè ikke bare er et bedested, men først og fremmest et center for islamisk kultur, og hvad kulturen består i, kan man læse i koranen og dagligt og natligt iagttage i samfundet.