april 07, 2014

Nyt menneskesind og en ny jord

Hvad sker der bag kulisserne ? Med hjælp af tusindtals lobbyister og såkaldte ngo'er er man godt i gang ikke bare med at nedbryde Europa og befolkningerne i et multikulturelt kaos, men - selveste individerne. Kan man nu gennemtrumfe Chisholms ideologi og fjerne den naturgivne forældremyndighed (forældreretten, la patria podestà), så staten alene bestemmer og står for opdragelse og uddannelse af alle landets børn fra 3-4 års alderen, så er man tæt på målet: ligestilling, ensartethed, den nye verdensorden, som den kanadiske psykiater Brock Chisholm og hans tilhængere drømte/drømmer om.

Ideologien
Jeg vidste så godt som intet om Mentalhygiejnebevægelsen, da jeg i 1972 meldte mig ind i Landsforeningen for Mentalhygiejne. Kun forstod jeg, at der var noget, der ikke var rigtig fat. Til min bestyrtelse bekræftedes dette i fuldt mål, men først efter mentalhygiejnikernes mangeårige fordækte virksomhed forstår jeg til fulde, hvilken uoprettelig skade bevægelsen har gjort - og gør.

I 1909 stiftedes USA’s Nationale Komité for Mental Hygiejne: ”Vi skal skabe et nyt menneskesind og en ny jord i løbet af ét slægtled,” hed det entusiastiskt. Rockefeller Foundation støttede bevægelsen.
Ved sidste verdenskrigs slutning, i 1945-47, dannedes Verdenssammenslutningen for Mentalhygiejne (World Federation of Mental Health (WFMH)). Dens målsætning var at fremme den størst mulige mentale velvære blandt alle folkeslag. Stifteren, psykiater Brock Chisholm, sagde: ”Den eneste psykologiske kraft, som kan fremkalde ukritiske holdninger er moralitet, - forestillingen om ret og vrang. I mange generationer har vi bøjet nakken under syndsbevidstheden. Vi har slugt de giftige visheder, som vore forældre, søndags- og dagskolelærere har fodret os med. Men det er først i den senere tid, at man har fundet ud af, at sådan noget fremkalder neuroser og manglende følelsesmæssig modenhed til at være borger i et demokrati.
Vi må af med vore forældres fejlagtige gamle adfærdsmønstre og opdrage børnene i endrægtighed. Kan det ikke gøres med det gode, må det tvinges igennem.”

I 1948 introduceredes bevægelsen i Danmark med stiftelsen af Landsforeningen for Mentalhygiejne, hvis kerne udgjordes af psykologer, psykiatere og socialrådgivere. Direktøren psykolog Eggert Petersen udnyttede foreningen og tidens næsegruse tomme beundring for de nymodens videnskaber: psykologi og psykiatri. I seriøse forskningskredse ansås Eggert Petersen 
nærmest som en nar, men - narre kan være farlige.

Man fulgte Chisholms ideologi: man måtte af med alt det gamle, forældrenes fejlagtige adfærdsmønstre og opdrage børnene på en ny måde. Man måtte nedbryde kernefamilien og slå en brêche mellem forældregenerationen og børnene. (Se Eggert Petersens partiprogram for socialdemokratiet!). Den mentalhygiejniske underafdeling, stormtroppen BRIS lokkede børn hjemmefra eller til at pjække fra skole og tilslutte sig "Børnemagt".

Den mest kendte form for hjernevask er tavistockmetoden. Den udvikledes og blev først brugt af amerikanerne på krigsfanger i Korea. WFMH brugte (bruger?) tavistock-hjernevask. Alle tavistock-teknikker har ét eneste mål: At nedbryde den enkeltes sjælelige styrke og gøre ham hjælpeløs over for påvirkning og indoktrinering. Enhver teknik, som egner sig til at nedbryde familieenheden og de af familien indprentede tanker om religion, ære, fædrelandskærlighed og sexuel adfærd bruges af tavistock-udøverne som våben til at kontrollere masserne, - til at gøre dem til ukritisk modellèrvoks. (Man skulle snart høre om velfungerende mennesker, der på firmaers ”psykologkurser” brød totalt sammen.)
Tavistocks stifter, John Rawlings Rees*, blev første formand for WFMH. Han opfordrede til konstant propagandapres på universiteter, skoler, kirker, lægevidenskab og medicinstuderende, tjenestemænd og fagforeningsledere: ”Vi har gjort nyttige angreb på en række professioner. De 2 letteste af dem er naturligvis lærerprofessionen og kirken. De 2 sværeste er retsvidenskab og medicin. Hvis vi skal infiltrere andre menneskers erhverv og sociale tiltag, tror jeg, at vi må infiltrere de demokratifjendtlige og organisere en slags 5. kolonneaktivitet”.

Tavistock Instituttet med hovedkvartér i London beskæftiger sig med kulturvidenskab, økonomi, organisationsadfærd, politisk videnskab, psykoanalyse, psykologi og psykiatri.
De retningslinier, som deres profet, Sigmund Freud, fastlagde for at kontrollere mennesker, gjorde instituttet til verdens centrum for ideologi og rådgivning i forbindelse med oprettelse af organisationer.


Vor Velfærdsideologi
I tiden 1950-1968 fordobledes danskernes velstand. Da ideologi bider dårligt på rige folk, blev de kulturradikales, 68’ers og de mentalhygiejniske ideologer bange for at miste magten. Men ved kolossale skatter overførtes velstanden fra borgernes lommer til statskassen til fortsat udbyggelse af mentalhygiejnisk velfærd.
Man fik tryghed fra vugge til grav, skabte et morskabs- og lykkesamfund med garanti for trivsel ved frådseri, pjat og bagateller i stedet for åndsliv. Og som erstatning til dem, der ikke fandt det så morsomt - lykkepiller! Livskvalitet blev en rettighed - ellers er det jo ”samfundets skyld”!
Dette samfund kan man nu ikke mere tænke væk - og ideologerne har derved sikret deres magt over os og vore sjæle.”

Gertrud Galster