oktober 31, 2006

Hvad må man sige i Frankrig?

I det fransktalende Afrika farer Frankrig ofte frem som en imperialistisk storebror, isär hvis der findes olje.
Da Greenpeace gennemförte aktioner imod Frankrigs atomvåbenpröver i Stillehavet, så sprängte man helt enkelt Greenpeace´s fartöjer.

Det er en kendt sag, at Frankrig har spillet en tvivlsom rolle i forbindele med folkemordet i Rwanda, hvor henved en million mennesker myrdedes i löbet af et par måneder, men Frankrig har nägtet enhver indblanding og ikke gjort noget forsög på at klarlägge sin rolle i Rwanda for tolv år siden.

Nu er der oprettet en kommission af Rwandier, som skal undersöge det hele. Man må håbe, at også Frankrig gör det! Frankrig har jo til og med gjort det strafbart at benägte tyrkernes folkemord på armenierne i sin tid. Det er godt, at et europeisk land kämper for historisk sandfärdighed, men det er tåbeligt at göre det med anvendelse af ytringsfriheden.

(Kilde: Världen idag 25.10.06)

Vil Frankrig mon også göre det strafbart at benägte fransk indblanding i folkemordet i Rwanda?

Død over Familien!

Der var engang -
hvor småbørn havde deres mor hjemme. Men efter sidste
verdenskrig blev det nærmest forargerligt at være
hjemmegående (eller hjemmeløbende, som nogle sagde).
Erhvervslivet pressede på for at få kvinderne ud på
arbejdsmarkedet.

"For at realisere sig selv", hed det.

Børnene blev sat i institution.

Institutionspersonalet blev under den kolde krig påvirket
af de kommunistiske strømninger, og en tid var der heftig
debat om 68-pædagogernes politiske påvirkning af børnene.

I Sverige erklærede riksdagsmedlem Gudrun Schymann
fra partiet Vänstre (tidligere kommunisterne) i 2004 et
højlydt "Död över familjen" (d.v.s. over kernefamilien),
men der rejste sig en opposition.

Ingen pædagoger kan erstatte et barns forældre, hvor
megen omsorg de end måtte vise. Og det enkelte barn
må ofte tilkæmpe sig opmærksomhed med råben og
skrålen for at overdøve de andre børn i institutionen.

I Sverige er unge mennesker begyndt at blive lede og
kede af, at de ser så lidt til deres børn. De ignorerer de
røster, som hånligt taler om "kvinder ved de hjemlige
kødgryder". Et byrådsmedlem fra partiet Moderaterne
i Stockholms forstad Nacka, Mats Gerdau, tog sagen
op, og i Nacka kunne man ved dette års begyndelse
indlede en ny ordning for børnepasning, som gjorde
op med den indarbejdede socialistiske tænkning.


Oprøret spredte sig til mange andre unge forældre
i andre kommuner, bakket op af avisen "Världen
idag". Forældrene indsamlede underskrifter for
muligheden for at være mere sammen med deres børn.
Men nogle kommuner (bl.a. oftest med socialdemokratisk
majoritet) spændte ben for initiativet og afviste
underskriftindsamlingerne, mens andre åbnede for de
nye muligheder: forældre kan nu i visse kommuner
være hjemme med deres børn op til 6 års alderen
med bidrag fra det offentlige for tabt arbejdsfortjeneste
imod at de samtidig tager imod mindst eet barn udefra.

Idéen med dette alternative børnepasningssystem
indgik i Moderaternes valgprogram her i 2006, og
intiativtageren, Mats Gerdau, blev indvalgt i rigsdagen,
hvor han vil kæmpe for en lovgivning på området.

Omkring ethundrede svenske forældre benytter sig i
øjeblikket af det nye system.

oktober 30, 2006

Sataniske djävle bandlyses

Det er dog en vanvittig jagen efter penge som detailhandelen lägger for dagen. De fylder kalenderen med särlige "dage", hvor vi skal opvarte den eller den med gaver eller på anden måde göre indköb.
De henter "dage" fra udlandet, som ikke har nogen relation til de nordiske landes kulturtraditioner bare for at få mere i pengepungen. Sådan bl.a. med Sankt Valentins Dag den 14. februar, og nu da mörket sänker sig over landet er det den amerikanske Halloween, som butikkerne påklistrer os.

I Hedemora i Kopparbergs Län i Sverige har butikkerne i nogle år ladet börnene konkurrere om Halloween-tegninger, men nu har foräldrene fået nok: både de og börnene er trätte af de mange skräkindjagende hexe, sataniske djävle, vold og blod og har krävet hyggeligere ting på bordet.
Köbmandsforeningen har derfor stoppet dette okkulte gyseri og har indset, at tiderne er barske nok i sig selv.

Nu tegner börnene i stedet for det nordiske efterår i Hedemora.

Send Halloween retur til Amerika. Vi har i forvejen fra gammel tid to mindedage i begyndelsen af november: alle helgens dag og alle dödes dag.
Alvorlige dage vil nogen måske sige, men ind imellem tränger vi mennesker vist også til at tänke mere alvorligt over liv og död - uden at det skal stadses op med pjank og pjat.

(Kilde: Världen idag 25.10.06)

Organer til transplantation fra henrettede?

Avisen "Dagens Medicin" skrev 18.10.06, at Karolinska Instituttet har samarbejdsaftaler med flere kinesiske universiteter og forskningsinstitutter. To af disse tjener ifölge artikelen store summer på salg af organer til transplantation, bl.a. Beijing International Medical Support Network Center (BIMSNC). Organerne skulle bl.a. komme fra henrettede fanger.

Den överste ansvarlige for Karolinska Instituttet vil nu have undersögt sagen til bunds, for på deres forespörgsel tidligere har man fået oplyst, at organerne ikke kommer fra henrettede.

BIMSNC formidler organplantation til en årlig värdi af 365 millioner sv. kr., bl.a. til udlandet f.ex. nyrer og lever.

Kinas Vicesundhedsminister indrömmede for et år siden ved et möde i World Health Organisationen (WHO) på Filippinerne, at Kina driver handel med organer fra henrettede fanger. Tusindvis af organer hvert år!
I 2005 f.ex. 3.500 levertransplantationer i Kina.

68 forskellige forbrydelser straffes i Kina med döden, hvortil kommer politiske henrettelser, så handelen kan väre er indbringende. Man har ligefrem busser med injektionsspröjter, som kan köre til de forskellige egne for henrettelser.
Kina er nr. 1 i henrettelser på verdensplan. I 2005 henrettedes 1770, imod USA´s 60.

NB: Der kom dog forbud med handel med organer til plantation fra henrettede i 2006, men det er tvivlsomt, om det overholdes.

(Kilde: Världen idag 20.10. og 23.10.2006)

Teenageaborter öger i Sverige

Den svenske Socialsstyrelses halvårsstatistik for aborter viser ny rekord for teenager 15-19 år: 25,8 aborter per 1000 kvinder, d.v.s. 2 % mere end i 2005. Ialt er teenageaborter steget med 50 % på 8 år, skönt fortrydelsespiller er blevet receptfrie og trods präventive indsatser.

Fortrydelsespiller förer altså ikke til färre aborter, snarere tvärt imod.

Sverige har EU´s mest liberale abortlov med fri abort indtil 18. uge, ikke noget andet EU-land har fri abort längere end til 13. uge, som er den nedre gränse i Holland.

Bortset fra Estland står de svenske teenagere for de fleste aborter i EU.

Sygdommen Klamydia har öget med 180 % på 6 år.

255 piger under 15 fik foretaget abort i 2005.

Resultatet af den megen snak om sex og den megen dyrkelse af sex går ikke mindst ud over de ganske unge.
Mon ikke det var på tide at tage skeen i en anden hånd. Der er noget aburd ved, at man frisk väk smider friske fostre o skraldeposen og så importerer folk fra 3. verden, som ikke passer ind i nordisk kultur og tankegang.
Formanden for foreningen "Ja til Livet" påtaler forholdene og mener, at man må tage ordentlig fat på problemerne.

(Kilde: Världen idag 13.10.06)

oktober 27, 2006

Foghs Folketings-åbningstale: Den Missionerende ”Nye Verdensordens” Fælles Værdier

Er det tilfældigt – eller er globalisternes fælles sprogbrug nøje afstemt? Anders Fog Rasmussens og Tony Blairs sprogbrug er påfaldende ens og identisk med Gorbatjovs. Faktisk taler Tony Blair i sept. 2006 om ”En Global Alliance for Globale Værdier”[1]
- Nedenstående fremhævede ord i sammenhæng er relativt nye i en åbningstale. De har åbnet for de ”godes” verdensreformation – specielt over for nogle angiveligt ”ganske få” islamistiske terrorister, der beslaglægger næsten hele vort militær. 11. sept. 2001 tvang politikerne til at tænke anderledes. Javist. Men hvem har samordnet tankegangen? For det ville jo være mærkeligt, om 3 statsmænd ideligt bruger de samme ord og sammenhænge uafstemt. Så vidt jeg kan se anvendtes denne specielle sprogbrug først i M. Gorbatjovs & S. Rockefellers ”Earth Charter ”[2],[3] der blev til i tiden 1994-2000 – altså før 11.sept. 2001. Globalisme-ideologien er en fortsættelse af den 230-årige ”Nye Verdensorden” , der i samarbejde mellem Gorbatjov og bl.a. præs. Bush sen. omkring 1. Irakkrig smeltede sammen med neoliberalismen og leninismen/humanismen med énverdensstaten som mål [4].
Udpluk af statsminister Anders Fog Rasmussens åbningstale i Folketinget 03.10.06 [5]:
Gennem de sidste fem år er det blevet klart, at vi står midt i en global værdikamp. Det er ikke en værdikamp mellem kulturer eller religioner - men mellem demokrati og diktatur og om ytringsfriheden – den vigtigste af alle frihedsrettigheder. I Danmark har vi ytringsfrihed og lighed mellem kønnene. Forsvar de grundprincipper, det danske samfund bygger på: Frihed, frisind (= tolerance , red.) og folkestyre. Vi skal fremme demokratiet og respekten for det enkelte menneskes frihedsrettigheder. Millioner af undertrykte kræver berettiget frihed, selvbestemmelse og værdighed. Vi skal bekæmpe fattigdom - især i Afrika. Det er menneskelig forpligtelse. Heldigvis er det sådan, at det store flertal af danskere med indvandrerbaggrund anerkender og respekterer disse fundamentale principper. Og de har tilført Danmark spændende impulser og frugtbar forskellighed. Der er kun få muslimske ekstremister. Vi skal ikke vise deres intolerance tolerance.Velfærdskontrakten er solidaritet. Vi har alle ansvar for integrationen.
Udpluk af Tony Blairs essay :” En Global Alliance for Globale Værdier”, sept. 2006
En ny tidsalder vinker: Den gensidige afhængigheds. Vi skal skabe en global politik med fælles globale værdier. Vi er i gang med en kamp mellem håb og pessimisme – ikke en kamp mellem civilisationer. Svaret på terrorisme og fattigdom – især i Afrika - er global anvendelse af globale værdier, som alle folk ønsker: frihed, demokrati, menneskerettigheder, tolerance, retfærdighed. På vore skuldre hviler ansvaret for kommende generationer. Vi er stolte over vor kulturelle forskellighed .Modne lande er dem, som har overvundet frygten for, at forskellige etniske grupper skader ens identitet. Jeg har flere gange krævet en doktrin om et multinationalt samfund. Derfor baserer Storbritannien sin udenrigspolitik mindst lige så meget på værdier som på egne interesser – også m.h.t. klima og verdenshandel. Vi skal ikke tage hensyn til ekstremisternes krav. Ekstremister er ikke sande muslimer. Derfor vor politik i Kosovo, Afghanistan og Irak. Almindelige muslimer respekterer andres tro, betragter tolerance som en dyd og ønsker frihed og demokrati. Koranen fremhæver viden og videnskab og afskyr overtro. Den er forud for sin tid i sin holdning til ægteskab, kvinder og regering.
Udpluk af Mikhail Gorbatjovs & S. Rockefellers “Earth Charter
Vi må anerkende, at i den store mangfoldighed er vi en stor menneskelig familie, et globalt fællesskab . Vi har overhængende behov for en fælles grundværdivision. Tilkomsten af et verdensomspændende civilsamfund skaber nye muligheder for at opbygge en demokratisk verdensorden. Vi må identificere os med hele verdenssamfundet nøjagtig lige så meget som med vore lokalsamfund. Ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed, organisationsfrihed skal beskyttes, massemediernes funktion styrkes, tolerance- og fredskultur fremmes. Gensidig solidaritet og sammenarbejde mellem alle folkeslag . Verdensomspændende gensidig afhængighed og universalt ansvar. Beskyt og genopret jordens økosystemer. At fjerne fattigdom samt omsorg for fattige lande er etisk og socialt nødvendigt. Fremme respekt for alt levende og Jorden, kønnenes ligeberettigelse, solidaritet og menneskerettigheder samt demokrati. Forbyde al diskrimination i vor gensidighed. Vor multikulturelle arv er uvurderlig.
Hvad siger så Gorbatjov i dag ? Se her: World Politics Forum side 10-15 og 96-98.
Alt dette lyder lige så hult og farligt som i sin tid de kommunistisk-globalistiske propagandaskrifter, som Gorbatjov stod bag. Hvor var hans solidaritet og ”værdier” i Chernobyl? Med hensyn til ytringsfrihed er der lige så lidt sandhed i ”værdierne”, når vi kommer til Euromediterranien-projektet. Se ”Danskeren”, nov. 2006. Og som globalisterne missionerer, bliver Afrika fattigere, Mellemøsten og vore lande stadig farligere.


[1] www.fpc.org.uk/fsblob/798.pdf
[2] http://www.shalom-ssnd.de/shalom-erdcharta.htm eller http://www.earthcharter.org/
[3] A. Bruun Laursen, ”De Binder Os På Mund Og Hånd” , Rafael 2006
[4] A. Bruun Laursen, „Danskeren“, sept. 2006
[5] http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=2&n=0&d=2691&s=1

oktober 25, 2006

Licens-spektaklerne i Sverige

Den nye svenske statsminister Reinfeldt blev nødt til at kvitte et par nyudnævnte ministre, eftersom det afsløredes, at de ikke havde betalt TV-licens. Det synes dog ikke at have givet bagslag i selve befolkningen. Samtidigt som ophidselsen over de nævnte ministres manglende redelighed var på sit højeste i massemedierne, foretog man en ny politisk meningsmåling i befolkningen. Den viste stort set samme holdninger som under valget i september. Postyret har altså ikke medført mistillid i befolkningen. Skyldes det måske, at mange almindelige mennesker - ligesom de nævnte udhængte og fordømte ministre - undlader at betale TV-licens med den undskyldning, at de er utilfredse med TV´s politisering og programmer.

Ministersagen har gjort, at tusindvis af svenskere nu har anmeldt, at de har radio og TV, mange flere end alverdens TV-kampagner ville have kunnet få ud af busken.

Men tro ikke, at alt nu er ren idyl.
Det assyriske Rigsforbund i Sverige, som tæller over 70.000 personer, gør oprør: "Nu har vi fået nok! Hvorfor skal vi betale, når Sveriges Radio og Svensk TV ikke rapporterer alsidigt og bygger på eget journalistisk arbejde"

De er vrede over, at man ikke rapporterer om, hvordan de kristne minoriteter i Irak lider under konflikterne
dernede. "I 1990 var der 2 millioner kristne i Irak. Nu er der 600.000. Ren etnisk udrensning," siger forbundets formand, Simon Barmano.

Mens nogle af de største internationale aviser ude i verden er opmærksom på forholdene, tier radio og TV i Sverige. Alle klager afvises med, at nyhedsburauerne AP og Reuters intet bringer. Heraf slutter forbundet, at
de svenske journalister mener, at de ikke selv skal gøre en indsats, men bare oversætte fra AP og Reuter, og - det kan vi selv gøre.

Videre protesterer forbundet imod, at deres helligdage som fasten og påsken ikke omtales, mens man ved Ramadanen interviewer forskellige muslimer i Sverige.

"Hvorfor skal vi betale licens, når vore landsmænd nedslagtes i Irak, uden at Radio eller TV bryder sig om det?"
siger Barmano. De over 700.000 asyrere i Sverige udgør 22.000 husholdninger. Ifølge Forbundet har de inden for den sidste snes år betalt 800 millioner kroner i licens.

Radio og TV kommer med en delvis indrømmelse. Den nu afgående chef, Staffan Sonning, medgiver, at nyhesformidlingen har mangler, da man ikke har mulighed for at have journalister udstationerede i disse farlige områder, og udenrigschefen på programmet "Ekot" har samme forklaring, men mener, at man dog har omtalt kristenforfølgelsen noget.

oktober 24, 2006

Hvem styrer Danmark, hvem styrer Europa, hvem styrer hele kloden?

- Som barn af en modstandsmand fra 2. verdenskrig er jeg opvokset med snak om oplevelser fra den tid, men snakken hørte brat op. Pludselig var det ikke in at tale om 2. verdenskrig, og modstandsfolkene gik i glemmebogen og livet gik videre, men i de sidste 30 år har luften svirret af ”jødesnak”, og ”der stikker nok en jøde bag alle verdens ulykker”, og da det ikke rigtig stemte overens med min barnelærdom, så gav jeg mig til at granske i samtidig litteratur og øjenvidneberetninger og har i de sidste 5 år læst tusinder og atter tusinder af sider om den nazistiske strategi og propagandamaskine, og min viden mundede i første omgang ud i en bog ”Det Legale og Korrekte Menneskehad”, som giver en begyndende udredning af trådene.
- Hvem står bag den globale fascisme, som skal indføres i hele verden. De, der leder blandt jøder og kun jøder uden at se tingene i større perspektiv, får naturligvis svaret ”jøder”, men så kan de vente længe på svaret på, hvem der står bag.
- Der er megen dokumentation for, at Hitler indgik en pagt med muhamedanerne for at få disses hjælp til krigen, til at ødelægge den vestlige verden, til at globalisere kloden til at indføre et rige overalt med hjælp af den muhamedanske ”brutale løsning”. Til gengæld skulle han hjælpe muhamedanerne med ”die Endløsung der Judenfrage” og de indgik en pagt, hvor Hitlers pligt var at udrydde jøder.
- Men 2.verdenskrig sluttede, eller gjorde den? Det er som om den gentager sig, for hvad er det for antisemitiske indslag vi hører i den propagandamaskine, som hedder DR, som spyr det ene anti-semitiske indslag ud efter det andet? Klart nok.
- Globalisterne, de moderne nazister vil igen globaliserer verden med Neuropa (Eu-unionen, som blev arkitekttegnet af nazisterne) og beundret i Staunings Socialdemokrati og videreført af Jens Otto Krag, som allerede beundrede den ide under 2. verdenskrig. Jo der synes at være tråde tilbage.
- Hvis de moderne nazister vil indføre den totale globeideologi, så må de som også nazisterne gjorde, smadre nationalstaterne, gøre nationalisme til noget skændigt og ophæve grænserne, så muhamedanerne - lige som i sidste krig - kan komme og hjælpe til og få den plan realiseret.
- Hitler ville efter eget udsagn gerne islamisere Europa. Det nåede han ikke, men så kom der andre efter ham, som kunne tage ideerne op. Og for at fuldende Hitlers ideer, hvad er så mere nærliggende end at lægge jøder for had og ”opfinde deres konspiration” mod hele verden.
- Vi ved, at mange gestapofolk o.l. efter krigens slutning flygtede til de arabiske lande. Her bor de stadig med børn og børnebørn (de, der stadig lever). Her fik de store stillinger og høj status, og de nazistiske ideer bryggedes videre i samarbejde med islam. Herfra synes ideerne at skylle ind over Europa igen, og nu er det igen moderne at give jøder skyld for alt. Navnlig DR er fænomenale på det område, men Reuters er flere gange blevet afsløret i forfalskninger m.h.t. reportager fra Mellemøsten, som tydeligvis skal sværte Israel til. (FOMIS´s blad nr. 29. Oktober 2006).
- Men hvorfor? Sagen er klar: hvis muhamedanerne skal hjælpe de moderne nazister med at ødelægge den vestlige kultur og indføre det totale herredømme over hele kloden, hvad er så mere nærliggende, end at opfylde muhamedanernes højeste ønske: at udslette staten Israel og fjerne alle jøder. Hvad ellers.Historien gentager sig.
- Det er derfor beskæmmende, at der er folk, som mener, at de kæmper for Danmark og mod indvandringen men samtidig mener, at der er tale om konspiration af jøder. Det er ikke nok med, at det er en katastrofe, for den holdning stikker jo en kæp i hjulet på vores modstand mod islamiseringen, men den giver samtidig næring til de globale kræfter og den moderne nazisme, og i sidste ende er de med den holdning jo med til at rette skytset mod sig selv og hele den vestlige kultur. De går muhamedanernes ærinde og støtter den moderne nazisme, som er en sand pærevælling af totalitære kræfter, islam, kommunisme og fascisme.
Da jeg første gang i min voksne alder blev præsenteret for anti-semitiske ideer, tog jeg det ikke så tungt. Jeg mente for det første, at det ikke var mit problem, og jeg så den tendens som helt ufarlig. For det andet mente jeg, at folk jo kunne mene og tænke, hvad de ville.Det er nu gået op for mig i al sin gru, at antisemitisme er et værktøj, som bruges for at tilfredsstille muhemedanere, som så kan være med til at nedbryde vor kultur. Det er ikke en privatsag, men en sag, der vedrører os alle, og som vi bliver nødt til at forholde os til.
Åse Clausen Bjerg nokay@info.dk

oktober 23, 2006

Musikere dödsdömt ved fatwa

Mozart måtte vige for islam i Berlins Opera for en måneds tid siden.

Var det alene for emnets skyld? Eller er musikken også bandlyst?

Det nye islamiske styre i Somalia indførte sharialoven for nogle måneder siden, og nu har 8 musikere, hvoraf tre kvinder, fra Somalias Nationalkommission for Musik udsendt et rystende nødråb til verden: "Red os!"

De er blevet dømt til døden ved et fatwa udstedt den 17. oktober, men lykkedes at flygte.
Lederen af musikkommissionen, Yusuf Jimale, forklarer, hvordan det ny islamiske styre for Somalia foretog et væbnet overfald mod kommissionen i Mogadiscio og ødelagde alt. Også et værk, der var tiltænkt UNESCO.

Man forbød dem at musicere og at kontakte pressen. Og så fulgte fatwaen med dødsdommen.
Den henviser til vers 5,33 i koranen: "De, som bekæmper Gud og hans sendebud og ødelægger jorden, skal massakreres eller korsfæstes eller have hånd og fod amputeret (på skrå - altså højre hånd og venstre fod eller omvendt) eller bandlyses fra jorden, og i den næste verden vil de blive tortureret".

"Formørkede ignoranter", mener Yussuf, "Musik har altid existeret. Mon de virkelig forstår teksten i koranverset? De fører folk bag lyset. Vi har brug for international hjælp. Islamisterne
stiller sig yderst grusomme an mod os og imod al musik. Men denne dødsdom får os ikke til at afstå fra at dyrke musik. Vi har ikke uret. Vi har ret, ret og atter ret."

I Italien er appellen blevet spredt af Patricia Adkins Chiti, som er bestyrelsesmedlem i det Internationale Råd for Musik under UNESCO og det Europeisk Musikråd.

Fatwaen blev udsendt efter et overfald på Østafrikas Radio nord for Mogadiscio, som plejer at sende musik til hovedstaden. Og Radioen blev lukket!

Den 11. september 2006 fandt et nyt overfald sted, nu mod Radio Jowhar i Mogadiscio, hvilket førte til totalt stop for musikprogrammer. Derefter var det kun tilladt at sende koranprogrammer og officielle meddelelser.

Der er faktisk ikke noget direkte forbud mod musik og sang i koranen. Forbudstolkningen henviser snarere til fatwaer, der er udstedt af wahhabitiske teologer, såsom den afdøde mufti i Saudiarabien, Abdelaziz Bin Baz, som erklærede:

"Ordet ma´azif refererer til sang og musikinstrumenter. Profeten har sagt, at ved tidernes ende
kommer der et folk, som tillader disse ting, samt alkohol, utugt og silke.
Ifølge hadit´en er musikinstrumenter haram (= forbudt), og den forbander dem, der siger noget andet. De, som siger, at musikinstrumenter er tilladte, lyver og begår en grov synd."

Ligesom talebanerne gjorde i 1996 i Afghanistan har de somaliske islamextremister nu lukket biograferne, forbudt film og TV-forevisninger på offentlige steder, forbudt sang og dans ved bryllupper og krævet adskillelse mellem kønnene.

(Kilde: Magdi Allam i Corriere della Sera, Milano, lørdag 21.10.06).

Hvordan vil det gå i Europa, hvis vi ikke vågner op i tide?

Hvad med psykologerne?

Der kan vel være noget om snakken, når Jalving i Berlingeren giver udtryk for, at "mødrene har snuppet magten", hvorved moderlige værdier som "omsorg, nærhed, inddragelse, følsomhed og terapi" er kommet i højsædet, mens de fædrene værdier er blevet svækket.

Begge køns medfødte værdier er vigtige i et samfund, og bør derfor repræsenteres ligeligt i afgørelser i samfundet.

Men skyldes bløddyrsmentaliteten nu også, at"mødrene har snuppet magten"? Er der noget belæg for at påstå, at matriarkalske samfund skulle være svage i koderne?

Er det ikke snarere en slaphed, som skyldes andre forhold?
Landsforeningen for Mentalhygiejnen (Den danske aflægger af The World Federation of Mental Health) hævdede med stor iver i 70´erne (bl.a. under psykolog Eggert Petersens styre), at danskerne fremover ville få meget brug for psykioterapi og nævnte endog et meget højt procenttal (som jeg ikke her husker). Mentalhygiejnen havde interesse i en sådan udvikling, da den nærmest udgjorde et slags kartel for psykologer, psykiatere og socialrådgivere.

Politisk set stod Mentalhygiejnen til venstre for socialdemokratiet og havde ikke helt ringe politisk indflydelse gennem diverse nøglepersoner helt op i regeringen.

Sandt nok undrer man sig i dag gang på gang over, at danskerne er blevet så pyldrede, at de altfor ofte skal have psykologhjælp for at klare selv mindre væsentlige oplevelser.


I øvrigt bilder jeg mig ind, at også hashens udbredelse har gjort sit til vor slaphed. Hashens virkning er nemlig bl.a. en ligegyldighed i dømmekraften: det ene kan være lige så godt som det andet. Hvem skal afgøre det? siger hashrygerne. En attitude, som også har bredt sig til ikke-rygere.

(Kilde: Jarvings "Farmand i Opløsning", Berlingske - via Snaphanen)

God Morgen, Manfred Deix!

Den østrigske tegner, Manfred Deix, har i årevis holdt grin med kristentro og har med sin streg gjort en indsats for Østrigernes accept af alle de fremmede, der strømmer ind i Europa. Han har hånet Jørg Haider for hans holdninger, og nu står han dér! Ba-ah!

Han ser nu, at de, som han støttede og ville hjælpe, ikke har begreb om kunstnerisk frihed og ytringsfrihed, men vender sig imod hans satiriske tegninger.

Han mener, at der er tale om "en ny generation af muslimer, som opfatter tolerance forkert".
Nej Deix. Det er dig, som ikke har sat dig ind i forholdene og som derfor først nu opdager, hvordan det står til i den islamiske verden.

Kæft, trit og retning. Islam er et diktatur uden mindste sans for humor om islam.

(Kilde: Die Zeit via Hodja og Snaphanen)

oktober 22, 2006

CKU-chefen ud, men hvad med de planlagte skolebøger?

Snaphanen gjorde 19/10 opmærksom på, at Sverige er begyndt at rydde op i de mange små
statsstøttede organisationer, som i bedste fald er unyttige, i værste fald en form for 5-kolonne-virksomhed.

Det svenske "Centrum mod Racisme", CMR, må således afslutte deres virksomhed. Det ville være rart, om det smittede af på de mange andre EU-lande, som under EU´s program driver virksomhed gennem diverse statsstøttede organisationer mod hvad de kalder "racisme" uden nogensinde at have præciseret, hvad de mener med dette ord.

Racisme er en rummelig sæk, hvor man putter alt ned, som man politisk set er imod. Jo mindre omdømme og selvstændig tankegang man har, jo mere villig er de autonome til at råbe: "Ingen racisme i vore gader". Om så det gælder den almene grundlovssikrede yttringsfrihed, som ikke mindst de selv lever højt på, så skråler de gerne med på det instuderede brøl - imod ytringsfrihed!

Til kredsen af de mange politiserende organisationer hører også "Center for Kultur og Udvikling", som arrangerede det islamiske propagandafremstød, "Images of The Middleeast".

Her på Spydpigen har vi tidligere gjort rede for centret, bl.a. 4.8.06 for centrets personale, ikke mindst de rødlige kræfter under den konservative (naive? svage?) bestyrelsesformand, Grethe Rostbøll.

Den danske befolkning er heldigvis klogere end som så. Den gav ikke efter for al sødsuppesnak.

Centerchef Olaf Gerlach Hansen fratrådte sin stilling 9.10.06, lige efter "festivalens" afslutning, og også Grethe Rostbøll sagde farvel.
Begge hævder naturligvis, at det var efter eget ønske.

Tilbage sidder stadig røde kræfter som den gamle DKP´er og EU-Monnetprofessor ved journalisthøjskolen, Hans-Henrik Holm, og den gamle 68´er, direktør for Nationalmuseet, Carsten U. Larsen, der er imod al danskhed, men arbejder for islamisering.


Tilbage står nogle vigtige spørgsmål angåede den islamiske "Images of The Middleeast".

Hvor meget kostede den skatteborgerne - dels ved bidrag fra kulturministeriet, dels gennem bidrag fra de 10 deltagende kommuner: Århus, Silkeborg, Odense, København, Hillerød, Ringsted, Vordingborg, Roskilde, Helsingør (og Helsingborg)?
Er der nogle læsere, som véd besked?

Og hvad med den planlagte islam-propaganda i skolerne (fortrinsvis i 7., 8. og 9. skoleklasse), f.ex. gennem den Anatologi, som Centret stod for, men som blev betalt og derfor også censureret af Saudiarabien (med diskriminering af ikke-muslimer?).
Men også gennem andet ikke nævnt materiale...kun tilfældigt nævnt som nye skolebøger (det vil naturligvis sige bøger, der stiller sig venligt til islam).

Forældre, kræv at se jeres børns skolematerialer igennem!

oktober 21, 2006

"Europeisk grønt kort" til indvandrere

Venstre er efter sigende skrumpet noget.
Røde og lyserøde har angrebet partiet lige siden JP´s Muhammedtegninger. Intern partipolitik var åbenbart vigtigere end bevarelse af vore allesammens demokrati og forskellige nordiske værdier.

Hertil kommer så uroen i DF, hvor nogle synes at lide af den almindelige sygdom, egenglæde og prestige, fremfor at bide (uretfærdigheder?) i sig for helhedens skyld, for Danmarks skyld, nu da islam er ifærd med at tage magten i Europa.

Men ikke nok med det.
Anders Fogh Rasmussen møder også modstand fra anden side.
Folk er endelig kommet under vejrs med, at EU - på vore allesammens vegne og uden st spørge os - har sluttet traktater med den islamiske verden og fortsætter med det!
Tidligere Venstrevælgere og andre borgerlige er rystede over, at disse ting ikke har været fremme i massemedierne og stadig ikke debatteres, og er bange for, hvad denne politik vil føre til.

Det hjælper ikke, at man forsøger at fortie disse forhold eller taler udenom.
Da Fogh Rasmussen i sommer afkrævedes et svar om EU´s aftaler med de nordafrikanske islamiske stater (jvf. "Barcelonaprocessen" og "Anna Lindh-Fonden"), lød svaret fra statsministeren, at der ikke var tale om EU-medlemskab, men blot almindelige handelsaftaler.

Disse indeholder imidlertid mere eller mindre de samme ord og løfter som EU-medlemsskab, bl.a. fri rørlighed for varer og indvandrende arbejdere, som det også fremgik af statsministerens svar.

"Handels"aftalerne afsluttes separat mellem EU og hver enkelt nordafrikansk islamisk stat
(jvf. "Barcelonaprocessen").

Planen om et "Eurabia" med Middelhavet som et indhav løber videre!
Og massemedierne fortier det stadig. De må være blevet pålagt tavshed ovenfra.

Vicepræsidenten for EU-kommissionen, Franco Frattini, har foreslået, at et "europeisk grønt kort" skal give kvalificerede indvandrende arbejdere fri rørlighed i EU 2007.
Forslaget vil blive forhandlet den 22. november 2006 i Tripoli mellem EU og den Afrikanske Union.

Hvad med retssikkerheden?

Nu er kriminaliteten i Italien oppe på et nivau som aldrig før. Således f.ex. i Milanoområdets landsretskreds. Mens der tidligere i gennemsnit var 30 arrestationer dagligt om året i 2005, så er gennemsnittet i år på 45, mens man samtidigt har måttet skære alvorligt ned på økonomien, fra 1.200.000 EURO til 447.000 EURO. Altså en uholdbar situation, som er meget nær en kolaps. Ikke mindst efter at Europarådet i Strassburg har truet med sanktioner over for Italien på grund af de altfor forsinkede retsafgørelser.

Lederen af Milano områdets Appeldomstol, Giuseppe Grechi, henstiller derfor til politiet, at de skruer alvorligt ned for arrestationer af folk, som lukkes ud af kachotten næste dag, f.ex. ulovligt indvandrede personer. Der er hverken plads i fængslerne eller penge til de mange udgifter, forbundet med arrestationerne.
Og der findes ikke økonomi til oprettelse af en ny afdeling til hurtigere expedition af sådanne sager, sådan som Europarådet i Strassburg har foreslået.

Giuseppe Grechi kommer med et nødskrig i den italienske avis, "La Repubblica" 20/10: der er heller ikke penge til det meget papir, der bruges i domstolene, og han har bedt sine kolleger begrænse skriveriet. At lade domstolene fungere om eftermiddagen er blevet afvist, da der mangler penge til lønninger til personlaet, som allerede i årevis har lidt under underbemanding. Af 803 stillinger mangler de 206.

Man kvier sig ved at optage yderligere lån til lønninger af de mange hverv, der hører under jutistsmyndighederne såsom bl.a. kontorsadvokater og tolke.
Også den financielle del af hele retssystemet lider under vanskeligheder med personalemangel og andet.
Lederen af den administrative afdeling for Italiens retssystem i justitsministeriet, Claudio Castelli, skyder skylden på den afgåede regering og har søgt om 30 millioner EURO extra for at stoppe nogle af hullerne til i den øjeblikkelige misere.

Men appeldomstolens leder, Giuseppe Grechi er meget bekymret over situationen efter det ultimatum, Italien har fået af Europadomstolen om at bringe tingene i orden inden 6 måneder.
Han frygter, at det hele bryder sammen i kaos.

(Kilde: "La Repubblica 20/10)


Hvordan er det i de andre EU-lande? Det fremgår jo af ovenstående artikel at væsentlige forhold - som sædvanligt - skyldes indvandringen: ikke bare de ulovlige invandringer, men de mange lønninger til de politifolk, advokater og tolke?

Man tvinges til at se bort fra lovgivningen og retssikkerheden for at spare. Og man fabler om benådninger og amnesti.

oktober 18, 2006

"Tyrkiskhed"

EU vil have Tyrkiet til at se på sin lov om "tyrkiskhed" igen, og en domstol i Istanbul har da også åbnet for denne mulighed.
Forfatteren Elif Shafak frikendtes i september for overtrædelse af § 301 i straffeloven, som handler om tyrkiskhed. Hun havde i en roman ladet personerne komme med kommentarer om masseudrydningen af armenierne.
En tyrkisk avis skriver, at domstolen mener, at ordet "tyrkiskhed" må præciseres.

(kilde: TT via Världen idag)

oktober 17, 2006

Skuffelse over EU.

Georgana Noutcheva, som er analytiker ved Center for Europæiske Politikstudier i Bryssel, følger med interesse udviklingen i de tidligere Østlande, som nu er kommet ind eller snart kommer ind i EU.

Før landene blev medlemmer af EU, samarbejdede deres politikerne om at komme ind, men nu er der ikke mere sammenhold.
Folk er meget trætte på reformer, og mistroen til politikerne tager til.

Til væksttallene for de fire lande, Polen, Slovakien, Tjekkiet og Ungarn, er generelt højere end i de gamle EU-lande, men resultatet af det økonomiske opsving ikke så stort som forventet.

Der er almen skuffelse og frustration. De politiske system opleves som cyniskt, siger Anders Gogelklou, professor ved Uppsala Universitetet.
Medlemsskabet i EU har ikke medført nogen særlig forbedring for den brede befolkning, og Ungarerne kan ikke lade være med at sammenligne sig med østrigerne og undrer sig over forskellen i levestandard.

Det er et stort problem, at man har vugget befolkningen ind i den opfattelse, at de hurtigt skulle komme på højde med det gamle EU.

(Kilde: Världen idag 2.10.06)

Blaise Pascals ord


Muhammedanerne kræver at få del i de menneskelige rettigheder i Vesten, overalt og altid. Samtidigt med at de udnytter vor religionsfrihed til fuldtud at udøve islam, vil de begrænse vor ytringsfrihed.

Blandt angrebene på vor ytringsfrihed kan nævnes kritikken af og truslen mod paven, fordi han i en tale citerede en byzantinsk kejser fra 1300-tallet samt EU-kandidatlandet Tyrkiets beslutning at stoppe al kristen television i landet. Desværre behøves der ikke engang længere nogen fremsat trusel eller fatwa: På operaen i Berlin fungerede selvcensuren i forebyggende hensigt. Så langt er det altså kommet.
Den franske 1600-talsfilosof Blaise Pascals ord gælder i højeste grad for dagens muslimer:
"I kræver - i vore principers navn - at få de rettigheder, som I - i jeres principers navn - fornægter os".

Inger-Siv Mattson, S-Nacka

oktober 16, 2006

EU og demokratiets sammenbrud

Denne artikel, skrevet af en svensk jurist, gælder ikke bare Sverige, men alle EU-lande!

EU-spørgsmålet fandtes bare marginalt med i valgtalerne i Sverige. Grunden er, at svenske politikere ved, at befolkningens interesse for EU er yderst ringe. Der er noget paradoksalt ved dette. For trods at flere og flere beslutninger og love bestemmes i Bryssel, så er befolkningen ikke interesseret i EU. På længere sigt risikerer den svenske rigsdag at blive en tom skal uden nogen egentlig lovgivningsmagt af betydning.

Det er derfor meget vigtigt at granske, hvad det indebærer, at stadig flere beslutninger tages i Bryssel. Hvordan foregår det dèr? Hvilken indflydelse har befolkningerne på beslutningerne, og hvilken indsigt?

Disse spørgsmål har nu været genstand for videnskabelige studier. For et par måneder siden kom Åsa Vifell med afhandlingen "Enklaver i Staten, Internationalisering, Demokrati og den svenske Statforvaltning (Stockholm Studies in Politics 113).

I afhandlingen viser Åsa Vifell, at magten i EU samles hos de højeste embedsmænd. Fra lukkede enklaver og lukkede rum styrer disse EU og dermed Sveriges skæbne (og alle andre EU-landes). De svenske politikere har sjældent tid at holde rede på EU-spørgsmålene. De er optagne af hjemlige problemer. EU-spørgsmålene er derfor overladt til embedsmænd, som indgår i forskellige grupper (enklaver).

Grupperne arbejder adskilt fra den svenske statsforvaltning, og den komplicerede beslutningsproces og sprogproblemer gør det svært for nogen udenfor gruppen at komme med synspunkter. Åsa Vifell konstaterer, at mugligheden for at personer uden for gruppen skal kunne granske eller påvirke arbejdet så at sige ikke existerer.

De politikere som så længe har overladt og stadig overlader mere magt til EU - og som samtidigt kalder sig demokrater - fører i stedet Sverige (og andre EU-lande) ind i et beslutningssystem, som undergraver demokratiet og vil få demokratiet til at bryde sammen. I fremtiden vil vi blive styret af eliteembedsmænd, som fatter deres beslutninger i lukkede rum uden folkelig påvirkning eller tilsyn.

(Kilde: Världen idag 4.10.06)

Sverige har brug for åbenhed

En vigtig grund til regeringsskifte i Sverige er, at staten må vise mere åbenhed. Gamle loyaliteter og fastlåsninger forsvinder. Den nye borgerlige alliancregering har en meget konkret mulighed for at bidrage til et sundere klima og til historieskrivningen ved at åbne alle arkiver fra før 1950.

Det ville give et mere sandfærdigt billede af Sverige under krigen, bidrage til bedre selvindsigt i dag og en mere rationel sikkerhedspolitik.

(Kilde: PM Nilsson i Expressen 1.10.06).

oktober 15, 2006

Kvinder for satire

Kvinder for Danmark har nu skiftet gear i modstandskampen mod islamisering af Danmark og er gået over til satire.

Vi har udgivet en lille satirisk og politisk ukorrekt digtsamling "Sange fra Frejas Sal", som udkom under "The Images of the Middle East Festival" med tilhørende CD indspilning med de fleste af sangene. Digtene angår primært "de humane humanister" og anden "human" politik, og vi besluttede at hjælpe arrangørerne med at vise dette image - stening, halshugning, mishandling og meget andet., som vi fortsætter med at vise i form af satire og andet. Dette billede kommer i næste digtsamling, "Den lille multifarvede", som svar på "Den lille Røde" og "Den lille Gule".
- Vi har desuden udgivet et lyttespil "Holmegården", et lyttespil om besætningen på en dansk bondegård, hvor de gode dyr kæmper for kamelens trivsel i på gården, hvor der er urene svin og racistiske høns. Vi håber på at "Holmegården 2" udkommer inden årets udgang.
- Vi har i flere år udgivet en avis DUA (den ukorrekte Avis) , som har cirkuleret fra hånd til hånd. Avisen er ikke udkommet i længere tid, da vi ikke kan nå det hele, men nu arbejder vi på en ekstraordinær udgave i anledning af "The Middle East Image Festival".
- No-Kay har sit eget politisk ukorrekte forlag, som allerede har udgivet mange publikationer og bøger samt CD´er med foredrag om islam og islams veje i Danmark samt Den Ukorrekte Avis. Salget har primært udgjort en introduktion, men nu springer vi ud som forlag med ukorrekte bøger, idet vi nu også udgiver bøger af andre, som har et politisk ukorrekt budskab.
www.Kvinderfordanmark.org
www.kvinderfordanmark.dk

oktober 14, 2006

Magazinet. no

Den norske avis "Magazinet", som til en vis grad svarer til den danske "Udfordringen" og den svenske "Världen idag" offentliggjorde i sin tid - ligesom mange andre aviser i verden - Jyllands-Postens muhammedkarikaturer. Det førte til den sædvanlige tøjlesløse ophidselse med et halvt hundrede telefonopringninger til redaktør Vebjørn Selbekk med dødstrusler.
Muhammedanernes opførsel er uhørt, eftersom det er enhver avis´s pligt at gøre rede for nyheder, hvad der foregår i verden og hvad baggrunden er.

Nu lever redaktør Selbekk og hans familie under politibeskyttelse, men han har ikke ladet sig slå ud. Han har skrevet en bog om sine oplevelser, "Trued av islamister". Norsk TV-2 sendte mandag en dokumentar om sagen. Det var første gang, man omtalte problematikken i Norge ved at tage fat på de grundlæggende spørgsmål og hvordan myndighederne havde håndteret dem.
"Regeringen vidste udmærket, at større aviser havde bragt billederne både før og efter, at vi gjorde det. Men det var enklere for dem at angribe en lille kristen avis. De tog en genvej og nu får de megen kritik for det i Norge", siger Selbekk.

Redaktøren ser nu lidt mere optimistisk på fremtiden: "Jeg får nu så megen støtte fra politisk hold, og udenrigsministeren har ringet til mig."... "Jeg tror, det er ved at blive en opvågnen om de vigtigste principielle spørgsmål".

Da Selbekk nu präsenterede sin bog om sagen ved en pressekonference, var alle de store aviser i Norge til stede, og flere af dem bragte positive anmeldelser af bogen.

I sin bog skriver redaktøren også om, hvor svært muslimske kvinder ofte har det. "Det overrasker mig, at venstrepolitikerne og femministerne, som er vældigt optagne af at kritisere kristne og debattere kirkens kvindesyn - som de naturligvis har lov til - ikke tør kritisere de overgreb, som bevisligt begås i muslimske miljøer.
Når muslimske kvinder har sat spørgsmål ved "æresmord", kønslemlæstelser og tvangsgiftermål har femministerne i Vest forholdt sig tavse" mener Selbekk.

Han påpeger at debatten om "æresmord" nu har fået ny fart på i Norge efter mordet på tre pakistanske søstrer søndag 1/10. Deres storebror er arresteret som mistænkt for mordet.

"Hvorfor svigte disse kvinder og undlade at tage fat på problemerne?" spørger Selbekk og svarer selv: "Det er mere politisk korrekt at angribe kristne og har ikke de samme omkostninger. Vi truer ikke med at svare med vold".

Forholdet mellem Vestverden og islam bekymrer Selbekk meget. Han peger bl.a. på reaktionen mod paven og Berlinoperaens selvcensur.

Hvad bliver det næste. Vestverdens demokratiske vurderinger har sin basis isin kristne tro, men er truede af islamismen, som tager til i Europa. Vi må være vågne over for dette og have mod til at debattere det, mener Selbekk.
Snaphanen: Tak, Norge

oktober 13, 2006

Aktionen pro BUPL er slut

"Aktive Forældre" i Århus erkender, at BUPL-slaget er tabt.
Men der er tid til at vinde et nyt og - bedre:

I stedet for at spærre småbørnene inde i institutioner fra morgen til aften, skulle forældrene hellere kæmpe for selv at få mere tid til børnene. Små børn har næppe noget højere ønske.

I Sverige har der været et sandt forældreoprør fra kommune til kommune, hvor man krævede selv at få lov til at bestemme, hvor og hvordan Lillepeter skulle passes.

oktober 11, 2006

Brådne kar i svensk politi

I Smålands store skove har kriminaliteten gode kår, ikke mindst når økonomiske nedskæringer ramte politiet. Inden for bare ét år oplevede man 4 brutale og barbariske overfald på ensomt boende personer 2003-2004 foruden anden kriminalitet som voldtægt, overfald, røverier etc. Smålænningene rejste et mindre oprør og krævede justitsminister Bodstrøm (s) til ansvar. Han ignorerede arrogant problemerne.

En god ven til den ene myrdede, forfatteren Johan Engblom, gav sig ikke. Han har kulegravet sagen om, hvordan hans nabo Rolf Nilsson blev myrdet af en jugoslaver Branimir Simice. Han var flygtet til Småland fra et fængsel i Jugoslavien, hvor han var i gang med at afsone 20 år for medvirken til mord. Han efterlystes af Interpol, men det svenske politi i Växjö ignorerede efterlysningen. To år senere myrdedes Rolf.

Det viser sig nu, at Växjöpolitiet har ignoreret en lignende alvorlig allarm angående et kidnapningsdrama i Malmö her i september 2006.

Men ikke nok med disse forsømmelser.

Da Växjöpolitiet for en tid siden kom over et af landets største våbenlagre på en bondegård i Småland, viste det sig, at størstedelen af våbnene stammede fra - det svenske politi.

Avisen Världen idag, som tør lidt mere end de fleste aviser, har taget fat i sagen: Växjöpolitien er for langsomme med at forklare, hvordan politivåben kunne havne hos lederen af en våbenbande, Sven-Erik Ahlberg. Flere af hans kunder var personer, som politiet kender som informatører og infiltratører. Blandt dem også den person, som solgte et våben til en barnepige i en meget omtalt mordsag for et års tid siden (Knutby-mordet).

Det er siden kommet frem, at denne person fornylig har fået en 3-årig fængselsstraf i Marokko for narkotikakriminalitet.

oktober 10, 2006

Feminister og medløbere

- Når der er tale om racistiske og kønsracistiske overgreb på kvinder, skriger alle på feministerne. Hvort er de henne? Medsøstre mishandles, men alle de, der siger ja til islam er jo indirekte med til at vedligeholde kvindeundertrykkelsen i stedet for at sætte stop.
Alle, der byder islam velkommen i dette land, er indirekte medskyldige. Men hver gang vi hører om kønsracistisk overgreb mod kvinder, så efterlyser man kvinder, der kan slå i bordet. Det mærkelige er bare, at man ikke leder de rigtige steder. Vi har længe eksisteret. Allerede for 5 år siden lavede vi en demonstration i Odense mod det islamiske kvindesyn, og det fik de såkaldte feminister til at angribe os. Logik for perlehøns, ikke for voksne kvinder. Enten er man ligeglad, eller også gør man en indsats for at stoppe volden mod kvinder, men feministerne tåler ingen kritik af islam. Derfor fortsætter volden, uden at nogen løfter en finger. Men "Kvinder for Danmark" er her altså, og vi arbejder med sagen.
Kig ind på www.kvinderfordanmark.org og www.kvinderfordanmark.dk

Kvinder for Danmark
arbejder med satire, revy og happenings. Vi har lige udgivet en satiresamling til minde om The Middle East Image Festival i København, som fremstillede Mellemøsten som noget rosenrødt. Der var bare nogle ting, der ikke kom med: pligten til at gøre hele verden islamisk, altså også Danmark, samt forsøg på at indføre den islamiske lov, shariaen i hele verden. Stening af kvinder, ovehældning af syre, afbrænding af kvinder, halshugning af kvinder for den mindste forseelse eller bare på grund af den blotte mistanke om forkert opførsel, hører ind und shariaen, som altså også søges indført i Europa. Digtene og CDén handler primært im isklamfascisterne, de, der lukker islam ind i vort land.
Vi kan åbenbart hverken råbe politikere eller almindelige mennesker op. Vi står over for en stor fare, og mange har faktisk fået øjnene op. Mange hårdnakkede islam-apologeter har kastet håndklædet i ringen, men en lille skare, som åbenbart sidder på pengene og magten, holder stædigt ved. Derfor gennemtrumfede man en hån mod almindelige danskere: The Middle East Image Festival", en skændsel, idet det var en indirekte undskyldning til den muhamedanske verden for Muhammed tegningerne. Foragteligt! Kvinder for Danmark" har derfor gang i satiren og vil med denne vise The Middle East Image. Lad os hjælpe arrangørerne af festivalen med at vise dette image.

Åse Clausen Bjerg

oktober 09, 2006

Minoriteter og jødehad

"Jødehad på skoleskemaet" lyder overskriften i BT.
"Børn- og Ungeudvalget i København vil indføre undervisning om "minoriteter og jødehad" i de ældste klasser i folkeskolen.

Antisemitismen er vokset uhyggeligt inden for de sidste år, støttet og båret frem af islamisk propaganda og islamiske udøvere. Desværre har det officielle Danmark ikke holdt sig tilbage: da Center for Kultur og Udvikling (under Udenrigsministeriet) udgav antologien "Broen", som skulle bygge bro mellem Vesten og Mellemøsten, udelukkede man en jødisk forfatter efter et krav fra Saudiarabien, da det var det saudiske firma "Kingdom Holding" som betalte udgivelsen!!! (ARLA-mentalitet engang til!).

Da man ofte løber på rævestreger i tolkning af ordtekster, tillader jeg mig at spørge, hvordan skal ordet "minoriteter" i den foreslåede skoleplan forstås? Ikke bare jøder, men også muhammedanere m.fl. er minoriteter (- endnu da).

Det store islamiske propagandafremstød, "The images of The Middleeast", der var arrangeret af den danske stat netop gennem ovennævnte Center for Kultur og Udvikling, havde efter eget udsagn som mål at påvirke børn og unge. Derfor skulle man nu og fremover i skolens ældste klasser lære om de islamiske stater langs Middelhavets syd- og østkyst og deres befolkningers livsvilkår, herunder naturligvis den religion, som betyder alt for dem og regulerer deres liv fra vugge til grav.

Skal folkeskolens klasser udsættes for politisk indoktrinering og blive en valplads for politiske opgør angående "etniske minoriteter"?

oktober 08, 2006

Visk Danmarkskortet ud!

68´erne, som havde travlt med at nedbryde samfundet i 70´erne og 80´erne, er nu kommet meget længere.
Nu gælder det om at nedbryde enhver opfattelse af nation, fædrelandskærlighed etc. Danmark er bare en ligegyldig lille plet på verdenskortet uden selvstændighed af nogen art.

Forfatter Peter Seeberg skrev i Politiken 19.11.97:
"Som situationen er nu, er der en masse tegn på, at danskerne tror, at vi ejer dette land, fordi vi har arbejdet i det. Gu´ gør vi ej. Vi ejer det ikke mere end kineserne gør. Den hjemmefølelse skal suppleres med åbenhed. Hvis der kan være flere mennesker i dette land, hvorfor skulle de så ikke have lov at være her."
Hvordan kan sådan opfattelse findes hos en mand, der påtog sig at stå for Viborg Lokalmuseum?
Men der er noget, der tyder på at Nationalmuseets direktør, Carsten U. Larsen, har lignende opfattelse. Han er med i CKU, som arrangerede den store islamiske propagandaforestilling, Images of The Middleeast.

Hold nu op med spektaklerne, DF`ere!

Røde kræfter maser på fra alle sider, hjulpet af autonome og muhammedanere.
Kommunismens massive propaganda fra før krigen og efterfølgende under den Kolde Krig blev slugt råt af godtroende mennesker. Men hvad herligt er der ved kommunistisk eller islamisk diktatur? (eller andre diktaturer?).

Hold nu op med spektaklerne, DF`ere!
Der er sikkert fejl på begge sider - eftersom ingen er ufejlbarlig. Hvis I er enige om DF´s politik, kan I så ikke bide en del i jer? Det må vi alle tit gøre, når vi bliver skuffede over vore kampfællers gøren og laden.

Ikke af hensyn til noget parti. Ikke af hensyn til Pia og andre topfigurer. Ikke af hensyn til partimedlemmer.

MEN AF HENSYN TIL VORT LAND OG DANSKERNES FREMTID.

oktober 06, 2006

»GLOBAL ALLIANCE FOR GLOBALE VÆRDIER«

(A Global Alliance for Global Values)
Tony Blair, brit. Premierminister.
Uddrag af 38 siders essay

”Globalisering skaber gensidig afhængighed, hvilket skaber nødvendighed for et fælles globalt værdisystem.
Modne lande er de, som har overvundet frygten for, at forskellige ethniske grupper skader ens identitet eller bringer vor sammenhængskraft i fare. Vi kender tolerance , respekt for andre. Og en livsstil baseret på demokratiske friheder deles af det store flertal uanset race eller tro”.

”Den store udfordring i dag er at formulere en fælles global politik baseret på fælles globale værdier. Det er vort opdrag at forme et internationalt samfund, som både rummer de værdier, vi tror på : frihed, demokrati, tolerance og retfærdighed, og som handler handler i overensstemmelse dermed. Hvis de fik chancen derfor ville folk fra alle nationer leve efter dem”.

”Jeg har flere gange krævet en doktrin om et multinationalt samfund . Derfor baserer Storbritannien sin udenrigspolitik mindst lige så meget på værdier som på egne interesser. Derfor vor politik i Kosovo, Sierra leone, Afghanistan og Irak samt vor diplomatiske indsats m.h.t. klima, verdenshandel, Afrika og Palæstina.”

Om islam
”Islamistiske terrorister er ikke sande muslimer – men er ikke desto mindre muslimer. Ekstremisterne er ikke islams sande stemme”. Blair afskyr muslimsk syn på regering, andres tro, kvinder og USA. ”Vi vil støtte dem i islam, som vil fortælle dem, at deres anskuelser er teologisk tilbagestående og i strid med Koranen!!”. ”Vi må forkaste den tanke, at vi selv er skyld i vor nød, og at vi skal ændre tankegang for at ændre islamismen.”

Blair forstår Koranen som en reformerende bog, der prøver at føre jødedom og kristendom tilbage til deres rødder – ligesom senere kristne reformatorer. Koranen fremhæver viden og videnskab samt afskyr overtro! Den er praktisk og forud for sin tid i holdningen til ægteskab, kvinder og regering!
Under Koranens vejledning var islams spredning og herredømme over tidligere kristne og hedenske lande imponerende (breathtaking). I århundredernes løb grundlagde muslimerne et imperium, der anførte Verden i opdagelser, kunst og kultur! Bannerføreren for tolerance i den tidlige Middelalder skulle langt snarere findes hos muslimen end hos den kristne!

I det tidlige 20. århundrede så muslimerne deres landes sørgelige forfatning som islams. Herunder opstod radikalismen , der rettedes mod Vesten i stedet for mod forsømmelige muslimer. Ekstremismen begyndte måske i religiøse doktriner – men snart opstod og spredtes der en ideologi. Snarere end efter tankevirksomhed er terrorismen opstået ud fra instinkt! Og ligner den tidlige kommunisme. Dette er ikke en kamp mellem civilisationer – men om civilisationen. Ekstremisterne manipulerer medierne!!

Fjenden er alle, som tror på frihed, demokrati og menneskerettigheder – deriblandt muslimer.Almindelige muslimer er lige så anstændige som andre, betragter tolerance som en dyd, respekterer andres tro! og ønsker frihed for sig selv og andre. Det er den ældgamle kamp mellem fremskridt og reaktion – og den kamp har intet med fattigdom at gøre. Terroren baserer sig på muslimske ekstremister, som ikke ønsker islam moderniseret. Det er en kamp for eller imod modernitet.
”Der er folk, som hader os. Men bag dem er der mange, som tvivler på vore motiver. Dem skal vi overbevise. Vi skal vinde muslimernes sjæle og hjerter ved at vise vore værdier.Derfor skal vi have en global alliance for de
globale værdier. Svaret på terrorisme og fattigdom er global anvendelse af globale værdier” .
Hele essayet PDF

oktober 03, 2006

56 borgmestre for retten i Tyrkiet

56 kurdiske borgmestre stilles for retten i Tyrkiet i dag tirsdag den 3.10.06. De er anklaget for at have stöttet oprörske separatistiske kurdere.

Sagen er den, at de skrev et fällesbrev til Anders Fogh Rasmussen sidste år og bad ham ignorere Tyrkiets krav om lukning af den kurdiske exil-TV-station ROJ i Danmark. (Åbenbart tror de, analogt med muhanmmedanerne i Mellemösten, at statsministeren kan lukke det ene eller det andet massemedium).

Tyrkiet anser ROJ for at have forbindelse til terrorgrupper og väre talsmand for PPK. Derfor står borgmestrene nu anklaget for "bevidst og frivilligt" at have stöttet en terrorgruppe.

Blandt de anklagede er også den meget populäre kurdiske politiker Osman Baydemir.

Borgmestrene risikerer op til 15 års fängsel.

De må göre op med tidligere magtmisbrug

Under socialdemokraternes langvarige styre i Sverige er gränserne mellem parti og regering, statsapparat og civilsamfund blevet udvisket. Meget af det, som burde väre frit og selvständigt er faldet offer for politisk langfingrethed, og meget af det, som burde väre upartisk statslig virksomhed, er gjort til en del af magtudövelsen. Det gör klimaet usikkert og sänker loftet.

For den åbne debats og demokratiets skyld må de borgerlige partier sätte kraftigt ind i opgör med arvet efter magtmisbruget. Det ville väre rart om afpolitisering var et punkt på Frederik Reinfeldts regeringsprogram nu på fredag 6/10.

(Kilde: Svenska Dagbladets ledare 1.10.06)

Barnets tarv - er det BUPL?

Det er forståeligt, at foräldre föler sig stressede og bliver slået helt ud, når en magtfuld kamporganisation som BUPL fortäller dem, at fremover vil der ikke väre så megen tid og omsorg til Lillepeter.

Men er det ikke systemet som helhed, som er forkert? Småbörn vil nu helst have far og mor i närheden, og selv de mest omsorgsfulde pädagoger kan ikke med deres bedste vilje erstatte far og mor. Skal man se på börnenes tarv og önsker, så skal der helt andre boller på suppen.

Men det er ikke det BUPL arbejder på. D eres aktioner og råben op har alle dage drejet sig om flere og flere börneinstitutioner og dermed flere og flere börnepädagoger og en större og större fagforening. Mere i lönningsposen og större indflydelse over börn og foräldre.

Den politiske kamp har ofte betydet langt mere end Lillepeters dagligdag i hönsegården. Börn anbringes som en varepakke i institutiobnerne om morgenen og hentes efter foräldrenes arbejdstid hjem til en ofte stresset stund i hjemmet med madlavning, spisning og så til köjs.

Er det en tilvärelse?