oktober 10, 2006

Feminister og medløbere

- Når der er tale om racistiske og kønsracistiske overgreb på kvinder, skriger alle på feministerne. Hvort er de henne? Medsøstre mishandles, men alle de, der siger ja til islam er jo indirekte med til at vedligeholde kvindeundertrykkelsen i stedet for at sætte stop.
Alle, der byder islam velkommen i dette land, er indirekte medskyldige. Men hver gang vi hører om kønsracistisk overgreb mod kvinder, så efterlyser man kvinder, der kan slå i bordet. Det mærkelige er bare, at man ikke leder de rigtige steder. Vi har længe eksisteret. Allerede for 5 år siden lavede vi en demonstration i Odense mod det islamiske kvindesyn, og det fik de såkaldte feminister til at angribe os. Logik for perlehøns, ikke for voksne kvinder. Enten er man ligeglad, eller også gør man en indsats for at stoppe volden mod kvinder, men feministerne tåler ingen kritik af islam. Derfor fortsætter volden, uden at nogen løfter en finger. Men "Kvinder for Danmark" er her altså, og vi arbejder med sagen.
Kig ind på www.kvinderfordanmark.org og www.kvinderfordanmark.dk

Kvinder for Danmark
arbejder med satire, revy og happenings. Vi har lige udgivet en satiresamling til minde om The Middle East Image Festival i København, som fremstillede Mellemøsten som noget rosenrødt. Der var bare nogle ting, der ikke kom med: pligten til at gøre hele verden islamisk, altså også Danmark, samt forsøg på at indføre den islamiske lov, shariaen i hele verden. Stening af kvinder, ovehældning af syre, afbrænding af kvinder, halshugning af kvinder for den mindste forseelse eller bare på grund af den blotte mistanke om forkert opførsel, hører ind und shariaen, som altså også søges indført i Europa. Digtene og CDén handler primært im isklamfascisterne, de, der lukker islam ind i vort land.
Vi kan åbenbart hverken råbe politikere eller almindelige mennesker op. Vi står over for en stor fare, og mange har faktisk fået øjnene op. Mange hårdnakkede islam-apologeter har kastet håndklædet i ringen, men en lille skare, som åbenbart sidder på pengene og magten, holder stædigt ved. Derfor gennemtrumfede man en hån mod almindelige danskere: The Middle East Image Festival", en skændsel, idet det var en indirekte undskyldning til den muhamedanske verden for Muhammed tegningerne. Foragteligt! Kvinder for Danmark" har derfor gang i satiren og vil med denne vise The Middle East Image. Lad os hjælpe arrangørerne af festivalen med at vise dette image.

Åse Clausen Bjerg