oktober 31, 2006

Død over Familien!

Der var engang -
hvor småbørn havde deres mor hjemme. Men efter sidste
verdenskrig blev det nærmest forargerligt at være
hjemmegående (eller hjemmeløbende, som nogle sagde).
Erhvervslivet pressede på for at få kvinderne ud på
arbejdsmarkedet.

"For at realisere sig selv", hed det.

Børnene blev sat i institution.

Institutionspersonalet blev under den kolde krig påvirket
af de kommunistiske strømninger, og en tid var der heftig
debat om 68-pædagogernes politiske påvirkning af børnene.

I Sverige erklærede riksdagsmedlem Gudrun Schymann
fra partiet Vänstre (tidligere kommunisterne) i 2004 et
højlydt "Död över familjen" (d.v.s. over kernefamilien),
men der rejste sig en opposition.

Ingen pædagoger kan erstatte et barns forældre, hvor
megen omsorg de end måtte vise. Og det enkelte barn
må ofte tilkæmpe sig opmærksomhed med råben og
skrålen for at overdøve de andre børn i institutionen.

I Sverige er unge mennesker begyndt at blive lede og
kede af, at de ser så lidt til deres børn. De ignorerer de
røster, som hånligt taler om "kvinder ved de hjemlige
kødgryder". Et byrådsmedlem fra partiet Moderaterne
i Stockholms forstad Nacka, Mats Gerdau, tog sagen
op, og i Nacka kunne man ved dette års begyndelse
indlede en ny ordning for børnepasning, som gjorde
op med den indarbejdede socialistiske tænkning.


Oprøret spredte sig til mange andre unge forældre
i andre kommuner, bakket op af avisen "Världen
idag". Forældrene indsamlede underskrifter for
muligheden for at være mere sammen med deres børn.
Men nogle kommuner (bl.a. oftest med socialdemokratisk
majoritet) spændte ben for initiativet og afviste
underskriftindsamlingerne, mens andre åbnede for de
nye muligheder: forældre kan nu i visse kommuner
være hjemme med deres børn op til 6 års alderen
med bidrag fra det offentlige for tabt arbejdsfortjeneste
imod at de samtidig tager imod mindst eet barn udefra.

Idéen med dette alternative børnepasningssystem
indgik i Moderaternes valgprogram her i 2006, og
intiativtageren, Mats Gerdau, blev indvalgt i rigsdagen,
hvor han vil kæmpe for en lovgivning på området.

Omkring ethundrede svenske forældre benytter sig i
øjeblikket af det nye system.