oktober 06, 2006

»GLOBAL ALLIANCE FOR GLOBALE VÆRDIER«

(A Global Alliance for Global Values)
Tony Blair, brit. Premierminister.
Uddrag af 38 siders essay

”Globalisering skaber gensidig afhængighed, hvilket skaber nødvendighed for et fælles globalt værdisystem.
Modne lande er de, som har overvundet frygten for, at forskellige ethniske grupper skader ens identitet eller bringer vor sammenhængskraft i fare. Vi kender tolerance , respekt for andre. Og en livsstil baseret på demokratiske friheder deles af det store flertal uanset race eller tro”.

”Den store udfordring i dag er at formulere en fælles global politik baseret på fælles globale værdier. Det er vort opdrag at forme et internationalt samfund, som både rummer de værdier, vi tror på : frihed, demokrati, tolerance og retfærdighed, og som handler handler i overensstemmelse dermed. Hvis de fik chancen derfor ville folk fra alle nationer leve efter dem”.

”Jeg har flere gange krævet en doktrin om et multinationalt samfund . Derfor baserer Storbritannien sin udenrigspolitik mindst lige så meget på værdier som på egne interesser. Derfor vor politik i Kosovo, Sierra leone, Afghanistan og Irak samt vor diplomatiske indsats m.h.t. klima, verdenshandel, Afrika og Palæstina.”

Om islam
”Islamistiske terrorister er ikke sande muslimer – men er ikke desto mindre muslimer. Ekstremisterne er ikke islams sande stemme”. Blair afskyr muslimsk syn på regering, andres tro, kvinder og USA. ”Vi vil støtte dem i islam, som vil fortælle dem, at deres anskuelser er teologisk tilbagestående og i strid med Koranen!!”. ”Vi må forkaste den tanke, at vi selv er skyld i vor nød, og at vi skal ændre tankegang for at ændre islamismen.”

Blair forstår Koranen som en reformerende bog, der prøver at føre jødedom og kristendom tilbage til deres rødder – ligesom senere kristne reformatorer. Koranen fremhæver viden og videnskab samt afskyr overtro! Den er praktisk og forud for sin tid i holdningen til ægteskab, kvinder og regering!
Under Koranens vejledning var islams spredning og herredømme over tidligere kristne og hedenske lande imponerende (breathtaking). I århundredernes løb grundlagde muslimerne et imperium, der anførte Verden i opdagelser, kunst og kultur! Bannerføreren for tolerance i den tidlige Middelalder skulle langt snarere findes hos muslimen end hos den kristne!

I det tidlige 20. århundrede så muslimerne deres landes sørgelige forfatning som islams. Herunder opstod radikalismen , der rettedes mod Vesten i stedet for mod forsømmelige muslimer. Ekstremismen begyndte måske i religiøse doktriner – men snart opstod og spredtes der en ideologi. Snarere end efter tankevirksomhed er terrorismen opstået ud fra instinkt! Og ligner den tidlige kommunisme. Dette er ikke en kamp mellem civilisationer – men om civilisationen. Ekstremisterne manipulerer medierne!!

Fjenden er alle, som tror på frihed, demokrati og menneskerettigheder – deriblandt muslimer.Almindelige muslimer er lige så anstændige som andre, betragter tolerance som en dyd, respekterer andres tro! og ønsker frihed for sig selv og andre. Det er den ældgamle kamp mellem fremskridt og reaktion – og den kamp har intet med fattigdom at gøre. Terroren baserer sig på muslimske ekstremister, som ikke ønsker islam moderniseret. Det er en kamp for eller imod modernitet.
”Der er folk, som hader os. Men bag dem er der mange, som tvivler på vore motiver. Dem skal vi overbevise. Vi skal vinde muslimernes sjæle og hjerter ved at vise vore værdier.Derfor skal vi have en global alliance for de
globale værdier. Svaret på terrorisme og fattigdom er global anvendelse af globale værdier” .
Hele essayet PDF