oktober 17, 2006

Blaise Pascals ord


Muhammedanerne kræver at få del i de menneskelige rettigheder i Vesten, overalt og altid. Samtidigt med at de udnytter vor religionsfrihed til fuldtud at udøve islam, vil de begrænse vor ytringsfrihed.

Blandt angrebene på vor ytringsfrihed kan nævnes kritikken af og truslen mod paven, fordi han i en tale citerede en byzantinsk kejser fra 1300-tallet samt EU-kandidatlandet Tyrkiets beslutning at stoppe al kristen television i landet. Desværre behøves der ikke engang længere nogen fremsat trusel eller fatwa: På operaen i Berlin fungerede selvcensuren i forebyggende hensigt. Så langt er det altså kommet.
Den franske 1600-talsfilosof Blaise Pascals ord gælder i højeste grad for dagens muslimer:
"I kræver - i vore principers navn - at få de rettigheder, som I - i jeres principers navn - fornægter os".

Inger-Siv Mattson, S-Nacka