oktober 24, 2006

Hvem styrer Danmark, hvem styrer Europa, hvem styrer hele kloden?

- Som barn af en modstandsmand fra 2. verdenskrig er jeg opvokset med snak om oplevelser fra den tid, men snakken hørte brat op. Pludselig var det ikke in at tale om 2. verdenskrig, og modstandsfolkene gik i glemmebogen og livet gik videre, men i de sidste 30 år har luften svirret af ”jødesnak”, og ”der stikker nok en jøde bag alle verdens ulykker”, og da det ikke rigtig stemte overens med min barnelærdom, så gav jeg mig til at granske i samtidig litteratur og øjenvidneberetninger og har i de sidste 5 år læst tusinder og atter tusinder af sider om den nazistiske strategi og propagandamaskine, og min viden mundede i første omgang ud i en bog ”Det Legale og Korrekte Menneskehad”, som giver en begyndende udredning af trådene.
- Hvem står bag den globale fascisme, som skal indføres i hele verden. De, der leder blandt jøder og kun jøder uden at se tingene i større perspektiv, får naturligvis svaret ”jøder”, men så kan de vente længe på svaret på, hvem der står bag.
- Der er megen dokumentation for, at Hitler indgik en pagt med muhamedanerne for at få disses hjælp til krigen, til at ødelægge den vestlige verden, til at globalisere kloden til at indføre et rige overalt med hjælp af den muhamedanske ”brutale løsning”. Til gengæld skulle han hjælpe muhamedanerne med ”die Endløsung der Judenfrage” og de indgik en pagt, hvor Hitlers pligt var at udrydde jøder.
- Men 2.verdenskrig sluttede, eller gjorde den? Det er som om den gentager sig, for hvad er det for antisemitiske indslag vi hører i den propagandamaskine, som hedder DR, som spyr det ene anti-semitiske indslag ud efter det andet? Klart nok.
- Globalisterne, de moderne nazister vil igen globaliserer verden med Neuropa (Eu-unionen, som blev arkitekttegnet af nazisterne) og beundret i Staunings Socialdemokrati og videreført af Jens Otto Krag, som allerede beundrede den ide under 2. verdenskrig. Jo der synes at være tråde tilbage.
- Hvis de moderne nazister vil indføre den totale globeideologi, så må de som også nazisterne gjorde, smadre nationalstaterne, gøre nationalisme til noget skændigt og ophæve grænserne, så muhamedanerne - lige som i sidste krig - kan komme og hjælpe til og få den plan realiseret.
- Hitler ville efter eget udsagn gerne islamisere Europa. Det nåede han ikke, men så kom der andre efter ham, som kunne tage ideerne op. Og for at fuldende Hitlers ideer, hvad er så mere nærliggende end at lægge jøder for had og ”opfinde deres konspiration” mod hele verden.
- Vi ved, at mange gestapofolk o.l. efter krigens slutning flygtede til de arabiske lande. Her bor de stadig med børn og børnebørn (de, der stadig lever). Her fik de store stillinger og høj status, og de nazistiske ideer bryggedes videre i samarbejde med islam. Herfra synes ideerne at skylle ind over Europa igen, og nu er det igen moderne at give jøder skyld for alt. Navnlig DR er fænomenale på det område, men Reuters er flere gange blevet afsløret i forfalskninger m.h.t. reportager fra Mellemøsten, som tydeligvis skal sværte Israel til. (FOMIS´s blad nr. 29. Oktober 2006).
- Men hvorfor? Sagen er klar: hvis muhamedanerne skal hjælpe de moderne nazister med at ødelægge den vestlige kultur og indføre det totale herredømme over hele kloden, hvad er så mere nærliggende, end at opfylde muhamedanernes højeste ønske: at udslette staten Israel og fjerne alle jøder. Hvad ellers.Historien gentager sig.
- Det er derfor beskæmmende, at der er folk, som mener, at de kæmper for Danmark og mod indvandringen men samtidig mener, at der er tale om konspiration af jøder. Det er ikke nok med, at det er en katastrofe, for den holdning stikker jo en kæp i hjulet på vores modstand mod islamiseringen, men den giver samtidig næring til de globale kræfter og den moderne nazisme, og i sidste ende er de med den holdning jo med til at rette skytset mod sig selv og hele den vestlige kultur. De går muhamedanernes ærinde og støtter den moderne nazisme, som er en sand pærevælling af totalitære kræfter, islam, kommunisme og fascisme.
Da jeg første gang i min voksne alder blev præsenteret for anti-semitiske ideer, tog jeg det ikke så tungt. Jeg mente for det første, at det ikke var mit problem, og jeg så den tendens som helt ufarlig. For det andet mente jeg, at folk jo kunne mene og tænke, hvad de ville.Det er nu gået op for mig i al sin gru, at antisemitisme er et værktøj, som bruges for at tilfredsstille muhemedanere, som så kan være med til at nedbryde vor kultur. Det er ikke en privatsag, men en sag, der vedrører os alle, og som vi bliver nødt til at forholde os til.
Åse Clausen Bjerg nokay@info.dk