oktober 21, 2006

"Europeisk grønt kort" til indvandrere

Venstre er efter sigende skrumpet noget.
Røde og lyserøde har angrebet partiet lige siden JP´s Muhammedtegninger. Intern partipolitik var åbenbart vigtigere end bevarelse af vore allesammens demokrati og forskellige nordiske værdier.

Hertil kommer så uroen i DF, hvor nogle synes at lide af den almindelige sygdom, egenglæde og prestige, fremfor at bide (uretfærdigheder?) i sig for helhedens skyld, for Danmarks skyld, nu da islam er ifærd med at tage magten i Europa.

Men ikke nok med det.
Anders Fogh Rasmussen møder også modstand fra anden side.
Folk er endelig kommet under vejrs med, at EU - på vore allesammens vegne og uden st spørge os - har sluttet traktater med den islamiske verden og fortsætter med det!
Tidligere Venstrevælgere og andre borgerlige er rystede over, at disse ting ikke har været fremme i massemedierne og stadig ikke debatteres, og er bange for, hvad denne politik vil føre til.

Det hjælper ikke, at man forsøger at fortie disse forhold eller taler udenom.
Da Fogh Rasmussen i sommer afkrævedes et svar om EU´s aftaler med de nordafrikanske islamiske stater (jvf. "Barcelonaprocessen" og "Anna Lindh-Fonden"), lød svaret fra statsministeren, at der ikke var tale om EU-medlemskab, men blot almindelige handelsaftaler.

Disse indeholder imidlertid mere eller mindre de samme ord og løfter som EU-medlemsskab, bl.a. fri rørlighed for varer og indvandrende arbejdere, som det også fremgik af statsministerens svar.

"Handels"aftalerne afsluttes separat mellem EU og hver enkelt nordafrikansk islamisk stat
(jvf. "Barcelonaprocessen").

Planen om et "Eurabia" med Middelhavet som et indhav løber videre!
Og massemedierne fortier det stadig. De må være blevet pålagt tavshed ovenfra.

Vicepræsidenten for EU-kommissionen, Franco Frattini, har foreslået, at et "europeisk grønt kort" skal give kvalificerede indvandrende arbejdere fri rørlighed i EU 2007.
Forslaget vil blive forhandlet den 22. november 2006 i Tripoli mellem EU og den Afrikanske Union.