oktober 09, 2006

Minoriteter og jødehad

"Jødehad på skoleskemaet" lyder overskriften i BT.
"Børn- og Ungeudvalget i København vil indføre undervisning om "minoriteter og jødehad" i de ældste klasser i folkeskolen.

Antisemitismen er vokset uhyggeligt inden for de sidste år, støttet og båret frem af islamisk propaganda og islamiske udøvere. Desværre har det officielle Danmark ikke holdt sig tilbage: da Center for Kultur og Udvikling (under Udenrigsministeriet) udgav antologien "Broen", som skulle bygge bro mellem Vesten og Mellemøsten, udelukkede man en jødisk forfatter efter et krav fra Saudiarabien, da det var det saudiske firma "Kingdom Holding" som betalte udgivelsen!!! (ARLA-mentalitet engang til!).

Da man ofte løber på rævestreger i tolkning af ordtekster, tillader jeg mig at spørge, hvordan skal ordet "minoriteter" i den foreslåede skoleplan forstås? Ikke bare jøder, men også muhammedanere m.fl. er minoriteter (- endnu da).

Det store islamiske propagandafremstød, "The images of The Middleeast", der var arrangeret af den danske stat netop gennem ovennævnte Center for Kultur og Udvikling, havde efter eget udsagn som mål at påvirke børn og unge. Derfor skulle man nu og fremover i skolens ældste klasser lære om de islamiske stater langs Middelhavets syd- og østkyst og deres befolkningers livsvilkår, herunder naturligvis den religion, som betyder alt for dem og regulerer deres liv fra vugge til grav.

Skal folkeskolens klasser udsættes for politisk indoktrinering og blive en valplads for politiske opgør angående "etniske minoriteter"?