oktober 22, 2006

CKU-chefen ud, men hvad med de planlagte skolebøger?

Snaphanen gjorde 19/10 opmærksom på, at Sverige er begyndt at rydde op i de mange små
statsstøttede organisationer, som i bedste fald er unyttige, i værste fald en form for 5-kolonne-virksomhed.

Det svenske "Centrum mod Racisme", CMR, må således afslutte deres virksomhed. Det ville være rart, om det smittede af på de mange andre EU-lande, som under EU´s program driver virksomhed gennem diverse statsstøttede organisationer mod hvad de kalder "racisme" uden nogensinde at have præciseret, hvad de mener med dette ord.

Racisme er en rummelig sæk, hvor man putter alt ned, som man politisk set er imod. Jo mindre omdømme og selvstændig tankegang man har, jo mere villig er de autonome til at råbe: "Ingen racisme i vore gader". Om så det gælder den almene grundlovssikrede yttringsfrihed, som ikke mindst de selv lever højt på, så skråler de gerne med på det instuderede brøl - imod ytringsfrihed!

Til kredsen af de mange politiserende organisationer hører også "Center for Kultur og Udvikling", som arrangerede det islamiske propagandafremstød, "Images of The Middleeast".

Her på Spydpigen har vi tidligere gjort rede for centret, bl.a. 4.8.06 for centrets personale, ikke mindst de rødlige kræfter under den konservative (naive? svage?) bestyrelsesformand, Grethe Rostbøll.

Den danske befolkning er heldigvis klogere end som så. Den gav ikke efter for al sødsuppesnak.

Centerchef Olaf Gerlach Hansen fratrådte sin stilling 9.10.06, lige efter "festivalens" afslutning, og også Grethe Rostbøll sagde farvel.
Begge hævder naturligvis, at det var efter eget ønske.

Tilbage sidder stadig røde kræfter som den gamle DKP´er og EU-Monnetprofessor ved journalisthøjskolen, Hans-Henrik Holm, og den gamle 68´er, direktør for Nationalmuseet, Carsten U. Larsen, der er imod al danskhed, men arbejder for islamisering.


Tilbage står nogle vigtige spørgsmål angåede den islamiske "Images of The Middleeast".

Hvor meget kostede den skatteborgerne - dels ved bidrag fra kulturministeriet, dels gennem bidrag fra de 10 deltagende kommuner: Århus, Silkeborg, Odense, København, Hillerød, Ringsted, Vordingborg, Roskilde, Helsingør (og Helsingborg)?
Er der nogle læsere, som véd besked?

Og hvad med den planlagte islam-propaganda i skolerne (fortrinsvis i 7., 8. og 9. skoleklasse), f.ex. gennem den Anatologi, som Centret stod for, men som blev betalt og derfor også censureret af Saudiarabien (med diskriminering af ikke-muslimer?).
Men også gennem andet ikke nævnt materiale...kun tilfældigt nævnt som nye skolebøger (det vil naturligvis sige bøger, der stiller sig venligt til islam).

Forældre, kræv at se jeres børns skolematerialer igennem!