april 05, 2017

december 31, 2016

Bedrageri ved bankomaten

Det ufejlbarlige trick: sådan udspionerer de dig og snupper pengene på din konto.
Men denne tyv fortrød på halvvejen. Da han blev taget af overvågningscameraet.


Offret står ved bankomaten.
Tyveknægten nærmer sig bagfra og nonchalant trækker han pungen op af lommen på den uheldige bancomatkunde. Så langt, så godt, men da han kikker sig omkring, bliver han klar over, at han hele tiden er blevet fotograferet af bankens overvågningskamera. Men han bliver ikke forvirret. Med samme overlegne ligegyldighed som før reparerer han skaden.

Se videoen, hvad han gør !

http://tv.liberoquotidiano.it/video/video-copertina/12262666/ruba-un-portafogli-al-bancomat-e-poi-si-pente.html


Kilde: Il libero quotidiano 29.12. 2016

december 30, 2016

Bosættelser (OBAMAS Vendetta)

Fra Geoffrey:
Den 30. december 2016 kl. 18.37 skrev Petter Mathisen <petter.mathisen@mail.dk>:
Bragt i JP 30/12/16
 
JP´s lederskribent (28/12) har ret i, at FN´s nylige resolution vedr. israelske bosættelser i omstridte områder er udtryk for præsident Obama´s personlige vendetta mod Israel. At konflikten om disse bosættelser skal løses i forbindelse med en fredsaftale, kan der heller ikke være tvivl om. Imidlertid forekommer det absurd at forestille sig, at nogensomhelst – endsige Israel – skulle kunne forhandle om nogetsomhelst med en modpart, der ikke vil anerkende ens ret til overhovedet at eksistere. Både Fatah, PA, PLO, Hamas og Hizbollah afviser konsekvent den jødiske stats eksistensberettigelse. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved at deres landkort, bl.a. i skolebøger altid viser et Palæstina, der omfatter hele Israel. En ændret palæstinensisk holdning til dette må nødvendigvis være den absolut primære betingelse for en meningsfuld fredsforhandling.
 
Petter Mathisen

- og fra England
Flugten fra Sverige

Fra Snaphanen: 
o. 52.000 personer forlader Sverige hvert år

 http://snaphanen.dk/2016/08/05/flykten-fraan-sverige/

Omkring 52.000 personer forlader Sverige hvert år, men jeg har aldrig før set det udspecificeret hvorfor. Officielt bor 7 procent af Sveriges befolkning i udlandet, men tallet er givetvis højere. Martin og hans familie vil afsted inden der sker et større samfundsnedbrud, og det bedømmer han til at være når som helst. Han beskriver det sammenfald af hændelser, der kan føre til at man ret hurtigt må forlade landet. Meget vigtig dokumentation af Ingrid og Conrad.
Martin gör det som vi så många har tänkt på – flyttar ifrån Sverige för sina barns skull. Varför gör han detta? Vad var brytpunkten? Vad behöver man tänka på när man flyttar? Detta, och många andra frågor, får ni svar på i avsnitt 50 av “Ingrid och Conrad”.

Ifølge koranen har Allah givet muslimerne særrettigheder

http://ekstrabladet.dk/nationen/integrationschef-flygtninge-ser-arbejde-som-en-straf/5766077

NB : 5. okt. 2015 - kl. 12:53    thr@eb.dk = Thomas Harder

Integrationschef: Flygtninge ser arbejde som en straf
'De ser kontanthjælpen som penge, de får under alle omstændigheder, og arbejdet som en straf, der kommer bagefter, medmindre man finder en måde at undgå det på', siger Eskild Dahl efter 8 års arbejde i Mjølnerparken

Danmark har begået en kæmpefejl i integrationsarbejdet, mener Eskild Dahl Pedersen, fra Mjølnerparken: 'Realiteten er, at de ikke lærer vores tankegang, men blot lærer at aflæse den, så de kan manøvrere bedst muligt.' * (se kommentar)

- Hvordan kan 100.000 østeuropæere finde job i Danmark uden hjælp?

Sådan skriver Nis J på Berlingskes Facebookside i en kommentar til et interview med Eskild Dahl Pedersen, leder af den boligsociale indsats i Mjølnerparken. 

Drop alle ydelser og giv folk et arbejde
Eskild Dahl erkender nemlig, at 8 år med en lokal jobcenterfilial og en særlig 'fremskudt indsats' ikke har skaffet folk i arbejde, og han kunne godt tænke sig, at man vendte hele integrationstankegangen om. I Berlingske formulerer han sin idè således:

- Jeg mener, man skal droppe alle overførsler og i stedet give folk et retskrav på arbejde og uddannelse. 
__________________________________________________

*) Spydpigens kommentar
: Nævnte kæmpefejl er langt større :
Vi danskere har heller ikke fået information om deres tankegang, som er helt anderledes:          Allah har ifølge koranen givet alle muslimer rettighederne over de vantros lande. Dette burde politikere og presse have fortalt os i 1978, da Danmark - som andre EU-lande - indgik i en traktat med de olierige araberlande. 


_________________________________________________

december 29, 2016

Vor marxistiske Folkekirke


Artiklen oprindelig fra JANUAR 04, 2007 eller tidligere. Genoptaget i anledning af

Biskop Peter Henrik Skov-Jacobsens besynderlige snak

Se f.ex. Uriasposten 26.12.2016 eller 10 Grader

Er folkekirken overhovedet kristen? Ingen vil vel påstå at venstresocialisternes, kommunisternes og Socialistisk Folkepartis partiprogram er kristeligt og gudshengivent?

68-generationens kommunistbegejstring ramte også den danske folkekirke. Socialismens budskab om solidaritet blev for mange det samme som Jesu budskab, skønt kommunismen erstattede Gud med staten og kærlighed med tvang. Religionen blev udvandet. Jesu ord: Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, blev tilsidesat. Adskillige præster, som var tilhængere af venstresocialisterne og socialistisk folkeparti, blandede deres politiske kamp og religionforkyndelse sammen.
Folkekirken havde plads til det hele. Næsten da! For Harald Søbyes Røde Bibel blev dog for meget, så han måtte af med kjole og krave. Der var udflippede præster som Erik Bock med hans børnemagtshalløj og flitterstadskirke i Christiania og Aage Schiøler, som arbejdede på at få et nyt Christiania op at stå ved Skive. Rødstrømpe-teologer som Ulla Sandbæk og Lene Sjørup erklærede, at Gud som faderbillede måtte væk, så man kunne bede ”Moder vor”, og hvorfor var Jesus en mand?

Aktivisten Birte Andersen holdt politisk juleprædiken i Lundehuskirken med unge mennesker med politiske slagord malet på ryggen. Hun blev bakket op af flere præster, og den røde biskop Ole Bertelsen viste sig at være indforstået med politiske manifester under kirketjenesten. Samme biskop banede vej for Hans Anker Jørgensen ansættelse som præst ved Allehelgens Kirke på Amager: Jørgensen skiftede officielt parti fra venstresocialisterne til SF og anbefaledes af Ole Bertelsen, så menighedsrådet faldt til føje. Det forhindrede dog ikke Jørgensen i at drive politik i kirken ved at udelade kirkebønnen og uddele propaganda på kirketrappen. Han lagde navn til fraktionen, ”Kristne for Socialisme”. Deres logo viser et kors, der tilsyneladende venskabeligt lægger sin ene arm omkring et andet kors, mens den anden arm løftes med en stor brutal knytnæve.


Margrethe Auken prædikede ligeledes marxisme både ved politiske møder og på prædikestolen og i mange år undlod også hun at bede for kongehuset, skønt det er påbudt. Hun lancerede en ganske speciel bøn med et underligt ordvalg, en bøn om, at Gud vil "følge og forfølge" enhver, der har magt over andre.

Præsten Hans Nebel havde kontakter både i Sovjet, DDR og på Cuba og sad i hovedbestyrelsen for Dansk-Cubansk Forening. Han oprettede ”basismenighed” ved sin kirke med foredragsholdere fra VS og SF og drev propaganda for et kommunistisk Mellemamerika. Han var formand for ”Forbundet for Fred og Sikkerhed” og meget aktiv i ”Kristne for Nedrustning”. Skønt hele fredsbevægelsen var under sovjetisk styring vandt den utroligt gehør hos danske kirkefolk. Nogle havde - som Hans Nebel - en positiv holdning til Store Broder Sovjet, andre var bare utrolig brugbar-naive og lod sig lede af kirkens marxistiske aktivister.

Domprovst Ole Jensen, som deltog i en marxistisk ”konference” om Christiania, valgtes til forstander for Grundtvigs Højskole i Hillerød, fordi han havde ”den brede, grundtvigske livsholdning”.

Mange institutioner og organisationer, som var oprettet på kristent grundlag, konverterede til marxismen. Det gjaldt bl.a. Kofoeds Skole, som under forstander Lange Jacobsen flippede helt ud, mens Kirkens Korshær var pot og pande med VS´eren Tine Bryld om at acceptere hash og i børneåret 1979 vakte Korshæren nogen undren ved at stille sig positiv til børnepornografi!

Arne Skovhus som aldrig lagde skjul på, at han som VS´er kæmpede energisk på alle fronter - ikke mindst med politisk teater - for at ændre samfundet i marxistisk retning, blev forstander for Kristeligt Studentersettlement, samarbejdede naturligvis med andre VS`ere og holdt foredrag på Dansk Bibelskole. Som forstander for Settlementet afløstes han ved sin død af Ulla Habermann fra Dansk-Cubansk Forening.

Jesus-kommunismen udbredtes gennem det theologiske fakultet, kurser, bibelskoler, seminarier, pastoralskoler, børnebøger (”Kammerat Jesus”), Jens Jørgen Thorsens Jesu-film-projekt, radioprogrammer ved Mogens Hansen og religionssociolog Hans Iversen, Kristeligt Dagblad, som nu til og med kører frem med islam på deres hjemmeside.....

Glebe-Møller startede sit theologiske professorat på RUC og fortsatte på Københavns Universitet, og studenterpræsten Jens Brøndum blev afdelingsleder ved pastoralseminariet og anbefalede varmt ”Kristne for Socialisme”, thi ”den danske Kirke må råbe op”, sagde han.

Jeg har kun nævnt nogle få af Jesu-kommunisterne inden for folkekirken. Der er mange flere.
I Den anden Form for Krig (psykologisk krig) gælder det at få nøglestillinger, hvorfra man kan udbrede sit glade budskab om nye revolutionerende tanker. Danskere forventede med god grund, at folkekirkens ansatte skulle forsvare den kristne tro og hele den kristne tradition og kultur, som vort land bygger på, og afvise fortsat islamisering. Det får de til og med løn for! Men kirkeministeren svigtede sit mandat, og præster og biskopper har kastet sig om halsen på islam.

Muslimerne gnider sig givetvis i hænderne.

december 28, 2016

Arne Skovhus vragede "finkultur"Kommentar til Ole Hyltofts kronik i Berlingske den 25. december 2016 om DR`s kulturelle stade. Ole Hyltoft er en pæn mand, som ikke røber et eneste navn på hvem der vilde udrydde "finkulturen", men jeg gør det gerne: 

Arne Skovhus virkede en tid som lærervikar i Jylland efter sin studenterexamen, studerede theologi i København nogle år og blev lærer ved ungdomsfængslet i Møgelkær, 
Som højskolelærer var han ansat ved Rødding og Krogerup. Han arrangerede Humlebækrevy og Dronningmølle Revy og endte som direktør for Fiolteatret. Derfra gik det i 1972 videre til forstanderposten for Kristeligt Studentersettlement, men teaterverdenen forlod han ikke. Han virkede videre i teaterråd  og udvalg og blev udnævnt til leder af Statens Teaterskole.

Det var Skovhus`s levnedsløb i offentlige korte træk, men lad os kikke lidt nærmere på målsætningen.

Da den samfundsundergravende Landsforening for Mentalhygiejne fik organisationen BRIS på benene 1969, var det med Arne Skovhus i bestyrelsen. BRIS står for Børns Rettigheder I Samfundet, men kaldtes også BarneRov i Samfundet, idet formålet var at være presssionsgruppe imod forældre og enhver anden autoritet, altid 100 % på barnets side, hvad enten barnet havde ret eller ej. I praxis betød det: hvis barnets idèer var i tråd med BRIS's marxistiske nedbrydning af det parlamentariske folkestyre, så hjalp man barnet med f.ex. at komme væk hjemmefra, om så det skulde være til et snusket narkomiljø (i Christiania). Hvis derimod børn ønskede at være sammen med deres familie eller at bestille noget (jvf. fiskersamfundet Hirtshals), så tav BRIS bomstille. En af Arne Skovhus's  BRIS-kolleger (Ole Lindboe) skar tingene ud i pap ved at tale om at "infiltrere systemet", lave 5.-kolonne virksomhed" osv, osv,

Som teatermand kæmpede Skovhus for det politiske teater. Formålet lagde han ikke skjul på. Det politiske teater skulde være med til at ændre samfundssystemet i marxistisk retning, og dette mål måtte aldrig tabes af syne.
Som forstander for Kristeligt Studentersettlement holdt Arne Skovhus sig også målet for øje. En af hans medarbejdere her blev Carsten Stæhr Nielsen fra BRIS, der sammen med Tine Bryld (også i BRIS) havde ført deres fri-hash-kamp mod samfundet og - i pakt med BRIS's formål - havde støttet børns løben-væk-hjemmefra. Det politiske arbejde foregik også på institutioner, børnelegepladser etc., hvor BRIS-ideologien kunde indpodes gennem egne folk eller gæster - f.ex. chilenske flygtninge. Økonomisk støtte fik man forskellige steder, bl.a. fra vennerne i DR (ønskekoncertens midler), fra tipsmidlerne og fra politiske tilhængere og brugbar-naive, der lod sig vildlede af ordet "kristeligt", en betegnelse, der - omend den kan være praktisk i visse situationer - undertiden udelades, måske i erkendelse af hvor svært det er at efterleve dette ords betydning.

Fra SF gik Arne Skovhus over til VS, hvor han kom ind i hovedbetyrelsen og blev folketingskandidat. Gennem sine utallige artikler, foredrag, prædikener, diskussioner og teaterstykker holdt Skovhus VS-fanen højt; den politiske kamp for at nedbryde og ændre samfunddssystemet skulde først og fremmest stå på arbejdspladserne. Om det er teaterscenen eller prædikestolen gør det samme. Hans prædikener i Præsteforeningens blad fik mange præster til at melde sig ud af foreningen. Til gengæld blev Skovhus bakket op af bl.a. forhenværende kirkeminister Dorthe Bennedsen og professor dr. theol. Svend Holm-Nielsen, da han - grundet visse udtalelser og sympati for PLO - blev angrebet for at være antisemit.
"Ikke alle Israelere er Zionister", sagde Arne Skovhus, hvortil en TV-anmelder i JyllandsPosten kommenterede: "Der er jo også danskere, der ikke er venstresocialister".

Ja, og det skulde der fortsat gerne kunde være!
Kulturminister Niels Matthiassen udnævnte Arne Skovhus til chef for Statens Teaterskole, en stilling, der som nøglepost var ganske betydningsfuld. Teatre er massemedier, og massemedier er magt. Teatrene håndteres af skuespillere, og skuespillerne oplæres på teaterskolen. VS'eren Arne Skovhus vidste det, og han tabte ikke målet af syne....

.....og kulturministeren vidste det!

Ovenstående indlæg i tidsskriftet AKTION nr. 12/1978 om ham selv har Skovhus læst og bekræftet rigtigheden af..


Kilde: tidsskriftet AKTION

Jamen Sverige tilhører jo Allah....


Når det islamiske studieförbund i Sverige, "Ibn Rushd", skriver - som i gårsdagens Spydpige - at "vi i vort land" (d.v.s. vi i Sverige), så er det fordi de "rettroende" muslimer slet ikke tænker ligesom vi her i Vesten.  Sagen er  den, at i deres tankeverden tilhører alle jordens lande og havet med guden Allah og ingen anden har nogen ret at være dèr.

I koranen står der:

“Og Allah gav jer deres [de vantros] land, deres huse og formuer i arv, og land som I end ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting.”
Koranen 33:27

Det svarer til deres tro på, at alle mennesker i verden er født muslimer, som nævnt på Spydpigen i går, og da Vesten nu er "faret vild" og mange har taget en anden tro, så vil de korantroende kæmpe for den af Allah-givne ret til at beherske hele klode globalt, iberegnet Sverige.

december 27, 2016

Debatten imod Kristdemokratisk Ungdom


Urimelige anklager

"Islamofobin vokser" og "konspirationsteorier tager terræn"
 - ja, hvad er mere naturligt, når fremmede i ens hus engagerer sig i tvivlsomme aktioner?

Vi har lært en del under den kolde krig, hvor kommunister viste os deres "langtidsmål" med indre ødelæggelse af Vestens demokratiske stater. Med ordene "fobi" og "konspirationsteori" forsøger man at skræmme "almindelig sund fornuft" væk. Jamen Teorier er bare et værktøj til løsning af gåder.
Ved hver eneste kriminalgåde har efterforskere forskellige "teorier" for at finde frem til rette løsning.
I den politiske sektor kaldte man "Bilderberg" for "konspirationsteori" indtil den dag, hvor man opgav løgnen og tilstod sandheden: Bilderberg skulde ordne verdensstyret.

`Det er farligt at bilde sig ind, at islam modsætter sig Vestens religionsfrihed, demokrati og ligestilling. Ja, det ved vi`. Svigter nogen islam ved at vælge en anden religion, risikerer han/hun ifølge koranen at straffes med en strafferamme helt frem til døden. Hertil kommer, at man i islam tror, at alle mennesker på jordkloden er født muslimer og således svigter islam ved at tilslutte sig nogen anden religion.

KDU`s  ordfører anklager os  (= Studieförbundet "Ibn Rushd") for at være "islamister", nok ud fra den iagttagelse, at de virker strengt koran-ordrette og imod Vestens demokrati, som jo er udtænkt af almindelige mennesker med  menneskelige fejl og dyder og ikke er censureret af Allah.

KDU`s  ordfører vil lære os, at vi i vort land selv bestemmer om tørklæder og ægteskab.
Det er her på dette sted, at texten går helt skævt: hvem er "vi i vort land"? Ifølge texten kan det kun være det islamiske Studieforbund "Ibn Rushd" i Sverige. Eller hvis det ved sprogmanipulation skal opfattes bredere: alle vi sympatisører med det islamiske "Ibn Ruschd" i Sverige. I begge tilfælde ved   de så udmærket, at i Sverige gælder svensk lov og derfor kæmper de for, "at vi vi og vore medsøstre skal kunne gøre just frie egne valg", hvilket her kun kan betyde vælge noget andet end Sverige har valgt, og dette "eget valg" betyder derfor et valg som islam lægger op til efter diverse propaganda-undervisning gennem studieforbundet. 
 
Eftersom I åbenbart afviser at have nogen form for koplinger, relationer, forbindelser etc  til nogen eller noget i udlandet står I åbenbart ret  ensomt som celledannelse, hvilket ikke synes at matche med virkeligheden, men snarere er en ordleg. I kalder det "stämpling" ? Jamen er de opremsede "forbindelser" da uhæderlige?

december 25, 2016

Rörande islam -debatt i Svenska Dagbladet 22/12


För invandringen visste vi vanliga  människor stort sett inget som hälst om islam och koranen, men nu har vi i åtskilliga år iakttagit muhammedaneres beteende på nära håll och hört om begrepp som taquia (den av Allah omtyckte lögnen emot icke-muslimer), hedersmord, balkonghoppare, självmordsbombare, terrorister, rånare, kvinnomisshandlare etc. etc.  Vi har hört och sett och konkluderad…

Olaf Gerlach Hansen, tidigare chef för det under det danska Utrikesdepartementet hörande Center för Kultur och Utveckling (CKU), beskrev den 13. Juni 2005 vid en konferens i Rabat* i Marocko, hur man skulle förverkliga de på 70-talet avgivna (läs: avpressade) EU-löften till de arabiska länderna. Med andra ord: Hur man skulle påtvinga de europeiska befolkningar att acceptera och underkasta sig islam och realisera EU-politikernas och arabländernas drömmar om ett Eurabia – till fördel för storfinansens industri- och handelsplaner. 

Som ett initiativ till dessa Gerlachs förslag skulle der i Köpenhamn och flera provinsstäder samt i Helsingborg visas propaganda-utställnigar eller uppträdande o.l. om islam. Det var året efter Muhammedteckningarna, og det framkom bl.a. ett fredsprojekt i ett samarbete  mellan dett svenska studieförbundet, "Sensus" och dett islamiska studieförbundet "Ibn Rushed" under namn av "Fredsagenterna". De skulle motarbete dett dåliga intrycket, vi kanske hade fåt, som man kallade "islamofobi"
.
Fredsprojektet hade ett budget på 1,5 millioner sv. kr.  Pengarna kom från Sveriges Ungdomsstyrelse (250.000), Folke Bernadotte Akademin (300.000) och Almänna arvsfonden (870.000).

Från 2005 till 2007 har de utbildat etthundratal unga muslimska mellan 16 och 25 år till ”fredsagenter”. Dessa skall utbilda flera ”fredsagenter” och liksom missionärer sprida en fredens bild av islam genom studiecirklar och – viktigast – i skolarna till de försvarslösa skoleleverna!!! Dessutom skall man ge ut en ”handbok i islamisk fredskultur” (sic!).
Målet är att bilda en aktiv islamisk fredsrörelse, som kan samarbeta med kristna fredsrörelser, främst i Sverige, sedan inom EU och i resten av världen, vilket näppe undrar någon. Ett par av dessa fredsagenter uppträdde i Almedalen på Gotland under den traditionella politikervecka i juli 2007 (och kanske efterföljande år?)

Som planerad (och nämnd i Festivaltidningen från utställningen ”Images of the Middleeast” hösten 2006) har man skickad unga - båda konstnärer, journalister och ”fredsagenter” – till Mellanöstern för vidare instruktion. Sålunda har en grupp unga svenska muslimer i början av 2007 tagit del i ett ”fredspilotkurs” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria (som en del av ”Barcelonaprocessens”* projekt).
Man var smickrad av att skulle ”träffa så stora namn därnere”. (Herregud, just tom smicker för den jämna mannen på golvet är ett känt vapen!). Vem var de ”stora namnen”? Tidigare vapeninspektör Han Blix, en egyptisk mufti och religionsministern… Och man hade arrangerad många föreläsningar på Al Azbar-Universitetet i Cairo, sade den svenska ledaren på Anna Lindh Institutet, Jan Henningsson.   

Mafia


Fra den italienske blog "lisistrata" 23.12.2016:

Motorvej A 3 til Siciliens sol fejrer farseagtigt sin afslutning

(og så er det, at man her i juletiden i en slags kommentar kan synge:  det er ikke sandt, og det er ikke sandt for ind imellem ......")

Der mangler 58 km og en million Euro

- fra bloggen "lisistrata":
"I dag er der jubel og lykønskninger til regeringen, både den gamle regering og den "nye". Endelig efter årelang tid vil motorvejen Salerno-Reggio Calabria, den aldrig-færdiggjorte vej blive indviet, fordi - utroligt, men sandt, den er nu færdiggjort. Ja måske utroligt, men sandt? - ikke det fjerneste!

Det til trods tager minister Graziano Delrio og statsminister Paolo Gentiloni ned til Calabrien, skønt der ikke er meget at skåle for bortset fra de gode juleønsker.
Faktisk er autostrada arbejdet absolut ikke afsluttet. Tvært imod.

Og skønt ANAS (Italiens Vejvæsen) urokkeligt fortsætter at tale om den tid, det endnu vil vare..."


http://www.lanotiziagiornale.it/salerno-reggio-calabria-linaugurazione-farsa-dellautostrada-che-non-ce-mancano-58-km-e-un-miliardo-di-euro-di-lavori/..

____________________________________________________

Gertruds kommentar:
Syditalien har tidligere forsøgt at forklare EU, at man så at sige ikke kan komme uden om mafiaen ved diverse projekter. En journalist og en dommer fra Syditalien holdt foredrag om dette emne for EU-parlamentarikerne i Bryssel 2007 og forklarede, hvorfor det var så at sige umuligt at undgå mafiaens indblanding i de enorme EU-bidrag til Syditalien.  De vil altid være indblandet, hvor der er store penge at hente, hvad enten det drejer sig om vejamlæg, byggeri, renholdning og lossepladser m.m.

Mere i Spydpigens arkiv eller læs Morten Messerschmidts afsløringer af EU`s umådelige pengesløseri,